AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave"

Transkript

1 AP221 Use Case TUL Migrer og tjenesteutgave

2 Migrer og tjenesteutgave Ved migrering av tjeneste overføres en utgave av tjenesten til et sluttbrukermiljø. For test kan migrering gjøres fullt og helt av tjenesteutvikler i tjenesteutviklingsløsningen. Dette beskrives i use case Migrer tjenesteutgave til test under. En annen variant av migrering av tjeneste er migrering til produksjon. Her er det applikasjonsforvalter v/driftsleverandør som gjennomfører migreringen. En tjenesteutvikler har ikke tilgang til å e en tjenesteutgave. Produksjonssetting og publisering til tjenestekatalogen beskrives i use caset Produksjonssett tjenesteutgave under. Hvilke fagsystem/etat som har tilgang til hvilke portalmiljøer vedlikeholdes på en egen side i Tjenesteutviklingsløsningen, Tilgangsstyring portalmiljøer (se site map TUL). Tilbakerulling av en utgave i et sluttbrukermiljø til en tidligere versjon løses på tilsvarende måte som migrering, hvor man endrer nåværende versjon til å være ugyldig og gjenoppretter gyldigheten på en tidligere versjon, Dette omhandles i use casene Rull tilbake versjon av utgave i test og Rull tilbake versjon av utgave i produksjon under. Som tjenestekatalog benyttes den eksisterende funksjonaliteten i InfoPortalen (EPiServer). Ved publisering av tjenester til produksjon og test må det gjøres manuelle oppdateringer her, og tjenesten må legges inn med nødvendige parametere. Det vil være noen parametere som må legges inn både i Tjenesteutviklingsløsningen og på InfoPortalen (EPiServer). Dette gjelder tjenestenavn,, tjenesteeier og gyldighetsdato. For test er det ikke nødvendig å legge inn disse parameterne for å teste selve tjenesten, siden disse er ment for kategorisering. Ytterligere beskrivelse kommer i de underliggende use casene. Migrering av formidlingstjenester vil foregå ved bruk av Microsoft BizTalk som vil være tilgjengelig på Citrix arbeidsflaten for tjenesteutviklingsløsningen. Formidlingstjenester vil ikke beskrives ytterligere i use caset. Dokumentet er delt inn i disse fire use casene: Migrer tjenesteutgave til test Produksjonssett tjenesteutgave Rull tilbake versjon av utgave i test Rull tilbake versjon av utgave i produksjon 2/13

3 Migrer tjenesteutgave til test En tjeneste kan i sin helhet migreres til et testmiljø av tjenesteutvikler. Den må også legges inn i InfoPortalen (EpiServer) på det aktuelle testmiljøet. En link til InfoPortalen (EpiServer) vil ligge på kvitteringssiden ved migrering. Det vil også ligge linker til EpiServer for de forskjellige testmiljøene tilgjengelig på Citrix-arbeidsflaten. Fagperson Start migrering Velg miljø Velg systemtest Velg akseptansetest Velg migreringsalternativer TUL Sammenstill og migrer tjenesteutgave Generer versjonrapport Oppdater migreringsstatus Figur 1 - Migrer tjenesteutgave til test Aktør(er) Trigger Pre-betingelser Migrer tjenesteutgave til test Fagperson En ny tjenesteutgave skal migreres til et sluttbrukermiljø En ny versjon av en utgave skal migreres til et sluttbrukermiljø Bruker er logget inn i Tjenesteutviklingsløsningen (Se use case Logg inn ). 3/13

4 Post-betingelser Normal utføring Migrer tjenesteutgave til test Bruker har rettigheter til å migrere til systemtest- og akseptansetestmiljø. Bruker har navigert til riktig tjeneste og utgave (Se use case Finn tjeneste og utgave ) og valgt denne. Bruker står på arbeidsflate for utgaven. Tjeneste er ferdig utviklet med alle påkrevde metadata og komponenter. Eventuell kodeliste må være migrert til testmiljøet Utgave er migrert til ønsket sluttbrukermiljø Utgave er klar til testing i ønsket sluttbrukermiljø Se Figur 1 - Migrer tjenesteutgave til test 1) Start migrering: Tjenesteutvikler starter migrering av valgt utgave fra Tjenesteutviklingsløsningen 2) Velg miljø: Velg blant tilgjengelige instanser innenfor testmiljøene under: 1 eller flere instanser kan velges. Listen er ikke uttømmende. a) Systemtest b) Akseptansetest 3) Velg migreringsalternativer: Her velges for eksempel a) hvilke språkversjoner som skal migreres. Alle språkversjoner er valgt som standard, men enkeltspråk kan velges bort. Se Feilhåndtering: Feil i språkversjoner for håndtering av delvis oversatte språk. b) Konfigurer testdato (justering av gyldighetstdato for tjeneste. Overstyrer gyldighetsdato definert i selve tjenesten) 4) Sammenstill og migrer tjenesteutgave: Når migrering igangsettes, startes en eksportjobb som pakker sammen tjenestekomponentene til en pakke, versjonerer den og overfører den til valgt sluttbrukermiljø. Sluttbrukermiljøet oppdateres med ny versjon av utgaven. Full tjenesteutgave inneholder referanser til metadataversjon og dokumentversjoner. 5) Generer versjonsrapport: Rapport for den ny versjonen genereres og tilgjengeliggjøres. (Rapporten for informasjon om innhold i valgt versjon, kan blant annet brukes ved tilbakerulling) 6) Oppdater migreringsstatus: Tjeneste overført til testmiljø valgt i punkt 2 Alternativ utføring Feilhåndtering Etter endt vellykket migrering vil man kunne finne tjenesten i valgt sluttbrukerløsning. En lenke til tjenesten vil bli presentert for bruker i TUL. Generell feil i migrering Feil oppstår i punkt 4) Sammenstill og migrer. 1) Migrering avbrytes a. Feil i sammenstilling -> Avbryt og send varsel b. Feil i migrering -> Dersom miljø er endret, rull tilbake, send varsel Feil i språkversjoner Tjenesteutgaven som skal migreres har en språkversjon som er bare delvis oversatt (for versjon 1 gjelder dette oversatte parametere, ikke skjemadelen. Se use case Oversett tjenesteutgave ). 1) Normal utføring 1) 3) som vanlig 2) Feil oppstår i punkt 4) Sammenstill og migrer 3) Advarsel gis Språkutgave X av tjenesteutgave er ikke komplett. a. Stopp migrering av Språkutgave X b. Fortsett migrering av Språkutgave X. Hovedspråk vil legges inn der oversetting mangler 4/13

5 Migrer tjenesteutgave til test 4) Normal utføring 4-5 Forretningsregler Tjenesteutvikler skal kunne overføre ferdigutviklede tjenester fra TUL til testmiljø Referanse til use Logg inn case o AP221 Use Case - TUL Logg inn.doc Finn tjeneste og utgave o AP221 Use Case - TUL Finn tjeneste og utgave.doc Site Map TUL o AP342 Site Map TUL.ppt Referanse til krav TUL_ Alle disse tjenesteutviklingsmiljøene kan migrere tjenester til et sett av tilhørende sluttbrukerløsninger - herunder for utføring av f.eks. systemtest, akseptansetest og ing. TUL_ Hvert miljø for tjenesteutvikling inneholder en oversikt over det sett av sluttbrukerløsninger det kan migreres tjenester til. TUL_ Når en ny utgave av tjenesten er ferdig utviklet og enhetstestet kan tjenesteutvikler migrere utgaven til et eller flere tilhørende sluttbrukermiljøer. TUL_ Det normale ved utvikling vil være at man suksessivt migrerer til systemtest, akseptansetest og videre frem mot produksjon, men det er også mulig å hoppe over forutgående migreringer (eksempelvis gå direkte fra enhetstest til akseptansetest). TUL_ Det er mulig å kun migrere de egenskaper og beskrivelser som er definert om utgaven av tjenesten. TUL_ Dersom det finnes flere utgaver av en tjeneste, kan disse migreres uavhengig av hverandre. TUL_ Migrering av tjeneste fra enhetstest til systemtest og videre til akseptansetest kan i sin helhet gjøres av tjenesteutvikler hos tjenesteeier. TUL_ Det er mulig å migrere en meldingstjeneste til de forskjellige sluttbrukermiljøene for test. TUL_ Det er mulig å teste hendelser som er tidsstyrte for en tjeneste. TUL_ Det er mulig å migrere en innsynstjeneste til de forskjellige sluttbrukermiljøene for test og produksjon. TUL_ Det er mulig å migrere til valgfri sluttbrukerløsning. TUL_ Migreringsstatusen skal være tilgjengelig for tjenesteutvikler uten å måtte involvere applikasjonsforvalter. TUL_ Tjenesteutviklingsløsningen kan kontrollere at innsendingstjenesten er fullstendig før den migreres til en sluttbrukerløsning. TUL_ Det er mulig å sette opp en meldingstjeneste med forskjellige egenskaper i forskjellige sluttbrukermiljøer. For eksempel skal det være mulig i systemtestmiljøet å sette opp tjenesten til å hente meldinger fra en maskin hos tjenesteeier, mens det i akseptansetest kan benyttes en annen maskin. Krav dekket i TUL_ Hvis ikke tjenesteutvikler har lagret utgaven som en helhet og fått den versjonert utføres dette automatisk før migrering finner sted. design TUL_ Migrering fører ikke til nedetid i portalen. TUL_ All migrering av nye eller reviderte tjenester kan gjøres uten behov for nedetid i sluttbrukerløsningen. TUL_ All migrering til en sluttbrukerløsning gir minimalt med nedetid, og en eksisterende versjon som skal overskrives fungerer som normalt helt frem til det øyeblikk den nye versjonen er ferdig migrert og skal ta over for den gamle versjonen. 5/13

