ASKHØGDA BARNEHAGE ÅRSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASKHØGDA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015"

Transkript

1 ASKHØGDA BARNEHAGE ÅRSPLAN

2 FORORD Til foreldre, foresatte, eier, og andre interesserte. Barnehagedriften styres av Lov om barnehager m/forskrifter. Loven pålegger barnehagen å lage en årsplan, som skal godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. Arbeidet i barnehagen bygger på Rammeplan for barnehagen, som er en forskrift til loven og dermed forpliktende for vår virksomhet. I tillegg har Askhøgda Barnehage en utvidet praktisering av den kristne formålsbestemmelsen slik det er nedfelt i vedtektene. Våre satsningsområder er å videreføre sosial kompetanse (Steg for steg) og språkutvikling (TRAS). Temaene i år blir: Årstidene og dyreliv, farger, eventyr, «Alf Prøysen». Askhøgda barnehage, august Elfrid Bogetvedt styrer 2

3 VELKOMMEN TIL ASKHØGDA BARNEHAGE Askhøgda barnehage startet opp 6. februar Barnehagen eies av Gjerdrum og Heni menighet. Vi er en heldags barnehage. Barnehagen er godkjent for barn mellom 0-6 år. Barnehagen åpner kl og stenger kl Barnehagen leier lokaler i sokkeletasjen på Gjerdrum misjonshus på Ask. Vi disponerer et stort rom i tillegg til vaskerom/toalett. Vi leier/låner rom i andre etasje når det er behov for det. Barnehagen ligger i rolige omgivelser med natur rundt som gir rik anledning til varierte opplevelser. Vi har et åpent inngjerdet uteareal med lekeapparater og grønt lekeområde. Ski og aking er en viktig del av lekeaktivitetene vinterstid. Parkeringsplassen og jordene rundt barnehagen gir oss flotte løypemuligheter til ski og aking. Vår beliggenhet gir oss mulighet til å legge turer til Ask sentrum, uavhengig av transportmidler. Personalet ved Askhøgda barnehage ønsker at både nye og gamle barn vil trives og ha det bra hos oss. Det er viktig med et nært foreldresamarbeid for å nå dette målet. Vi håper at dere foreldre kan få oppleve at vi i fellesskap kan bidra til å gi barna gode utviklingsmuligheter. 3

4 PRESENTASJON AV PERSONALET I ASKHØGDA BARNEHAGE Styrer, ped.leder Elfrid Bogetvedt Kontordag torsdag og annenhver fredag Ped.leder Ped.leder/assistent Assistent Assistent Assistent Vivi Ann Ytterdahl Sundt Thorild H. Lerberg Rønnaug Lerberg Sara Armedi Mette Carina Ege Renholder Ved sykdom benytter vi oss av faste vikarer. Når lengre fravær og omrokkeringer i personalet oppstår, blir dere foreldre orientert om dette med oppslag på tavla i gangen. Barnehagens adresse: Askhøgda 5, 2022 Gjerdrum Elfrid Bogetvedt Telefon: mobil E post adresse: 4

5 GENERELL INFORMASJON BETALING. Foreldrebetaling for plasser i barnehagene fastsettes av staten. Det betales for 11 måneder i året. I Juli er barnehagen stengt de 3 siste ukene (29, 30, 31). Juli er betalingsfri. Priser som gjelder pr. august Full plass kr % % % % 932 Søskenmoderasjonen er på 30%. Barn nr. 2 har 30% rabatt på sin egen pris. Betaling for melk og frukt kommer i tillegg. Hel plass kr 220. OPPSIGELSE. Skal et barn slutte eller endre oppholdstid i barnehagen, må det meldes skriftlig til barnehagestyrer en måned i forveien, regnet fra nærmeste 1. eller 15. i måneden. Ved oppsigelse av plass etter den 1. mai eller senere må det betales ut barnehageåret t.o.m. juni måned. 5

6 FORSIKRING AV BARNA Barna er ulykkesforsikret gjennom Gjensidige. Denne forsikringen gjelder i barnehagen og på turer barnehagen arrangerer. Forsikringen dekker bl.a. transport til og fra, og behandling hos lege/tannlege. BRINGING OG HENTING Barnehagen åpner kl hver dag. Om morgenen følges barnet inn i barnehagen og blir møtt av en fra personalet. Barnet må gjøres oppmerksom på at foreldrene går ved å si ha det. Vi ønsker å ha en kjernetid mellom kl og Barnehagen stenger kl Dette er et tidspunkt vi ber alle om å respektere. Dersom noe uforutsett skjer slik at hentingen blir etter stengetid, så ring å si ifra. Dette er svært viktig for barnet og personalet som venter. I tilfeller hvor andre enn de foresatte henter barnet, må barnehagen underrettes om dette på forhånd. SYKDOM Når barna blir syke bør de slippe å være i barnehagen. Tempoet og lydnivået er relativt høyt. Færre smittekilder reduserer også sykefraværet for både barn og ansatte. Det er ønskelig at det blir gitt beskjed til barnehagen når barnet ikke kommer. Er dere i tvil, ta kontakt med barnehagen. 6

7 MAT Barna får frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Varm mat på onsdager. KLÆR Personalet ber om at alle klær, sko, matbokser, leker og annet utstyr som barna har med seg er navnet. Navnelapper kan bestilles (ligger i hylle i gangen), og merkepenn kan lånes. Det blir stadig glemt klær og utstyr i barnehagen. Dette legges i boksen i gangen. Dersom man mangler noe er det lurt å ta en kikk der. Det er viktig at barnet har nok skiftetøy i hylla. Det er også flott hvis en har med flere sett utetøy. Noen dager er vi ute både formiddagen og ettermiddagen. I ruskevær er det morsomt å leke, men barna blir fort våte. Barn som bruker bleier og våtservietter, må ha med seg det. TURDAG Hver tirsdag er det turdag. Vi deler barna inn i grupper etter alder. De er da på tur en gang pr. mnd. Da har de med seg ryggsekk, mat, drikke, frukt og klær etter været. Se etter «sekken» på hylla. LEKER Barnehagen fraskriver seg ethvert ansvar for medbrakte leker. Vi vet derimot at det er morsomt å vise fram leker en har hjemme! I året som har gått har vi hatt ha med dager. Foreldre og barn får beskjed på månedsplanen om når det er ha med dag. Noen har med og andre ikke. Uunnværlige kosedyr og lignende kan selvfølgelig få være med i barnehagen når det er ønskelig. Foreldre og personalet avtaler hva som er best for barnet. Vi ønsker ikke at barna har med ulike typer skytevåpen 7

8 BURSDAGSFEIRING Barnas bursdag blir feiret stort! Dagen feires på etterskudd dersom barnet ikke er i barnehagen på bursdagen. Vi henger opp flagg, lager krone og kort. Foreldrene tar med noe godt å spise (frukt, boller, pizza, pølser etc.). Vi oppfordrer foreldre til å tenke sunne alternativer. Vi holder bursdagssamling der jubilanten er i sentrum og får være med å bestemme noe av innholdet, eks. en sang, en bok eller en lek. Alle har en dag som er sin! TRADISJONER Askhøgda barnehage er en barnehage med mange tradisjoner! Tilberedning og servering av ulik mat er en viktig del av våre aktiviteter. - Høst suppe - Ski / akedag - Lucia feiring - Påskefrokost - Julegudstjeneste - Gårdsbesøk - Grøtfest - Sommertur m/avslutning - Karneval 8

9 DAGSRYTMEN Dagsrytmen skaper forutsigbarhet og trygghet for barn og voksne. Vi vektlegger disse rutinene, men har samtidig rom for det impulsive og ikke planlagte. Vi lever jo midt opp i barnas verden! Barnehagen åpner Frokost havregrøt/brødmat Lek inne/ute aktiviteter sstund Toalett vask av hender Formiddagsmat m/frukt, grønnsaker Utelek Måltid med brød/knekkebrød Barnehagen stenger FORELDRESAMARBEID Et godt samarbeid mellom ansatte og foreldre er grunnleggende for at barna skal ha det bra i barnehagen. Gjensidig respekt og åpenhet er viktig for at foreldre og ansatte skal være trygge på hverandre. Med disse faktorene på plass blir det lettere å gi barnet en individuell behandling, og dermed en god og trygg barnehagehverdag. 9

10 DEN UFORMELLE PRATEN Den daglige kontakten når barna bringes og hentes er en viktig del av foreldresamarbeidet. Da utveksles informasjon som er til barnets beste og som er nødvendig for å kunne gi barna en god barnehagehverdag. Brukerundersøkelser og andre evalueringer fra foreldrene viser at denne uformelle praten er viktig også for foreldrene. Vi gjør vårt beste for å ta oss tid til dette i en ofte hektisk morgen og ettermiddags stund. ANDRE SAMARBEIDSFORMER SOM ER GJENNOMGÅENDE HELE ÅRET - Månedsplaner og andre informasjonsskriv. Det meste blir sendt med hvert enkelt barn hjem, og noe blir bare hengt opp på oppslagstavla i gangen. - Gjensidig informasjon/beskjed via telefon. ARRANGEMENTER DER FORELDRENE DELTAR Foreldrekaffe, Luciafeiring, julegudstjeneste, juleavslutning, dugnader og sommertur. DET FORMELLE SAMARBEIDET Foreldrene inviteres til foreldremøte i september med valg av foreldrerepresentanter. På våren avholdes også et felles foreldremøte. I tillegg har selvfølgelig foreldrerådet mulighet til å arrangere egne foreldremøter. Foreldrerådet i Askhøgda barnehage består av alle foreldrene. I følge barnehageloven skal foreldrerådet: fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det velges hvert år 2 foreldreråds representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av representanter fra foreldrene, ansatte og eier (d.v.s. Gjerdrum og Heni sokn). Barnehagens styrer har møterett, men ingen stemmerett med mindre styrer er valgt som en av representantene for de ansatte. Samarbeidsutvalgets funksjon er å være: et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 10

11 Utvalget skal drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehage og lokalsamfunn. Foreldresamtaler avholdes med alle foreldrene på våren. Det er styrer og ped.leder som gjennomfører disse samtalene. Samtalen styres selvfølgelig av hva foreldrene ønsker å ta opp. Barnehagen på sin side observerer barnet, og personalet forbereder samtalen sammen med pedagogisk leder. Konfidensielle ting blir selvsagt behandlet der etter. Ellers er det selvfølgelig åpent for samtaler gjennom hele året, dersom det er behov for det. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER: Barnehagen, ved styrer, samarbeider med PPT, skole, helsesøster, barnevern, logoped og andre instanser. Samarbeidet er en del av hverdagen vår. De ulike instansene er viktige samarbeidspartnere for barnehagen. Henvendelser angående enkeltbarn skal alltid skje i samarbeid med foreldrene. 11

12 PERSONALSAMARBEID Trivsel på arbeidsplassen er viktig! I Askhøgda barnehage setter vi et godt personalsamarbeid svært høyt. For å drive en god barnehage må personalet trives og samarbeide godt! Dette er et kontinuerlig arbeid som krever avsatt tid. PERSONALMØTER Personalet har 4 timer hver måned til personalmøter. Møtene blir brukt til felles planlegging, veiledning, evaluering og andre faglige temaer. Førstehjelpskurs en gang pr. år. PLANLEGGINGSDAGER Personalet har 3 planleggingsdager i løpet av året. Disse dagene blir brukt til planlegging og kurs for alle ansatte. På disse dagene er barnehagen stengt for barna. Planleggingsdager for 2014/ august 02. januar 15. august 13. august 14. august MEDARBEIDERSAMTALER Styrer har medarbeidersamtaler med alle ansatte. 12

13 BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER Formålsparagrafen Vårt arbeid i barnehagen skal bygge på lov om barnehager med forskrift og Rammeplan for barnehagen. I forskriften til formålsparagrafen står det: Barnehagen skal gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna til å utvikle evne til toleranse og omsorg. Enkeltbarnet skal også få mulighet til selvutfoldelse gjennom allsidig aktivitets og lekemuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til at barna sikres et miljø som gir dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, læring og etisk veiledning. Rammeplan Rammeplanen har som grunnleggende utgangspunkt at utvikling er en kontinuerlig prosess som har sin drivkraft i samspillet mellom barnet og omgivelsene. Planen, som er en forskrift til BHG loven inneholder 7 fagområder: Kommunikasjon, språk, tekst Kropp, bevegelse, helse Kunst, kultur, kreativitet Natur, miljø, teknikk Etikk, religion, filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Handlingsplan De private og kommunale barnehagene i Gjerdrum har utarbeidet en handlingsplan. Satsningsfelt: Språkutvikling Barns medvirkning Disse emnene blir innarbeidet i månedsplanene gjennom året. Kropp bevegelse og helse Matematikk i barnehagen 13

14 BARNEHAGENS INNHOLD Askhøgda Barnehage den gode barnehagen. er vår visjon. Hele tiden skal den minne personalet om hvor viktig arbeidet i barnehagen er! Kritisk til egen praksis, lyttende til barn og foreldre, stolt over alt vi får til! med dette er vi hele tiden på vei mot å bli bedre. En barnehage til beste for barn og foreldre. Lek i barnehagen Barn og voksne leker mye i barnehagen. Leken er antakelig den viktigste virksomheten i barnets utvikling. Leken er for barnet en lystbetont aktivitet som det velger selv å delta i. Gjennom leken påvirkes barnets intellekt, språk, fysiske, sosiale og emosjonelle utvikling. Når barnet leker får fantasien fritt spillerom, og barnet kan skape en verden etter sitt eget hode. På denne måten kan også erfaringer bearbeides og problemer løses. I en lekesituasjon kan alle mestre ting som ellers er vanskelig. På denne måten kan selvfølelsen styrkes. Et barn som leker mye med andre barn, vil få sosiale erfaringer som gjør det bedre rustet til å delta i sosialt samspill med andre i skole, fritid og arbeidsliv senere. Dette er også grunnen til at vi ser leken som en så viktig del av den pedagogiske virksomheten i Askhøgda Barnehage. For noen barn er det vanskelig å leke. Alle har forskjellige forutsetninger når det gjelder å delta i lek. Konflikter kan oppstå på et tidlig stadium i livet. Det kan være mange grunner til det, både indre og ytre faktorer spiller inn. I slike situasjoner er voksenrollen i barnehagen svært viktig. Ved å være deltagere i barns lek, på barnas premisser, lærer vi barna bedre å kjenne. Vi forstår da lettere hva som skjer. Dermed er vi bedre rustet til å hjelpe enkeltbarn til å fungere i lek og samvær med andre barn. Dette kan være et tidkrevende arbeid, som det kontinuerlig jobbes med over tid. Hele tiden har vi fortløpende observasjoner av barnehagegruppa og enkeltbarnet. Voksenrollen i leken kan variere: Positiv iakttager: gir tilbakemelding om at du liker det de gjør Iscenesetter: tilrettelegge rollen Leker parallelt: eks. bygge lego på sidelinja 14

15 Lekekameraten: på barnas premisser Lekeleder/lekelærer: lærer barna å leke Virkelighetens talsmann: eks. styre leken så den ikke blir for voldsom Observatørrollen: svært viktig for å kunne se hele barnet sett i en sammenheng Med dette som bakgrunn vil personalet i Askhøgda Barnehage gi rom for ulike typer lek både inne og ute. Det kan være rollelek, bygge/konstruksjonslek, formingslek, regellek osv. Vi vil også stimulere til lek ved å gi egne opplevelser. Gi tid og plass så barna får bearbeide sine egne inntrykk. SOSIAL KOMPETANSE (Steg for Steg) Personalet i Askhøgda Barnehage bestreber seg på å ha et bevisst forhold til barnas lek og sin egen rolle i leken. Vi setter av tid og rom for lek og derigjennom styrker barnas sosiale kompetanse. Å utvikle sosial kompetanse vil i praksis si å tilegne seg sosiale ferdigheter gjennom hverdagen i samspill med andre mennesker. Disse ferdighetene er helt avgjørende for barna når det gjelder: Å kunne ta, utvikle og opprettholde kontakt med andre Forstå andres perspektiv og rolle Kunne hjelpe, dele Løse konflikter Be om hjelp Tørre å stå imot gruppepress For Askhøgda Barnehage er det et mål at barna utvikler sin sosiale kompetanse i samspill med andre barn og voksne Vi ønsker at barna skal lære seg sosialt samspill gjennom leken, og at barna skal lære prososial atferd. Dvs. evne til empati, omsorg og medfølelse. PERIODEBESTEMT OG GJENNOMGÅENDE INNHOLD Hverdagens rutiner, samspillet, leken, aktivitetene, ja, hele barnehagens innhold deler vi inn i to beskrivende deler. 15

16 Gjennomgående innhold i barnehagen er situasjoner og temaer som foregår daglig, - året gjennom. Arbeidsmåter og målformuleringer er utarbeidet av personalet. Her blir det i korthet ramset opp: Lek Drama Litteratur Respekt, toleranse De kristne grunnverdier Høflighet og omsorg Humor og glede Ta vare på materielle ting omkring seg Måltid, kosthold og bordskikk Klær av og på kledning Forming Musikk, sang, dans og sangleker Barnehagens og barnas nærmiljø Naturopplevelser Fysisk aktivitet Fester! Det periodebestemte innholdet er tidsavgrenset og følger årets gang. Forandringer i naturen og årets høytider er styrende. Det periodebestemte innholdet beskrives ved hver enkelt måned i årsplankalenderen. Mer detaljert beskrivelse og informasjon blir gitt gjennom månedsplanene. Alle foreldre får utlevert en plan for hver måned. I tillegg til dette blir det hengt opp supplerende informasjon på tavla i gangen. 16

17 BLI KJENT I BARNEHAGEN Ved barnehagestart legger vi stor vekt på å bli godt kjent. Bli godt kjent med hverandre og de voksne, og samtidig bli trygge på barnehagens fysiske miljø ute og inne. Vi er inne på barnehagens område i tilvenningsperioden og legger vekt på regler og rutiner for å skape trygghet. Rutinen følges, og dagene får preg av gjentagelse og forutsigbarhet. Vi leker så mye vi kan. I samling benytter vi ulike navnesanger, og barna forteller om seg selv og familien hvis de vil det. Aktive voksne bestreber seg på å være nær barna for å bidra med omsorg og gi den tette voksenkontakten som er ønskelig. DETTE TRENGER DU Å HA MED DEG I BARNEHAGEN Klær og sko etter vær og føre med navn!! Skifteklær Bleier og våtservietter hvis barnet bruker det 17

18 Planlegging- og vurdering. Vi bruker våre to planleggingsdager om høsten til vesentlig å utarbeide ny årsplan. I årsplanen vår inngår også månedsplaner. Vi har planleggingsmøter en gang pr. mnd. På disse møtene vurderer vi det vi har vært gjennom på inneværende månedsplan og vurderer samtidig neste måneds plan om det er ting vi kan legge til/trekke fra. Dersom det er vesentlig forandring på planen, får foreldrene en ny månedsplan. Det er viktig at vi kontinuerlig vurderer det vi gjør. Det er også viktig at vi dokumenterer overfor foreldrene hva vi har gjort. Dette gjøres ved at vi lager «månedens plakat» som henges opp i gangen. I tillegg skriver vi dagsplan på tavla i gangen. Vi bruker observasjonsskjema som TRAS, ALLE MED og «matematiske begreper» på hvert enkelt barn. Her får vi kartlagt hvor barnet står i utvikling. Disse skjemaene kan også, ved foreldrenes underskrift, leveres til skolen før barnet begynner på skolen. På foreldremøte om høsten får foreldrene anledning til å komme med ønsker og synspunkter på innholdet i årsplanen. På foreldremøte på våren har vi en evaluering, enten skriftlig eller muntlig, der foreldrene får uttale seg om det vi har gjort gjennom året. Foreldrene kan også komme med sine ønsker og synspunkter på foreldresamtaler. Barna får også komme med sine ønsker og behov, som vi tar med oss i planleggingen. Gjerdrum kommune gjennomfører også en stor brukerundersøkelse. Her får vi ofte en god vurdering av det arbeidet vi gjør i barnehagen. 18

19 August sommer bli kjent Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Elias 3 år Planleggingsdag 15 Planleggingsdag Eventyrstund Oskar 3 år 21 Eventyrstund Vi lager eplekake sstund 29 sstund Viktige datoer. Egne notater 19

20 HØSTEN Tidlig på høsten plukker vi bær / frukt. Barna er med på å lage syltetøy, eplekake, grønnsakssuppe og annen mat av det naturen har å by på. Barn og voksne opplever i fellesskap de forandringer som skjer i naturen. Vi tar oss tid til å være sanselige, snakke sammen, se på farger, blader på bakken, blomster som visner. På skogsturen tar vi med oss diverse naturmaterialer som vi kan bruke til formingsaktiviteter. Naturvett: Vi vil prøve å gjøre barna beviste på miljøet rundt oss. Her inngår kildesortering av papir, plast, metall og matavfall. Vi vil gå med glass til containeren på Ask. 20

21 September - HØST i barnehagen Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Førskolekor Tema: Kornet Tema: Kornet Bake knekkebrød : Albert Åberg Tema:Kornet Skolegruppa 10 : Vennskap Bake havremakroner 11 : Vennskap : Skapelsen Skapelsen : Brannvern Brannøvelse! 18 : Brannvern Brannøvelse! Skogstur for 4-5 åringene Adam og Eva 23 Vi lager suppe Foreldremøte Kl : Mattelek Fargen Grønn 25 : Mattelek Fargen grønn Noas ark Noas ark 30 Viktige datoer: Foreldremøte 24/9 kl

22 22

23 Oktober Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag : Bake rundstykker : Fargen orange : Fargen orange 41 6 Førskolekor Plukke epler 7 : 8 : Steg for steg Bake 9 Steg for steg Bruk av refleks : 14 : Besøk av Jakob prest 15 Forandringer i naturen - fugler : Fugler 16 Eventyrstund : Viktige datoer: 21 : 28 : Naturen - dyr : Naturen - trær Miljø og kildesortering Eventyrstund Egne notater: Tema: Miljø og naturvett vi går til glasskonteineren 31 Eventyrstund Tuva 2 år

24 24

25 November Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Førskolekor Kr. 4 : 5 ; Eventyr 6 : Eventyr Essey 5 år Kr. samling 11 : Rim og regler 12 : Eventyr Fargen brun 13 : Mattelek Fargen brun Viktige datoer: : Rim og regler : Eventyr : Mattelek Mikkel 4 år : Fargen lilla Mattelek : Mattelek : Fargen lilla Mattelek Egne notater: Vi starter med juleforberedelser og hemmeligheter

26 ADVENTSTID OG JULEFORBEREDELSER Vi bestreber oss på en rolig, koselig og forventningsfull adventstid. Derfor starter vi så tidlig som i midten av november med forberedelser til jul. Adventstiden inneholder: adventsstund hver dag med tenning av lys leser julefortellinger og øver på julespillet synger julesanger og åpner julekalender baker lussekatter og inviterer til foreldrekaffe baker pepperkaker og pynter glass lager julegaver grøtfest for barn og ansatte julegudstjeneste i kirken og fest på misjonshuset 26

27 Desember juleforberedelser Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Adventstund Førskolekor Adventstund Bake Adventstund Adventstund Adventstund 50 8 Adventstund Bake lussekatter Adventstund Valdas 4 år Adventstund Adventstund 9 16 Adventstund Adventstund Grøtfest Adventstund Adventstund Adventstund Luciafeiring Foreldrekaffe Kl Julegudsteneste Adventstund Adventstund 23 JULEFERIE 24 JULEFERIE 25 JULEFERIE JULEFERIE JULEFERIE 30 JULEFERIE 31 Viktige datoer: Egne notater: 27

28 VINTER OG UTELIV Vinteren er en fin tid, det er gøy å være ute og leke i snøen. Vi håper på mye snø, og at det ikke blir for kaldt! Utenfor gjerdet har vi en fin sklibakke og muligheter for skiløype på jordet. Det er også morsomt å lage snøhuler i all snøen som blir måket av parkeringsplassen utenfor porten. Vi minner om at foreldre kjører inn på oversiden av akebakken ved henting. 28

29 Januar vinter. Vi øver på skuespillet Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Førskolekor 6 Rim og regler 7 : Lage vinterbilde 8 9 : Lage vinterbilde : 14 : 15 : Lek med ord Humor : Sangleker Eventyrstund Eventyrstund Ola 3 år Eventyrstu Viktige datoer: Planleggingsdag 2. januar, barnehagen er stengt. Egne notater: 29

30 30

31 Februar Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Førskolekor Kulturuke 3 : 4 : 5 6 Samefolkets dag Eventyrstund 11 Mattelek Fastelavensris 12 Karneval!! Eventyrstund : Dyr om vinteren : Mattelek : 25 : Johannes 5 år 26 : Viktige datoer: Karneval 13.februar. Egne notater: 31

32 Våren Barn og voksne er mye ute! Sol, tining, dammer å hoppe i, sanda kan brukes igjen og hvor er syklene? Naturen våkner til liv. Inne sår vi frø, og venter spent. Vi er mye på tur i nærmiljøet.. men når kan vi egentlig ta av oss gummibuksa? De store besøker skolen de skal starte på til høsten. 32

33 Mars vår vårtegn Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Førskolekor Ingeborg 6 år Skolegrupe 4 11 : Øve skuespill Mattelek 5 12 Thea Marie 4 år : Øve skuespill 6 13 Vi samler alle til spill og puslespill Reodor 4 år Modestas 5 år 19 : Mattelek Eventyrstund Victor 3 år 26 Eventyrstund Viktige datoer: Egne notater: 33

34 Påsken Vi ønsker at barna skal bli kjent med påsketradisjonene. Vi samtaler om emnet, leser bøker, lager enkel påskepynt. Vi arrangerer påskefrokost for barna og lager påskehage der vi presenterer selve påskebudskapet på en enkel måte. 34

35 April vår Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Påskeferie Påskeferie Påskeferie Påskeferie Påskeferie 15 6 Påskeferie Skolekor 7 Wilma April 3 år 14 Fugler - vår 8 15 Blomstene om våren Vi fremfører skuespillet Reve-enka 9 16 Blomstene om våren Dyra om våren 23 Dyra om våren Viktige datoer: Egne notater: 35

36 36

37 Mai Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Barnehagen stengt Noa 6 år 19 4 Førskolekor Filip 4 år August 4 år 5 6 Eventyrstund 7 Eventyrstund Mattelek Eventyrstund Kr.himmelfartsdag. Barnehagen Stengt. Mattelek Vi øver på å gå i tog 22 Vi får besøk av presten Pinse Vi går i tog! Se eget program som kommer i posten 24 Pinse Pinse Viktige datoer: 17. mai vi går i tog Egne notater: 37

38 Sommer Når sommeren endelig er her, så koser vi oss mye ute. Vi går på turer, og bruker nærområdet aktivt. Vi spiser maten vår ute og slår opp parasollene. Det blir en del fotballsparking og annen lek utenfor gjerdet. Et av høydepunktene er sommerturen. Her ønsker vi å ha med så mange foreldre som mulig. 38

39 Juni sommer utelek Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Førskolekor Barnehagenes dag Utegym Tur til Fjellstadeika Eventyrstund Eventyrstund Utegym Eventyrstund Sommertur til Gamle Hvam Felix 6 år Eventyrstund 25 Eventyrstund Isabella 4 år 30 Viktige datoer: Egne notater: 39

40 Sommer - ferietid God sommer til alle! Lykke til på skolen for de eldste, og velkommen til nye barn og foreldre. Når opptaket til nytt barnehageår er klart, inviteres nye barn til barnehagen sammen med foreldrene. 40

41 Juli sommer ferietid Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Harald 2 år Frida 3 år 11 Sebastian 2 år Stengt 13 Stengt 14 Stengt 15 Stengt 16 Stengt Susanne 4 år Tuva 5 år Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 28 Stengt 29 Stengt 30 Stengt 31 Viktige datoer: Egne notater: 41

42 NÅR BARNET MÅ HOLDES HJEMME FRA BARNEHAGEN Feber: Oppkast og diare: Brennkopper: Vannkopper: Feber er et sykdomstegn, ikke sykdom i seg selv. Det er et signal om at immunforsvaret jobber. Derfor bør barn med feber være hjemme til de har hatt en feberfri/symtomfri dag. Feber defineres over 38 grader, mens høy feber er over 39,5. Allmenntilstanden er et minst like viktig mål på hvor sykt barnet er. Barn som har oppkast og / eller diare, må holdes hjemme. Når barnet har hatt oppkast om natten, må det være hjemme den påfølgende dag. Barn med diare holdes hjemme til avføringen er normal. Nokså stor smittefare. Må behandles. Kan være i barnehagen dagen etter behandling er startet. Legen avgjør når barnet kan være i barnehagen. Nokså stor smittefare. Hjemme til siste vannkopp er tørket inn. Stor smittefare. Andre barnesykdommer: Konferer med legen. Generelle regler: Medisinering: Barnets allmenntilstand avgjør når barnet må holdes hjemme. Barnet må kunne være ute i barnehagen. Det er slitsomt for barnet å følge en vanlig barnehagedag når det er sykt og i dårlig form. Skal barnet ha medisin i barnehagen, må det gis skriftlig beskjed til personalet. 42

MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013

MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013 MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013 FORORD Til foreldre, foresatte, eier, og andre interesserte. Barnehagedriften styres av Lov om barnehager m/forskrifter. Loven pålegger barnehagen å lage en årsplan,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING NYTTIG INFORMASJON Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17. juni 2005 nr 64. Med hjemmel i loven har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE a INFORMASJONSHEFTE Grefsenlyst a KJÆRE FORELDE / FORESATTE Dette informasjonsheftet inneholder generelle opplysninger om Grefsenlyst FUS barnehage, og er beregnet for foresatte, nyansatte og evt. andre

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 BLÅGRUPPA Velkommen til nytt barnehageår og til oss på Blågruppa, her er vi 2 voksne og 10 barn! Gruppa hadde ett nytt barn nå ved barnehagestart

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage!

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

KJÆRE FORELDRE VELKOMMEN TIL KAVRINGEN BARNEHAGE OG AVD. MUSØRE

KJÆRE FORELDRE VELKOMMEN TIL KAVRINGEN BARNEHAGE OG AVD. MUSØRE AVDELING MUSØRE Personalet på avdelingen består av pedagogisk leder Agnes, Barne -og ungdomsarbeider Ingvild, barnepleier Nina og fagligassistent Sigrunn. Tlf. nr. til avdelingen er: 400 28 613, telefonen

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Velkommen til. Barnehage

Velkommen til. Barnehage Velkommen til Rustadporten Barnehage A B D E F Adresse Avdelinger Betaling Bursdagsfeiring Dagsrytme Dugnad Eierstyret E-post Fagområder Foreldremøter Gamle Kroer vei 5, 140 Ås Nasse Nøffs binge, nasse@rustadporten.no

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen-

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Adresse Høle barnehage Apalstøveien 28 4308 Sandnes Telefon: 95476376 Mail: hole.bhg@sandnes.kommune.no Nettsted: www.sandnes.kommune.no/barnehager/hole/

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 10 2. 3. 4. 5. 6. Vi går i gymsalen Vi går i gymsalen / gå på tur 11 9. 10. 11. 12. 13. / gå på tur Barnehagedagen Vi går til

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2012/2013 UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Årsplan Sentrum barnehager

Årsplan Sentrum barnehager Årsplan Sentrum barnehager 2016-2017 Voldsminde og Nedre Elvehavn barnehage Innhold: Generell del: Innledning side 3 Presentasjon av enheten side 3 Ny i barnehagen side 3 Samarbeid hjem/ barnehage side

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017 Ansatte på Knøttene Katarzyna Bednarska - Balde pedagogisk leder Mihaela Ardelean - assistent Anne Jørgensen assistent Foreldrerepresentant: Rolf Erlend Køyen Wold Vararepresentant:

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE TEMAPLAN FOR SMÅTROLL 2013/2014 Vi i Hampehaugen Barnehagen jobber mot en barnehagehverdag preget av omsorg, opplevelser, lek og læring i et spennende miljø med trygge og engasjerte

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013-2014 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdagen som ditt barn

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 ÅS KOMMUNE Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009 Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 1 Velkommen til nytt barnehage år på Konglius Vi ønsker de nye og de gamle barna som har gått

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016. VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn.

INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016. VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn. INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016 VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn.no 1 Velkommen. Vi ønsker både barn og foreldre velkommen

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER NORDLYS POSTEN! Nr.1. August 2013. MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER VELKOMMEN GAMLE OG NYE FORESATTE OG BARN! Så mange flotte og herlige barn vi har på Nordlys. Personalet var veldig spente på de nye barna og

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014

TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014 TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hei, og velkommen til oss på Sola. I år er vi 5 voksne og 26 barn mellom 3 5 år. To dager i uka har vi aldersinndelte grupper språk 4 på torsdager og

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer