MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes"

Transkript

1 MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 27. februar 2007 TID: MØTESTED: Oppholdsrom ansatte LUNSJ NB! Fra til BIBEL OG BØNN: Sveinung Hestnes I møtet vil revisor Johan Enoksen gi en innføring i aksjeloven med spesielt henblikk på styrets ansvar. Sveinung Hestnes vil supplere dette med et eksempel fra annen virksomhet. SAKSLISTE: HS-sak 01/07 Referater fra HS-møter... 1 HS-sak 02/07 Referatsaker... 2 HS-sak 03/07 Orienteringssaker... 2 HS-sak 04/07 Årsrapport kvalitet, studieåret 2005/ HS-sak 05/07 Regnskap for HS-sak 06/07 Virksomhetsplan for HS-sak 07/07 Budsjett for HS-sak 08/07 Bemanningssituasjonen på seksjon for praktisk teologi... 4 HS-sak 09/07 Høring NMS grunnregler... 4 HS-sak 10/07 Søknad om forskningspermisjon fra Jostein Ådna Unntatt fra off HS-sak 11/07 Søknad om forskningspermisjon fra Gerd Marie Ådna Unntatt fra off HS-sak 12/07 Oppnevnelse av bedømmelseskomité for Tomas Sundnes Drønens avhandling Unntatt fra off Erik L. Eriksen Styreleder Ole Eriksen Høgskoledirektør HS-sak 01/07 Referater fra HS-møter Referatet fra møtene og er tidligere utsendt på e-post. I etterkant av utsending er det gjort noen korreksjoner i ingressen i sak 10 Budsjett. 1. Referat fra HS-møte Referat fra HS-møte

2 (Forslag)Referatene godkjennes HS-sak 02/07 Referatsaker Vedlagt: 1. Referat fra FU-møte Referat fra FU-møte Referat fra HR-møte Referat fra FU-møte Referat fra LMU-møte Referat fra AMU-møte Referatene tas til orientering HS-sak 03/07 Orienteringssaker 1. Innsamlingsresultat Ny prorektor, Jan Opsal valgt for Mastergrad i Globale studier, komiteuttalelse NOKUT 4. Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi. Notat ved studiesjef 5. Fast stilling for Gerd Marie Ådna. Notat ved rektor 6. Høringsuttalelse fra MHS: NOU 2006:19, Akademisk frihet Sakene tas til orientering HS-sak 04/07 Årsrapport kvalitet, studieåret 2005/2006 Vedlegg: Årsrapport kvalitet for studieåret 2005/2006 Saksframlegg ved rektor Formålet med årsrapport kvalitet er å gi en oversikt over studiekvalitet og læringsmiljø ved MHS for det aktuelle år. Den vedlagte rapporten er utviklet i henhold til MHS kvalitetshåndbok kap , samtidig som to momenter fra NOKUT-kommisjonens rapport om MHS kvalitetssikringssystem (august 2006) er tatt hensyn til: Analytiske perspektiv i forhold til det statistiske materialet er nå forsøkt sterkere vektlagt. Læringsmiljøutvalget (LMU) har spilt en mer sentral rolle i utarbeidelsen av rapporten. Rapporten er utviklet på grunnlag av samtale i MHS læringsmiljøutvalg (LMU) , LMU-sak 03/07. Vedtak (forslag): HS tar årsmeldingen til orientering. 2

3 HS-sak 05/07 Regnskap for 2006 Vedlegg: Årsregnskap 2006 for Misjonshøgskolen A/S Saksframlegg ved direktør Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på ca. 2,3 millioner kr. En testamentarisk gave på 1,3 millioner kr har bidratt til dette gode resultatet, det første positive regnskapsresultat for MHS siden For øvrig er kostnadene holdt under budsjett på en rekke poster, blant annet personal som er vel lavere enn budsjettert. Endelig årsregnskap godkjent av revisor vil bli framlagt i møtet. (Forslag)Høgskolestyret godkjenner Misjonshøgskolens årsregnskap for 2006 HS-sak 06/07 Virksomhetsplan for 2007 Vedlegg: Forslag til MHS virksomhetsplan for 2007 Saksframlegg ved rektor. Rektor legger for første gang fram et forslag om en virksomhetsplan for Misjonshgøskolen for et enkelt år. Tanken er å invitere styret til en diskusjon om høgskolens prioriterte arbeidsoppgaver for det inneværende år. Ved utarbeidelse av planen er det tatt utgangspunkt i strategiplanen for perioden , de føringer som ligger i Kunnskapsdepartementets budsjettdokumenter og tilsagnsbrev samt andre styre- og administrative vedtak som legger føringer for 2007, samtidig som en har forsøkt å prioritere blant de konkrete utfordringer som en føler på kroppen. (Forslag)Høgskolestyret godkjenner forslaget til virksomhetsplan for Misjonshøgskolen for HS-sak 07/07 Budsjett for 2007 Vedlegg: Forslag til budsjett for MHS for 2007 Jfr: HS-sak 57/06 Budsjettnotat Saksframlegg ved direktør I forhold til budsjettforslaget som ble presentert for høgskolestyret i desembermøtet er det gjort en vesentlig endring. Netto finans er budsjettert med kr utifra regnskapstallene for I tillegg er testamentariske gaver redusert med kr og 3

4 kostnadene ved regnskapsførsel med tilsvarende beløp. Budsjettet framlegges med et negativt driftsresultat på kr og et resultat etter netto finans på minus kr. Budsjettet presenteres nå etter samme inntekts- og kostnadskategorier som regnskapsrapportene. Kontantsrømsanalyse for 2007 med budsjettert balanse pr blir framlagt i møtet. (Forslag)Høgskolestyret godkjenner forslaget til budsjett for HS-sak 08/07 Bemanningssituasjonen på seksjon for praktisk teologi Vedlegg: Notat fra rektor Knut Holter og praktikumsrektor Hans Austnaberg Saksframlegg ved rektor Høgskolestyret har i HS-sak 45/06 bedt administrasjonen utarbeide et notat om bemanningssituasjonen på Seksjon for praktisk teologi (SPT), med vekt på faglige behov, behovet for spredning med hensyn til alder og kjønn, samt MHS økonomiske rammer. Det vedlagte notat drøfter disse forhold. Rektor vil på bakgrunn av notatet understreke at behovet for kvinnelige lærere på kort sikt kan møtes med toerstillinger, men på lengre sikt kun kan møtes med kvalifisering gjennom doktorgradsstudier. (forslag) 1. HS ber administrasjonen finne rom for en stillingsressurs i omfang 0,5 stilling som praksisleder ved SPT fra og med høstsemesteret HS ber administrasjonen vektlegge behovet for kvinnelige lærere ved SPT, i første omgang i form av toerstillinger, og på lengre sikt ved rekruttering til hel lærerstilling. 3. HS ber administrasjonen legge til rette for et praktisk-teologisk rettet doktorgradsstipend i sjelesorg eller diakoni. HS-sak 09/07 Høring NMS grunnregler Jfr. Vedlegg: HS-sak 56/06 med forslag til grunnregler Forslag til høringsnotat fra høgskolestyret Saksframlegg ved direktør Administrasjonen har utarbeidet et relativt kortfattet notat som MHS høringsuttalelse. I tillegg til å kommentere en del paragrafer med konsekvenser for høgskolen er det tatt med et punkt der en foreslår at kirkemøtet i Dnk utnevner en representant til NMS landsstyre. (Forslag)HS oversender forslaget som høgskolens høringsnotat til forslaget til nye grunnregler for Det norske misjonsselskap 4

5 5

6 HS-sak 10/07 Søknad om forskningspermisjon fra Jostein Ådna Unntatt fra off. 6.4 HS-sak 11/07 Søknad om forskningspermisjon fra Gerd Marie Ådna Unntatt fra off. 6.4 HS-sak 12/07 Oppnevnelse av bedømmelseskomité for Tomas Sundnes Drønens avhandling Unntatt fra off

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

Referatet fra møtet 23.02 er utsendt på e-post. Det er ikke kommet inn noen kommentarer fra styremedlemmene.

Referatet fra møtet 23.02 er utsendt på e-post. Det er ikke kommet inn noen kommentarer fra styremedlemmene. MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 20.04.2006 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Svein Nybø MIDDAGSSERVERING FRA: Ca. 15.00 SAKSLISTE: HS-sak

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. mars 2014 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Bjørg Tørresdal, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 23. februar 2006 TID: 12.00 17.30 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Knut Holter MIDDAGSSERVERING FRA: 15.00 I forkant av

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Mandag 8. desember 2014 TID: 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, Helge Sylfest Gaard, Ingvill Hagesæther Foss, Einar O. Iversen, Knut Alfsvåg

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. DATO: 8. juni 2011 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. desember 2012 TID: 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Torsdag 28. februar 2013 TID: 12.00 16.00. Det blir felles møte mellom HS og styret for SIK mellom kl. 12 12.45. Servering av rundstykker. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 12.05.05 03/00698-011.2 Saksbehandler: Nils Røttingen STYRESEMINARET 31. MARS - 1. APRIL - OPPSUMMERING OG OPPFØLGING 1. Bakgrunn På styreseminaret

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller

MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 25. oktober 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom B250, Kjeller Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Dag Willy Tallaksen Stine Marie

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2. Godkjenning av protokoll fra 14.01.

Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2. Godkjenning av protokoll fra 14.01. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 13.02.2015 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 3/15 Godkjenning

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes

Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes Saksliste til styremøte 19. februar i Kirkenes Det avholdes styremøte i Helse Finnmark HF, 19. februar 2004 kl. 14.00. Møtet avholdes på Kirkenes Sykehus, møterom i administrasjonen. Saksliste: Sak 2/2004

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Vedtatt i styremøte 10. juni 2008 1 Innledning 1.1 Ekstern evaluering og vedtak i NOKUT om å ikke godkjenne HiLs kvalitetssystem Siden forrige årsrapport for kvalitetsarbeid

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 1/2015 REFERAT Landsstyremøte nr. 1/2015 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, møterom 150 den 2. og 3. februar 2015. Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer