Årsrapport Follo Futura AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Follo Futura AS"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Follo Futura AS Follo Futura utfordrer mennesket til et aktivt liv.

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bedriftspresentasjon... 3 Historikk... 3 Organisasjon... 4 Kompetanse og faglig utvikling... 4 Bedriftens tilbud... 5 Arbeidsområder... 5 Rådgivende utvalg... 6 Brukermedvirkning og kvalitetssystemer... 6 Prosjekter og tverretatlig samarbeid... 6 Samfunnsengasjement... 7 Tildelte plasser og tiltaksstruktur... 7 Resultater... 8 Formidlingsresultater... 8 Brukers måloppnåelse... 9 Kommunevis fordeling... 9 Gjennomsnittlig tid i tiltaket Gjennomstrømning (antall brukere som har sluttet) Utnyttelse av tiltak Brukerundersøkelser

3 SAMMENDRAG Bedriftens visjon er å utfordrer mennesket til et aktivt liv. Follo Futura satte seg formidlingsmål for Målet var å skaffe jobb til minst 95 personer. Dette klarte veilederne ved bedriften! I alt 97 jobbsøkere fikk arbeid. I 2013 har bedriften sett flere klare utviklingstrekk, gjennomstrømningen av brukere har økt i alle tiltak. Andelen brukere som formidles til jobb fra Avklaring og Arbeidspraksis har økt. Når det gjelder bedriftens rammebetingelser går utviklingen motsatt vei. Bedriften har færre rammer i 2013 enn tidligere år. Likevel får det offentlige igjen mer for hver krone som investeres i bedriften, ved at langt flere brukere får tilbud. BEDRIFTSPRESENTASJON Vi jobber med mennesker og for mennesker Follo Futura ble etablert i Bedriften er et aksjeselskap som eies av Ski, Ås, Vestby, Frogn, Enebakk og Oppegård, Akershus fylkeskommune samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary. Hovedkontoret ligger i Ås. Eierne har gitt bedriften i oppgave å tilrettelegge, motivere og åpne dører for å få mennesker i jobb og aktivitet. Bedriften tilbyr tiltakene Avklaring, Arbeidspraksis, Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift, Tilrettelagt Arbeid og Arbeid med Bistand. Follo Futura tilbyr veiledning og kvalifisering så flest mulig kan finne en vei inn i arbeidslivet med NAV som viktigste oppdragsgiver. Bedriften holder kurs og karriereveiledning for både grupper og enkeltpersoner. Follo Futura samarbeider tett med mange arbeidsgivere i Follo regionen og har god oversikt over arbeids- og utdannelsesmuligheter, regelverk og støtteordninger. Follo Futura driver butikk og kafè på Ås stasjon og bedriftskantine på Ås. Bedriften produserer egne merkevareprodukter innen fysioterapi, trening og rehabilitering. Visjon: Follo Futura utfordrer mennesket til et aktivt liv. Forretningsidé: Follo Futura tilbyr karriereveiledning, kompetanseheving, arbeidstrening og kvalifisering til arbeid. Mål: Flere i jobb og aktivitet. Historikk 1974: Bedriften ble stiftet som Follo Industrier AS. Hovedoppgaven var opplæring og sysselsetting av yrkeshemmede i mekanisk industri. 1986: For å få en realistisk læringsarena ble det etablert produktlinjer innen fysioterapi og tekniske hjelpemidler. Produktene ble solgt på det norske markedet og senere også i utlandet. 2002: For å møte samfunnsutviklingen og behovet for livslang læring, ble hovedfokus lagt på karriere- og jobbveiledning. Det innebar at Follo Futura gikk fra å være en industribedrift til å bli en kunnskapsbedrift og ansatte medarbeidere med universitets- og høyskolebakgrunn. Med ny strategi endret bedriften navn til Follo Futura, som henspiller på framtid og den enkeltes muligheter. 2006: Follo Futura startet arbeidet med kulturstedet Ås stasjon som del av satsingen på et mangfold av læringsarenaer. Samtidig utvidet Follo Futura samarbeidet med lokale bedrifter. 2009: Bedriften åpnet kaffebar på Kolbotn stasjon, denne ble avviklet i : Follo Futura ferdigstilte eget treningslokale på bedriften. 2012: Follo Futura åpnet butikk på Ås stasjon. 2013: Follo Futura åpnet bakeriutsalg på Ås stasjon. 3

4 Organisasjon Follo Futuras kjerneområde er å bistå mennesker med å komme i arbeid. Samtlige ansatte ved bedriften jobber med brukere. Selve attføringsarbeidet ligger i linjen og er verken samlet i stab eller i egen avdeling. Oppgaveorientert organisasjonskart Ledelse Rådgivende utvalg Regnskap, økonomi og IT Faggrupper: Helse, språk, ungdom og jobb Salg- og service Industri Kantine, renhold, kafé og butikk Produksjon, montering, lager, konstruksjon Ekstern praksis Ekstern praksis Dok.nr.: C Rev 03 Kompetanse og faglig utvikling For å kunne møte ulike menneskers preferanser og behov har Follo Futura ansatt veiledere med bred kompetanse på høyskole- og universitetsnivå innen fagområdene idrettspsykologi, sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk, sykepleie, barnevern og sosialt arbeid. Ansatte har også kompetanse innenfor salg og service, logistikk og mekaniske fag. Follo Futura hadde pr ansatte som kan veilede brukere på mange områder som privat økonomi, boligspørsmål, sosiale forhold, arbeidsmarkedet, karriere, arbeidslivets krav, jobbsøking og intervjutrening. Ansatte har også kompetanse til å ivareta arbeidsplassvurdering, ergonomi, helse, kosthold og fysisk aktivitet. De har god innsikt i relevante lover og forskrifter og hvilke muligheter som finnes med hensyn til tiltak og støtteordninger. I samarbeid med de ansatte er det etablert en plan for kompetanseutvikling og krav til kompetanse i forskjellige stillinger. Det foreligger en plan for hvordan bedriftens kompetanse skal utvikles de neste 5 årene. Det er utviklet prosedyrer som sikrer rekruttering, ansettelse og kompetanseheving av de ansatte. All kompetanseheving ved bedriften registreres. I 2013 ble det gjennomført 3816 timer opplæring (i 2012; 2038 timer). Hovedfokus i opplæringen har vært oppgradering innenfor attføringsfeltet; som opplæring i karriereveiledning, Motiverende intervju, IPS-metodikk (Individual Placement and Support). Bedriften har deltatt på seminar og ekskursjon om IPS. Attføringsbedriftene arrangerer nettkurs i samarbeid med Dartmouth i USA i IPS-metodikk. Fire veiledere fra bedriften deltar. Alle ansatte har vært med på kurs og lært metodikken for Klart jeg kan. Det har også vært oppdatering innen helsefeltet; med blant annet opplæring i treningsveiledning fra fysioterapeut, to ansatte har gjennomført opplæring som treningsinstruktører ved Norges Idrettshøyskole. VOX har arrangert språkkurs, hvor to veiledere deltok. Alle veilederne har fått opplæring i treningsveileding av fysioterapeut. Det holdes regelmessige fagtemaer; fra Barnevernet, Follo DPS og Asperger-forbundet. 4

5 muligheter. BEDRIFTENS TILBUD I arbeidet med brukere benyttes metoder for individuell veiledning, gruppeveiledning samt opplæring og arbeidstrening med målbare oppgaver. I veiledningen står karriereog jobbveiledning sentralt. Det er viktig å få brukere til å reflektere rundt egen kompetanse og muligheter som finnes i arbeidsmarkedet. Bedriften har etablert tilbud om Klart jeg kan - kurs, hvor motivasjon, egen refleksjon og ressurskartlegging står sterkt i fokus. Det er holdt i alt 6 kurs i løpet av året. Målet er at alle brukere skal få tilbud om dette, for å heve deres motivasjon og evne til å se egne Bedriften tilbyr migranorsk, lese- og skrivetrening, IT-opplæring og fagopplæring innenfor salgsfaget, logistikkfaget og maskinarbeiderfaget. Bedriften har utvidet norskopplæringen med fokus på samtalegrupper, laget ordbøker og innarbeidet arbeidsrettet norsk. Follo Futura har lærekandidater innen logistikk, maskinarbeiderfaget samt plate- og sveisefaget. Bedriften har etablert et godt samarbeid med Opplæringskontoret for Mekanisk Fag. Bedriften er godkjent lærebedrift for salgsfaget. Innenfor opplæring og arbeidstrening har bedriften tatt utgangspunkt i nasjonale læreplaner. Flere av brukerne har utfordringer med å holde seg fysisk aktive en hel arbeidsdag. For å bedre helse og utholdenhet, har bedriften etablert et trimrom med moderne treningsutstyr. Helsedirektoratets Aktivitetshåndbok benyttes som veiledende. Boken gir klare råd om trening for forskjellige diagnosegrupper. Arbeidsområder Bedriften tilbyr arbeidstrening og opplæring tilpasset brukers behov og ønsker. Tilbudet gis enten i samarbeid med bedrifter i regionen eller som skjermet tilbud ved Follo Futura. Follo Futura har utviklet samarbeid med andre bedrifter med tanke på å kunne tilby alternative arbeidsoppgaver. En økende andel av arbeidstreningen skjer utenfor bedriftens lokaler, etter prinsippet place and train. Dette er i tråd med NAVs ønsker. I samarbeid med arbeidsgiver og bruker legges det opplæringsplaner og avtales oppfølgingshyppighet. Veileder ved bedriften følger opp brukers fungering og progresjon. Andelen brukere som er i praksis hos arbeidsgivere har økt i

6 I Folloregionen er det stor aktivitet innenfor salg og service, og det er derfor viktig at Follo Futura har et bredt tilbud til sine brukere innenfor området. Oppgavene gir brukerne kompetanse til å ta arbeid innenfor kantine, kafé, kaffebar, restaurant og butikk. Videre gir Follo Futura tilbud innen sentralbord og resepsjonsoppgaver. Brukere kan få individuell veiledning innen data; datakort ekspert og e- borger. Oppgavene gir brukerne kompetanse til å ta enkelt kontorarbeid. Bedriften eier og produserer produkter innenfor fysioterapi, medisinsk treningsterapi og tekniske hjelpemidler. Arbeidsområdet gir brukere kompetanse innenfor vareuttak, tilvirkning, montering, ferdigstillelse, service, pakking og forsendelse. Arbeidet krever teknisk forståelse og gir erfaring innenfor yrker som lager, produksjon, montering, service og vedlikehold. Rådgivende utvalg Rådgivende Utvalg er et rådgivingsorgan for brukere og veiledere med mål om å sikre oppfølging og progresjon. Lege gjennomgår medisinske dokumenter i saken. Utvalget består av Dr. Morten Laudal, representant fra NAV Oppegård Nina Hauge, adm. dir Mette Veiby, nestleder Tone Martinsen samt brukernes representant Odd Skaiaa (saker fra Kvalifisering og Tilrettelagt Arbeid). Rådgivende utvalg har månedlige møter, og bruker kan være tilstede når egen sak presenteres. Brukermedvirkning og kvalitetssystemer Follo Futura ble første gang sertifisert innen ISO 9001 i 1994 og har gjennomgått resertifiseringer løpende. Bedriften ble EQUASS-sertifisert første gang i 2009 og resertifisert høsten Sertifikatet setter strenge krav til brukermedvirkning og at brukerne aktivt skal delta i forbedringsarbeidet og påvirke bedriftens tilbud. I tillegg til faste brukerundersøkelser er det opprettet brukerforum i form av faste morgenmøter, dialogmøter samt løpende kursevalueringer. I kraft av kvalitetssystemene er det etablert et reklamasjons- og avvikssystem. Bedriften registrerer reklamasjoner fra kunder, brukere og NAV og igangsetter forbedringsaktiveter. Prosjekter og tverretatlig samarbeid Bedriften har i 2013 videreført Ungdomsprosjektet (tidligere Frafallsprosjektet) sammen med lærlingkoordinator i Follo, NAV Ski, Oppfølgingstjenesten og Opplæringskontoret for mekaniske fag. Hensikten er å gi ungdom et alternativt opplæringsløp. Samtlige ungdommer har vært kanalisert til bedriften via NAV lokal. Det er få ungdommer som har vært henvist til tilbudet. Follo Futura har kommet med i et EUprosjekt om ungdom. De øvrige deltakerne kommer fra Nederland, Tyskland og Tyrkia. Det ble avholdt ett møte i løpet av året, hvor prosjektet ble etablert, arbeidsoppgavene fordelt og progresjon for prosjekttiden de neste to 6

7 årene lagt. Neste besøk finner sted i Norge i februar Det er i regi av Attføringsbedriftene igangsatt et prosjekt innen Jobb+ som er et prosjekt hvor man følger IPS-metodikk. Follo Futura har deltatt på informasjonsmøter ved NAV. På brukernivå samarbeider bedriften med Senter for Jobbmestring, DPS Follo, fastleger i regionen i tillegg til NAV. Veilederne har også et utstrakt samarbeid med nettverk etablert rundt brukerne. Follo Futura har gitt tilbud om individuelt tilrettelagte løp til alle brukere. Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom Follo Fotball, NAV Ski og Follo Futura, hvor målet er å kunne benytte Follo Fotballs arbeidsgivernettverk med tanke på å tilby bemanningsløsninger. Arbeidsminister Huitfeldt ble invitert til lunsj, hvor Follo Fotball, NAV Ski og Follo Futura orienterte om samarbeidet. Videre har Follo Futura etablert et samarbeid med HSV Fotball (Hølen, Son og Vestby). Bedriften deltar på nettverkssamlinger og kommer i kontakt med samfunnsengasjerte bedrifter. Samfunnsengasjement Bedriften jobber systematisk med arbeidsgivere i regionen for å motivere dem til å ta et samfunnsengasjement ved å gi brukere en ny mulighet for jobb. Hver første lørdag i måneden arrangeres amatøraftener på Ås stasjon, hvor unge amatører får anledning til å presenteres sitt musikalske talent. Videre har ungdommer hatt utstillinger ved Ås stasjon. Det har vært fremvist elevarbeider fra skoler i Vestby og Ås. Det har vært holdt innsamlinger og konserter til støtte for årets TV-aksjon. I løpet av året har bedriften fått flere hyggelige oppslag i aviser, hvor solskinnshistorier har vært presentert og samfunnsengasjerte arbeidsgivere har stått fram. TILDELTE PLASSER OG TILTAKSSTRUKTUR 1 Follo Futura hadde i 2013 fått tildelt følgende rammer 2, fordelt på rammer, fra NAV Akershus: Tiltak Rammer Status pr Avklaring Arbeidspraksis Kvalifisering i AMB Tilrettelagt arbeid i AMB Arbeid med Bistand Oversikten viser rammetildeling som tilsvarer antall godkjente plasser og status pr Follo Futura har også i 2013 jobbet for å tilpasse seg NAV og brukernes behov. På bakgrunn av at mange brukere vil gå ut sine perioder på arbeidsavklaringspenger ved utløp av februar 2014, har pågangen på tiltaket Avklaring økt. Bedriften har ligget over rammene på Avklaring og Arbeidspraksis gjennom hele året. 1 Tiltaksstruktur viser oversikt over de tiltakene bedriften forvalter. 2 En ramme er et årsverk. Det innebærer at bedriften til enhver tid må fylle tiltakene med brukere i hele årsverk. Dersom en bruker/nav ønsker oppmøte i halv stilling, må rammen fylles opp med to 50% årsverk. 7

8 RESULTATER Formidlingsresultater Follo Futuras mål er: Flere i jobb og aktivitet. Follo Futura satte seg formidlingsmål for Målet var å skaffe jobb til minst 95 personer. Dette klarte veilederne ved bedriften! I alt 97 jobbsøkere fikk arbeid. Totalt startet 228 brukere i Avklaring og 101 i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Totalt begynte 2 i Kvalifisering (KIA) og ingen ble overført til Tilrettelagt arbeid (TIA). I Arbeid med bistand begynte i alt 49 brukere. Avklaring 3 Arbeidspraksis 4 Kvalifisering 5 Arbeid med Bistand 6 NAV Akershus resultatkrav for 2012 Follo Futuras formidlingsmål 75% formidling til aktive tiltak eller arbeid. 65% formidling til aktive tiltak eller arbeid. 75% formidling til arbeid m/u lønnstilskudd, arbeid/trygd. Aktive løsninger 20% 20% 30% 75% 65% 65% formidling til arbeid m/u lønnstilskudd, arbeid/trygd. Aktive løsninger: 30% Aktive tiltak 53% 64% 57% 76% Hvorav i jobb 17% 30% 57% 52% Antall brukere Gj.snittlig tid i tiltaket 2 måneder 10,2 måneder 25,5 måneder 13,8 måneder Tabellen viser bedriftens resultater i 2013 opp mot målene satt av NAV Akershus. Kommentarer til resultatene: I Avklaring var andelen til aktive tiltak 53%. I 2012 gikk 11% til jobb, i 2013 økte dette til 17%. I Arbeidspraksis var andelen til aktive tiltak 64%. Andelen som gikk til jobb økte fra 21% i 2012 til 30% i I Kvalifisering var andelen til aktive tiltak 57%. I 2012 gikk 75% til jobb, mens det i 2013 gikk 57% til jobb. 3 Avklaring (33 rammer): Tilbudet innebærer kartlegging av arbeidskapasitet og evne samt karriereveiledning. Målet er en handlingsplan for videre aktivitet. Varighet er inntil 4 uker hvor bruker kan ha ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller være deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. 4 Arbeidspraksis (65 rammer): Et individuelt tilrettelagt tilbud med smaksprøver (som kan foregå i Follo Futuras lokaler eller hos ordinær arbeidsgiver) samt karriereveiledning. Målet er videre utdanning eller yrkesaktivitet. Tiltaket har en varighet på inntil 12 måneder og bruker har samme ytelser som under Avklaring. 5 Kvalifisering (KIA) (10 rammer): Tilbudet innebærer arbeidstrening og kvalifisering. Follo Futura kan tilby fagopplæring innenfor følgende fagområder; maskinarbeider, platearbeider, logistikkfaget og salgsfaget. Målet er jobb. Varigheten er maks 24 måneder og bedriften utbetaler tariffestet lønn i perioden. 6 Arbeid med Bistand (48 rammer) Tilbudet innebærer jobbveiledning. Bruker får bistand med å skaffe et arbeidstilbud hos ordinær arbeidsgiver samt tett oppfølging. Målet er fast arbeid, eventuelt i kombinasjon med trygd. Varighet inntil 3 år, eller etter utløpt prøvetid hos arbeidsgiver. 8

9 I Arbeid med bistand var andelen til aktive tiltak 76% mot 65% i Andelen som gikk til jobb i 2012 var 53%, mens den i 2013 var 52%. Brukers måloppnåelse Dette er en måleparameter som ble innført i forbindelse med equass. Bedriften har hvert tertial sett på om NAV og brukers bestillinger er imøtekommet. Totalt fremgår følgende for de brukerne som har hatt et tilbud ved bedriften: Måloppnåelse Avklaring Arbeidspraksis Kvalifisering Arbeid med bistand Ja Nei Ikke aktuelt Totalt Tabellen viser hvor mange brukere som har oppnådd mål i bestillingene fra NAV, fordelt på tiltak. Graden av hvordan bestillinger har blitt imøtekommet varierer med tiltakstype. Når bestillinger ikke har vært måloppnående skyldes dette i stor grad at det har oppstått helseutfordringer eller andre forhold rundt brukerne, og tiltaket har blitt avsluttet i samråd med NAV. Kommunevis fordeling Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Enebakk/Andre Tabellen viser hvordan kommunene benytter bedriften. Tabellen viser at samtlige kommuner har økt benyttelsen av Follo Futura med unntak for Ski som er med i et prøveprosjekt og ikke kan benytte deler av bedriftens tiltaksportefølje. NAV Ski har drevet med et forsøksprosjekt som konkurrerer med Follo Futuras tilbud på Avklaring og Arbeid med Bistand. Samtidig kan ikke NAV Ski benytte seg av de tiltakene ved bedriften i forsøksperioden. Det har medført noe færre saker fra Ski til bedriften. 9

10 Gjennomsnittlig tid i tiltaket Avklaring 3 måneder 3 måneder 3 måneder 2 måneder 2 måneder Arbeidspraksis 8 måneder 10 måneder 11 måneder 9 måneder 10,2 måneder Kvalifisering 23 måneder 17 måneder 20 måneder 31,3 måneder 25,5 måneder Arbeid med bistand 20 måneder 18 måneder 17 måneder 13 måneder 13,8 måneder Tabellen viser gjennomsnittlig tid brukere har benyttet fra fordelt på tiltak. Gjennomsnittlig tid i tiltaket har holdt seg nokså stabilt, bedriften ser at brukere har noe mer behov for tid i Arbeidspraksis, denne har økt med 1,2 måneder. Kvalifiseringsperioden har gått ned, det kan skyldes at det er færre lærekandidater ved bedriften. Gjennomsnittlig tid i Arbeid med bistand har økt med 0,8 måneder. Sakene er komplekse og til tider er bedriftens erfaring at brukere kanskje ikke er klare for å gå ut i ordinært arbeid, noe som er en forutsetning for å være i tiltaket. Gjennomstrømning (antall brukere som har sluttet) Avklaring Arbeidspraksis Kvalifisering Arbeid med bistand Totalt Tabellen viser en oversikt over hvordan tiltakene utnyttes. Antall brukere som har fått et tilbud ved bedriften har økt i alle tiltak. Follo Futura har forsøkt å imøtekomme NAVs økende behov innenfor tiltakene Avklaring og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet ved å ligge godt over rammene, uten at dette godtgjøres økonomisk. Bedriften jober for å unngå ventelister, da dette kan virke demotiverende for brukerne. Utnyttelse av tiltak Bedriften har færre rammer enn tidligere, men har vært i stand til å gi tilbud til flere brukere i alle tiltak enn tidligere år. Dette henger sammen med at bedriften har gitt tilbud til flere, 10

11 gjennomsnittstiden i tiltakene går ned samtidig som færre brukere er i hele stillinger eller rammer. Utvikling rammer pr tiltak * ** 2013 *** Avklaring Arbeidspraksis Kvalifisering Tilrettelagt arbeid AB Sum * 2010: Omstøping av rammer fra Avklaring og Kvalifisering til Arbeidspraksis ** 2012: Reduksjon i Arbeidspraksis med 5 rammer fra *** 2013: Reduksjon i Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid med 5 rammer i hvert tiltak. Økning i APS med 5 rammer, alt fra Reklamasjoner For året har det vært registrert i alt 22 HMS-avvik hvorav 4 relaterer seg til tjenestetilbudet. I alt 3 omhandler sluttrapporter. I ett tilfelle gjaldt henvendelsen selve tiltakstilbudet. Henvendelsene er fulgt opp, behandling er gjennomført og korrigerende tiltak er truffet. Når det gjelder øvrige avvik, er samtlige behandlet og lukket. Brukerundersøkelser Det har vært gjennomført en brukerundersøkelse i Generelt ligger bedriften over gjennomsnittlig score i undersøkelsen. Tilbakemeldingen fra brukerne benyttes til å systematisk forbedre tilbudet. I 2013 har bedriften jobbet med å øke tilfredsheten på veiledningssamtalene, fysisk aktivitet og brukers opplevelse av å komme nærmere arbeidsmarkedet. 11

Årsrapport 2012. Follo Futura AS. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon. Godkjent i styremøtet 03.04.2013

Årsrapport 2012. Follo Futura AS. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon. Godkjent i styremøtet 03.04.2013 Årsrapport 2012 Follo Futura AS Godkjent i styremøtet 03.04.2013 www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon Innholdsfortegnelse Bedriftspresentasjon... 3 Historikk... 3 Organisasjon... 4 Kompetanse

Detaljer

Årsrapport 2014. Follo Futura AS. - utfordrer mennesket til et aktivt liv. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon. Godkjent i styremøtet

Årsrapport 2014. Follo Futura AS. - utfordrer mennesket til et aktivt liv. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon. Godkjent i styremøtet Årsrapport 2014 Follo Futura AS - utfordrer mennesket til et aktivt liv Godkjent i styremøtet www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bedriftspresentasjon...

Detaljer

Årsrapport 2014 Follo Futura AS - utfordrer mennesket til et aktivt liv Godkjent i styremøtet 17.04.15 www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bedriftspresentasjon...

Detaljer

Follo Futuras tilbud. Revisjon 05

Follo Futuras tilbud. Revisjon 05 Follo Futuras tilbud Revisjon 05 Innholdsfortegnelse Follo Futura... 2 Kortfattet oversikt over tiltakstilbud... 2 Avklaring... 2 Arbeidspraksis... 2 Arbeid med bistand... 2 Kvalifisering... 2 Språkopplæring...

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Vi snur nedturer til oppturer

Vi snur nedturer til oppturer Vi snur nedturer til oppturer Visjonen: Vi skaper fremtiden Formål Enter Kompetanse AS har til formål å drive attføring, det vil si opplæring og læring av yrkesvalghemmede ved: fabrikasjon, omsetning og

Detaljer

Årsrapport 2010 for Follo Futura AS

Årsrapport 2010 for Follo Futura AS Årsrapport 2010 for Follo Futura AS www.follo-futura.no Postboks 112 1430 ÅS Innholdsfortegnelse Bedriftspresentasjon... 3 Historikk... 3 Eierforhold... 3 Styret... 4 Organisasjon... 4 Metode... 5 Arbeidsområder...

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks 582 1522 Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Hedmark Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling

Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling Individuell jobbstøtte (IPS) forener jobb og behandling Kristin Vold Hjerpås Seksjon oppfølging Arbeids- og velferdsdirektoratet Karin Irene Gravbrøt Avd. psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Individuell

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tiltak vi kan tilby arbeidsgivere som har

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 2-214 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Flere enn 1 i jobb i første kvartal Statistikk for januar til mars 214: flere enn 1 i jobb i første kvartal I følge månedsrapportene

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Oppfølging - Akershus Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år innføres fra og med

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år innføres fra og med Arkivsaksnr.: 16/1208 Lnr.: 10628/16 Ark.: Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan INNFØRING AV AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson OM PRESENTASJONEN STATUS OG UTFORDRINGER HVORDAN FORBEDRE TILTAKSSYSTEMET

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 09.00-13.00. 09.00 11.15 NAV regelverk, tilretteleggings- muligheter. Hvordan balansere jobb og fritid

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 09.00-13.00. 09.00 11.15 NAV regelverk, tilretteleggings- muligheter. Hvordan balansere jobb og fritid Kursplan 2015 Velkommen Dette er Tromsprodukt sitt kurstilbud til alle deltakere på de ulike tiltakene våre. Kurset varer i fire uker, og rullerer kontinuerlig, med en ukes pause mellom oppstartsdatoer.

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072 Side 1 av 5 OPPEGÅRD KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 20.06.2012 82/12 Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: 445 12/1072 HØRING AV NOU 2012: 6 ARBEIDSRETTEDE TILTAK Trykte vedlegg:

Detaljer

Bedriftsrapport 2015

Bedriftsrapport 2015 Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2015 RAPPORT TIL KONTROLL KIM senteret Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere Brukeroversikt 31.12.2012 Varig Tilrettelagt 61 Lærekandidater 13 Attføring 178 Totalt til enhver tid 252 Årlig ca 360 Kompetanseprofil 31.12.12 43 ordinært ansatte antall med videregående 1 antall med

Detaljer

Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret.

Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. Oppfølging av deltakere i AB Interne kravspesifikasjoner ved KIM-senteret. 1. Før innsøkning 2. Mottatt søknad 3. Vedtak om inntak 4. Registrering i CAPITECH 5. Rådgivende Utvalg 6. Inntaksmelding 7. Oppstartsmelding

Detaljer

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic Karrieresenter Østfold 7.November, Predrag Grozdanic Fakta Oppstart 2009, fast etablert 2012 Organisert som et partnerskap med eget styre 5,6 årsverk Vår visjon: «Vi lar mennesker finne muligheter» Verdier:

Detaljer

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner.

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. I DIALOG MED NVIO SIOPS NROF Bæreia Veteransenter Foto: Jo Michael NHO Service NHO Service er den "tredje" største landsforeningen i NHO og organiserer 3 114

Detaljer

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer 25.10.2016 // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten NAV Horten fakta: 27.100 innbyggere 80 ansatte ved kontoret Enhetlig ledelse Bosetting,

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid)

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 9.1 Kravspesifikasjoner fra NAV Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 1.1 Innledning Kravspesifikasjonen er et vedlegg til Avtalen mellom NAV

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer