trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport"

Transkript

1 trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013

2 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikks bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikks har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. Trygg Trafikks hovedmål Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. Innhold Aktiviteter s.3 Bindeledd og møteplass... s.7 Økonomi og finasiering...s.8 Omkomne i veitrafikken...s.9 Framtidige behov og muligheter... s.10 Trygg trafikk i Hedmark...s.11 årsrapport HEDMARK 2013 Redaktør: Marianne Mittet Solbraa Design: October Design AS Aktiviteter 2013 Trygg Trafikk Hedmark Aktivitetene bygger på tiltakene i Hedmark Trafikksikkerhetsplan samt Trygg Trafikks nasjonale handlingsplan og styringsdokumenter. Barnehage Trygg Trafikk har god kontakt med barnehagene i fylket. Barnehagene kontakter ofte Trygg Trafikk for å få informasjon om bl.a. sikring av barn i bil, undervisningsmateriell og spørsmål om sikkerhet i nærmiljøet. Vi har deltatt på foreldremøter i flere barnehager, både i Elverum, Tolga, Hamar og i Trysil. I forbindelse med utarbeidelse av trafikksikker barnehage har Trygg Trafikk hatt møter med barnehageledere med mål om å påvirke barnehagene til å integrere trafikkopplæring i barnehagenes virksomhet. I januar ble Norges første trafikksikre barnehage åpnet med brask og bram; Furunabben barnehage i Våler. I løpet av året kunne Solvang barnehage på Hamar og Tolga barnehage på Tolga også stolt si de var blitt trafikksikre barnehager. Trygg Trafikk har et samarbeid med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som representerer 2153 barnehager i hele landet. Vi sender ut tilbud om undervisningsmateriell til alle barnehagene i fylket. Trygg Trafikk sentralt sender jevnlig ut nyhetsbrev for barnehagene, om lag 6 ganger i året. Dette kan barnehagene abonnere på gratis. Distriktslederen inviterer til kurs for barnehageansatte, både trinn 1 og trinn 2, og i 2013 ble det avholdt 5 kurs for barnehageansatte (Tynset og Hamar). Riktig sikring av barn i bil Trygg Trafikk Hedmark jobber aktivt ut mot helsestasjoner, barnehagepersonell, skoler og foresatte om riktig sikring av barn i bil. Det informeres på alle kurs vi holder; for lærere, studenter og barnehagepersonell. Vi sørger for informasjonsmateriell til samtlige helsestasjoner i fylket. Vi har også holdt fire foreldremøter i barnehager, sendt ut plakater og brosjyrer. Barnehager som har ønsket å få brosjyrer om barn i bil på andre språk har fått det utlevert. Brosjyrene ligger på helsestasjoner, barselavdelingen, skrankene til Statens vegvesen etc. Vi har gjennomført fem barnehagekurs. Dessuten har vi jobbet med Trafikksikker barnehage, spesielt mye oppfølging har vi gitt til Solvang barnehage i Hamar, Lyngbo barnehage i Tolga, og Furunabben barnehage i Våler som jobbet aktivt for å bli trafikksikker barnehage Ifølge åtte av ti barnehager er foreldrene svært opptatt av trafikksikkerhet i nærmiljøet. Men når foreldrene kjører barna til barnehagen, sitter mange ulovlig sikret. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Trygg Trafikk blant styrere i 1655 barnehager over hele landet. Her svarer 61 prosent av barnehagene at ansatte har sett foreldre transportere sine håpefulle uten vekttilpasset sikringsutstyr, på vei til eller fra barnehagen. Distriktssekretær Geir Weium har registrert sikring av barn i bil og vi har i etterkant sendt ut pressemeldinger. 3

3 Riktig målgruppe: Høgskolen i Hedmark er en viktig arena for Trygg trafikk. Real Life Auto : Nettbasert opplæringsmatriell rettet mot lærlinger. Når ulykken er ute: TS-dag for russ. SKOLE Trygg Trafikks materiell til trafikkopplæringen finnes digitalt på og trykket materiell kan bestilles via Trygg Trafikks nettbutikk. Kurs for lærere Trygg Trafikk har i 2013 arrangert et kurs for ansatte i voksenopplæringen i Hamar med fokus på sikkerhetsutstyr/personlig verneutstyr. I tillegg har Trygg Trafikk arrangert to samlinger for ambassadørene i grunnskolen. Aktive skolebarn I forbindelse med skolestart på høsten har vi gjennom ulike kanaler formidlet budskapet om å legge forholdene til rette slik at flest mulig kan gå til og fra skolen. Alle medlemskommunene sine 1.klassinger fikk tilsendt brosjyren 6-åring på skoleveg til skolestart 2013, og det ble også litt pressedekning om skolestart og trygg skolevei i lokale medier. Undervisningsmateriell Materiell tilbys samtlige skoler i fylket hvert år. Mesteparten ligger ute på nettet, på trafikkogskole.no. Materiellet er tilpasset årstrinn og emne. Vi har også gitt skoler tips til statistikkarbeid, både refleks, hjelm og bilbelte. opplæring i Kunnskapsløftet, slik at dette er oppgaver skolene uansett er pålagt å gjennomføre. Vi ønsker at ambassadørene utarbeider lokale planer for trafikksikkerhet, formidler egne erfaringer til andre, prøver ut og videreutvikler materiell og metoder i nært samarbeid med Trygg Trafikk. I tillegg arrangeres det to samlinger i året for ambassadørlærerne. I Hedmark fikk vi i 2013 to nye ambassadører tilknyttet Våler/Åsnes og Tynset ungdomsskole. Disse to lærerne fikk i tillegg dekket studieavgiften på HINT, slik at de kan undervise i Trafikk valgfag. I tillegg fikk 2 lærere tilknyttet Tynset og Romedal ungdomsskole, samme støtte av Trygg Trafikk Hedmark til å dekke studieavgiften på kr ,-/ student. Lærerutdanningen Trygg Trafikk Hedmark har i samarbeid med Trygg Trafikk Oppland holdt to dagskurs på Høgskolen i Hedmark, avd. lærerutdanningen, for 3.årsstudenter, og vi har fått gode evalueringer på dette. En dag med studenter ved 1.-7.trinn, og en dag med studenter ved trinn. Ungdom I samarbeid med Ungt Entreprenørskap holdt vi en trafikksikkerhetsdag på Brumunddal ungdomsskole 12. desember. Med fokus på prosjektbestillingen: Hvordan rekruttere ungdom til å delta på GLATTA. Vi fikk gode forslag fra ungdommen selv, og en av gruppene hadde laget en sang som skal spilles inn for å markedsføre trafikksikkerhetstiltaket GLATTA. Real Life Auto Real Life Auto er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet særlig rettet mot elever i yrkesfaglig utdanning. Det er utformet som et dataspill og har personlig innlogging og registrering Spilllet tar om lag 45 minutter å gjennomføre og det inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger. Det tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. De som gjennomfører får en trafikksikkerhetsattest. Trygg Trafikk holdt et foredrag for lærlinger ved Elverum videregående skole, og samtlige lærlinger på kurset tok dette nettbaserte kurset. Russesamlinger Trygg Trafikk Hedmark har samarbeidet med politi, Statens vegvesen, NAF og andre gode bidragsytere når det gjelder russearrangement. Bildet over er fra Kongsvinger, der vi samlet om lag 400 russ til trafikksikkerhetsdag i april. I tillegg hadde Trygg Trafikk ansvaret for RusseGLATTA for russen i Ringsaker, Hamar, Stange og Nord-Østerdalen. Trygg Trafikk hadde et godt prosjektsamarbeid med Eika forsikring, som deltok på disse arrangementene og bidro økonomisk med midler til Trygg Trafikk Hedmarks russearrangementer i russebiler skrev kontrakt, og samtlige 31 kunne få utbetalt 1000 kroner hver for prikkfri kjøring i russetida. Pengene ble utbetalt ut i juni. Ambassadørordningen Trygg Trafikk etablerte i 2009 en ambassadørordning for trafikkopplæring i skolen. Ambassadørene er lærere i grunnskolen. Målet er å bidra til at trafikkopplæringen blir bedre og i tråd med de nasjonale føringene i læreplanen for grunnskolen. Det er klare kompetansemål for trafikk- Sykkelhjelm Trygg Trafikks sykkelhjelmkampanje fra 2009, ble videreført i Fokus ble rettet mot ungdom. I Hedmark arrangerte Trygg Trafikk sykkelhjelmutstillinger flere plasser i fylket, vi hadde stand hos Fylkeskommunen, Østre Torg, Høgskolen i Hedmark, sykkelkick-of på Koigen, Hamar. Eggdemonstrasjon For å få bevissthet rundt hjelmens betydning, delte vi ut egghjelmer med forsøksoppgaver til enkelte ungdomsskoler og lærerstudenter. Vi kartla også hjelmpåbud i ungdomsskoletida, og de skolene vi sjekket i 2013 hadde alle krav om hjembruk på turer i skolens regi. 4 5

4 Trygg Trafikk som bindeledd og møteplass Refleks er kult: holdningskapende arbeid av bruk av refleks er en kontinuerlig prosess. Refleks Refleksjakten Vi inviterte mellomtrinnet på alle skolene i Hedmark til å lete fram refleks fra skuffer og skap hjemme. Disse ble tatt med på skolen og talt opp. Elevene tar så refleksene hjem igjen for å feste de på ytterklærne til alle familiemedlemmene. I snitt så fant hver elev 22 reflekser. Den skolen som hadde flest reflekser per elev, var 5.klasse på Roverud skole i Kongsvinger, og premien på kroner og et Askeland-reflekstrykk ble tatt vel imot. Os skole, 5.trinn, Fagertun skole, 5.trinn i Rendalen, og 5. og 4.trinn ved Lillemoen skole i Elverum fikk 1000 kroner hver i premie fra Trygg Trafikk for deltakelse i Den store Refleksjakten i Hedmark. Hver elev fant i snitt henholdsvis 21/20/11/10 reflekser. Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent. Statistikken viser nå at middelaldrende, eldre er overrepresentert blant alvorlig skadde fotgjengere. Trygg Trafikk ønsker derfor et påbud i mørket. Finland har hatt god effekt av et slikt påbud. Refleksdagen ble arrangert 17. oktober, og i Hedmark ble den markert i Elverum med reflekselger og utdeling av reflekser for pendlere og gående. Både elever ved Lund skole og Løten ungdomsskole, og medlemmer av Elverum pensjonistforening, stilte opp sammen med Trygg Trafikk for å markere den nasjonale refleksdagen. Trygg Trafikk sentralt støttet innkjøp av reflekser til innbyggerne i Hedmark og refleksdagsrefleksen ble distribuert sammen informasjon om bruk av refleks over hele fylket. Flere asylmottak er flinke til å stimulere til refleksbruk blant sine beboere og Trygg Trafikk har hatt henvendelser fra flere som har bedt om refleksmateriell. Det er også gjennomført refleksdemonstrasjoner, både Røde Kors i Moelv og i Brumunddal hadde besøk av Trygg Trafikk i november I tillegg har vi sendt ut info med tips om opplegg til barnehager, harr refleksdemonstrasjon for konfirmanter, deltatt på RefleksGLATTA, og informert om viktigheten av refleks via media og Trygg Trafikks nettside. Media er også en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å få flere til å bruke refleks, og til å gi stadig informasjon om trafikksikkerhet. Trygg Trafikk Hedmark har en god dialog med mediene. Eldre er en utsatt gruppe i trafikken. Trygg Trafikk Hedmark har i 2013 hatt tilbud til pensjonistforeningene i fylket. Flere pensjonistforeninger fikk tilsendt informasjon og materiell. Trygg Trafikk har også vært på møter i pensjonistforeninger og hos sendt ut refleksforedrag til pensjonistlagene i fylket. Refleksdagen: Årets refleksdag ble markert 17 oktober med utdeling av reflekser til pendler og gåere. Bli sett Bruk refleks Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. Årets refleksdagreflekser er designet av Frode Øverli. REFLEKSDAGEN 17. OKTOBER 2013 Distriktsleder i Trygg Trafikk Hedmark er konsultativ medlem i Hedmarks trafikksikkerhetsutvalg (HTU), som er et aktivt utvalg innen trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Kommunikasjonen er god, og Trygg Trafikk i Hedmark føler at de blir hørt når beslutninger skal tas. Utvalget skal gjennom henvendelser fra publikum med lag og foreninger, kommunale trafikksikkerhetsplaner, innspill fra konsultative medlemmer og ikke minst ulykkesbildet i fylket, vurdere nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Utvalget har ansvar for å lage en plan for dette arbeidet. Samarbeid med Statens vegvesen og politiet i fylket går også bra, og Trygg Trafikk blir ofte bedt om å delta i diverse fora hvor trafikksikkerhet omhandles. Både som foredragsholder på GLATTA, møte med bygdeungdomslag, russ, voksenopplæringa for innvandrere, foreldremøter i skoler og barnehager for å nevne noe. I tillegg er idè- og erfaringsutvekslingen med andre distriktsledere god. Trygg Trafikk er med i prosjektgruppa for TrafikkLYKKE, Lysmarkeringen, russearrangementer i Nord-Østerdalen, Glåmdal, Hamar, Stange og Ringsaker, og deltar så ofte det lar seg gjøre i fora der beslutninger ifht trafikksikkerhetsspørsmål tas, og har deltatt på et par FAU-møter. I tillegg får Trygg Trafikk tilsendt trafikksikkerhetsplaner og reguleringsplaner. Grue fikk gjennomgått sitt utkast til ny trafikksikkerhetsplan i Distriktsleder ønsker å holde en aktiv og god dialog med mediene, og sender jevnlig ut pressemeldinger, kronikker og info om trafikksikkerhet. Den årlige nasjonale konferansen for trafikksikkerhet er en viktig møteplass, og Trygg Trafikk Hedmark deltar og inviterer med seg distriktssekretæren og lærerambassadørene på dette arrangementet. Trygg Trafikk Hedmark er med i prosjektgruppa for Ambassadørordningen, og ellers brukes sosiale medier og nettsidene til Trygg Trafikk aktivt i det daglige arbeid for å nå nullvisjonen. Trygg Trafikk har et spesielt ansvar for opplæring og informasjon. Dette kan oppnås gjennom nær kontakt med skoler, foreldre, ulike avdelinger i kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Trygg Trafikk skal være en pådriver og et bindeledd mellom private og offentlige aktører i dette arbeidet. Vi blir ofte kontaktet av foreldre som er bekymret for barns skolevei. Vi prøver å veilede og gi råd hvordan de kan gå fram for å søke om mulige I tillegg tok Trygg Trafikk initiativ til en Bussvettkampanje på grunn av to bussveltulykker i 2013, der det viste seg at ingen av skoleelevene bruke beltene i bussen. Statens vegvesen og Hedmark Trafikk deltok i prosjektgruppa, og med godt samarbeid med busselskap og skoler, ble det en god kampanjeperiode fra uke «Vi blir ofte kontaktet av foreldre som er bekymret for barns skolevei.» 6 7

5 Økonomi og finansiering Trygg Trafikks distriktsleder og prosjektmedarbeider lønnes av Trygg Trafikk. Hedmark fylkeskommune finansierer distriktslederens reiser i fylket, samt husleie hos vegvesenet. I tillegg finansierer fylkeskommunen en stor del av de tiltak som Trygg Trafikk gjennomfører i fylket. Tiltakene Trygg Trafikk Hedmark gjennomfører, er i samsvar med fylkets tiltaksplan og Trygg Trafikks egen handlingsplan. Finansieringen skjer for det meste over fylkeskommunens budsjett, resten kommer fra Trygg Trafikk og samarbeidspartnere som Sparebank 1 og Eika forsikring. I hovedsak brukes midlene til aktiviteter, premier og materiell innen skole og barnehage, rettet mot barn og elever samt kurs for ansatte i barnehage og skole. Også tiltak mot andre trafikantgrupper, deriblant spesifikke reflekstiltak. Trygg Trafikk Hedmark fikk bevilget et rammetilskudd på kroner til alle aktiviteter i fylket. Tilskuddet ble brukt for å gjennomføre følgende tiltak: Refleksens dag / Reflekskampanje / aktiviteter høst 2012 Refleksjakten (premiering, materiell, trykk) Materiell Høgskolen i Hedmark, lærerutdanningen og flykningtjenesten i Elverum Russearrangement Materiell tilsendt grunnskolene i Hedmark og ambassadørsamlinger Materiell samt gjennomføring av kurs for ambassadører i grunnskolen i Hedmark Undervisningsmateriell til barnehager i Hedmark Materiell til helsestasjoner Trafikksikker barnehage - kursing og oppfølging av tre trafikksikre barnehager Aktivitet Overført fra 2012 Inntekter 2013 Kostnader 2013 Overføres til Kurs politi, lærere REFLEKS RUSSEOPPLEGG SKOLENES TELLING KURS BARNEHAGE OG TARKUS Forebyggende Fylket AKTIVE SKOLEBARN Reise, kontor og telefon Sum alle aktiviteter: Omkomne i vegtrafikken I 2013 omkom 189 personer i vegtrafikken, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Det er en økning på over 30 prosent fra I opplevde vi en reduksjon i antallet omkomne. I 2010 omkom 208 mennesker på norske veger, i 2011 omkom 168, og i 2012 omkom 145 personer. Dessverre har antallet i 2013 steget. Ulykkessituasjonen i Hedmark I Hedmark døde 14 personer i trafikken. Den offisielle veitrafikkstatistikken er at 8 personer mistet livet i 2013 etter at 6 personer ble tatt ut pga andre årsaker (illebefinnende, selvvalgt etc). Av de 8 trafikkdrepte var 6 menn og 2 kvinner. En ungdom på 18 år omkom. Vedkommende var bilfører og omkom i møte med trailer. Totalt var det 6 bilførere, 1 traktorsjåfør, og 1 taxipassasjer som ble drept i trafikken i Hedmark i Overforbruk pga husleie som kom for 2012 og 2013 først i desember 2013 med en økning fra ,-/år til ,- /år uten forvarsel. I tillegg fikk 4 lærere dekket HINT studieavgift for å kunne starte med trafikkvalgfag, samt noe på grunn av oppbygging av Trygg Trafikk Hedmark med nytt materiell og økt reisevirksomhet. Underskuddet må da dekkes inn av 2013-midler. Det er et stort behov for økt bevilgning til Trygg Trafikk Hedmark. Stor interesse for opplæring og materiell, ønsker om tiltak ifbm trafikksikker kommune, trafikksikker barnehage, sykkelopplæring og russearrangement, vil vi signalisere at rammene må økes for å få utført tiltak som står i tiltaksplanen. Eika er en god samarbeidspartner som har bidratt med midler til Trygg Trafikk i Hedmark slik at vi har fått gjennomført russeseminar med kontrakter og premier etc. Dette er et tidsavgrenset prosjekt, så signalene er at rammen fra fylkeskommunen må økes for å kunne få til disse samlingene. Frivillig arbeid Trygg Trafikk har i 2013 gjennomført flere møter med frivillige lag og foreninger, blant annet med representanter fra Motorførernes avholdsforbund (MA), Rotary og NAF. Trygg Trafikk har politi som stiller opp etter arbeid og teller barn i bil, MA teller reflekser, NAF pensjonister stiller opp gratis på RusseGlatta og GLATTAkvelder. I tillegg har vi et godt NAF-samarbeid om refleksdemoer, og med skoleungdom og pensjonistforeninger om refleksdagen. 8 9

6 Trygg Trafikk i Hedmark Trygg Trafikks arbeid i Hedmark er styrt av organisasjonens Strategi- og handlingsplan og årlige handlingsplaner, samt av «Tiltaksplan for TRAFIKKSIKKERHET i Hedmark». Framtidige behov og muligheter Trygg Trafikks arbeid er forankret i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og bygger på Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan på vei Lokalt er dette arbeidet forankret i Tiltaksplan for Trafikksikkerhet i Hedmark og i Trygg Trafikks egen strategiplan og i handlingsplanen for En rekke kommuner arbeider aktivt både med skadeforebygging generelt, og med forebygging av trafikkulykker spesielt. Omfanget varierer imidlertid betydelig. I Hedmark skal vi kontakte kommunene for å øke antall kommunale trafikksikkerhetsplaner. Erfaringene så langt viser at de kommunale planene, i varierende grad, er et nyttig instrument i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Til tross for at de fleste planer inneholder mange tiltak som er lite kostnadskrevende å gjennomføre, har mange kommuner vist manglende vilje eller evne til å gjennomføre disse. Tradisjonelt er kommunene gode på fysiske trafikksikkerhetstiltak, men mangler helhetlig trafikksikkerhetstenkning innenfor helse, opplæring og holdningsskapende virksomhet. Trygg Trafikk vil påvirke kommunene i planprosessen og ser dette som en av de fremste utfordringene de kommende år. Det er et mål at alle barn og unge får en god og kontinuerlig trafikkopplæring. Opplæringen skal gi barn og unge et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle risikoforståelse. I NTP slår regjeringen fast Trafikkopplæring er en del av en livslang læringsprosess. Det er avgjørende at trafikantene er bevisst sitt ansvar for å ferdes aktsomt og unngå bevisste regelbrudd i trafikken. God opplæring og holdningsdannende arbeid er viktig for at trafikantene skal kunne bidra med trafikksikker atferd. Høsten 2006 trådte den nye læreplanen for grunnskolen i kraft. Her er trafikksikkerhet tatt inn som et forpliktende tema med klare kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn. Planen gir et kunnskapsløft for trafikkopplæring og sikrer bedre kontinuitet og progresjon gjennom hele grunnopplæringen. Planen forplikter, i langt større grad enn tidligere, skolen til å følge opp trafikk som tema i arbeidet med lokalt lærestoff på alle klassetrinn. Trygg Trafikk ser det som viktig å stimulere lærere til å utvikle gode metoder for å integrere trafikk etter læreplanens intensjon. En kartlegging av trafikkopplæringen i skolen på landsbasis viser at på de skoler der det foreligger en egen læreplan for trafikk, drives det betydelig mer trafikkopplæring. Det er derfor et mål at flere skoler har en slik plan. Å kartlegge hvilke barne- og ungdomsskoler som har slike planer i Nordland vil bli prioritert. I tillegg vil Trygg Trafikk jobbe for at flere skoler tilbyr valgfaget Trafikk fra høsten av. Vi har betalt 4 lærere sine studieavgifter for å ta fagkompetansen som kreves for å kunne undervise i faget. Barnas Trafikklubb er nå på nett og det er ingen kostnad forbundet med å melde inn barnet. Flere i Hedmark må oppdage denne unike muligheten til å gi barna tilrettelagt opplæring i tidlig alder. I 2013 er målet å gjøre klubben kjent bl.a. via Barnas dag på Skogmuseet. Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon. 11 av fylkets kommuner er medlem avtrygg Trafikk: Kongsvinger kommune Ringsaker kommune Stange kommune Tolga kommune Elverum kommune Tynset kommune Åsnes kommune Våler kommune Hamar kommune Engerdal kommune Alvdal kommune Øvrige medlemmer i Hedmark: NAF Trafikksenter a/s Vålerbanen Hedmark Fylkeskommune Potensialet for nye medlemmer i Hedmark er stort, og en klar utfordring. Målet for 2014 er å intensivere arbeidet for å øke antall medlemmer i fylket. Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen på Hamar, og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen og prosjektmedarbeideren er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av fylkeskommunen. I tillegg finansierer Hedmark Fylkeskommune og Eika forsikring de fleste av Trygg Trafikks aktiviteter i fylket. Distriktsleder : Marianne Mittet Solbraa Besøksadresse : Parkgata 64, 2317 Hamar Postadresse : Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar Mobiltelefon : E-post : Prosjektmedarbeider : Magne Tommy Brobakken Mobiltelefon : E-post : Distriktssekretær : Geir Weum Ringsaker lensmannskontor/politihuset på Hamar Telefon : Trygg Trafikkambassadører i skolen 2013 Torleif Høyvik fra Lund skole i Løten Anne Andersen fra Hernes skole i Elverum Joachim Haug fra Våler/Flisa ungdomsskole Espen Solvang fra Tynset ungdomsskole Samarbeidspartnere Hedmark fylkes trafikksikkerhetsutvalg (HTU) Hedmark fylkeskommune, Folkehelse Statens vegvesen Politidistrikter samt Utrykningspolitiet Hamar bispedømme Kommunene i Hedmark Høgskolen i Hedmark Grunnskolene i Hedmark Videregående skoler i Hedmark Barnehagene i Hedmark PBL (Private Barnehagers Landsforbund) Fylkesmannen i Hedmark Helsestasjonene Media Hamar Naturskole Sykkelbyen Hamar Røde Kors NAF Motorførernes avholdsforbund Pensjonistforbundet Forsvaret Frivillige organisasjoner Ulike lag og foreninger 10 11

7 trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Trygg Trafikk Hedmark Parkgata 64, 2317 Hamar Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar Tlf: Trygg Trafikk Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Foto: Einar Søberg, Statens vegvesen (Forside: Jens Haugen) Innhold 1. Innledning 5 1.1 HTUs rolle 5 1.2 Hensikten med trafikksikkerhetsplanen 2. Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD TRYGG TRAFIKK 04 Dette var 2012 06 Askeland vil redde liv 09 Ambassadørar i skulen 10 Godt samarbeid 11 Trafikksikker kommune 12

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken)

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) Årsmelding 2010 Innholdsfortegnelse 1. Utvalgets sammensetning... 3 2. Hovedoppgaver... 4 3. Ulykkessituasjonen...

Detaljer

Strategiplan for trafikksikkerhet

Strategiplan for trafikksikkerhet Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2010-2013 Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2014-2017 VEST-AGDER Vest-Agder FYLKESKOMMUNE fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune 2 Utgiver: Vest-Agder

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune 2011-2014 Trafikksikkerhetsplan Asker kommune Side 2 (40) FORORD Jeg observerer nesten daglig farlige situasjoner skriver en bekymret småbarnsfar om trafikkforholdene.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2015 2019 Bilde: Kjetil Haugland Revidert november 2014 Godkjent i Stokke kommunestyre 13 april 2015 1. FORORD Arbeidet med den første trafikksikkerhetsplanen ble

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer