TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Bindeledd og møteplass... s.7 Økonomi og finansiering...s.8 Omkomne i veitrafikken...s.9 Framtidige behov og muligheter... s.10 Trygg Trafikk i Hedmark...s.11 ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 REDAKTØR: Marianne Mittet Solbraa DESIGN: October Design AS

3 AKTIVITETER 2014 TRYGG TRAFIKK HEDMARK AKTIVITETENE BYGGER PÅ TILTAKENE I HEDMARK TRAFIKKSIKKER- HETSPLAN SAMT TRYGG TRAFIKKS NASJONALE HANDLINGSPLAN OG STYRINGSDOKUMENTER. BARNEHAGE Trygg Trafikk har god kontakt med barnehagene i fylket. Barnehagene kontakter ofte Trygg Trafikk for å få informasjon om bl.a. sikring av barn i bil, undervisningsmateriell og spørsmål om sikkerhet i nærmiljøet. Vi har deltatt på foreldremøter i flere barnehager, både i Elverum, Tolga, Hamar og på styrermøte i Trysil. I forbindelse med utarbeidelse av trafikksikker barnehage har Trygg Trafikk hatt møter med barnehageledere med mål om å påvirke barnehagene til å integrere trafikkopplæring i barnehagenes virksomhet. Siden januar 2013 har Hedmark bemerket seg i Norge med 3 trafikksikre barnehager: Furunabben barnehage i Våler, Solvang barnehage på Hamar og Lyngbo barnehage på Tolga. Trygg Trafikk har et samarbeid med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som representerer 2153 barnehager i hele landet. Vi sender ut tilbud om undervisningsmateriell til alle barnehagene i fylket. Trygg Trafikk sentralt sender jevnlig ut nyhetsbrev for barnehagene, om lag 6 ganger i året. Dette kan barnehagene abonnere på gratis. Distriktslederen inviterer til kurs for barnehageansatte, både trinn 1 og trinn 2, og i 2014 ble det avholdt 2 fulltegnede kurs for barnehageansatte (Hamar). Riktig sikring av barn i bil Trygg Trafikk Hedmark jobber aktivt ut mot helsestasjoner, barnehagepersonell, skoler og foresatte om riktig sikring av barn i bil. Det informeres på alle kurs vi holder; for lærere, studenter og barnehagepersonell. Vi sørger for informasjonsmateriell til samtlige helsestasjoner i fylket. Vi har også holdt tre foreldremøter i barnehager, sendt ut plakater og brosjyrer. Barnehager som har ønsket å få Annette og Kristin fra Lund barnehage er blide kursdeltakere. Foreldre i Ringsaker diskutere hva de kan gjøre for å sikre barna på turer. 3

4 Ivar Ringen og Marianne Mittet Solbraa har fast opplegg på HIHE. Ivrig dukkefører og Tarkusvenn på barnehagelærerutdanningen. brosjyrer om barn i bil på andre språk har fått det utlevert. Brosjyrene ligger på helsestasjoner, barselavdelingen, skrankene til Statens vegvesen etc. Vi har gjennomført to barnehagekurs. Dessuten har vi jobbet med Trafikksikker barnehage, spesielt mye oppfølging har vi gitt til Solvang barnehage i Hamar, Lyngbo barnehage i Tolga, og Furunabben barnehage i Våler som jobbet aktivt for å bli trafikksikker barnehage. Ifølge åtte av ti barnehager er foreldrene svært opptatt av trafikksikkerhet i nærmiljøet. Men når foreldrene kjører barna til barnehagen, sitter mange ulovlig sikret. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Trygg Trafikk blant styrere i 1655 barnehager over hele landet. Her svarer 61 prosent av barnehagene at ansatte har sett foreldre transportere sine håpefulle uten vekttilpasset sikringsutstyr, på vei til eller fra barnehagen. Distriktssekretær Geir Weium har registrert sikring av barn i bil og vi har i etterkant sendt ut pressemeldinger. SKOLE Trygg Trafikks materiell til trafikkopplæringen finnes digitalt på og trykket materiell kan bestilles via Trygg Trafikks nettbutikk. Kurs for lærere Trygg Trafikk har i 2013 arrangert et kurs for ansatte i Trygg Trafikk arrangert to samlinger for ambassadørene i grunnskolen i Kurs for innvandre Trygg Trafikk har i 2014 arrangert et kurs for ansatte i voksenopplæringen i Hamar med fokus på sikkerhetsutstyr/personlig verneutstyr, og for alle beboere på asylmottaket på Gåsbu. Tilbakemeldingene har vært så positive at ansatte har fått oversendt pp-presentasjonene og vil bruke dem til introduksjonsprogrammet. I tillegg arrangerte Trygg Trafikk refleksdemo i Stange, spesielt rettet mot flykninger og asylsøkere. Aktive skolebarn I forbindelse med skolestart på høsten har vi gjennom ulike kanaler formidlet budskapet om å legge forholdene til rette slik at flest mulig kan gå til og fra skolen. Alle medlemskommunene sine 1.klassinger fikk tilsendt brosjyren 6-åring på skoleveg til skolestart 2014, og det ble også pressedekning om skolestart og trygg skolevei og spesielt fokus på sikthindringer som hekker og busker i lokale medier. Undervisningsmateriell Materiell tilbys samtlige skoler i fylket hvert år. Mesteparten ligger ute på nettet, på trafikkogskole.no. Materiellet er tilpasset årstrinn og emne. Vi har også gitt skoler tips til statistikkarbeid, både refleks, hjelm og bilbelte. Ambassadørordningen Trygg Trafikk etablerte i 2009 en ambassadørordning for trafikkopplæring i skolen. Ambassadørene er lærere i grunnskolen. Målet er å bidra til at trafikkopplæringen blir bedre og i tråd med de nasjonale føringene i læreplanen for grunnskolen. Det er klare kompetansemål for trafikkopplæring i Kunnskapsløftet, slik at dette er oppgaver skolene uansett er pålagt å gjennomføre. Vi ønsker at ambassadørene utarbeider lokale planer for trafikksikkerhet, formidler egne erfaringer til andre, prøver ut og videreutvikler materiell og metoder i nært samarbeid med Trygg Trafikk. I tillegg arrangeres det to samlinger i året for ambassadørlærerne. I Hedmark har vi fire ambassadører tilknyttet Våler/ Åsnes og Tynset ungdomsskole, og Hernes og Lund skole. Tre lærerne tilknyttet Elverum, Ener og Rendalen 4

5 Ivrige deltakere som gjennomfører Real Life Auto. Russen i Ringsaker stilte opp og kjørte prikkfritt i russetida. ungdomsskole fikk dekket studieavgiften på HINT, slik at de kan undervise i Trafikk valgfag. Lærerutdanningen Trygg Trafikk Hedmark har i samarbeid med Trygg Trafikk Oppland holdt to dagskurs på Høgskolen i Hedmark, avd. lærerutdanningen, for 3.årsstudenter, og vi har fått gode evalueringer på dette. En dag med studenter ved 1.-7.trinn, og en dag med studenter ved trinn. Barnehagelærerutdanningen Likeså har vi endelig kommet inn på barnehagelærerutdanningen og holdt et dagskurs om trafikkopplæring i barnehage der, og er nå inne på begge utdanningsenhetene. Dette er vi veldig stolte over, da vi vet viktigheten av å nå disse med trafikksikkerhetstemaer. UNGDOM I samarbeid med Ungt Entreprenørskap holdt vi to trafikksikkerhetsdag på Løten ungdomsskole. Med fokus på prosjektbestillingen: Hvordan få ungdom til å bruke sykkelhjelm. Vi fikk gode forslag fra ungdommene selv. Real Life Auto Real Life Auto er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet særlig rettet mot elever i yrkesfaglig utdanning. Det er utformet som et dataspill og har personlig innlogging og registrering Spilllet tar om lag 45 minutter å gjennomføre og det inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger. Det tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. De som gjennomfører får en trafikksikkerhetsattest. Trygg Trafikk holdt et foredrag for lærlinger ved Ringsaker videregående skole, og samtlige lærlinger på kurset tok dette nettbaserte kurset. I tillegg ble alle Prøv deg på Glatta-deltakerne utfordret til å ta kurset, og det ble trukket en vinner som vant 1000,- Det er også blitt brukt i samarbeid med Konfliktrådet i Hedmark, der en ungdom tok kurset og leverte attesten mot å få bot. Russesamlinger Trygg Trafikk Hedmark har samarbeidet med politi, Statens vegvesen, NAF og andre gode bidragsytere når det gjelder russearrangement. I Kongsvinger samlet vi om lag 480 russ til trafikksikkerhetsdag i april. I tillegg hadde Trygg Trafikk ansvaret for RusseGLATTA for russen i Ringsaker, Hamar, Stange og Nord-Østerdalen. Trygg Trafikk hadde et godt prosjektsamarbeid med Eika forsikring, som deltok på disse arrangementene og bidro økonomisk med midler til Trygg Trafikk Hedmarks russearrangementer i russebiler skrev kontrakt, og samtlige 22 kunne få utbetalt 1000 kroner hver for prikkfri kjøring i russetida. Pengene ble utbetalt ut i juni. Og en morsom sak var det å sponse en russesykkel med samme kontrakt, også syklisten klarte seg uten prikker og fikk utbetalt pengene etter russetida. SYKKELHJELM Trygg Trafikks sykkelhjelmkampanje fra 2009, ble videreført i Fokus ble rettet mot ungdom. I Hedmark arrangerte Trygg Trafikk sykkelhjelmutstillinger sammen med sykkelhengeren og på høgskolen i Hedmark. Eggdemonstrasjon For å få bevissthet rundt hjelmens betydning, delte vi ut egghjelmer med forsøksoppgaver til enkelte ungdomsskoler og lærerstudenter. Vi kartla også hjelmpåbud i ungdomsskoletida, og de skolene vi sjekket i 2014 hadde alle krav om hjembruk på turer i skolens regi. 5

6 En gentleman og tre Monroes-look-alike klar for å markere Refleksdagen Viktig målgruppe: Hamar asylmottak hvor Trygg Trafikk holdt kurs. REFLEKS Refleksjakten Vi inviterte barnehagene i Trysil til å lete fram refleks fra skuffer og skap hjemme. Disse ble tatt med i barnehagen og talt opp. Ungene tar så refleksene hjem igjen for å feste de på ytterklærne til alle familiemedlemmene. «Denne refleksjakten syntes våre barn (og foreldre) var spennende, og vi har klart å samle inn 208 reflekser (inkludert refleksvester) fordelt på 22 barn (det blir 9,45 reflekser pr barn), forteller Ann-Heidi Thorsteinsen som er styrer i Jordet barnehage. Barna syntes det var gøy, et barn sa i dag med et stort smil: siden jeg var så flink til å ta med meg mange reflekser, så vant vi». Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent. Statistikken viser nå at middelaldrende, eldre er overrepresentert blant alvorlig skadde fotgjengere. Trygg Trafikk ønsker derfor et påbud i mørket. Finland har hatt god effekt av et slikt påbud. Refleksdagen ble arrangert 16. oktober, og i Hedmark ble den markert i Hamar med reflekskledde Marilyn Monroes look a-like og en flott gentleman som åpnet dørene og fulgte alle som skulle inn på Hamar kulturhus denne kvelden. Dette var en samarbeid mellom Statens vegvesen Hedmark og Trygg Trafikk Hedmark. Også på morgenen ble togpassasjerer møtt av fine damer som delte ut reflekser for pendlere og gående på Hamar. Både elever ved Hamar katedralskole og Løten ungdomsskole stilte opp sammen med Trygg Trafikk for å markere den nasjonale refleksdagen. Trygg Trafikk Oppland støttet innkjøp av reflekser til innbyggerne i Hedmark, og refleksdagsrefleksen ble distribuert sammen informasjon om bruk av refleks over hele fylket. Flere asylmottak er flinke til å stimulere til refleksbruk blant sine beboere og Trygg Trafikk har hatt henvendelser fra flere som har bedt om refleksmateriell. Det er også gjennomført refleksdemonstrasjoner, både Røde Kors i Moelv, Glattamedlemmer og for beboere på Stiftelsen Grobunn i Stange. I tillegg har vi sendt ut info med tips om opplegg til barnehager, hatt refleksdemonstrasjon for konfirmanter, deltatt på RefleksGLATTA, og informert om viktigheten av refleks via media og Trygg Trafikks nettside. Media er også en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å få flere til å bruke refleks, og til å gi stadig informasjon om trafikksikkerhet. Trygg Trafikk Hedmark har en god dialog med mediene, spesielt Østlendingen, Ringsaker Blad og Glåmdalen er i tillegg til NRK HedOpp flink til å skrive om trafikksikkerhetssaker vi melder inn. Eldre er en utsatt gruppe i trafikken. Trygg Trafikk Hedmark har i 2014 hatt tilbud til pensjonistforeningene i fylket. Flere pensjonistforeninger fikk tilsendt informasjon og materiell. «Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent. Statistikken viser nå at middelaldrende, eldre er overrepresentert blant alvorlig skadde fotgjengere.» 6

7 TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS DISTRIKTSLEDER I TRYGG TRAFIKK HEDMARK ER KONSULTATIV MEDLEM I HEDMARKS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (HTU), SOM ER ET AKTIVT UTVALG INNEN TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I FYLKET. Kommunikasjonen er god, og Trygg Trafikk i Hedmark føler at de blir hørt når beslutninger skal tas. Utvalget skal gjennom henvendelser fra publikum med lag og foreninger, kommunale trafikksikkerhetsplaner, innspill fra konsultative medlemmer og ikke minst ulykkesbildet i fylket, vurdere nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Utvalget har ansvar for å lage en plan for dette arbeidet. Samarbeid med Statens vegvesen og politiet i fylket går også bra, og Trygg Trafikk blir ofte bedt om å delta i diverse fora som blant annet Si ifra hvor trafikksikkerhet omhandles. Både som foredragsholder på GLATTA, møte med bygdeungdomslag, russ, voksenopplæringa for innvandrere, foreldremøter i skoler og barnehager for å nevne noe. I tillegg er idè- og erfaringsutvekslingen med andre distriktsledere god. Trygg Trafikk er med i prosjektgruppa for TrafikkLYKKE, Lysmarkeringen, russearrangementer i Nord-Østerdalen, Glåmdal, Hamar, Stange og Ringsaker, og deltar så ofte det lar seg gjøre i fora der beslutninger ifht trafikksikkerhetsspørsmål tas, og har deltatt på et par FAU-møter. I tillegg får Trygg Trafikk tilsendt trafikksikkerhetsplaner og reguleringsplaner. Løten og Ringsaker kommune fikk gjennomgått sitt utkast til ny trafikksikkerhetsplan i Distriktsleder ønsker å holde en aktiv og god dialog med mediene, og sender jevnlig ut pressemeldinger, kronikker og info om trafikksikkerhet. Den årlige nasjonale konferansen for trafikksikkerhet er en viktig møteplass, og Trygg Trafikk Hedmark deltar og inviterer med seg distriktssekretæren og lærerambassadørene på dette arrangementet. Trygg Trafikk Hedmark er med i prosjektgruppa for Ambassadørordningen, og ellers brukes sosiale medier og nettsidene til Trygg Trafikk aktivt i det daglige arbeid for å nå nullvisjonen. Trygg Trafikk har et spesielt ansvar for opplæring og informasjon. Dette kan oppnås gjennom nær kontakt med skoler, foreldre, ulike avdelinger i kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Trygg Trafikk skal være en pådriver og et bindeledd mellom private og offentlige aktører i dette arbeidet. Vi blir ofte kontaktet av foreldre som er bekymret for barns skolevei. Vi prøver å veilede og gi råd hvordan de kan gå fram for å søke om mulige I tillegg tok Trygg Trafikk initiativ til en Bussvettkampanje på grunn av to bussveltulykker i 2013, der det viste seg at ingen av skoleelevene bruke beltene i bussen. Statens vegvesen og Hedmark Trafikk deltok i prosjektgruppa, og hadde møter og bestemte at i 2015 vil ny kampanje for økt beltebruk starte opp igjen. «Trygg Trafikk har et spesielt ansvar for opplæring og informasjon.» 7

8 ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder og prosjektmedarbeider lønnes av Trygg Trafikk. Hedmark fylkeskommune finansierer distriktslederens reiser i fylket, samt husleie hos vegvesenet. I tillegg finansierer fylkeskommunen en stor del av de tiltak som Trygg Trafikk gjennomfører i fylket. Tiltakene Trygg Trafikk Hedmark gjennomfører, er i samsvar med fylkets tiltaksplan og Trygg Trafikks egen handlingsplan. Finansieringen skjer for det meste over fylkeskommunens budsjett, resten kommer fra Trygg Trafikk og samarbeidspartnere som Sparebank 1 og ikke minst Eika forsikring som stod for all aktivitet til russearrangement i Hedmark i I tillegg fikk Trygg Trafikk gave fra Vekstra/ Hedmarken regnskap til bruk på Hamarruss 2014, noe som første til et stort arrangement for russen på Hamar Katedralskole med foredrag og stasjoner. I hovedsak brukes midlene til aktiviteter, premier og materiell innen skole og barnehage, rettet mot barn og elever samt kurs for ansatte i barnehage og skole. Også tiltak mot andre trafikantgrupper, deriblant spesifikke reflekstiltak. Trygg Trafikk Hedmark fikk bevilget et rammetilskudd på kroner til alle aktiviteter i fylket. I tillegg fikk Trygg Trafikk Hedmark ,- til bruk på Konfirmanter 2014, og ,- brukt på Trafikksikker barnehage Tilskuddet ble brukt for å gjennomføre følgende tiltak: Refleksens dag / Reflekskampanje / aktiviteter høst 2014 Refleksjakten (premiering, materiell, trykk) Materiell Høgskolen i Hedmark, lærer og barnehagelærerutdanningen og flyktningetjenesten på Hamar og Stange Valgfag Trafikk kursing og oppfølging av lærere Materiell tilsendt grunnskolene i Hedmark og ambassadørsamlinger Materiell samt gjennomføring av kurs for ambassadører i grunnskolen i Hedmark Undervisningsmateriell til barnehager i Hedmark Materiell til helsestasjoner Barnas dag Trafikksikker barnehage - kursing og oppfølging av tre trafikksikre barnehager Trafikksikker kommune Regnskapet blir ført av regnskapsfører i Trygg Trafikk og revidert av BDO AS. Aktivitet Overført fra 2013 Inntekter 2014 Kostnader 2014 Overføres til Ikke tøft Kurs politi, lærere Refleks Russ og vgs Fylket Lokal telling Kurs barnehage og Tarkus Innsamlede midler Forebyggende Fylket Aktive skolebarn Reise, kontor og telefon Sum alle aktiviteter:

9 Overforbruk fra 2013 pga husleie som kom for 2012 og 2013 først i desember 2013 med en økning fra ,-/ år til ,-,/år uten forvarsel, første til stram økonomi i Gleden var derfor stor da den plutselige økte, uanmeldte husleien til SVV ble refundert til ,- i november (Trygg Trafikk fikk en tilbakebetaling på ,- før en ny faktura på ,- for husleie 2012 og 2013 kom). Da var det kommet så sent på året at midlene endte med et overskudd på 11239,- som overføres Husleie 2014 er ikke ankommet per 1.januar 2015, så i prinsippet er økonomien , ,- erlik 65761,- som må dekkes inn av 2015-midler. Og det er også meldt om økning i husleien mtp nytt kontorbygg. Det er et stort behov for økt bevilgning til Trygg Trafikk Hedmark. Stor interesse for opplæring og materiell, ønsker om tiltak ifbm trafikksikker kommune, trafikksikker barnehage, sykkelopplæring, valgfag trafikk med nettverkssamlinger og russearrangement, vil vi signalisere at rammene må økes for å få utført tiltak som står i tiltaksplanen. Eika er en god samarbeidspartner som har bidratt med midler til Trygg Trafikk i Hedmark slik at vi har fått gjennomført russesamlinger med kontrakter og premier etc. Dette er et tidsavgrenset prosjekt, så signalene er at rammen fra fylkeskommunen må økes for å kunne få til disse samlingene. OMKOMNE I VEGTRAFIKKEN I 2014 OMKOM 149 PERSONER I VEGTRAFIKKEN VISER TALL FRA TRYGG TRAFIKK. I opplevde vi en reduksjon i antallet omkomne. I 2010 omkom 208 mennesker på norske veger, i 2011 omkom 168, i 2012 omkom 154 personer, i 2013 omkom 189 personer, og i 2014 omkom 149. Ulykkessituasjonen i Hedmark I Hedmark døde 11 personer i trafikken. Den offisielle veitrafikkstatistikken er at 9 personer mistet livet i 2014 etter at 2 personer ble tatt ut pga andre årsaker (illebefinnende, selvvalgt etc). Av de 9 trafikkdrepte var 8 menn og 2 kvinner. En ungdom på 16 år omkom. Vedkommende var mopedfører og omkom i møte med personbil. Aldersspennet var år, og 1 fotgjenger døde i trafikken i Hedmark i 2014, de andre var fører eller passasjerer. 9

10 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER TRYGG TRAFIKKS ARBEID ER FORANKRET I DET NASJONALE TRAFIKK- SIKKERHETSARBEIDET OG BYGGER PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN OG NASJONAL TILTAKSPLAN PÅ VEI Trygg Trafikks arbeid er forankret i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og bygger på Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan på vei Lokalt er dette arbeidet forankret i Tiltaksplan for Trafikksikkerhet i Hedmark og i Trygg Trafikks egen strategiplan og i handlingsplanen for En rekke kommuner arbeider aktivt både med skadeforebygging generelt, og med forebygging av trafikkulykker spesielt. Omfanget varierer imidlertid betydelig. I Hedmark skal vi kontakte kommunene for å øke antall kommunale trafikksikkerhetsplaner. Erfaringene så langt viser at de kommunale planene, i varierende grad, er et nyttig instrument i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Til tross for at de fleste planer inneholder mange tiltak som er lite kostnadskrevende å gjennomføre, har mange kommuner vist manglende vilje eller evne til å gjennomføre disse. Tradisjonelt sett er kommunene gode på fysiske trafikksikkerhetstiltak, men mangler ofte helhetlig trafikksikkerhetstenkning innenfor helse, opplæring og holdningsskapende virksomhet. Trygg Trafikk vil påvirke kommunene i planprosessen og ser dette som en av de fremste utfordringene de kommende år. Vi har vært aktivt med i Ringsaker og Løten, og det ble i 2014 skrevet to intensjonsavtaler for Trafikksikker kommune med Tolga og Ringsaker kommune. Det er et mål at alle barn og unge får en god og kontinuerlig trafikkopplæring. Opplæringen skal gi barn og unge et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle risikoforståelse. I NTP slår regjeringen fast Trafikkopplæring er en del av en livslang læringsprosess. Det er avgjørende at trafikantene er bevisst sitt ansvar for å ferdes aktsomt og unngå bevisste regelbrudd i trafikken. God opplæring og holdningsdannende arbeid er viktig for at trafikantene skal kunne bidra med trafikksikker atferd. Høsten 2006 trådte den nye læreplanen for grunnskolen i kraft. Her er trafikksikkerhet tatt inn som et forpliktende tema med klare kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn. Planen gir et kunnskapsløft for trafikkopplæring og sikrer bedre kontinuitet og progresjon gjennom hele grunnopplæringen. Planen forplikter, i langt større grad enn tidligere, skolen til å følge opp trafikk som tema i arbeidet med lokalt lærestoff på alle klassetrinn. Trygg Trafikk ser det som viktig å stimulere lærere til å utvikle gode metoder for å integrere trafikk etter læreplanens intensjon. En kartlegging av trafikkopplæringen i skolen på landsbasis viser at på de skoler der det foreligger en egen læreplan for trafikk, drives det betydelig mer trafikkopplæring. Det er derfor et mål at flere skoler har en slik plan. Å kartlegge hvilke barne- og ungdomsskoler som har slike planer i Nordland vil bli prioritert. I tillegg vil Trygg Trafikk jobbe for at flere skoler tilbyr valgfaget Trafikk fra høsten av. Vi har betalt 4 lærere (2013) og 3 lærer (2014) sine studieavgifter for å ta fagkompetansen som kreves for å kunne undervise i faget. Vi har fulgt opp disse med tips og også foredrag. Barnas Trafikklubb er nå på nett og det er ingen kostnad forbundet med å melde inn barnet. Flere i Hedmark må oppdage denne unike muligheten til å gi barna tilrettelagt opplæring i tidlig alder. Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon. 13 av fylkets kommuner er medlem av Trygg Trafikk, og vi fikk 2 nye medlemmer i 2014: Kongsvinger kommune Alvdal kommune Ringsaker kommune Stange kommune Løten kommune Elverum kommune Tynset kommune Åsnes kommune Våler kommune Tolga Kommune Engerdal kommune Hamar kommune Nord-Odal Øvrige medlemmer i Hedmark: NAF Trafikksenter a/s Vålerbanen Hedmark Fylkeskommune Potensialet for nye medlemmer i Hedmark er tilstede, og en klar utfordring der målet for 2015 er å intensivere arbeidet sentralt for å øke antall medlemmer i fylket. 10

11 TRYGG TRAFIKK I HEDMARK Trygg Trafikks arbeid i Hedmark er styrt av organisasjonens Strategi- og handlingsplan og årlige handlingsplaner, samt av «Tiltaksplan for TRAFIKKSIKKERHET i Hedmark». Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen på Hamar, og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen og prosjektmedarbeideren er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av fylkeskommunen. I tillegg finansierer Hedmark Fylkeskommune og Eika forsikring de fleste av Trygg Trafikks aktiviteter i fylket. Distriktsleder : Marianne Mittet Solbraa Besøksadresse : Parkgata 81, 2317 Hamar Postadresse : Postboks 303, 2325 Hamar Mobiltelefon : E-post : Distriktssekretær : Geir Weum Politihuset på Hamar Telefon : Trygg Trafikk har i 2014 gjennomført flere møter med frivillige lag og foreninger, blant annet med representanter fra Motorførernes avholdsforbund (MA), Rotary og NAF. Trygg Trafikk har politi som stiller opp etter arbeid og teller barn i bil, MA teller reflekser, NAF pensjonister stiller opp gratis på RusseGlatta og GLATTAkvelder. I tillegg har vi et godt NAF-samarbeid om refleksdemoer, og med skoleungdom, frivillge fra Statens vegvesen og pensjonistforeninger om refleksdagen. Trygg Trafikkambassadører i skolen 2014 Torleif Høyvik fra Lund skole i Løten Anne Andersen fra Hernes skole i Elverum Joachim Haug fra Våler/Flisa ungdomsskole Espen Solvang fra Tynset ungdomsskole Samarbeidspartnere Hedmark fylkes trafikksikkerhetsutvalg (HTU) Hedmark fylkeskommune, Folkehelse Statens vegvesen Politidistrikter samt Utrykningspolitiet Hamar bispedømme Kommunene i Hedmark Høgskolen i Hedmark Grunnskolene i Hedmark Videregående skoler i Hedmark Barnehagene i Hedmark PBL (Private Barnehagers Landsforbund) Fylkesmannen i Hedmark Helsestasjonene Media Hamar Naturskole Sykkelbyen Hamar Røde Kor Norges Lastebileier Forbund NAF Motorførernes avholdsforbund Pensjonistforbundet Forsvaret Frivillige organisasjoner Ulike lag og foreninger 11

12 TRYGG TRAFIKK HEDMARK Parkgata 64, 2317 Hamar Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst - 62553632 2012/016477-016 13.04.2012 Vegavdeling Hedmark (HTU) - innkalling

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 Trygg Trafikk Sør-Trøndelag har i 2014 gjennomført et markant endringsarbeid. Det er ansatt ny distriktsleder, økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Region Øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-006 19.02.2013 Vegavdeling Hedmark U

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015 Statens vegvesen Hedmark trafikksikkerhetsutvalg HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst vegavdeling Marit Nyhuus / 62553632 15/224134-1

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-012 12.06.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-002 16.02.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2014/000501-003 22.01.2014 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2013 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG.

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. TRYGG TRAFIKK ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. +41, Foto; Namdalsavisa 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 Nullvisjonen i Lister

ÅRSRAPPORT FOR 2014 Nullvisjonen i Lister ÅRSRAPPORT FOR 2014 Nullvisjonen i Lister Driften i 2014: 2013 var et svært aktivt år med etablering av flere informasjonstiltak og mye kursvirksomhet. 2014 ble et enda mer aktivt år da informasjonstiltakene

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Det er en stor glede for meg å ønske dere alle, gode samarbeidspartnere,

Det er en stor glede for meg å ønske dere alle, gode samarbeidspartnere, Åpning av Trygg Trafikks landsmøte 2016 Styrets leder, Geir A. Mo Kjære Iandsmøtedeltakere! Det er en stor glede for meg å ønske dere alle, gode samarbeidspartnere, velkommen til landsmøte. hjertelig I

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011 Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011 Tiltaksplan for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 er basert på Strategiplanen for trafikksikkerhet

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012

Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012 Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012 Møtested: Møteleder: Kommunehuset Bø Sigbjørn Molvik Forfall: Trygg Trafikk ATL Telemark politidistrikt Utrykningspolitiet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2015 INNHOLD Distriktsleder: Erik Hartmann 6404 Molde Telefon: 905 39 377 Epost: hartmann@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte Trygg og aktiv på skoleveien Foreldrehefte Innhold Innledning...3 Hva kjennetegner de yngste barna som trafikanter?...4 Hvordan vurdere om skoleveien er sikker?...6 Aktiv bruk av sikker skolevei...8 Utrygg

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO 2015 INNHOLD Distriktsleder: Erik Bo Berg Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 920 35 976 E-post: berg@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter

Utarbeidet av Livard Eklo. Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter Utarbeidet av Livard Eklo Plan for trafikal opplæring ved Vuku oppvekstsenter VUKU OPPVEKSTSENTER Vuku Oppvekstsenter ligger i øvre del av Verdal kommune. Oppvekstsenteret består av barnehage, barneskole

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2012/016477-018 09.05.2012 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer