MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013"

Transkript

1 MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN

2 FORORD Til foreldre, foresatte, eier, og andre interesserte. Barnehagedriften styres av Lov om barnehager m/forskrifter. Loven pålegger barnehagen å lage en årsplan, som skal godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. Arbeidet i barnehagen bygger på Rammeplan for barnehagen, som er en forskrift til loven og dermed forpliktende for vår virksomhet. I tillegg har Menighetens Barnehage en utvidet praktisering av den kristne formålsbestemmelsen slik det er nedfelt i vedtektene. Våre satsningsområder er å videreføre sosial kompetanse (Steg for steg) og språkutvikling (TRAS). Temaene i år blir: Årstidene og dyreliv, farger, «Thorbjørn Egner». Menighetens barnehage, august

3 3

4 VELKOMMEN TIL MENIGHETENS BARNEHAGE Menighetens barnehage startet opp 6. februar Barnehagen eies av Gjerdrum og Heni menighet. Vi er en heldags barnehage med plass til 20 barn pr. dag. Barnehagen er godkjent for barn mellom 0-6 år. Barn under 3 år tar opp to plasser. I år gir vi tilbud til 20 barn, som fordeler seg på ulike dager/plasstørrelser. Barnehagen åpner kl og stenger kl Barnehagen leier lokaler i sokkeletasjen på Gjerdrum misjonshus på Ask. Vi disponerer et stort rom i tillegg til vaskerom/toalett. Vi leier/låner rom i andre etasje når det er behov for det. Barnehagen ligger i rolige omgivelser med natur rundt som gir rik anledning til varierte opplevelser. Vi har et åpent inngjerdet uteareal med lekeapparater og grønt lekeområde. Ski og aking er en viktig del av lekeaktivitetene vinterstid. Parkeringsplassen og jordene rundt barnehagen gir oss flotte løypemuligheter til ski og aking. Vår beliggenhet gir oss mulighet til å legge turer til Ask sentrum, uavhengig av transportmidler. Personalet ved Menighetens barnehage ønsker at både nye og gamle barn vil trives og ha det bra hos oss. Det er viktig med et nært foreldresamarbeid for å nå dette målet. Vi håper at dere foreldre kan få oppleve at vi i fellesskap kan bidra til å gi barna gode utviklingsmuligheter. 4

5 PRESENTASJON AV PERSONALET I MENIGHETENS BARNEHAGE Styrer, ped.leder Elfrid Bogetvedt Kontordag torsdag og annenhver fredag Ped.leder Ped.leder Assistent Assistent Assistent Assistent Renholder Vivi Ann Ytterdahl Sundt Grethe Tronrud Thorild H. Lerberg Rønnaug Lerberg Sara Armedi Monica Fladby Vikar Ved sykdom benytter vi oss av faste vikarer. Når lengre fravær og omrokkeringer i personalet oppstår, blir dere foreldre orientert om dette med oppslag på tavla i gangen. Barnehagens adresse: Askhøgda 5, 2022 Gjerdrum Elfrid Bogetvedt Telefon: mobil E post adresse: 5

6 GENERELL INFORMASJON BETALING. Foreldrebetaling for plasser i barnehagene fastsettes av staten. Det betales for 11 måneder i året. I Juli er barnehagen stengt de 3 siste ukene (28, 29, 30). Juli er betalingsfri. Priser som gjelder pr. august Alle barna må ha minst 4 ukers ferie. Full plass kr % % % % 932 Søskenmoderasjonen er på 30%. Barn nr. 2 har 30% rabatt på sin egen pris. Betaling for melk og frukt kommer i tillegg. Hel plass kr 220. OPPSIGELSE. Skal et barn slutte eller endre oppholdstid i barnehagen, må det meldes skriftlig til barnehagestyrer en måned i forveien, regnet fra nærmeste 1. eller 15. i måneden. Ved oppsigelse av plass etter den 1. mai eller senere må det betales ut barnehageåret t.o.m. juni måned. 6

7 FORSIKRING AV BARNA Barna er ulykkesforsikret gjennom Gjensidige. Denne forsikringen gjelder i barnehagen og på turer barnehagen arrangerer. Forsikringen dekker bl.a. transport til og fra, og behandling hos lege/tannlege. BRINGING OG HENTING Barnehagen åpner kl hver dag. Om morgenen følges barnet inn i barnehagen og blir møtt av en fra personalet. Barnet må gjøres oppmerksom på at foreldrene går ved å si ha det. Vi ønsker å ha en kjernetid mellom kl og Barnehagen stenger kl Dette er et tidspunkt vi ber alle om å respektere. Dersom noe uforutsett skjer slik at hentingen blir etter stengetid, så ring å si ifra. Dette er svært viktig for barnet og personalet som venter. I tilfeller hvor andre enn de foresatte henter barnet, må barnehagen underrettes om dette på forhånd. SYKDOM Når barna blir syke bør de slippe å være i barnehagen. Tempoet og lydnivået er relativt høyt. Færre smittekilder reduserer også sykefraværet for både barn og ansatte. Det er ønskelig at det blir gitt beskjed til barnehagen når barnet ikke kommer. 7

8 MAT Barna får frokost, lunsj og ettermiddagsmat. KLÆR Personalet ber om at alle klær, sko, matbokser, leker og annet utstyr som barna har med seg er navnet. Navnelapper kan bestilles (ligger i hylle i gangen), og merkepenn kan lånes. Det blir stadig glemt klær og utstyr i barnehagen. Dette legges i boksen i gangen. Dersom man mangler noe er det lurt å ta en kikk der. Det er viktig at barnet har nok skiftetøy i hylla. Det er også flott hvis en har med flere sett utetøy. Noen dager er vi ute både formiddagen og ettermiddagen. I ruskevær er det morsomt å leke, men barna blir fort våte. Barn som bruker bleier og våtservietter, må ha med seg det. LEKER Barnehagen fraskriver seg ethvert ansvar for medbrakte leker. Vi vet derimot at det er morsomt å vise fram leker en har hjemme! I året som har gått har vi hatt ha med dager. Foreldre og barn får beskjed på månedsplanen om når det er ha med dag. Noen har med og andre ikke. Uunnværlige kosedyr og lignende kan selvfølgelig få være med i barnehagen når det er ønskelig. Foreldre og personalet avtaler hva som er best for barnet. Vi ønsker ikke at barna har med ulike typer skytevåpen 8

9 BURSDAGSFEIRING Barnas bursdag blir feiret stort! Dagen feires på etterskudd dersom barnet ikke er i barnehagen på bursdagen. Vi henger opp flagg, lager krone og kort. Foreldrene tar med noe godt å spise (frukt, boller, pizza, pølser etc.). Vi oppfordrer foreldre til å tenke sunne alternativer. Vi holder bursdagssamling der jubilanten er i sentrum og får være med å bestemme noe av innholdet, eks. en sang, en bok eller en lek. Alle har en dag som er sin! TRADISJONER Menighetens barnehage er en barnehage med mange tradisjoner! Tilberedning og servering av ulik mat er en viktig del av våre aktiviteter. - Høst suppe - Ski - akedag - Lucia feiring - Påskefrokost - Julegudstjeneste - Gårdsbesøk - Grøtfest - Sommertur m/avslutning - Karneval 9

10 DAGSRYTMEN Dagsrytmen skaper forutsigbarhet og trygghet for barn og voksne. Vi vektlegger disse rutinene, men har samtidig rom for det impulsive og ikke planlagte. Vi lever jo midt opp i barnas verden! Barnehagen åpner Frokost Lek inne/ute aktiviteter sstund Toalett vask av hender Formiddagsmat m/frukt, grønnsaker Utelek Måltid med brød/knekkebrød Barnehagen stenger FORELDRESAMARBEID Et godt samarbeid mellom ansatte og foreldre er grunnleggende for at barna skal ha det bra i barnehagen. Gjensidig respekt og åpenhet er viktig for at foreldre og ansatte skal være trygge på hverandre. Med disse faktorene på plass blir det lettere å gi barnet en individuell behandling, og dermed en god og trygg barnehagehverdag. 10

11 DEN UFORMELLE PRATEN Den daglige kontakten når barna bringes og hentes er en viktig del av foreldresamarbeidet. Da utveksles informasjon som er til barnets beste og som er nødvendig for å kunne gi barna en god barnehagehverdag. Brukerundersøkelser og andre evalueringer fra foreldrene viser at denne uformelle praten er viktig også for foreldrene. Vi gjør vårt beste for å ta oss tid til dette i en ofte hektisk morgen og ettermiddags stund. ANDRE SAMARBEIDSFORMER SOM ER GJENNOMGÅENDE HELE ÅRET - Månedsplaner og andre informasjonsskriv. Det meste blir sendt med hvert enkelt barn hjem, og noe blir bare hengt opp på oppslagstavla i gangen. - Gjensidig informasjon/beskjed via telefon. ARRANGEMENTER DER FORELDRENE DELTAR Foreldrekaffe, Luciafeiring, julegudstjeneste, juleavslutning, dugnader,( loppemarked) og sommertur. DET FORMELLE SAMARBEIDET Foreldrene inviteres til foreldremøte i september med valg av foreldrerepresentanter. På våren avholdes også et felles foreldremøte. I tillegg har selvfølgelig foreldrerådet mulighet til å arrangere egne foreldremøter. Foreldrerådet i Menighetens barnehage består av alle foreldrene. I følge barnehageloven skal foreldrerådet: fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det velges hvert år 2 foreldreråds representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. 11

12 Samarbeidsutvalget består av representanter fra foreldrene, ansatte og eier (d.v.s. Gjerdrum og Heni sokn). Barnehagens styrer har møterett, men ingen stemmerett med mindre styrer er valgt som en av representantene for de ansatte. Samarbeidsutvalgets funksjon er å være: et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehage og lokalsamfunn. Foreldresamtaler avholdes med alle foreldrene på våren. Det er styrer som i hovedsak gjennomfører disse samtalene. Samtalen styres selvfølgelig av hva foreldrene ønsker å ta opp. Barnehagen på sin side observerer barnet, og personalet forbereder samtalen sammen med pedagogisk leder. Konfidensielle ting blir selvsagt behandlet der etter. Ellers er det selvfølgelig åpent for samtaler gjennom hele året, dersom det er behov for det. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER: Barnehagen, ved styrer, samarbeider med PPT, skole, helsesøster, barnevern, logoped og andre instanser. Samarbeidet er en del av hverdagen vår. De ulike instansene er viktige samarbeidspartnere for barnehagen. Henvendelser angående enkeltbarn skal alltid skje i samarbeid med foreldrene. 12

13 PERSONALSAMARBEID Trivsel på arbeidsplassen er viktig! I Menighetens barnehage setter vi et godt personalsamarbeid svært høyt. For å drive en god barnehage må personalet trives og samarbeide godt! Dette er et kontinuerlig arbeid som krever avsatt tid. PERSONALMØTER Personalet har 4 timer hver måned til personalmøter. Møtene blir brukt til felles planlegging, veiledning, evaluering og andre faglige temaer. Førstehjelpskurs en gang pr. år. PLANLEGGINGSDAGER Personalet har 3 planleggingsdager i løpet av året. Disse dagene blir brukt til planlegging og kurs for alle ansatte. På disse dagene er barnehagen stengt for barna. Planleggingsdager for 2012/ august 02. januar 17. august 15. august 16. august MEDARBEIDERSAMTALER Styrer har medarbeidersamtaler med alle ansatte. 13

14 BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER Formålsparagrafen Vårt arbeid i barnehagen skal bygge på lov om barnehager med forskrift og Rammeplan for barnehagen. I forskriften til formålsparagrafen står det: Barnehagen skal gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna til å utvikle evne til toleranse og omsorg. Enkeltbarnet skal også få mulighet til selvutfoldelse gjennom allsidig aktivitets og lekemuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til at barna sikres et miljø som gir dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, læring og etisk veiledning. Rammeplan Rammeplanen har som grunnleggende utgangspunkt at utvikling er en kontinuerlig prosess som har sin drivkraft i samspillet mellom barnet og omgivelsene. Planen, som er en forskrift til BHG loven inneholder 7 fagområder: Kommunikasjon, språk, tekst Kropp, bevegelse, helse Kunst, kultur, kreativitet Natur, miljø, teknikk Etikk, religion, filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 14

15 Handlingsplan De private og kommunale barnehagene i Gjerdrum har utarbeidet en handlingsplan. Satsningsfelt: Språkutvikling Barns medvirkning Disse emnene blir innarbeidet i månedsplanene gjennom året. Kropp bevegelse og helse Matematikk i barnehagen BARNEHAGENS INNHOLD Menighetens Barnehage den gode barnehagen. er vår visjon. Hele tiden skal den minne personalet om hvor viktig arbeidet i barnehagen er! Kritisk til egen praksis, lyttende til barn og foreldre, stolt over alt vi får til! med dette er vi hele tiden på vei mot å bli bedre. En barnehage til beste for barn og foreldre. Lek i barnehagen Barn og voksne leker mye i barnehagen. Leken er antakelig den viktigste virksomheten i barnets utvikling. Leken er for barnet en lystbetont aktivitet som det velger selv å delta i. Gjennom leken påvirkes barnets intellekt, språk, fysiske, sosiale og emosjonelle utvikling. Når barnet leker får fantasien fritt spillerom, og barnet kan skape en verden etter sitt eget hode. På denne måten kan også erfaringer bearbeides og problemer løses. I en lekesituasjon kan alle mestre ting som ellers er vanskelig. På denne måten kan selvfølelsen styrkes. 15

16 Et barn som leker mye med andre barn, vil få sosiale erfaringer som gjør det bedre rustet til å delta i sosialt samspill med andre i skole, fritid og arbeidsliv senere. Dette er også grunnen til at vi ser leken som en så viktig del av den pedagogiske virksomheten i Menighetens Barnehage. For noen barn er det vanskelig å leke. Alle har forskjellige forutsetninger når det gjelder å delta i lek. Konflikter kan oppstå på et tidlig stadium i livet. Det kan være mange grunner til det, både indre og ytre faktorer spiller inn. I slike situasjoner er voksenrollen i barnehagen svært viktig. Ved å være deltagere i barns lek, på barnas premisser, lærer vi barna bedre å kjenne. Vi forstår da lettere hva som skjer. Dermed er vi bedre rustet til å hjelpe enkeltbarn til å fungere i lek og samvær med andre barn. Dette kan være et tidkrevende arbeid, som det kontinuerlig jobbes med over tid. Hele tiden har vi fortløpende observasjoner av barnehagegruppa og enkeltbarnet. Voksenrollen i leken kan variere: Positiv iakttager: gir tilbakemelding om at du liker det de gjør Iscenesetter: tilrettelegge rollen Leker parallelt: eks. bygge lego på sidelinja Lekekameraten: på barnas premisser Lekeleder/lekelærer: lærer barna å leke Virkelighetens talsmann: eks. styre leken så den ikke blir for voldsom Observatørrollen: svært viktig for å kunne se hele barnet sett i en sammenheng Med dette som bakgrunn vil personalet i Menighetens Barnehage gi rom for ulike typer lek både inne og ute. Det kan være rollelek, bygge/konstruksjonslek, formingslek, regellek osv. Vi vil også stimulere til lek ved å gi egne opplevelser. Gi tid og plass så barna får bearbeide sine egne inntrykk. SOSIAL KOMPETANSE (Steg for Steg) Personalet i Menighetens Barnehage bestreber seg på å ha et bevisst forhold til barnas lek og sin egen rolle i leken. Vi setter av tid og rom for lek og derigjennom styrker barnas sosiale kompetanse. Å utvikle sosial kompetanse vil i 16

17 praksis si å tilegne seg sosiale ferdigheter gjennom hverdagen i samspill med andre mennesker. Disse ferdighetene er helt avgjørende for barna når det gjelder: Å kunne ta, utvikle og opprettholde kontakt med andre Forstå andres perspektiv og rolle Kunne hjelpe, dele Løse konflikter Be om hjelp Tørre å stå imot gruppepress For Menighetens Barnehage er det et mål at barna utvikler sin sosiale kompetanse i samspill med andre barn og voksne Vi ønsker at barna skal lære seg sosialt samspill gjennom leken, og at barna skal lære prososial atferd. Dvs. evne til empati, omsorg og medfølelse. PERIODEBESTEMT OG GJENNOMGÅENDE INNHOLD Hverdagens rutiner, samspillet, leken, aktivitetene, ja, hele barnehagens innhold deler vi inn i to beskrivende deler. Gjennomgående innhold i barnehagen er situasjoner og temaer som foregår daglig, - året gjennom. Arbeidsmåter og målformuleringer er utarbeidet av personalet. Her blir det i korthet ramset opp: Lek Drama Litteratur Respekt, toleranse De kristne grunnverdier Høflighet og omsorg Humor og glede 17

18 Ta vare på materielle ting omkring seg Måltid, kosthold og bordskikk Klær av og på kledning Forming Musikk, sang, dans og sangleker Barnehagens og barnas nærmiljø Naturopplevelser Fysisk aktivitet Fester! Det periodebestemte innholdet er tidsavgrenset og følger årets gang. Forandringer i naturen og årets høytider er styrende. Det periodebestemte innholdet beskrives ved hver enkelt måned i årsplankalenderen. Mer detaljert beskrivelse og informasjon blir gitt gjennom månedsplanene. Alle foreldre får utlevert en plan for hver måned. I tillegg til dette blir det hengt opp supplerende informasjon på tavla i gangen. 18

19 BLI KJENT I BARNEHAGEN Ved barnehagestart legger vi stor vekt på å bli godt kjent. Bli godt kjent med hverandre og de voksne, og samtidig bli trygge på barnehagens fysiske miljø ute og inne. Vi er inne på barnehagens område i tilvenningsperioden og legger vekt på regler og rutiner for å skape trygghet. Rutinen følges, og dagene får preg av gjentagelse og forutsigbarhet. Vi leker så mye vi kan. I samling benytter vi ulike navnesanger, og barna forteller om seg selv og familien hvis de vil det. Aktive voksne bestreber seg på å være nær barna for å bidra med omsorg og gi den tette voksenkontakten som er ønskelig. DETTE TRENGER DU Å HA MED DEG I BARNEHAGEN Klær og sko etter vær og føre med navn!! Skifteklær Bleier og våtservietter hvis barnet bruker det 19

20 20

21 August sommer bli kjent Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 1 Sangstund sstund 2 sstund sstund sstund 7 sstund 8 sstund 9 sstund sstund sstund 14 sstund Planleggingsdag 17 Planleggingsdag Oskar 1 år sstund Skolegruppa sstund Skolegruppa sstund: Eventyrstund Viktige datoer. Egne notater 21

22 HØSTEN Tidlig på høsten plukker vi bær og frukt. Barna er med på å lage syltetøy, eplekake, grønnsakssuppe og annen mat av det naturen har å by på. Barn og voksne opplever i fellesskap de forandringer som skjer i naturen. Vi tar oss tid til å være sanselige, snakke sammen, se på farger, blader på bakken, blomster som visner. På skogsturen tar vi med oss diverse naturmaterialer som vi kan bruke til formingsaktiviteter. Naturvett: Vi vil prøve å gjøre barna beviste på miljøet rundt oss. Her inngår kildesortering av papir, plast, metall og matavfall. Vi vil gå med glass til containeren på Ask. Vi skal også prøve oss som miljøpoliti d.v.s. at vi går ned mot sentrum og plukker søppel. 22

23 September - HØST i barnehagen Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sangstund Førskolekor : Skapelsen 4 Tema;Kornet Bake knekkebrød Skapelsen 11 5 Tema:Kornet Skolegruppa baker havrekjeks «babysang» 12 Grønnsaker Vi lager suppe 6 Eventyrstund Førskolegruppa Tur til Teknisk museum. 13 : Vennskap : Albert Åberg : Vennskap Skogstur for 4-5 åringene Noas ark Adam og Eva Foreldremøte kl Noas ark Mattelek : Mattelek Brannøvelse! : Fargen grønn : Mattelek Brannøvelse! : Fargen grønn Linea 4 år Viktige datoer: Foreldremøte 18/9 kl

24 24

25 Oktober Thorbjørn Egner Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sangstund Sangstund : Bake rundstykker : Fargen - orange : Fargen - orange 41 8 Sangstund Førskolekor 9 : Plukke epler 10 : Steg for steg Bake eplekake 11 Steg for steg Fargen - gul : : Viktige datoer: 16 : Besøk av Jakob prest 23 : Sangstund Forandringer i naturen - fugler 24 : Naturen - dyr 31 : Naturen - trær : Fugler Fargen - brun Egne notater: : Eventyrstund Tema: Miljø og naturvett vi går til glasskonteineren

26 26

27 November Thorbjørn Egner Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fargen - rosa Fargen - rosa Mattelek 45 5 Sangstund Førskolekor Kr. samling 6 : Bruk av refleks 7 Steg for steg Mattelek 8 sstund Steg for steg Kr. samling Mattelek sstund: Rim og regler Fargen - blå 15 Fargen - blå sstund: Rim og regler Sangleker 22 Mattelek Sangstund 27 : Eventyrstund 28 : Fargen - lilla 29 : Fargen - lilla 30 Viktige datoer: Egne notater: Vi starter med juleforberedelser og hemmeligheter. 27

28 ADVENTSTID OG JULEFORBEREDELSER Vi bestreber oss på en rolig, koselig og forventningsfull adventstid. Derfor starter vi så tidlig som i midten av november med forberedelser til jul. Adventstiden inneholder: adventsstund hver dag med tenning av lys leser julefortellinger og øver på julespillet synger julesanger og åpner julekalender baker lussekatter og inviterer til foreldrekaffe baker pepperkaker og pynter glass lager julegaver grøtfest for barn og ansatte julegudstjeneste i kirken og fest på misjonshuset 28

29 Desember juleforberedelser Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Advenststund Førskolekor Advenststund 4 Adventsstund 5 Advenststund 6 Adventsstund Vi baker pepperkaker Adventsstund Bake lussekatter Adventsstund 11 Adventsstund Fargen rød Grøtfest 12 Adventsstund Luciafeiring Foreldrekaffe 13 Advenststund Fargen - rød 14 Valdas 2 år Adventsstund Adventsstund 18 Adventsstund 19 Adventsstund 20 Gudstjeneste med juleavslutning 21 JULE- FERIE 22 JULE- FERIE JULEFERIE JULEFERIE 25 JULEFERIE 26 JULEFERIE 27 JULEFERIE Viktige datoer: Egne notater: 29

30 VINTER OG UTELIV Vinteren er en fin tid, det er gøy å være ute og leke i snøen. Vi håper på mye snø, og at det ikke blir for kaldt! Utenfor gjerdet har vi en fin sklibakke og muligheter for skiløype på jordet. Det er også morsomt å lage snøhuler i all snøen som blir måket av parkeringsplassen utenfor porten. Vi minner om at foreldre kjører inn på oversiden av akebakken ved henting. 30

31 Januar vinter Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Fargen - hvit 3 Eventyrstund Øve skuespill Fargen - hvit Sangstund Førskolekor Rim og regler Øve skuespill Lage vinterbilde Mattelek Eventyrstund Øve skuespill Lage vinterbilde Mattelek : Sangleker Eventyrstund Mattelek Sangstund Viktige datoer: Planleggingsdag 2. januar, barnehagen er stengt Eventyrstund Øve skuespill 25 Egne notater:

32 32

33 Februar Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Bibliotekbesøk 6 4 Førskolekor Lage fastelavensris 7 11 Mattelek Lage fastelavensris 5 12 Tema;Mattelek Eventyrstund 6 13 Samuel 5 år Mattelek 7 14 Steg for steg Karneval!! Eventyrstund Mattelek Johannes 3 år Viktige datoer: Karneval 15.februar. Egne notater: 33

34 Våren Barn og voksne er mye ute! Sol, tining, dammer å hoppe i, sanda kan brukes igjen og hvor er syklene? Naturen våkner til liv. Inne sår vi frø, og venter spent. Vi er mye på tur i nærmiljøet.. men når kan vi egentlig ta av oss gummibuksa? De store besøker skolen de skal starte på til høsten. 34

35 Mars vår vårtegn Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Eventyrstund 10 4 Førskolekor Live 6 år Ingeborg 4 år Sangstund nastikk Skolegrupe Mattelek Foreldremøte Kl Eventyrstund Steg for steg 8 15 Vi samler alle til spill og puslespill Påskelunsj Påskeferie Påskeferie 26 Påskeferie 27 Påskeferie 28 Påskeferie Viktige datoer: Foreldremøte 14/3 kl Egne notater: 35

36 Påsken Vi ønsker at barna skal bli kjent med påsketradisjonene. Vi samtaler om emnet, leser bøker, lager enkel påskepynt. Vi arrangerer påskefrokost for barna og lager påskehage der vi presenterer selve påskebudskapet på en enkel måte. 36

37 April vår Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Påskeferie 15 8 Førskolekor 9 Fugler - vår 10 Blomstene Fargen - gul 11 Blomstene Fargen - gul Eventyrstund Førskolekor Ha med dag Gulliver 5 år Sangstund 30 Viktige datoer: Egne notater: 37

38 38

39 Mai Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Noa 4 år Filip 2 år August 2 år 19 6 Førskolekor Kr.himmelfartsdag. Barnehagen Stengt. Eventyrstund Sangstund Julie 6 år 14 Sangstund Mattelek Vi går i tog! Se eget program Pinsedag Barnehagen stengt. Sangstund 21 Eventyrstund 22 Mattelek 23 Eventyrstund Elius 6 år Viktige datoer: 17. mai vi går i tog Eventyrstund 29 Sangstund 30 Egne notater: 31 39

40 Sommer Når sommeren endelig er her, så koser vi oss mye ute. Vi går på turer, og bruker nærområdet aktivt. Vi spiser maten vår ute og slår opp parasollene. Det blir en del fotballsparking og annen lek utenfor gjerdet. Et av høydepunktene er sommerturen. Her ønsker vi å ha med så mange foreldre som mulig. 40

41 Juni sommer utelek Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sangstund Førskolekor Utegym 4 5 Eventyrstund 6 Barnehagenes dag kl Sangstund 11 Eventyrstund Hans Christian 5 år Tur til Fjellstadeika 12 Eventyrstund Utegym Sommertur til Gamle Hvam Sangstund Eventyrstund 20 Eventyrstund 21 Felix 4 år Sangstund 25 sstund Mattelek 26 Eventyrstund Viktige datoer: Egne notater: Sommer - ferietid 41

42 God sommer til alle! Lykke til på skolen for de eldste, og velkommen til nye barn og foreldre. Når opptaket til nytt barnehageår er klart, inviteres nye barn til barnehagen sammen med foreldrene. 42

43 Juli sommer ferietid Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ella 6 år Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Tuva 3 år Susanne 2 år Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Viktige datoer: Egne notater: 43

44 44

45 NÅR BARNET MÅ HOLDES HJEMME FRA BARNEHAGEN Feber: Oppkast og diare: Brennkopper: Vannkopper: Feber er et sykdomstegn, ikke sykdom i seg selv. Det er et signal om at immunforsvaret jobber. Derfor bør barn med feber være hjemme til de har hatt en feberfri/symtomfri dag. Feber defineres over 38 grader, mens høy feber er over 39,5. Allmenntilstanden er et minst like viktig mål på hvor sykt barnet er. Barn som har oppkast og / eller diare, må holdes hjemme. Når barnet har hatt oppkast om natten, må det være hjemme den påfølgende dag. Barn med diare holdes hjemme til avføringen er normal. Nokså stor smittefare. Må behandles. Kan være i barnehagen dagen etter behandling er startet. Legen avgjør når barnet kan være i barnehagen. Nokså stor smittefare. Hjemme til siste vannkopp er tørket inn. Stor smittefare. Andre barnesykdommer: Konferer med legen. Generelle regler: Medisinering: Barnets allmenntilstand avgjør når barnet må holdes hjemme. Barnet må kunne være ute i barnehagen. Det er slitsomt for barnet å følge en vanlig barnehagedag når det er sykt og i dårlig form. Skal barnet ha medisin i barnehagen, må det gis skriftlig beskjed til personalet. 45

46 46

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage ÅRSPLAN 2010-2011 Selsverket Barnehage Godkjent i Samarbeidsutvalget 13.10.2010 1 Selsverket barnehage 2670 OTTA Telefon 61 23 05 54 INNHOLD: Informasjon side 3 Åpningstider side 3 Dagsrytme.... side 3

Detaljer

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153. Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.html 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 ÅRSPLAN 2014 2015 Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 Innhold Forord... 3 Barnehagens innledning... 4 1 Barnehagens formål, oppgaver og samarbeid... 5 1.1 Foreldresamarbeid... 6 1.2 Tidlig innsats...

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer Som de kan ta med

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer