KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010"

Transkript

1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $ MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $ ,0 % 506 PÅVIRKN. OFF.TJ.MANN V/TRUSL 2 2 Sum ,0 % ALM. ORDEN/FRED 602 OPPFORDR.STRAFFB.HANDLING $ ,0 % 605 INNBRUDD ($147) ,0 % 606 RASEDISKRIMINERING $135A 1 1 Sum ,0 % ALMENFARLIGE FORBRYTELSER 703 NARKOTIKA $162, ,0 % 704 NARKOTIKA $162, ,1 % 707 BRANN UAKTSOM, M/FARE LIV $ DOPINGMIDLER $162B, ,0 % 713 DOPINGMIDLER,UAKTSOM $162B, ,0 % Sum ,0 % FALSK FORKLARING 801 FALSK FORKL. M/FORSIKRING $ ,0 % 802 FALSK FORKL. U/FORSIKRING $ ,3 % Sum ,0 % FALSK ANKLAGE 1101 FALSK ANMELDELSE $171 NR FALSK ANKLAGE $ ,0 % Sum ,0 % PENGEFALSK 1299 PENGEFALSK, DIV 1 1 Sum 1 1 DOKUMENT FALSK 1301 BENYTTELSE AV FALSK DOK. $ ,0 % 1302 FORFALSKNING AV DOK. $ ,0 % 1306 FORFALSKNING AV RESEPT $ ,3 % 1307 BRUK FALSK DOK. VED FORB. $ ,0 % 1399 DOK.FALSK, DIV 2 2 Sum ,5 % SEKSUALFORBRYTELSER 1401 VOLDTEKT $192,1.OG 2.LEDD ,0 % 1402 BARN U/ 14 ÅR, SEKSUELL OMG ,0 % 1404 BARN U/ 16 ÅR, SEKSUELL OMG ,0 % 1405 PORNOGRAFI ,0 % 1407 INCEST $ ,0 % 1412 KRENKENDE/UANSTENDIG ADFERD FORSØK VOLDTEKT $192,JF.$ ,0 % 1415 SEKSUELL OMG. FOSTERBARN OL ,0 % 1418 SEKSUELL HANDL. BARN U/ PORNOGRAFI VIA DATA ,0 % 1426 SEKSUELL HANDLING U/ SAMTYK 1 1 Sum ,2 % FAMILIEFORHOLD 1503 BARN, BORTFØRING $ ,0 % 1506 MISH FAMF M LEG.KR $219,1.L ,7 % 1599 FAMILIEFORHOLD, DIV 1 1 Sum ,0 % PERSONLIG FRIHET 1601 TRUSLER, DIV $ ,0 % 1603 TRUSLER, KNIV $ Sum ,7 % LIV,LEGEME,HELBRED 1701 LEGEMSFORNÆRMELSE $228, ,0 % 1703 LEGEMSBESKADIGELSE $ ,0 % 1704 LEGEMSBESKADIGELSE, KNIV $2 1 1

2 1707 UAKTSOM LEGEMSBESKADIG. $ ,0 % 1716 LEGEMSFORNÆRMELSE M/SKADEFØ ,0 % Sum ,8 % ÆREKRENKELSE 1801 ÆREKRENKELSE/TRYKT SKRIFT $ ÆREKRENK. VIA DATAS.$246, ÆREKRENKELSE, DIV ,0 % Sum ,0 % UNDERSLAG 1905 UNDERSLAG AV LØSØRE M.M $ ,0 % 1999 UNDERSLAG, DIV 1 1 Sum ,0 % SIMPELT TYVERI ($ 257) 2101 TYVERI FRA VILLA ,0 % 2102 TYVERI FRA LEILIGHET ,3 % 2104 TYVERI FRA HYTTE/TELT TYVERI FRA BUTIKK ,0 % 2106 TYVERI FRA KUNDE ,6 % 2107 TYVERI FRA BAKVÆRELSE ,0 % 2108 TYVERI FRA KONTOR ,0 % 2109 TYVERI FRA REST./KAFE ,6 % 2110 TYVERI FRA FORSAMLINGSSTED ,0 % 2111 TYVERI FRA SYKEHUS/PLEIEHJE ,0 % 2112 TYVERI FRA HOTELL/PENSJONAT ,0 % 2114 TYVERI FRA BADESTED ,0 % 2115 TYVERI FRA SKOLE ,0 % 2119 TYVERI FRA MOTORKJØRETØY ,6 % 2122 TYVERI FRA PARK/GATE TYVERI FRA TOMT/LAGER ,0 % 2125 TYVERI FRA BEDRIFT/VERKSTED ,0 % 2126 TYVERI FRA BRAKKE/NYBYGG ,0 % 2127 TYVERI FRA MILITÆR FORLEG ,0 % 2131 TYVERI FRA GARDEROBE ,1 % 2132 TYVERI TRIKK/BUSS/TOG/FLY ,3 % 2134 TYVERI AV SYKKEL ,5 % 2135 TYVERI AV KJENNEMERKE ,0 % 2136 TYVERI AV LEVENDE DYR TYVERI FRA MINIBANK ,0 % 2140 TYVERI FRA APOTEK/LEGEKONTO ,0 % 2141 TYVERI FRA IDRETTSANLEGG ,4 % 2143 TYVERI FRA BENSINSTASJON ,0 % 2144 TYVERI FRA GARASJE ,0 % 2145 TYVERI FRA UTHUS TYVERI FRA SKISTALL ,5 % 2147 TYVERI FRA SKISTATIV/SKIBOK ,0 % 2148 TYVERI FRA BUSSTERMINAL ,0 % 2150 TYVERI FRA BARNEHAGE/DAGHJE ,0 % 2152 TYVERI FRA BOM-/POSTKASSE ,0 % 2153 TYVERI FRA GÅRDSPLASS/TUN ,0 % 2199 TYVERI DIV ,4 % Sum ,3 % GROVT TYVERI ($258) 2201 GR.TYV.FRA VILLA ,0 % 2202 GR.TYV.FRA LEILIGHET ,0 % 2203 GR.TYV.KJELLER/LOFT/OPPGANG ,0 % 2204 GR.TYV.FRA HYTTE ,0 % 2210 GR.TYV.FRA GULLSMED ,0 % 2211 GR.TYV. KOL./MELK/DELIKATES ,0 % 2212 GR.TYV.FRA KIOSK ,0 % 2213 GR.TYV.FRA DIV.FORRETNING ,0 % 2214 GR.TYV.FRA KONTOR GR.TYV.FRA APOTEK/LEGEKONTO GR.TYV.FRA VERKSTED/BEDRIFT ,3 % 2217 GR.TYV.FRA BRAKKE/NYBYGG/AR GR.TYV.FRA BIL/MOTORKJØRETØ ,5 %

3 2220 GR.TYV.FRA BÅT/FERGE/SKIP GR.TYV.FRA FORSAML.STED ,0 % 2222 GR.TYV.FRA BENSINSTASJON ,0 % 2223 GR.TYV.FRA REST./KAFE ,0 % 2224 GR.TYV.FRA SKOLE ,0 % 2225 GR.TYV.FRA TOLL/JERNBANESTE GR.TYV.FRA PERS.PÅ OFF.STED ,0 % 2235 GR.TYV.FRA HOTELL/PENSJONAT ,0 % 2237 GR.TYV.FRA GARASJE ,0 % 2239 GR.TYV.FRA IDRETTSANLEGG GR.TYV.FRA UTHUS ,0 % 2241 GR.TYV.FRA SYKEHUS/PLEIEHJE GR.TYV.FRA BOM-/POSTKASSE ,0 % 2244 GR.TYV.FRA POLITITJENESTEST GR.TYV.FRA MINIBANK GR.TYV.BEHANDLINGSSENTER ,0 % 2299 GR.TYV. DIV ,0 % Sum ,0 % MOTORVOGNTYVERI ($260) 2301 BRUKSTYVERI BIL ,4 % 2302 BRUKSTYVERI MOTORSYKKEL ,0 % 2303 BRUKSTYVERI MOPED ,0 % 2305 TYV./GR.TYV TILH/BÅTH/CAMPV ,0 % 2308 BRUKSTYV. BELTEMOTORSYKKEL ,0 % 2399 MOTORVOGNTYVERI, DIV ,0 % Sum ,3 % NASKERI 2401 NASKERI, BUTIKK $391A ,3 % 2499 NASKERI, DIV $391A ,0 % Sum ,4 % RAN/UTPRESSING 2502 RAN $ ,0 % 2504 RAN FRA BERUSET PERSON ,0 % Sum ,0 % BEDRAGERI/UTROSKAP 2601 POSTBEDRAGERI/POSTSP.BANK $ ,0 % 2602 BEDRAGERI $ ,8 % 2608 SJEKKBEDRAGERI $ ,0 % 2611 FORSIKRINGSBEDRAGERI $ FORANDRING/MANIPUL.DATA $ ,0 % 2615 BEDRAGERI/TRYGDEYTELSE ,0 % 2616 BEDRAGERI SOSIALYTELSE ,0 % 2699 BEDRAGERI/UTROSKAP, DIV ,0 % Sum ,4 % GJELDSFORHOLD 2701 FORRING DEKN.MIDL $ KONKURS, REGNSKAPSFORSØMMEL 1 1 Sum 2 2 SKADEVERK 2802 SK.VERK BIL/MOTORSYKKEL/MOP ,3 % 2805 GR.SK.V.BIL/MOTORSYKKEL/MOP ,0 % 2806 GROVT SK.VERK $ ,0 % 2807 SK.VERK VED BRANN ,0 % 2808 SK.VERK/TILGRISING PÅ BYGN ,0 % 2809 SK.VERK VED RUTEKNUSING ,0 % 2810 SK.VERK VED TAGGING/GRAFITT ,3 % 2811 GR.SK.V. KIRKE/BYGN.M/REL.T ,0 % 2899 SKADEVERK, DIV ,3 % Sum ,2 % HELERI/BISTAND 3301 SIMPELT HELERI $317 1.LEDD ,5 % 3304 GROVT HELERI $317,3.LEDD UAKTSOMT HELERI.$317 6.LEDD HELERI/BISTAND, DIV ,0 % Sum ,0 %

4 ORDEN/FRED 3403 FORSTYRR,ALM FRED/ORD $350, ,0 % 3404 BRANN, UAKTSOM $ ,3 % 3408 SKOGBRANN $ ,0 % 3409 BRANN - MOTORKJØRETØY $ ,0 % 3411 BÆRING KNIV E.L OFF.STED $ FORS,ALM FRED/ORD RUS $350, ,0 % 3499 ORDEN/FRED, DIV ,0 % Sum ,8 % PERSON 4001 TELEFONSJIKANE $390A ,3 % 4003 SKREMMENDE/PLAGS./HENSYNSL ,2 % Sum ,3 % SKADEVERK FORSEELSE 4101 SK.VERK/TILGRISING BYGN. $ ,0 % 4102 SK.VERK VED RUTEKNUSING $ ,0 % 4199 SK.VERK, DIV $ ,0 % Sum ,3 % RETTSSTRIDIG FORFØYNING 4201 RETTSSTRIDIG FORFØYNING $ HITTEGODS,ULOVL.TILEGNING $ ,0 % 4299 RETTSSTRIDIG FORFØYNING, DI ,0 % Sum ,0 % FORMUESRETTIGHETER 4302 RESTAURANT, IKKE BETALT $ ,0 % 4303 DROSJE, IKKE BETALT $ ,0 % Sum ,7 % STRAFFELOVEN,KAPITTEL 33 OG UTILB OPPTREDEN $325.1 NR ,0 % 5011 HINDRING OFF.TJ.MANN $326 N ,0 % 5012 FORULEMPING OFF.TJ.MANN $ ,0 % 5014 URIKTIG PERSONALIA $ ,0 % 5020 RETUR ETTER UTVISNING $ ,0 % 5021 BRUDD PÅ OPPH.-/BESØKSFORB ,3 % Sum ,9 % ALKOHOLLOVEN AV 2. JUNI 1989 NR 5102 ULOVL. PROD. (HJ.BRENT) ,0 % 5104 ULOV. SERV. OG DRIKK (DR.LA 3 3 Sum ,0 % ARBEIDSMILJØLOVEN AV 4. FEBRUAR 5302 ARB.ULYKKE PERSONSKADE ,0 % 5399 ARB.MILJ.LOVEN, DIV ,0 % Sum ,0 % BIDRAGSLOVEN AV 9. DESEMBER BIDRAGSLOVEN, DIV ,0 % Sum ,0 % PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 14. J 5701 ULOVLIG BYGGING HUS,HYTTE M ,0 % 5799 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, DIV 1 1 Sum ,0 % Dyrevelferdsloven av Eksotiske dyr, ulovlig ,0 % 5999 DYREVERNLOVEN, DIVERSE 1 1 Sum ,0 % MOTORFERDSELSLOVEN AV 10. JUNI 6099 MOTORFERDSELSLOVEN DIV ,0 % Sum ,0 % UTLENDINGSLOVEN AV 24. JUNI Opphold uten tillatelse ,0 % Sum ,0 % KULTURMINNELOVEN AV 9. JUNI VERNEREG.AUTOM.FRED.FORNMIN ,0 % Sum ,0 % MILITÆR STRAFFELOV AV 22. MAI MILITÆR STR.LOV - FORBRYTEL ,0 %

5 6999 MILITÆRE STRAFFELOV, DIV ,0 % Sum ,0 % ,0 % LEGEMIDDELLOVEN AV 4. DESEMBER 7101 NARKOTIKA, BRUK $31, ,1 % 7102 NARKOTIKA, BESITTELSE $31, ,3 % Sum ,6 % POLITILOVEN AV 4. AUGUST 1995 N 7304 URINERING ,7 % 7320 UNNLATT Å ETTERKOMME PÅLEGG ,0 % 7399 POLITILOV./POLITIVEDTEKT., ,0 % Sum ,3 % MERVERDIAVGIFTSLOVEN AV 19. JUN 8102 ANNEN AVG.UNNDR. $72,NR.2, ,0 % Sum ,0 % LIGNINGSLOVEN AV 13. JUNI MANGLENDE SELVANGIVELSE $ ,0 % Sum ,0 % SPESIALLOVER, DIVERSE 8505 VERDIPAPIRHANDL BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLO ,0 % 8523 Helsepersonelloven HUNDELOVEN ,0 % 8550 Bokføringsloven ,7 % 8599 Spesiallover, div 2 2 Sum ,0 % ,0 % TOLLOVEN AV 10. JUNI 1966 NR DISP. AV UFORTOLLETE VARER ,0 % Sum ,0 % VEGTRAFIKKLOVEN AV 18. JUNI PÅVIRKET/BERUSET $22, ,0 % 8902 PÅVIRKET/BER.M/PER.SKADE $ PÅVIRKET/BER.M/MAT.SKADE $ ,0 % 8904 PERSONSKADE $ ,0 % 8905 MATERIELL SKADE $ ,4 % 8906 KJØRETØY TEKNISK $ ,0 % 8908 OVERLATELSES MEDVIRKNING $ ,0 % 8909 KJØRING U/GYL. FØRERKRT $ ,0 % 8910 HASTIGHET ($$ 5 OG 6) ,0 % 8911 SKILT/SIGNAL/OPPMERKING $ ,0 % 8915 KJØRE- OG HVILETID ,3 % 8916 TRANSPORT AV FARLIG GODS (A ,0 % 8917 IKKE STOPPET TRAFIKNTRL. $ ,0 % 8918 UAKTSOM KJØRING,MULIG FARE ,0 % 8919 PLIKTER V/TRAFIKKUHELL $ ,0 % 8920 BRUK AV UREG.MOTORVOGN $17, ,0 % 8921 USKIKKET FØRER $21, TRAFIKK, DIV ,7 % Sum ,1 % VÅPENLOVEN AV 9. JUNI 1961 NR VÅPENL. $ 33,1, ULOV. BÆRING AV SKYTEVÅPEN ,0 % 9103 ULOV. INNF. AVHEND. EL. ERV ,0 % 9199 VÅPENLOVEN, DIV ,0 % Sum ,0 % ,0 % UNDERSØKELSESSAKER 9701 MISTENKELIG DØDSFALL ,0 % 9702 SYKEHUSDØDSFALL (MIST.FEILB ,0 % 9704 SELVDRAP, HENGING ,0 % 9711 BRANN, TEKNISK ,0 % 9714 ULYKKE, DØD/PERSONSKADE ,0 % 9715 SAKNET KVINNE, 0-14 ÅR ,0 % 9716 SAKNET KVINNE, ÅR ,0 % 9721 SAKNET MANN, ÅR ,0 % 9725 BRANN, UKJENT ÅRSAK ,0 % 9760 OVERDOSEDØDSFALL 3 3

6 9799 UNDERSØKELSE, DIV ,0 % Sum ,1 % Sum Kongsberg politidistrikt ,3 % ,5 %

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 30. juli 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Juni 19. Ikrafts. av lov 19.

Detaljer

Sak 889/13-123 03.02.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN

Sak 889/13-123 03.02.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN Sak 889/13-123 03.02.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN A anmeldte et politidistrikt for grov uforstand i tjenesten. Som følge av at politiets datasystem ikke hadde vært oppdatert, måtte A

Detaljer

ANMELDELSE AV TIDLIGERE POLITITJENESTEPERSON FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED ETTERFORSKINGEN AV BRANNEN PÅ SCANDINAVIAN STAR

ANMELDELSE AV TIDLIGERE POLITITJENESTEPERSON FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED ETTERFORSKINGEN AV BRANNEN PÅ SCANDINAVIAN STAR Sak 370/13-123 2.12.2013 ANMELDELSE AV TIDLIGERE POLITITJENESTEPERSON FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED ETTERFORSKINGEN AV BRANNEN PÅ SCANDINAVIAN STAR En stiftelse anmeldte en tidligere

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar.

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar. Sak 747/13-123 03.01.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN A anmeldte polititjenesteperson B for ulovlig ha å beslaglagt hans bil. A viste til at han urettmessig var fratatt førerretten, og at

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke svarer for...

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Corporate Mastercard Gold DBNOR06-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Corporate Mastercard Gold DBNOR06-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Corporate Mastercard Gold DBNOR06-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Corporate Mastercard Gold (kortholder) 01.07.2015

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Gold (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Gold (Kortholder) FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Gold (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 104-6937 Gjelder f.o.m.: 01.07.2009, og avløser tidligere avtale. Gjelder t.o.m.: Corporate

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Det ble ikke ansett sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar.

Det ble ikke ansett sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar. Sak 75/14-123 29.09.2014 ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT A anmeldte polititjenesteperson B for brudd på taushetsplikt ved å ha sendt en bekymringsmelding til barnevernet. A anførte at B hadde misbrukt

Detaljer

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for

vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for vilkår Innbo Best Gjelder fra 01.01.2011 TIBE 111 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som erstattes 5. Endring

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 1011 Gjelder fra : 01.02.2009 Gjelder til : Landkreditt Bank AS

Detaljer

ISBN 978-82-8228-010-5

ISBN 978-82-8228-010-5 ISBN 978-82-8228-010-5 2 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER... 14 HVOR SKJER VOLDEN?... 14 NÅR SKJER VOLDEN?... 20 VÅPEN... 21 FORANLEDNING OG MOTIV...

Detaljer

Swedbank MasterCard Reiseforsikring

Swedbank MasterCard Reiseforsikring Swedbank MasterCard Reiseforsikring Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Forsikringsbevis for innehaver av Swedbank MasterCard utstedt av EnterCard Norge AS Gjelder fra: 1. mars 2007. Gjelder til: Kredittkortavtalen

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Forsikringsvilkår. Motorvognforsikring MOT1-7. Gjelder fra mars 2015.

Forsikringsvilkår. Motorvognforsikring MOT1-7. Gjelder fra mars 2015. Forsikringsvilkår Motorvognforsikring MOT1-7 Gjelder fra mars 2015. Forsikringsvilkår MOT1 gjelder motorvogner og tilhengere eiet av privatpersoner. Vilkårene gjelder også for veteran-/ klassisk motorkjøretøy.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Innst. O. nr. 18. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 98 (2002-2003)

Innst. O. nr. 18. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 98 (2002-2003) Innst. O. nr. 18 (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 98 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av politijuristenes

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Private Banking Platinum DBNOR02-v04

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Private Banking Platinum DBNOR02-v04 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Private Banking Platinum DBNOR02-v04 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Private Banking Platinum (kortholder) 01.07.2015 Danske

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Platinum DBNOR03-v04

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Platinum DBNOR03-v04 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Platinum DBNOR03-v04 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Platinum (kortholder) 01.07.2015 Danske Banks kredittkortavtale opphører,

Detaljer