Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 14.-15.02.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem Svenning Bjørke hadde meldt forfall. NLM Ung Gunnar Loland hadde meldt forfall. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland Fra administrasjonen for øvrig Espen Ottosen. De øvrige avdelingslederne deltok under de sakene som faller inn under deres ansvarsområde. Espen Ottosen åpnet med andakt og bønn. Sak 1 HOVEDSTYRETS PROTOKOLL Protokoll fra hovedstyrets møte Hovedstyrets protokoll fra møte ble godkjent. Sak 2 ORIENTERING Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om situasjonen i Øst-Afrikaregionen. Han delte også noen refleksjoner over hvilke konsekvenser det har at NLM er en bekjennelsesbevegelse som vil tale tydelig om Bibelens autoritet i det offentlige rom. 1

2 Sak 3 BIBELSYN Hovedstyret hadde invitert representanter fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole for å drøfte aktuelle spørsmål knyttet til bibelsyn. Arne Helge Teigen og Ivar Vegge innledet til samtale. Også rektor Ketil Jensen deltok i samtalen. Hovedstyret takker for gode og relevante innledninger, og for en nyttig samtale om bibelsyn. Hovedstyret er glad for den bibeltillit som Fjellhaug Internasjonale Høgskole formidler. Sak 4 NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Utland, Hjalmar Bø, som fortalte om besøk på ulike misjonsfelt. I Etiopia opplever Mekane Yesus-kirken fortsatt sterk medlemsvekst. Han ga informasjon om et styremøte relatert til arbeidet i Kina. Det ble også informert om flytting av personell i Øst-Afrikaregionen. Sak 5 ANSETTELSE AV REGIONLEDER NLM UTLAND Notat fra administrasjonen av Hovedstyrer ansetter Ole Morten Stavland som regionleder i NLM Utland. Sak 6 VEST-AFRIKA NY STEDLIG REPRESENTANT Edgar Gamst Kristoffersen slutter som stedlig representant i Vest-Afrika i juni. Hovedstyret ansetter Anders Artmark Aanensen som stedlig representant i Vest- Afrika fra 1. juni. Sak 7 MISJONÆRINNVIELSER Anna Birgitte og Fredrik Berge 8.6. Oppsal kirke, Oslo Britt Lise og Øyvind Rott Namsos 2

3 Sak 8 NLM NORGE - STRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Norge, Øystein Engås. Han fortalte om oppstart av nye veiledningsgrupper for misjonsfelleskap og om prosessen knyttet til lokalisering av GF og UL for Sak 9 GF 2015 Referat fra møte i programkomitéen Hovedstyret godkjenner referatet. Sak 10 RÅDSMØTET Forslag til program. Hovedstyret ber administrasjonen arbeide videre med programmet i lys av samtalen. Sak 11 TROSSAMFUNN Opprettelse av trossamfunn i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband notat fra administrasjonen En analyse av argumenter mot opprettelse av trossamfunn notat fra administrasjonen Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» notat fra administrasjonen Hovedstyret takker for fremlagte dokumenter. Hovedstyret ber administrasjonen arbeide videre med dokumentene i henhold til samtalen og ber om at disse deretter sendes på en grundig høringsrunde. Sak 12 REGION ØST HANS NIELSEN HAUGE VGS., FREDRIKSTAD Notat fra administrasjonen Søknad om oppstart Hans Nielsen Hauge videregående skole Ansettelse av prosjektleder/rektor notat Aksjekjøpsavtale, protokoll GF og vedtekter 1. Hovedstyret går inn for oppstart av Hans Nielsen Hauge videregående skole 3

4 i Fredrikstad fra høsten under forutsetning av at tilfredsstillende elevtall sikres før leieavtale inngås. 2. Hovedstyret godkjenner at Hanne Tulluan ansettes som prosjektleder for Hans Nielsen Hauge vgs., Fredrikstad. Sak 13 NLM UNG - ORIENTERING Protokoll fra møte i NLM Ung Landsstyre Styreinstruks Muntlig orientering ved leder NLM Ung, Hans Kristian Skaar. Han fortalte om vekst i antall barne- og ungdomslag i 2012 og orienterte om foreløpig program for UL. Sak 14 PERSONAL Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Hun orienterte om ulike prosesser i personalavdelingen, blant annet arbeid med seniorpolitikk, ledertrening, implementering av system for arbeidstid og dialog med MAF. Sak 15 REGION SØRVEST ANSETTELSER Følgende ansettelser ble godkjent i e-postkorrespondanse med hovedstyrets medlemmer: 1. Regionleder Hovedstyret godkjenner ansettelse av Ernst Jan Halsne som regionleder i Region Sørvest fra Ung-leder Hovedstyret godkjenner ansettelse av Arnt Magne Granberg som ny ungleder i Region Sørvest fra Sak 16 ØKONOMISK RAPPORTERING 2013 ORIENTERING Internrapport per desember 2013 Samlerapport regioner NLMs likviditet per NLMs kredittengasjement i Sparebanken Pluss per NLM engasjementsoversikt i Sparebanken Pluss per Årsrapport låneavregningssystemet NLM Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa. 4

5 Sak 17 RØDDE FOLKEHØGSKOLE Søknad av om låneopptak Langtidsbudsjett Notat fra administrasjonen Hovedstyret innvilger inntil 7 millioner kroner i lån til Rødde folkehøgskole til restaurering av internat, kjøkken, matsal og resepsjon. Hovedstyret ber administrasjonen, sammen med ledelsen ved skolen, om å avklare de mer praktiske sidene av dette, herunder momenter som generelle betingelser og løpetid. Sak 18 REGION VEST SÆTERVIKA UNGDOMSSENTER Region Vest søknad av om lån til Sætervika Ungdomssenter Styret ved Sætervika Ungdomssenter søknad om lån Regnskap og kalkyle Notat fra administrasjonen Hovedstyret innvilger inntil 2,4 millioner kroner i lån til Sætervika Ungdomssenter til oppgradering og ombygging. Sak 19 REGION ØST SALG AV SEIERSTEN MISJONSHUS, FREDRIKSTAD Brev av fra Region Øst vedr. salg av Seiersten Misjonshus Notat av fra administrasjonen Hovedstyret godkjenner salg av Seiersten Misjonshus. Midlene kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi og satsing. Hovedstyret ber ledelsen i Region Øst om å holde HS-administrasjonen løpende orientert om salgsprosessen og videre planer om anvendelse av salgsmidler. Sak 20 NLMs LÅNERAMME Forslag til fornyelse av låneavtalen mellom NLM og Sparebanken Sør Låneavtale mellom NLM og Sparebanken Pluss Notat fra Sparebanken Sør v/kjell Tore Omland 5

6 Hovedstyret godkjenner fremlagte låneavtale. Sak 21 REGION SØRVEST TRYGGHEIM STRAND KRISTEN GRUNNSKOLE Brev av 3.2. Forslag til intensjonsavtale mellom Tau aktivitetshus og Tryggheim Strand AS Elevprognose Budsjett skoledriften og SFO Notat fra administrasjonen. Hovedstyret godkjenner oppstart av Tryggheim Strand kristen grunnskole på Tau i Strand Kommune i august, med forbehold om godkjennelse fra Udir og under forutsetning av et elevtall som gir en bærekraftig økonomi. Sak 22 REGION SØR DROTTNINGBORG UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD Ungdomsskole og misjonsarbeid i Grimstad søknad Notat fra administrasjonen Notat av 5.2. fra administrasjonen vedr. finansiering til kjøp av skolebygg Hovedstyret godkjenner søknad om oppstart av skole i Grimstad og innvilger lån på inntil 20 millioner kroner til skolebygg. Hovedstyret viser til vedtak 128/2013 og ber videre Region Sør om å sikre det nødvendige regionale eierskapet til prosjektet. Sak 23 REGIONSTYRELEDERFUNKSJONEN I NORGE Notat fra administrasjonen. Hovedstyret ønsker å øke kontakten med styrelederne i regionene og vil derfor etablere et årlig møtepunkt mellom styrelederne i regionene og formann og nestformann i hovedstyret. Fortrinnsvis legges møtepunktet til tidlig høst i forbindelse med oppstart for nyvalgte regionstyrer. Hovedstyret ber administrasjonen legge til rette for dette. 6

7 Sak 24 REGION SØRVEST KJØP AV TJENESTEBOLIG Notat fra administrasjonen av Hovedstyret ber administrasjonen legge til rette for en løsning knyttet til behov for en tjenestebolig i Region Sørvest. Sak 25 ORIENTERINGER 1. REGION SØRVEST 1.1 Omdanning til aksjeselskap på Tonstadli 1.2 Kristen videregående skole Haugalandet AS stiftelsesdokument 2. DIGNI rammeavtale mellom Digni og NLM NLM-ARKIVET referat fra styremøte Tryggheim Forus notat fra rektor Gunn Dirdal 5 MEDLEMSSTATISTIKK FOR DIGNI OG NORME SAKER TIL INFORMASJON Norge Fjellheim Bibelskole AS referater fra styremøte Fjellheim Bibelskole AS referater fra styremøte Fjellheim Bibelskole AS budsjett Fjelltun Bibelskole AS referat fra styremøte Utland NLM Etiopia CE-referat fra møte NLM Etiopia CES-referat fra møte NLM Indonesia referat fra styremøte NLM Øst-Afrikaregionen RB-referat fra møte NLM Øst-Afrikaregionen NNM-referat fra møte

8 Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø 8

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 25.-26.04. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen (t.o.m. fredag kl. 15.30) Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret:

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: Møte: Regionstyret Møtenr.: 3 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Lørdag 18. april 2015 kl. 10.00 15.00 Fra regionstyret: T 1 Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG Innhold SAKSLISTE: Side 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av landsmøtet... 3 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement

Detaljer

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest 1 INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2014 SAK 2... 5 REGIONSTYRET...

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Innkalling til NLM ungs Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Alle som er medlemmer og har betalt medlemskap for 2013 har stemmerett. Innkallelse og årsmelding

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 Innkalling, program og sakspapirer for Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 1 NLM Region Vest Regionårsmøte 25.-27.april 2014 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering a) Val av

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Innkalling, program og sakspapirer til

Innkalling, program og sakspapirer til Innkalling, program og sakspapirer til REGIONÅRSMØTE for Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Vest på Kongshaug Musikkgymnas 29. - 31.mai 2015 2 NLM REGION VEST - REGIONÅRSMØTE 2015 INNHOLD s. 3 Program

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 14, 07-08.02.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 14, 07-08.02.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 14, 2011-2014, 07.-08.02. 2014 KL. 10.00-21.30 OG KL. 09.00-18.00. Til stede: Synodeformann: Arnfinn Løyning Forstandere: Arvid Hunemo Eldste: Kari-Lisbeth

Detaljer

GF-GUiden. Generalforsamling 2015 randaberg arena 07.-12. juli #GF2015

GF-GUiden. Generalforsamling 2015 randaberg arena 07.-12. juli #GF2015 GF-GUiden Generalforsamling 2015 randaberg arena 07.-12. juli #GF2015 2 #GF2015 VELKOMMEN SPAREBANKEN SØR Banken for NLM Vi tilbyr banktjenestene du trenger med spesielt gunstige priser til NLM og deres

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region Øst 24. oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Tid: kl. 1700-2030 Sted: Torggata 1, 5.etasje Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid, Odrun Katrine Bergland,

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Tid: 26.november 0900-1800 og 27.november 0900-1200 Sted: Torggata 1 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND - KONSERN

ÅRSBERETNING 2014 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND - KONSERN ÅRSBERETNING 214 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND - KONSERN Virksomhetens art Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for

Detaljer