ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE)"

Transkript

1 ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) Generelt Altinn er en portal, et felles nettsted for innlevering av offentlige skjemaer på Internet. Altinn er et samarbeid mellom flere offentlige etater som innhenter data fra bedrifter og privatpersoner. Grunntanken bak Altinn er at offentlige skjemaetater samarbeider om å lage en felles kanal for innrapportering til det offentlige i stedet for å lage hver sin løsning. Altinn gjør det mulig å levere skjemaløsninger til brukerne med forhåndsutfylling av informasjon myndighetene allerede kjenner, for eksempel grunndata fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og kontroll av data mot Det sentrale folkeregisteret. Altinn muliggjør større grad av samordning og forenkling for brukerne, ved at myndighetene ikke spør brukerne om de samme opplysningene flere ganger. Du kan lese mer om Altinn på internettsiden "www.altinn.no". Altinn i Visma Business I Visma Business kan du eksportere følgende skjema til Altinn: Omsetningsoppgave (Momsrapport) Du får kjørt ut momsrapport til Altinn ved å velge "Skriv ut" i Regnskap/Regnskapsrapporter/Omsetningsoppgave, eller velge "Skriv ut" i tabellen Avgiftsterminer.

2 Forutsetninger I Visma Business: Formular Dersom du har formular for Omsetningsoppgave som ikke har XML tagger må du importere nytt formular. Formularet er tilgjengelig for forhandlere på Forhandlerlounge: Ordinær omsetningsoppgave med XML tagger Før du importerer dette formularet må du slette formular med formulartype 2 og formularnummer 1 (Avgiftsoppgave / Omsetningsoppgave). NB! For å få skrevet ut riktige data til Altinn krever det at du velger riktig formular i utskriftsparametere. Formularet lager også en papirkopi av omsetningsoppgaven, som er underlaget til filen du sender til Altinn. Formularet må inneholde XML tagger i Formularlinjene i kolonnen XML tag. Beløp i formular må settes opp med følgende verdier i kolonnene Desimal = 0, Desimaltype = 1 og Elementbehandling = 1 (Ikke tusentallsseparatorer). Organisasjonsnummer For at du skal få kjørt rutinen Altinn må du ha registrert riktig organisasjonsnummer i tabellen Bedriftsopplysninger. Bedriftsnavn I tabellen Bedrifter må det ligge riktig firmanavn i henhold til navnet for org.nr. som er registrert i Brønnøysund. System-ID og skjemanr. (tabellen Altinn) Du må legge inn System-Id og Passord i tabellen Altinn (velg Behandling->Test av internettforbindelse... og oppfrisk (F5) for å opprette ny rad). I kolonnen System-ID må du registrere System-ID du får tildelt fra Altinn og i kolonnen Altinn skjema nr. kan du gjøre oppslag og velge 212 (RF-0002) eller 213 (RF-0004). Passord må du legge inn via Behandling og Endre passord. Se beskrivelse av tabellen Altinn.

3 I Altinn portal (Altinn.no): Registrere datasystem i Altinn for innsending av Omsetningsoppgave. Hvis du skal sende inn omsetningsoppgave til Altinn må du registrere datasystem som skal sende inn til Altinn. I nedtrekksmenyen må du velge Visma Business slik at du får tildelt SystemID. SystemID blir da ulik på alle kunder hvor det er registrert bruk av Visma Business. Merk! Noter System-ID og passord slik at du har dette når du skal legge inn verdiene i tabellen Altinn i Visma Business. Passord for Altinn (tabellen Altinn) Du må legge inn passord for Altinn slik at Visma Business kan legge ut riktig informasjon vedrørende innsendingen til Altinn. Passord legger du inn via menyen Behandling i tabellen Altinn. For informasjon om passord kan du se Hjelp og Del 1 - Innlogging og rapportering på Altinn - Hjelp. For regnskapskontor (byrå). Hvis regnskapskontoret er registrert som regnskapsfører for selskapet i Brønnøysund. Kan regnskapskontoret registrere bruk av Visma Business og få tildelt SystemID. Da vil denne SystemID være gyldig for alle kunder (Juridiske enheter i Brønnøysund) som regnskapskontoret er registrert regnskapsfører for. Hvis du skal sende en omsetningsoppgave via Altinn for en bedrift du ikke er registrert som regnskapsfører for må du i Altinn registrere Visma Business som datainnsender og få ny System ID hver gang.

4 Skrive ut omsetningsoppgave til Altinn Når du skal skrive ut momsrapporten må du gjøre følgende: Stå i tabellen Avgiftsterminer eller i Omsetningsoppgave under Regnskapsrapporter. Velg riktig formular i feltet "Formularnr" under Fil/Utskriftsformat/Utskriftsparametere. Skriv rapporten til skriver ved å klikke på ikonet "Skriv ut". Hvis du skriver til fil, får du ikke en korrekt rapport til Altinn. Når du har valgt "Skriv ut" får du opp dialogen Avgiftsoppgjør, hvor du må krysse av i feltet "Lag Altinn data". Feltet "Lag Altinn data" ikke tilgjengelig Hvis feltet "Lag Altinn data" ikke er tilgjengelig i dialogen Avgiftsoppgjør, har du ikke opprettet en rad i tabellen Altinn. Da må du gjøre følgende: Velg behandlingsmenyvalget Testforbindelse i tabellen Altinn. Registrer "System ID" og "Altinn skjema" i tabellen Altinn. Opprette passord med behandlingsmenyvalget "Endre passord" i tabellen Altinn. Her leser du mer om "Altinn" Her leser du mer om "Tabellen Altinn" Innsending av Omsetningsoppgave til Altinn Dette gjør du fra tabellen Altinnlogg (Visma Business Utforsker, Tabeller, Regnskap, Altinn). Marker raden for oppgaven som skal sendes inn og velg Behandling og Send. Du må deretter logge på Altinn for å godkjenne den innsendte oppgaven. Det er også mulig å slette innsendt oppgave. Fil for omsetningsoppgave til Altinn. Altinndata legger seg i filen Altinnxxxx.xml (xxxx er et nummer), under mappen Program Files\Fxxx\Altinn (Fxxx er nummeret på bedriften). Altinndata er et internformat som du kan endre før du sender det til Altinn-portalen.

5 Feilsøking Feilmelding ved overføring til Altinn: Årsaken er at det ikke er definert rett format i formularet for omsetningsoppgave vedrørende tusenskilletegn, desimalskilletegn og desimaler på linjer med XML tagger. Se Formular Systemopplysninger I kolonnen Systemoppl. behandl. finnes to parametere beregnet på Altinn: Altinn test - Altinn har en portal for test og en portal for drift. Du kan avgjøre hvilken portal du skal kjøre mot. Ved å huke av for Altinn test kobler Visma Business opp mot test portalen. Dette gjøre du kun under feilsøking og i pilotperioder. Send skjema uten feilkontroll (skjema må ferdigstilles i Altinn) - Denne gjør at skjemaene blir oversendt Altinn uten feilkontroller i oversendelsen. Dette for å unngå at uspesifikke feilmeldinger fra Altinn skal hindre innsendelse elektronisk. Skjema må ferdigstilles i Altinn. Eksempel på bruk av denne er når formularet for omsetningsoppgaven er under redigering.

6