6 Produksjonssett tjenesteutgave Utgaven es og tilgjengeliggjøres for sluttbrukerløsningen. Selve ingen skjer når tjenesten er kvalitetssikret i akseptansetest eller på annen måte er klargjort for ing. Publisering av tjenesteutgave i Tjenestekatalog Use caset Produksjonssett tjenesteutgave handler om å produksjonsette tjenesten fra Tjenesteutviklingsløsningen til Sluttbrukerløsningen. I tillegg til dette må det gjøres endringer på Infoportalen i forbindelse med publisering av nye tjenester. Det gjøres av fagperson/tjenesteutvikler med redaktørrettigheter på Infoportalen. Eksempler på dette kan være: - Legge inn og kategorisere ny tjeneste i Tjenestekatalogen - Legge til hjelpeside med f.eks. brukerstøtte, innsendingsfrist, spesielle regler, tips, etc om tjeneste (kan også være felles for flere tjenester) - Legge til eventelt andre sider som kan lenkes til fra tjeneste/skjema - Tjenestekatalogen faller utenfor scope for dette use caset og oppdatering her er en egen prosess som gjøres hos etat/asf. Arbeidet med å legge inn en ny tjeneste i InfoPortalen kan påbegynnes så snart en tjeneste er besluttet opprettet, men selve innleggingen med dyplenke til den faktiske tjenesten gjøres først når tjenesten er ferdig og migrert til Sluttbrukerløsningen. Eksisterende tjenester vil ligge uendret på InfoPortalen og fortsatt omfattes av tidligere kategorisering. Varsling Ved endringer i produksjon må involverte parter varsles. Det må defineres hva slags varslinger som skal sendes automatisk, og til hvem. Andre varsler, som til sluttbrukersystemene må også defineres, enten det blir manuelle eller automatiske rutiner. 6/13

7 Fagperson Start migrering Velg blant tilgjengelige versjoner Velg migreringsalternativer TUL Sammenstill og eksporter tjenesteutgave Oppdater migreringsstatus Applikasjonsforvalter v/driftsleverandør Oppdater produksjonsmiljø Rapporter/varsler Figur 2 - Produksjonssett tjenesteutgave Aktør(er) Trigger Pre-betingelser Post-betingelser Produksjonssett tjenesteutgave Fagperson Applikasjonsforvalter v/driftsleverandør Produksjonssetting av ny utgave eller versjon av utgave er bestilt (egen prosess hos ASF/tjenesteeier) Bruker er logget inn i Tjenesteutviklingsløsningen (Se use case Logg inn ) Bruker har navigert til riktig tjeneste og utgave (Se use case Finn tjeneste og utgave ) og valgt denne. Bruker står på arbeidsflate for utgaven. Tjenesten er kvalitetskontrollert av applikasjonsforvalter Bruker har rettigheter til å e tjeneste. En ny tjeneste er godkjent av tjenesteeier (egen prosess hos ASF/tjenesteeier) Riktig kodeliste må være migrert til produksjon Tjeneste og/eller tjenesteutgave er produksjonssatt i sluttbrukerløsningen og tilgjengeliggjort for sluttbrukersystemene 7/13

8 Normal utføring Alternativ utføring Feilhåndtering Produksjonssett tjenesteutgave Det har blitt rapportert/varslet hva som er produksjonssatt og status Se Figur 2 - Produksjonssett tjenesteutgave 1. Start migrering: Tjenesteutvikler starter migrering fra Tjenesteutviklingsløsningen 2. Velg blant tilgjengelige versjoner: Med versjon menes en arbeidsversjon av en utgave som er migrert til et testmiljø, i og med at forskjellige versjoner av samme utgave kan være migrert til forskjellige testmiljøer. En tjeneste må være pakket og korrekt installert i et testmiljø før den kan velges for migrering til produksjon. 3. Velg migreringsalternativer: Bekreft start av migrering med valgte parametere. Her velges for eksempel hvilke språkversjoner som skal migreres. Alle språkversjoner er valgt som standard, men enkeltspråk kan velges bort. Se Feilhåndtering: Feil i språkversjoner for håndtering av delvis oversatte språk. 4. Sammenstill og eksporter tjenesteutgave: Det startes en eksportjobb som henter valgt pakke og kontrollerere den for ing. En prosess for å overføre til produksjonsmiljø startes (denne prosessen er ikke definert). 5. Oppdater migreringsstatus: Status tilsvarende Bestilt ing settes i TUL 6. Oppdater produksjonsmiljø: produksjonsmiljøet oppdateres med ny utgave/versjon eller metadata. Dette er en egen prosess som gjøres utenom TUL. 7. Rapporter/varsler: Nødvendige rapporter og varsler sendes involverte aktører med beskjed om hva som er produksjonssatt og status. Generell feil i migrering Feil oppstår i punkt 6) Oppdater produksjonsmiljø. 1) Migrering avbrytes: Manuelt eller automatisk 2) Produksjonsmiljøet tilbakestilles hvis endringer er gjort Feil i språkversjoner Tjenesteutgaven som skal migreres har en språkversjon som er bare delvis oversatt 1) Normal utføring 1) 3) som vanlig 2) Migrering stopper Språkutgave X av tjenesteutgave er ikke komplett, migrering av språkutgave kan ikke fortsette Forretningsregler Ferdig utviklede tjenester skal kunne es Referanse til krav TUL_ Det er et overordnet prinsipp at man kan velge å e utvalgte eller alle deler fra utviklingsprosessen når man migrerer skjema til sluttbrukerløsning fra tjenesteutviklingsløsningen. Gjelder innsendingstjeneste TUL_ I dette ligger det også at det er enkelt å e endringer i definisjonen. INT_ Det er mulig å overføre nødvendig informasjon fra tjenesteutviklingsløsningen til tjenesteoversikten/tjenestekatalogen i sluttbrukerløsningen, spesielt må kategoriene oppdateres basert på hva som er definert om sluttbrukertjenestene og kategoriseringen av disse. Leverandøren må beskrive hvorvidt dette kan gjøres på en tjenesteorientert måte. INT_ Den nye tjenesteutviklingsløsningen kan definere opp de eksisterende sluttbrukertjenestene til bruk i kategorisering av sluttbrukertjenester. Med definering menes her å beskrive egenskaper om tjenestene som navn, språk, til-fra dato, osv samt en kobling til en konkret tjeneste i den eksisterende tjenesteutviklingsløsningen. Krav dekket i design TUL_ Ved ing er det bl.a. mulig å angi tidspunktet for når den atomære overgangen fra en gammel versjon til den nye skal finne sted, dvs. at man kan kjøre migrering på et tidligere tidspunkt, verifisere at det gikk bra og så inntreffer overgangen på et senere tidspunkt. 8/13

9 Produksjonssett tjenesteutgave INT_ EPiServer kan videreføres som portal-/publiseringsverktøy i tjenesteutviklingsløsningen i Altinn. TUL_ Migrering fører ikke til nedetid i portalen. TUL_ All migrering av nye eller reviderte tjenester kan gjøres uten behov for nedetid i sluttbrukerløsningen. TUL_ All migrering til en sluttbrukerløsning gir minimalt med nedetid, og en eksisterende versjon som skal overskrives fungerer som normalt helt frem til det øyeblikk den nye versjonen er ferdig migrert og skal ta over for den gamle versjonen. 9/13

10 Rull tilbake versjon av utgave i test Dette use caset omhandler tilbakerulling av versjon av utgave i test. Test og produksjon er veldig like med unntak av aktør og oppdatering av miljø. Tilbakerulling vil si å aktivere en tidligere versjon av en utgave, og den nye versjonen deaktiveres. Tilbakerulling av utgaver initieres fra Tjenesteutviklingsløsningen og utføres i Sluttbrukerløsningen. Tilbakerulling gjøres i Sluttbrukerløsningen, ikke i Tjenesteutviklingsløsningen. Arbeidsflaten for en utgave i TUL vil ikke endres. Derimot vil det i TUL tilgjengeliggjøres en rapport ved sammenstilling og migrering av en versjon av utgaven. Innholdet i denne rapporten er versjonsnummeret for alle filer og alle parameterverdier. Med parameterverdier menes de parameterne som er lagt inn via egne sider i utgavearbeidsflaten og ikke håndteres av filhåndteringen i SharePoint. Skal en utgave rulles tilbake til en tidligere versjon i TUL må dette gjøres manuelt basert på denne rapporten. Fagperson Start tilbakerulling Velg miljø Velg blant tilgjengelige versjoner TUL Endre gyldighetsdato Oppdater migreringsstatus Sluttbrukermiljø Rull tilbake Figur 3 - Rull tilbake versjon av utgave Aktør(er) Trigger Pre-betingelser Rull tilbake versjon av utgave i test Fagperson En tjenesteutgave skal rulles tilbake i et miljø (til en annen versjon) Bruker er logget inn i Tjenesteutviklingsløsningen (Se use case Logg inn ). 10/13

11 Post-betingelser Normal utføring Rull tilbake versjon av utgave i test Bruker har rettigheter til å rulle tilbake versjon (ref aktører og hva de har rettigheter til) Bruker har navigert til riktig tjeneste og utgave (Se use case Finn tjeneste og utgave ) og valgt denne. Bruker står på arbeidsflate for utgaven. Ønsket versjon av utgave bruker skal rulle tilbake til ligger allerede i det valgte sluttbrukermiljøet Tjenesteutgave er rullet tilbake til ønsket versjon Se Figur 3 - Rull tilbake versjon av utgave Alternativ utføring Feilhåndtering Forretningsregler Referanse til use case 1) Start tilbakerulling: Bruker starter tilbakerulling av valgt versjon av utgave fra Tjenesteutviklingsløsningen. Det er den gjeldende versjonen som ligger i sluttbrukerløsningen som kommer til å rulles tilbake 2) Velg miljø: Velg blant tilgjengelige instanser innenfor testmiljøene eller produksjon, avhengig av brukers rettigheter 3) Velg blant tilgjengelige versjoner: Med versjon menes en arbeidsversjon av en utgave. Kun én aktiv versjon finnes av hver utgave i sluttbrukerløsningen, men de tidligere migrerte versjonene ligger lagret. Tjenesteutviklingsløsningen har tilgang til alle versjonene og status over hvilket miljø de er migrert til. Kun versjoner som tidligere er migrert til gjeldende miljø vil kunne velges her. 4) Endre gyldighetsdato: Tilbakerulling vil i praksis bety å endre gyldighetsdato på versjonene. Gjeldende versjon deaktiveres, og gammel versjon aktiveres. Datoene vil være konfigurerbare, med default-verdi. 5) Oppdater migreringsstatus. Det vil kun være en migreringsstatus pr. utgave pr. miljø. 6) Rull tilbake: Den faktiske endringen foretas i gjeldende miljø. Overgangen fra Tjenesteutviklingsløsningen Testmiljø blir som i use case Migrer tjenesteutgave til test Feil oppstår i punkt 6) Rull tilbake 1) Migrering avbrytes a. Feil i sammenstilling -> Avbryt og send varsel b. Feil i migrering -> Dersom miljø er endret, rull tilbake, send varsel Logg inn o AP221 Use Case - TUL Logg inn.doc Finn tjeneste og utgave o AP221 Use Case - TUL Finn tjeneste og utgave.doc Referanse til krav TUL_ Det er mulig å passivisere en versjon av en utgave i et sluttbrukermiljø og aktivere en tidligere versjon. TUL_ Det er mulig å rulle tilbake utgaven til et tidligere versjonsnummer. Krav dekket i design Rull tilbake versjon av utgave i produksjon Se beskrivelse under Rull tilbake versjon av utgave i test. Aktør(er) Rull tilbake versjon av utgave i produksjon Tjenesteutvikler 11/13

12 Trigger Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Rull tilbake versjon av utgave i produksjon En tjenesteutgave skal rulles tilbake i produksjon (til en annen versjon) Bruker er logget inn i Tjenesteutviklingsløsningen (Se use case Logg inn ). Bruker har rettigheter til å rulle tilbake versjon (ref aktører og hva de har rettigheter til) Bruker har navigert til riktig tjeneste og utgave (Se use case Finn tjeneste og utgave ) og valgt denne. Bruker står på arbeidsflate for utgaven. Ønsket versjon av utgave bruker skal rulle tilbake til ligger allerede i det valgte miljøet Tjenesteutgave er rullet tilbake til ønsket versjon Se Figur 3 - Rull tilbake versjon av utgave Alternativ utføring Feilhåndtering Forretningsregler Referanse til use case 1) Start tilbakerulling: Tjenesteutvikler starter tilbakerulling av valgt versjon av utgave fra Tjenesteutviklingsløsningen. Det er den gjeldende versjonen som ligger i sluttbrukerløsningen som kommer til å rulles tilbake 2) Velg miljø: Velg blant tilgjengelige instanser innenfor testmiljøene eller produksjon, avhengig av brukers rettigheter 3) Velg blant tilgjengelige versjoner: Med versjon menes en arbeidsversjon av en utgave. Kun én aktiv versjon finnes av hver utgave i sluttbrukerløsningen, men de tidligere migrerte versjonene ligger i arkiv. Tjenesteutviklingsløsningen har tilgang til alle versjonene og status over hvilket miljø de er migrert til. Kun versjoner som tidligere er migrert til gjeldende miljø vil kunne velges her. 4) Endre gyldighetsdato: Tilbakerulling vil i praksis bety å endre gyldighetsdato på versjonene. Gjeldende versjon deaktiveres, og gammel versjon aktiveres. Datoene vil være konfigurerbare, med default-verdi. 5) Oppdater migreringsstatus: for eksempel Tilbakerulling bestilt for produksjon. Hvilke statuser som vil være tilgjengelige her, konkretiseres i design. 6) Rull tilbake: Den faktiske endringen foretas i gjeldende miljø. Overgangen Tjenesteutviklingsløsningen Produksjon i use case Produksjonssett tjenesteutgave, gjøres av Applikasjonsforvalter v/driftsleverandør. Feil oppstår i punkt 6) Rull tilbake 1) Migrering avbrytes a. Feil i sammenstilling -> Avbryt og send varsel b. Feil i migrering -> Dersom miljø er endret, rull tilbake, send varsel Logg inn o AP221 Use Case - TUL Logg inn.doc Finn tjeneste og utgave o AP221 Use Case - TUL Finn tjeneste og utgave.doc Referanse til krav TUL_ Det er mulig å passivisere en versjon av en utgave i et sluttbrukermiljø og aktivere en tidligere versjon. TUL_ Det er mulig å rulle tilbake utgaven til et tidligere versjonsnummer. Krav dekket i design 12/13

13 Relatert dokumentasjon Dokument Type Kommentar AP353 Sub-component Design definition TUL Service Edition AP347 Page Specification Design High Level - TUL Migrate Package AP311 Service Definition High Level TUL Migrate Package Design 13/13

AP221 Use Case TUL Oversett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Oversett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL En utgave av en tjeneste skal kunne oversettes til valgte språk. Dette gjøres av oversetter når utgaven er utviklet nok til at det er hensiktsmessig å oversette. Det er definert et hovedspråk

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse AP221 Use Case TUL Use caset viser prosessen rundt utvikling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av en kjøretidskomponent. En kjøretidskomponent er en kjørbar komponent som er publisert til Sluttbrukerløsningen.

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - TUL

AP226 Use Case Diagram - TUL AP226 Use Case Diagram - TUL Use Case Diagram Dette dokumentet inneholder det komplette use case-diagrammet for Tjenesteutviklingsløsningen. Figur 1 har en grafisk oversikt over alle aktører og use case.

Detaljer

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter Utarbeid design Tjenesten designes. Dette er en samling av tre use case: Endre designdokument, Lag nytt designdokument, Last opp designdokument. Designet kan

Detaljer

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark 1 Utfordringer i dagens løsning Tjenesteeier har kun mulighet til å oppdatere skjema Mye må gjøres av leverandøren Tungvint å gjøre små

Detaljer

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste Send inn innsendingstjeneste Portalbruker kan sende inn innsendingstjeneste, sette tilbake innsendingstjeneste til forrige steg og signere innsendingstjeneste.

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt portalhjelp

AP221 Use Case SBL Benytt portalhjelp AP221 Use Case SBL Benytt portalhjelp Benytt portalhjelp Portalbruker kan fra flere steder i tjenesteportalen (Altinnportalen) velge å se på hjelp (e-læring). E-Læringen vil presenteres til bruker på informasjonsportalen.

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter Administrer rettigheter En løsningsadministrator kan tildele andre brukere forskjellige rettigheter i Tjenesteutviklingsløsningen. Den grunnleggende

Detaljer

Altinn II. Leseguide for brukerveiledningen til TUL

Altinn II. Leseguide for brukerveiledningen til TUL Altinn II Leseguide for brukerveiledningen til TUL Versjon 1.0 Dato: 10.05.2010 Innhold 1 Leserguide... 3 1.1 Felles kapitler... 4 1.2 Fagperson... 4 1.3 IKT-medarbeider... 5 1.4 Teknisk utvikler... 6

Detaljer

AP221 Use Case - SBL - Start tjeneste

AP221 Use Case - SBL - Start tjeneste tjeneste Når bruker starter en tjeneste av typen innsendingstjeneste, innsynstjeneste eller lenketjeneste i portalen, vil forskjellige kontroller bli gjennomført. Bruker vil potensielt bli presentert for

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement AP221 Use Case SBL Registrer abonnement Registrer abonnement Etatssystem kan sende inn liste over innsendingstjenester som skal instansieres og dukke opp i en persons/organisasjons liste over aktive elementer.

Detaljer

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste Benytt innsendingstjeneste Bruker kan fylle ut/signere/sende inn innsendingstjeneste og funksjonaliteten knyttet til disse operasjonene er beskrevet detaljert

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata

AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata Registrer preutfyllingsdata Etatssystem kan sende inn preutfyllingsdata som automatisk vil bli lagt inn i innsendingstjenester når de instansieres. Dette

Detaljer

Tjenesteutviklingsløsningen Kurs - presentasjon

Tjenesteutviklingsløsningen Kurs - presentasjon Tjenesteutviklingsløsningen Kurs - presentasjon V1.0 11.10.2009 1 Innhold Oversikt og struktur Aktører og prosess Tilgang og innlogging Lage tjeneste og utgave Avansert skjemautvikling Migrer utgave Slette

Detaljer

AP221 Use Case TUL Utvikle tjenesteinnhold

AP221 Use Case TUL Utvikle tjenesteinnhold AP221 Use Case TUL Utvikle tjenesteinnhold Utvikle tjenesteinnhold Use caset omhandler utvikling av innhold for en tjeneste. Resultatet av use caset er den faktiske presentasjonen sluttbrukeren ser i Sluttbrukerløsningen,

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE VERSJON 2.0-18.10.2010 Side 1 av 16 Innhold Om tjenesteavtalen... 3 1 Teknisk drift... 5 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 5 Krav til og retningslinjer for

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen Løsningsarkitektur i og rundt Altinn 31. august 2009 Wilfred Østgulen 1 Formål Formålet med presentasjonen er å gi dere et innblikk i hvordan vi har tenkt og jobbet med arkitektur i den nye Altinn-løsningen

Detaljer

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 1 ALTINN II Nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor

Detaljer

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker AP221 Use Case SBL bruker bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap

Detaljer

TR435 Brukerveiledning for TUL

TR435 Brukerveiledning for TUL Altinn TR435 Brukerveiledning for TUL Document template ID TR435 Document Type Opplæringsmateriale Activity Utvikling Application in Altinn TUL Document Version 1.3 Informasjon om dokumentet Dette dokumentet

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Oppdatering Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 26.10.2007 Innholdsfortegnelse Oppdatere System 4...2 Forberede oppdateringen... 2 Starte oppdateringen...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4 Kostnadsfordeling VERSJON 2.2 04.12.2014 Side 1 av 6 1 Finansiering og kostnadsfordeling Det er fra departementsnivå gitt føringer knyttet til hvordan kostnadsfordelingen i Altinn

Detaljer

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 SERES og Tjenesteutvikling i Altinn Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 Brønnøysundregistrene En etat under Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene hadde 562 ansatte i 2010 Behandlet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4 Kostnadsfordeling VERSJON 2.5 15.12.2015 Side 1 av 6 1 Finansiering og kostnadsfordeling Det er fra departementsnivå gitt føringer knyttet til hvordan kostnadsfordelingen i Altinn

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 05, juli 2013 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no org.nr. 989 466 852 Telefon: 901 14 042 KS

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Testbilag til IT kontrakter

Testbilag til IT kontrakter Testbilag til IT kontrakter Grunner til å lage dette testbilaget Unngår å diskutere de samme problemstillingene i hver kontrakt testfaglige selvfølgeligheter blir landet av testfaglig personell en gang

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Oppdatering Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Innholdsfortegnelse Oppdatere System 4...2 Forberede oppdateringen... 2 Starte oppdateringen...

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

Sak 5 Innhold Altinn Release Altinn samarbeidsgruppemøte

Sak 5 Innhold Altinn Release Altinn samarbeidsgruppemøte Sak 5 Innhold Altinn Release 17.2 Altinn samarbeidsgruppemøte 11.05.2017 Brukerbehov Behov for å kunne bruke Altinn fra flere typer enheter (mobil, nettbrett etc.) Tydeligere skille mellom forskjellige

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

altinn tjenester 3.0

altinn tjenester 3.0 14.09.2016 altinn tjenester 3.0 Agenda Hva er tjenester 3.0? Status Konsepter Demo og diskusjoner altinn tjenester 3.0 Hva er tjenester 3.0? Hva er tjenester 3.0? Brukervennlige og responsive tjenester

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Akseptansetest av mottak Dialogmelding

Akseptansetest av mottak Dialogmelding Akseptansetest av mottak Dialogmelding Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Dialogmelding 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV DIALOGMELDINGEN...

Detaljer

Altinn II. Overordnet spesifikasjon

Altinn II. Overordnet spesifikasjon Altinn II Overordnet spesifikasjon Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål for løsningen... 5 3 Målbilde for Altinn II versjon 1... 7 4 Bruk av løsningen... 10 4.1 Brukerprosesser... 10 4.1.1 Etablere og vedlikeholde

Detaljer

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall INNLEDNING... 2 INSTALLASJON... 3 AVANSERT INSTALLASJON... 10 YTTERLIGERE INFORMASJON... 11 Proxy... 11 Side 1 av 11 Innledning Denne beskrivelsen

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Kurs i felleskomponenter

Kurs i felleskomponenter Kurs i felleskomponenter NOKIOS 27.10.15 Frank Fardal, DIFI og Jan Åge Berg, Altinn jab@brreg.no Bakgrunn «Digitale, nettbaserte tjenester skal derfor være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon

Detaljer

itslearning i Osloskolen - veiledning for skoleleder Barnetrinn sluttføring og publisering av halvårsvurdering

itslearning i Osloskolen - veiledning for skoleleder Barnetrinn sluttføring og publisering av halvårsvurdering itslearning i Osloskolen - veiledning for skoleleder Barnetrinn sluttføring og publisering av halvårsvurdering Januar 2016 Innhold Om rollen skoleleder... 2 Om prosessen for sluttføring og publisering...

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Kostnadseffektivt eller bortkastet tid? Øyvind Woll Seniorkonsulent, Vivento AS

Kostnadseffektivt eller bortkastet tid? Øyvind Woll Seniorkonsulent, Vivento AS Kostnadseffektivt eller bortkastet tid? Øyvind Woll Seniorkonsulent, Vivento AS Input Output Hvordan kan vi fastslå om systemet er testbart? Hvordan kan vi lære mer om systemet? Hvordan kan vi bli bedre

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse Versjon 2 31.10.2012 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 COPYRIGHT... 3 EPHORTE INTEGRATION SERVICES...

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5: Testing og godkjenning For Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5 Testing og godkjenning Innholdsfortegnelse 1.1 OMFANG... 3 1.1.1 Systemtest 3 1.1.2 Godkjenningsprøve 3 1.2 GJENNOMFØRING...

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 1.10.2016 Versjon 1.2 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse Endringslogg...

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE VERSJON 1.0 24.11.2015 Side 1 av 33 Innhold 1 Om tjenesteavtalen... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Betjeningskonseptet for Altinn samarbeidet... 6 1.3 Kategorisering

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Ungdomstrinn og videregående opplæring sluttføring og publisering av halvårs- og sluttvurdering

Ungdomstrinn og videregående opplæring sluttføring og publisering av halvårs- og sluttvurdering itslearning i Osloskolen - veiledning for skoleleder Ungdomstrinn og videregående opplæring sluttføring og publisering av halvårs- og sluttvurdering Mai 2016 Innhold Om rollen skoleleder... 2 Om prosessen

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag CMS-løsning Saksnr.: INTER-030-13 Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag # 2, utsendt 20.11.2013 1. Introduksjon 1.1 Formål Formålet med dette dokumentet er å gi svar på innkomne spørsmål til Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 16.11.2017 Versjon 2.0 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse Endringslogg...

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for migrering til ny plattform

Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for migrering til ny plattform Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for migrering til ny plattform Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Dokument

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Leveranser til NADAG. Innhold

Leveranser til NADAG. Innhold Leveranser til NADAG Innhold Beskrivelse 2 Å registrere seg før leveranser til NADAG 3 Å opprette en GeoSuite Cloud-konto 3 Å aktivere din GeoSuite Cloud-konto 4 Konfigurering av eksportfunksjon 5 Du må

Detaljer

Produksjonssettingsrapport

Produksjonssettingsrapport Vedlegg E2 Produksjonssettingsrapport milepæl 1 Dokumentet inneholder beskrivelse av andre del av produksjonssetting av milepel 1 den 16.03.2013. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon Versjon 2009.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.4 og Altinn Monitor 2.6.5... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Om årsavslutning

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Utvikler-eksempel: Krav om refusjon for offentlige tjenestepensjonsordninger. Altinndagen Øystein Rafoss

Utvikler-eksempel: Krav om refusjon for offentlige tjenestepensjonsordninger. Altinndagen Øystein Rafoss Utvikler-eksempel: Krav om refusjon for offentlige tjenestepensjonsordninger 1 Altinndagen 29.08.2012 Øystein Rafoss Krav om refusjon for offentlige tjenestepensjonsordninger Agenda: Forretningsbehovet:

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Brukerveiledning Altinn Statens vegvesen sin løsning for innrapportering av PKK fra 8. juni 2015 Versjon 1.0 03.06.2015 Brukerveiledning for PKK-skjema i Altinn, versjon 1.0 Brukerveiledning for innrapportering

Detaljer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Produktmerknader McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Til bruk med McAfee epolicy Orchestrator Innhold Om denne versjonen Nye funksjoner Forbedringer Problemer som er løst Oversikt

Detaljer

Altinn Utviklingsplan 2017

Altinn Utviklingsplan 2017 Altinn Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon 20.01.2017. Kontaktperson: Andreas Rafaelsen Essensen («Hva er Altinn pr 2017?») Altinn er felleskomponent for tjenesteutvikling, autorisasjon og integrasjonstjenester.

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Angreskjema. Versjon: 1.4 Utgivelsesdato: 15.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 15.oktober 2014. DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.

Angreskjema. Versjon: 1.4 Utgivelsesdato: 15.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 15.oktober 2014. DMT Alvdal AS www.dmtalvdal. Angreskjema Angreskjema er en modul for Prestashop, som automatisk genererer angreskjema for kjøp av varer. Modulen har innstilling for tilpasning av skjema etter gjeldende regler fra Barne-, Likestillings-

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens S DDS-CAD Oppsett av student-/demolisens Bruk av DDS-CAD er lisens beskyttet. Dette er fysiske USB nøkkel som inneholder kryptert lisensinformasjon. Programvaren er dermed beskyttet for å sikre legitim

Detaljer

Oppgaver til opplæringssamling 2017 EVA Skanning

Oppgaver til opplæringssamling 2017 EVA Skanning Oppgaver til opplæringssamling 2017 EVA Skanning Forord I kommunens opplæringssamling Modul 2 har kommunene skannet eller foretatt manuell opptelling. De kommunene som har hatt manuell opptelling har ikke

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer