Hovedstyret samlet til møte i Oslo februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013"

Transkript

1 Hovedstyret samlet til møte i Oslo februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland Fra administrasjonen for øvrig Espen Ottosen (referent) Terje Eggebø åpnet med andakt og bønn. *************** Sak 1 HOVEDSTYRETS PROTOKOLL Protokoll fra hovedstyrets møte Hovedstyrets protokoll fra møte ble godkjent. Sak 2 ORIENTERINGER Generalsekretæren orienterte om: Drapet i Kenya på en kristen med muslimsk bakgrunn. Situasjonen ved Kvitsund Gymnas etter strid om etikkhefte. Åsland understreket at saken som sådan håndteres av styret og rektor ved skolen, og har tillit til oppfølgingen. Flere elever er blitt kristne ved Tryggheim Videregående skole. Orientering for øvrig Rektor ved FiH, Hans Aage Gravaas, orienterte om reise til Finland og dialog med Folkmissionen om den kirkelige situasjonen i landet. Personalleder Kari Margrethe Solvang orienterte om saker som personalavdelingen jobber med.

2 Sak 3 NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020 Skriftlig orientering ved Hjalmar Bø. Sak 4 MONGOLIA - STEDLIG REPRESENTANT Orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Nåværende stedlig representant avslutter tjenesten Stedlig representant vil være stasjonert i Khovd. Dette er i tråd med strategien for NLM Mongolia, ved at tyngdepunktet for arbeidet vil være i Khovd. Hovedstyret ansetter og kaller Bertil Andersson som stedlig representant i Mongolia fra Sak 5 MISJONÆRINNVIELSER Det vil bli en innvielse på UL. Hovedstyret ber administrasjonen komme tilbake med en fullstendig plan for innvielser. Sak 6 NLM NORGE - STRATEGI MOT 2020 Orientering ved Øystein Engås. Sak 7 NLMs SKOLER VISJONS- OG STRATEGIDOKUMENT Forslag til visjons- og strategidokument for skolene i Norsk Luthersk Misjonssamband for perioden Orientering ved skolekonsulent Sidsel Andersen. Leder NLM Norge, Øystein Engås, og leder NLM Ung, Hans Kristian Skaar, deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret slutter seg til fremlagte visjons- og strategidokument for NLMs skolearbeid og ber administrasjonen gjøre mindre justeringer i samsvar med innspill fra samtalen. Sak 8 FELLESVEDTEKTER FOR BARNE- OG UNGDOMSLAG Normalvedtekter for barne- og ungdomslag hvor færre enn fire medlemmer har fylt 15 år Normalvedtekter for barne- og ungdomslag hvor fire eller flere av medlemmene er 15 år eller eldre Orientering ved leder NLM Ung, Hans Kristian Skaar. Leder NLM Norge, Øystein Engås, 2

3 Hovedstyret godkjenner felles vedtekter for barne- og ungdomslag som er innmeldt både i NLM og NLM Ung. Sak 9 REPRESENTANT FRA LANDSSTYRET FOR NLM UNG I HS Leder NLM Norge, Øystein Engås, og leder NLM Ung, Hans Kristian Skaar, Hovedstyret viser til godkjente vedtekter for NLM Ung, og ønsker en representant fra NLM Ung velkommen i hovedstyret. Sak 10 STYRER OG KOMITÉER KOMPLETTERING Orientering ved Øystein Engås. Sak 11 ÅRSPLAN Forslag til årsplan ble fremlagt. Hovedstyret slutter seg til fremlagte årsplan, og ber administrasjonen arbeide videre med detaljer for møtene i henhold til samtalen. Sak 12 MEDIEHØGSKOLEN GIMLEKOLLEN Brev av og Protokoll fra styremøte Evaluering av styrets program Rapport til eier om MhGs virksomhet ved inngåelse av fusjon En utvikling i tre faser artikkel fra MLLINKs jubileumsnummer oktober 2011 Økonomileder Øystein Frøysa Hovedstyret vil uttrykke en varm takk til rektor og ansatte ved MhG for en betydelig innsats gjennom mange år i NLM. Hovedstyret ser fram til et fortsatt nært og godt samarbeid nå når Gimlekollen har blitt en del av NLA. 3

4 Sak 13 ØKONOMIRAPPORTERING - TIL ORIENTERING Internrapport Regioner avdelingsrapport Økonomileder Øystein Frøysa gikk gjennom foreløpige regnskapstall for Hovedstyret tar rapporten til orientering og vil gjerne uttrykke takknemlighet til misjonsfolket for gode gaver. Hovedstyret takker for god og oppdatert informasjon. Hovedstyret ber administrasjonen om å gå ut med relevant informasjon om årsresultatet. Sak 14 VAL VGS - LÅNESØKNAD Søknad av om lån til bygging av nytt fjøs Klargjøring av avtalen mellom Val vgs og Sinkaberg Hansen AS av Korrespondanse med rektor Notat fra administrasjonen av Orientering ved økonomileder Øystein Frøysa. Hovedstyret innvilger kr 12 millioner til Val videregående skole til bygging av nytt fjøs. Sak 15 REGION NORD - OPSJONSAVTALE Brev av vedr. opsjonsavtale mellom NLM Eiendom Bodø AS og Boreus Eiendom AS Referat fra styremøte i NLM Eiendom Bodø AS Opsjonsavtale mellom NLM Eiendom Bodø AS og Boreus Eiendom AS Notat fra administrasjonen av Orientering ved økonomileder Øystein Frøysa. Hovedstyret godkjenner opsjonsavtalen mellom NLM Eiendom Bodø AS og Boreus Eiendom AS. Sak 16 REGION VEST OMRÅDEARBEIDER I SOGN Søknad av om godkjenning av områdearbeider i Sogn. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Trond Kråvik som områdearbeider i Sogn, Region Vest, i % stilling fra høsten. 4

5 Sak 17 REGION NORD Søknad av om godkjenning av ungleder i regionen. Hovedstyret godkjenner at Region Nord ansetter Øivind Ruud Kringstad til ny ungleder i regionen fra Sak 18 REGION NORDVEST FAST ANSETTELSE Søknad av om fast ansettelse av Sakarias Ingolfsson. Hovedstyret godkjenner fast ansettelse av Sakarias Ingolfsson som områdearbeider i Romsdal, Region Nordvest. Sak 19 REGION NORDVEST FORSAMLINGSLEDER I ÅLESUND Søknad av om godkjenning av forsamlingsleder i Ålesund. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Andreas Bakke som forsamlingsleder i NLM Ålesund Misjonsforsamling, Region Nordvest, fra Sak 20 LINDA HELEN SLYNGSTAD Søknad om å bli antatt som misjonær. Orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Linda Helen Slyngstad antas til misjonærtjeneste i Mongolia. Sak 21 KRISTENT FAGPERSONELL ANTAKELSE Antakelse av kristent fagpersonell til Asia er ført i B-protokollen. 5

6 Sak 22 REGION SØRVEST Brev av vedr. ansettelse av ungleder i regionen. Hovedstyret godkjenner innstillingen fra Region Sørvest. Sak 23 REGION NORDVEST SALG AV EIENDOMMER fra Region Nordvest av Notat fra administrasjonen av Orientering ved økonomileder Øystein Frøysa. Hovedstyret godkjenner salg av eiendommene i Kapt. Bødtkersgt. 17 med tidligere kretskontor og møtesal, Bautavegen 13, med bolighus, garasje og bedehus, Fridtjof Nansens Gate 14 med 5 leiligheter. Gevinsten kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi og satsing i Kristiansund og på Nordmøre. Hovedstyret ber regionledelsen i NLM Nordvest holde administrasjonen ved hovedkontoret løpende orientert om salgsprosessen, og videre planer om anvendelse av salgsmidler. Sak 24 STÅLSETTUTVALGET Hovedstyret ønsker å gi offentlig uttalelse om Stålsettutvalgets utredning. Hovedstyret ber administrasjonen om å gjøre kjent vedtatte uttalelse gjennom ulike kanaler. Sak 25 ORIENTERINGER 1. REGIONÅRSMØTENE notat vedr. HS-representasjon 2. HELSE, MILJØ, SIKKERHET NLM-NORGE referat fra AMU-møter MILEPÆLSPLAN FOR TROSSAMFUNNSSAKEN justert jan. Vedlegg: Informasjonsbrev til regionene og dokumenter fra forrige utredningsarbeid angående trossamfunnssaken 4. SAMMEN I TJENESTE gjennomgang av praksis i NLM milepælsplan 5. OLAV VEGGE brev av vedr. Sammen i tjeneste 6. NLM-ARKIVET referat fra styremøte SAMTALE OM FORSAMLINGSBYGGING I NLM 6

7 8. SAKER TIL INFORMASJON Norge Bibelskolen Fjellhaug AS referat fra styremøte Bibelskolen Fjellhaug AS referat fra styremøte Bibelskolen Fjellhaug AS referat fra styremøte Fjellhaug Internasjonale Høgskole referat fra styremøte Fjellhaug Internasjonale Høgskole referat fra styremøte Fjellhaug Internasjonale Høgskole referat fra ekstraordinært styremøte Fjellhaug Internasjonale Høgskole referat fra styremøte Fjellhaug Internasjonale Høgskole referat fra styremøte Fjellheim Bibelskole AS referat fra styremøte med budsjett Fjelltun Bibelskole AS referat fra styremøte Fjelltun Bibelskole AS referat fra styremøte Fjelltun Bibelskole AS referat fra styremøte NLA Høgskolen, Sandviken referat fra styremøte med vedlegg Norea Mediemisjon referat fra styremøte Misjonsfeltene NLM Bolivia referat fra styremøte NLM Bolivia referat fra styremøte NLM Etiopia CE-referat fra møte NLM Etiopia CES-referat fra møte NLM Indonesia referat fra styremøte NLM Mongolia referat fra styremøte NLM Peru referat fra styremøte september 2012 NLM Peru referat fra styremøte november 2012 NLM Vest-Afrikaregionen referat fra styremøte NLM Vest-Afrikaregionen referat fra styremøte NLM Øst-Afrikaregionen referat fra RB-møte NLM Øst-Afrikaregionen referat fra RB-møte NLM Øst-Afrikaregionen referat fra RB-møte NLM Øst-Afrikaregionen referat fra RB-møte NLM Øst-Afrikaregionen referat fra NNM-møte

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 25.-26.04. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen (t.o.m. fredag kl. 15.30) Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG Innhold SAKSLISTE: Side 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av landsmøtet... 3 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over Region VEsT 6. september 123. Årgang 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Innkalling til NLM ungs Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Alle som er medlemmer og har betalt medlemskap for 2013 har stemmerett. Innkallelse og årsmelding

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret:

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: Møte: Regionstyret Møtenr.: 3 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Lørdag 18. april 2015 kl. 10.00 15.00 Fra regionstyret: T 1 Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte

Detaljer

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest 1 INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2014 SAK 2... 5 REGIONSTYRET...

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

Innkalling, program og sakspapirer til

Innkalling, program og sakspapirer til Innkalling, program og sakspapirer til REGIONÅRSMØTE for Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Vest på Kongshaug Musikkgymnas 29. - 31.mai 2015 2 NLM REGION VEST - REGIONÅRSMØTE 2015 INNHOLD s. 3 Program

Detaljer

Flytter vestover REGION ØST NYTT FRA REGION ØST. Konfirmasjon For andre år på rad har det vært konfirmasjon i Misjonssenteret i Drammen.

Flytter vestover REGION ØST NYTT FRA REGION ØST. Konfirmasjon For andre år på rad har det vært konfirmasjon i Misjonssenteret i Drammen. REGION ØST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

GF-GUiden. Generalforsamling 2015 randaberg arena 07.-12. juli #GF2015

GF-GUiden. Generalforsamling 2015 randaberg arena 07.-12. juli #GF2015 GF-GUiden Generalforsamling 2015 randaberg arena 07.-12. juli #GF2015 2 #GF2015 VELKOMMEN SPAREBANKEN SØR Banken for NLM Vi tilbyr banktjenestene du trenger med spesielt gunstige priser til NLM og deres

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

Velkommen GF-GUIDEN. Foto Kzenon / fotolia.com

Velkommen GF-GUIDEN. Foto Kzenon / fotolia.com Velkommen GF-GUIDEN Foto Kzenon / fotolia.com 1 Velkommen VELKOMMEN TIL LILLEHAMMER Lillehammer ligger i naturskjønne omgivelser ved nordenden av Mjøsa og inngangen til Gudbrandsdalen. Her er ikke langt

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer