Tjenesteutviklingsløsningen Kurs - presentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteutviklingsløsningen Kurs - presentasjon"

Transkript

1 Tjenesteutviklingsløsningen Kurs - presentasjon V

2 Innhold Oversikt og struktur Aktører og prosess Tilgang og innlogging Lage tjeneste og utgave Avansert skjemautvikling Migrer utgave Slette tjeneste og utgave Administrere kodelister Administrasjon av grupper, brukere og rettigheter 2

3 Oversikt og struktur 3

4 Oversikt Tjenesteutviklingsløsningen er sammensatt av flere deler og standardprodukter: SharePoint 2007 InfoPath 2007 Active Directory Users and Computers Visual Studio 2008 Tilgangen til disse produktene vil avhenge av hvilken rolle tjenesteutvikler har 4

5 Struktur Startside Tjenesteeier Tjenesteeier Tjenesteeier Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjeneste Tjenesteutgave Tjenesteutgave Tjenesteutgave Tjenesteutgave En tjenesteeier kan ha mange tjenester En tjeneste kan kun tilhøre en tjenesteeier En tjeneste kan ha mange tjenesteutgaver En tjenesteutgave kan kun tilhøre en tjeneste Versjon Versjon 5

6 Struktur tjeneste vs utgave vs versjon I Sluttbrukerløsningen vil man aldri behandle tjenester, utenom i avansert søk. Man åpner utgaver. En tjeneste kan ha flere utgaver gyldig og tilgjengelig samtidig. Fungerer som en paraply/container. En utgave kan kun ha én gyldig versjon om gangen. Når man endrer en utgave etter en migrering, lages en ny versjon ved neste migrering 6

7 Struktur Status og ikoner brukt i TUL For å vise status på elementer og hvorvidt ting er ferdig eller migrert, brukes ikoner: Tom/Ny Endret/Ikke komplett Komplett Ikke endret siden migrering Disse ikonene brukes på arbeidsflater, for språk etc. 7

8 Struktur Veiledningskomponent For å hjelpe tjenesteutvikler i arbeidet, finnes det en veiledningskomponent på alle sider Den inneholder relevant informasjon om siden man er på Bygget som et trekkspill Har lenke til Brukerveiledningen 8

9 Tjenesteeiers arbeidsflate Etatens startside Liste over tjenester Mulighet for å tilpasse arbeidsflaten Adgang fra startsiden 9

10 Tjenesteeiers arbeidsflate Standard meldingsliste Liste over tj.eiers tjenester Liste med lenker A C D E B Standard kontaktliste Veiledningskomponent Låst seksjon Frivillig seksjon 10

11 Tjenesteeiers arbeidsflate - tjenesteliste C Liste over tjenester Sortering på alle kolonner Filtrering på alle kolonner Adgang til tjeneste 11

12 Tjenestearbeidsflate Liste over tjenesteutgaver Mulighet for å tilpasse arbeidsflaten Adgang fra tjenesteeiers arbeidsflate 12

13 Dokument bibliotek for designdokumenter Tjenestearbeidsflate Standard meldingsliste A C D Veiledningskomponent Tjenstespesifikasjon B C Låst seksjon Frivillig seksjon Liste over utgaver 13

14 Tjenestearbeidsflate - utgaveliste Liste over tjenesteutgaver Sortering på alle kolonner Filtrering på alle kolonner Adgang til tjenesteutgave 14

15 Tjenesteutgavearbeidsflate Definering og utvikling av utgaven Hovedarbeidsområde i TUL Adgang fra tjenestearbeidsflaten 15

16 Tjenesteutgavearbeidsflate Veiledningskomponent Utgavespesifikasjon A E B Språseksjon C D Låst seksjon Frivillig seksjon Migreringsseksjon Innholdsspesifikasjon 16

17 SPØRSMÅL? 17

18 Aktører og prosess 18

19 Aktører Tjenesteutviklingsløsningen brukes av mange forskjellige brukere med forskjellig bakgrunn og ekspertise. Alle aktørene tilhører en tjenesteeier. Brukere kan deles inn grupper, også kalt aktører Begrepene er abstrakte; en person kan være flere aktører I TUL er det definert fem forskjellige aktører: 19

20 Aktører Fagperson Største brukergruppen. Vil typisk opprette tjenester og utgaver, designe, utvikle og migrere. Oversetter Vil oversette utgaver til flere språk. Kjerneområde vil være språkmodulen. IKT Vil inneha enkle utviklingskunnskaper og typisk utarbeide komplekse regler/kontroller. Adekvat kjennskap til C# og Visual Studio Teknisk Dypere utviklingsinnsikt en IKT med spesialisert kunnskap til verktøyene i Altinn. Løsningsadministrator Har kunnskap om Active Directory (AD) og SharePoint rettighet-/brukeradministrasjon 20

21 Prosess Opprette overordnet design Definere Opprette detaljert design Utvikle Enhetsteste Migrere Teste Produksjonssette (applikasjonsforvalter) (BaseFarm) 21

22 SPØRSMÅL? 22

23 Tilgang og innlogging 23

24 Tilgang og innlogging Tjenesteutviklingsløsningen kjører beskyttet og må aksesseres ved bruk av en fjernarbeidsløsning Ett TUL-miljø vil kunne være knyttet mot flere sluttbrukerløsninger Citrix TUL SBL SBL SBL 24

25 Tilgang og innlogging Citrix brukes som fjernarbeidsløsning for å gi brukere tilgang til TUL arbeidsflaten Citrix krever en klient installert på maskinen: 25

26 Tilgang og innlogging Alle brukere har eget brukernavn og passord 26

27 Tilgang og innlogging Citrix arbeidsflate File-share TUL SharePoint 27

28 SPØRSMÅL? 28

29 Lage tjeneste og utgave 29

30 Lage tjeneste og utgave, tjenestetyper I versjon 1 behandles kun to tjenestetyper i TUL: Innsendingstjenester Meldingstjenester Utgaver under samme tjeneste må være av samme tjenestetype 30

31 Normal rekkefølge Ny tjeneste eller benytt eksisterende Opprett ny utgave eller benytt eksisterende Definèr utgave Utvikle utgave Oversett utgave Migrer utgave Test utgave Produksjonssett 31

32 Ny tjeneste eller benytt eksisterende Når man vil lage en ny utgave, kan man velge å putte denne under en eksisterende tjeneste eller lage en ny 32

33 Ny tjeneste eller benytt eksisterende For å benytte eksisterende tjeneste velges denne fra tjenesteeierarbeidsflaten. 33

34 Ny tjeneste eller benytt eksisterende Ikke mulig å endre Ikke mulig å endre 34

35 Normal rekkefølge Ny tjeneste eller benytt eksisterende Opprett ny utgave under valgt tjeneste Definèr utgave Utvikle utgave Oversett utgave Migrer utgave Test utgave Produksjonssett 35

36 Opprett ny, tom utgave Utgave av type innsending Utgave av type melding Utgaveparametersiden vises. Utgaven opprettes når man klikker OK. Merk at man ikke trenger å angi alle felter for å opprette utgaven. Man navigeres til arbeidsflate for utgave. 36

37 Opprett ny, basert på en eksisterende Ved å opprette en ny utgave basert på en eksisterende vil all metadata og evt. skjema bli kopiert fra den eksisterende til den nye utgaven. Unntakene er: Utgavenavn Kortnavn Tjenesteutgavekode Migreringshistorikk 37

38 Normal rekkefølge Ny tjeneste eller benytt eksisterende Opprett ny utgave under valgt tjeneste Definèr utgave Utvikle utgave Oversett utgave Migrer utgave Test utgave Produksjonssett 38

39 Definèr utgave Definèr utgave innebærer å spesifisere alle delere av utgaven som ikke er knyttet til evt. tjenesteinnhold. Tjenesteinnhold er eksempelvis skjema i InfoPath. Definèring av en utgave kan deles i fire deler: Tjenesteparametere Utgaveparametere Prosessflyt Skjemasett Hver av disse behandles på hver sin side i TUL 39

40 Definèr utgave - tjenesteparametere Få tjenesteparametere Begrenset med informasjon SBL og SBS har bruk for Brukes i hovedsak for brukervennlighet og struktur i TUL Tjenesteparameterene vil være felles for alle utgaver under tjenesten 40

41 Definèr utgave - tjenesteparametere Tjenestenavn brukes i SBL mtp avansert søk Kortnavn brukes i TUL som site navn og i url Ekstern tjenestekode brukes i SBL som unik id for en tjeneste mtp på portal og sluttbrukersystemer Tjenestetype er ikke påkrevd for å opprette tjenesten, men må defineres før en utgave kan lages. Valg: Innsending eller melding. Referanse er et fritekst felt som kan benyttes for sortering/filtrering 41

42 Definèr utgave - utgaveparametere Mange utgaveparametere Gruppert etter funksjonelt område De fleste parametere og felter sendes med til SBL Brukes for å gi egenskaper til utgaven som vil styre oppførsel i SBL Forskjellige utgaveparametere for innsending og melding, men også en del felles 42

43 Definèr utgave utgaveparametere innsendingsutgave 43

44 Definèr utgave utgaveparametere innsendingsutgave Identifikasjon av utgaven Utgavenavn brukes som beskrivende navn i SBL Kortnavn brukes kun i TUL som sitenavn og i url Tjenesteutgavekode brukes som unik del-identifikator i SBL og SBS Hovedspråk angir hvilket språk som blir grunnspråket for utgaven Gyldig fra- og til angir fra når og hvor lenge utgaven er gyldig i SBL Kun underskjema angir om utgaven kun blir brukt som et underskjema. Dette medfører at prosessflyt, skjemasett og migrering blir utilgjengelig. Sporing og logging Benytt sporing og logging angir om det skal lagres ekstra informasjon i SBL mtp utfylling Spesifikasjon Spesifikasjonsnummer angir identifikatoren for dataformatet (XSD) som benyttes i et evt InfoPath-skjema Spesifikasjonskilde angir utsteder av dataformatet. Valgene er OR, Seres og Altinn Versjon av dataformat angir identifikatoren til versjon av dataformatet ELMER-presentasjon av skjema Vis ELMER angir om SBL skal vise navigasjons-, topp- og hjelpemeny for utgaven Fri eller styrt navigasjon angir om sluttbruker i SBL må navigere sekvensielt gjennom skjema eller ikke 44

45 Definèr utgave utgaveparametere innsendingsutgave Funksjoner tilgjengelig for sluttbruker Tillat vedlegg angir om sluttbruker i SBL kan legge ved egne vedlegg under utfylling Kryptèr binære filer angir om vedlegg lastet opp av sluttbruker skal krypteres Lagre i arkiv angir om utgaven etter innsending av sluttbruker i SBL skal lagres i arkivet Tillat instansiering fra arkiv angir om Lag ny kopi knappen skal vises i SBL arkivet for en utgave Gyldig fra- og til angir fra når og hvor lenge utgaven er gyldig i SBL Kun underskjema angir om utgaven kun blir brukt som et underskjema. Dette medfører at prosessflyt, skjemasett og migrering blir utilgjengelig. Alternativer for manuell utfylling Innsending fra SBS angir om det skal kunne sendes inn skjema fra et sluttbrukersystem for denne utgaven Tillatt instansiering for sluttbrukere uten brukerprofil angir hvorvidt det skal være mulig å pre-instansiere utgaven for personer som ikke er registrert som Altinn-brukere Kvitteringstekst Kvitteringstekst angir teksten som vil vises i SBL på kvitteringssiden 45

46 Definèr utgave utgaveparametere innsendingsutgave Avgivertypekrav Krav til avgivertype brukes for å angi hvilke krav som stilles til oppretting av utgave i SBL. Valgene er: Privatperson Juridisk enhet (foretak) Bedrift Bedrift eller juridisk enhet Konkursbo Sikkerhetskrav Sikkerhetsnivå angir hvilket nivå av sikkerhet utgaven i SBL krever for å åpnes Hendelse viser en liste av de hendelsene man kan angi rettigheter for mtp SBL 46

47 Definèr utgave utgaveparametere meldingsutgave 47

48 Definèr utgave utgaveparametere meldingsutgave Identifikasjon av utgaven Utgavenavn brukes som beskrivende navn i SBL Kortnavn brukes kun i TUL som sitenavn og i url Tjenesteutgavekode brukes som unik identifikator i SBL og SBS Hovedspråk angir hvilken som blir grunnspråket for utgaven Gyldig fra- og til angir fra når og hvor lenge utgaven er gyldig i SBL Spesifikasjon Spesifikasjonsnummer angir identifikatoren for dataformatet (XSD) som benyttes i et evt InfoPath-skjema Spesifikasjonskilde angir utsteder av dataformatet. Valgene er OR, Seres og Altinn Versjon av dataformat angir identifikatoren til versjon av dataformatet Meldingsavsender Avsender angir hvem som skal vises som avsender av meldingen i SBL 48

49 Definèr utgave utgaveparametere meldingsutgave Bekreftelse Bekreftelse for mottatt angir om sluttbruker i SBL må bekrefte at han/hun har lest meldingen Sikkerhetskrav Sikkerhetsnivå angir hvilket nivå av sikkerhet utgaven i SBL krever for å kunne åpnes Hendelse viser en liste av de hendelsene man kan angi rettigheter for mtp SBL Hver rettighet vil ha en tooltip med beskrivelse av rettigheten. Det vil være mulig å velge et ubegrenset antall rettigheter for hver hendelse 49

50 Definèr utgave utgaveparametere meldingsutgave Bekreftelse Bekreftelse for mottatt angir om sluttbruker i SBL må bekrefte at han/hun har lest meldingen Sikkerhetskrav Sikkerhetsnivå angir hvilket nivå av sikkerhet utgaven i SBL krever for å åpnes Hendelse viser en liste av de hendelsene man kan angi rettigheter for mtp SBL Hver hendelse vil styre en gitt aktivitet i SBL. Disse er angitt i brukerdokumentasjonen Hver rettighet vil ha en tooltip med beskrivelse av rettigheten. Det vil være mulig å velge et ubegrenset antall rettigheter for hver hendelse 50

51 Definèr utgave prosessflyt Prosessflyt gjelder kun for innsendingstjenester Angir hvilke steg utgaven skal igjennom i SBL Gir mulighet til angi sikkerhetsnivå og rettigheter for hvert steg Tre ulike stegtyper: Utfylling, Signering og Innsending Gir også mulighet til andre tilleggsparametere og tekster 51

52 Definèr utgave prosessflyt Prosessflyt defineres ved bruk av maler En mal vil inneholde et forhåndsbestemt sett av steg og egenskaper To typer maler: Felles maler og tjenesteeiers Felles maler er tomme, men tjenesteeiers maler kan ha ferdig utfylte default -verdier Nye maler må lages og lastes opp av løsningsadministrator Rettighetene satt for hvert steg i prosessflyten vil settes på samme måte som for utgaveparametere. 52

53 Definèr utgave prosessflyt Figuren viser eksempel på en mal med to steg; Utfylling og Signering. 53

54 Definèr utgave skjemasett Skjemasett kan kun defineres for innsendingstjenester Angir hvilke *skjema* fra andre utgaver som skal inngå som underskjema Gir mulighet til angi egenskaper for underskjema Gir mulighet til generere felles datakilde for bruk av felter på tvers av skjema 54

55 Definèr utgave skjemasett Egenskaper for underskjema Legg til angir om sluttbruker i SBL selv kan legge til underskjema av denne typen Kun èn angir om underskjema bare kan forekomme en gang i skjemasettet i SBL Felles datakilde angir om underskjema skal inngå i felles datakilde Hovedkilde angir om felles datakilde skal være tilgjengelig fra skjemaet 55

56 Definèr utgave skjemasett Felles datakilde Generer felles datakilde legger til en ekstra datakilde i skjema, noe som gir lesetilgang til andre skjemas felter på tvers av skjemasettet. Dette muliggjør definisjon av verdioverføringer og kryssvalidering. 56

57 Normal rekkefølge Ny tjeneste eller benytt eksisterende Opprett ny utgave under valgt tjeneste Definèr utgave Utvikle utgave Oversett utgave Migrer utgave Test utgave Produksjonssett 57

58 Utvikle utgave - Innholdsspesifikasjon InfoPath brukes for å designe skjemaer for visning og utfylling i SBL TUL er avhengig av et InfoPath-skjema for å kunne tilgjengeliggjøre elementene i Innholdsspesifikasjon Følgende metadataseksjoner finnes i innholdsspesifikasjon Sideegenskaper Sporvalg Presentasjonsfelt Preutfylling Betalingsinfo Hjelpetekster 58

59 Utvikle utgave - Innholdsspesifikasjon Sideegenskaper brukes for å angi navn, sekvens og type side Sidenavn hentes fra InfoPath Sidenavn på utgavens hovedspråk Siderekkefølge (Seksvens) Visningstype Sidenavn angitt i TUL (ikke InfoPath) vises i ELMERmenyens venstre kolonne 59

60 Utvikle utgave - Innholdsspesifikasjon Sporvalg brukes for kunne bestemme sidetilgang under skjemautfylling dynamisk En utgave kan ha flere sporvalg Sporvalg kan være på alle sider Man angir felt man skal sjekke på, deretter hvordan man skal sammenligne feltet med en gitt verdi Sammligning ved hjelp av en operator

61 Utvikle utgave - Innholdsspesifikasjon Et sporvalg vil bestemme hvilke sider som skal være tilgjengelig, basert på hva som er gitt av skjemautfyller Et sporvalg består av flere spor Et spor er en kombinasjon av et felt, en operator og en verdi Flere spor med samme felt på samme side danner et sporvalg

62 Utvikle utgave - Innholdsspesifikasjon Sporvalg Siden sporet skal finnes på Sporvalgsfeltet Operator Verdi Definerte sporvalg Sider som skal vises når sporet treffer Definerte spor 62

63 Utvikle utgave - Innholdsspesifikasjon Presentasjonsfelt brukes for lettere å kunne skille flere innslag av samme tjeneste i arbeidslisten i SBL Det er mulig med 6 presentasjonsfelter. Ved valg av felt, vil en ny rad automatisk dukke opp Valgte felter vil vises i gitt rekkefølge, kommaseparert, i SBL

64 Utvikle utgave - Innholdsspesifikasjon Preutfylling brukes for å automatisk fylle ut felt i skjemaet ved åpning i SBL En utgave kan ha et uendelig antall preutfylte felter Et felt kan preutfylles med verdier fra tre registre Et felt kan preutfylles med verdi basert på en kontekst Bør benyttes på felter bruker ikke kan redigere (låste felter)

65 Utvikle utgave - Innholdsspesifikasjon Preutfylling Benytte nøkkel/verdi preutfylling Side/felt Kontekst (enhet, privatperson etc) Registerfelt Registre

66 Utvikle utgave - Innholdsspesifikasjon Betalingsinfo brukes for å kunne vise betalingsinformasjon til bruker etter endt utfylling Betalingsinformasjonen basert på det bruker har fylt ut Det velges betalingslogikk Hvilke felter som kreves for den enkelte type betalingslogikk varierer

67 Utvikle utgave - Innholdsspesifikasjon Betalingsinfo Betalingslogikk Felter

68 Utvikle utgave - Innholdsspesifikasjon Hjelpetekster brukes for å gi skjemautfyller veiledning underveis i skjemautfyllingen Knyttes til en knapp i skjema Knappens navn må begynne med HelpText_ Vises i Elmer-menyens høyre side

69 Språk og oversetting 69

70 Utvikle utgave - Språk I TUL kan man pt. lage en utgave på fire språk Bokmål Nynorsk Engelsk Samisk Man definerer alltid et hovedspråk for en utgave. Det er med dette språket man definerer metadata og skjema Man oversetter utgaven til andre språk enn hovedspråket 70

71 Utvikle utgave - Språk For å oversette en utgave til et nytt språk må man velge Ny i listen over språk og velger språk 71

72 Utvikle utgave - Språk Man kan begynne med oversettelsen Man velger språk man vil oversette fra og hva man vil oversette. Man kan velge mellom: Parameter Hjelpetekst Skjemaelement Valideringstekst Alle 72

73 Velg hva man vil oversette Utvikle utgave - Språk Velg hva du vil oversette og fra hvilket språk Tekst på språket man oversetter fra Språk man vil oversette fra Mulighet til å angi tekst på språket man oversetter til Hvilket element man oversetter 73

74 Utvikle utgave - Språk Man er ikke nødt til å definere alle fire språk Man kan migrere språk som ikke er komplette. Da blir manglende tekster byttet ut med teksten fra hovedspråket Man kan oversette fra et sekundærspråk til et annet. 74

75 Skjema i InfoPath 75

76 Utvikle utgave - Skjema i InfoPath Et InfoPath-skjema inneholder skjemaets brukergrensesnitt, samt valideringer og valideringstekster. Inneholder også kalkyler og egenutviklet C# kode. InfoPath skjemaets brukergrensenitt vises i ELEMERS midtre del, mens valideringstekster vises i høyre kolonne 76

77 Utvikle utgave - InfoPath, nytt skjema 77

78 Utvikle utgave - InfoPath, oversikt Forhåndsvisning Oppgavepanel Skjemaside Statuslinje

79 Utvikle utgave - InfoPath, oppgavepanel Layout gir bruker mulighet til å bruke ferdigdefinerte tabellvisninger Layout gir også mulighet til å endre i allerede valgt tabellvisning

80 Utvikle utgave - InfoPath, oppgavepanel Controls gir bruker mulighet til å legge til ulike brukergrensesnittelementer i skjemaet

81 Utvikle utgave - InfoPath, oppgavepanel Text Box brukes for å gi bruker mulighet til angi enkel tekst med enkel formatering Rich Text Box brukes for å gi bruker mulighet til angi tekst med full formatering Drop-Down List Box gir en nedtrekksliste List Box gir en liste med elementer. Enkelvalg Date Picker gir en datovelger i form av kalender Check Box gir en avkrysningsboks Option button gir en radioknapp. En gruppe av radioknapper angis ved å gi knappene samme navn Button gir en knapp Section gir en usynlig gruppe, men fin å bruke for å skjule/deaktivere en serie av elementer

82 Utvikle utgave - InfoPath, oppgavepanel Optional section er i utgangspunktet skjult, men kan ekspanderes av bruker. Repeating section kan legges til flere ganger av bruker utfyllingsmodus. Repeating table er en tabell som kan legges til flere ganger av bruker utfyllingsmodus.

83 Utvikle utgave - InfoPath, oppgavepanel File attachment vil ikke brukes i TUL. Hyperlink gir muligheten til å lenke til eksterne ressurser. Expression Box skal brukes for alle ledetekster. Dette innebærer også at man bruker én expression box pr tekstfelt, avkrysningsboks, radioknapp etc. Dette for å kunne oversette teksten i TUL. Løs tekst utenfor expression boxes vil ikke kunne oversettes

84 Utvikle utgave - InfoPath, oppgavepanel Data source viser skjemaet datastruktur, som er basert på benyttet meldingsbeskrivelse (XSD).

85 Utvikle utgave - InfoPath, oppgavepanel Datastrukturen vises hierarkisk hvor hvert nivå samsvarer med XSD en brukt som datakilde. Strukturen vil også vise hvordan XPath en til et gitt felt vil se ut. Valgt felt i figuren til venstre vil gi XPath: /Skjema/Opplysninger-grp-5288/Kontaktpersongrp-5292/KontaktpersonFornavn-datadef For å knytte et felt eller et nivå i datastrukturen til et element i skjemaet, drar man feltet eller nivået ut fra oppgavepanelet og til skjemaet. I utgangspunktet vil de fleste felt i datastrukturen automatisk knyttes til et tekstfelt, noe som kan endres i ettertid ved å konvertere tekstfeltet til en annen type. = Gruppe = Felt

86 Utvikle utgave - InfoPath, oppgavepanel Views viser liste over sider som finnes i skjemaet.

87 Utvikle utgave - InfoPath, oppgavepanel Listen viser sider uavhengig av rekkefølge og type. Dette defineres i TUL, og ikke InfoPath. Siden man klikker på vises i område for skjemaside.

88 Utvikle utgave - InfoPath, oppgavepanel Design checker muliggjør verifisering av at skjema er kompatibelt med webvisning i SBL

89 Utvikle utgave - InfoPath, oppgavepanel Benyttes ikke Skal disables i AD med Group Policy

90 Menylinjer Utvikle utgave - InfoPath, layout InfoPath fungerer på mange måter som PowerPoint, hvor man drar rundt på objekter på samme måte Eksempel på skjema Knapp Expressionbox Tekstfelt Radioknapp

91 Utvikle utgave - InfoPath, validering av felt Valideringer kan legges på alle felt i skjema ved å høyreklikke på feltet og velge Data validation

92 Utvikle utgave - InfoPath, validering av felt Feltnavn Sammenligningsoperator Hovedtekst Vises i ELMERs høyre kolonne i SBL i fete typer Undertekst Vises i ELMERs høyre kolonne i SBL i normale typer etter hovedtekst Verdi Type må velges først Lar bruker definere sammensatte valideringer

93 Utvikle utgave - InfoPath, validering av felt Slår til på Ola Nordmann med epostadresse som Slår til på at fornavn er Ola, Arne eller Erik Sammensatte valideringer gjør at man kan lage en validering med én valideringsmelding, hvor valideringen baseres på flere felt, eller flere del-valideringer av samme felt.

94 SPØRSMÅL? 94

95 Avansert skjemautvikling 95

96 Avansert skjemautvikling InfoPath støtter også utvikling av mer komplekse skjemaer som inneholder egenutviklet C# kode og flere datakilder (tilgang til underskjema, web service oppslag) C# kode skrives ved hjelp av Visual Studio Tools for Applications (VSTA) Tilgang til felter i andre skjema skjer ved å generere en felles datakilde 96

97 Avansert skjemautvikling C# Mye av valideringer og kalkyler kan gjøres i InfoPath, men avanserte utregninger og valideringer kan med fordel kodes i C# Gjøres i Visual Studio, og startes direkte fra InfoPath Kan velge når koden skal kjøres: Endring av innhold i skjemaelement Validering av skjemaelement Tilgang til andre felter og grupper i skjema fra kode 97

98 Avansert skjemautvikling C# Man legger enklest inn C# ved å høyre-klikke på et gitt skjemaelement og velge Programming

99 Avansert skjemautvikling C# Visual Studio Tools for Applications åpnes, og man blir tatt inn i hendelsen som lages (Validate / Changed) Her har man tilgang til sider og felter i skjema, samt ny og gammel verdi av innholdet i feltet hendelsen er lagt på. Alle felt referanser gis ved hjelp av XPath, altså adressen til feltet innad i datakilden

100 Avansert skjemautvikling C# Eksempel A I et skjema for landbruksetaten kan man taste inn diameter og høyde på silokummen, og skjema skal regne ut volum ved trykk på en knapp. Man velger da å legge koden til en knapp og legge kode på denne. Det gjøres ved å velge egenskaper for knappen og endre kode.

101 Avansert skjemautvikling C# Eksempel A (dårlig eksempel, se neste slide) public void MyButton_Clicked(object sender, ClickedEventArgs e) { //Lage navigator-objekt for tilgang til skjemaets kilde XPathNavigator navigator = MainDataSource.CreateNavigator(); //Hente verdi fra feltet for diameter double diameter = navigator.selectsinglenode("//my:diameter", NamespaceManager).ValueAsDouble; //Hente verdi fra feltet for høyde double hoyde = navigator.selectsinglenode("//my:hoyde", NamespaceManager).ValueAsDouble; //Regne ut volum double volum = Math.PI * (diameter/2) * (diameter/2) * hoyde; } //Vise resultat i feltet for volum navigator.selectsinglenode("//my:volum", NamespaceManager).SetValue(Math.Round(volum,2).ToString());

102 Avansert skjemautvikling C# Eksempel A - Bruk istedenfor enkel kalkulering av default-verdi:

103 Avansert skjemautvikling C# Eksempel B Man ønsker å bruke verdier fra felter i underskjema, i hovedskjemaet. Det gjøres ved å generere felles datakilde på skjemasettsiden, slik at man får tilgang til underskjemaenes datakilde.

104 Avansert skjemautvikling C# Eksempel B (dårlig eksempel, se neste slide) public void MyButton_Clicked(object sender, ClickedEventArgs e) { //Lage navigator-objekt for tilgang til skjemaets hovedkilde XPathNavigator maindatasource = MainDataSource.CreateNavigator(); //Lage navigator-objekt for tilgang til skjemaets andre kilde XPathNavigator secondarydatasource = DataSources["SubFormX"].CreateNavigator(); //Hente verdi fra underskjema gjennom skjemaets andre kilde string valuefromsubform = secondarydatasource.selectsinglenode("//my:belop, NamespaceManager).ToString(); } //Vise verdi fra underskjema i hovedskjema navigator.selectsinglenode("//my:verdi", NamespaceManager).SetValue(valueFromSubForm);

105 Avansert skjemautvikling C# Eksempel B Sett istedenfor default verdi direkte fra sekundær datakilde

106 Avansert skjemautvikling C# Moralen er med andre ord: Veldig ofte så behøver man ikke benytte C#, selv om det kanskje kan virke sånn ved første øyekast

107 Enhetsteste skjema 107

108 Enhetsteste skjema I InfoPath har man en funksjon for å imitere visningen slik den vil være i SBL Muliggjør utfylling, men ikke funksjoner som er avhengig av Elmer, f.eks. Sidenavigering og hjelp Man vil ikke kunne teste samspillet med underskjema Man kan teste å hente verdier fra kodelister

109 Enhetsteste skjema Velg forhåndsvis i InfoPath for å komme til utfyllingsmodus

110 Enhetsteste skjema Her kan du fylle ut verdier i alle felter, og teste valideringer. C# kode vil også kjøre.

111 SPØRSMÅL? 111

112 Migrer utgave 112

113 Normal rekkefølge Migrer utgave Test utgave Produksjonssett 113

114 Migrer utgave For å se at en utgave utviklet i TUL innehar ønsket oppførsel, må man migrere den over til et valgt test miljø for sluttbrukerløsningen Validere utgave Pakke versjon av utgave Sende versjon Av utgave Hvis det allerede er laget en versjon kan denne migreres på nytt, f.eks. til andre SBL-miljø 114

115 Migrer utgave All migrering av en utgave foregår fra arbeidsflate for utgave 115

116 Migrer utgave Migreringssiden innehar flere egenskaper Miljø Her velges miljø man vil migrere til Versjon Her velges versjon man vil migrere Språk Her velges de språk man vil migrere Dato Her kan man overstyre utgavens opprinnelig gyldig fra dato 116

117 Migrer utgave Miljø som det kan velges mellom vil være alle test og produksjonsmiljø Versjon er det kan velges mellom er alle tidligere versjoner av utgaven, samt valget Nyeste som innebærer det man har på arbeidsflaten så fremt dette er endret siden sist migrering Språk er alle språk som utgaven er definert for. Tilleggspråkene må ikke være komplette, da manglende tekster vil bli substituert med tekster fra hovedspråket Dato vil gi mulighet for å overestyre en utgaves opprinnelige gyldig-fra dato 117

118 Migrer utgave Etter initiert migrering vises siden for migreringsstatus Melding Der vises eventuelle feilmeldinger, som forteller hva som må gjøres Rapport Excel-rapport for nylig gjennomført migrering Versjon Liste over tidligere migrerte versjoner Miljø Miljøet versjonen er migrert til. Lenke som tar bruker til InfoPortal i gitt miljø for SBL. Rapport Excel-rapport for gitt migrering. Rapporten viser et sammendrag av migreringspakken 118

119 Normal rekkefølge Migrer utgave Test utgave Produksjonssett 119

120 Test utgave Etter en vellykket migrering, er utgaven å finne i sluttbrukerløsningen i valgt miljø Avhengig av testmiljøet, vil man her kunne teste utgaven ende-til-ende Man vil også kunne teste innsending fra et sluttbrukersystem hvis utgaven er konfigurert for dette Selv om man kan dele testmiljøer inn i systemtest og akseptansetest, skiller ikke TUL på disse

121 Normal rekkefølge Migrer utgave Test utgave Produksjonssett 121

122 Produksjonssett Produksjonsmiljøet skiller seg fra de andre miljøene Det er ikke mulig å velge språk eller å overstyre dato når man migrerer til produksjon Dette er et miljø hvor man fra TUL ikke kan utføre handlinger Migrering til produksjonsmiljøet gjøres i TUL som for migrering til testmiljøer, men migreringen legges i bestilling Det betyr at driftsleverandør vil utføre selve migreringen av utgaven til produksjon.

123 SPØRSMÅL? 123

124 Slette tjeneste og utgave 124

125 Slette tjeneste og utgave I utgangspuktet kan alle tjenester og utgaver slettes fra TUL Slettingen er kun logisk. Det betyr at man gjemmer tjenestene og utgavene. Man vil kunne hente tilbake tjenester og utgaver slettet ved et uhell Medfører at man ikke kan gjenbruke kortnavn og eksterne koder for tjeneste eller utgave som er slettet

126 Slette tjeneste For at en tjeneste skal kunne slettes, må utgavene slettes først. Gjøres i tjenestelisten fra arbeidsflate for tjenesteeier

127 Slette tjeneste Er ikke utgavene til tjenesten slettet først vil følgende melding vises Tjenesten har ingen utgaver og kan slettes

128 Slette utgave For at en utgave kan slettes, må den deaktiveres fra alle testmiljø Sletting gjøres fra arbeidsflate for tjeneste

129 Slette utgave Liste over hvilke miljø utgaven finnes i, vises Ved å klikke på Slett sendes en beskjed til alle testmiljø om at utgaven skal ugyldiggjøres Finnes utgaven i produksjon, blir det bestilt en deaktivering

130 SPØRSMÅL? 130

131 Administrere kodelister 131

132 Administrere kodelister En kodeliste er en samling av data som normalt forandrer seg i ulik takt med utgaven den skal brukes i En kodeliste kan f.eks. være alle Norges kommuner med tilhørende arbeidsgiveravgiftsoner En kodeliste kobles til skjemaet i utgaven, og gjør at verdiene i listen kan vedlikeholdes separat En kodeliste må være migrert til sluttbrukermiljøet man skal åpne utgaven i

133 Administrere kodelister For å få tilgang til kodelisteadministrasjon må man være medlem av tjenesteeiers kodelistegruppe i Active Directory Kodelistebiblioteket nåes fra startsiden

134 Administrere kodelister Kodelistebiblioteket inneholder liste over alle kodelistene Det er fra her man åpner, sletter og migrerer kodelister Navn Kodelistens navn Endret (av) Når og av hvem kodelisten sist ble endret Migrer Tar bruker til migrering av kodeliste Slett For å slette en kodeliste Vis migreringslogg Tar bruker til migreringsloggen for kodelisten Status En kodeliste er enten endret eller migrert

135 Administrere kodelister For å editere en kodeliste, klikker man på kodelistens navn

136 Administrere kodelister Alle kodelister har de samme kolonnene En kodeliste gir muligheten til å definere tre verdier pr kode Hver rad definerer en kode med verdier på ett språk

137 Administrere kodelister For å migrere en kodeliste må man velge migrér fra kontekstmenyen til kodelisten man vil migrere

138 Administrere kodelister For å migrere en kodeliste må man velge migrér fra kontekstmenyen til kodelisten man vil migrere Miljø Her velger man hvilke(t) miljø man vil migrere kodelisten til Versjon Her velger man versjonen man vil migrere. Nyeste refererer til kodelisten slik den er nå

139 Administrere kodelister Etter migrering vil man få en status Status Hvorvidt migreringen var vellykket eller ikke, Miljø Hvilke miljø kodelisten finnes i Migrert av Hvem som har migrert hvilken kodeliste til hvilke miljø Migrert dato Når kodelisten har blitt migrert hvor

140 SPØRSMÅL? 140

141 Administrasjon av grupper, brukere og rettigheter 141

142 Administrere brukere, grupper og rettigheter For å styre rettigheter i TUL, brukes Active Directory (AD) Active Directory er Microsoft sitt brukerhåndteringssystem for autentisering og rettighetsstyring på tvers av servere Man bruker AD til å administrere brukere og grupper, og SharePoint til å styre rettighetene disse brukerne eller gruppene skal ha

143 Administrere brukere, grupper og rettigheter Active Directory nåes fra Citrix for de brukere som har tilgang

144 Administrere brukere, grupper og rettigheter Active Directory nåes fra Citrix for de brukere som har tilgang Organizational Unit Brukes for å gruppere brukere og grupper per tjenesteeier AD, samt tillate vedlikehold av sine egne brukere Brukere og grupper Her vises brukere og grupper som ligger under valgt tjenesteeier

145 Administrere brukere, grupper og rettigheter Ny bruker fra scratch En god prasis er fornavn <punktum> etternavn. Æ, ø og å må ikke brukes.

146 Administrere brukere, grupper og rettigheter Ny bruker basert på kopi av eksisterende bruker Merk at den nye brukeren vil bli medlem av de samme gruppene som kilden. En god prasis er fornavn <punktum> etternavn. Æ, ø og å må ikke brukes.

147 Administrere brukere, grupper og rettigheter Angi passord for nye brukere

148 Administrere brukere, grupper og rettigheter Ny gruppe Gruppenavn bør følge standard brukt for andre grupper i AD

149 Administrere brukere, grupper og rettigheter Legge til bruker eller gruppe i annen gruppe Høyreklikk på bruker eller gruppe du vil legge til i en annen gruppe Gruppenavn Angi gruppenavn som allerede finnes i AD. Klikk på Check Names for å verifisere

150 Administrere brukere, grupper og rettigheter Redigere gruppetilhørighet Liste over grupper som bruker eller gruppen er medlem av Legge til bruker eller gruppe Fjerne bruker eller gruppe

151 Administrere brukere, grupper og rettigheter Resette passord Hvis brukeren er låst, må man huke av denne for å låse opp

Altinn II. Leseguide for brukerveiledningen til TUL

Altinn II. Leseguide for brukerveiledningen til TUL Altinn II Leseguide for brukerveiledningen til TUL Versjon 1.0 Dato: 10.05.2010 Innhold 1 Leserguide... 3 1.1 Felles kapitler... 4 1.2 Fagperson... 4 1.3 IKT-medarbeider... 5 1.4 Teknisk utvikler... 6

Detaljer

TR435 Brukerveiledning for TUL

TR435 Brukerveiledning for TUL Altinn TR435 Brukerveiledning for TUL Document template ID TR435 Document Type Opplæringsmateriale Activity Utvikling Application in Altinn TUL Document Version 1.3 Informasjon om dokumentet Dette dokumentet

Detaljer

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark 1 Utfordringer i dagens løsning Tjenesteeier har kun mulighet til å oppdatere skjema Mye må gjøres av leverandøren Tungvint å gjøre små

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL Migrer og tjenesteutgave Migrer og tjenesteutgave Ved migrering av tjeneste overføres en utgave av tjenesten til et sluttbrukermiljø. For test kan migrering gjøres fullt og helt av tjenesteutvikler

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter Administrer rettigheter En løsningsadministrator kan tildele andre brukere forskjellige rettigheter i Tjenesteutviklingsløsningen. Den grunnleggende

Detaljer

AP221 Use Case TUL Oversett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Oversett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL En utgave av en tjeneste skal kunne oversettes til valgte språk. Dette gjøres av oversetter når utgaven er utviklet nok til at det er hensiktsmessig å oversette. Det er definert et hovedspråk

Detaljer

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse AP221 Use Case TUL Use caset viser prosessen rundt utvikling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av en kjøretidskomponent. En kjøretidskomponent er en kjørbar komponent som er publisert til Sluttbrukerløsningen.

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter Utarbeid design Tjenesten designes. Dette er en samling av tre use case: Endre designdokument, Lag nytt designdokument, Last opp designdokument. Designet kan

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement AP221 Use Case SBL Registrer abonnement Registrer abonnement Etatssystem kan sende inn liste over innsendingstjenester som skal instansieres og dukke opp i en persons/organisasjons liste over aktive elementer.

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 SERES og Tjenesteutvikling i Altinn Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 Brønnøysundregistrene En etat under Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene hadde 562 ansatte i 2010 Behandlet

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste Send inn innsendingstjeneste Portalbruker kan sende inn innsendingstjeneste, sette tilbake innsendingstjeneste til forrige steg og signere innsendingstjeneste.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Å bygge skjema med. CorePublish. ~ en trinn-for-trinn innføring ~

Å bygge skjema med. CorePublish. ~ en trinn-for-trinn innføring ~ Å bygge skjema med CorePublish ~ en trinn-for-trinn innføring ~ Innhold Introduksjon... 3 Begrep i skjemamodulen... 4 Skjemamal... 4 Innsendte skjema... 4 Arbeidsflyt... 4 Lagringsmetoder... 4 Validatorer...

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse

Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse Arkitekturskisse av Conserto, som er utviklet i ASP.NET VB FrameWork 4.0 med bruk av code-behind filer, MS SQL 2008, og er bygget på MasterPage som fellemal.

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 %

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 % Vurdering for Studiestøtte Lånekassen Poengsum: 8 poeng av moglege 105 poeng - 79 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Studiestøtte - Lånekassen) 1.1 Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon [

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

TESTVEILEDNING. PAPIRFLY Fotoweb. EiendomsMegler 1 Norge AS ved Marit Låtun Papirfly ved Christine Skaar. DATO: April, 2013

TESTVEILEDNING. PAPIRFLY Fotoweb. EiendomsMegler 1 Norge AS ved Marit Låtun Papirfly ved Christine Skaar. DATO: April, 2013 TESTVEILEDNING PAPIRFLY Fotoweb TIL: FRA: EiendomsMegler 1 Norge AS ved Marit Låtun Papirfly ved Christine Skaar DATO: April, 2013 Papirfly AS Havnegata 15, 4316 Sandnes +47 930 44 444 www.papirfly.no

Detaljer

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera. Brukerveiledning for forfatter Oppdatert 20. januar 2015 Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.no/support 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel når passord ikke

Detaljer

Altinn II. Overordnet spesifikasjon

Altinn II. Overordnet spesifikasjon Altinn II Overordnet spesifikasjon Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål for løsningen... 5 3 Målbilde for Altinn II versjon 1... 7 4 Bruk av løsningen... 10 4.1 Brukerprosesser... 10 4.1.1 Etablere og vedlikeholde

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 13:00 13:30 13:30 14:20 14:30 15:00 15:00 16:00 Del 1: Introduksjonskurs Del 2: Dokumenthåndtering Del 3: Gjenfinning Oppgaver Side 2 Agenda Del

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Kapittel 6. Brukerveiledning. Innholdsfortegnelse. 6.1 Forord

Kapittel 6. Brukerveiledning. Innholdsfortegnelse. 6.1 Forord Kapittel 6 Brukerveiledning 6.1 Forord Denne kravspesifikasjonen er ment som en hjelp til veileder, gruppemedlemmene og oppdragsgiver for å viske ut eventuell tvil om hva som skal lages. Ved å definere

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Datateknikk Side 1 av 8 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Tid: Mandag, 23.05.05, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 3 oppgaver og

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker AP221 Use Case SBL bruker bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap

Detaljer