Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk"

Transkript

1 Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk -presentasjon av utvalgte resultater fra forprosjekt Utarbeidet på vegne av prosjektgruppa av prosjektleder Erland Kjesbu mai 2008.

2 Bakgrunn Økt behov for god beslutningsstøtte i landbruket Tilgjengelighet og kvalitet på driftsøkonomisk beslutningsstøtte bør forbedres Effektiviseringspotensial knyttet til registrering og flyt av data

3 DATAFLYT FAGLIG INNHOLD OG SYSTEMER AKTØRER Inntekter Kostnader Varestrøm kund og lev Transaksjoner Tine, Nortura, Felleskjøpet Bank, SLF Bilag til regnskapet Produksjonsdata Føringspraksis regnsk Registreringer hos bonden Regnskapsprogram Analyseprogram Planleggingsprogram Driftsregnskap Driftsplaner Rapporter Sammenligningsgrunnlag Fokusområde Input Programvare Fokusområde Output Regnskapskontorer Rådgivningstjenesten Agro Økonomi Duett Driftsplanleggingsprogram Regnskapskontorer Rådgivningstjenesten Bonde, bank og IN FoU B O N D E N Analyser og veivalg (operative og strategiske) Besluttingsgrunnlag Bonde Rådgivere Bank og IN

4 Bred oppslutning om forprosjekt Referansegruppe Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Landkreditt, Sparebank 1, Økonomiforbundet, NILF Prosjektgruppe NILF, Norges Bondelag, Daldata, Agrodata Regnskapsførere Bondepanel Tr.lag Bondepanel Jæren Dataflytpanel Tine Nortura Felleskjøpet Landkreditt Sparebank 1 Rådg/regnskpanel Tr.lag Rådg/regnskpanel Jæren

5 Gjennomføring av forprosjekt BEHOVS-

6 DELER AV DATAFLYTEN I NORSK LANDBRUK DYREREGISTERET Veterinærer PRODUSENTREG Skattedirektoratet Kukontrollen TINE rådgivning TINE Effektivitetsanalyse Felleskjøpet Bank ALTINN TINE Industri/Råvare NORTURA Rådgivning Storfektr, Sauekontr, In Gris NORTURA Bonden Regnskapskontorer NILF Innovasjon Norge Forsøksring SLF FMLA Kommune KSL/HMS Bilag Analyse Registrering Annen dataflyt

7 Aktører som mottar eller bruker data fra bondens avregning Rådgivning Produsentreg. Regnskapsktr. Bank Forsikring Avregning Bonde Skattedir. NILF SLF Mattilsynet SSB

8 Oversikt over brukere data knyttet til bondens husdyrstatus Markedsregulator Rådgivning Regnskapsktr. Forsikring Dataflyt ang dyrestatus Bonde SLF NILF Mattilsynet SSB

9 Potensielle tiltaksområder 1. Utvikling av systemer og standarder for effektiv og målrettet dataflyt 2. Faglig utvikling av landbrukets produksjons- og driftsøkonomi, faglig standardisering 3. Kompetanseheving hos ulike aktører innen økonomi- og produksjonsfag 4. Tiltak for økt bruk av IT-verktøy blant bøndene

10 Behov for infrastruktur Leverandør/kunde Rådgivning Bonde Bonde Bonde Bonde FOU (bl.a. NILF) Dyreregister Innovasjon N SLF Skattedir. Landbruk Bank Forsikring Regnskapsktr Veterinær Annet offentlig Offentlig

11 Aktuelle prosjekter/områder å se nærmere på i forhold til fellesløsninger Altinn Produsentregisteret E-sporingsprosjektet E-faktura Ny organisasjon Samarbeidsløsninger mellom private og offentlig aktører

12 Kost-/nytteanalyse elektronisk bilagsflyt Kostnader Estimat av felles systemkostnader utvikling og drift Estimat av kunder og leverandørers utviklingskostnader Estimat av utviklingskostnader knyttet til regnskapsprogramvare Nytteverdier Kunder og leverandørers nytteverdier Regnskapskontorenes nytteverdier Nytteverdier for Tines Effektivitetskontroll Nytteverdier for NILFs driftsgranskinger Andre nytteverdier

13 Kostnader knyttet til regnskapsføring i landbruket Del av arbeidsprosessen Timer i gj.sn pr regnskap Kostnad i gj.sn i kroner pr regnskap Total regnskapskostnad for landbruksbedrifter (mill. kroner) Bilagsføring 12, mill. Årsavslutning 4, mill. Purring/masing/sortering av bilag 1, mill. Kvalitetssikring/avstemning 1, mill. Presentasjon/rådgivning 1, mill. Arkiv og dokumentasjon 2, mill. Annet arbeid 0, mill. Total / hele arbeidsprosessen 24, mill.

14 Netto nåverdi for verdikjeden Aktør / Nivå Netto nåverdi verdikjeden totalt Internrente 1. Ved oppslutning fra aktører i forprosjektet 2. Ved oppslutning fra aktuelle aktører landbruksfamilien 3. Ved oppslutning fra hele landbruksfamilien mill mill mill prosent prosent prosent

15 Andre nytteeffekter (ikke med i nåverdiberegningene) Redusert årlig ressursinnsats Tines Effektivitetsanalyse; ca 1500 kroner pr deltager Tine ca 1,7 mill. Regnskapskontorene ca 2,2 mill. Totalt ca 3,9 mill. Redusert årlig ressursinnsats NILFs driftsgranskinger ca 1,5 mill. kroner, eller ca 1500 kroner pr deltager Nytteverdi for regnskapskontorene ved avstemming av husdyrstatus i Husdyrregisteret ca 4 mill. kroner årlig

16 Nytteverdi bedre beslutningsstøtte Bedre kvalitet og tilgjengelighet på driftsøkonomiske data og analyser Bøndene Rådgivningstjenesten Finansieringsinstitusjoner Forvaltning FoU Bedre utnyttelse av landbruksressursene og landbrukets rammevilkår

17 3 faser i det videre arbeidet Aug 2008 Des 2009 Des n Fase 1 utredning /utvikling DP 1 Faglig utvikling Fase 2 utvikling /implementering Fase 3 implementering Videre faglig utvikling DP 2 Utredning av organisatorisk og teknisk løsning DP 3 Prototyp for standard elektronisk bilagsflyt Utv av løsning og evt etabl av driftsorg Utv av program og systemer for impl av el. bilagsflyt Impl. av organisatorisk og teknisk løsning Fastsetting av std el. bilagsflyt Implementering av stdandard for elektronisk bilagsflyt

18 Organisering av hovedprosjekt Styringsgruppe Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel n Delprosjekt 1 Juridisk IT-kons Prosjektgruppe Delprosjekt 2 Pilotaktør 1 Pilotaktør 2 Delprosjekt 3 Regnsk.ktr 1 Regnsk.ktr 2 Regnsk.ktr n Referansegruppe DP 1 Referansegruppe DP 2 Referansegruppe DP 3

19 Kostnader og finansiering fase 1 Totale kostnader på ca 6 mill. kroner Forslag til finansiering 1/3 egeninnsats fra involverte aktører 1/3 i kontant bidrag fra initiativtakere og deltagere i styringsgruppa (næringsliv) 1/3 i kontant bidrag fra offentlige myndigheter

20 Tiden moden? Teknologisk utvikling enklere å finne gode tekniske løsninger som kan legge til rette for organisatoriske utfordringer nå enn bare for få år siden Konserndannelser i landbrukssamvirke mer nasjonalt samarbeid, lettere å ta ut samarbeidsgevinster og samles om en satsing Bred oppslutning om forprosjektet alle nøkkelaktører er med, i tillegg interesse hos andre aktører. Interesse for å komme videre Behovene mer synlig hos bøndene, rådgivningstjenesten og finansieringsinstitusjonene. Store endringer i landbruket. Økt behov for god beslutningsstøtte hos ulke aktører i og tilknyttet landbruket Behov for bedre samhandling mellom produksjonsfaglig og økonomisk rådgivning Uavhengig koordinator Faglig utvikling, organisering og bruk av teknologi for å øke norsk landbruks konkurranseevne

21 Neste steg Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruks- og matdepartementet, Innovasjon Norge, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Landkreditt, Sparebank 1 og Gjensidige er invitert til å delta i hovedprosjektet og er bedt om en avklaring på deltagelse innen 15. juni 2008 Oppstartsmøte med nedsetting av styringsgruppe og valg av prosjektkoordinator for hovedprosjektet er planlagt i august 2008 NILF har sagt seg villig til å koordinere arbeidet som i forprosjektet hvis partene ønsker det

22 Kontaktpersoner Prosjektgruppe Erland Kjesbu, NILF (prosjektleder) Kjell Staven, NILF Knut Andresen, Norges Bondelag Siri Lutnes Enget, Daldata AS Fredrik Mork Håskjold, Agrodata AS Harald Moskvil, Agrodata AS Referansegruppe Ivar Pettersen, NILF (leder av referansegruppa) Arild Bustnes, Norges Bondelag Olaf Godli, Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tone Roalkvam, Tine Anders Smith, Nortura Oddny Estenstad, Felleskjøpet Agri Peder Skåre, SR-bank (erstattet Elin Schanche 1/1-08) Kjetil Mauset, Landkreditt (erstattet Ole A Kvilesjø 31/3-08) Se for øvrig NILF-notat

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

FOLKEFJØSET. Sluttrapport for Folkefjøset. -smartere -enklere - billigere. 1. Bakgrunn og formål. 2. Gjennomføring av prosjektet

FOLKEFJØSET. Sluttrapport for Folkefjøset. -smartere -enklere - billigere. 1. Bakgrunn og formål. 2. Gjennomføring av prosjektet FOLKEFJØSET -smartere -enklere - billigere Sluttrapport for Folkefjøset Den vanligste bygningsinvesteringen i landbruket i dag er modernisering og utvidelse av den eksisterende driftsbygningen. Interessen

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Strategi Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Flere eksemplarer kan bestilles fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket

Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket Et innovativt og nyskapende landbruk i Steinkjer skal være en pådriver i norsk Landbrukspolitikk. Arbeid med likestilling er et gjennomgående

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk

Utsyn over norsk landbruk heidi knutsen (red.) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2013 U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner:

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer