1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ"

Transkript

1 Ida Haukli, Tone Refstie, Emma Skjæveland 1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ Bruken av aktiviteter er et benyttet tiltak i arbeid med barn og unge. Vi har valgt å løse denne oppgaven med fokus på miljøarbeid på institusjon. Aktivitet kan brukes som middel i kontaktetablering. Det kan være vanskelig å etablere kontakt og tillit med ungdommer, selv etter lang tid. Det å planlegge en aktivitet sammen gir en anledning til å endre spillereglene mellom miljøarbeider og ungdom. Allerede etter denne planleggingsfasen vil kontakten mellom ungdommen og miljøarbeider endre seg. Når man da kommer til gjennomføringsfasen får man mulighet til å styrke denne kontakten. Man må gjerne samarbeide og prate sammen gjennom aktiviteten. Til slutt kan det være lurt med en avsluttende fase hvor miljøarbeider og ungdom får snakke sammen, mimre litt og gjerne se på bilder. Aktiviteter kan også brukes som metode i endringsarbeid. Et av miljøarbeiderens sentrale mål i arbeid på institusjon, er å arbeide for å bevege ungdom vekk fra utsatte posisjoner, som for eksempel rus og kriminalitet. (Pedersen, 2014) 1.2 Klatretur Med fokus på aktivitet rettet mot individ har vi valgt å ta for oss aktiviteten en klatretur. I den sammenhengen ser vi for oss at aktiviteten kan gjøres på ulike vanskelighetsnivåer. I aktiviteten er miljøarbeider og ungdom deltakere. Hvilket nivå som utføres er avhengig av ulike faktorer som: utstyr, vær, muligheter osv. Vi skal nå redegjør for de ulike vanskelighetsnivåene Lett nivå På det lette nivået kan man jobbe sammen for å bestige et fjell. Det trenger ikke å være et høyt fjell og klatringen kan være på et slikt nivå at man ikke trenger utstyr. Man kan bruke alt i fra en time til en dag på denne fjellturen. Alt ettersom om man vil bestige Dalsnuten eller et større fjell. Mulighetene her er mange og innenfor dette nivået kan også vanskelighetsgraden variere. Det går her også an å dra til et senter for klatring hvor man kan få hjelp til sikring eller bruke buldrevegg.

2 1.2.2 Middels nivå Her kan man legge mer fokus på utstyr eller velge et vanskeligere mål som for eksempel Prekestolen. Dersom utstyr skal brukes, krever det at man har en del kunnskaper og gjerne sikringskurs. Hvis man ikke har dette kan man heller velge en litt mer utfordrende fjelltopp Vanskelig nivå Dette nivået krever at man har den kunnskapen man trenger. Her må man også ha en del utstyr og sikringskurs. Mulighetene er mange og bare fantasien setter grenser. Det kan være spennende for deltakerne om det blir planlagt en klatretur med fullt utstyr og en overnatting i telt. Det kan da være en bedre ide å ha med flere deltakere med tanke på alles sikkerhet, men dette må vurderes etter situasjonen. 2. Aktivitetens målgruppe Med tanke på at vi har tatt utgangspunkt i miljøarbeid på institusjon, tenker vi at målgruppen er ungdom. Det er også mulighet for yngre barn å delta på aktiviteten, men at man da gjerne velger litt lettere vanskelighetsgrad. Velger man en middels eller høy vanskelighetsgrad kan det hende at barnet ikke oppnår mestringsfølelse. Dette kan vi se i begrepet FLYT, som i følge Leif A. Helgesen er en psykologisk tilstand av ekstrem velvære som følge av at vi utøver en atferd som vi mestrer fullkomment (Helgesen, 2011, s. 390). For å oppnå FLYT er det viktig at aktiviteten er på et nivå slik at ungdommen eller barnet kan mestre den. Aktiviteten må ikke være for kompleks, men heller ikke for lett. (Helgesen, 2011). I følge Csikszentmihaliy er flyt en viktig motivasjonskilde som bidrar til helse og livskvalitet for mennesker (Helgesen, 2011, s. 391). Dette er fordi barnet eller ungdommen skal kunne føle en reell motivasjon og mestringsfølelse. I forhold til ungdommer kan det være greit å ha med seg noen man vet kan delta på en slik aktivitet uten å utagere eller stikke av etc. Det kan likevel være nyttig for ungdom med for eksempel atferdsvansker å delta på en slik aktivitet. Dette kan styrke selvtillit og øke mestringsfølelse og aktiviteten flytter fokuset over på noe annet.

3 3. Viktige hensyn som må tas i planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. 3.1 Planleggingsfasen Det kan være lurt å involvere ungdommen i planlegging av aktiviteten. Dette for å høre barnet og for kontaktetablering. Det at barnet får utrykke sine meninger øker lysten til å delta på aktiviteten. Brukermedvirkningsperspektivet er et sentralt begrep i denne forbindelsen. Brukermedvirkning innebærer at man trekker barnet/ungdommen med i beslutninger og dermed gjør dem deltakende. Ungdommen kan da påvirke sine muligheter og får innflytelse. (Seim og Slettebø 2007, Grønvold og Storø 2012). Noen ganger kan det være hensiktsmessig å få tillatelse fra foresatte dersom omsorgen ikke ligger hos barnevernet og ungdommen er under Hensyn som må tas i planleggingsfasen Aktiviteten kan stille ulike krav til ledere og deltakere. Dette kommer helt an på vanskelighetsgraden. Det kan være en fordel at lederen har sikringskurs og førstehjelpskurs dersom noe skulle skje. Man må også vurdere om deltakerne har vært på lignende turer tidligere og hvilke erfaringer de har tatt med seg. Feltarbeideren bør sørge for ansvarsfordeling mellom deltakerne, slik at alle eller begge deltakerne har noe å bidra med. (Erdal, 2014). Det er viktig å informere ungdommen på forhånd hvilket utstyr som er relevant for aktiviteten. På en klatretur vil det være nødvendig med gode klær og sko og i sekken må man ha med matpakke og vann. Dersom man skal på en mer utfordrende tur kan det være nødvendig med tau og sikringsutstyr. Det er også nødvending og ha med førstehjelpsskrin. Det kan være aktuelt å bruke et inne område for eksempel et klatrestudio eller en klatrehall, da må man ha tilgang og penger til dette. Det kan være ønskelig å ha klatrekurs, og da må man også legge til rette for det. Det er også viktig å ta hensyn til hva som er årsaken og målet med aktiviteten. For eksempel om man har et mål om kontaktetablering er det viktig å holde et fokus på samarbeid og relasjon mellom ungdom og miljøarbeider. (Erdal, 2014). 3.3 Hensyn som må tas i gjennomføringsfasen Under en god planlegging har mest sannsynligvis deltakerne opparbeidet et godt samarbeid rettet mot aktiviteten. Dette gjør det lettere å samarbeide i gjennomføringsfasen. I gjennomføringsfasen er det viktig å tenke over hvordan man kan motivere og inspirere ungdommen. Det kan også være nødvendig og tenke over hvordan gutter gjerne tøffer seg litt mer en jenter og ønsker en mer utfordrende rute. Det er her viktig å kjenne ungdommen å

4 arbeide for å skape en følelse av flyt som nevnt tidligere i oppgaven. (Helgesen, 2011). Under gjennomføringsfasen er det lurt i tillegg til utstyret som er nevnt å ha med ett ekstra skift som for eksempel et ekstra par med sokker som man kan tilby ungdommen (Erdal, 2014). 4. Læringsutbytte av aktiviteten Aktiviteten kan bidra til tillit, mestring og selvoppfatning(midtsundstad 2013). Tillit har en grunnleggende betydning for våre liv. Uten tillit er det vanskelig å leve i et fellesskap med andre og være deltaker i sosial samhandling og et sosialt nettverk. Gjennom denne aktiviteten kan ungdommen eller deltakeren opprette tillit til miljøarbeideren. Man må kunne stole på den man klatrer opp til toppen med. Man må samarbeide og stole på hverandre. Dette gjelder da spesielt dersom den ene deltakeren skal sikre den andre. Luhmann 1999 legger vekt på at tillit er et komplekst begrep og at det bare kan vinnes i nåtid. Mestring kan også oppnås gjennom denne aktiviteten. Man setter seg et mål om å klatre til toppen og det gjør man da sammen med den eller de andre deltakerne. Mestring oppnås gjennom å klare noe eller prestere, og det kan da være lurt for miljøarbeideren eller hjelperen og planlegge et mål, som er oppnåelig for deltakeren. Mestring kan aldri oppnås av andre en seg selv, men man kan få hjelp på veien. Selvoppfatning vil si den bevisste forståelsen vi mennesker har av oss selv (burns 1979, Bandura 1986, skaalvik og skaalvik 1998). Hvordan vi oppfatter oss selv har en viktig rolle i livene våre. Gjennom å mestre aktiviteten kan man øke selvbildet til deltakeren. Ungdommen har kanskje ikke mestret mye i livet og selvoppfatningen påvirkes da av dette. På veien kan man også samtale med ungdommen og det kan være lettere å starte en samtale som vanligvis skjer inne på et kontor. Ungdommen opparbeider tillit til miljøarbeideren og kan finne det lettere å kommunisere og snakke om ting som er vanskelig. 5. Konklusjon I denne oppgaven har vi gjort rede for aktiviteten en klatretur, og sett på hva som er viktige hensyn i planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. Vi har også sett på hvilke målgrupper aktiviteten er rettet mot, ut ifra fokuset på ungdommer på institusjon. Det er flere viktige hensyn som må tas, blant annet hensyn til hvorfor aktiviteten utføres, hvordan den utføres og hvilke vanskelighetsgrad. Uavhengig av hva målet er, vil det være viktig å skape en god relasjon og kontaktetablering mellom ungdommen og miljøarbeideren. Dette gjøres på best mulig vis dersom ungdommen selv får bli med i planleggingen.

5 Litteraturliste Erdal, B. & Pedersen, H. (2014). Ute inne. Oppsøkende sosialt arbeid med ungdom. Oslo. Gyldendal Akademisk. Grønvold, E. & Storø, J. (2010): Miljøarbeid i barnevernet. Systematikk og refleksjon. Oslo. Universitetsforlaget. Helgesen, L. A. (2011). Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi. Kristiansand. Høyskoleforlaget.

Aktiviteter. Kristina Helle Meling, Lena Rognlien, Hellale Palani, Ingeborg Langåker, Silje Lindanger, Ann Christin Kaggerud

Aktiviteter. Kristina Helle Meling, Lena Rognlien, Hellale Palani, Ingeborg Langåker, Silje Lindanger, Ann Christin Kaggerud Aktiviteter Kristina Helle Meling, Lena Rognlien, Hellale Palani, Ingeborg Langåker, Silje Lindanger, Ann Christin Kaggerud 1.0 Innledning I denne oppgaven skal vi gjøre rede for aktiviteter som et ledd

Detaljer

Tonje Skovgaard Slethei, Trine Fosså, Kristine Elise Larsen, Ida Silgjerd, Brita Nordahl Vervik

Tonje Skovgaard Slethei, Trine Fosså, Kristine Elise Larsen, Ida Silgjerd, Brita Nordahl Vervik Tonje Skovgaard Slethei, Trine Fosså, Kristine Elise Larsen, Ida Silgjerd, Brita Nordahl Vervik 1.0 Innledning I denne oppgaven er vi blitt bedt om å presentere to aktiviteter, en rettet mot en gruppe

Detaljer

Tine Mjølsnes, Elin Toppe, Kine Gundersen Lunde Kristina K. Kaltenborn og Kristine T. Eggum.

Tine Mjølsnes, Elin Toppe, Kine Gundersen Lunde Kristina K. Kaltenborn og Kristine T. Eggum. Tine Mjølsnes, Elin Toppe, Kine Gundersen Lunde Kristina K. Kaltenborn og Kristine T. Eggum. Innledning Denne oppgaven er todelt hvor vi først skal ta for oss en aktivitet sammen med et individ deretter

Detaljer

Aktiviteter. Lobna Doudouh, June Therese Notvik, Monica Nordbø, Silje Vaaland Havsø, Sonnev Marie Ravnås og Stine Løken

Aktiviteter. Lobna Doudouh, June Therese Notvik, Monica Nordbø, Silje Vaaland Havsø, Sonnev Marie Ravnås og Stine Løken Aktiviteter Lobna Doudouh, June Therese Notvik, Monica Nordbø, Silje Vaaland Havsø, Sonnev Marie Ravnås og Stine Løken 1 1.0 Innledning I denne oppgaven skal vi skrive om en individuellaktivitet og en

Detaljer

Tina Johansen, Rikke K. E. Nilsen, Emily Grødem, Kristine Alsvik, Marte Stenbakken

Tina Johansen, Rikke K. E. Nilsen, Emily Grødem, Kristine Alsvik, Marte Stenbakken Tina Johansen, Rikke K. E. Nilsen, Emily Grødem, Kristine Alsvik, Marte Stenbakken 1. INNLEDNING 1.2 PROBLEMSTILLING I denne oppgaven vil vi legge frem to ulike aktiviteter. Den ene aktiviteten vi har

Detaljer

Andrea Hjøllo, Erlend Reilo Mørch Anna Therese Nesheim Østhus Malin S. Skjønhaug.

Andrea Hjøllo, Erlend Reilo Mørch Anna Therese Nesheim Østhus Malin S. Skjønhaug. Andrea Hjøllo, Erlend Reilo Mørch Anna Therese Nesheim Østhus Malin S. Skjønhaug. 1.1 Innledning Vi har fått i oppgave å redegjøre for en individuell aktivitet og en gruppeaktivitet. Først vil vi ta for

Detaljer

Maiken Andrea Winum, Tone Iren Moland, Kaltrina Bislimi, Caroline Madsen

Maiken Andrea Winum, Tone Iren Moland, Kaltrina Bislimi, Caroline Madsen Maiken Andrea Winum, Tone Iren Moland, Kaltrina Bislimi, Caroline Madsen Innledning I denne oppgaven skal vi ta for oss to aktiviteter. En aktivitet for individ og en aktivitet for gruppe. Vi skal først

Detaljer

Marie Erga, Silje B. Nilsen, Cecilie H. Ingebrigtsen Rakel S. Knutsen, Ragna-Kristine Lilleaas Landa

Marie Erga, Silje B. Nilsen, Cecilie H. Ingebrigtsen Rakel S. Knutsen, Ragna-Kristine Lilleaas Landa Marie Erga, Silje B. Nilsen, Cecilie H. Ingebrigtsen Rakel S. Knutsen, Ragna-Kristine Lilleaas Landa 1 Innledning I dagens behandlersamfunn blir det med og mer fokus på relasjonsbygging gjennom samhandling

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Elisabeth Josefsen, Anne-Gunn Hovatn, Ida Kathrine Gullestad, Kristina S. Skailand og Inger Marie Bjørnsen

Elisabeth Josefsen, Anne-Gunn Hovatn, Ida Kathrine Gullestad, Kristina S. Skailand og Inger Marie Bjørnsen Elisabeth Josefsen, Anne-Gunn Hovatn, Ida Kathrine Gullestad, Kristina S. Skailand og Inger Marie Bjørnsen 1 Innledning I denne oppgaven skal vi gjøre rede for to aktiviteter vi kan bruke i arbeid med

Detaljer

Aktiviteter. Helén Larsen, Elizabeth Hansen, Kine Thorsen, Tonje Pettersen, Benedicte Bjørkevoll og Terese Louise Furnes.

Aktiviteter. Helén Larsen, Elizabeth Hansen, Kine Thorsen, Tonje Pettersen, Benedicte Bjørkevoll og Terese Louise Furnes. Aktiviteter Helén Larsen, Elizabeth Hansen, Kine Thorsen, Tonje Pettersen, Benedicte Bjørkevoll og Terese Louise Furnes. 1 1. Innledning I denne oppgaven vil vi ta for oss to aktiviteter, hvor én er rettet

Detaljer

Redningsvest symboliserer hjelp til å mestre problemene, gjerne deltakernes egenskaper og evner.

Redningsvest symboliserer hjelp til å mestre problemene, gjerne deltakernes egenskaper og evner. Hvordan bruke øvelsen Livets elv Denne øvelsen er egnet for mindre grupper på inntil 6-7 deltakere. Dette kan du oppnå I denne øvelsen arbeider pasientene med situasjoner og relasjoner som kan være utfordrende

Detaljer

Fagdag KVP Agder. Asle Bentsen KoRus Sør

Fagdag KVP Agder. Asle Bentsen KoRus Sør Fagdag KVP Agder Asle Bentsen KoRus Sør 08.12.16 Eldre U f ø r Barn og unge Eldre Ufør e Barn og unge Helse er noe man selv skaper, man får det ikke hos legen. Fedon Lindberg En tilstand av fullkomment

Detaljer

Aktivitet. Anine Skuggevik Foss, Anine Thoma Ottesen Knudstad, Anette Elise Olstad, Marthe Lomeland, Julie Vigrestad, Elisabeth Vaage Johansen

Aktivitet. Anine Skuggevik Foss, Anine Thoma Ottesen Knudstad, Anette Elise Olstad, Marthe Lomeland, Julie Vigrestad, Elisabeth Vaage Johansen Aktivitet Anine Skuggevik Foss, Anine Thoma Ottesen Knudstad, Anette Elise Olstad, Marthe Lomeland, Julie Vigrestad, Elisabeth Vaage Johansen 2 1.0 Innledning I denne oppgaven vil vi lage en skriftlig

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport

Mestring i snøen. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom. Rapport Mestring i snøen Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Rapport 1 Forord Helse og Rehabiliterings prosjektet «Mestring i snøen» ble gjennomført i februar 2012. «Mestring i snøen» er et prosjekt hvor hovedmålet

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Aktiviteter. Åsne Seim Brurok, Anna Strøm Haavik, Kristin Moi, Kristine Stapnes Bøgwald, Marita Gloslie Fiskebekk.

Aktiviteter. Åsne Seim Brurok, Anna Strøm Haavik, Kristin Moi, Kristine Stapnes Bøgwald, Marita Gloslie Fiskebekk. Aktiviteter Åsne Seim Brurok, Anna Strøm Haavik, Kristin Moi, Kristine Stapnes Bøgwald, Marita Gloslie Fiskebekk. 1 1. Innledning I denne oppgaven skal vi presentere to forskjellige aktiviteter hvor den

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Aktiviteter. Andrea Horni, Carina Haugen, Hanne Brede, Ingeborg Ufsvatn, Sandra Malm & Solveig Nordgård

Aktiviteter. Andrea Horni, Carina Haugen, Hanne Brede, Ingeborg Ufsvatn, Sandra Malm & Solveig Nordgård Aktiviteter Foto: Sindre Toresen Lønnes (Bakke, I. L. 2013) Andrea Horni, Carina Haugen, Hanne Brede, Ingeborg Ufsvatn, Sandra Malm & Solveig Nordgård 1.0 Innledning I denne oppgaven skal vi ta for oss

Detaljer

Slå på ringen gruppeaktivitet Beskrivelse av aktivitet

Slå på ringen gruppeaktivitet Beskrivelse av aktivitet BATE LINDGREN, MARTHE KNAPSKOG, NORA STOCK & LISA CHRISTIN JØRGENSEN HVAL Slå på ringen gruppeaktivitet Beskrivelse av aktivitet Vi har valgt å presentere slå på ring som gruppeaktivitet. Når to eller

Detaljer

Redningsvest symboliserer hjelp til å mestre problemene, gjerne deltakernes egne egenskaper.

Redningsvest symboliserer hjelp til å mestre problemene, gjerne deltakernes egne egenskaper. Hvordan bruke øvelsen Livets elv Denne øvelsen er egnet for mindre grupper på inntil 6-7 deltakere. Dette kan du oppnå Gjennom denne øvelsen vil pasientene arbeide med å håndtere situasjoner og relasjoner

Detaljer

Thea Dale Lauritsen, Hege Voster Hebnes, Siri Johansen, Åse Weydal og Margrethe By

Thea Dale Lauritsen, Hege Voster Hebnes, Siri Johansen, Åse Weydal og Margrethe By Thea Dale Lauritsen, Hege Voster Hebnes, Siri Johansen, Åse Weydal og Margrethe By 1 Begrunnelse og disposisjon Vi har fått i oppgave å lage to aktiviteter der en er rettet mot en gruppe og en er individuell.

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDE. Kropp, bevegelse og helse: «Små glade kropper» Fjellklatring

SATSNINGSOMRÅDE. Kropp, bevegelse og helse: «Små glade kropper» Fjellklatring SATSNINGSOMRÅDE Kropp, bevegelse og helse: «Små glade kropper» Bakgrunn for satsningen Barnehagens nærmiljø gir en unik mulighet for samarbeid. Nyere forskning viser tydelig sammenheng mellom motoriske

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

Selia Akdeniz, Elisabeth Johnsen, Azra Achour, Henriette Celestine Oksholen, Hamdi Dhunkal

Selia Akdeniz, Elisabeth Johnsen, Azra Achour, Henriette Celestine Oksholen, Hamdi Dhunkal Selia Akdeniz, Elisabeth Johnsen, Azra Achour, Henriette Celestine Oksholen, Hamdi Dhunkal 1.0 Innledning I dette arbeidskravet har vi valgt å dele det opp slik at oppgaven består av to deler, hvor den

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

Samtalen som gir økt mestring hos foreldre og barn.

Samtalen som gir økt mestring hos foreldre og barn. Samtalen som gir økt mestring hos foreldre og barn. Samtalen som gir økt mestring hos foreldre og barn Knut Andersen klinisk sosionom seksjon for Sorgstøtte, Avdeling Helsefag, Ahus Vekst i det vanskelige:

Detaljer

PROSJEKT FABA HELHETSFOKUS 29.09.14 BEHANDLINGSMETODER AD/HD TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI

PROSJEKT FABA HELHETSFOKUS 29.09.14 BEHANDLINGSMETODER AD/HD TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI 29.09.14 PROSJEKT FABA TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI Kropp & sinn konferanse, 2014 HELHETSFOKUS IP RUSMIDDEL AVHENGIGHET Angst AD/HD SOSIALE FAKTORER LIG DE ÅN V LI Kognitiv

Detaljer

Salgssymposiet 29. november 2011

Salgssymposiet 29. november 2011 Salgssymposiet 29. november 2011 1 Agenda Kort om FINN og historien til Konsernkunde Salg Hva har jeg hatt fokus på i oppbyggingen av en sterk salgskultur? Medaljen har en bakside det er viktig å være

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

F I R F O T M O D E L L E N Kartleggings-verktøy

F I R F O T M O D E L L E N Kartleggings-verktøy F I R F O T M O D E L L E N Kartleggings-verktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret for barnets helse og utvikling Fylles ut sammen med foresatte Aktuelle samarbeidspartnere: familien

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Opplæringslovens 8.2 sier at -.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative

Detaljer

Læring, undervisning og relasjoner. Thomas Nordahl

Læring, undervisning og relasjoner. Thomas Nordahl Læring, undervisning og relasjoner 29.01.11 Utfordringer i skolen Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen i skolen. Gjennomstrømning i ungdomsutdannelsene

Detaljer

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Fagutvikling kan være innføring av nye tiltak eller evaluering og justeringer av etablerte tiltak. Fagutvikling kan også være innføring av nye metoder eller det

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

Aktiviteter. Maren Meling Rasmussen, Espen Nygaard, Alf Daniel Dahl, Tomas Nesset, Jesper Wahlstrøm, Rebekka Irene Skjæveland

Aktiviteter. Maren Meling Rasmussen, Espen Nygaard, Alf Daniel Dahl, Tomas Nesset, Jesper Wahlstrøm, Rebekka Irene Skjæveland Aktiviteter Maren Meling Rasmussen, Espen Nygaard, Alf Daniel Dahl, Tomas Nesset, Jesper Wahlstrøm, Rebekka Irene Skjæveland Innledning Vi har fått i oppgave å lage to aktiviteter. En gruppeaktivitet og

Detaljer

Folkehelse-Bodø mars 2010 Ingolf S.Markussen

Folkehelse-Bodø mars 2010 Ingolf S.Markussen 1 Sortland kommune Midt i Vesterålen 9800 innbyggere Areal 713 km2 2 3 Sortland -- den blå byen. Kommunesenter og regionsenter Handelssenter for om lag 40 000 4 Utfordringer Vekstkommune Sosiale utfordringer

Detaljer

-fordi nærmiljøet betyr mest

-fordi nærmiljøet betyr mest -fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for grupper på barneskolen Hva er nettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre og til barnas skolevenner. Danner grunnlag for å ha bedre

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

[start kap] Innledning

[start kap] Innledning Innhold innledning............................................ 7 den kompetente tenåringen.......................... 11 helsefremmende samtaler............................ 13 fordeler med samtaler...............................

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum juni 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum juni 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum juni 2007 Opplæringsloven 8.2 Organisering av elevane i grupper.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske,

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 Motivere syns og bevegelseshemmede deltagere i prosjektet til å drive fysisk

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Ungdoms liv og levekår i Lister - Hva sier ungdataundersøkelsen i Agder 2016? Asle Bentsen KoRus Sør

Ungdoms liv og levekår i Lister - Hva sier ungdataundersøkelsen i Agder 2016? Asle Bentsen KoRus Sør Ungdoms liv og levekår i Lister - Hva sier ungdataundersøkelsen i Agder 2016? Asle Bentsen KoRus Sør 12.01.17 Livets mest urettferdige øyeblikk kan være når du åpner opp øynene for første gang og ser hvem

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Astmatoppen Astma- og Allergiforbundet

Astmatoppen Astma- og Allergiforbundet RAPPORT Rehabilitering Astmatoppen Astma- og Allergiforbundet Forord I Norge rammes svært mange personer av astma, kols, eksem og allergier. Likevel kjenner svært mange seg ensom i sin situasjon, og tør

Detaljer

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederkonferanse 6 juni 2013 Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederens ansvar Strategier (veivalg for å nå mål og tilpasning til omgivelsene) Utfordringer (mål, midler, resultat) Muligheter

Detaljer

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 ÅRETS FOKUS; SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE (hentet fra barnehagens årsplan) Årets fokus i hele barnehagen er språk og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få varierte

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Aktiviteter. Martine Bjelland, Frida Løvseth Markussen, Yvonne Larsen Holme, Elise Nakken, Maren Elisabeth Geijer Ceballos og Evy-Ann Henriksen

Aktiviteter. Martine Bjelland, Frida Løvseth Markussen, Yvonne Larsen Holme, Elise Nakken, Maren Elisabeth Geijer Ceballos og Evy-Ann Henriksen Aktiviteter Martine Bjelland, Frida Løvseth Markussen, Yvonne Larsen Holme, Elise Nakken, Maren Elisabeth Geijer Ceballos og Evy-Ann Henriksen 1 Innledning Aktivitet er en stor del av barnas hverdag. I

Detaljer

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Verktøy i Mitt Liv Barnevernstjeneste Mai 2017 Innholdsfortegnelse Forord fra Proffene... 3 Hva mener vi at du bør se etter gjennom intervjuet?... 3 Forslag

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Kultursjef Line M. Rustad Spesialrådgivere Rolf Storsveen Leif Terje Solbakken Steinar Hovland Idrettshaller og servicetjenester

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

Aktiviteter. Merethe Bjørstad, Marte Linnea Backus Olsen, Ine Johanne Haagensen, Ingrid Elise Engelsjord og Signe Kristin Vaa Sollid NOVEMBER 2016

Aktiviteter. Merethe Bjørstad, Marte Linnea Backus Olsen, Ine Johanne Haagensen, Ingrid Elise Engelsjord og Signe Kristin Vaa Sollid NOVEMBER 2016 1 Aktiviteter Merethe Bjørstad, Marte Linnea Backus Olsen, Ine Johanne Haagensen, Ingrid Elise Engelsjord og Signe Kristin Vaa Sollid NOVEMBER 2016 2 1.0 INNLEDNING I denne oppgaven er vi bedt om å beskrive

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Innsats for andre klasse 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen

Innsats for andre klasse 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Årsplan 01 017 i valgfaget Innsats for andre 8. - 10. klasse timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn 1 Forord: Denne rapporten tar for seg

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

ERFARINGER MED BRUK AV KOR (klient- og resultatstyrt praksis) Tone Sedolfsen, 2 desember 2015

ERFARINGER MED BRUK AV KOR (klient- og resultatstyrt praksis) Tone Sedolfsen, 2 desember 2015 ERFARINGER MED BRUK AV KOR (klient- og resultatstyrt praksis) Tone Sedolfsen, 2 desember 2015 Hvem er vi? En psykolog, 10 ruskonsulenter og avdelingsleder Sosialtjenesten, 3 ulike team (utredning, oppfølging

Detaljer

Siste år i barnehagen

Siste år i barnehagen Siste år i barnehagen Fra barna begynner i barnehagen har vi som mål at de skal stå best mulig rustet til å møte skolehverdagen og mestre livet ellers på en god måte. Vi tenker derfor at forberedelse til

Detaljer

Hvem er du som kommunikasjonspartner i din profesjonelle rolle?

Hvem er du som kommunikasjonspartner i din profesjonelle rolle? Øvelse Kommunikasjon Hvem er du som kommunikasjonspartner i din profesjonelle rolle? Øvelsen er utarbeidet av Perspektiv Veiledning AS, og kan benyttes fritt til utviklingsarbeid i organisasjoner. www.perspektivveiledning

Detaljer

Læringsmiljø og relasjoner

Læringsmiljø og relasjoner Læringsmiljø og relasjoner Arbeide systematisk med kvaliteten på innholdet i barnehagehverdagen Et ønske om å synliggjøre det didaktiske arbeidet - der læringsprosessen og refleksjon gis større betydning

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Sensurveilednig PEL1 vår 2014, LGU51001 og LGU11001 Individuell skriftlig eksamen, 6 timer

Sensurveilednig PEL1 vår 2014, LGU51001 og LGU11001 Individuell skriftlig eksamen, 6 timer Sensurveilednig PEL1 vår 2014, LGU51001 og LGU11001 Individuell skriftlig eksamen, 6 timer Vektlegging: Både del 1 og del 2 må være besvart og bestått for å bestå eksamen. Del 1 består av kortsvarsoppgaver

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for Williams Syndrom Forord Denne rapporten redegjør

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08 Klasseledelse Professor Thomas Nordahl, Hamar 22.04.08 Forståelse av klasse- og gruppeledelse Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land?

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Familie fra Eritrea som har vært i Norge i tre år, bosatte flyktninger. De har en jente på 5 mnd. og en gutt på 3 år. Far snakker

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

Empowerment og Brukermedvirkning

Empowerment og Brukermedvirkning 1 Empowerment og Brukermedvirkning Helsepedagogikk-kurs LMS-SiV 12. oktober 2016 2 Et pasient-sukk «Det er så vanskelig å være pasient på en annens arbeidsplass!» Pasient Hva ligger det bak dette sukket,

Detaljer

Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen

Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen Trenerhelga i Nordland 13-14 november 2010 Anne Fylling Frøyen Hva er motivet ditt / gruppas motiv? Motivasjon er motoren / motivet for personers handlinger Ordet kommer fra motus (latin = bevege) 29.11.2010

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Miljøarbeid/ miljøterapi. Sølvi Linde

Miljøarbeid/ miljøterapi. Sølvi Linde Miljøarbeid/ miljøterapi Sølvi Linde Min agenda Gi innspill til forståelse av begrepene miljøterapi/ miljøbehandling og miljøarbeid kan forstås. Trekke opp likhetene og noen forskjeller mellom begrepene

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer