Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden"

Transkript

1 Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

2 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov innført i Sør-Øst politidistrikt nøkkeltall... 2 Tabell 1. Totalt antall anmeldte saker i Sør-Øst... 2 Generelle kommentarer... 2 Tabell 2 Total antall anmeldelser for enkelte utvalgte grupper i Sør-Øst... 4 Geografisk driftsenhet (GDE) Buskerud... 5 Tabell 3. Totalt antall anmeldte saker i Buskerud... 5 Tabell 4 Total antall anmeldelser for enkelte utvalgte grupper i Buskerud... 6 Geografisk driftsenhet (GDE) Vestfold... 7 Tabell 5. Totalt antall anmeldte saker i Vestfold... 7 Tabell 6 Total antall anmeldelser for enkelte utvalgte grupper i Vestfold... 8 Geografisk driftsenhet (GDE) Telemark... 9 Tabell 7. Totalt antall anmeldte saker i Telemark... 9 Tabell 8 Total antall anmeldelser for enkelte utvalgte grupper i Telemark Politireformen Sør-Øst politidistrikt ble etablert 1. januar 2016 etter en sammenslåing av fire tidligere politidistrikter. Da startet et meget omfattende strukturelt og organisatorisk arbeid. Nye inndelinger, ikke bare på overordnet plan, men også ned på den enkelte politisone, har ført til omfattende datatekniske utfordringer når man skal analysere straffesakstall og sammenligne datamateriale fra ny og gammel struktur. Ny straffelov innført i 2015 I oktober 2015 ble straffelov av 2005 innført til erstatning for straffeloven av Dette førte til endringer i statistikk-koding for straffesaker, slik at tallene før og etter oktober 2015 ikke er direkte sammenlignbare. Dette gjelder særlig kriminalitetstypene "vinning" og "økonomi", og i noen grad kriminalitetstypene "vold" og "annen". Blant de utvalgte gruppene så skal endring i forbindelse med ny straffelov være hensyntatt. Tallene i denne oversikt må derfor sees i lys av disse to meget store endringer innenfor straffesaksarbeidet og er årsak til at denne statistikken bare inneholder tall for de siste tre år. Side 1

3 Sør-Øst politidistrikt nøkkeltall Tabell 1. Totalt antall anmeldte saker i Sør-Øst Sør-Øst Annen Arbeidsmiljø Miljø Narkotika Sedelighet Skadeverk Trafikk Undersøkelsessaker Vinning Vold Økonomi Totalsum Generelle kommentarer Nedgangen i totalt antall anmeldelser de siste fem år tilskrives i hovedsak vinningskriminalitet, og narkotikasakene. Trafikk og narkotikasaker er resultat av politiets egeninnsats, i den forstand at det er få anmeldelser fra 3. part i disse to statistikk-kategoriene. Det samme gjelder undersøkelsessakene. Holder man disse tre kategoriene (narkotika, trafikk og undersøkelsessaker) utenfor denne oversikten, var det anmeldelser i 2018, som er en økning på 2,6 % fra året før. Narkotika Nedgangen i narkotikasakene skyldes primært en kursendring fra politiets side, der fokus på bakmenn og de organiserte kriminelle miljøene prioriteres framfor å etterforske og påtale brukeradferd. De omfattende narkotikasakene er krevende å etterforske. Dette sammen med prioritering av andre alvorlige saker gir bl.a. utslag i at narkotikasaker viser en nedgang på bortimot 15 prosent sammenlignet med foregående år. Sedelighet Antall sedelighetssaker viser en liten oppgang fra året før. Denne økning skyldes både at flere melder slike overgrep, endringer i straffeloven, og flere registrerte saker knyttet til overgrep via nett. Det er ingen egen statistikk-kode for nettovergrep. Disse fremkommer i statistikkgruppe 4.2,4.4 og 4.6 Antall voldtektssaker økte med 11,4 prosent til 196 anmeldelser. Side 2

4 Politiet mener det fortsatt er store mørketall innenfor sedelighetssakene. Vinningsforbrytelser Det har i flere år vært en nedgang i vinningskriminaliteten over hele landet. Går en fem år tilbake var det i 2018 vel 40 % færre anmeldte vinningssaker. Nedgangen i antall anmeldte grove tyveri fra bolig fortsetter imidlertid også i 2018 med en nedgang på 23,3 prosent sammenlignet med året før. Ca. 40 prosent av anmeldelsene etter vinningskriminalitet blir levert politiet via nett. Vold Antall voldssaker øker noe fra 2017 til Voldssaker med særlig frist omfatter grov kroppskrenkelse og kroppsskade (inkludert legemsbeskadigelse med kroppsskade i tidligere straffelov), herunder drap. Det var i 2018 tre drap i Sør-Øst politidistrikt. Gjennomsnitt for de siste årene har vært 3-4 drap per år. I kategorien vold og trusler mot grupper med særskilt vern ligger forulemping og vold av offentlig tjenestemann, herunder helsepersonell, lærere og yrkessjåfører innen offentlig transport. Geografiske forskjeller Mens antall anmeldelser i Vestfold og Telemark har hatt sterke nedganger tidligere år, har antall anmeldelser nå flatet ut sammenlignet med fjoråret. Dette til forskjell for Buskerud, som ikke har hatt så store nedganger tidligere år, men antall anmeldelser fortsetter å gå ned sammenlignet med Tall for den enkelte kommune fremkommer ikke i denne oversikten. Det henvises til de Geografiske driftsenhetene i Sør-Øst politidistrikt. Side 3

5 Tabell 2 Total antall anmeldelser for enkelte utvalgte grupper i Sør-Øst Sør-Øst Grovt tyveri fra bolig Grovt tyveri fra hytte Brukstyveri motoriserte landkjøretøy Ran Dopinglovbrudd etter legemiddelloven Dopinglovbrudd etter straffeloven Narkotikalovbrudd etter legemiddelloven Narkotikalovbrudd etter straffeloven Grove narkotikalovbrudd etter straffeloven Mishandling i nære relasjoner Voldssaker med særskilt frist Vold og trusler mot grupper med særskilt vern Menneskehandel Trusler Voldtekt Seksuell omgang og voldtekt av barn u/14 år Seksuell omgang med barn år Seksuell handling og seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd overfor barn u/16 år Overgrepsmateriale og annen pornografi Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd Menneskesmugling Side 4

6 Geografisk driftsenhet (GDE) Buskerud Tabell 3. Totalt antall anmeldte saker i Buskerud Buskerud Annen Arbeidsmiljø Miljø Narkotika Sedelighet Skadeverk Trafikk Undersøkelsessaker Vinning Vold Økonomi Totalt Buskerud Side 5

7 Tabell 4 Total antall anmeldelser for enkelte utvalgte grupper i Buskerud Buskerud Grovt tyveri fra bolig Grovt tyveri fra hytte Brukstyveri motoriserte landkjøretøy Ran Dopinglovbrudd etter legemiddelloven Dopinglovbrudd etter straffeloven Narkotikalovbrudd etter legemiddelloven Narkotikalovbrudd etter straffeloven Grove narkotikalovbrudd etter straffeloven Mishandling i nære relasjoner Voldssaker med særskilt frist Vold og trusler mot grupper med særskilt vern Menneskehandel Trusler Voldtekt Seksuell omgang og voldtekt av barn u/14 år Seksuell omgang med barn år Seksuell handling og seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd overfor barn u/16 år Overgrepsmateriale og annen pornografi Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd Menneskesmugling 1 2 Side 6

8 Geografisk driftsenhet (GDE) Vestfold Tabell 5. Totalt antall anmeldte saker i Vestfold Vestfold Annen Arbeidsmiljø Miljø Narkotika Sedelighet Skadeverk Trafikk Undersøkelsessaker Vinning Vold Økonomi Totalt Vestfold Side 7

9 Tabell 6 Total antall anmeldelser for enkelte utvalgte grupper i Vestfold Vestfold Grovt tyveri fra bolig Grovt tyveri fra hytte Brukstyveri motoriserte landkjøretøy Ran Dopinglovbrudd etter legemiddelloven Dopinglovbrudd etter straffeloven Narkotikalovbrudd etter legemiddelloven Narkotikalovbrudd etter straffeloven Grove narkotikalovbrudd etter straffeloven Mishandling i nære relasjoner Voldssaker med særskilt frist Vold og trusler mot grupper med særskilt vern Menneskehandel Trusler Voldtekt Seksuell omgang og voldtekt av barn u/14 år Seksuell omgang med barn år Seksuell handling og seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd overfor barn u/16 år Overgrepsmateriale og annen pornografi Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd Menneskesmugling 3 1 Side 8

10 Geografisk driftsenhet (GDE) Telemark Tabell 7. Totalt antall anmeldte saker i Telemark Telemark Annen Arbeidsmiljø Miljø Narkotika Sedelighet Skadeverk Trafikk Undersøkelsessaker Vinning Vold Økonomi Totalt Telemark Side 9

11 Tabell 8 Total antall anmeldelser for enkelte utvalgte grupper i Telemark Telemark Grovt tyveri fra bolig Grovt tyveri fra hytte Brukstyveri motoriserte landkjøretøy Ran Dopinglovbrudd etter legemiddelloven Dopinglovbrudd etter straffeloven Narkotikalovbrudd etter legemiddelloven Narkotikalovbrudd etter straffeloven Grove narkotikalovbrudd etter straffeloven Mishandling i nære relasjoner Voldssaker med særskilt frist Vold og trusler mot grupper med særskilt vern Menneskehandel Trusler Voldtekt Seksuell omgang og voldtekt av barn u/14 år Seksuell omgang med barn år Seksuell handling og seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd overfor barn u/16 år Overgrepsmateriale og annen pornografi Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd Side 10