Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samordnet næringsapparat 8. desember 2011"

Transkript

1 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder tlf: mob:

2 Til stede: Audun Mogen John Terje Veseth Magne Pedersen Terje Halland Bjørn Rugaas Ingar Vaskinn Torkil Bjørnson Jan Erik Innvær Ole Dalen deltok i deler av møte PL Halvor Rostad deltok i deler av møte Sak 058/11: Referat fra møtet Notat ble sendt ut rette etter forrige møte. Er også vedlagt innkallingen til dette møte. Vi går gjennom notatet/referatet for å vurdere om noen av punktene trenger ytterligere oppfølging utover det som ellers faller inn under saker på agendaen. Det ble vist til utsendte referat. Koordinator beklaget feil i tekst - «innkalling» skulle vært «referat» Referatet ble godkjent Sak 059/11: Reiseliv 2012 Det vises til de foregående møter. JE, Bjørn og Audun har vært hos Mimir. Vi er lovet at det før møtet skal foreligge skisse/tilbud om bistand. Saken settes på dagsorden for å drøfte dette og videre oppfølging. JE presenterte resultat av samtaler med Mimir. Saken ble drøftet, og det ble gitt en tilslutning til å gå videre med fase 1 med opsjon på fase 2. Man ber om en skisse/leveranse fase 1 - fram til SNKR's samling i januar. Det kan da være grunnlag for en prosjektskisse og et budsjett. Det må deretter søkes etablert partnerskap med IN og fylkeskommuner slik at bidrag til finansiering kan reises. Tema/overskrift ble drøftet. Fase/alt 1 bestilles med leveranse 10 januar for videre drøfting i SNKR 11/12 januar Sak 060/11: Det digitale Telemark og Kongsbergregionen? JE har hatt en liten sak gående knyttet til bruk og tilbud om utplassering av infokiosker i regionen. I denne forbindelse er det aktualisert en drøfting med PL Ole Dalen i Telemark for å få informasjon 2

3 om prosjektet. Og evt gjennomføring først i Øst Telemark og deretter evt mulighet for utrulling i resten av Kongsbergregionen. Spørsmål er knyttet til innhold mer enn hva slags PC eller kiosk vi bruker for å spre budskapet. I dette er forhold til Tellus, Apps mv aktuelt.. Altså handler saken om å bygge «kanalen» mer enn å kjøpe utstyr. Dette er det altså et prosjekt i Telemark på, som man håper kan få nasjonal betydning/utrulling senere i en eller annen form. I forbindelse med dette har man også i Vest Telemark fokusert på dette med lokale møteplasser og aktiviteter. Hvordan på en enkel måte få ildsjeler, lag/organisasjoner mv å distribuere dette slik at det både enkelt kan fanges opp i «kanalen» - og havne på Tellus, Apps, nettsider mv. JE har bedt Ole Dalen lage en skisse til et mulig prosjekt i vår region om dette. Han vil i møte presentere dette. Ole Dalen fra VTNU deltok og orienterte om arbeid med «Det interaktive Telemark». I den sammenheng er han prosjektleder for Telemarksreiser. TFK er inne med 1 mill kr i prosjektet. Dette er et prosjekt for reiselivsaktørene i Telemark. Har et tett samarbeid med ROM eiendom. Spm er også evt om Øst Telemark og resten av Kongsbergregionen kan hektes på. Mål kan også være nasjonal utrulling. SNKR besluttet gå videre med: etablering av prosjekt knyttet til arrangements/aktivitetskalender etablere felles Tellus lisens fortsette dialog om digitale Telemark; utrulling/deltagelse i Kongsbergregionen Sak 061/11: Bærekraftig bygdeutvikling! SNKR ble forrige gang etablert som styringsgruppe. PL Halvor Rostad møter i styringsgruppen PL Halvor Rostad orienterte! Prosjektet lager et info ark. Skjema for aktuelle kontaktpersoner/målgruppe distribueres til SNKR sammen med infoark. PL setter opp en frist for tilbakemelding før jul en gang (snarlig) Inspirasjonsseminar mulige datoer er 19 januar (kveld) og/eller 20 januar (dag) La fram skisse til program som ble drøftet PL sender ut info + skjema som ekspederes Inspirasjonsseminar 19 januar det kommer et nytt utkast til program Sak 062/11: Bærekraftig hytteutvikling! SNKR er etablert som styringsgruppe. I den grad det foreligger oppdateringer om ny status i prosjektet vil JE orientere om dette i møtet. JE trakk saken fra dagsorden 3

4 Saken utgår kommer opp igjen senere møte Sak 063/11: Etablererveiledning Kongsberg/Numedal! Saken har vært på bordet tidligere. Saken var til drøfting igjen i rådmannsutvalget i november. Vi drøfter saken og den videre oppfølgingen. SNKR drøftet saken. Som nå har et modellgodkjenningsvedtak i rådmannsutvalget. Vi etabølerer en løsning for utprøving for å samtidig kjøre en prosess mot mer varig løsning inn i fra Ønskelig å etablere praktisk samarbeid et nettverk på tvers av fylkesgrenser IV sjekker modellaksept hos BFK / IN Iverksettes Sak 064/11: Statsbudsjettet - ett av 4 satsingsområder: - Arbeid med lokal og regional utvikling Ingar har spilt inn følgende: «I Statsbudsjettet under kapittel Kommunal og regionaldepartementet er ett av 4 satsingsområder: - Arbeid med lokal og regional utvikling Det er fulgt opp med følgende utsagn: Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og lokal og regional vekst i hele landet. Hoveddelen av de distrikts- og regionalpolitiske midlene forvaltes av fylkeskommunene, som har ansvar for å fremme verdiskaping og regional utvikling i sine områder. Nasjonale midler til lokal og regional utvikling skal blant annet bidra til å styrke næringsmiljøer, videreutvikle etablerte bedrifter og legge til rette for økt entreprenørskap. (For 2012 foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til SIVAs næringshageprogram og Ungt Entreprenørskap.) Dette er jo midt i det SNKR driver med - kan vi høste noe her?» Saken ble foreslått utsatt Saken utsettes Sak 065/11: NCE 2012! Med denne saken utfordrer vi Torkil til å dele noe mer om status i NCE pt og planer for Det foreligger allerede søknad om støtte for neste år som vil bli behandlet i fbm 4

5 gjennomføringsavtale TB orienterte om status og utviklingsplaner Fokus på klyngeverdier og vertskapsattraktivitet. Ble uttrykt ønske om mer info og at man er svært fornøyd med at NCE deltar i gruppa Tas til orientering Sak 066/11: LUP Status LUP 2011 og hva med evt LUP 2012? Vi utforderer John Terje / Nils Willy / Torkil til å innlede til samtale om saken Saken foreslås satt opp neste møte Saken utgår settes opp neste gang Sak 067/11: Representantskap 2012! JE ønsker en presentasjon med fokus på nytte av regionalt samarbeid på repskapet Saken ble drøftet! Representantskapet er 9 og 10 februar 2012 på Lampeland hotell Ingar koordinerer sammen med Terje og Audun et innspill. Trekker på de andre. JE kommer med tidsramme mv etterhvert som programmet blir til Sak 068/11: Stavsro! Saken ble fremmet av BR ba om en runde rundt gjennomført møte med fylkeskommunen. Toaletter og parkering mv AM ga en tilbakemelding fra møtet med fylkeskommunen. Man opplever at fylkeskommunen er interessert Det ble understreket at saken er viktig for regionen et av de store fyrtårn å ta vare på. Det ble gitt en kort orientering om Hardanger Nasjonalparkrute i forb med saken. Vil bli søkt om nasjonal turistveg MP orienterte kort om tidligere arbeid i forb med fv40 nasjonal turistveg. Dette kan bli aktualisert. 5

6 Saken tas til orientering Sak 069/11: Lyntog JE presenterte initiativ fra Vest Telemark. JE orienterte om utgangspunktet for regionrådets håndtering: Regionrådet er for lyntog, minimum stopp i Kongsberg Høyhastighetsutredning blir lagt fram i februar, og det vil bli forberedt en drøfting om denne saken når dette foreligger Initiativet fra Vest Telemark dreier seg om å etablere et interessefellesskap rundt etablering av slik kommunikasjonsløsning Øst-Vest i Sør Norge Saken ble foreslått utsatt Saken utsettes 6

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 12. juni 2012

Regionrådet 12. juni 2012 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Oppdatert: 2011-02-18 Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5, Trondheim Dato: Mandag 7. februar 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Undersøkelse TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL EUROSTARPROSJEKTET INFUSE

Undersøkelse TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL EUROSTARPROSJEKTET INFUSE Hedmark Revisjon IKS Undersøkelse TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL EUROSTARPROSJEKTET INFUSE Hedmark Revisjon IKS Kildev. 84 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Utarbeidet 08. november 2012 U. OFF

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste.

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste. Sak 147/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 22.08.2012 Tid: Kl. 08.30 NB Merk tiden Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer