ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett"

Transkript

1 ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett NorStellas eid-gruppe Oslo, 22. juni 2010 Jon Ølnes, eid-programmet, Difi

2 Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av elektronisk ID (eid) i offentlig sektor

3 Hvorfor etablere felles infrastruktur for eid? Ivareta sikkerhet, personvern og brukervennlighet på tvers av offentlige virksomheter og tjenestetyper Redusere kostnadene til den enkelte virksomhet Tilrettelegge for elektroniske tjenester og mer utstrakt bruk av disse

4 Hva er eid i bred forstand? En persons elektroniske identitet er samlingen av elektronisk informasjon som kan knyttes til personen Identitetsforvaltning: Hvilken informasjon har offentlig sektor om meg? Hvordan er informasjonen sikret? Hvordan administreres informasjonen? Hvordan kan informasjonen gjenbrukes eller ikke gjenbrukes på tvers i offentlig sektor? Hvordan kan jeg få innsyn i (korrigere, slette) informasjonen? Hvordan kan jeg medvirke til (samtykke eller nekte) bruk av informasjonen? Side 4 Direktoratet for forvaltning og IKT

5 eid i smalere forstand (dagens eid-program) En eid er en elektronisk legitimasjon Som for offentlige tjenester minimum må gi et bekreftet (autentisert) fødselsnummer Kvalitetsnivåer fra 1-4 (Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor) PKI-basert eid kan brukes til: Autentisering (bekreftet identitet) Signering og verifisering av signatur Kryptering og dekryptering Side 5 Direktoratet for forvaltning og IKT

6 ID-porten «varemerket» for eid-tjenester ID-porten er et samlebegrep for offentlig sektors felleskomponenter for identitetsforvaltning og bruk av eid En felleskomponent kan generelt være tjeneste, programvaremodul, informasjon (for eksempel et register), spesifikasjon eller annet som gjenbrukes på tvers i offentlig sektor For ID-porten er det tjenesteperspektivet som er i fokus ID-porten bygger på prinsipper som skal ivareta sikkerhet (og personvern), brukervennlighet og kostnadseffektivitet ID-porten skal ivareta kommunikasjon mellom innbyggeren og det offentlige i begge retninger Senere eventuelt også kommunikasjon internt i offentlig sektor Side 6 Direktoratet for forvaltning og IKT

7 Prinsipper for bruk av eid i ID-porten Kostnadsfritt for sluttbruker Sluttbruker skal fritt velge blant tilknyttede eid-er eid på ett sikkerhetsnivå skal kunne brukes på tjenester med lavere sikkerhetsnivå ID-porten skal tilby ett brukergrensesnitt Alle tjenesteeiere må akseptere alle tilknyttede eid-er som oppfyller krav til gitt sikkerhetsnivå Alle eid-er på samme sikkerhetsnivå må ha et felles og tilfredsstillende risikonivå Side 7 Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Tjenester i ID-porten Autentisering, pålogging Nåværende ID-porten basert på MinID (nivå 3) Neste versjon ID-porten tilpasset nivå 4 kommer 1/ Kontrakt signert med Buypass og Commfides om bruk i ID-porten Pilot med «Mine Resepter» i gang (Buypass i ID-porten) Integrasjon av Commfides er i arbeid eid på Nasjonalt ID-kort kommer (Q3 2011(?), nivå 4) Andre eider kan fases inn seinere integrasjon kun i ID-porten (STORK (EU-prosjekt) for autentisering over landegrensene i Europa) Signering og signaturverifisering, planlagt pilot høst 2010 (Tilrettelegging for) Kryptering og dekryptering, planlagt pilot 2011 Som nødvendigvis må være ende til ende Mulige roller i sporbarhet (uavviselighet) På sikt kanskje mer på identitetsforvaltning Side 8 Direktoratet for forvaltning og IKT

9 Autentisering via ID-porten Logon Public service SAML token Reference to SAML token ID-porten Authentication Session cookie Authenticating to ID-porten eid (and eid infrastructure)

10 Signering i ID-porten Avansert signatur tilbys brukerstedene gjennom IDporten (pilot planlegges i løpet av 2010) For å forenkle signering vil det trolig bli opprettet en signeringsportal i ID-porten. En stor andel av dokumenter som skal signeres, vil oppstå i en dialog mellom brukeren og et brukersted, for eksempel signering av skjema. eid-leverandørene har forskjellige signeringsløsninger, og integrasjon av disse løsningene bør gjøres i en felleskomponent heller enn i hvert enkelt brukersted som trenger signering. Difi kan bygge selv eller kjøpe tjeneste i markedet Side 10 Direktoratet for forvaltning og IKT

11 Verifisering av signatur Lokal verifisering hos offentlig virksomhet Signert dokument skal kunne verifiseres hvor som helst i offentlig sektor uten at offentlig virksomhet skal trenge å være kunde av den aktuelle eid-leverandøren All nødvendig informasjon skal være tilgjengelig lokalt Sentral OCSP-tjeneste i ID-porten er aktuelt slå opp ett sted uavhengig av eid-leverandør Lokal verifisering hos brukeren Offentlige virksomheter må signere med eider som kan verifiseres lokalt hos enhver bruker Tilleggskrav ved anskaffelse av eid til offentlige virksomheter Side 11 Direktoratet for forvaltning og IKT

12 Internasjonal valideringstjeneste utlysning rett rundt hjørnet (PEPPOL, EU-prosjekt) Trust status list service Qualified CAs OCSP (or CRL) Other CAs Signer s CA Validation Service XKMS Validation Service Response signed by local VS XKMS or OASIS DSS Signer Country 1 Country 2 Receiver 29. Juni

13 Meldingskryptering og dekryptering Difi håper å kunne teste krypteringsløsninger i pilot i 2011 Kryptering hos offentlig virksomhet, dekryptering på brukerens PC (ende-til-ende) Kryptering på brukerens PC, dekryptering hos offentlig virksomhet (ende-til-ende) Lokal kryptering/dekryptering på PC er lite brukervennlig i dag og vanskeliggjør kvittering etter dekryptering Trenger derfor tilrettelegging assistert kryptering Side 13 Direktoratet for forvaltning og IKT

14 Anvendelse på sikt «All» kommunikasjon kan ha sensitiv informasjon Ikke-sensitive skjema med fritekstfelter Vanlige brev til og fra offentlige virksomheter Løsning på sikt: Meldingskryptering på ALT Unntak 1: Garantert ikke-sensitiv informasjon Unntak 2: Kryptert kommunikasjonskanal er tilstrekkelig Prosedyrer for valg mellom sikringsmekanismer eller nivåer er tungvint og «dyrt» God sikkerhet må være brukervennlig og billig Oslo 02/09/09

15 Forutsetninger Meldingsboks(er) for innbyggere (næringsliv) Tjeneste(r) for pålitelig levering med kvittering Pålogging med eid av tilstrekkelig styrke Merk ETSI-standarder på «registered electronic mail» Offentlige virksomheter må ha virksomhetssertifikater (Virksomhetssignatur på det som sendes til innbyggere) Ulogisk om en kan kryptere «ut», men ikke «inn» Standardformat(er) for krypterte meldinger Sertifikater tilgjengelig i ID-porten Virksomhetssertifikater tilgjengelig for ALLE Personsertifikater tilgjengelig innenfor offentlig sektor Må integrere sertifikater fra forskjellige utstedere Oslo 02/09/09

16 Kryptering fra offentlig til privat Brukerprofil Katalog Tilgjengeliggjøring av sertifikater fra forskjellige eidutstedere Innb. sertifikat ID-porten Sertifikat for fødselsnummer xxxxxxx Offentlig virksomhet Klartekst dokument, evt. signert Utfordring: Skalering og vedlikehold! Beskjed til innbygger Meldingsboks Legg i meldingsboks Krypter Oslo 02/09/09 Felleskomponent eller intern i virksomheten

17 Assistert dekryptering Autentisering, pålogging til Meldingsboks ID-porten Applet Meldingsboks Oslo 02/09/09 Dekrypter eid Kvittering sendes offentlig virksomhet Alternative handlinger i applet: -- Vis fram innhold, ikke lov å lagre -- Lagre kryptert på brukerens PC -- Lagre klartekst på brukerens PC

18 Lokal kryptering Sertifikat for offentlig virksomhet xxxxxxx Katalog Virk. sertifikat ID-porten Tilgjengeliggjøring av sertifikater fra forskjellige eidutstedere Fil på PC Krypter Kryptert melding sendes til offentlig virksomhet epost, opplasting etc. Signer eventuelt med egen eid før kryptering Oslo 02/09/09 Brukervennlighet (på dagens PCer) er ikke fullgod vanskelig å la dette være hovedalternativet

19 Assistert kryptering ID-porten Velg mottaker Fil på PC Applet Virk.- sertifikat Kryptert melding sendes til ID-porten og videre til offentlig virksomhet Oslo 02/09/09 Krypter Alternative handlinger i applet: -- Signere med brukerens eid -- Lagre kryptert på brukerens PC (sende selv som epost eller annet)

20 Konklusjoner ID-porten er varemerket for eid-relaterte tjenester for kommunikasjon med (og eventuelt i) offentlig sektor Merk: Ikke en enkelt teknologisk løsning, men en samling tjenester Autentisering er på plass ny versjon 1/ med full støtte for nivå 4 eider (Buypass og Commfides) Det skal legges til rette for signering og dermed må en også legge til rette for verifisering av signatur Det skal legges til rette for meldingskryptering og dermed må en også legge til rette for dekryptering Tjenester på identitetsforvaltning og sporbarhet er mulige utvidelser Side 20 Direktoratet for forvaltning og IKT

21

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor spesifikasjon for PKI i offentlig sektor Versjon 2.0 Juni 2010 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål og bakgrunn... 4 1.2 Kort om virkeområdet... 4 1.3 ruk av kravspesifikasjonen ved selvdeklarasjon...

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Autentisering av ansatte

Autentisering av ansatte Autentisering av ansatte Øivind Grinde, Difi Norstella eid fagutvalg 20.3.2014 Strategi for ID-porten Mandat Levere en strategi med besluttbare tiltak og løsningsalternativer på identifiserte områder.

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4 "!#$ &% '()%*!"+,#' -. / /0 '12 3-0 - "!4'0 57698;:=83?A@CB D=69EC@CFHG#?JIK8L?M@N?M8KOPECQL

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Forord. Jeg vil takke Claude Marie Davidsen ved Institutt for Datateknikk og Informatikk for veiledning i forbindelse med oppgaven.

Forord. Jeg vil takke Claude Marie Davidsen ved Institutt for Datateknikk og Informatikk for veiledning i forbindelse med oppgaven. Forord Denne rapporten er resultatet av en masteroppgave ved NTNU på linjen for datateknikk. Oppgaven har blitt utført vårsemesteret 2005. Oppgaven har utviklet seg til i hovedsak å undersøke innholdsmessig

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret Forprosjektrapport Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret 30.08.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Mandat og forankring... 4 1.2. Berørte

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFIE/780/113 Godkjent Kjeller 13 March 2002 Torleiv Maseng Forskningssjef

Detaljer

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn-dagen 1. Desember 2015 Digital by default digitalt førstevalg! Once only: Brukeren registrerer informasjon en gang - gjenbrukes av alle offentlige

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett " %$ # " >9 : B D 1. Åpne og lukkede nettverk - Internett og sikkerhet 2. Krav til sikre tjenester på Internett 3. Kryptografi 4. Kommunikasjonssikkerhet og meldingssikkerhet 5. Elektronisk legitimasjon

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer