Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013"

Transkript

1 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen

2 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder: Dag Åsmund Bilstad Dato: Organisering og deltakere Prosjekteiere er Kongsbergregionen ved de sju kommunene Rollag, Flesberg, Nore og Uvdal, Kongsberg, Notodden, Hjartdal og Tinn Dag Åsmund Bilstad, Invida as, har vært prosjektleder. Monica Tveit Tjentland og Kjersti Smukkestad har vært prosjektmedarbeidere i deler av fasen. Rådgivende styringsgruppe har vært SNKR, og aktive bidragsytere i planfase. Hver av kommunene har stilt med aktuelle ressurspersoner knyttet til hytteutvikling i planlegging, dels også i seminarene. Buskerud fylkeskommune har stilt med aktuelle ressurspersoner i planfase. Finansieringspartnere har vært Kongsbergregionen, Buskerud fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. Grunneiere, næringsliv, utbyggere og kommune har stilt med egeninnsats i plan og gjennomføring, både innad regionen og fra aktuelle naboregioner. 2. Utført i prosjektperioden 2.1 Aktiviteter utført i perioden fra prosjektets oppstart 2010 til avslutning 2013 Møter og presentasjoner Viktige møter i prosjektperioden: Individuelle møter med kommunene og deres ressurspersoner knyttet til hytteutvikling o Bakgrunn, status og potensialet i regionen o Formidling av relevant kunnskap og erfaring knyttet til hytteutvikling o Kommunenes status, planer for egen satsning og aktuelt o Innspill til seminarer og gjennomføring Møte med Buskerud fylkeskommune o Momenter, se ovenfor Presentasjon for Representantskapet i Kongsbergregionen Møter med aktuelt utbyggingsområde og utbyggere/grunneiere i Notodden kommune Møter med SNKR i planfasen Plan og statusmøter med prosjektansvarlig

3 Andre aktiviteter 1. Kartlagt og systematisert nyttige kilder og gode eksempler knyttet til prinsippene om verdiskaping og bærekraftig hytteutvikling. a. Kartlegging, kontakt med aktuelle referanseprosjekter innad og utenfor regionen. b. Prioritering av tema c. Plan for seminarer 2. Utviklet markedsføringsdesign basert på Kongsbergregionens designmateriell, egnet for evt. senere bruk. 3. Formidlet kunnskap, prinsipper og gode eksempler for verdiskaping og bærekraftig hytteutvikling overfor målgruppene a. Utarbeidet design for annonsering/profilering b. Seminar 1 Grunneiers interesse ved utvikling av fast eiendom, 12. og 13. mars i. Grunneiersamarbeid, verdiutvikling, skatt, mva og skatteplanlegging. c. Seminar 2 VA mv i praksis, 26. juni i. Utvikling av vann, avløp og andre fellesløsninger d. Veiledning, råd og henvisninger ved direktehenvendelser fra kommuner, grunneiere og utbyggere. 4. Stimulert til lokale prosesser. Effekter Det er opplevd en god interesse og god evaluering av gjennomførte seminarer. Totalt nær 120 deltakere på til sammen tre seminarer. Ca 4 t pr seminar pluss reise er brukt av deltakere. Målgruppe i tråd med forventning, og deltakelse fra nær hver eneste av kommunene på hver av seminarene. Både private og offentlige deltakere. Hytteutvikling og hyttenæring oppleves å ha fått en anerkjennelse som viktig næring i Kongsbergregionen og den enkelte kommune. De fleste kommuner har gjennom perioden fått en mer bevisst holdning mht hva man ønsker å utløse fra hyttemarkedet, og hva man selv må gjøre for å utløse dette. Herunder sentrumsplanlegging for å øke varig omsetning, VA-satsning mv. Regionens betydning i Norge, oppleves det en økt bevissthet på. Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte høsten 2013 et eget seminar for å fokusere på nettopp verdiskapingen fra hytteutvikling. Seminarene har avdekket et ønske om flere kompetansegivende tiltak. Evaluering av seminarene Egen evaluering ble gjennomført blant deltakerne på seminarene. Av totalt ca 110 skriftlige besvarelser (av totalt ca 120 deltakere), fikk seminarene en snittscore på nær ca 5,0 på relevans og ca 5,0 på gjennomføring pr tema. 6 var høyeste mulige karakter.

4 2.2 Prosjektregnskap Kostnader Regnskap er ført av Kongsberg kommune v/økonomitjenesten. På eget prosjektnummer (F231), under kostnadssted Kongsbergregionen (10400 Regional koordinator). Det er påløpt kostnader i perioden , og på hovedpostnivå fremkommer disse slik: Kostnader: Prosjektdrift Bevertning Andre kostn Trykking/kunngj Kjøpte tjenester Prosjektledelse Andre kostn Mva Mva Bokførte kostnader prosjekt F Inntekter Inntekter: Mva Mva ref Refusjoner Kommuner 600 Private Fylkesmann Fylkeskommuner Bokførte inntekter prosjekt F I tillegg kommer kostnader i forbindelse med sekretariatets arbeid/rolle knyttet til prosjektansvar (lønn). Dette er ikke eksplisitt bokførte kostnader ført på aktuelt prosjekt, men beregnet gjennom anslag til å utgjøre kr pr år i prosjektperioden. Den totale regnskapsmessige status ved prosjektslutt viser da et underforbruk slik det fremkommer nedenfor: Kostnader Fra regnskap PA Inntekter Fra regnskap prosjekt F

5 Egeninnsats Egeninnsats, basert på reell timeinnsats, samt egenandel på seminarer. Reell total egeninnsats er større, da det ikke er medtatt reisekostnader, kommunenes øvrige innsats. SNKRs innsats er estimert, og sannsynligvis en del større. Egeninnsats deltakere Egeninnsats/- andel Private aktører Seminar Seminar Egne møter utbyggere/grunneiere Offentlige aktører Rollag kommune 2000 Tinn kommune 6000 Nore og Uvdal kommune 1000 Kongsberg kommune 1000 Hjartdal kommune 2000 Notodden kommune 6250 Buskerud fylkeskommune 1000 SNKR Sum Avvik 3.1 Ressursavvik med konsekvenser Det er benyttet mindre ressurser enn planlagt, både mht eksterene kostnader og egeninnsats, og dette har sammenheng med at prosjektet ikke har gjennomført de resterende planlagte seminarer. Innledningsvis ble det benyttet ressurser som skulle benyttes til bruk for også de siste seminarene, og derfor en høyere ressursinnsats pr seminardeltaker enn planlagt. Ubrukte penger / tilsagn gjøres tilgjengelig for annen bruk Deltakelsen på seminarer, og private aktørers egeninnsats, samt egenandel på seminarene, tilsier at slike seminarer og tema skaper god oppslutning. Ettervirkningen er å håpe at man lokalt, samt sentralt, vil sørge for ressurser for å fortsette kompetansehevning lokalt. Gode praktiske eksempler har merverdi for mange andre, og man finner eksemplene. Bakgrunnen til og forklaring for avvik mht dette og tidsavvik og resultatavvik er orientert til prosjektansvarlig underveis i prosjektperioden.

6 3.2 Tidsavvik med konsekvenser Prosjektet har blitt senere iverksatt med utadrettede aktiviteter enn planlagt. 3.3 Resultatavvik med konsekvenser Prosjektet har hatt mindre aktivitet enn planlagt, og dette har gitt færre resultater på bredde enn tenkt. 3.4 Beslutning knyttet til avvik Prosjektansvarlig besluttet pr avslutning av prosjektet. Knyttet til manglende fremdrift og resultat jfr pkt 3.1, 3.2 og 3.3 ovenfor. Prosjektets styringsgruppe og styret(regionrådet) for Kongsbergregionen er av PA orientert om beslutning. 4. Særskilte anbefalinger for veien videre Prosjektets aktiviteter har vist at det er behov for og interesse for aktiviteter som baserer seg på best-practise, som initierende for å skaffe seg mer kunnskap i egenregi. Både kommuner og utbyggere/grunneiere har både delt av sin erfaring og aktivt deltatt i satsningen, og nye nettverk har blitt til, med uformelle kontakter i ettertid. Det har i alle fall blitt indirekte utløst en betydelig anerkjennelse av betydningen hytteutviklingen har å si for randkommunene og distriktene til Kongsberg i perioden. Verdiskapingen fra dette markedet vil ha en betydelig virkning, og det kan virke som om at bevisstheten har økt mye etter at prosjektet ble initialisert og iverksatt. Det vil være viktig å ha trykk på aktiviteter som markedsfører og ivaretar regionens betydning som hytteområde, og at det tilrettelegges og utløses de muligheter for varig verdiskaping fra markedet som vi har i de mer enn hytteeierne med 2-3 generasjoner i hver. Det vil forutsette også en aktiv kommunal holdning og aktivitet, for å sikre en felles-satsning i årene som kommer. Kommunene, evt i fellesskap, vil ha en særdels sentral rolle for å ivareta potensialet og for å utløse dette, i tiden som kommer. Det gjelder å fortløpende bevisstgjøre omkring tema, og sørge for målbare tall omkring dette i tiden som kommer. Prosjektledelsen stiller seg til rådighet for å bistå framover, for å kommunisere de erfaringer som er gjort fra prosjektet og kartleggingen..

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer