trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport"

Transkript

1 trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013

2 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikks bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikks har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. Trygg Trafikks hovedmål Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. Innhold Aktiviteter s.3 Bindeledd og møteplass... s.7 Økonomi og finasiering...s.8 Omkomne i veitrafikken...s.9 Framtidige behov og muligheter... s.10 Trygg trafikk i Hedmark...s.11 årsrapport HEDMARK 2013 Redaktør: Marianne Mittet Solbraa Design: October Design AS Aktiviteter 2013 Trygg Trafikk Hedmark Aktivitetene bygger på tiltakene i Hedmark Trafikksikkerhetsplan samt Trygg Trafikks nasjonale handlingsplan og styringsdokumenter. Barnehage Trygg Trafikk har god kontakt med barnehagene i fylket. Barnehagene kontakter ofte Trygg Trafikk for å få informasjon om bl.a. sikring av barn i bil, undervisningsmateriell og spørsmål om sikkerhet i nærmiljøet. Vi har deltatt på foreldremøter i flere barnehager, både i Elverum, Tolga, Hamar og i Trysil. I forbindelse med utarbeidelse av trafikksikker barnehage har Trygg Trafikk hatt møter med barnehageledere med mål om å påvirke barnehagene til å integrere trafikkopplæring i barnehagenes virksomhet. I januar ble Norges første trafikksikre barnehage åpnet med brask og bram; Furunabben barnehage i Våler. I løpet av året kunne Solvang barnehage på Hamar og Tolga barnehage på Tolga også stolt si de var blitt trafikksikre barnehager. Trygg Trafikk har et samarbeid med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som representerer 2153 barnehager i hele landet. Vi sender ut tilbud om undervisningsmateriell til alle barnehagene i fylket. Trygg Trafikk sentralt sender jevnlig ut nyhetsbrev for barnehagene, om lag 6 ganger i året. Dette kan barnehagene abonnere på gratis. Distriktslederen inviterer til kurs for barnehageansatte, både trinn 1 og trinn 2, og i 2013 ble det avholdt 5 kurs for barnehageansatte (Tynset og Hamar). Riktig sikring av barn i bil Trygg Trafikk Hedmark jobber aktivt ut mot helsestasjoner, barnehagepersonell, skoler og foresatte om riktig sikring av barn i bil. Det informeres på alle kurs vi holder; for lærere, studenter og barnehagepersonell. Vi sørger for informasjonsmateriell til samtlige helsestasjoner i fylket. Vi har også holdt fire foreldremøter i barnehager, sendt ut plakater og brosjyrer. Barnehager som har ønsket å få brosjyrer om barn i bil på andre språk har fått det utlevert. Brosjyrene ligger på helsestasjoner, barselavdelingen, skrankene til Statens vegvesen etc. Vi har gjennomført fem barnehagekurs. Dessuten har vi jobbet med Trafikksikker barnehage, spesielt mye oppfølging har vi gitt til Solvang barnehage i Hamar, Lyngbo barnehage i Tolga, og Furunabben barnehage i Våler som jobbet aktivt for å bli trafikksikker barnehage Ifølge åtte av ti barnehager er foreldrene svært opptatt av trafikksikkerhet i nærmiljøet. Men når foreldrene kjører barna til barnehagen, sitter mange ulovlig sikret. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Trygg Trafikk blant styrere i 1655 barnehager over hele landet. Her svarer 61 prosent av barnehagene at ansatte har sett foreldre transportere sine håpefulle uten vekttilpasset sikringsutstyr, på vei til eller fra barnehagen. Distriktssekretær Geir Weium har registrert sikring av barn i bil og vi har i etterkant sendt ut pressemeldinger. 3

3 Riktig målgruppe: Høgskolen i Hedmark er en viktig arena for Trygg trafikk. Real Life Auto : Nettbasert opplæringsmatriell rettet mot lærlinger. Når ulykken er ute: TS-dag for russ. SKOLE Trygg Trafikks materiell til trafikkopplæringen finnes digitalt på og trykket materiell kan bestilles via Trygg Trafikks nettbutikk. Kurs for lærere Trygg Trafikk har i 2013 arrangert et kurs for ansatte i voksenopplæringen i Hamar med fokus på sikkerhetsutstyr/personlig verneutstyr. I tillegg har Trygg Trafikk arrangert to samlinger for ambassadørene i grunnskolen. Aktive skolebarn I forbindelse med skolestart på høsten har vi gjennom ulike kanaler formidlet budskapet om å legge forholdene til rette slik at flest mulig kan gå til og fra skolen. Alle medlemskommunene sine 1.klassinger fikk tilsendt brosjyren 6-åring på skoleveg til skolestart 2013, og det ble også litt pressedekning om skolestart og trygg skolevei i lokale medier. Undervisningsmateriell Materiell tilbys samtlige skoler i fylket hvert år. Mesteparten ligger ute på nettet, på trafikkogskole.no. Materiellet er tilpasset årstrinn og emne. Vi har også gitt skoler tips til statistikkarbeid, både refleks, hjelm og bilbelte. opplæring i Kunnskapsløftet, slik at dette er oppgaver skolene uansett er pålagt å gjennomføre. Vi ønsker at ambassadørene utarbeider lokale planer for trafikksikkerhet, formidler egne erfaringer til andre, prøver ut og videreutvikler materiell og metoder i nært samarbeid med Trygg Trafikk. I tillegg arrangeres det to samlinger i året for ambassadørlærerne. I Hedmark fikk vi i 2013 to nye ambassadører tilknyttet Våler/Åsnes og Tynset ungdomsskole. Disse to lærerne fikk i tillegg dekket studieavgiften på HINT, slik at de kan undervise i Trafikk valgfag. I tillegg fikk 2 lærere tilknyttet Tynset og Romedal ungdomsskole, samme støtte av Trygg Trafikk Hedmark til å dekke studieavgiften på kr ,-/ student. Lærerutdanningen Trygg Trafikk Hedmark har i samarbeid med Trygg Trafikk Oppland holdt to dagskurs på Høgskolen i Hedmark, avd. lærerutdanningen, for 3.årsstudenter, og vi har fått gode evalueringer på dette. En dag med studenter ved 1.-7.trinn, og en dag med studenter ved trinn. Ungdom I samarbeid med Ungt Entreprenørskap holdt vi en trafikksikkerhetsdag på Brumunddal ungdomsskole 12. desember. Med fokus på prosjektbestillingen: Hvordan rekruttere ungdom til å delta på GLATTA. Vi fikk gode forslag fra ungdommen selv, og en av gruppene hadde laget en sang som skal spilles inn for å markedsføre trafikksikkerhetstiltaket GLATTA. Real Life Auto Real Life Auto er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet særlig rettet mot elever i yrkesfaglig utdanning. Det er utformet som et dataspill og har personlig innlogging og registrering Spilllet tar om lag 45 minutter å gjennomføre og det inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger. Det tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. De som gjennomfører får en trafikksikkerhetsattest. Trygg Trafikk holdt et foredrag for lærlinger ved Elverum videregående skole, og samtlige lærlinger på kurset tok dette nettbaserte kurset. Russesamlinger Trygg Trafikk Hedmark har samarbeidet med politi, Statens vegvesen, NAF og andre gode bidragsytere når det gjelder russearrangement. Bildet over er fra Kongsvinger, der vi samlet om lag 400 russ til trafikksikkerhetsdag i april. I tillegg hadde Trygg Trafikk ansvaret for RusseGLATTA for russen i Ringsaker, Hamar, Stange og Nord-Østerdalen. Trygg Trafikk hadde et godt prosjektsamarbeid med Eika forsikring, som deltok på disse arrangementene og bidro økonomisk med midler til Trygg Trafikk Hedmarks russearrangementer i russebiler skrev kontrakt, og samtlige 31 kunne få utbetalt 1000 kroner hver for prikkfri kjøring i russetida. Pengene ble utbetalt ut i juni. Ambassadørordningen Trygg Trafikk etablerte i 2009 en ambassadørordning for trafikkopplæring i skolen. Ambassadørene er lærere i grunnskolen. Målet er å bidra til at trafikkopplæringen blir bedre og i tråd med de nasjonale føringene i læreplanen for grunnskolen. Det er klare kompetansemål for trafikk- Sykkelhjelm Trygg Trafikks sykkelhjelmkampanje fra 2009, ble videreført i Fokus ble rettet mot ungdom. I Hedmark arrangerte Trygg Trafikk sykkelhjelmutstillinger flere plasser i fylket, vi hadde stand hos Fylkeskommunen, Østre Torg, Høgskolen i Hedmark, sykkelkick-of på Koigen, Hamar. Eggdemonstrasjon For å få bevissthet rundt hjelmens betydning, delte vi ut egghjelmer med forsøksoppgaver til enkelte ungdomsskoler og lærerstudenter. Vi kartla også hjelmpåbud i ungdomsskoletida, og de skolene vi sjekket i 2013 hadde alle krav om hjembruk på turer i skolens regi. 4 5

4 Trygg Trafikk som bindeledd og møteplass Refleks er kult: holdningskapende arbeid av bruk av refleks er en kontinuerlig prosess. Refleks Refleksjakten Vi inviterte mellomtrinnet på alle skolene i Hedmark til å lete fram refleks fra skuffer og skap hjemme. Disse ble tatt med på skolen og talt opp. Elevene tar så refleksene hjem igjen for å feste de på ytterklærne til alle familiemedlemmene. I snitt så fant hver elev 22 reflekser. Den skolen som hadde flest reflekser per elev, var 5.klasse på Roverud skole i Kongsvinger, og premien på kroner og et Askeland-reflekstrykk ble tatt vel imot. Os skole, 5.trinn, Fagertun skole, 5.trinn i Rendalen, og 5. og 4.trinn ved Lillemoen skole i Elverum fikk 1000 kroner hver i premie fra Trygg Trafikk for deltakelse i Den store Refleksjakten i Hedmark. Hver elev fant i snitt henholdsvis 21/20/11/10 reflekser. Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent. Statistikken viser nå at middelaldrende, eldre er overrepresentert blant alvorlig skadde fotgjengere. Trygg Trafikk ønsker derfor et påbud i mørket. Finland har hatt god effekt av et slikt påbud. Refleksdagen ble arrangert 17. oktober, og i Hedmark ble den markert i Elverum med reflekselger og utdeling av reflekser for pendlere og gående. Både elever ved Lund skole og Løten ungdomsskole, og medlemmer av Elverum pensjonistforening, stilte opp sammen med Trygg Trafikk for å markere den nasjonale refleksdagen. Trygg Trafikk sentralt støttet innkjøp av reflekser til innbyggerne i Hedmark og refleksdagsrefleksen ble distribuert sammen informasjon om bruk av refleks over hele fylket. Flere asylmottak er flinke til å stimulere til refleksbruk blant sine beboere og Trygg Trafikk har hatt henvendelser fra flere som har bedt om refleksmateriell. Det er også gjennomført refleksdemonstrasjoner, både Røde Kors i Moelv og i Brumunddal hadde besøk av Trygg Trafikk i november I tillegg har vi sendt ut info med tips om opplegg til barnehager, harr refleksdemonstrasjon for konfirmanter, deltatt på RefleksGLATTA, og informert om viktigheten av refleks via media og Trygg Trafikks nettside. Media er også en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å få flere til å bruke refleks, og til å gi stadig informasjon om trafikksikkerhet. Trygg Trafikk Hedmark har en god dialog med mediene. Eldre er en utsatt gruppe i trafikken. Trygg Trafikk Hedmark har i 2013 hatt tilbud til pensjonistforeningene i fylket. Flere pensjonistforeninger fikk tilsendt informasjon og materiell. Trygg Trafikk har også vært på møter i pensjonistforeninger og hos sendt ut refleksforedrag til pensjonistlagene i fylket. Refleksdagen: Årets refleksdag ble markert 17 oktober med utdeling av reflekser til pendler og gåere. Bli sett Bruk refleks Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. Årets refleksdagreflekser er designet av Frode Øverli. REFLEKSDAGEN 17. OKTOBER 2013 Distriktsleder i Trygg Trafikk Hedmark er konsultativ medlem i Hedmarks trafikksikkerhetsutvalg (HTU), som er et aktivt utvalg innen trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Kommunikasjonen er god, og Trygg Trafikk i Hedmark føler at de blir hørt når beslutninger skal tas. Utvalget skal gjennom henvendelser fra publikum med lag og foreninger, kommunale trafikksikkerhetsplaner, innspill fra konsultative medlemmer og ikke minst ulykkesbildet i fylket, vurdere nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Utvalget har ansvar for å lage en plan for dette arbeidet. Samarbeid med Statens vegvesen og politiet i fylket går også bra, og Trygg Trafikk blir ofte bedt om å delta i diverse fora hvor trafikksikkerhet omhandles. Både som foredragsholder på GLATTA, møte med bygdeungdomslag, russ, voksenopplæringa for innvandrere, foreldremøter i skoler og barnehager for å nevne noe. I tillegg er idè- og erfaringsutvekslingen med andre distriktsledere god. Trygg Trafikk er med i prosjektgruppa for TrafikkLYKKE, Lysmarkeringen, russearrangementer i Nord-Østerdalen, Glåmdal, Hamar, Stange og Ringsaker, og deltar så ofte det lar seg gjøre i fora der beslutninger ifht trafikksikkerhetsspørsmål tas, og har deltatt på et par FAU-møter. I tillegg får Trygg Trafikk tilsendt trafikksikkerhetsplaner og reguleringsplaner. Grue fikk gjennomgått sitt utkast til ny trafikksikkerhetsplan i Distriktsleder ønsker å holde en aktiv og god dialog med mediene, og sender jevnlig ut pressemeldinger, kronikker og info om trafikksikkerhet. Den årlige nasjonale konferansen for trafikksikkerhet er en viktig møteplass, og Trygg Trafikk Hedmark deltar og inviterer med seg distriktssekretæren og lærerambassadørene på dette arrangementet. Trygg Trafikk Hedmark er med i prosjektgruppa for Ambassadørordningen, og ellers brukes sosiale medier og nettsidene til Trygg Trafikk aktivt i det daglige arbeid for å nå nullvisjonen. Trygg Trafikk har et spesielt ansvar for opplæring og informasjon. Dette kan oppnås gjennom nær kontakt med skoler, foreldre, ulike avdelinger i kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Trygg Trafikk skal være en pådriver og et bindeledd mellom private og offentlige aktører i dette arbeidet. Vi blir ofte kontaktet av foreldre som er bekymret for barns skolevei. Vi prøver å veilede og gi råd hvordan de kan gå fram for å søke om mulige I tillegg tok Trygg Trafikk initiativ til en Bussvettkampanje på grunn av to bussveltulykker i 2013, der det viste seg at ingen av skoleelevene bruke beltene i bussen. Statens vegvesen og Hedmark Trafikk deltok i prosjektgruppa, og med godt samarbeid med busselskap og skoler, ble det en god kampanjeperiode fra uke «Vi blir ofte kontaktet av foreldre som er bekymret for barns skolevei.» 6 7

5 Økonomi og finansiering Trygg Trafikks distriktsleder og prosjektmedarbeider lønnes av Trygg Trafikk. Hedmark fylkeskommune finansierer distriktslederens reiser i fylket, samt husleie hos vegvesenet. I tillegg finansierer fylkeskommunen en stor del av de tiltak som Trygg Trafikk gjennomfører i fylket. Tiltakene Trygg Trafikk Hedmark gjennomfører, er i samsvar med fylkets tiltaksplan og Trygg Trafikks egen handlingsplan. Finansieringen skjer for det meste over fylkeskommunens budsjett, resten kommer fra Trygg Trafikk og samarbeidspartnere som Sparebank 1 og Eika forsikring. I hovedsak brukes midlene til aktiviteter, premier og materiell innen skole og barnehage, rettet mot barn og elever samt kurs for ansatte i barnehage og skole. Også tiltak mot andre trafikantgrupper, deriblant spesifikke reflekstiltak. Trygg Trafikk Hedmark fikk bevilget et rammetilskudd på kroner til alle aktiviteter i fylket. Tilskuddet ble brukt for å gjennomføre følgende tiltak: Refleksens dag / Reflekskampanje / aktiviteter høst 2012 Refleksjakten (premiering, materiell, trykk) Materiell Høgskolen i Hedmark, lærerutdanningen og flykningtjenesten i Elverum Russearrangement Materiell tilsendt grunnskolene i Hedmark og ambassadørsamlinger Materiell samt gjennomføring av kurs for ambassadører i grunnskolen i Hedmark Undervisningsmateriell til barnehager i Hedmark Materiell til helsestasjoner Trafikksikker barnehage - kursing og oppfølging av tre trafikksikre barnehager Aktivitet Overført fra 2012 Inntekter 2013 Kostnader 2013 Overføres til Kurs politi, lærere REFLEKS RUSSEOPPLEGG SKOLENES TELLING KURS BARNEHAGE OG TARKUS Forebyggende Fylket AKTIVE SKOLEBARN Reise, kontor og telefon Sum alle aktiviteter: Omkomne i vegtrafikken I 2013 omkom 189 personer i vegtrafikken, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Det er en økning på over 30 prosent fra I opplevde vi en reduksjon i antallet omkomne. I 2010 omkom 208 mennesker på norske veger, i 2011 omkom 168, og i 2012 omkom 145 personer. Dessverre har antallet i 2013 steget. Ulykkessituasjonen i Hedmark I Hedmark døde 14 personer i trafikken. Den offisielle veitrafikkstatistikken er at 8 personer mistet livet i 2013 etter at 6 personer ble tatt ut pga andre årsaker (illebefinnende, selvvalgt etc). Av de 8 trafikkdrepte var 6 menn og 2 kvinner. En ungdom på 18 år omkom. Vedkommende var bilfører og omkom i møte med trailer. Totalt var det 6 bilførere, 1 traktorsjåfør, og 1 taxipassasjer som ble drept i trafikken i Hedmark i Overforbruk pga husleie som kom for 2012 og 2013 først i desember 2013 med en økning fra ,-/år til ,- /år uten forvarsel. I tillegg fikk 4 lærere dekket HINT studieavgift for å kunne starte med trafikkvalgfag, samt noe på grunn av oppbygging av Trygg Trafikk Hedmark med nytt materiell og økt reisevirksomhet. Underskuddet må da dekkes inn av 2013-midler. Det er et stort behov for økt bevilgning til Trygg Trafikk Hedmark. Stor interesse for opplæring og materiell, ønsker om tiltak ifbm trafikksikker kommune, trafikksikker barnehage, sykkelopplæring og russearrangement, vil vi signalisere at rammene må økes for å få utført tiltak som står i tiltaksplanen. Eika er en god samarbeidspartner som har bidratt med midler til Trygg Trafikk i Hedmark slik at vi har fått gjennomført russeseminar med kontrakter og premier etc. Dette er et tidsavgrenset prosjekt, så signalene er at rammen fra fylkeskommunen må økes for å kunne få til disse samlingene. Frivillig arbeid Trygg Trafikk har i 2013 gjennomført flere møter med frivillige lag og foreninger, blant annet med representanter fra Motorførernes avholdsforbund (MA), Rotary og NAF. Trygg Trafikk har politi som stiller opp etter arbeid og teller barn i bil, MA teller reflekser, NAF pensjonister stiller opp gratis på RusseGlatta og GLATTAkvelder. I tillegg har vi et godt NAF-samarbeid om refleksdemoer, og med skoleungdom og pensjonistforeninger om refleksdagen. 8 9

6 Trygg Trafikk i Hedmark Trygg Trafikks arbeid i Hedmark er styrt av organisasjonens Strategi- og handlingsplan og årlige handlingsplaner, samt av «Tiltaksplan for TRAFIKKSIKKERHET i Hedmark». Framtidige behov og muligheter Trygg Trafikks arbeid er forankret i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og bygger på Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan på vei Lokalt er dette arbeidet forankret i Tiltaksplan for Trafikksikkerhet i Hedmark og i Trygg Trafikks egen strategiplan og i handlingsplanen for En rekke kommuner arbeider aktivt både med skadeforebygging generelt, og med forebygging av trafikkulykker spesielt. Omfanget varierer imidlertid betydelig. I Hedmark skal vi kontakte kommunene for å øke antall kommunale trafikksikkerhetsplaner. Erfaringene så langt viser at de kommunale planene, i varierende grad, er et nyttig instrument i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Til tross for at de fleste planer inneholder mange tiltak som er lite kostnadskrevende å gjennomføre, har mange kommuner vist manglende vilje eller evne til å gjennomføre disse. Tradisjonelt er kommunene gode på fysiske trafikksikkerhetstiltak, men mangler helhetlig trafikksikkerhetstenkning innenfor helse, opplæring og holdningsskapende virksomhet. Trygg Trafikk vil påvirke kommunene i planprosessen og ser dette som en av de fremste utfordringene de kommende år. Det er et mål at alle barn og unge får en god og kontinuerlig trafikkopplæring. Opplæringen skal gi barn og unge et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle risikoforståelse. I NTP slår regjeringen fast Trafikkopplæring er en del av en livslang læringsprosess. Det er avgjørende at trafikantene er bevisst sitt ansvar for å ferdes aktsomt og unngå bevisste regelbrudd i trafikken. God opplæring og holdningsdannende arbeid er viktig for at trafikantene skal kunne bidra med trafikksikker atferd. Høsten 2006 trådte den nye læreplanen for grunnskolen i kraft. Her er trafikksikkerhet tatt inn som et forpliktende tema med klare kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn. Planen gir et kunnskapsløft for trafikkopplæring og sikrer bedre kontinuitet og progresjon gjennom hele grunnopplæringen. Planen forplikter, i langt større grad enn tidligere, skolen til å følge opp trafikk som tema i arbeidet med lokalt lærestoff på alle klassetrinn. Trygg Trafikk ser det som viktig å stimulere lærere til å utvikle gode metoder for å integrere trafikk etter læreplanens intensjon. En kartlegging av trafikkopplæringen i skolen på landsbasis viser at på de skoler der det foreligger en egen læreplan for trafikk, drives det betydelig mer trafikkopplæring. Det er derfor et mål at flere skoler har en slik plan. Å kartlegge hvilke barne- og ungdomsskoler som har slike planer i Nordland vil bli prioritert. I tillegg vil Trygg Trafikk jobbe for at flere skoler tilbyr valgfaget Trafikk fra høsten av. Vi har betalt 4 lærere sine studieavgifter for å ta fagkompetansen som kreves for å kunne undervise i faget. Barnas Trafikklubb er nå på nett og det er ingen kostnad forbundet med å melde inn barnet. Flere i Hedmark må oppdage denne unike muligheten til å gi barna tilrettelagt opplæring i tidlig alder. I 2013 er målet å gjøre klubben kjent bl.a. via Barnas dag på Skogmuseet. Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon. 11 av fylkets kommuner er medlem avtrygg Trafikk: Kongsvinger kommune Ringsaker kommune Stange kommune Tolga kommune Elverum kommune Tynset kommune Åsnes kommune Våler kommune Hamar kommune Engerdal kommune Alvdal kommune Øvrige medlemmer i Hedmark: NAF Trafikksenter a/s Vålerbanen Hedmark Fylkeskommune Potensialet for nye medlemmer i Hedmark er stort, og en klar utfordring. Målet for 2014 er å intensivere arbeidet for å øke antall medlemmer i fylket. Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen på Hamar, og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen og prosjektmedarbeideren er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av fylkeskommunen. I tillegg finansierer Hedmark Fylkeskommune og Eika forsikring de fleste av Trygg Trafikks aktiviteter i fylket. Distriktsleder : Marianne Mittet Solbraa Besøksadresse : Parkgata 64, 2317 Hamar Postadresse : Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar Mobiltelefon : E-post : Prosjektmedarbeider : Magne Tommy Brobakken Mobiltelefon : E-post : Distriktssekretær : Geir Weum Ringsaker lensmannskontor/politihuset på Hamar Telefon : Trygg Trafikkambassadører i skolen 2013 Torleif Høyvik fra Lund skole i Løten Anne Andersen fra Hernes skole i Elverum Joachim Haug fra Våler/Flisa ungdomsskole Espen Solvang fra Tynset ungdomsskole Samarbeidspartnere Hedmark fylkes trafikksikkerhetsutvalg (HTU) Hedmark fylkeskommune, Folkehelse Statens vegvesen Politidistrikter samt Utrykningspolitiet Hamar bispedømme Kommunene i Hedmark Høgskolen i Hedmark Grunnskolene i Hedmark Videregående skoler i Hedmark Barnehagene i Hedmark PBL (Private Barnehagers Landsforbund) Fylkesmannen i Hedmark Helsestasjonene Media Hamar Naturskole Sykkelbyen Hamar Røde Kors NAF Motorførernes avholdsforbund Pensjonistforbundet Forsvaret Frivillige organisasjoner Ulike lag og foreninger 10 11

7 trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Trygg Trafikk Hedmark Parkgata 64, 2317 Hamar Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar Tlf: Trygg Trafikk Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Marianne Mittet Solbraa Postboks 303 2303 Hamar Telefon: 908 80 312 Epost: solbraa@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT 2016 INNHOLD Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no Prosjektmedarbeider: Tore Jeremiassen

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst - 62553632 2012/016477-016 13.04.2012 Vegavdeling Hedmark (HTU) - innkalling

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Trygg Trafikk Nordland

ÅRSRAPPORT Trygg Trafikk Nordland ÅRSRAPPORT Trygg Trafikk Nordland 20 17 2 3 SAMARBEIDSPARTNERE TRYGG TRAFIKK I NORDLAND Trygg Trafikks arbeid i Nordland fylke er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark :

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark : Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark 2016 2017: Tiltak: Tidsperiode Ansvar Samarbeidspartnere Mål og beskrivelse Barn: Trafikksikker barnehage Løpende Trygg Trafikk FAU, barnehager, kommuner Mål

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Fra nasjonalt - til kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, Tromsø oktober 2018 Harald Heieraas

Fra nasjonalt - til kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, Tromsø oktober 2018 Harald Heieraas Fra nasjonalt - til kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, Tromsø oktober 2018 Harald Heieraas Frivillig organisasjon Distriktskontor i hvert fylke 27 stillinger ved hovedkontoret

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2014/000501-010 02.06.2014 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark :

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark : Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark 2018 2019: Tiltak: Tidsperiode Ansvar Samarbeidspartnere Mål og beskrivelse Barn og skoleveg: Trafikksikker barnehage Løpende Trygg Trafikk FAU, barnehager, kommuner

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 Epost: klemetsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015 Statens vegvesen Hedmark trafikksikkerhetsutvalg HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst vegavdeling Marit Nyhuus / 62553632 15/224134-1

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Region Øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-006 19.02.2013 Vegavdeling Hedmark U

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2013 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-012 12.06.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 Trygg Trafikk Sør-Trøndelag har i 2014 gjennomført et markant endringsarbeid. Det er ansatt ny distriktsleder, økt

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.04.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 21.04.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/16 Trafikksikker

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL 2014-2017 og 2018-2022 Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 1. juni 2017 2 Innhold SAMMENDRAG. s 3 1. INNLEDNING.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Revidert Landvik skole. Plan for trafikksikker skole

Revidert Landvik skole. Plan for trafikksikker skole Revidert 06.01.2019 Landvik skole Plan for trafikksikker skole Innhold Kort om Landvik skole... 3 Kriterier for en trafikksikker skole... 3 Retningslinjer for turer... 4 Turer til fots... 4 Turer på sykkel...

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2016 TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Trygg Trafikks arbeid i Østfold er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Unni Knutli Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 911 64 318 E-post: knutli@tryggtrafikk.no Distriktsmedarbeider:

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar Kunnskapsdepartementet Barnehageavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Tullinsgate 2 Postboks 277 Oslo Sentrum NO-0103 Oslo, Norway Tlf: +47 22 40 40 40 hovedkontor@tryggtrafikk.no www.tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-002 16.02.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Folkehelsemeldingen 2019 innspill fra Trygg Trafikk

Folkehelsemeldingen 2019 innspill fra Trygg Trafikk Folkehelsemeldingen 2019 innspill fra Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en landsdekkende medlemsorganisasjon og et bindeledd mellom det frivillige og offentlige trafikksikkerhetsarbeidet. Vårt samfunnsoppdrag

Detaljer

ÅRSRAPPORT Trygg Trafikk Buskerud

ÅRSRAPPORT Trygg Trafikk Buskerud ÅRSRAPPORT Trygg Trafikk Buskerud 20 17 2 3 SAMARBEIDSPARTNERE TRYGG TRAFIKK I BUSKERUD Trygg Trafikks arbeid i Buskerud er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige handlingsplaner, samt av Handlingsprogram

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan: Trafikksikkerhetsplan Planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan Høringsversjon

Planprogram Kommunedelplan: Trafikksikkerhetsplan Planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan Høringsversjon Planprogram Kommunedelplan: Trafikksikkerhetsplan Planprogram for revidering av trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Høringsversjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Systemtenkingen... 3 3 Føringer... 3 3.1 Lovverk...

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Nordnorsk trafikksikkerhetskonferanse, Tromsø, 24. oktober 2018. Trond Harborg, Statens vegvesen Region nord. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Detaljer

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG.

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. TRYGG TRAFIKK ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. +41, Foto; Namdalsavisa 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) protokoll fra møte 15. februar 2017.

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) protokoll fra møte 15. februar 2017. Hamar, 20.02.2017 Saksbehandler: Marit Nyhuus marit.nyhuus@vegvesen.no Mobil: 901 94 372 HTUs medlemmer Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) protokoll fra møte 15. februar 2017. Vedlagt oversendes protokoll

Detaljer