Informasjonshefte & årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte & årsplan"

Transkript

1 Informasjonshefte & årsplan Straume SFO

2 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte. Den skal informere om vårt pedagogiske arbeid og gi informasjon og opplysninger til foreldre/foresatte, samt at den skal være utgangspunkt for samarbeid mellom SFO og hjemmet. Personalet i Straume SFO ønsker å gi barn fra klasse, og barn opp til 7. klasse på særskilt grunnlag, tilbud om tilsyn, omsorg, aktivitet og trygghet før og etter skoletid og på skolefrie hverdager. Innholdet og aktivitetene skal preges av lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. Det er dette som ligger til grunn for arbeidet vårt. SFO leder Ann Jorunn Liland Rektor Kari Paulsen Kontakt Kontor SFO - tlf: mobil: E post: Ann Jorunn Liland mobil:

3 Bemanning Ann Jorunn Liland May Lis Albrigtsen Tone Olsen Sissel Albrigtsen Leder SFO, Førskolelærer/barneveileder. Barneveileder Barneveileder Barneveileder I tillegg er Vigdis Martinussen inne på SFO to timer i uka. Personalet har ulik stillingsstørrelse og går i vaktsystem som er organisert ut i fra hvilke dager og tidspunkt det er størst bemanningsbehov. Åpningstider Morgen: kl Etter skoletid kl / Fredag: kl Ved skolefri / ferier, med unntak av 5 planleggingsdager, holder SFO åpent hele dagen. SFO holder stengt lørdager, søndager, jule- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl I sommerferien er vi sammenslått med Straume barnehage. Informasjon om sommer-sfo får dere når det nærmer seg skoleferie. Alle barn må ha minst 3 uker sammenhengende ferie fra SFO i perioden fra midten av juni til midten av august. Om ikke annet blir særskilt bestemt, har SFO helårsåpent. I forkant av skoleferier/høytider sender vi ut skjema til foreldre/foresatte som skal fylles ut og leveres SFO innen frist. Ingen av personalet har 100 % stilling. Derfor må vi ha oversikt over hvordan barna skal bruke sin SFO plass. Med utgangspunkt i disse skjema lager vi vaktplan for personalet. Skjema sendes hjem til høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie. Planleggingsdager I løpet av skoleåret har SFO fem planleggingsdager. Disse samkjøres i hovedsak med barnehagene. Påminnelse blir gitt i forkant, som regel i SFO posten. Planleggingsdager: 18. august 21. november 2. januar 15. mai Det kommer i tillegg en felles planleggingsdag på vårparten for SFO og barnehagene. Denne vil bli varslet i god tid.

4 Uke & dagsrytme Sfo åpner hver dag kl Barna tas i mot og registreres etter hver som de kommer. Eventuelle beskjeder hjemmefra tas i mot skriftlig eller muntlig. De som ikke har spist frokost hjemme kan spise medbrakt matpakke når de kommer på SFO. Melk og vann får de hos oss. Rolig lek frem til skolestart kl Mandag kl og 3. klasse kommer på SFO. Barna registreres. Beskjedveksling. Fri lek. Andre aktiviteter som kan foregå mellom kl kan være utelek, voksenstyrte aktiviteter med delt gruppe eller gymsalaktiviteter. Kl spiser vi lunsj. Etter opprydding er det frilek Utelek fra kl og frem til SFO stenger. Tirsdag kl og 3. klasse kommer på SFO. Barna registreres. Beskjedveksling. Aktivitetsgruppe eller annen tilrettelagt aktivitet. Det kan være blant annet formingsaktiviteter, gymsal, baking eller mediatek. Kl spiser vi lunsj. Etter opprydding er det frilek. Utelek fra kl og frem til SFO stenger. Onsdag kl klasse kommer på SFO. Barna registreres. Beskjedveksling. Kl spiser vi lunsj.etter mat og opprydding er det frilek. Utelek fra kl og frem til SFO stenger. Torsdag kl klasse kommer på SFO. Barna registreres. Beskjedveksling. Kl spiser vi lunsj.etter mat og opprydding er det frilek. Utelek fra kl og frem til SFO stenger. Fredag & frifredag SFO er åpen hele dagen. Dagsrytmen er stort sett lik de andre dagene, men vi spiser i tillegg formiddagsmat kl Til dette måltidet må ungene ha medbrakt matpakke. Etter mat går vi ofte på små turer i nærområdet. Formiddagen vil også bli brukt til å gjøre ting som vi ellers ikke får tid til på grunn av tidsklemma. Det kan for eksempel være baking, formingsaktiviteter, gymsal eller å gå på mediateket. Ha med tursekk(ikke skolesekk fylt med bøker). Så slipper kameraten å bære matpakke og drikke for den/de som ikke har med sekk. Selv om vi ikke går på tur er det greit å gjøre det til en vane å sende med tursekk. Send også med ei flaske med drikke på disse dagene, eller ei tom flaske som vi kan fylle med vann før vi går på tur. Kjernetid mellom kl Det vil si at de fleste turer og aktiviteter skjer i dette tidsrommet. SFO stenger kl

5 Måltider Frokost: Barn som ikke spiser frokost hjemme kan spise medbrakt matpakke på SFO. Formiddagsmat kl : Barna spiser medbrakt matpakke. Dette gjelder spesielt for fredager og dager i forbindelse med skolefri og ferier, med unntak av sommerferie. Lunsj kl : SFO serverer knekkebrød og pålegg. En dag i uka serverer vi også frokostblanding, som alternativ til knekkebrød. Lunsjen er ment som et lett måltid som skal døyve sulten før ungene kommer hjem til middag/mat. På fredagene lager vi noe ekstra til lunsj. Annenhver fredag serverer vi hjemmebakt brød med egg og annet pålegg. På frifredagene serverer vi et varmt måltid. Melk og vann får de hos oss til alle måltidene. Vi serverer frukt en til to dager i uka. Ofte får vi overskuddslager av frukt fra skolen og da får ungene frukt flere ganger i uka. Vi ønsker at det skal være ro rundt bordet når vi spiser. Målet vårt er at vi alle skal vise respekt for hverandre når vi sitter så mange sammen, og akseptere at hver enkelt skal kunne få spise i fred og ro. Hvis barnet skal hentes i denne tiden er det fint om dere kan gjøre det enten før vi spiser eller etter at vi er ferdig. Vi er som regel ferdig å spise i god tid før kl Vi vil etter beste evne, og i samarbeid med foreldre/foresatte, legge til rette for barn som har allergi eller matintoleranse. Henting Når barnet blir hentet er det veldig viktig at det gis beskjed til personalet. Dere må forsikre dere om at personalet på SFO har registrert at dere går, både for at vi skal kunne registrere timeforbruk og for å unngå at vi kommer i en situasjon hvor vi tror at vi har mistet et barn. Dette gjelder også hvis dere henter barnet etter skoleslutt. Hvis barnet blir hentet av andre enn de som omfattes av avtalen mellom hjemmet og SFO, eller skal gå hjem etter skoletid, skal foreldre/foresatte gi beskjed til SFO om dette. Dette gjelder også ved besøksavtaler barna i mellom. For øvrig vil vi forholde oss til opplysningene dere har gitt på skjemaet Henteavtale. Barn som hentes etter stengetid I følge vedtekter for SFO, Bø kommune gjelder følgende: Dersom barnet ikke hentes i SFO innenfor ordinær åpningstid må foresatte betale faktisk utgift til lønn/overtid for personalet. Personalet registrerer klokkeslett for henting. Overtidsskjema sendes Bø skolekontor, med kopi til foreldre. Erstatning Skole og skolefritidsordning har samme regler for erstatningsansvar. Taushetsplikt Alle ansatte ved Straume SFO er underlagt taushetsplikt og skriver under taushetsløftet når de tiltrer stillingen. Dette gjelder også vikarer, studenter og andre som jobber her.

6 Fødselsdager Vi markerer barnas fødselsdager en gang i måneden. På veggen inne på SFO henger det bursdagskalender. Her limer vi på bilde av bursdagsbarna, og hvilken dag de har bursdag. Vi samler alle bursdagene og har ei markering siste torsdag i hver måned. Da synger vi bursdagssang og så deler vi ut bursdagskort. Etterpå har vi et lite fruktkalas og noen ganger frukt og yougurt. Det er sjelden vi spiser kaker og andre søtsaker på SFO, men ved spesielle anledninger, som f. eks når det er karneval og sol-fest, slår vi ut håret og koser oss med litt ekstra godsaker Klær I utgangspunktet er vi ute hver dag på SFO, og ofte på turer i nærområdet. Barna må til enhver tid ha klær og fottøy for all slags vær. Alle har egen kurv til byttetøy. Det må alltid ligger rene, tørre klær i kurven deres. Det er foreldrenes/foresattes ansvar å sjekke byttetøyskurven med jevne mellomrom minst en gang i uken! Hvis regntøy, dresser, hansker, votter etc. er skitne, må dette tas med hjem for vask til helgene, eller oftere når det er nødvendig. Vi har begrenset tørkemulighet hos oss. Derfor skjer det at vi sender hjem våte klær. Alle må huske å merke klærne! Vi opplever stadig at det ligger klær og slenger, som ingen eier. Vi går stort sett daglig en runde og samler klær som ungene har lagt fra seg. Det som er merket legger vi i barnas kurver eller hyller, men umerkede klær som vi ikke finner eieren til legger vi i trekassen i garderoben. Hvis dere mangler klær må dere ta en titt i trekassen som er merket hvem eier dette.

7 Egne leker En dag i uka, på torsdager, kan barna ha med sin egen leke på SFO. Leker tas med på eget ansvar. Vi ønsker ikke at det tas med skyteleker, sverd, elektroniske spill og leker som lager mye lyd. Syke barn Sykdom Barn som er syke skal holdes hjemme fra SFO. Når allmenntilstanden er nedsatt, f. eks etter sykdom, kan det være en påkjenning for barnet å gå på lengre turer. Dette kan være greit å ha i tankene hvis barnet har vært syk i forkant av fredag, som ofte er turdag på SFO. Hvis barnet blir sykt på SFO vil vi kontakte foreldrene. Det er ingen rutiner på at vi får beskjed fra skolen hvis ditt barn er syk eller skal gå rett hjem etter skoletid. I så tilfelle ber vi dere om å gi beskjed direkte til oss i SFO. Beskjeder til SFO kan gis pr. telefon, lapp/meldingsbok eller direkte til oss. Barn kan gi beskjed selv, men dette må i så fall avklares i forkant mellom SFO og foreldre. Foreldresamarbeid Vi som arbeider i SFO ønsker åpne kanaler til foreldrene. Gjensidig tillit og åpenhet er grunnlaget for et godt samarbeid. Hvis barna gir signaler om at de ikke trives hos oss er det viktig at vi får vite om det. Det kan være at vi ikke oppdager eller vektlegger nok eventuelle hendelser som fører til mistrivsel. Det kan også være greit å informere oss om eventuelle hendelser i familien som kan ha betydning for barnet. Vi minner om at personalet har taushetsplikt. Dere er alltid velkommen for å ta kontakt med oss, i hente/bringe situasjon, over telefon, e-post eller ved skriftlig melding. SFO leder har kontortid hver mandag og onsdag, og er til stede på kontoret mellom kl SFO posten sendes hjem en gang i måneden. Med denne uformelle avisen ønsker vi å fortelle dere om hva vi holder på med i SFO og ellers ting vi har på hjertet. Annet innhold vil være generell informasjon og påminnelser, og av og til artikler. Vi forventer at alle tar seg tid til å lese gjennom avisen. Den er en viktig informasjonskanal mellom SFO og hjemmet. Ukas elev Hver mandag starter vi uka med å trekke ukas elev. Ukas elev skal hjelpe til med pådekking av bordet, se til at det er ryddig i garderoben, være ekstra hjelpsom/omsorgsfull hvis noen trenger hjelp eller invitere barn med i lek og annen aktivitet. Mot slutten av uka får ukas elev med seg hjem diamanten som takk for hjelpen. Når vi deler ut diamanten får ukas elev sitte på hjerteteppet og ta i mot positiv oppmerksomhet fra både medelever og personalet.

8 Hovedmål for Straume Skolefritidsordning LEK & LÆRING HAND I HAND Skolefritidsordningen er en alternativ læringsarena som bygger videre på skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Skolefritidsordningen skal preges av tydelige regler og grenser for atferd, samspill og aktiviteter. Vi skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og deres interesse. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter. Målsetningen vår er å skape et miljø hvor omsorg for hverandre, trygghet, trivsel, vennskap og positive relasjoner skal stå sentralt. For å skape trygghet og trivsel er det viktig at hvert enkelt barn får oppmerksomhet. I en travel hverdag er det ikke alltid like enkelt å få gitt hvert enkelt barn like mye oppmerksomhet. Aktivitet i små grupper, samt rutinesituasjoner som påkledning og måltid er viktige arenaer hvor vi ser og hører alle barna og hvor vi får snakket med alle sammen. Vi som er voksne på SFO skal ta barna på alvor og lytte til det de måtte ha på hjertet, og vi skal være tydelige slik at barna vet hvor grensene går. Vi skal være tilgjengelig for barna i lek ved å legge til rette for dem, og delaktig når de ønsker det. Vi skal også være en god samtalepartner og hjelpe dem i situasjoner hvor de ikke klarer å ordne opp selv. De viktigste elementene i SFO er barnestyrt lek ute og inne, aktiviteter, måltid og sosialt samvær med voksne og barn på tvers av alder. På tirsdager har vi fast aktivitetsgruppe eller annen tilrettelagt aktivitet for 2. og 3. klasse. Denne aktiviteten er i hovedsak voksenstyrt med utgangspunkt i barnas ønsker eller våre planer. Det kan være forming, gymsalaktiviteter, lesestund på biblioteket, baking m.m. Ved å sette i gang aktiviteter ønsker vi å gi barna et varierende tilbud. Leken sammen med venner og friheten til å velge selv står høyest i kurs om vi spør barna hva de helst vil gjøre på SFO. Derfor ønsker vi først og fremst å gi plass og mulighet for at barna kan leke når de er inne på SFO, og at de får utfolde seg fysisk gjennom lek og aktiviteter når de er ute. Som hovedregel er det ikke lov å ekskludere andre fra samspill og lek, men selvsagt kan det enkelte ganger være grunner for at bare to kan få leke sammen. Dette må det også gis tid og rom for.

9 ANSVAR, RESPEKT og OMSORG er et gjennomgående tema hos oss. Med ANSVAR mener vi at barna skal: - rydde etter seg og sette kopper og kar i oppvaskmaskin. - rydde etter lek før de går i gang med ny lek. - holde det ryddig på plassen i garderoben. - se til at det ser greit ut på toalettet når de har vært ærend der. Med RESPEKT mener vi at barna skal: - snakke vennlig til hverandre. - bruke inne-stemme. - respektere at vi er mange sammen og at vi dermed ikke kan rope høyt, og i munnen på hverandre. - la andre barn leke i fred og ikke bryte seg inn og ødelegge for hverandre. - Stoppe når barn sier stopp. Alle er kjent med stopp-regelen, og vet hva den betyr. Med OMSORG mener vi at barna skal: - hjelpe hverandre. - ta andre barn med i lek. - bry seg om at andre har det bra. - si fra til en voksen hvis de ser eller hører noe som de ikke syns er bra. VENNSKAPSLOVEN skal minne oss om hvordan vi skal være mot hverandre.

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 - INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Eikenga barne- og avlastningsbolig. Eikenga barnebolig

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på

Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på SFO. Årsplanen skal gi informasjon om den daglige driften og satsningsområder. S FO har en del om morgenen fra 07.15 til 08.15. Tiden vil da være

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE INFORMASJON TIL NYE FORELDRE Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013/2014 På Maurtua er det 8 barn

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer