Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 6.-7.12.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Fravær: Roald Gulbrandsen, Gunnar Indrebø Varamedlem Svenning Bjørke hadde meldt avbud NLM Ung Gunnar Loland deltok ikke Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland Fra administrasjonen for øvrig Espen Ottosen. De øvrige avdelingslederne deltok under de sakene som faller inn under deres ansvarsområde. Håvard Måseide åpnet med andakt og bønn. Sak 121 HOVEDSTYRETS PROTOKOLL Protokoll fra hovedstyrets møte Hovedstyrets protokoll fra møte ble godkjent. Sak 122 ORIENTERINGER Orientering ved generalsekretæren om: Konferanse i regi av ELN. Åsland opplevde konferansen som god og nyttig, selv om det var beklagelig at Berhanu fra Mekane Yesus-kirken sent meldte avbud. Avskjedsmarkering for Rolf Kjøde i Normisjon. Nylig reise til Etiopia og Øst-Afrika. Åsland fortalte om nyttig dialog med Mekane Yesus-kirken, ulike møtepunkter med omtrent alle misjonærene på 1

2 de to feltene. Han fortalte også om det som må karakteriseres som et åndelig gjennombrudd i Woito, der 72 nylig ble døpt på samme dag. Orientering ved hovedstyremedlemmer: Terje Eggebø orienterte fra styremøte ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Bibelskolen Fjellhaug. Lars Gaute Jøssang orienterte fra et regionmøte om trossamfunnssaken på Fjellhaug i november. Sak 123 NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020 Skriftlig orientering ved leder NLM Utland, Hjalmar Bø: NLM 2020 Kort reiserapport fra tjenestereise til Indonesia i tiden Sak 124 INNVIELSESRITUAL Forslag til bekreftelse på misjonærinnvielse Notat vedr. kallsbrev med forslag til protokoll Hovedstyret støtter at et dokument som bekrefter at nye utsendinger er innviet, erstatter dagens praksis med kallsbrev i forbindelse med misjonærinnvielser. Hovedstyret ber administrasjonen om å fullføre dokumentet i samsvar med innspill fra samtalen. Sak 125 SØR-AMERIKA STEDLIG REPRESENTANT Andreas Bakke er tilsatt som stedlig representant i Sør-Amerika fra Han avslutter imidlertid sin periode Hovedstyret tilsetter Kurt Arild Ohma som stedlig representant i Sør-Amerika fra 1. april Sak 126 NLM NORGE - STRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Norge, Øystein Engås. 2

3 Sak 127 GF 2015 Referat fra møte i programkomiteen Referatet fra møtet i programkomiteen ble godkjent. Sak 128 OPPSTART AV NYE SKOLER I NLM Notat fra administrasjonen av Handlingsplan for NLMs skoler Visjons- og strategidokument for skolene i NLM vedtatt i HS Region Sørvest brev av vedr. fond til oppstart av nye skoler Hovedstyret takker for nyttig gjennomgang av ulike skoleinitiativ i NLM. For hovedstyret er det viktig å legge til rette for at gode og strategiske skoleprosjekter blir realisert. Det vil vektlegges at prosjektene har et stort lokalt engasjement bak seg og raskt kan drives i økonomisk balanse. Rammevilkårene for private skoleaktører, kostnader til oppstart og drift de første årene, kombinert med den økonomiske situasjonen til NLM, medfører klare begrensninger for hva NLM som skoleeier kan yte av økonomisk støtte og kreditt til de ulike skoleinitiativene. Hovedstyret vil gjøre strategiske og økonomiske vurderinger for hvert enkelt skoleprosjekt. Det forutsettes at eventuell økonomisk støtte vil kunne prioriteres innenfor NLMs budsjetter. Sak 129 OPPSTART AV VIDEREGÅENDE SKOLER I NLM Brev fra Region Sørvest om kristen videregående skole Haugalandet Diverse dokumenter om oppstart av Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad Notat fra administrasjonen av Kristen videregående skole Haugalandet Hovedstyret takker for orientering vedrørende planer om oppstart for Kristen videregående skole Haugalandet. I tråd med forespørselen fra Region Sørvest vil hovedstyret opprette et aksjeselskap som muliggjør å søke UDIR om godkjenning innen 1. april Hovedstyret ser det som viktig at en ny skoleetablering er tilstrekkelig avklart med Danielsen. Hovedstyret ber styret i Region Sørvest holde administrasjonen ved hovedkontoret orientert, og komme tilbake med endelig søknad om oppstart av skolen når nødvendige forutsetninger er avklart. 2. Hans Nielsen Hauge videregående skole Hovedstyret gir styret i Region Øst mandat til å jobbe videre med planene om oppstart av Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad. Med tanke på en eventuell oppstart i 2014 åpnes det for muligheten til å 3

4 rekruttere en prosjektleder og gjennomføre undersøkelser av elevgrunnlaget, lokalt engasjement og strategiske muligheter. Hovedstyret ber styret i Region Øst holde administrasjonen ved hovedkontoret orientert, og komme tilbake med endelig søknad om oppstart av skolen når nødvendige forutsetninger er avklart. Sak 130 ANSETTELSER I REGION SØRVEST Brev fra regionleder Hans Bergane. Hovedstyret godkjenner at Marita Skailand, Kristoffer Georg Aase og Elisabeth Voll ansettes i regionen. Sak 131 FELLESMØTE MED NOREA MEDIEMISJON Leder for Norea Mediemisjon, Per Birkeli, innledet til samtale. Martin Birkedal fra Norea Mediemisjon deltok også under denne saken. Hovedstyret takker for orienteringen, og er takknemlig for det gode samarbeidet med Norea Mediemisjon. Sak 132 NLM UNG STRATEGI MOT 2018 Muntlig orientering ved leder NLM Ung, Hans Kristian Skaar. Protokoll fra Landsstyremøte NLM Ung forelå til orientering. I utgangspunktet vil Håvard Måseide eller Thor Fremmegård delta på styremøtene i NLM Ung. Sak 133 PERSONAL Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Hun orienterte bl.a. om behovet for lederopplæring og videre prosess om utvikling av en seniorpolitikk for NLM. Sak 134 ANNA BIRGITTE OG FREDRIK BERGE Søknad om å bli antatt. Anna Birgitte og Fredrik Berge antas som utsendinger med tanke på tjeneste i Vest-Afrika. Dette under forutsetning av godkjente helse- og politiattester. 4

5 Sak 135 ØKONOMISK RAPPORTERING - ORIENTERING Internrapport per oktober Samlerapport regioner per oktober Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa. Sak 136 BUDSJETT 2014 Budsjettforslag 2014 Brev av til regionene vedr. budsjett og strategi 2014 forelå til orientering Budsjettkommentarer fra regionene Hovedstyret slutter seg til fremlagte budsjettforslag. Hovedstyret vurderer budsjettet som offensivt og ber om at det, i samarbeid med regionene, legges til rette for god oppfølging og rapportering. Sak 137 REGION ØST SVARSTAD BEDEHUS Søknad av vedr. salg av Svarstad Bedehus Notat fra administrasjonen med forslag til vedtak Hovedstyret godkjenner salg av Svarstad bedehus. Midlene kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi. Sak 138 VEDTEKTSENDRINGER Misjonssentralen Gjenbruk Misjonssentralen Gjenbruk AS Fjelltun Eiendom Fjellhaug Eiendom Hovedstyret slutter seg til fremlagte vedtektsendringer med de endringer som fremkom i møtet. Sak 139 FELLESMØTE MED NLM EIENDOM AS Styreleder for NLM Eiendom AS, Gunnar Uglem, innledet til samtale om eiendomsforvaltningen i regi av NLM Eiendom AS. 5

6 Hovedstyret takker styret for NLM Eiendom AS for det viktige arbeidet det utfører for NLM. Sak 140 RØDDE FOLKEHØGSKOLE Sak om låneopptak ble utsatt. Hovedstyret er åpen for behandling av saken per e-post. Sak 141 LUNDENESET VIDEREGÅENDE SKOLE Lånesøknad av Resultatrapport oktober Økonomirapport november Driftsbudsjett Kommentar til langtidsbudsjett Årsregnskap og årsmelding 2012 Brev til Lundeneset vgs av Notat fra administrasjonen av Hovedstyret innvilger inntil 20 millioner kroner i lån til Lundeneset videregående skole for å realisere nytt bygg som skal inneholde møtesal, utvidelse av matsal og tre nye klasserom. Hovedstyret ber administrasjonen, sammen med ledelsen ved skolen, om å avklare de mer praktiske sidene av dette, samt de generelle betingelsene. Sak 142 INSTRUKS FOR FORKYNNERE Forslag til instruks. Instruksen ble godkjent med de tilleggsmomentene som fremkom i samtalen. Sak 143 EGILL DANIELSEN STIFTELSE Brev av vedrørende valg av rådsmedlemmer. Lars Gaute Jøssang gjenvelges som fast medlem for perioden Øyvind Vedvik gjenvelges som 1. varamedlem for perioden Nils Heine Walde gjenvelges som 2. varamedlem for perioden

7 Sak 144 REGION MIDT-NORGE Brev vedrørende BU-arbeider NLM Midt-Norge. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Knut Ole Østertun som BU-arbeider i NLM Midt-Norge. Sak 145 ORIENTERINGER 1. NOREA MEDIEMISJON referat fra styremøte ÅRSPLAN NLMs hovedstyre 3. OLAV VEGGE brev av ARBEIDSMILJØUTVALGET referat fra møte SAKER TIL INFORMASJON Norge Bibelskolen Fjellhaug AS referat fra styremøte Bibelskolen Fjellhaug AS referat fra styremøte Fjellhaug Internasjonale Høgskole referat fra styremøte Fjellhaug Internasjonale Høgskole referat fra styremøte Fjellheim Bibelskole AS to referater fra styremøte Fjellheim FKM-referat fra styremøte Fjelltun Bibelskole AS referat fra styremøte Utland NLM Indonesia -referat fra styremøte NLM Japan - referat fra styremøte 3.9. NLM Japan - referat fra styremøte NLM Japan - referat fra styremøte NLM Peru - referat fra styremøte NLM Peru - referat fra styremøte Lars Gaute Jøssang Håvard Måseide Terje Eggebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Rune Galteland 7

Dato: 14.-15.02.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 14.-15.02.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 14.-15.02. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem Svenning Bjørke

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 25.-26.04. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen (t.o.m. fredag kl. 15.30) Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 3.- 4. mai 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 3.- 4. mai Til stede: Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Terje Eggebø Fra administrasjonen

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG Innhold SAKSLISTE: Side 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av landsmøtet... 3 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 14, 07-08.02.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 14, 07-08.02.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 14, 2011-2014, 07.-08.02. 2014 KL. 10.00-21.30 OG KL. 09.00-18.00. Til stede: Synodeformann: Arnfinn Løyning Forstandere: Arvid Hunemo Eldste: Kari-Lisbeth

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret:

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: Møte: Regionstyret Møtenr.: 3 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Lørdag 18. april 2015 kl. 10.00 15.00 Fra regionstyret: T 1 Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 2. nestleder Atle Høie Region Øst: Region Vest:

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Innkalling til NLM ungs Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Alle som er medlemmer og har betalt medlemskap for 2013 har stemmerett. Innkallelse og årsmelding

Detaljer

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Tirsdag 1. april kl 18 Sted: Servicebygget, 3. etg Styremøte nr: N3/2014 Tilstede: Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest 1 INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2014 SAK 2... 5 REGIONSTYRET...

Detaljer