MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 2013"

Transkript

1 MENIGHETENS BARNEHAGE ÅRSPLAN

2 FORORD Til foreldre, foresatte, eier, og andre interesserte. Barnehagedriften styres av Lov om barnehager m/forskrifter. Loven pålegger barnehagen å lage en årsplan, som skal godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. Arbeidet i barnehagen bygger på Rammeplan for barnehagen, som er en forskrift til loven og dermed forpliktende for vår virksomhet. I tillegg har Menighetens Barnehage en utvidet praktisering av den kristne formålsbestemmelsen slik det er nedfelt i vedtektene. Våre satsningsområder er å videreføre sosial kompetanse (Steg for steg) og språkutvikling (TRAS). Temaene i år blir: Årstidene og dyreliv, farger, «Thorbjørn Egner». Menighetens barnehage, august

3 3

4 VELKOMMEN TIL MENIGHETENS BARNEHAGE Menighetens barnehage startet opp 6. februar Barnehagen eies av Gjerdrum og Heni menighet. Vi er en heldags barnehage med plass til 20 barn pr. dag. Barnehagen er godkjent for barn mellom 0-6 år. Barn under 3 år tar opp to plasser. I år gir vi tilbud til 20 barn, som fordeler seg på ulike dager/plasstørrelser. Barnehagen åpner kl og stenger kl Barnehagen leier lokaler i sokkeletasjen på Gjerdrum misjonshus på Ask. Vi disponerer et stort rom i tillegg til vaskerom/toalett. Vi leier/låner rom i andre etasje når det er behov for det. Barnehagen ligger i rolige omgivelser med natur rundt som gir rik anledning til varierte opplevelser. Vi har et åpent inngjerdet uteareal med lekeapparater og grønt lekeområde. Ski og aking er en viktig del av lekeaktivitetene vinterstid. Parkeringsplassen og jordene rundt barnehagen gir oss flotte løypemuligheter til ski og aking. Vår beliggenhet gir oss mulighet til å legge turer til Ask sentrum, uavhengig av transportmidler. Personalet ved Menighetens barnehage ønsker at både nye og gamle barn vil trives og ha det bra hos oss. Det er viktig med et nært foreldresamarbeid for å nå dette målet. Vi håper at dere foreldre kan få oppleve at vi i fellesskap kan bidra til å gi barna gode utviklingsmuligheter. 4

5 PRESENTASJON AV PERSONALET I MENIGHETENS BARNEHAGE Styrer, ped.leder Elfrid Bogetvedt Kontordag torsdag og annenhver fredag Ped.leder Ped.leder Assistent Assistent Assistent Assistent Renholder Vivi Ann Ytterdahl Sundt Grethe Tronrud Thorild H. Lerberg Rønnaug Lerberg Sara Armedi Monica Fladby Vikar Ved sykdom benytter vi oss av faste vikarer. Når lengre fravær og omrokkeringer i personalet oppstår, blir dere foreldre orientert om dette med oppslag på tavla i gangen. Barnehagens adresse: Askhøgda 5, 2022 Gjerdrum Elfrid Bogetvedt Telefon: mobil E post adresse: 5

6 GENERELL INFORMASJON BETALING. Foreldrebetaling for plasser i barnehagene fastsettes av staten. Det betales for 11 måneder i året. I Juli er barnehagen stengt de 3 siste ukene (28, 29, 30). Juli er betalingsfri. Priser som gjelder pr. august Alle barna må ha minst 4 ukers ferie. Full plass kr % % % % 932 Søskenmoderasjonen er på 30%. Barn nr. 2 har 30% rabatt på sin egen pris. Betaling for melk og frukt kommer i tillegg. Hel plass kr 220. OPPSIGELSE. Skal et barn slutte eller endre oppholdstid i barnehagen, må det meldes skriftlig til barnehagestyrer en måned i forveien, regnet fra nærmeste 1. eller 15. i måneden. Ved oppsigelse av plass etter den 1. mai eller senere må det betales ut barnehageåret t.o.m. juni måned. 6

7 FORSIKRING AV BARNA Barna er ulykkesforsikret gjennom Gjensidige. Denne forsikringen gjelder i barnehagen og på turer barnehagen arrangerer. Forsikringen dekker bl.a. transport til og fra, og behandling hos lege/tannlege. BRINGING OG HENTING Barnehagen åpner kl hver dag. Om morgenen følges barnet inn i barnehagen og blir møtt av en fra personalet. Barnet må gjøres oppmerksom på at foreldrene går ved å si ha det. Vi ønsker å ha en kjernetid mellom kl og Barnehagen stenger kl Dette er et tidspunkt vi ber alle om å respektere. Dersom noe uforutsett skjer slik at hentingen blir etter stengetid, så ring å si ifra. Dette er svært viktig for barnet og personalet som venter. I tilfeller hvor andre enn de foresatte henter barnet, må barnehagen underrettes om dette på forhånd. SYKDOM Når barna blir syke bør de slippe å være i barnehagen. Tempoet og lydnivået er relativt høyt. Færre smittekilder reduserer også sykefraværet for både barn og ansatte. Det er ønskelig at det blir gitt beskjed til barnehagen når barnet ikke kommer. 7

8 MAT Barna får frokost, lunsj og ettermiddagsmat. KLÆR Personalet ber om at alle klær, sko, matbokser, leker og annet utstyr som barna har med seg er navnet. Navnelapper kan bestilles (ligger i hylle i gangen), og merkepenn kan lånes. Det blir stadig glemt klær og utstyr i barnehagen. Dette legges i boksen i gangen. Dersom man mangler noe er det lurt å ta en kikk der. Det er viktig at barnet har nok skiftetøy i hylla. Det er også flott hvis en har med flere sett utetøy. Noen dager er vi ute både formiddagen og ettermiddagen. I ruskevær er det morsomt å leke, men barna blir fort våte. Barn som bruker bleier og våtservietter, må ha med seg det. LEKER Barnehagen fraskriver seg ethvert ansvar for medbrakte leker. Vi vet derimot at det er morsomt å vise fram leker en har hjemme! I året som har gått har vi hatt ha med dager. Foreldre og barn får beskjed på månedsplanen om når det er ha med dag. Noen har med og andre ikke. Uunnværlige kosedyr og lignende kan selvfølgelig få være med i barnehagen når det er ønskelig. Foreldre og personalet avtaler hva som er best for barnet. Vi ønsker ikke at barna har med ulike typer skytevåpen 8

9 BURSDAGSFEIRING Barnas bursdag blir feiret stort! Dagen feires på etterskudd dersom barnet ikke er i barnehagen på bursdagen. Vi henger opp flagg, lager krone og kort. Foreldrene tar med noe godt å spise (frukt, boller, pizza, pølser etc.). Vi oppfordrer foreldre til å tenke sunne alternativer. Vi holder bursdagssamling der jubilanten er i sentrum og får være med å bestemme noe av innholdet, eks. en sang, en bok eller en lek. Alle har en dag som er sin! TRADISJONER Menighetens barnehage er en barnehage med mange tradisjoner! Tilberedning og servering av ulik mat er en viktig del av våre aktiviteter. - Høst suppe - Ski - akedag - Lucia feiring - Påskefrokost - Julegudstjeneste - Gårdsbesøk - Grøtfest - Sommertur m/avslutning - Karneval 9

10 DAGSRYTMEN Dagsrytmen skaper forutsigbarhet og trygghet for barn og voksne. Vi vektlegger disse rutinene, men har samtidig rom for det impulsive og ikke planlagte. Vi lever jo midt opp i barnas verden! Barnehagen åpner Frokost Lek inne/ute aktiviteter sstund Toalett vask av hender Formiddagsmat m/frukt, grønnsaker Utelek Måltid med brød/knekkebrød Barnehagen stenger FORELDRESAMARBEID Et godt samarbeid mellom ansatte og foreldre er grunnleggende for at barna skal ha det bra i barnehagen. Gjensidig respekt og åpenhet er viktig for at foreldre og ansatte skal være trygge på hverandre. Med disse faktorene på plass blir det lettere å gi barnet en individuell behandling, og dermed en god og trygg barnehagehverdag. 10

11 DEN UFORMELLE PRATEN Den daglige kontakten når barna bringes og hentes er en viktig del av foreldresamarbeidet. Da utveksles informasjon som er til barnets beste og som er nødvendig for å kunne gi barna en god barnehagehverdag. Brukerundersøkelser og andre evalueringer fra foreldrene viser at denne uformelle praten er viktig også for foreldrene. Vi gjør vårt beste for å ta oss tid til dette i en ofte hektisk morgen og ettermiddags stund. ANDRE SAMARBEIDSFORMER SOM ER GJENNOMGÅENDE HELE ÅRET - Månedsplaner og andre informasjonsskriv. Det meste blir sendt med hvert enkelt barn hjem, og noe blir bare hengt opp på oppslagstavla i gangen. - Gjensidig informasjon/beskjed via telefon. ARRANGEMENTER DER FORELDRENE DELTAR Foreldrekaffe, Luciafeiring, julegudstjeneste, juleavslutning, dugnader,( loppemarked) og sommertur. DET FORMELLE SAMARBEIDET Foreldrene inviteres til foreldremøte i september med valg av foreldrerepresentanter. På våren avholdes også et felles foreldremøte. I tillegg har selvfølgelig foreldrerådet mulighet til å arrangere egne foreldremøter. Foreldrerådet i Menighetens barnehage består av alle foreldrene. I følge barnehageloven skal foreldrerådet: fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det velges hvert år 2 foreldreråds representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. 11

12 Samarbeidsutvalget består av representanter fra foreldrene, ansatte og eier (d.v.s. Gjerdrum og Heni sokn). Barnehagens styrer har møterett, men ingen stemmerett med mindre styrer er valgt som en av representantene for de ansatte. Samarbeidsutvalgets funksjon er å være: et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehage og lokalsamfunn. Foreldresamtaler avholdes med alle foreldrene på våren. Det er styrer som i hovedsak gjennomfører disse samtalene. Samtalen styres selvfølgelig av hva foreldrene ønsker å ta opp. Barnehagen på sin side observerer barnet, og personalet forbereder samtalen sammen med pedagogisk leder. Konfidensielle ting blir selvsagt behandlet der etter. Ellers er det selvfølgelig åpent for samtaler gjennom hele året, dersom det er behov for det. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER: Barnehagen, ved styrer, samarbeider med PPT, skole, helsesøster, barnevern, logoped og andre instanser. Samarbeidet er en del av hverdagen vår. De ulike instansene er viktige samarbeidspartnere for barnehagen. Henvendelser angående enkeltbarn skal alltid skje i samarbeid med foreldrene. 12

13 PERSONALSAMARBEID Trivsel på arbeidsplassen er viktig! I Menighetens barnehage setter vi et godt personalsamarbeid svært høyt. For å drive en god barnehage må personalet trives og samarbeide godt! Dette er et kontinuerlig arbeid som krever avsatt tid. PERSONALMØTER Personalet har 4 timer hver måned til personalmøter. Møtene blir brukt til felles planlegging, veiledning, evaluering og andre faglige temaer. Førstehjelpskurs en gang pr. år. PLANLEGGINGSDAGER Personalet har 3 planleggingsdager i løpet av året. Disse dagene blir brukt til planlegging og kurs for alle ansatte. På disse dagene er barnehagen stengt for barna. Planleggingsdager for 2012/ august 02. januar 17. august 15. august 16. august MEDARBEIDERSAMTALER Styrer har medarbeidersamtaler med alle ansatte. 13

14 BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER Formålsparagrafen Vårt arbeid i barnehagen skal bygge på lov om barnehager med forskrift og Rammeplan for barnehagen. I forskriften til formålsparagrafen står det: Barnehagen skal gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna til å utvikle evne til toleranse og omsorg. Enkeltbarnet skal også få mulighet til selvutfoldelse gjennom allsidig aktivitets og lekemuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til at barna sikres et miljø som gir dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, læring og etisk veiledning. Rammeplan Rammeplanen har som grunnleggende utgangspunkt at utvikling er en kontinuerlig prosess som har sin drivkraft i samspillet mellom barnet og omgivelsene. Planen, som er en forskrift til BHG loven inneholder 7 fagområder: Kommunikasjon, språk, tekst Kropp, bevegelse, helse Kunst, kultur, kreativitet Natur, miljø, teknikk Etikk, religion, filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 14

15 Handlingsplan De private og kommunale barnehagene i Gjerdrum har utarbeidet en handlingsplan. Satsningsfelt: Språkutvikling Barns medvirkning Disse emnene blir innarbeidet i månedsplanene gjennom året. Kropp bevegelse og helse Matematikk i barnehagen BARNEHAGENS INNHOLD Menighetens Barnehage den gode barnehagen. er vår visjon. Hele tiden skal den minne personalet om hvor viktig arbeidet i barnehagen er! Kritisk til egen praksis, lyttende til barn og foreldre, stolt over alt vi får til! med dette er vi hele tiden på vei mot å bli bedre. En barnehage til beste for barn og foreldre. Lek i barnehagen Barn og voksne leker mye i barnehagen. Leken er antakelig den viktigste virksomheten i barnets utvikling. Leken er for barnet en lystbetont aktivitet som det velger selv å delta i. Gjennom leken påvirkes barnets intellekt, språk, fysiske, sosiale og emosjonelle utvikling. Når barnet leker får fantasien fritt spillerom, og barnet kan skape en verden etter sitt eget hode. På denne måten kan også erfaringer bearbeides og problemer løses. I en lekesituasjon kan alle mestre ting som ellers er vanskelig. På denne måten kan selvfølelsen styrkes. 15

16 Et barn som leker mye med andre barn, vil få sosiale erfaringer som gjør det bedre rustet til å delta i sosialt samspill med andre i skole, fritid og arbeidsliv senere. Dette er også grunnen til at vi ser leken som en så viktig del av den pedagogiske virksomheten i Menighetens Barnehage. For noen barn er det vanskelig å leke. Alle har forskjellige forutsetninger når det gjelder å delta i lek. Konflikter kan oppstå på et tidlig stadium i livet. Det kan være mange grunner til det, både indre og ytre faktorer spiller inn. I slike situasjoner er voksenrollen i barnehagen svært viktig. Ved å være deltagere i barns lek, på barnas premisser, lærer vi barna bedre å kjenne. Vi forstår da lettere hva som skjer. Dermed er vi bedre rustet til å hjelpe enkeltbarn til å fungere i lek og samvær med andre barn. Dette kan være et tidkrevende arbeid, som det kontinuerlig jobbes med over tid. Hele tiden har vi fortløpende observasjoner av barnehagegruppa og enkeltbarnet. Voksenrollen i leken kan variere: Positiv iakttager: gir tilbakemelding om at du liker det de gjør Iscenesetter: tilrettelegge rollen Leker parallelt: eks. bygge lego på sidelinja Lekekameraten: på barnas premisser Lekeleder/lekelærer: lærer barna å leke Virkelighetens talsmann: eks. styre leken så den ikke blir for voldsom Observatørrollen: svært viktig for å kunne se hele barnet sett i en sammenheng Med dette som bakgrunn vil personalet i Menighetens Barnehage gi rom for ulike typer lek både inne og ute. Det kan være rollelek, bygge/konstruksjonslek, formingslek, regellek osv. Vi vil også stimulere til lek ved å gi egne opplevelser. Gi tid og plass så barna får bearbeide sine egne inntrykk. SOSIAL KOMPETANSE (Steg for Steg) Personalet i Menighetens Barnehage bestreber seg på å ha et bevisst forhold til barnas lek og sin egen rolle i leken. Vi setter av tid og rom for lek og derigjennom styrker barnas sosiale kompetanse. Å utvikle sosial kompetanse vil i 16

17 praksis si å tilegne seg sosiale ferdigheter gjennom hverdagen i samspill med andre mennesker. Disse ferdighetene er helt avgjørende for barna når det gjelder: Å kunne ta, utvikle og opprettholde kontakt med andre Forstå andres perspektiv og rolle Kunne hjelpe, dele Løse konflikter Be om hjelp Tørre å stå imot gruppepress For Menighetens Barnehage er det et mål at barna utvikler sin sosiale kompetanse i samspill med andre barn og voksne Vi ønsker at barna skal lære seg sosialt samspill gjennom leken, og at barna skal lære prososial atferd. Dvs. evne til empati, omsorg og medfølelse. PERIODEBESTEMT OG GJENNOMGÅENDE INNHOLD Hverdagens rutiner, samspillet, leken, aktivitetene, ja, hele barnehagens innhold deler vi inn i to beskrivende deler. Gjennomgående innhold i barnehagen er situasjoner og temaer som foregår daglig, - året gjennom. Arbeidsmåter og målformuleringer er utarbeidet av personalet. Her blir det i korthet ramset opp: Lek Drama Litteratur Respekt, toleranse De kristne grunnverdier Høflighet og omsorg Humor og glede 17

18 Ta vare på materielle ting omkring seg Måltid, kosthold og bordskikk Klær av og på kledning Forming Musikk, sang, dans og sangleker Barnehagens og barnas nærmiljø Naturopplevelser Fysisk aktivitet Fester! Det periodebestemte innholdet er tidsavgrenset og følger årets gang. Forandringer i naturen og årets høytider er styrende. Det periodebestemte innholdet beskrives ved hver enkelt måned i årsplankalenderen. Mer detaljert beskrivelse og informasjon blir gitt gjennom månedsplanene. Alle foreldre får utlevert en plan for hver måned. I tillegg til dette blir det hengt opp supplerende informasjon på tavla i gangen. 18

19 BLI KJENT I BARNEHAGEN Ved barnehagestart legger vi stor vekt på å bli godt kjent. Bli godt kjent med hverandre og de voksne, og samtidig bli trygge på barnehagens fysiske miljø ute og inne. Vi er inne på barnehagens område i tilvenningsperioden og legger vekt på regler og rutiner for å skape trygghet. Rutinen følges, og dagene får preg av gjentagelse og forutsigbarhet. Vi leker så mye vi kan. I samling benytter vi ulike navnesanger, og barna forteller om seg selv og familien hvis de vil det. Aktive voksne bestreber seg på å være nær barna for å bidra med omsorg og gi den tette voksenkontakten som er ønskelig. DETTE TRENGER DU Å HA MED DEG I BARNEHAGEN Klær og sko etter vær og føre med navn!! Skifteklær Bleier og våtservietter hvis barnet bruker det 19

20 20

21 August sommer bli kjent Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 1 Sangstund sstund 2 sstund sstund sstund 7 sstund 8 sstund 9 sstund sstund sstund 14 sstund Planleggingsdag 17 Planleggingsdag Oskar 1 år sstund Skolegruppa sstund Skolegruppa sstund: Eventyrstund Viktige datoer. Egne notater 21

22 HØSTEN Tidlig på høsten plukker vi bær og frukt. Barna er med på å lage syltetøy, eplekake, grønnsakssuppe og annen mat av det naturen har å by på. Barn og voksne opplever i fellesskap de forandringer som skjer i naturen. Vi tar oss tid til å være sanselige, snakke sammen, se på farger, blader på bakken, blomster som visner. På skogsturen tar vi med oss diverse naturmaterialer som vi kan bruke til formingsaktiviteter. Naturvett: Vi vil prøve å gjøre barna beviste på miljøet rundt oss. Her inngår kildesortering av papir, plast, metall og matavfall. Vi vil gå med glass til containeren på Ask. Vi skal også prøve oss som miljøpoliti d.v.s. at vi går ned mot sentrum og plukker søppel. 22

23 September - HØST i barnehagen Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sangstund Førskolekor : Skapelsen 4 Tema;Kornet Bake knekkebrød Skapelsen 11 5 Tema:Kornet Skolegruppa baker havrekjeks «babysang» 12 Grønnsaker Vi lager suppe 6 Eventyrstund Førskolegruppa Tur til Teknisk museum. 13 : Vennskap : Albert Åberg : Vennskap Skogstur for 4-5 åringene Noas ark Adam og Eva Foreldremøte kl Noas ark Mattelek : Mattelek Brannøvelse! : Fargen grønn : Mattelek Brannøvelse! : Fargen grønn Linea 4 år Viktige datoer: Foreldremøte 18/9 kl

24 24

25 Oktober Thorbjørn Egner Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sangstund Sangstund : Bake rundstykker : Fargen - orange : Fargen - orange 41 8 Sangstund Førskolekor 9 : Plukke epler 10 : Steg for steg Bake eplekake 11 Steg for steg Fargen - gul : : Viktige datoer: 16 : Besøk av Jakob prest 23 : Sangstund Forandringer i naturen - fugler 24 : Naturen - dyr 31 : Naturen - trær : Fugler Fargen - brun Egne notater: : Eventyrstund Tema: Miljø og naturvett vi går til glasskonteineren

26 26

27 November Thorbjørn Egner Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fargen - rosa Fargen - rosa Mattelek 45 5 Sangstund Førskolekor Kr. samling 6 : Bruk av refleks 7 Steg for steg Mattelek 8 sstund Steg for steg Kr. samling Mattelek sstund: Rim og regler Fargen - blå 15 Fargen - blå sstund: Rim og regler Sangleker 22 Mattelek Sangstund 27 : Eventyrstund 28 : Fargen - lilla 29 : Fargen - lilla 30 Viktige datoer: Egne notater: Vi starter med juleforberedelser og hemmeligheter. 27

28 ADVENTSTID OG JULEFORBEREDELSER Vi bestreber oss på en rolig, koselig og forventningsfull adventstid. Derfor starter vi så tidlig som i midten av november med forberedelser til jul. Adventstiden inneholder: adventsstund hver dag med tenning av lys leser julefortellinger og øver på julespillet synger julesanger og åpner julekalender baker lussekatter og inviterer til foreldrekaffe baker pepperkaker og pynter glass lager julegaver grøtfest for barn og ansatte julegudstjeneste i kirken og fest på misjonshuset 28

29 Desember juleforberedelser Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Advenststund Førskolekor Advenststund 4 Adventsstund 5 Advenststund 6 Adventsstund Vi baker pepperkaker Adventsstund Bake lussekatter Adventsstund 11 Adventsstund Fargen rød Grøtfest 12 Adventsstund Luciafeiring Foreldrekaffe 13 Advenststund Fargen - rød 14 Valdas 2 år Adventsstund Adventsstund 18 Adventsstund 19 Adventsstund 20 Gudstjeneste med juleavslutning 21 JULE- FERIE 22 JULE- FERIE JULEFERIE JULEFERIE 25 JULEFERIE 26 JULEFERIE 27 JULEFERIE Viktige datoer: Egne notater: 29

30 VINTER OG UTELIV Vinteren er en fin tid, det er gøy å være ute og leke i snøen. Vi håper på mye snø, og at det ikke blir for kaldt! Utenfor gjerdet har vi en fin sklibakke og muligheter for skiløype på jordet. Det er også morsomt å lage snøhuler i all snøen som blir måket av parkeringsplassen utenfor porten. Vi minner om at foreldre kjører inn på oversiden av akebakken ved henting. 30

31 Januar vinter Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag Fargen - hvit 3 Eventyrstund Øve skuespill Fargen - hvit Sangstund Førskolekor Rim og regler Øve skuespill Lage vinterbilde Mattelek Eventyrstund Øve skuespill Lage vinterbilde Mattelek : Sangleker Eventyrstund Mattelek Sangstund Viktige datoer: Planleggingsdag 2. januar, barnehagen er stengt Eventyrstund Øve skuespill 25 Egne notater:

32 32

33 Februar Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Bibliotekbesøk 6 4 Førskolekor Lage fastelavensris 7 11 Mattelek Lage fastelavensris 5 12 Tema;Mattelek Eventyrstund 6 13 Samuel 5 år Mattelek 7 14 Steg for steg Karneval!! Eventyrstund Mattelek Johannes 3 år Viktige datoer: Karneval 15.februar. Egne notater: 33

34 Våren Barn og voksne er mye ute! Sol, tining, dammer å hoppe i, sanda kan brukes igjen og hvor er syklene? Naturen våkner til liv. Inne sår vi frø, og venter spent. Vi er mye på tur i nærmiljøet.. men når kan vi egentlig ta av oss gummibuksa? De store besøker skolen de skal starte på til høsten. 34

35 Mars vår vårtegn Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Eventyrstund 10 4 Førskolekor Live 6 år Ingeborg 4 år Sangstund nastikk Skolegrupe Mattelek Foreldremøte Kl Eventyrstund Steg for steg 8 15 Vi samler alle til spill og puslespill Påskelunsj Påskeferie Påskeferie 26 Påskeferie 27 Påskeferie 28 Påskeferie Viktige datoer: Foreldremøte 14/3 kl Egne notater: 35

36 Påsken Vi ønsker at barna skal bli kjent med påsketradisjonene. Vi samtaler om emnet, leser bøker, lager enkel påskepynt. Vi arrangerer påskefrokost for barna og lager påskehage der vi presenterer selve påskebudskapet på en enkel måte. 36

37 April vår Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Påskeferie 15 8 Førskolekor 9 Fugler - vår 10 Blomstene Fargen - gul 11 Blomstene Fargen - gul Eventyrstund Førskolekor Ha med dag Gulliver 5 år Sangstund 30 Viktige datoer: Egne notater: 37

38 38

39 Mai Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Noa 4 år Filip 2 år August 2 år 19 6 Førskolekor Kr.himmelfartsdag. Barnehagen Stengt. Eventyrstund Sangstund Julie 6 år 14 Sangstund Mattelek Vi går i tog! Se eget program Pinsedag Barnehagen stengt. Sangstund 21 Eventyrstund 22 Mattelek 23 Eventyrstund Elius 6 år Viktige datoer: 17. mai vi går i tog Eventyrstund 29 Sangstund 30 Egne notater: 31 39

40 Sommer Når sommeren endelig er her, så koser vi oss mye ute. Vi går på turer, og bruker nærområdet aktivt. Vi spiser maten vår ute og slår opp parasollene. Det blir en del fotballsparking og annen lek utenfor gjerdet. Et av høydepunktene er sommerturen. Her ønsker vi å ha med så mange foreldre som mulig. 40

41 Juni sommer utelek Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sangstund Førskolekor Utegym 4 5 Eventyrstund 6 Barnehagenes dag kl Sangstund 11 Eventyrstund Hans Christian 5 år Tur til Fjellstadeika 12 Eventyrstund Utegym Sommertur til Gamle Hvam Sangstund Eventyrstund 20 Eventyrstund 21 Felix 4 år Sangstund 25 sstund Mattelek 26 Eventyrstund Viktige datoer: Egne notater: Sommer - ferietid 41

42 God sommer til alle! Lykke til på skolen for de eldste, og velkommen til nye barn og foreldre. Når opptaket til nytt barnehageår er klart, inviteres nye barn til barnehagen sammen med foreldrene. 42

43 Juli sommer ferietid Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ella 6 år Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Tuva 3 år Susanne 2 år Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Viktige datoer: Egne notater: 43

44 44

45 NÅR BARNET MÅ HOLDES HJEMME FRA BARNEHAGEN Feber: Oppkast og diare: Brennkopper: Vannkopper: Feber er et sykdomstegn, ikke sykdom i seg selv. Det er et signal om at immunforsvaret jobber. Derfor bør barn med feber være hjemme til de har hatt en feberfri/symtomfri dag. Feber defineres over 38 grader, mens høy feber er over 39,5. Allmenntilstanden er et minst like viktig mål på hvor sykt barnet er. Barn som har oppkast og / eller diare, må holdes hjemme. Når barnet har hatt oppkast om natten, må det være hjemme den påfølgende dag. Barn med diare holdes hjemme til avføringen er normal. Nokså stor smittefare. Må behandles. Kan være i barnehagen dagen etter behandling er startet. Legen avgjør når barnet kan være i barnehagen. Nokså stor smittefare. Hjemme til siste vannkopp er tørket inn. Stor smittefare. Andre barnesykdommer: Konferer med legen. Generelle regler: Medisinering: Barnets allmenntilstand avgjør når barnet må holdes hjemme. Barnet må kunne være ute i barnehagen. Det er slitsomt for barnet å følge en vanlig barnehagedag når det er sykt og i dårlig form. Skal barnet ha medisin i barnehagen, må det gis skriftlig beskjed til personalet. 45

46 46

ASKHØGDA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015

ASKHØGDA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 ASKHØGDA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 FORORD Til foreldre, foresatte, eier, og andre interesserte. Barnehagedriften styres av Lov om barnehager m/forskrifter. Loven pålegger barnehagen å lage en årsplan,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016. VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn.

INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016. VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn. INFORMASJONSHEFTE VÅGSETRA BARNEHAGE 2015-2016 VÅGSETRA BARNEHAGE ISDAMVEIEN 4 6456 SKÅLA TLF: 71240430 vaagsetra@mobarn.no www.vaagsetra.mobarn.no 1 Velkommen. Vi ønsker både barn og foreldre velkommen

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 BLÅGRUPPA Velkommen til nytt barnehageår og til oss på Blågruppa, her er vi 2 voksne og 10 barn! Gruppa hadde ett nytt barn nå ved barnehagestart

Detaljer

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING NYTTIG INFORMASJON Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17. juni 2005 nr 64. Med hjemmel i loven har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Detaljer

Velkommen til. Barnehage

Velkommen til. Barnehage Velkommen til Rustadporten Barnehage A B D E F Adresse Avdelinger Betaling Bursdagsfeiring Dagsrytme Dugnad Eierstyret E-post Fagområder Foreldremøter Gamle Kroer vei 5, 140 Ås Nasse Nøffs binge, nasse@rustadporten.no

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Hvittingfoss barnehage Bjørkhaugen 13, 3647 HVITTINGFOSS tlf. 32 86 68 66 FORORD

Hvittingfoss barnehage Bjørkhaugen 13, 3647 HVITTINGFOSS tlf. 32 86 68 66 FORORD Hvittingfoss barnehage Bjørkhaugen 13, 3647 HVITTINGFOSS tlf. 32 86 68 66 FORORD Dette er et informasjonshefte for Hvittingfoss barnehage. Her har vi samlet informasjon som gjentar seg år etter år. I tillegg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013-2014 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdagen som ditt barn

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

Informasjonshefte Østbydammen barnehage. Sammen om den gode barndom

Informasjonshefte Østbydammen barnehage. Sammen om den gode barndom Informasjonshefte Østbydammen barnehage Sammen om den gode barndom adresse: Odinsv. 33 1540 Vestby Lille Blå e-post Grethe.fottland@vestby.kommune.no Lille Grønn Lille Gul Lille Rød mobil INFORMASJON OM

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager 1 Drammen kommunes visjoner og mål for barnehagene Lov og forskrifter for barnehagene: Lov om barnehager fra 17. Juni 2005, 1 formål: Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Velkommen til Belset barnehage

Velkommen til Belset barnehage Velkommen til Belset barnehage Bakkeplassen med avdelingene: Blåbær Bringebær Einerbær Tyttebær Avdeling Bjørnebær Avdeling Jordbær Belset barnehage er en kommunal barnehage i Bærum kommune. Barnehagen

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid. Dagsrytme og kjekt og vite

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid. Dagsrytme og kjekt og vite Innhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Innledning Presentasjon av barnehagen Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager Hovedmål og delmål Fagområder Foreldresamarbeid Dagsrytme

Detaljer

Årsplan. Holtegrenda Gårdsbarnehage

Årsplan. Holtegrenda Gårdsbarnehage Årsplan Holtegrenda Gårdsbarnehage Innhold Presentasjon av barnehagen Medvirkning. Barnehagens fokusområde Barnehagens innhold Fagområdene Kultur og tradisjoner i Holtegrenda Dokumentasjon og vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER NORDLYS POSTEN! Nr.1. August 2013. MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER VELKOMMEN GAMLE OG NYE FORESATTE OG BARN! Så mange flotte og herlige barn vi har på Nordlys. Personalet var veldig spente på de nye barna og

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 1 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Buvollen barnehage 2. Kort om barnehagen 3. Barnehagens bemanning 4. Praktiske opplysninger. Åpningstid

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2012/2013 UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

SOMMERPLAN MAURTUA 2015

SOMMERPLAN MAURTUA 2015 SOMMERPLAN MAURTUA 2015 SOMMER! En sommerplan er mini-utgaven av en vanlig periodeplan: Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene og praktiske

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Kirkemoen Barnehage. Årsplan 2008/2009. Kirkemoen Barnehage A/L Telefon: 32 14 55 86. 3534 Sokna Kontonr. 2280.22.95816

Kirkemoen Barnehage. Årsplan 2008/2009. Kirkemoen Barnehage A/L Telefon: 32 14 55 86. 3534 Sokna Kontonr. 2280.22.95816 Kirkemoen Barnehage Årsplan 2008/2009 Kirkemoen Barnehage A/L Telefon: 32 14 55 86 Sagveien 19 Mail: kmbhg@online.no 3534 Sokna Kontonr. 2280.22.95816 1 MÅLSETTINGER Kirkemoen barnehages visjon: Vår barnehage

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MARS 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 10 2. 3. 4. 5. 6. Vi går i gymsalen Vi går i gymsalen / gå på tur 11 9. 10. 11. 12. 13. / gå på tur Barnehagedagen Vi går til

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 1 ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE Hvem er vi Fladbyseter barnehage VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 2 Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede 3 Kjære foreldre og foresatte

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 BØDALEN OPPVEKSTSENTER Sydskogen barnehage Sydskogen skole Torvbråten skole Styringsdokumenter: Barnehagen styres av barnehageloven og rammeplanen som er en forskrift

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage. September - November 2010

Periodeplan Vinterbro barnehage. September - November 2010 Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2010 Avdeling: Fantasia Telefonnr:64 97 42 85 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Sara Olsson, pedagogisk team leder Monica Øien Eriksen, pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA)

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA) ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA) 1. Generelt om Ytterøy barnehage Denne høsten er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Inntil videre holder vi

Detaljer

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen. Informasjonshefte Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Kontor 23039330 Askeladden 23039331 Arken 23039332 Maurtua

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI HANDLINGSPLAN FOR REVEHI Eline har tegnet denne flotte tegningen av en rev 2013-2014 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer,

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 DAGSRYTME TROLLKROKEN 07.30 Barnehagen åpner 08.15 Frokost med matpakke (barnet må komme før 08.30 hvis barnet skal spise frokost i barnehagen) 09.00 Lek, aktiviteter,

Detaljer

Planleggingsdager 2015. Fredag 2. januar Fredag 6. februar Fredag 15. mai Mandag 03.august Fredag 09. november

Planleggingsdager 2015. Fredag 2. januar Fredag 6. februar Fredag 15. mai Mandag 03.august Fredag 09. november 2015 07:00 Barnehagen åpner 07:00 08:30 Frilek inne 08:30 09:00 Frokost 09:00 11.15 Tilrettelagte aktiviteter ute og inne 11:15 11:30 Håndvask/stell 11:30 12:00 Lunsj Planleggingsdager 2015 Fredag 2. januar

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

Telefon barnehagen: 75 55 48 55 Telefon Eva : 480 78133

Telefon barnehagen: 75 55 48 55 Telefon Eva : 480 78133 Telefon barnehagen: 75 55 48 55 Telefon Eva : 480 78133 Innledning Tillit og trygghet er grunnlaget for all læring og vekst. Et godt miljø i barnehagen er ikke bare en forutsetning for å oppnå pedagogiske

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer