Årsplan for skolefritidsordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for skolefritidsordningen"

Transkript

1 Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek, allsidige aktiviteter og ro med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.(utdrag fra vedtektens 2 INNHOLD) 2011/2012

2 INNHOLD DEL 1 PRAKTISK INFORMASJON Om skolefritidsordningen s. 3 Åpningstider s. 3 Bemanning for 2011/2012 s. 3 Kontakt s. 3 Klær s. 4 Måltid s. 4 Dagsrytme s. 4 Faste avtaler, beskjeder Planleggingsdager s. s. 5 5 DEL 2 MÅL OG INNHOLD Hovedmål for skolefritidsordningen s. 6 Fokusområder s. 6 - Trivsel - Trygghet s. s. 6 6 Aktivitetsplan for skolefritidsordningen s. 8 2

3 DEL 1 PRAKTISK INFORMASJON Velkommen som bruker av skolefritidsordningen Berlevåg skole. Denne årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet på SFO, samt at den skal gi dere foreldre informasjon og opplysninger om SFO og vårt pedagogiske arbeid. Den skal også være et utgangspunkt for samarbeid mellom SFO og hjem. Om Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen Berlevåg skole eies og drives av Berlevåg kommune, og holder til i eget rom ved Berlevåg skole. SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom skoletid for elever fra trinn, elever opptil 7. trinn kan også søke ved særskilte behov. Åpningstider Morgen: kl Eter skoletid: kl.12.15/ Ved skolefrie dager har vi åpent fra , vi ser helst at barna kommer innen kl 10.00, kommer ditt barn etter dette klokkeslett kan vi være borte fra skolens område. Det blir i forkant av disse dagene sendt ut påmeldingsskjema som er viktig å svare på, dette på grunn av bemanning og aktiviteter. Det er viktig å si ifra hvis påmeldte barn allikevel ikke kommer. Bemanning for 2011/2012 Marita Aleksandersen Elin Beate Hansen Liv Elin Efraimsen - leder - assistent - assistent/fagarbeider Kontakt Telefon SFO: Telefon rektor: Telefon skole: E-post SFO-leder: 3

4 Klær I utgangspunktet er vi ute en periode hver dag. Det er viktig at barna er utstyrt med klær for alle værforhold. Når det gjelder ekstraklær og behov for å skifte så henter vi av det barna har på klasserommene sine. Husk merking av klær!! Måltid Barna må ha med seg matpakke hver dag. Vi spiser kl ( kl for de som er ferdig senere på skolen. De som har bestilt melk får det, de andre drikker vann eller har med egen drikke. Vi ønsker at måltidet skal være ei koselig stund med rolige samtaler og tid til å spise, alle sitter da ved bordene i ca min. 2 ganger i måneden lager vi mat på SFO, det vil stå på månedsplan om dette. Dagsrytme SFO åpner Rolig innelek. Utelek for de som ønsker det Rydding Barna går til sine klasserom 12.15/13.00 Barn kommer fra skolen Måltid Tilrettelagte aktiviteter Frilek ute/inne Alle barn er kommet fra skolen Måltid for de som kom sist Tilrettelagte aktiviteter Frilek ute/inne Rydding Frilek inne/ute SFO stenger Vi har også fått utdelt timer i basseng, idrettshall og skolekjøkken. 4

5 Faste avtaler, beskjeder Beskjeder vi får direkte, pr tlf eller sms noterer vi i beskjedbok på SFO, beskjeder som barna skal overbringe må være skriftlig, slik at det ikke blir noen misforståelser. Faste avtaler om barn som skal gå hjem alene, lager vi en oversikt over. Ved unntak av avtaler må vi ha skriftlig eller muntlig beskjed fra foreldre/foresatte. Planleggingsdager I løpet av skoleåret 2011/2012 skal personalet ha 5 planleggingsdager. Disse dagene samkjøres med skolens planleggingsdager. SFO er da stengt. Planleggingsdager for SFO: 22. og 23. august januar april juni

6 DEL 2 MÅL OG FOKUSOMRÅDER Hovedmål for skolefritidsordningen SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter. Videre skal det gis omsorg og tilsyn til barna. Fokusområder Vi jobber spesielt med å få barna til å bli sosialisert og vi tar barna på alvor. Vi utøver en praksis som går ut på å ta deres problemer på alvor. Ved uenigheter er vi lydhør med å gå inn i dialog med barn som behøver hjelp og støtte, men vi er også åpne for at de skal kunne løse problemer selv. Trivselen er viktig derfor bruker vi en god del tid på dialog og repetisjon av regler og rutiner. Vi skal alle være med på å vise ansvar og omsorg for hverandre. I leken er det ikke lov å ekskludere andre fra samspill og lek, men selvsagt kan det enkelte ganger være grunner for at to kan få være sammen i lek. Dette bør det gis tid og rom for. Men som hovedregel blir det viktig for barna og ikke fremme ekskludering av noen barn i leken. Dette for å unngå mobbing av barn. SFO vil gi ulike tilbud til barna, og de velger selv hva de har lyst til å holde på med. Gjennom samspill mellom barn og voksne vil vi utvikle et miljø med vekt på trygghet og trivsel. Trivsel: Vi ønsker at SFO skal være et sted der barna liker å være, der de møter lekekamerater, utvikler vennskap og utfolder seg i aktiviteter ute og inne. Vi ønsker også at alle skal trives på SFO, og da er vi avhengig av at dere som foreldre/foresatte gir oss tilbakemelding om eventuell mistrivsel eller andre hendelser som kan ha betydning for barnets hverdag på SFO. Trygghet: Vi vil at barn skal føle seg trygge og lære å vise omsorg for hverandre. Trygghet er en forutsetning for all utfoldelse og læring, og er viktig for at barna skal trives på SFO. Barna må også kjenne seg trygge på de voksne som jobber på SFO, dette skaper vi ved å gi omsorg, vise respekt, sette grenser, tilrettelegge for frilek og aktiviteter og la barna få være med å bestemme over sin hverdag på SFO. 6

7 For å skape trivsel og trygghet er det viktig at det enkelte barn får den oppmerksomhet det trenger. Aktivitet i små grupper, samt rutinesituasjoner som påkledning og måltid gir oss tid til individuell kontakt. Vi voksne skal lære barna å ta vare på hverandre, vise respekt, toleranse og gi barna følelse av frihet og glede den tiden de er på SFO. Vi ønsker at alle barna skal få oppleve et positivt fellesskap og utvikle vennskap. SFO skal ikke være en forlengelse av skoledagen. Dette er noe vi må tenke på når vi skal planlegge. Når barna kommer på SFO vil de leke og finne på ting de har lyst til å gjøre. Det legges størst vekt på barnas behov for frilek ute og inne, SFO skal være et fritidstilbud der den frie leken er viktigst. Vi ønsker å tilrettelegge slik at barna i størst mulig grad kan få utfolde seg i egenstyrte lekeaktiviteter der klokka ikke styrer. Vi har også faste tilrettelagte aktiviteter som barna kan være med på. Aktivitetene gjennomføres til bestemte dager og tider og er voksenstyrt. På SFO skal barna kunne knytte og utvikle vennskap med andre barn, skaffe seg erfaring med konfliktløsning, føle glede ved samhørighet til en gruppe og få erfaringer som gir godt grunnlag for utvikling og sosial kompetanse. Grensesetting og tydelige voksne er sentralt her. Vi vil gjøre barna kjent med de grenser som gjelder og arbeide for gjensidig respekt barn og voksne imellom. Vi må være oppmerksom på vår rolle og være gode forbilder. 7

8 Aktivitetsplan for SFO Høst 2011 August September Oktober November Desember Tilvenning. Høst. Trafikksikkerhet. Frilek ute og Jul og Bli kjent. Turer, plukke Turer i trafikk og inne. juleforberedelser. bær. nærmiljø, skilt, Nissemarsj. Utelek. sikkerhet, refleks. Vår 2012 Januar Februar Mars April Mai Vinteraktiviteter. Vinteraktiviteter. Ski- og Vår og vårtegn Vår. Vinterbilde, Vinterbilde, snøaktiviteter. Utelek. 17.mai snølykt. snølykt, Mye ute hvis forberedelser, Ute og innelek. snømann. været er bra. vårtegn, Invitere barn fra Ute og innelek. Påske, utelek. barnehagen som Solfest. påskepynt, Invitere barn fra skal begynne på påskelunsj. barnehagen skolen. som skal begynne på skolen. 8

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

SFO VED ELVETUN SKOLE.

SFO VED ELVETUN SKOLE. SFO VED ELVETUN SKOLE. 2015/2016 Hei Og velkommen til Sfo ved Elvetun skole! Sfo står for skolefritidsordning, og er et frivillig tilbud til elever i 1. 4. klasse. Sfo skal være et leke- og aktivitetstilbud,

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2014 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse s.2 Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.5 Dagsrytmen i SFO s.6 Årsplan(August-Desember)

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 Forord Oksfjord barnehage er en 1-avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år, og er en del av Oksfjord oppvekstsenter. Vi samarbeider med skolen og SFO. Barnehagen

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Løkkebergene Vels barnehage har følgende områder som hovedpunkter i vårt verdivalg:

Løkkebergene Vels barnehage har følgende områder som hovedpunkter i vårt verdivalg: BARNEHAGENS VERDIER: Løkkebergene Vels barnehage har følgende områder som hovedpunkter i vårt verdivalg: Omsorg: Omsorg i barnehagen handler om forholdet mellom de voksne og barna, om barnas omsorg for

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet. 1 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene

Detaljer

Årsplan 2010/2011. Amigos barnehage. Avd. Villakroken familiebarnehage

Årsplan 2010/2011. Amigos barnehage. Avd. Villakroken familiebarnehage Årsplan 2010/2011 Amigos barnehage Avd. Villakroken familiebarnehage Velkommen til Amigos barnehage! Amigos barnehage driver familiebarnehager med 4 og 8 barnsgrupper, som ligger i Oslo i forskjellige

Detaljer

Rammeplan for SFO. Grimstad kommune. Vedtatt i Oppvekst og omsorgsutvalget 02.12.08 sak 042/08

Rammeplan for SFO. Grimstad kommune. Vedtatt i Oppvekst og omsorgsutvalget 02.12.08 sak 042/08 Rammeplan for SFO Grimstad kommune 2009 Vedtatt i Oppvekst og omsorgsutvalget 02.12.08 sak 042/08 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse 2 2. Forord 3 3. Mål 4 4. Innhold 4 Lek 4 Strukturerte aktiviteter

Detaljer

Årsplan 2012-13. 2012 2013 Parkveien Familiebarnehage

Årsplan 2012-13. 2012 2013 Parkveien Familiebarnehage Årsplan 2012-13 2012 2013 Parkveien Familiebarnehage 1 Parkveien Familiebarnehage Parkveien 14 1621 Gressvik E. mail : nabanja@online.no TLF : 92 02 49 14 Privateid barnehage for barn alder 0-6 år Eiers

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer