Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015"

Transkript

1 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka barneverntjeneste Marianne Dam, Oppegård barneverntjeneste Åshild Haugen, Søndre Nordstrand barneverntjeneste Sissel Seim, Høgskolen i Oslo og Akershus Tor Slettebø, Diakonhjemmet Høgskole 1

2 Disposisjon Formål med prosjektet Forskningssirkelmodellen Oversikt over deltakere Forskningstilnærming og utvikling av kunnskap Arbeidsformer og deltakernes erfaringer 2

3 Formål med prosjektet Utforske muligheter for barn og unges medvirkning i barnevernet Skape kunnskap om barn og unges medvirkning hos alle deltakerne i prosjektet Bidra til mer medvirkning blant barn og unge Deltakerbasert aksjonsforskning som tilnærming 3

4 Forskningssirkelmodellen En forskningssirkel er en studiesirkel hvor praktikere og forskere deltar med mål om å utvikle gjensidig innsikt og er en arena for samtaler og refleksjon, samt kopling av teori og praksis Problemstillingen skal være basert på praksisfeltets behov for kunnskap Består av to faser: Utredning av problemstillingen Gjennomføring av miniprosjekter 4

5 Forskningssirkelmodellen Opplegg Oppstartsseminar Fase I: Seks møter i forskningssirkelen, Midtveisseminar Fase II: Seks møter i forskningssirkelen Avslutning 5 Rammer og forutsetninger 8-12 deltakere To deltakere fra hver arbeidsplass Langsiktig samarbeid; 1,5 år Forankring lokalt Avgrenset problemstilling Variasjon av tidsbruk

6 Oversikt over deltakere Initiert og finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus Et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Diakonhjemmet Høgskole Over 20 barneverntjenester har deltatt fra bydeler i Oslo og kommuner i Akershus Fire forskningssirkler er igangsatt hvorav to er avsluttet Oppstart august og

7 Spin-off effekter Erfaringene har bidratt til utvikling av en modell for å legge til rette for et bedre samarbeid mellom utdanning/forskning og praksisfeltet Utdanning/forskning får innblikk i utfordringer i praksisfeltet som bidrar til å utvikle innholdet i utdanning og relevante prosjekter Involvert to masterstudenter Etablert et emne på masterutdanningen Inspirert etableringen av nye forskningssirkler Wøyenstiftelsen har gitt til formidling av erfaringer høsten2015 7

8 Forskningstilnærming: deltakende aksjonsforskning Deltakende aksjonsforskning: Participatory action research (PAR) Forskere og andre deltakere med både i dialogen om aksjon og i kunnskapsproduksjon. Ikke en metode, men en metodologisk tilnærming. To dimensjoner: 1. aksjonsforskning - Er direkte involvert i både aksjon (endring) og produksjon av kunnskap. Aksjon og forskning er like viktige to sider av samme sak. 2. deltakelse av alle parter i aksjonen og i forskningsprosessen. Egner seg til å studere fenomen under forandring. 8

9 Utvikling av kunnskap i fellesskap Deltakerne med ulike kunnskaper møtes for å fordype seg i et tema som de er interessert i. Samtaler og refleksjon, samt drøfting og kobling av teori og praksis Intensjonen er at praktikere får forskningsbaserte perspektiver på sin praksis, og at forskeren får innsikt i den erfaringsbaserte kunnskapen i praksisfeltet. Praktikernes erfaringsbaserte kunnskaper er like viktige som forskerens vitenskapelige kunnskaper. Praktikere og forskere deltar i utvikling av ny innsikt og kunnskap 9

10 Forskningssirkler Barn og unges medvirkning Arbeidsformer Utveksling av erfaringer deling av kompetanse Legge fram vanskelige saker/dilemmaer til diskusjon Eksempler på praktiske oppgaver til møter: beskrivelse av forutsetninger for barn og unges medvirkning i egen bydel/kommune: informasjon, tilgjengelighet, organisering, fysisk plassering Ta bilde fra kontorer og samtalerom Innhente barn og unges erfaringer: Intervjuer: Hvordan har denne samtalen vært? Hva er viktig når en skal snakke med barn? Gjennomgå og legge fram forskning og litteratur Legge fram til diskusjon: Erfaringer med modeller for samtaler med barn Erfaringer med utarbeidelse av tiltaksplaner Erfaringer med arbeidsformer i saker med vold og seksuelle overgrep 10

11 Deltakernes erfaringer Endringer av holdninger: økt bevissthet om betydningen av barn og unges medvirkning, og om dilemmaene knyttet til dette arbeidet. Enklere å ta opp med foreldrene at en skal snakke med barna. Bidratt til lokale endringer ved enkelte kontor: Nye rutiner for å snakke med barn Nye rutiner for å dokumentere det i tiltaksplaner og journaler. Endring av hjemmesider og informasjonsmateriell Fysiske forhold: Fokus på hvor en snakker med barn, samtalerom. Lærerikt å høre om andres erfaringer. 11

12 Forskernes erfaringer Erfaringer God arbeidsform for kunnskapsutvikling i samarbeid mellom praksis, forskning og undervisning. Endringer i undervisningsopplegg? Erfaringer tas med ved utvikling av nye prosjekter Muligheter til samarbeid om artikler og formidling av kunnskapsproduksjon Forskere og undervisere får god kontakt med praksis. Nye innsikter/kunnskaper Kunnskap om forutsetninger for barn og unges deltakelse: - Deltakelse som relasjon: organisering av tjenestene - Betydningen av sted, fysiske forhold, tilgjengelighet, holdninger, metoder for å utvikle barns forståelse av sin situasjon. 12

13 Utfordringer og videreutvikling? Forankring i egen institusjon: hvordan få hele institusjonen med? Å få tid nok for deltakerne til å delta! (Finansiering) Andre viktige deltakere med i forskningssirkelen: brukere, barn og unge, foreldre? Forskning og formidling: Hva kan generaliseres? Implementering av erfaringer:» I praksisfeltet» I utdanningen 13

14 Bør det fortsette? Deltakere og forskere: Spennende arbeidsform. Mye å lære av andres erfaringer Flere bør komme med! Kunnskapsutvikling og formidling: Om dilemmaer og utfordringer med barn og unges deltakelse. Hvordan overvinne utfordringer og legge til rette for barns medvirkning? Visjoner for et barnevern basert på barns deltakelse Viktig å tenke endringer på kort og lang sikt! Nye forskningssirkler Sogn og Fjordane, eksempler Oslo og Akershus? 14

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Oppsummerende rapport fra Kvam herads deltakelse i Fra ord til handling Juni 2009 Cathrine Borgen NLA og Tove Haugen Kvam herad 1 Innhold Innledning... 3 Kort

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder Innledning Fagutvikling, hva betyr det utvikling av (et) fag, å utvikle (et) fag? Hva vil det da si å utvikle et fag? Hvis fagutvikling

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers FoU-rapport nr. 5/2011 Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers En samlerapport med publikasjoner fra delprosjekt 1 i HUSK Agder Ann Christin Eklund Nilsen (red.) Tittel Forfattere Kompetanseutvikling

Detaljer

Disposisjon / innholdfortegnelse for nettverksrapport

Disposisjon / innholdfortegnelse for nettverksrapport Disposisjon / innholdfortegnelse for nettverksrapport Det overordnete temaet for nettverksrapporten er å drøfte om Lærende nettverk er en god måte å drive skoleutvikling på. Hvert punkt, utenom de rent

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

Undervisningssykehjemsprosjektet

Undervisningssykehjemsprosjektet Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering Fafo Anna Hagen Jorunn S. Borgen Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering

Detaljer

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl AFI-rapport 7/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

PVG-PROSJEKTET Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar 2006- desember 2009

PVG-PROSJEKTET Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar 2006- desember 2009 PVG-PROSJEKTET Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar 2006- desember 2009 Presentasjon av foreleser Ansatt i undervisnings- og forskerstilling i spesialpedagogikk og pedagogikk ved

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 3

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 3 Søndre Land kommune Prosjektrapport Klart vi kan Delrapport 3 de gode ideer Mål: Rett person på rett sted til rett tid Tjenesteområde helse og omsorg April 2009 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 1.0

Detaljer

Nå vet vi bedre hva vi gjør

Nå vet vi bedre hva vi gjør Nå vet vi bedre hva vi gjør Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet med tiltaksplaner som praktisk forankring kommunesektorens organisasjon The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Detaljer

AB CD EF B F Masterdokument 14.03.2011

AB CD EF B F Masterdokument 14.03.2011 ABCD EF B F Masterdokument 14.03.2011 Forord Prosjektet Sammen bedre på IA (SABIA) har vært finansiert i et spleiselag mellom NHOs Arbeidsmiljøfond, FARVE (Forsøksmidlene - arbeid og velferd), Hovedorganisasjonenes

Detaljer

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 1. Formelle aspekter 1.1. Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Nettverkets navn: Lærende nettverk i Oppland

Detaljer

LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS. Ingunn K. Svendsen

LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS. Ingunn K. Svendsen LEVEDYKTIG NETTVERK INNEN ARBEIDSLIV OG RUS Ingunn K. Svendsen Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet Bakgrunn Dagens arbeidsliv er i endring, og

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon»

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» irus Sirus-Rapport 1/2009 Bergljot Baklien og Tonje Wejden Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 Bergljot Baklien og Tonje

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Tor Slettebø Elisabeth Brodtkorb Vanja Dietrichson Torvald Øien RAPPORT 2011 / 10 Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Avklaring, aktivitet og arbeid En studie av brukerdeltakelse i NAVs kvalifiseringsprogram

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer