TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Pådriver og kunnskapsformidler... s.4 Trykk trafikk som bindeledd og møteplass... s.5 Økonomi og finansiering...s.6 Omkomne i veitrafikken...s.6 Framtidige behov og muligheter... s.7 Trygg Trafikk i Finnmark... s.7 ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 REDAKTØR: Knut Larsen DESIGN: October Design AS

3 AKTIVITETER 2014 TRYGG TRAFIKK FINNMARK AKTIVITETENE I FINNMARK STYRES AV HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET I FYLKET SAMT TRYGG TRAFIKKS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN. GJENNOM MIDLER FRA FTU HAR DET OGSÅ VÆRT JOBBET I PROSJEKTET TRAFIKKSIKKER KOMMUNE BARNEHAGE Trygg Trafikk har god kontakt med barnehagene i fylket. Barnehagene kontakter ofte Trygg Trafikk for å få informasjon om bl.a. sikring av barn i bil, undervisningsmateriell og spørsmål om sikring av nærmiljøet. Trygg Trafikk deltar fortrinnsvis ikke på foreldremøter men holder kurs for ansatte i barnehager. I forbindelse med utarbeidelse / rullering av kommunale trafikksikkerhetsplaner har Trygg Trafikk hatt møte med ledere i kommunen med mål om å påvirke til å integrere trafikkopplæring i kommunenes virksomhet. Gjennom Trafikksikker kommune har det vært besøkt ca. 20 barnehager i fylket med formål om å starte arbeidet som skal gi godkjenning som trafikksikker barnehage Kronstad barnehage i Alta var den første barnehagen som ble godkjent som Trafikksikker barnehage i Finnmark i november Trygg Trafikk sender ut tilbud om undervisningsmateriell til alle barnehagene i fylket. Trygg Trafikk sentralt sender jevnlig ut nyhetsbrev for barnehagene, om lag 6 ganger i året. Nyhetsbrevene kan barnehagene abonnere på gratis. Distriktslederen videresender brevet med annen info som vedrører barnehagene i Finnmark, eksempelvis aktiviteter, kurs, nytt materiell el. 3

4 har jobbet med trafikk- Vi fungerer som en erfarings- lenge før barna skal ut i trafikken på egenhånd. Gratis kurs for barnehageansatte Gratis brosjyrer om sikring av barn i bil Veiledning om trafikksikkerhet og HMS Gode tips til trafikkopplæring i hverdagen Illfoto: hetsskapende aktiviteter på så mange forskjellige måter som mulig uten å forstyrre undervisningen. 03/ Undersøk om det er grupper i andre klasser som har samme oppgave som dere og om dere bør samarbeide eller koordinere aktivitetene. REFLEKS / reflekser kan også henge på dere selv mens dere går u Vil dere dokumentere det dere gjør med film eller TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 Sykling er bra for alle! sykling er bevegelse og aktivitet sykling skjer utendørs og gir opplevelser sykling er miljøvennlig sykling gir mestringsfølelse Hvis færre kjører barna til skolen, blir det tryggere for dem som går og sykler! 04/ Mål: Oppmerksomhet før refleksdagen for kreative tøffinger u Kunne forklare hvorfor det er viktig å bruke refleks. u Bli motivert til å bruke refleks. u Få hele skolen til å bruke refleks på refleksdagen. BLIR DU SETT? 1. Start fra veikant Elevene skal starte fra høyre side av veien, og forsikre seg om at det ikke kommer Vi oppfordrer alle til å ta opp temaet Bli medlem av Barnas Trafikklubb! DESIGN: october.no Trygg trafikk gir deg tips til sykkeløvelser i trafikken Sykle til skolen i skolens rådsorganer og Dette trenger du: trafikk bakfra før de starter. De skal kunne sette sykkelen i bevegelse uten å vingle eller miste balansen Kjøre forbi en hindring (parkert bil) Elevene skal sykle langs høyre side av veien og passere en parkert bil (eventu- Sykling er sosialt! Tips til gjennomføringen: 3. Snu på vei sykling skaper fellesskap sykling gir større radius og kjennskap til nærmiljøet og skoleveien håper dere finner hjelp og støtte i denne informasjonen. MATERIELL OG KURSTILBUD BARNEHAGE Visste du at Mange reflekser Eventuelt utstyr til opptreden u Hvordan bør de forskjellige aktivitetene gjennomføres for å skape mest mulig positiv oppmerksomhet og synlighet? elt en markert hindring). De skal se seg u Vil dere opptre med en sang, rap, lage rollespill, film, flyers? bakover i god tid for å forvisse seg om at det ikke kommer annen trafikk bakfra. Trafikk skal heller ikke forstyrres. Elevene skal gi tegn til venstre før de svinger, men holde begge hendene på styret i svingen. Elevene skal holde god avstand til bilen som passeres (for å unngå å bli truffet av bildør som åpnes.) Elevene skal vise at de kan snu på veien på en trygg måte. Før de vender, skal elevene forvisse seg om at det ikke kommer trafikk forfra eller bakfra. Deretter skal de gi tydlig tegn til venstre, før de snur med begge hendene på styret. Elevene fortset- sykling gjør barn mer selvstendige sykling er gøy TRYGG TRAFIKK mange barn har lyst til å sykle, Oppgave: u Husk også at eventuelle plakater og/eller reflekser kan flyttes rundt på skolens områder. Plakater/ ter så langs høyre side i motsatt retning. opplæring i mer enn 50 år. Dere skal skape oppmerksomhet på skolen rundt refleksbruk før skolens refleksdag. rundt, eller dere kan involvere andre elever som ikke er i deres gruppe. og kunnskapsbase for alle som jobber med trafikkopplæring. men blir kjørt likevel? 01/ Ha en idedugnad og få fram så mange gode forslag som mulig. bilder for å vise klassen senere? 4. Vikeplikt i kryss Elevene skal sykle rett fram i et kryss. 4 Trafikkopplæringen må starte 02/ List opp de aktivitetene dere bestemmer dere for å gå videre med. Dere skal gjennomføre oppmerksom- Egne notater Før krysset skal elevene senke farten og se etter trafikk fra alle kanter. Kommer SYKLE TIL SKOLEN 04/ Planlegg gjennomføringen, fordel ansvar, lag materiellet dere trenger og øv om nødvendig på stunts der dere skal opptre. LYKKE TIL! 7 det trafikk fra høyre, skal elevene vise at de behersker regelen om vikeplikt. Når 5. Venstresving i kryss (stor venstresving) det er klart fra alle kanter, kan elevene sykle videre over krysset. Venstresving i kryss er en komplisert manøver i trafikken. På dette nivået skal elevene foreta svingen ved først å se etter trafikk fra alle kanter. Når det er klart, sykler de rett fram over krysset og stanser tett inntil kanten. Deretter skal de på nytt forsikre seg om at det ikke kommer annen trafikk, vende sykkelen 90 grader, sykle over krysset og fortsatte videre langs høyre side. 7. Fra fortau til fortau over gangfelt Elevene sykler rolig på fortauet og tar hensyn til eventuelle fotgjengere. Når de nærmer seg gangfeltet, stopper de opp. 6. Krysse vei fra gang- og sykkelvei Elevene skal vise at de har vikeplikt for all annen trafikk når de kommer fra gangog sykkelvei eller fortau og skal krysse en vei. Elevene senker farten, ser seg godt for og stopper om nødvendig for kryssende trafikk. 5 6 Et informasjonshefte til skoleledelsen og går av sykkelen og ser seg godt om til Trygg Trafikk kan tilby deg som har barn i skolen. begge sider og bakover. Dersom det er klart, triller de sykkelen over gangfeltet. når elevene kommer over på fortauet på motsatt side, setter de seg på sykkelen og fortsetter uten å vingle. Opplæringsmateriell Blir du sett? SKOLE Trygg Trafikks materiell til trafikkopplæringen finnes på nett under men noe supplerende materiell finnes også, spesielt til de minste barna og til sykkelopplæringen. Følgende aktiviteter og tiltak i Finnmark kan nevnes: Reflekskampanjer Info. om bruk av sykkelhjelm Sykkelopplæring for elever Trafikksikker skole Farlige skoleveier Kurs for lærere Det skulle holdes kurs for 100 lærere i grunnskolene i Alta våren Kurs ble avlyst pga. lærerstreiken. Vi planlegger nytt kurs i Aktive skolebarn I forbindelse med skolestart på høsten har vi gjennom ulike kanaler formidlet budskapet om å legge forholdene til rette slik at flest mulig kan gå til og fra skolen. Trygg Trafikk har påvirket til at dette innarbeides i kommunale trafikksikkerhetsplaner. Ambassadørordningen Trygg Trafikk etablerte i 2009 en ambassadørordning for trafikkopplæring i skolen. Ambassadørene er lærere i grunnskolen. Målet er å bidra til at trafikkopplæringen blir bedre og i tråd med de nasjonale føringene i læreplanen for grunnskolen. Det er klare kompetansemål for trafikkopplæring i Kunnskapsløftet, slik at dette er oppgaver skolene uansett er pålagt å gjennomføre. Vi ønsker at ambassadørene utarbeider lokale planer for trafikksikkerhet, formidler egne erfaringer til andre, prøver ut og videreutvikler materiell og metoder i nært samarbeid med Trygg Trafikk. I 2014 hadde vi ingen Ambassadører i Finnmark. Lærerutdanningen Trygg Trafikk har ansvaret for den obligatoriske trafikkundervisningen ved høgskolen i Alta. Det avholdes kurs hvert år for lærerstudentene. Undervisningsmateriell Materiell tilbys samtlige skoler i fylket hvert år. 4

5 PÅDRIVER OG KUNNSKAPSFORMIDLER TS forumet i Finnmark legger sine møter til de ulike kommuner. Vi får da en oversikt over de utfordringene den enkelte kommune står ovenfor når det gjelder fysiske og pedagogiske trafikksikkerhetstiltak. Det har gitt Trygg Trafikk muligheter til å presenter Trafikksikker kommune. Dette har gitt åpninger for et videre samarbeid, og en lettere tilgang skoler og barnehager i de kommunene. Det har også vært et mål å kunne møte kommunene litt uformelt, kun for å presenter Trygg Trafikk og hva vi kan bidra med. Dette har vist seg å være en effektiv inngangsbillett for et videre samarbeid. SIKRING AV BARN I BIL Trygg Trafikk Finnmark jobber aktivt ut mot helsestasjoner, barnehagepersonell, skoler og foreldre om riktig sikring av barn i bil. Det informeres på alle kurs vi holder for helsesøstre, lærere, studenter og barnehagepersonell. Vi sørger for informasjonsmateriell til samtlige helsestasjoner i fylket. Drosjenæringen har også vært et mål for å øke kunnskapen om sikring av barn i drosjer. Det ble ikke arrangert kurs i Kurset som ble planlagt i Hammerfest ble avlyst pga. lav påmelding. SYKKELHJELMKAMPANJE. Gjennom samarbeide med lag og foreninger i fylket har vi prøvd å få disse til å jobbe mot sine medlemmer for å øke bruken av sykkelhjelm. Det gjelder både voksne og barn samt foreldre. Ved et slikt samarbeid når vi de aldersgruppene som vi vet ikke bruker hjelm. Andel av elever ved skolene som bruker hjelm varierer fra skole til skole. Sykkelturer i regi av skolen har vi inntrykk av at de aller fleste skolene gode rutiner for hjelmbruk. REFLEKS Ved å bruke refleks reduseres risikoen med 85 %. Likevel er det alt for få som bruker den lille livredderen. De nasjonale reflekstellingene av voksne fotgjengere som ble gjennomført i november 2014 viser at 29 % bruker refleks. Dette er samme resultat som i I Finnmark har refleks bruken øket de senere årene fra 18 % i 2010 til 26 % «Ved å bruke refleks reduseres risikoen med 85 %. Likevel er det alt for få som bruker den lille livredderen.» 5

6 i 2011 til 36 % i I 2013 ble resultatet 32 %. I 2014 var Finnmark landes beste fylket på bruk av refleks med ca. 35%. Til tross for langvarig arbeid er det vanskelig å komme over 40 % i bruk. Vi må likevel holde «trykket oppe» i arbeidet slik at ikke folk glemmer oss og refleksbrikken. Trafikksikkerhetsforum støttet innkjøp av reflekser til innbyggerne i Finnmark og refleksdags- refleksen ble distribuert sammen informasjon om bruk av refleks over hele fylket Flere asylmottak er flinke til å stimulere til refleksbruk blant sine beboere og Trygg Trafikk har hatt henvendelser fra flere som har bedt om refleksmateriell. Media er også en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å få flere til å bruke refleks. Vi merker at det er et stort fokus på å fronte refleks bruken i Finnmark, mange ønsker å bidra. Med en lang og mørk vinter er refleks et viktig del av det forebyggende arbeidet mot trafikkdrepte/skadde i fylket. Trygg Trafikk var også med å finansiere vinnerne av Unge entreprenørskap i Norge som vant konkurransen med sin refleksvått. Refleks dagen 16 november Det ble arrangert egen opplegg i Vadsø og Alta. I Vadsø var det vinneren av Unge Entreprenørskap som var frontfigurer, mens i Alta var kommunen ansvarlige for opplegget sammen med Politi, barnehager, skoler, Sykkelbyen Alta og Trygg Trafikk. HMS TRAFIKK KURS FOR BEDRIFTER. Distriktslederen har bidratt til kursing av ansatte i flere bedrifter og kommuner både i Finnmark og resten av landet i det vi kaller Risiko reduksjon i trafikken. Trygg Trafikk vil jobbe for at flere bedrifter tar trafikk inn som tema i bedriftens HMS satsning. Det ble gjennomført kurs for hjemmetjenestene i Alta og Hammerfest kommune. Distriktsleder har deltatt i gruppe på arbeidsrelaterte trafikkulykker veidirektoratet. Over 30 % av alle dødsulykker skjer i arbeidstiden/ arbeidssammenheng, dette må arbeidsgiverne ta på alvor. TRAFIKK VALGFAG Trygg Trafikk har vært pådriver for at flest mulig av fylkets ungdomsskoler skal kunne tilby sine elever trafikk valgfag. Gjennom Trygg Trafikk og fylkeskommunale støtteordninger gis muligheter for kompetansegivende etterutdanning for å kunne tilby trafikalt grunnkurs som en del av det nye valgfaget. I 2014 ble det subsidiert etterutdanning for 2 lærere. I 2014 var kun 2 skole i Finnmark som hadde Trafikk valgfag. LOKALT TRAFIKKSIKKERHETSARBEID Prosjektet har fått navnet «Trafikksikker kommune » og gjennomføres i et samarbeid mellom FTU og Trygg Trafikk. Prosjektleder er Knut Larsen som skal bistå kommunene i dette arbeidet. Finnmark fylkeskommune har bevilget kr ,- i denne perioden. Kommunene må også bidra økonomisk gjennom en egenandel. Prosjektet ble avsluttet Prosjektet har som mål få kommunene til å utvide trafikksikkerhetsarbeidet til å omfatte alle kommunens ansvarsområder: som eier av skole- og barnehager som arbeidsgiver som transportkjøper som ansvarlig for alle beboernes helse-, miljø og sikkerhet. Alta kommune har vært en samarbeidspartner i prosjektet i Gjennom prosjektet har kommunen fått drahjelp i sitt arbeid mot en Trafikksikker kommune, samtidig som de også er en av landes ledene kommuner på trafikksikkerhets arbeidet. Kronstad barnehage i Alta var den første barnehagen i fylket som ble godkjent som Trafikksikker barnehage. Flere barnehager i kommunene som har deltatt i prosjektet har begynt jobben mot en godkjenning I Vadsø begynte arbeidet med Trafikksikker skole, den nye barneskolen skal være godkjent før den tas i bruk til skoleåret Dette vil også gjelde ungdomskolen som ligger ved siden av. Prosjektleder har også bidratt med hjelp til sikker skolevei for alle elevens ved samtlige skoler i Vadsø (by skolene) De fleste tiltakene skal være gjennomført innen utgangen av august Kommunen er også en samarbeidspartner i Trafikksikker kommune. Barnehager i Sør-Varanger, Alta, Berlevåg, Vadsø, Hammerfest og Porsanger kommune har tatt tak i arbeidet med Trafikk sikker barnehage. SENTRALE BIDRAG Trygg Trafikk Finnmark har bidratt i en workshop med tema arbeidsrelaterte ulykker. Hensikten var å inspirere selskap med mange kjøretøy å systematisere trafikksikkerhetsarbeidet. I tillegg skulle dette gi innblikk i isosertifisering I tillegg har Finnmark bistått Teknologisk Institutt i sertifisering av Nettbuss midt Norge og transportfirmaet Gran Taralrud. Distriktsleder i Finnmark har også bistått i kursing på høgskoler rundt i landet. 6

7 TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS Trygg Trafikk er medlem i Trafikksikkerhetsforum i Finnmark. Utvalget består av 6 faste konsultative medlemmer. Utvalget skal gjennom henvendelser fra publikum med lag og foreninger, kommunale trafikksikkerhetsplaner, innspill fra konsultative medlemmer og ikke minst ulykkesbildet i fylket, vurdere nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Utvalget har ansvar for å lage en plan for dette arbeidet. Trygg Trafikk har et spesielt ansvar for opplæring og informasjon. Dette kan oppnås gjennom nær kontakt med skoler, foreldre, ulike avdelinger i kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Trygg Trafikk skal være en pådriver og et bindeledd mellom private og offentlige aktører i dette arbeidet. Vi blir ofte kontaktet av foreldre som er bekymret for barns skolevei. Vi prøver å veilede og gi råd hvordan de kan gå fram for å søke om mulige Antall henvendelser særlig farlig skolevei har økt i 2014 samelignet med tidligere år. Trygg Trafikk Finnmark støtter frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner som ønsker å sette fokus på trafikksikkerhet. Målet er å få flere lag og foreninger som samarbeidspartnere får å fremme vårt arbeide, Frea IL i Alta er et godt eksempel på det. De var arrangører for sykkelopplæring for 3 klassingene ved skolene i Alta. Trygg Trafikk bevilget ca til lag og foreninger i SNØSCOOTER Trygg Trafikk har i flere år hatt fokus på snøscooter og har i tillegg engasjert seg i et prosjekt med Statens vegvesen som har til hensikt å lage en veileder for sikre snøscooterløyper. Noe av vinterhalvåret har vært satt av til befaringer av løyper og møter med kommuner. Det ble gjennomfør en studietur til Minneapolis og West Yellowstone i USA. Deltakere fra SVV og Trygg Trafikk som har hatt ansvaret for å ferdigstille veilederen var med på turen. Der ble det avholdt møter med miljøvernmyndigheter i delstaten Minnesota, leder for USA snøskuter organisasjon og i delstaten Montana. Ved Polaris utviklingssenter for snøscootere fikk vi møte toppledere, der fikk vi en grundig oppdatering på hvilke fokus Polaris har på miljø og sikkerhets i utviklingen av nye modeller. Et GPS system utviklet av Polaris for å fremme sikkerheten til scooter førere kan bli utprøvd i Finnmark. Befaring av løyper med tanke på merking, skilting, vedlikehold og sikkerhetstenkning ved trasevalget. Rapporten ble levert i juni ATV ATV eller «firehjuling» har hatt en stadig økning både i Finnmark og på landsbasis. Dette gjør at det har blitt flere alvorlige ulykker. Statens vegvesen i samarbeid med Trygg Trafikk er med på å lage et hefte som skal anskueliggjøre risiko ved kjøring av ATV. Mange av de alvorligste ulykkene med ATV skjer i utmark i Finnmark og blir derfor ikke registrert i de nasjonale ulykkes register. Det er da vanskelig å få ut eksakte tall for disse ulykkene. 7

8 ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk. Finnmark fylkeskommune finansierer distriktslederens reiser i fylket, samt holder kontorplass for distriktsleder og prosjektleder. Tiltakene Trygg Trafikk Finnmark gjennomfører, er i samsvar med fylkets trafikksikkerhetsplan og Trygg Trafikks egen handlingsplan. Finansieringen skjer for det meste over fylkeskommunens budsjett, resten kommer fra Trygg Trafikk, lokale samarbeidspartnere og noen kommuner. Hvert år søker Trygg Trafikk trafikksikkerhetsmidler fra den fylkeskommunale potten som da skal brukes i hovedsak til aktiviteter, premier og materiell innen skole og barnehage, rettet mot barn og elever samt kurs for ansatte i barnehage og skole. Også tiltak mot andre trafikantgrupper, deriblant spesifikke reflekstiltak, sykkelhjelm og sykkelopplæring. Aktivitet Overført fra 2013 Inntekter 2014 Kostnader 2014 Overføres til Kontorhjelp Kurs videregående skole Refleks 1 klasse Reise, kontor og telefon Sum alle aktiviteter:

9 OMKOMNE I VEGTRAFIKKEN Ulykkessituasjonen i Norge 151 personer mistet livet i trafikken i Dette er 38 færre enn året før da 187 personer omkom. Likevel var antallet trafikkdrepte større i 2014 enn i Ulykkessituasjonen i Finnmark 5 drepte og 77 skadde i Finnmarkstrafikken i Tallene i Finnmark svinger noe siden det statistisk er forholdsvis få ulykker i fylket målt mot det man ser på landsbasis. Men antall drepte er høy i forhold til antall kjørte km. Trygg Trafikk tar på alvorlig at en trafikkulykke forårsakes og arbeider for at det ikke skal skje trafikkulykker, en ulykke er en for mye. OVERSIKT OVER OMKOMNE/SKADET I TRAFIKKULYKKER FINNMARK Antall mennesker omkommet eller skadet i trafikken PERSONER DREPT ELLER SKADD I VEITRAFIKKULYKKER, ETTER TRAFIKANTGRUPPE OG MÅNED. FINNMARK Ulykker i alt Skadde i alt Bilfører Passasjerer MC Lett MC Moped Sykkel Fotgjenger Traktor Hele året Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

10 «Potetsialet for nye medlemmer i Finnmark er stort og en klar utfordring. Målet for 2015 er å intensivere arbeidet for å øke antall medlemmer fra Finnmark.» FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER TRYGG TRAFIKKS ARBEID ER FORANKRET I DET NASJONALE TRAFIKK- SIKKERHETSARBEIDET OG BYGGER PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN OG NASJONAL TILTAKSPLAN PÅ VEI. En rekke kommuner arbeider aktivt både med skadeforebygging generelt, og med forebygging av trafikkulykker spesielt. Omfanget varierer imidlertid betydelig. I Finnmark har de fleste kommunene trafikksikkerhetsplaner. Erfaringene så langt viser at de kommunale planene, i varierende grad, er et nyttig instrument i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Til tross for at de fleste planer inneholder mange tiltak som er lite kostnadskrevende å gjennomføre, har mange kommuner vist manglende vilje eller evne til å gjennomføre disse. Tradisjonelt er kommunene gode på fysiske trafikksikkerhetstiltak, men mangler helhetlig trafikksikkerhetstenkning innenfor helse, opplæring og holdningsskapende virksomhet. Trafikksikkerhetsforum i Finnmark vil påvirke kommunene i planprosessen og hovedutfordringene vil være å forankre trafikksikkerhetsarbeidet hos rådmann/ordfører samt få alle kommunens sektorer til ansvarlig gjøres slik at det ulykkesforebyggende arbeidet synliggjøres og prioriteres. Trafikksikker kommune er et viktig verktøy for kommune og Trygg Trafikk skal være pådriveren for at flest mulig kommuner skal inngå avtale. Finnmark Fylkes satsning på Trafikksikker kommune vil utvilsomt styrke det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. I konseptet ligger det kriterier og sjekklister for alle kommunes sektorer. Barnas Trafikklubb er nå på nett og det er ingen kostnad forbundet med å melde inn barnet. Få finnmarkinger har oppdaget denne unike muligheten til å gi barna tilrettelagt opplæring i tidlig alder. Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon. Kun 5 av fylkets kommuner er medlem hos Trygg Trafikk. Potetsialet for nye medlemmer i Finnmark er stort og en klar utfordring. Målet for 2015 er å intensivere arbeidet for å øke antall medlemmer fra Finnmark. Trygg Trafikks arbeid er forankret i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og bygger på Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan på vei. Lokalt er dette arbeidet forankret i Trafikksikkerhetsplan for Finnmark og i Trygg Trafikks egen strategiplan og i handlingsplanen for 2015

11 TRYGG TRAFIKK I FINNMARK Trygg Trafikks arbeid i Finnmark er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av Finnmark fylkes Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark Distriktslederen har kontorplass hos Finnmark Fylkeskommune samferdsel avd. i Vadsø. Distriktsleder er Trygg Trafikks representant i fylket og Trygg Trafikk sentralt dekker lønnskostnadene, mens Finnmark Fylkeskommune dekker kontor og reisekostnader. I tillegg til distriktsleder er kontoret bemannet med prosjektleder Knut Larsen som arbeider med prosjektet «Trafikksikker kommune». Dette er et prosjekt som skal styrke det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Prosjektstillingen er på femti prosent. Fra 1. november og ut året var Knut Larsen konstituert distriktsleder i 40%stilling. Vår distriktsleder i 18 år Ketil Nystrøm søkt nye utfordringer og begynte som HMS sjef hos Elkem Tana 1.november. Vi vil takke Ketil for den utmerkede jobben han har gjort i Trygg Trafikk i Finnmark, men også med de bidragene han har gjort sentralt for Trygg Trafikk, og ønsker han lykke til i sin nye jobb. Distriktsleder : Knut Larsen Besøks- og postadresse : Henry Karlsens Plass Vadsø Mobiltelefon : E-post : Samarbeidspartnere Trafikksikkerhetsforum i Finnmark Finnmark fylkeskommune Statens vegvesen Politiet i Vadsø Vadsø kommune Hammerfest kommune Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening. Alta kommune Finnmark fotballkrets Sør-Varanger kommune Lag og foreninger 11

12 TRYGG TRAFIKK FINNMARK Henry Karlsensplass 1, 9815 VadsøI Tlf: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019

VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019 VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019 HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord side 3 2. Sammendrag side 4 3. Innledning side 5 4. Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD TRYGG TRAFIKK 04 Dette var 2012 06 Askeland vil redde liv 09 Ambassadørar i skulen 10 Godt samarbeid 11 Trafikksikker kommune 12

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 Bilde: Trygg Trafikk 2011 Trafikksikkerhetsutvalget Høringsutkast Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Forord

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017 Kommunedelplan Vedtatt av kommunestyret 18.03.09 NANNESTAD 12.02.2009 Forord En trafikksikkerhetsplan er et viktig styringsverktøy for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2015 2019 Bilde: Kjetil Haugland Revidert november 2014 Godkjent i Stokke kommunestyre 13 april 2015 1. FORORD Arbeidet med den første trafikksikkerhetsplanen ble

Detaljer

2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN. for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal

2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN. for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal 2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal En arbeidsgruppe bestående av medlemmer av styringsgruppa for nullvisjonsprosjektet, supplert med en administrativ person fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer