Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Til stede fra NLM Ung Gunnar Loland (jf. HS-sak 9/) Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland Fra administrasjonen for øvrig Espen Ottosen. De øvrige avdelingslederne deltok under de sakene som faller inn under deres ansvarsområde. Thor Fremmegård åpnet med andakt og bønn. Sak 57 HOVEDSTYRETS PROTOKOLL Protokoll fra hovedstyrets møte Hovedstyrets protokoll fra møte godkjennes. Sak 58 ORIENTERINGER Orientering ved generalsekretæren: Arbeidet som har vært gjort på hovedkontoret med årets sommeraksjon Den internasjonale konferansen på Fjellhaug Avtalen om «Arbeidstid i NLM» er underskrevet av leder NLM MAF, Helge Kvamme, og generalsekretær Sak 59 NLM UTLAND Muntlig orientering ved leder for NLM Utland, Hjalmar Bø: Strategi mot 2020 Handlingsplaner Oppfølging av NLM

2 Hovedstyret godkjenner handlingsplaner med de endringer som fremkom i samtalen. Sak 60 NLM JAPAN MISJONÆRKONFERANSEN Referat og saksdokumenter fra misjonærkonferansen april. Regionleder Magne Gillebo deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret takker for konferansereferatet og for det viktige arbeidet som misjonærene står i på feltet. Hovedstyret er glad for det nære samarbeidet med VJELK og at misjonærene kan styrke og inspirere de lokale kirkene til videre innsats med å forkynne evangeliet i Japan. Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 4: Sak 5 og 6: Rapporter fra arbeidet Rapportene formidler hva som skjer på feltet og hvordan den enkelte misjonær arbeider innen VJELK. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydning for videre evangelisering i landet. Handlingsplaner for NLM Japan fram til 2016 og samarbeid med VJELK Hovedstyret takker for innspill til ny handlingsplan og tar den med i ferdigstillelsen av NLMs samlede handlingsplaner. Hovedstyret er glad for at misjon og kirke går sammen om å tenke videre om hvordan styrke samhold og samordning i alt arbeid innen VJELK. Arbeidet med strategien for feltet vil bidra til dette. Sak 11: Regnskap 2012 og budsjett 2014 Hovedstyret behandlet regnskapet i forbindelse med hovedkassens årsoppgjør for 2012, og vil komme tilbake til budsjettet ved budsjettbehandlingen for Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 61 NLM INDONESIA FELTKONFERANSEN Referat og saksdokumenter fra feltkonferansen mars. Regionleder Magne Gillebo deltok under behandlingen av denne saken. 2

3 Hovedstyret takker for referatet og for det allsidige arbeidet som utsendingene står i sammen med gode nasjonale medarbeidere. Årsmelding og rapporter forteller om et aktivt og interessant år som ligger bak. Videre formidler referatet viktige tanker som drøftes på feltet, og hovedstyret er glad for at fokuset er på de minst nådde i landet. Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 4: Årsmeldinger Hovedstyret takker for årsrapport fra styret og fra stedlig representant. Hovedstyret ser at feltet har en positiv tenkning på helheten i arbeidet der en tar med seg erfaringer fra tidligere og samtidig kan gå opp nye spor. Hovedstyret gleder seg over at arbeidet bærer frukt og at nye muligheter åpner seg på Lombok. Det er fint å se at nye partnere gir oss nye muligheter til å komme videre med evangeliet. Sak 8 Regnskap 2012 og og 9: Budsjett 2014 Hovedstyret behandlet regnskapet i forbindelse med hovedkassens årsoppgjør for 2012, og vil komme tilbake til budsjettet ved budsjettbehandlingen for Sak 11: Handlingsplan for NLM I fram til 2016 Hovedstyret takker for innspill til ny handlingsplan og tar den med i ferdigstillelsen av NLMs samlede handlingsplaner. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 62 NLM MONGOLIA - ÅRSKONFERANSEN Referat og saksdokumenter fra årskonferansen april. Regionleder Magne Gillebo deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret takker for referatet, som viser at det drives et godt og framtidsrettet arbeid. Takk for grundige rapporter og for trofasthet i tjenesten! Sak 4: Ny Konstitusjon for NLM-Mongolia Hovedstyret takker for godt og nødvendig arbeid, og godkjenner den nye konstitusjonen for NLM-Mongolia. 3

4 Sak 6: Rapporter 1. Hovedstyret takker for fyldige og informative rapporter. De gir godt innblikk både i oppgavene, med muligheter og utfordringer som utsendingene og nasjonale medarbeidere står i. 2. Hovedstyret vil også gi uttrykk for takknemlighet for initiativet til og utførelsen av Expost-evaluering av det kirke-relaterte arbeidet i Darhan, Rapporten er et viktig dokument som representerer nyttig og god læring for framtidig pioner-arbeid. Sak 7: Regnskap 2012 Hovedstyret behandlet regnskapet i forbindelse med hovedkassens årsoppgjør for Sak 8: Overdragelse av NLM-Ms kontorbygg i UB til BMC Hovedstyret støtter en videre prosess om overdragelse av kontorbygget til BMC, og ser fram til god kommunikasjon gjennom prosessen. Sak 10 Strategi Mongolia 2020 og og 11 Handlingsplaner for Mongolia til Hovedstyret takker for arbeidet med strategien. Innspill til handlingsplanen tas med i ferdigstillelsen av NLMs samlede handlingsplaner. 2 Hovedstyret er glad for den sterke fokuseringen på de minst nådde. Hovedstyret merker seg bekymringen for framtidig rekruttering til dette arbeidet, og ønsker å understreke at dette arbeidet ligger i sentrum av NLM-2020-strategien. Sak 13: Budsjett 2014 Hovedstyret vil komme tilbake til budsjettet ved budsjettbehandlingen for Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 63 NLM KINAREGIONEN - MISJONÆRKONFERANSEN Referat og saksdokumenter fra misjonærkonferansen mai. Regionleder Magne Gillebo deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret takker for referatet og for alle rapportene. Disse gir et fyldig bilde av arbeidet utsendingene er engasjert i både i Taiwan, Hong Kong/Macau og Kina. Hovedstyret er glad for at vi kan arbeide sammen med våre selvstendige 4

5 kirker i regionen og være en god misjonsressurs for dem for å nå enda lenger ut i regionen med evangeliet. Engasjementet utsendingene viser inn mot våre kontakter i Kina er viktig; her får både misjon og samarbeidskirkene våre nærhet og større delaktighet i Guds Rikes vekst i landet. Hovedstyret vil takke utsendingene for visjoner og mot i tjenesten. Sak 2: Sak 3: Rapporter fra arbeidet I rapporter og samtaler på konferansen vises en stor iver etter å styrke nåværende arbeid og å nå ut til nye med evangeliet. Hovedstyret er glad for alle de muligheter som åpner seg, og ber Gud velsigne arbeidet som gjøres. NLM Kinaregionens arbeid i Kina Det er fint at regionen drøfter konkrete planer for det arbeid vi kan engasjere oss i inn mot Kina. Og i den utstrekning vi har ressurser til dette arbeidet, ber hovedstyret regionen arbeide videre med disse mulighetene. Sak 4: Regnskap 2012 og budsjett 2014 Hovedstyret behandlet regnskapet i forbindelse med hovedkassens årsoppgjør for 2012, og vil komme tilbake til budsjettet ved budsjettbehandlingen for Sak 5: Handlingsplan for Kinaregion Hovedstyret takker for innspill til ny handlingsplan og tar den med i ferdigstillelsen av NLMs samlede handlingsplaner. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 64 NLM PERU - MISJONÆRKONFERANSEN Referat og saksdokumenter fra misjonærkonferansen Regionleder Kjell Jaren deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret takker for fyldige og interessante rapporter og referat fra misjonærkonferansen. Rapportene gir god innsikt i muligheter og utfordringer som utsendingene møter i sitt daglige virke. Vi er glad for det gode og tette samarbeidet med den peruanske lutherske kirken og de mulighetene dette gir for våre utsendinger. Hovedstyret merker 5

6 seg med interesse at misjonærene også i år har hatt deler av konferansen sammen med boliviafeltet og dermed mulighet til utveksling av informasjon og erfaringer. Hovedstyret følger med interesse arbeidet ved SETELA og den videre utviklingen av seminaret. Hovedstyret støtter planene om å utvide studentgrunnlaget også utenom lutherske sammenhenger, samtidig som en ønsker at SETELA beholder sin lutherske profil. Vi håper at dette vil være til velsignelse for arbeidet i våre samarbeidskirker, men også få betydning som et kraftsenter for øvrig i regionen. Samtidig er hovedstyret glad for den grunnleggende bibelundervisningen som skjer gjennom bibelskolen, og viktigheten av at de kristne får god bibelkunnskap. Vi ser med glede at våre medarbeidere er opptatt av hvordan vi sammen med vår nasjonale samarbeidskirke kan nå nye områder og mennesker med evangeliet. Hovedstyret gleder seg over en god konferanse, og takker hver enkelt for troskap og fellesskap i tjenesten. Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 3: Regnskap og budsjett Hovedstyret viser til behandlingen av regnskapet for Hovedstyret kommer tilbake til budsjett for 2014 i forbindelse med budsjettbehandlingen. Sak 4: Handlingsplaner for Peru Hovedstyret vil komme tilbake til dette under behandlingen av de samlede handlingsplanene for NLM Utland. Med disse merknadene godkjennes referatet. 6

7 Sak 65 NLM BOLIVIA - MISJONÆRKONFERANSEN Referat og saksdokumenter fra misjonærkonferansen mars. Regionleder Kjell Jaren deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret takker for interessant framlegg og referat fra misjonærkonferansen. Rapportene gir god innsikt i muligheter og utfordringer som utsendingene møter i sitt daglige virke. Vi er glad for samarbeidet med den bolivianske lutherske kirken, og de mulighetene og utfordringene dette gir for våre utsendinger. Hovedstyret merker seg med interesse at misjonærene også i år har hatt konferansen sammen med perumisjonærene og dermed mulighet til utveksling av informasjon og erfaringer. Hovedstyret ser med bekymring at antall utsendinger til Bolivia nå er svært lavt, og ønsker å styrke dette i tiden fremover innenfor de rammer som tidligere er vedtatt i Handlingsplan for Bolivia. Hovedstyret gleder seg over en god konferanse og takker hver enkelt for troskap og fellesskap i tjenesten. Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 9: Handlingsplan for Bolivia Hovedstyret vil komme tilbake til denne saken ved behandling av handlingsplanene for hele NLM Utland. Sak 15: Regnskap 2012 Hovedstyret viser til behandlingen av regnskapet for Hovedstyret kommer tilbake til budsjett i forbindelse med budsjettbehandlingen. Med disse merknadene godkjennes referatet. Sak 66 NLM NORGE Rapport fra regionårsmøtene. Muntlig orientering ved leder for NLM Norge, Øystein Engås: Status for arbeidet i Norge, i lys av strategien mot 2020 De ulike regionårsmøtene 7

8 Sak 67 NLM UNG Muntlig orientering ved leder for NLM Ung, Hans Kristian Skaar: Strategi mot 2018 Rekruttering av nye ungledere i regionene Sørvest, Sør, Øst og Midt Norge Sak 68 SAMMEN I TJENESTE I PRAKSIS HØRINGSUTTALELSER Notat fra administrasjonen Sammen i tjeneste praktisk om menn og kvinners tjeneste i NLM på hovedkontor, felter og i regioner Høringsuttalelse fra NLM utland Høringsuttalelse fra regionene Hovedstyret ber administrasjonen arbeide videre med dokumentet til neste møte, og se dokumentet i lys av revidering av misjonærinstruks. Sak 69 VERDIDOKUMENT FOR NLMs SKOLER Utkast til revisjon. Hovedstyret støtter revisjonen av verdidokumentet. Sak 70 HOVEDSTYRETS MØTEPLAN (-06.) Rådsmøte Sak 71 ØKONOMIRAPPORTERING ORIENTERING Internrapport per april Avdelingsrapport regioner Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa. 8

9 Sak 72 HÅNDTERING AV GISSELSITUASJONER NLMs retningslinjer for håndtering av gisselsituasjoner. Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Hovedstyret godkjenner fremlagte retningslinjer for håndtering av gisselsituasjoner. Sak 73 RETNINGSLINJER FOR FAMILIER PÅ FELT NLMs retningslinjer for familier på felt. Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Hovedstyret godkjenner fremlagte retningslinjer for familier på felt. Sak 74 LØNNSNEMNDA Referat fra møte med vedlegg Referat fra møte med vedlegg Personalleder Kari Margarethe Solvang deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret slutter seg til anbefalingene fra lønnsnemnda. Sak 75 REGION VEST FORSAMLINGSLEDER SALEM, BERGEN Søknad fra Region Vest av om godkjenning av forsamlingsleder i Salem, Bergen. Leder for NLM Norge, Øystein Engås, deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret godkjenner Svein Strand som ny forsamlingsleder i Salem, Bergen. 9

10 Sak 76 FORKYNNELSEKONSULENT Arbeidsinstruks for stillingen som forkynnelsekonsulent i NLM Norge. Steffen Stensland ansettes som forkynnelsekonsulent i NLM Norge i 100 % i et toårig engasjement fra 1.8. til Sak 77 REGION ØST SALG AV EIENDOM Region Øst søknad av om salg av Sverstadveien 1, Sandefjord Sandefjord NLM brev til regionstyret, NLM Øst Notat fra administrasjonen Hovedstyret godkjenner salg av eiendommen i Sverstadveien 1 i Sandefjord. Midlene kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi og satsing i Sandefjord. Hovedstyret ber regionledelsen i NLM Øst holde administrasjonen ved hovedkontoret løpende orientert om salgsprosessen, og videre planer om anvendelse av salgsmidler. Sak 78 REGION ØST UNGLEDER Henvendelse om godkjenning av ungleder i Region Øst. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Svein Arne Lundeby som ungleder i Region Øst. Sak 79 REGION MIDT-NORGE UNGLEDER Søknad av om godkjenning av ungleder i Region Midt-Norge. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Tarjei Løvik som ungleder i Region Midt-Norge. 10

11 Sak 80 REKTOR FIH Saken har vært forelagt hovedstyret per e-post. Hovedstyret innstiller overfor styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole å ansette Ketil Jensen som rektor ved skolen. Sak 81 ORIENTERINGER 1. REVISORS RAPPORT 2. OPPGJØRSAVTALE MELLOM NLM OG NLA etter fusjonen mellom MhG, HiS og NLA 3. MISJONÆRKURSET program 4. MISJONÆRINNVIELSER/FORBØNNSHANDLING oversikt 5. PERSONALENDRINGER i LM Ettåringer Misjonærer hjem- og utreiser SAKER TIL INFORMASJON Norge Bibelskolen Fjellhaug AS referat fra styremøte 6.6. FiH - referat fra styremøte 6.6. Fjellheim Bibelskole AS årsregnskap og årsberetning 2012 NLA Høgskolen referat fra styremøte 6.6. Norea Mediemisjon referat fra styremøte Utland NLM Bolivia referat fra styremøte NLM Etiopia CE-referat fra møter 8. og NLM Etiopia CES-referat fra møte 8.2. NLM Mongolia referat fra styremøter og NLM Peru referat fra styremøte NLM Øst-Afrikaregionen referat fra NNM-møter 18. og NLM Øst-Afrikaregionen referat fra RB-møter 18., 23. og HS-sak 82/ er ført i hovedstyrets internprotokoll. 11

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent) Forum: Normisjon region Agder: Regionårsmøte 2012 Til stede: 134 påmeldte Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: 14.04.12 Referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen Regionstyrets

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Fra Landsstyret i Normisjon (LS) har regionen mottatt brev datert 20.02.10 vedlagt et grunnlagsdokument for samtaler vedrørende organisasjonsmodell for

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni!

Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni! Nr 2 Trondheim, april 2012 20. årgang Foto: Turid Agøy Onsdag 11. april var 40 50 personer samlet i kjellerstua i Betania til et felles måltid. Det var et fargerikt fellesskap med representanter fra flere

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten.

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 5. MARS KL 19.00 Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 5. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1.

Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. 2011 Årbok Misjonstidende nr 4b/166 årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2011 Misjonstidende nr 5b/166 årgang 2011 Årbok forsidefoto: timo

Detaljer