MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA PROSJEKTPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN"

Transkript

1 MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA PROSJEKTPLAN

2 MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt gjennom «verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda, på 2 mill fordelt på 3 år. Dette er 1/3 av det beløpet vi spesifiserte i søknaden. Denne prosjektplanen er en justert plan i tråd med tildelingsbrevet og prosjektrammen. Vurderingen fra Oppland Fylkeskommune: I endelig tilsagnsbrev presiseres det at Fjellregionsamarbeidet bør fokusere på samarbeid og nettverksbygging og klargjøre tydelige målsettinger for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene. Det er også viktig å tilrettelegge for internasjonalt samarbeid og utnytte kompetanse på tvers av region og landegrenser. Tilsagnet gis innenfor satsingsområdet «Fjellmat» og det forventes at Fjellregionsamarbeidet innretter satsingsområdene i prosjektet inn mot verdiskaping og næringsutvikling innenfor temaet «Fjellmat». Og går hovedsakelig til tiltakene HA1, HA 4 og HA5 i søknaden. 1.2 OVERORDNA MÅLSETTING Målet med satsinga fra KRD er å styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområda gjennom å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet. I fortsettelsen referer vi til dette som «fjellsatsinga». 1.3 MÅLSETTING Fjellregionsamarbeidets målsetting er å bidra til økt verdiskaping i mat og opplevelsesnæringen i fjellområda. Vi vil bidra til dette gjennom å skape samarbeid mellom eksisterende nettverk, og med utgangspunkt i regionens råvarer, produkter/tjenester og fjellkultur, og arbeide for å sette fokus på hva som skal til for å gjøre produktene/tjenestene mer tilgjengelig for markedet og salgbart. Gjennom påvirkning til utvikling av nye helhetlige konsepter som inneholder både mat og opplevelser skal vi bidra til økt verdiskaping i fjellområda. Sammenhengen er presentert i modellen på neste side om møteplassen mellom fjellbonden og fjellverten. Side 1

3 2.0 OMFANG OG AVGRENSNING Tilsagnet er gitt med en tidsavgrensning på 3 år, og med en økonomisk ramme på 2,67 millioner kroner. 3.0 ORGANISERING Der er i organiseringen lagt vekt på å ikke organisere nye grupper/konstellasjoner, men bruke den organiseringen FRS har i dag. Prosjekteier Prosjektansvarlig: Prosjektleder Styringsgruppe: Arbeidsgruppe: Fjellregionsamarbeidet Gro Lundby, styreleder Monica Eriksson, sekretariatsleder Styret Administrativ gruppe 4.0 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER Hovedbeslutningspunkter: oppstart og avslutning. Prosjektet følges opp løpende gjennom statusorientering og evt. nye beslutningspunkter på styremøtene. Møteplan for styremøtene blir satt en gang årlig. 5.0 GJENNOMFØRING HA0 PROSJEKTLEDELSE Tiltak m/beskrivelse Aksept av tilsagn og anmodning om utbetaling av førstegangsutbetaling 25% av tilsagn Saksforberedelser/status i tiltak og økonomi: sammen med adm. gruppe, forberede saker som gjennom prosessen må vedtas i styret. X X X X X Drift av prosjektet: møter og reiser i forbindelse med koordinering og gjennomføring av tiltakene. X X X X Anmodning om sluttbetaling m/revisjonsbekreftet prosjektregnskap og fullfinansiering Sluttrapport om prosjektet: om gjennomføringen av prosjektet, måloppnåelsen, andre resultater og forventede effekter. X X Side 2

4 HA1 NETTVERK OG KOMPETANSE MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA Som de to største næringen i fjellområda er det svært viktig å skape en felles arena der turistverten og fjellbonden bringes tettere sammen. Vi legger vekt på å motivere alle aktører til å dele kompetanse på tvers av kommune, region og fylkesgrenser. Fjellregionsamarbeidet vil arbeide for å gjøre kunnskap om fjellområdene mer tilgjengelig og gjøre aktiviteter for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområda mer synlig. Tiltak m/beskrivelse Web og sosiale medier Web: Fjellregonsamarbeidet har eget tema «fjellsatsing, hvor all fakta om prosjektet legges på Fjellregionsamarbeidet.no under tema fjellsatsing Facebook: vurdere opprettelse av egen facebookside eller bruk av eksisterende facebookside Etablere referansegruppe viktigste nasjonale og regionale organisasjonene innenfor»fjellmat og opplevelser». Nettverksoversikt Ser vi både næringsaktørene, det offentlige, forskning/utdanning og pågående prosjekter under ett, har vi et vell av ressurspersoner som gir viktige bidrag til verdiskapingen innenfor temaet fjellmat. Vi vil gjerne bidra til bedre oversikt og kontakt Side 3

5 mellom aktørene. Distribusjonsliste: Gradvis bygge opp distribusjonsliste for utsendelser/kontakt med:, næringsliv (produsenter og servering), forskning, offentlige, utdanningsinstitusjoner, arrangementer, internasjonale relasjoner. Vi starter med invitasjon til eksisterende nettverk og de som har deltatt i prosessen hittil hittil (forstudie fjellmat + søknader fjellsatsing ol) og finner en hensiktsmessig måte å spre invitasjonen til andre. Møter: Gjennomføre aktuelle møter med aktuelle aktører for å skape samarbeid på tvers av regionene. Møteplasser/studieturer Årlig konferanse som formidler resultater av arbeidet i prosjektene i fjellsatsinga og andre relevante aktiviteter som bidrar til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda Vurdere gjennomføring av studieturer etter innspill fra nettverket. Formidle kunnskap Formidle informasjon om de pågående prosjektene innenfor fjellmat, de gode eksemplene, resultater fra forskning, andre aktuelle møteplasser som kurs, arrangementer m.m. Vurdere kanaler. Klargjøre tydelige målsettinger for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene innenfor temaet fjellmat. Løse utfordringer Gjennom dialogen med samarbeidspartnerne i nettverket, vil det fremkomme kunnskap om hva som er de største flaskehalsene for verdiskaping og utvikling innenfor temaet fjellmat og opplevelser. Fjellregionsamarbeidet vil ta tak i disse og gi de nødvendig fokus. Vurdere verdiskapende tiltak som iverksettes gjennom å inngå partneravtaler med aktuelle Side 4

6 samarbeidspartnere. Sammen med deltakerne i prosjektet definere hvordan vi best fremmer nettverk og samarbeid mellom fjellbonde og reiseliv som gir verdiskaping i fjellområda. HA2 INTERNASJONALT SAMARBEID Arbeide for etablering av internasjonale prosjekt innenfor fjellmat/opplevelser enten i fellesskap eller sammen med aktuelle aktører. Tiltak m/beskrivelse «Prosjektskisser» Utforme prosjektskisser på tema som har pekt seg ut i forstudie internasjonalisering for fjellområda. Brukes som grunnlag i 1. kontakt med aktuelle partnere både av staben i FRS og våre samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere Ha tett kontakt med internasjonale avdelinger i fylkene samt andre som kan bistå i partnersøk samt organisasjoner som Osloregionen, Østlandssamarbeidet m.fl. Partnersøk Delta på aktuelle arenaer for partnersøk og følge opp «leads» for mulige prosjekter. Registrere FRS på nødvendige sider for partnersøk Møter med aktørene Gjennomføre møter med aktører i fjellområda etter behov/forespørsel. Søknadsprosesser Kjøpe tjenester hos aktuelle samarbeidspartnere for å skrive prioriterte prosjektsøknader. Side 5

7 Gjennomføring av aktiviteter i evt. fellesprosjekt 6.0 ØKONOMI Tilsagnet er totalt på2 mill kroner over tre år, med forutsetning om 25% egenandel/egeninnsats dvs. totalt 2,67 mill. kroner. Prosjektet føres på eget prosjektbudsjett under Fjellnettverkets regnskap. Tiltak Totalt HA0 Prosjektledelse HA1 Nettverk og kompetanse HA2 Internasjonalt samarbeid Sum Finansiering Totalt FNV Prosjektmidler Sum Side 6

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010 Sluttrapport Agro Utvikling 15.juni 2008 31.desember 2010 Rapport nr 1/11 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no www.agroutvikling.no Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og målsettinger... 5 2. Oppsummering...

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Utvikling IKS

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Utvikling IKS STRATEGI FOR PERIODEN 2016-2019 20.04.15 INNHOLD Prosess... 2 Eiertrategier overfor Indre Østfold Utvikling

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer