ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS"

Transkript

1 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist

2 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet, og er en aktiv pådriver overfor myndigheter og næringsliv. Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 og har organisasjoner, bedrifter, kommuner og trafikksikkerhetsutvalg i fylkene som medlemmer. Trygg Trafikks arbeid finansieres hovedsakelig gjennom statlige tilskudd og prosjektkjøp fra Finansnæringens Hovedorganisasjon, forsikringsselskaper og andre bedrifter. Lokale aktiviteter finansieres i stor grad gjennom fylkeskommunale tilskudd og prosjektmidler. I tillegg har organisasjonen medlems- og salgsinntekter. Innhold Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk i Fylke Omkomne i veitrafikken Aktiviteter i 2011 Økonomi og finansiering Framtidige behov og muligheter Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Denne strategiplanen er forankret i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og bygger på Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei Trygg Trafikks hovedmål og strategi Trygg Trafikk skal være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og har to definerte hovedmål for egen virksomhet. Trygg Trafikk skal: Bidra til at alle barn og unge for en kontinuerlig og god trafikkopplæring Påvirke trafikantene til sikker atferd, og sette trafikksikkerhet på dagsorden For å nå målene skal Trygg Trafikk formidle kunnskap, bygge nettverk, påvirke beslutningstagere og skape etterspørsel etter trafikksikkerhet. Trygg Trafikk samarbeider med medlemsorganisasjonene, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører om prosjekter og trafikksikkerhetspolitiske utspill nasjonalt, regionalt og lokalt. Trygg Trafikks arbeidsområder Trygg Trafikk har to hovedarbeidsområder: Kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge Pådriver og kunnskapsformidler 2

3 Trygg Trafikk i Akershus Distriktsleder Unni Knutli Tollbugata 32 postboks 2610 St.Hanshaugen 0131 Oslo Telefon: eller E-post: Prosjektleder Ungdom Siri Persheim Kola Tollbugata 32 postboks 2610 St.Hanshaugen 0131 Oslo Telefon: / E-post: Samarbeidspartnere Viktige samarbeidspartnere for Trygg Trafikk er Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Politiet, Statens vegvesen, Fylkesmannen og Fylkeskommunen både på samferdsel og opplæring. det har i 2012 vært et meget godt og nært samarbeid med mange kommuner og deres ordførere. Dette samarbeidet avler mye godt arbeid inn i kommunene og utløser mye engasjement. Innen frivillige organisasjoner er det NAF som er en av våre største samarbeids aktør. Dette samarbeidet har vart i mange år og det siste året har også lokal laget Asker og Bærum ønsket tettere samarbeid. Vi har også mange kontakter med foreldreutvalg, grannelag og andre organisasjoner. Omkomne i veitrafikken Sterk nedgang i dødsulykkene I fjor omkom 148 personer i vegtrafikken, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Det er en markant nedgang fra 2011 og det laveste tallet siden De tre siste årene har vi opplevd en reduksjon i tallet på omkomne. I 2011 omkom 168 personer på norske veier. I fjor gjekk 14 færre liv tapt. Går en tilbake til år 2000 døde 341 på norske veier. Siden den gang er altså tallet mer enn halvert.

4 Aktiviteter 2012 Trygg Trafikk Akershus Trygg Trafikks kjerneområder er opplæring og informasjon, og dette preger våre aktiviteter. Vi er opptatt av begrepet livslang læring for alle trafikantgrupper. Tiltaksplanen vedtatt av FTU er styrende for Trygg Trafikks aktiviteter. Der er det klart definert hvilke hovedansvarsområder Trygg Trafikk skal ha. Denne planen gjøres til et levende dokument i samarbeid med Statens vegvesen, avdeling trafikantadferd. Vi evaluerer årlig våre aktiviteter opp mot den vedtatte planen og iverksetter tiltak i henhold til denne. Kompetansesenter for trafikkopplæring Trygg Trafikk arbeider for at foreldre, barnehager og skoler skal prioritere trafikkopplæringen høyere og med bedre kvalitet. Dette gjøres gjennom å gi informasjon, veiledning og inspirere til og støtte opp om trafikkaktiviteter. Barnehage Det ble gjennomført kurs for barnehageansatte i Akershus både våren og høsten 2012 på Lørenskog. Til sammen hadde kurset 45 deltakere på trinn 1 og 2 disse dagene. Det ble også holdt kurs for Follo regionen og her var det 20 påmeldt. Trygg Trafikk kunne tenkt seg en større deltagelse på kursene i Follo, og vil jobbe mer med dette i I slutten av desember var Trygg Trafikk i styremøte for barnehagene i Bærum for å orientere om kurs muligheter, vi håper dette vil gi resultater siden det ikke har vært kurs her på mange år. Tilsvarende henvendelse vil også gå til Asker. Tilbakemeldingene fra deltakerne på kursene har vært utelukkende positiv. Hovedhensikten med kursene er å motivere barnehagene til å sette trafikk på dagsorden, både i rutinene for driften og som del av barnehagens innhold. Det er også viktig at trafikk blir et tema på foreldremøtene. På noen av disse foreldremøtene er også Trygg Trafikk tilstede, for å sette trafikk ekstra på dagsorden og for å snakke om sikring av barn i bil. Skole Vi vet at det er minst trafikkopplæring når risikoen for ulykker er størst. Mens ulykkesrisikoen øker betydelig fra barn til ungdom, går trafikkopplæringen motsatt vei. Det er klare kompetansemål for trafikk i læreplanen og Trygg Trafikk bruker tid og ressurser til å minne om disse og veilede hvordan god trafikkopplæring kan gjennomføres. Gå-til- skolen Trygg Trafikk har sammen med Statens vegvesen på vegne av fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus, gjennomført første runde i en ny fylkeskonkurranse «Gå til skolen- tryggere skolevei». Dette er en konkurranse der skolene konkurrerer med hverandre i hele fylket om å være best i å gå til skolen. Konkurransen går over to perioder, og første periode er nå over. Resultatet fra første periode viser at 13 klasser har så å si 100 % oppslutning hver dag disse skolene er som følger:

5 Klasse 4A ved Kurland skole 100 % Klasse 4B ved Kurland skole 100 % Klasse 7A ved Kurland skole 100 % Klasse 7B ved Kurland skole 100 % Klasse 7B ved Finstad skole 100 % Klasse 7D ved Hosle skole 99,9 % Klasse 6A ved Vevelstadåsen skole 99,7 % Klasse 4B ved Emma Hjort skole 99,6 % Klasse 6B ved Kurland skole 99,4 % Klasse 5B ved Langhus skole 99,4% Klasse 6B ved Finstad skole 99,3% 5. trinn ved Hagaløkka skole 99% 5. trinn ved Nordby skole 99% Alle klassene som har sendt inn resultater får en liten overraskelse i posten. Vinnerne av konkurransen annonseres etter er andre registreringsperiode. Beste klasse vinner en tur til Tusenfryd. Hvis det er flere klasser som har 100 % oppslutning vil vi trekke én vinnerklasse blant disse Trygge skoleveier og trygg skoletransport: Det er stort fokus på at elever skal ha trygge skoleveier. Det er hvert år viktig å minne både foreldre og andre som kjører langs skoleveiene, at de må ta spesielt hensyn. Trygg Trafikk mener at skoleplikten her i landet må forutsettes oppfulgt av retten til å komme trygt til og fra skolen. Dette krever betydelig innsats både fra bevilgende myndigheter, kommuner, skoler og foreldre. Trygg Trafikk Akershus får jevnlig henvendelser som gjelder skoleveier og skoletransport. Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Samtidig er foreldrekjøring til skolene en av årsakene til at skoleveien oppleves som farlig. Særlig farlig skolevei: Det kommer mange henvendelser fra foreldre, kommuner og fra fylkesmannen angående «Særlig farlig skolevei» i Opplæringsloven 7. Veilederen som ble ferdigstilt i 2010, er etterspurt og den sendes ut til alle som ønsker den. Det gis mye veiledning på telefon og distriktslederen deltar på befaring på skoleveier, der det er et ønske fra kommuner og skoler. Refleks barn Også i 2012 har alle 1.trinns elever fått utdelt refleksvest og refleksballer for å henge på ranselen.. Dette er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk. Politiet kjører ut til skolene for å levere ut disse og snakker med elevene om hvor viktig det er med bruken i mørket. Trygg Trafikk opplever at mange av skolene er lite flinke til å bestille vestene innenfor fristen og dette fører til mye ekstra oppfølging. For 2013 vil Trygg Trafikk ikke foreta purring og telefonoppringning til de som ikke har bestilt i tide. Likeledes vil Statens vegvesen og Trygg Trafikk foreta en telling ved mange barneskoler for å finne ut om vestene faktisk blir brukt.

6 Refleksjakten Dette er et tiltak som Trygg Trafikk har hatt ovenfor skolene i mange år. Imidlertid har interessen for å delta sunket og tiltaket vil ikke bli videreført. Det var over en halvering av deltagere fra På Trygg Trafikks nettsider vil tiltaket ligg slik at skolen fritt kan bruke det om de ønsker. Refleksdemonstrasjon NAF har i 12 år arrangert refleksdemonstrasjon for 2. trinns elever på skoler i Øvre Romerike. Det har vært skifte av en del personell i avdelingene og det ble arrangert kurs for disse i september, for å skolere nytt hjelpemannskap. Trygg Trafikk vil berømme NAF for denne jobben de gjør med disse refleksdemonstrasjonene. Det er en omfattende jobb som pågår i 2 uker. Selv om NAF var skuffet over lite oppmøte i år, var det 708 elever som deltok på demonstrasjonene. Vi opplever dessverre at foreldre ikke prioriterer slike arrangement som vi mener er av stor betydning for barns forståelse av å være synlig med refleks. De foreldrene som møter opp med sine barn får også med seg viktigheten av å bruke refleks. Faksimile fra Raumnes avis Ambassadørordning Trygg Trafikk ønsker å støtte og styrke trafikkopplæring i skolen. Vi har en ordning der lærere engasjerer seg som Trygg Trafikk-ambassadører. Ambassadørene utarbeider lokale planer for trafikkopplæring og trafikksikkerhet ved sine skoler, og fungerer som en referansegruppe for Trygg Trafikk når vi utvikler materiell og læringsressurser. Akershus har i 2012, 12 lærere med i Trygg Trafikks nasjonale ambassadørordning. Disse lærerne deltar på nasjonale samlinger i regi av Trygg Trafikk. Våren 2012 var tema sykkel og sykkelopplæring og høsten 2012 var tema refleks. I samarbeid med Statens vegvesen Akershus har Trygg Trafikk satt i gang et arbeid med å rekruttere trafikkontakter på alle skolene i Akershus, barne-/ungdomskoler og videregående skoler. Dette arbeidet startet vi opp i 2011 og vi vil videreføre og intensivere vårt arbeid med dette i 2013.

7 Ungdom Ikke tøft pilot Trygg Trafikk tester i 2012 og 2013 effekten av holdningsskapende arbeid i ungdomskolen gjennom et pilotprosjekt finansiert av FNO. Akershus er et av fire pilotfylker. Prosjektet består av to modeller som skal testes ut på et representativt utvalg 10.klassinger i fire pilotfylker fra fire regioner i Norge. Høsten 2012 gjennomførte 800 elever de to ulike modellene, mens 800 elever deltok i en kontrollgruppe. Modellene er utviklet med bakgrunn i et solid kunnskapsgrunnlag, og bygger på kompetansemål i Kunnskapsløftet, hvor det heter at elever skal: «Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker» (naturfag etter 10.trinn) Kartlegginger av både test- og kontrollgruppene vil avdekke effekten av modellene, og danne utgangspunkt for videre arbeid med denne målgruppen. De første resultatene foreligger sommeren Jentenes trafikkaksjon Høsten 2012 ble det for første gang arrangert en samling for jenteambassadører i Jentenes trafikkaksjon i Oslo. Ti jenter fra hele landet deltok. Kristin Sverstad som er ambassadørjente i Akershus var en av deltakerne. Tema på samlingen var blant annet å snakke om hvordan jenteambassadørene kan jobbe lokalt i sitt nærområde. I tillegg spilte jentene inn lydspotter til bruk i markedsføring og det ble laget en film fra samlingen. Denne er tilgjengelig på YouTube. I etterkant av samlingen har det blitt gjennomført en rekke lokale tiltak, blant annet vervestands på Lillestrøm videregående skole. Kristin Sverstad og Linda Johansen Kristin og Linda hadde også et innslag på God morgen, Norge i november. I tillegg til dette har alle jenter som startet i 1.vg fått invitasjon i posten med tilbud om gratis medlemskap i aksjonen. Medlemskapet varer så lenge jentene går på videregående. I løpet av perioden får jentene informasjon og tips om temaene rus, fart og bilbelte. Totalt har Akershus 450 medlemmer i Jentenes trafikkaksjon. Jenteambassadører er medlemmer i Jentenes trafikkaksjon. Ambassadørene er ekstra engasjerte medlemmer som ønsker å gjøre noe ekstra for aksjonen i sitt lokalmiljø. Å være Jenteambassadør er frivillig arbeid.

8 Russ Trygg Trafikk, Statens vegvesen, Politiet og Akershus fylkeskommune samarbeider tett om russetiltakene i fylket. Det er etter ønske fra FTU at innsatsen mot russen i Akershus blir forsterket. Dette har blant annet blitt gjort gjennom å holde nettverksmøter for alle de involverte aktørene før og etter russetida. I tillegg har arbeidsgruppa i Trygg Trafikk og Statens vegvesen vært til stede på temadager og gratiskontroller våren Russeseminar på Høyres hus høsten Høsten 2012 ble det arrangert russeseminar på Høyres hus for all russ i Akershus. På seminaret var både skolens administrasjon og russestyrene representert. Nytt av året var prosesselementer, der russen blant annet fikk i oppgave å planlegge sin egen temadag på skolen, og utveksle ideer med russ fra andre skoler. Tilbakemeldingene fra seminaret var gode. I 2012 startet vi arbeidet med en ny nettside for russen, Til å hjelpe oss å lage denne siden har vi samlet en referansegruppe. Nettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom Trygg Trafikk og Statens vegvesen. Nettsiden lanseres våren Referansegruppe fra Akershus Pådriver og kunnskapsformidler Trygg Trafikks sentrale sykkelhjelm kampanje ble videreført også i Sykkelhjelmutstillingen har vært flittig brukt på en rekke skoler i Akershus, kommuner har brukt den i helse og sikringsuker. Det var også noe hjelmfokus og utdeling av materiell på et arrangement i regi av Jentebølgen i Asker og Bærum. Riktig sikring av barn i bil Dette er definitivt det temaet det er flest henvendelser direkte til Trygg Trafikk om fra publikum, og mye tid går med til å gi råd og veiledning på telefon. Det er både privatpersoner og ansatte i barnehager og skoler som søker informasjon. Distriktsleder har vært på en rekke foreldremøter i Akershus og snakket om tema sikring av barn i bil, og det å være en god rollemodell. Trygg Trafikk har hvert år, i samarbeid med Statens vegvesen og politiet, telling/registrering ved sykehus og barnehager. Det er fokus på første kjøretur hjem, og ved kjøring til og fra barnehager. Dessverre viser tall at det ikke er optimal sikring av barn hverken hjem fra føden eller til og fra barnehagen. Alt for mange sitter usikret eller for dårlig festet. Dette vil være hovedfokus fremover og det vil bli vektlagt på fremtidige kurs.

9 Det sendes omtrent ukentlig ut brosjyrer til helsestasjoner og barnehager. På alle kurs for barnehageansatte får dette temaet en egen bolk, der det spesielt vektlegges at riktig sikring av barn i bil, bør inn på foreldremøtene og i barnehagenes internkontrollsystem. Distriktsleder i Akershus er med i sentral prosjektgruppe «sikring av barn i bil» og deltar således på konferanser og møter om tema. Refleksdagen Den nasjonale refleksdagen 2012 ble arrangert den 18.oktober. Årets refleksdagrefleks ble designet av Unni Askeland. 10 ordførere deltok aktivt med å dele ut reflekser i sine kommuner, på møter, buss/togstasjoner ol. I tillegg til disse aktivitetene, vet vi at en rekke skoler og barnehager i fylket har ekstra fokus på refleks denne dagen. Jessheim storsenter hadde en stor markering av refleksdagen og fikk hjelp av Ull/Kisa som gikk med englevinger og delte ut reflekser. Unni Askeland var også til stede på dette kvelds arrangementet og bidro med sitt engasjement til dette viktige arbeidet. Trygg Trafikk som bindeledd og møteplass De aller fleste av Trygg Trafikks prosjekter og tiltak gjennomføres i samarbeid med andre. Dette er både en målsetting med tanke på å involvere flest mulig i trafikksikkerhetsarbeidet og trafikksikkerhetstenkningen, men det er også en nødvendighet siden Trygg Trafikk bare har en ansatt i fylket. Trygg Trafikk samarbeider tett med Statens vegvesen, politiet, brannvesen, NAF og andre sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. En av de største møteplassene for kunnskapsoverføring er Trygg Trafikks Nasjonale trafikksikkerhetskonferanse. I 2011 ble konferansen På trygg grunn lokalt trafikksikkerhetsarbeid avholdt i Oslo i april. Det deltok cirka 250 trafikkinteresserte på konferansen. Høsten 2011 startet Trygg Trafikk Akershus og Statens Vegvesen en besøksrunde til alle kommuner i fylket. Hensikten med møtene er å gjøre kjent det arbeidet og aktivitetene som allerede pågår, samt formidle ønsket om et tett samarbeid med kommunene. Veldig mange kommuner er i gang med å rullere sine trafikksikkerhetsplaner. Her har vi tilbudt kommunene bistand med å integrere også ikke-fysiske, holdningsskapende tiltak som en del av planen. Alle kommunene har blitt oppfordret til å bruke trafikksikkerhetsplanen til Akershus som utgangspunkt for målene de setter seg lokalt i kommunen. Denne besøksrunden ble godt mottatt i samtlige kommuner og danner grunnlag for mye godt trafikksikkerhetsarbeid i tiden fremover. Økonomi og finansiering Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk. Reiseutgifter i fylket og kontorhold betales av Akershus fylkeskommune over fylkesveibudsjettet. Tiltaksmidlene er tildelt fra Akershus fylkeskommune gjennom fylkesveg budsjettet. Disse midlene blir tildelt etter søknad. Pengene blir brukt i henhold til aktivitetene i fylkets handlingsplan for trafikksikkerhet. Trygg Trafikks tiltak i 2012 var i samsvar med Trygg Trafikks virksomhetsplan 2012 og Handlingsplanen for trafikksikkerhet for Akershus. Regnskapet blir ført av regnskapsfører i Trygg Trafikk og revidert av Oslo revisjon AS

10 Midler mottas fra Akershus fylkeskommune. Pengene blir overført fra Statens vegvesens fylkesveibudsjett. Pengene til Trygg Trafikks drift blir vedtatt gjennom Trafikksikkerhetsplanen for Akershus som gjelder i 4.år om gangen. Trygg Trafikk får overført 1,5 millioner kroner hvert år som brukes til tiltak i henhold til handlingsplanen. Distriktsleder foretar fordeling av midlene i henhold til aktivitetene og de fordeler seg slik Drift av sykkelhjelmkampanje Drift av bil Husleie-kontorhjelp Ikke tøft å være død-pilot Refleks Russ Sikring av barn i bil Kurs barnehage skole Jentenes trafikkaksjon Samlet sum Overført fra Totalt til drift i Overføres til På grunn av uforutsette hendelser i 2011, ble det lite aktivitet i fylket og det ble derfor nødvendig med overføring av midler fra Videre ble «ikke tøft å være død» satt på vent i den form det framsto da, og tiltaket gikk over i en prosjektfase, der Akershus ble pilotfylke. Tiltaket ble finansiert fra sentrale prosjektmidler og det ble lite utgifter for fylket. Dette etterslepet av overskuddsmidler vil også være med inn i 2013, men det vil bli jobbet aktivt for å utløse mere ressurser inn i fylket slik at det vil bli mer trafikksikkerhetsarbeid ute i kommunene. Framtidige behov og muligheter Behov Det er et stort behov i kommunene for informasjon og hjelp til å få gode trafikksikkerhetsplaner. Trygg Trafikk har derfor startet opp «Trafikksikker kommune» som er et begrep og et verktøy i det kommunale trafikksikkerhets arbeid. Dette har Trygg Trafikk presentert i en rekke kommuner og de er meget positive. Det vil i 2013 og videre bli lagt større fokus på system tenkning og kvalitets rapportering på planer fra kommunene Med bakgrunn i «Befolkningsframskriving for Akershus og Oslo» kommer det tydelig fram at det blir økt befolkningsvekst i fylket, noe som stiller krav til forutsigbare menneskelige og økonomiske ressurser i fremtiden. Muligheter Trygg Trafikk Akershus har hatt en 60% stilling i 2012 og denne opprettholdes fremover. Det er et sterkt ønske om å få ytterligere ressurser inn i Trygg Trafikk for å kunne ivareta alle oppgavene å best mulig måte. Høsten 2011 påbegynte Trygg Trafikk og Statens Vegvesen et årshjul for å koordinere og samkjøre aktivitetene i fylket. Dette vil også sikre at samarbeidet blir tettere, og at aktørene vil fremstå som samlet eksternt. Tiltakene som gjennomføres skal evalueres ved hvert årsskifte. Dette gir oss mulighet til endring og planlegging av videre arbeid. Dette arbeidet er videreført og gjør at samarbeidet mellom de sentrale aktørene er meget godt og forutsigbart.

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer