LITTERATUR I DEN KULTURELLE SKULESEKKEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LITTERATUR I DEN KULTURELLE SKULESEKKEN"

Transkript

1 LITTERATUR I DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Finne den riktige I Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag mottek kommunane 1/2 av DKS-midlane sjølve, og i Møre og Romsdal 1/3. Dersom de ynskjer å bestille eit forfattarbesøk, skrivekurs eller annan litterær produksjon, kan Norsk Forfattersentrum hjelpe til med å finne den riktige til oppdraget. Denne folderen presenterer nokre forslag. O Ta kontakt med oss eller direkte med forfattaren de ynskjer besøk av. O Det er ein fordel om fleire skular samordnar forfattarbesøk. Da kan de dele på utgiftene til reise og opphald. Forfattarar som reiser langt er avhengige av fleire oppdrag på same tur for å kunne takke ja. O Besøka kan tilpassast skulen. Nokre forfattarar ynskjer at skulane førebur elevane på besøket. O Dobbeltsjekk at de ikkje får besøk av den same forfattaren gjennom det fylkeskommunale DKStilbodet. O Ta kontakt dersom de ynskjer utfyllande informasjon om besøket eller honorering. O Vi tipsar dykk gjerne om andre forfattarar enn dei som er presentert her. Vi har òg oversikt over forfattarar som passar i vidaregåande og for andre typar arrangement. Honorar Norsk Forfattersentrum har eit sett med minstesatsar, som du finn på nettsida vår. Desse kan brukast til å budsjettere eit forfattarbesøk. Reise, diett (statens takstar) og opphald kjem i tillegg til honoraret. Forfattaren kan be om meir enn minstesatsane. Oppdrag betalt med midlar frå DKS skal honorerast med dagsatsen på 3323 (3 timar, 3 formidlingar) per time for forarbeid. Antal timar forarbeid skal avtalast med forfattaren. Når du har laga ein avtale med ein forfattar, melder du inn oppdraget til Norsk Forfattersentrum for fakturering. Det vi treng å vite er namn på forfattar, størrelsen på honoraret, dato for besøket, fakturaadresse og e-postadresse. De mottek ein samla faktura frå oss i etterkant av besøket. Forfattarbesøk skapar lese- og skrivelyst! Kontaktinformasjon Norsk Forfattersentrum Midt-Norge Formidlingskonsulent Martin Ingebrigtsen tlf Avdelingsleiar Guri Sørumgård Botheim tlf Norsk Forfattersentrum Norsk Forfattersentrum skapar kontakt mellom forfattarar og publikum og sikrar at forfattaren får riktig honorar. Vi er ein medlemsorganisasjon for skjønnlitterære forfattarar, med 1200 medlemmar i heile landet. Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skulesekken. Difor samarbeider vi med fylke og kommunar om eit best mogleg litteraturtilbod til barn og unge. Forfattersentrum eig Litteraturbruket, eit kompetansesenter for litterære produksjonar. 1

2 Mora som glemte at det var kveld Opplesing og bildeframvisning for barnehagebarn. Ingrid leser og forteller fra den nye barneboka Mora som glemte at det var kveld. Boka er illustrert av Kari Stai. Stella er trøtt og vil legge seg. Mamma er opptatt med noe inne på gjesterommet. Stella klarer å stelle seg selv, hun. Av med klærne, på med nattøyet, fram med tannbørsten. Når mamma endelig kommer, får Stella en stor overraskelse. Ingrid Storholmen har hovedfagstudier i litteraturvitenskap fra UIB. Ettårig forfatterutdanning fra Høyskolen i Bø, her har hun vært tilbake og undervist i 5 år. Ingrid har skrevet 7 bøker i ulike genre. Utvalg av dikene hennes er oversatt til 18 språk. Hun har mottatt en rekke priser og stipender. jobbet som litteraturredaktør i Morgenbladet. Ingrid har tidligere turnert i DKS og vært på mange skolebesøk. Telefon: E-post: Bosted: Verdal Maks elevtall: 30 Tidsbruk: 45 minutter Transport: Har sertifikat Ingrid var med på å starte Norsk Forfattersentrums Skriveform og Litteraturtidsskriftet Luj. Hun har 2

3 Æsj! Damer og demoner Æsj! Barnehager og trinn Reidar tegner og improviserer i dialog med barna. Temaet er dyr og kroppsfunksjoner. Han snakker om bøkene Æsj!, Tissemus og Ku uten hode. Vi lager kanskje en helt ny historie sammen, og kanskje tegner Reidar en av elevene med dyrekropp. Damer og demoner trinn Forfatterbesøket har preg av en standupforestilling der Reidar bruker humor og utfordrer autoriteter, samtidig som han forteller barna om yrket sitt. Han tegner også et monster etter barnas beskrivelser. Målsetningen med forestillingen er å skape leselyst, og da spesielt hos gutter som ikke tror at bøker er tøft. Reidar har et hovedfag i illustrasjon og har illustrert over 40 bøker, 14 av disse har han skrevet selv. Han har vært på nærmere 3000 forestillinger i norske skoler de siste 12 årene! Telefon: E-post: Heimeside: Bosted: Oslo Maks elevtall: Æsj!: 30 Damer og demoner: 60 Tidsbruk: Æsj!: 1 klokketime Damer og demoner: Dobbelttime Tekniske krav: Flipover, rød og svart sprittusj med flat tupp Transport: Har sertifikat, men ikke egen bil 3

4 De lekende ordene Dette er et skrivekurs for de minste. Gjennom samtale, dikteksempler, fellesoppgaver og egenaktivitet får elevene jobbe med de sanselige og lekfulle sidene av språket. Marte leser dikt og gir oppgaver til elevene. Hva er spennende ord, hvilke ord er skumle, triste, farlige, glade, morsomme, hvilke ord slår, har sko på, hopper eller danser? Har de et favorittord? Kan man sette sammen ord til nye ord? Telefon: E-post: Bosted: Trondheim Maks elevtall: 20 Tidsbruk: 2 3 timer Tekniske krav: Blyanter Transport: Har ikke sertifikat Marte Huke har gitt ut fire diktsamlinger, siste utgivelsen er De fire årstidene (2011). Hun har, i tillegg til å være forfatter, lang erfaring fra tidsskriftsarbeid, festivaler og skrivekurs. Hun er utdannet ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og Litterär gestaltning ved universitetet i Göteborg. Marte har bodd i Trondheim siden 2002, var i 2008 fylkeskunstner i Sør-Trøndelag. Marte har en lang rekke med samarbeid med andre kunstnere bak seg, både innen teater, musikk og billedkunst. 4

5 Timothy mister seg sjølv Timothy mister seg sjølv handlar om ein mann som er glad og fornøgd. Men ein dag mister han ei tann. Dette vert starten på nokre dramatiske dagar i Timothy sitt liv. Vegard Markhus vil først fortelje om bakgrunnen for boka. Deretter filosoferer han saman med elevane over kva det kan vere å miste seg sjølv. Elevane skal lære eit par songar som Timothy har laga, før forfattaren les boka og viser bileta på storskjerm. Til slutt lager dei eit rart bilete som blir sendt til Timothy. Om forfattaren Vegard Markhus bur i Bergen. Der arbeider han som lærar. Markhus har gjeve ut tre biletbøker for born: Redd, Timothy mister seg sjølv og God natt. Han har sjølv både skrive og illustrert bøkene. Når han får tid, prøver han dessutan å verte rockestjerne. Vegard har tidlegare vore på fleire DKS-turnear i Hordaland og Sør-Trøndelag. For boka Timothy mister seg sjølv mottok han Nynorsk barnelitteraturpris. Boka vart i 2011 kåra til Årets bok av barneskuleelevar i Rogaland. Kontaktopplysningar Telefon: E-post: Bustad: Bergen Maks elevtal: 30 Tidsbruk: skuletime Tekniske krav: Projektor eller digital tavle til framsyning av illustrasjonar Transport: Har sertifikat 5

6 Heia Stine! Juli en sommer to stemmer Heia Stine! 1. 4.trinn Tania Kjeldset forteller om de fem bøkene om Stine. Det er lettleste og populære bøker i skolen. Vi møter Stine og klassekameratene hennes i skolehverdagen. Tania ønsker å dra barna inn i timene, slik at man får en felles utveksling av erfaringer. Tanias bøker er små hverdagskomedier som barna lett kjenner seg igjen i. Hun velger scener som egner seg til samtale og diskusjon. Barna får stille spørsmål og selv bli inspirert til å lese, skrive og kanskje også illustrere en tekst selv. JULI en sommer to stemmer trinn Ungdomsromanen JULI handler om møtet mellom Elin og Kato og følelsene som oppstår mellom dem. De møtes i sommerferien på Schrøderøya. Elin kommer fra et trygt og stabilt miljø, mens Kato er rotløs og alene, han må ta mye ansvar for moren sin som har et rusproblem. Tania vil snakke om temaer som vennskap og svik, omsorgssvikt, rus, og ikke minst det å tørre å ta grep, å blande seg inn i andres liv. Tania Kjeldset er utdannet illustratør ved Kunst og håndverkskolen i Oslo i Hun debuterte som forfatter i 1995 og har skrevet 11 bøker, derav bildebøker, romaner, og bøkene om Stine. Tania har 12 års erfaring med turnévirksomhet og forfatterbesøk fra 1. til 10. trinn i grunnskolen. Tania er fast gjestelærer på skrivekunstlinjen ved Nansenskolen, og har jevnlig skrivekurs i grunnskolen. Tania ble nominert til U-prisen for Ungdomsromanen JULI, som er solgt til Tyskland, Frankrike og Sverige. Telefon: E-post: Bosted: Oslo Heimeside: Maks elevtall: 30 Tidsbruk: 1 skoletime Tekniske krav: To store bord til utstilling Transport: Har ikke sertifikat 6

7 Med fortida i handa Korleis såg det ut i lokalmiljøet i gamle dagar? Korleis levde bestemor og oldemor? Korleis kan vi finne spor og minne frå fortida? Med fortida i handa er eit opplegg kor elevane skal leite etter og bli merksame på spor frå fortida i lokalmiljøet sitt. Opplegget er samansett av ein fellesdel Kor kan vi finne fortida? og ein del 2 der forfattaren og ei mindre gruppe elevar gjennomfører ei vandring i lokalmiljøet. Om ønskeleg kan ein også gjere eit etterarbeid med tips om korleis elevane kan dokumentere det dei har funne ut om gamle dagar. Om forfattaren John Roald Pettersen er forfattar og journalist med bakgrunn som førskulelærar. Han har skrive ulike typer barnebøker, men har særleg arbeidd med historiske tema. John Roald vaks opp i Lofoten, og er busett i Ålesund. Kontaktopplysningar Telefon: E-post: Bustad: Ålesund Maks elevtal: Første økt (inne) maks 60 elevar Andre økt (ute) ca. 15 elevar Tidsbruk: Første økt ca. 45 min Andre økt ca. 45 min (15 minutt opprigg) Tekniske krav: Projektor Transport: Har sertifikat og eigen bil Han har tidlegare turnert med denne produksjonen i Møre og Romsdal, Hedmark, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Finn spor fra fortida er ei handbok for barn om å leite etter spor frå gamle dagar, boka kjem på nyåret

8 Absolutt ukyssa Lag din egen bildebok! Forfatterbesøk: Absolutt ukyssa Nina prater med elevene, svarer på spørsmål, leser fra bøkene og tegner gjerne på tavle/flip-over. Lag din egen bildebok! Elevene deles inn i grupper, i løpet av dagen lager hver gruppe ei bildebok. Dette kurset undersøker hva ei bildebok egentlig er, hvordan man kan skrive og illustrere en spennende fortelling, inspirere elevene, og la dem oppdage hvor gøy det er å fortelle en historie i ord og bilder! Nina Elisabeth Grøntvedt er fra Trondheim og bor i Oslo. Hun har treårig bachelorgrad i illustrasjon fra Southampton, England, og utdanning i grafisk design. Hun har gått forfatterlinja for barne- og ungdomsbøker ved Norsk barnebokinstitutt, jobbet som salgskonsulent i forlag og som bokhandlermedhjelper. Fra 2009 har hun vært forfatter på heltid, og reist mye på turné i regi av DKS. Den første dagboka til Oda, Hei, det er meg! ble i 2010 nominert til Brageprisen og ARKs barnebokpris samme år. Boka er også oversatt til fem språk. Høsten 2012 kom oppfølgeren: Absolutt ukyssa. Telefon: E-post: Bosted: Oslo Maks elevtall forfatterbesøk: opp til 30 Maks elevtall bildebokkurs: ca. 10 (elevantall kan diskuteres og justeres) Tidsbruk forfatterbesøk: 1 skoletime. Trenger pause mellom visninger. Tidsbruk bildebokkurs: 6 timer. Skal honoreres med satsene for skrivekurs. Tekniske krav forfatterbesøk: tavle og kritt eller flip-over og tusjer til tegning. Tekniske krav bildebokkurs: PC, projektor/smartboard til visning av PowerPoint. God plass til arbeid i grupper. Skrive- og tegneutstyr. Papir i forskjellige farger. Tusjer/fargestifter/fargeblyanter. Saks og limstift til hver elev (vi jobber med collage-teknikk). Fargekopimaskin. Stiftemaskin som stifter en bunke med A4-ark på midten. Transport: Har sertifikat 8

9 Hvem er samene? Opplegget baseres rundt boken Samer, utgitt i Cappelen Damms faktaløveserie i Samer er ei faktabok for barn. Det legges opp til et tredelt opplegg. Del 1. Første del tar form av et miniforedrag basert på boka Samer. Elevene får en kjapp gjennomgang av samisk historie fra det gamle siidasamfunnet, via grensedragning og fornorskning, fram til i dag. I tillegg får de ei innføring i dagens samiske samfunnsliv. Foredraget vil være delvis dialogbasert og kan være forskjellig fra klasse til klasse. Del 2. Andre del er et minikurs i nordsamisk. Elevene vil få ei kjapp innføring i det nordsamiske alfabetet, slik at de kan uttale ordene korrekt. Deretter vil de få lære noen enkle samiske fraser som er nødvendig for å kunne hilse på hverandre og føre en liten samtale. Til slutt blir elevene delt inn i par, slik at de kan øve på frasene og føre en samtale sammen på samisk. Del 3. Tredje del består av en språklek hvor elevene får benytte litt av kunnskapen fra språkkurset. Sigbjørn Skåden kommer fra Skånland i Sør-Troms. Han snakker og skriver nordsamisk og norsk. Han debuterte som forfatter i 2004 med diktboka Skuovvadeddjiid gonagas (Skomakernes konge). For denne boka ble han nominert til Nordisk Råds litteraturpris fra det samiske språkområdet. Sigbjørn har siden gitt ut en roman og ei diktsamling. I 2012 ga han ut si første barnebok, faktaboka Sámit/Samer som kom ut på to språk som en del av Cappelen Damms løvebokserie. Skåden har gjennomført flere skoleturneer i blant annet Finnmark, Troms, Nordland, Sør-Trøndelag og Akershus. Telefon: E-post: Bosted: Tromsø Maks elevtall: 32 Tidsbruk: Dobbelttime Tekniske krav: Projektor, lerret og tavle. Behov for kopiering. Transport: Har sertifikat 9

10 Draumen om Abebe Bikila: Livet i Etiopia Vårsøg. Draumen om Abebe Bikila: Livet i Etiopia Dette er eit heilt annleis møte med Afrika: korleis eitt av verdas fattigaste land også kan vera rikt, i form av sterke menneske, kulturelt mangfald, eineståande historie. Gjennom foto og forteljing møter elevane enkeltmenneske på sin eigen alder. Møtet med Etiopia og Afrika er også eit møte med oss sjølv; herifrå kom mennesket. Abebe Bikila vann OL-gull på maraton berrføtt, og er eit symbol på styrke og framtidsdraum over heile Afrika. Vårsøg Dette er ei vandring i språk og skriveglede, med forfattaren Hans Hyldbakk som døropnar. Hans Hyldbakk er mest kjent for diktet Vårsøg, og skreiv heilt til han døydde 103 år gammal i Frå han var liten bar han på ein sterk draum om å skrive. Produksjonen fortel korleis han dreiv draumen sin gjennom, mot alle odds. Han voks opp i fattigdom, i eit fattig land. Da han døydde var Norge verdas rikaste land. Slik blir forteljinga om Hans Hyldbakk også ei vandring i norsk historie. Om forfattaren Svein Sæter er forfattar og har skrive 20 sakprosabøker, ofte med historiske tema. Han kåserer rundt om i heile Sør-Norge, ikkje minst om Etiopia. Oppsettinga er vist på mange skular i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. Svein er kjent som ein god formidlar, ikkje minst overfor unge, og har redigert barnediktsamlinga Dikt frå Vårsøglandet. Kontaktopplysningar Telefon: E-post: Bustad: Stangvik, Surnadal Heimeside: Maks elevtall: inga grense Tidsbruk: 1 skuletime Tekniske krav: Projektor og skjerm. I tillegg for Vårsøg: Tavle eller arktavle. Tilgang til internett på skjerm eller smartboard er ein fordel. Viss ikkje, trengst ein cd-spelar i tillegg. Transport: Har sertifikat og eigen bil Undervegs lagar elevane eit dikt, inspirert av barnediktsamlinga Dikt frå Vårsøglandet. 10

11 Eit dykk inn i skrivingas verd Forfattar Sunniva Relling Berg kjem på besøk i ein dobbelttime. I den fyrste timen snakkar ho om boka Utfor. Sunniva tar opp relevante tema frå boka (som mobbing, og utfrysing), og ho fortel om skriveprosessen, det å arbeide med tekst og inspirasjon. Andretimen får elevane korte skriveøvingar, og så les elevane opp tekstane dei har skrive og Sunniva gir tilbakemelding. Alternativt opplegg på ein enkelttime: Første del av opplegget over, eventuelt med ei kort skriveøving på slutten. Kontaktopplysningar Telefon: E-post: Bustad: Bergen Heimeside: Maks elevtall: 30 Tidsbruk: Dobbelttime Tekniske krav: Ingen Transport: Har sertifikat Sunniva Relling Berg debuterte med ungdomsboka Utfor som m.a. blei nominert til Brageprisen 2012 for beste barne- og ungdomsbok, og fekk Stiftelsen Kjell Holms kulturpris. Sunniva har gått på Skrivekunstakademiet i Hordaland, studert Industriell Design ved NTNU og går nå på Universitet i Bergen og tek ein bachelor i Digital kultur. Sunniva kjem frå Ålesund. 11

12 Skriv ditt liv på to timer! Dette er et skrivekurs for alle, enten du har en forfatter i magen eller slett ikke har tro på at du kan skrive. Kurset er lagt opp på en uformell og leken måte som setter hver elevs kreative muligheter og evner i sentrum. Gjennom forskjellige skriveøvelser, tekster og diskusjoner vil elevene i løpet av to timer produsere korte skjønnlitterære tekster. Kurset vil sveipe innom karakterbygging, fortelling, kortprosa og poesi. Skrivekurset kan også tilpasses skriving av humortekster og ordspill. Om forfatterne Joakim Kjørsvik (f. 1978) fra Ålesund, forfatter, utdannet ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og ved tekstforfatterlinja på Westerdahls. Han debuterte med novellesamlingen Åpenbart ingen nabo på Cappelen Damm i Han har vært delaktig i skrivekurset Forteller møter forfatter i Fredrikstad. Han har i en årrekke arbeidet i bokhandel, som forfatter og litteraturformidler. Endre Ruset (f. 1981) fra Molde, forfatter. Utdannet ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Debuterte med diktsamlingen Ribbeinas Vingespenn på Gyldendal Norsk Forlag. For sin andre diktsamling mottok han Bjørnsonstipendet. Han har skrevet anmeldelser for Morgenbladet, vært programansvarlig for Norsk Litteraturfestival, og har undervist i kreativ skriving og holdt skrivekurs for det videregående trinnet i Hedmark i Forfatterne har turnert sammen for DKS i Nord- Trøndelag med skrivekurs for vgs. Telefon: Endre Ruset E-post: Bosted: Oslo Maks elevtall: 35 Tidsbruk: 90 minutter, kan utvides til 120 minutter. Tekniske krav: Tavle. Penn og papir til elevene. Transport: Har sertifikat 12

Litteratur i DKS Møre og Romsdal. Til kommunane

Litteratur i DKS Møre og Romsdal. Til kommunane Litteratur i DKS Møre og Romsdal. Til kommunane Denne folderen presenterer forfattarar som kan bestillast til skulebesøk. Ved bestilling: - Ta enten kontakt med oss eller forfattaren direkte. - Det er

Detaljer

Årsmelding 2013. Vi leverer levende litteratur

Årsmelding 2013. Vi leverer levende litteratur Vi leverer levende litteratur Årsmelding 2013 Norsk Forfattersentrums virke er viktig og nødvendig. Norsk Forfattersentrum ble dannet med to hovedmål for øyet: Flest mulig forfattere ut til et størst mulig

Detaljer

FORFATTEREN 0305 SKOLEBESØK OVERSETTEREN

FORFATTEREN 0305 SKOLEBESØK OVERSETTEREN F FORFATTEREN 0305 OVERSETTEREN TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE FORFATTERFORENING NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE NORSK OVERSETTERFORENING SKOLEBESØK LITTERATURPROFETANE AV INGELIN RØSSLAND KLASSETUR AV

Detaljer

LITTERATUR TIL FOLKET

LITTERATUR TIL FOLKET LITTERATUR TIL FOLKET Fylkesbiblioteket har fått støtte fra Fritt Ord til turneene «LITTERATUR TIL FOLKET». Det vi si at vi kan dekke reiseutgifter for forfatterne som reiser på turné i år. I tillegg ønsker

Detaljer

#KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015

#KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015 #KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015 Velkommen til Kulturtorg for barnehagane! Det er no tredje gong at Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer nettverkssamling for deltakarane i Kultursekk

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

LESNINGER FESTIVALKRO BOKMARKED SKRIVEKUNST TEATER KUNSTKLUBB

LESNINGER FESTIVALKRO BOKMARKED SKRIVEKUNST TEATER KUNSTKLUBB LESNINGER FESTIVALKRO BOKMARKED SKRIVEKUNST TEATER KUNSTKLUBB VELKOMMEN Hvorfor skal vi lese? Når vi leser, glemmer vi tid og sted. Vi leser om hvordan andre lever sine liv, vi føler gjenkjennelse. Litteraturen

Detaljer

KULTUR I TROMS 07/08

KULTUR I TROMS 07/08 KULTUR I TROMS 07/08 Den kulturelle skolesekken Velkommen til et nytt skoleår! Den kulturelle skolesekken har vært virksom siden 2003, og vi kan gledelig fastslå at kunst og kulturaktivitetene tilknyttet

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

NB21. BOKBÅTEN EPOS: Flytende litteraturhus i 50 år. UNDERVEIS: Vigdis Moe Skarstein om veien videre for bibliotekene

NB21. BOKBÅTEN EPOS: Flytende litteraturhus i 50 år. UNDERVEIS: Vigdis Moe Skarstein om veien videre for bibliotekene NB21 BOKBÅTEN EPOS: Flytende litteraturhus i 50 år UNDERVEIS: Vigdis Moe Skarstein om veien videre for bibliotekene NY TREND? Biblioteket holder åpent etter stengetid AINA BASSO: Leter etter sterke historier

Detaljer

Kurs for vaktmestere. Folkehøgskoleundersøkelsen. Vår eventyrlige verden Side 10-11. Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21

Kurs for vaktmestere. Folkehøgskoleundersøkelsen. Vår eventyrlige verden Side 10-11. Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21 Nr. 3-2012 76. årgang Kurs for vaktmestere Folkehøgskoleundersøkelsen Side 8 Vår eventyrlige verden Side 10-11 Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Barn, ungdom og bibliotek

Barn, ungdom og bibliotek 39. årgang 4 2014 Barn, ungdom og bibliotek Problemet med nynorskbøkene Gamebrarians Norge Ungdomsboktrender Erfaringer fra Program for skolebibliotek Barnebokblogger Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED DØGNBIBLIOTEKET

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang

Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang Innhold [tilt] Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang Roy Søbstad [ U t g i t t a v L a n d s l a g e t f o r m e d i e u n d e r v i s n i n g ] w w w. l m u. n o Leiaren har ordet Kjære

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2007

Norsk Forfattersentrum 2007 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

6. MARS 2015 Mysterie- elevane

6. MARS 2015 Mysterie- elevane Min favorittlærer 22 Han sparket ballen tilbake Fotoreportasje 30 Ikke bare barnemat Reportasje 28 Kreativ orkesterdisiplin Frisonen 39 Gammalrosabloggaren 5 6. MARS 2015 utdanningsnytt.no I landstoppen:

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? misjon. tidende. nr. 1-2015 170. årgang VEKST

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? misjon. tidende. nr. 1-2015 170. årgang VEKST Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? misjon s tidende nr. 1-2015 170. årgang VEKST leder Godt nytt år! Sigurd Egeland, kommunikasjonssjef Redaksjonen i Misjonstidende går med

Detaljer

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM BARNEHAGE Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne /05 snakke hvis veggene kunne

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf

God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf God jul NR. 2-1. DESEMBER 2011 & god nyttår! Les mer om Strategikonferansen Europeisk ruspolitikk nyere trender De usynlige heltene Les om: asdfasdf s. 6 - asdfasdf Vinterkurs og landsmøte 2012 INNHOLD:

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer

Bok i bruk. på første til fjerde trinn. Lesesenter et

Bok i bruk. på første til fjerde trinn. Lesesenter et Bok i bruk på første til fjerde trinn 2006 Lesesenter et Redaktør og prosjektleder: Anne Håland Utgitt i 2006 av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger

Detaljer