D I N J O B B E R V Å R J O B B!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D I N J O B B E R V Å R J O B B!"

Transkript

1 VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper og bedrifter Ta kontakt vi tilpasser innhold, omfang og pris! U T F O R D R I N G E R I A R B E I D S L I V E T? Valg Engasjement Kvalitet Stolthet D I N J O B B E R V Å R J O B B! Kongsvegen Leira Telefon: / vkv.no S P E S I A L I S E R T P Å T J E N E S T E R K N Y T T E T T I L A R B E I D S L I V O G U T D A N N I N G

2 V A L D R E S K O M P E T A N S E V E K S T (VKV) er en moderne kompetanse- og attføringsbedrift eid av kommunene i Valdres og Oppland fylkeskommune. Bedriften er spesialisert på tjenester knyttet til utdanning og arbeidsliv. I VKVs tjenester inngår både individuell veiledning og kurstilbud samt en rekke arbeidsrettede moduler for enkeltpersoner og grupper. VKV er tiltaksarrangør for Nav Valdres og tilbyr følgende arbeidsrettede tiltak: A V K L A R I N G er et tilbud til sykmeldte, personer med nedsatt arbeidsevne og andre som er usikre på veien videre i forhold til arbeidsevne og yrkesvalg. Avklaring innebærer helhetlig kartlegging av person og situasjon, ressurser og muligheter knyttet til arbeid. Tilbudet tilpasses den enkelte og kan inneholde både gruppemoduler og arbeidsutprøving/praksis, i tillegg til individuelle veiledningssamtaler. Varighet inntil 4 uker med mulighet for forlengelse i ytterligere uker. A R B E I D S P R A K S I S ( A P S ) APS er et tilbud der arbeidspraksis, opplæring og det sosiale fellesskapet er arenaer for kartlegging og utvikling. Tilbudet omfatter individuelt tilrettelagt arbeid internt i VKV innen butikk, lager, verksted og kontor/resepsjon, og/eller i ordinær bedrift med tett oppfølging og veiledning fra VKV. Varighet inntil 12 måneder. Motivasjons-samtalen (MI) brukes som sentral metodikk. Det kan gis hjelp til å sette opp trenings- og/ eller kostholdsplan. Livsstilsendring og fysisk aktivitet er godt dokumenterte virkemidler i forebygging samt rehabilitering av helseplager, og kan hjelpe deltakeren tilbake i arbeid eller aktivitet. Treningsrom VKV har et velutstyrt treningsom med bl.a stepmaskin, sykler, tredemølle og ulike styrketreningsapparater. Deltakere i VKVs øvrige tilbud trener gratis. For øvrig tilbys gunstige treningsavtaler til bedrifter og grupper. Treningsveiledning med fysioterapeut og idrettspedagog kan inngå i tilbudet. VKV har kompetente medarbeidere innen arbeidsrettet veiledning/ coaching, jobbstøtte, karriereplanlegging, funksjonsvurdering, helsekartlegging og tilrettelegging. DIN JOBB - ER VÅR JOBB! Side 2 Side 7

3 Funksjonsvurdering Funksjonsvurdering er en metode med systematiske verktøy for kartlegging av funksjon, ressurser og muligheter. Gjennomføres ved en egnet arena for arbeidsutprøving, enten ved deltakers egen arbeidsplass, annen ekstern arbeidsgiver eller i en av VKVs interne arenaer for arbeid. Analyse av funksjon og aktivitet kan danne nyttig grunnlag for å eliminere belastningsfaktorer, tilpasse og tilrettelegge arbeidet til den enkeltes situasjon, eller søke å finne arbeid som er bedre egnet for vedkommende. VKV er spesielt sertifisert for fagkonseptet Funksjonsvurdering for IA-bedrifter. Det er som regel arbeidsgiver som bestiller en slik vurdering. IA-bedrifter kan søke tilskudd fra Nav til formålet. Stressmestring Stress og muskelspenninger over tid sette seg som kroniske smerter i kroppen. Dette kan påvirke både funksjon, selvfølelse og kroppsbilde. Grunntanken bak stressmestring er at kropp, tanke og følelser fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Kroppen forstås som bærer av viktige erfaringer og er derfor en vesentlig kilde til selvinnsikt. Veileder kan ved hjelp av øvelser og kognitiv tilnærming, bidra til bedre kroppslig og følelsesmessig balanse, stressmestring og livsmestring. Modulen kan tilpasses ulike behov og tilbys individuelt eller i gruppe. Fysisk aktivitet og livsstil VKV tilbyr veiledning knyttet til fysisk aktivitet, levevaner og kosthold. A R B E I D M E D B I S T A N D er et oppfølgingstilbud rettet mot personer med behov for hjelp til få eller beholde lønnet arbeid. VKV bidrar i samarbeidet med eksterne bedrifter/arbeidssteder innen både privat og offentlig sektor. Oppfølgingen foregår i det ordinære arbeidslivet. KVALIFISERINGSPROGRAMMET VKV kan tilby oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet, etter avtale med Nav. Oppfølgingen kan omfatte bistand knyttet til skole og arbeid samt gruppetilbud for sosial trening, læring og mestring. Tett samarbeid med eksterne bedrifter er sentralt for VKV. Ordinære bedrifter er viktige arenaer for utprøving og avklaring av arbeidsevne og muligheter. I tillegg til faste tiltak for Nav, tilbyr VKV også tjenester til bedrifter og enkeltpersoner med behov for arbeidsrettet veiledning og oppfølging. Målet for våre tilbud er å bidra til GODE LØSNINGER I ARBEIDSLIVET, for arbeidstakere og arbeidsgivere: Forebyggende tiltak, fokus på arbeidsmiljø, helse og tilrettelegging. Sykefraværsoppfølging, karriereveiledning, stressmestring, og øvrig jobbrettet bistand. Side 6 Side 3

4 Interessekartlegging og karriereveiledning Med anerkjente verktøy som WIE (Work interest explorer), JobPics (bildebasert kartlegging av yrkesinteresser) og Karriereveiledning SCI-A, tilbyr VKV strukturert arbeidsrettet kartlegging som kan gi retning til fremtidige valg. Målet med veiledningen er å stimulere til et reflektert, bevisst valg av arbeid/yrke eller utdanning, og dermed redusere risikoen for feilvalg. Jobbsøk & arbeidsmarkedskunnskap Hvordan skrive en god CV og en søknad som vekker interesse? Hvordan fortelle sin egen historie og gjennomføre et overbevisende intervju? VKV kan bidra til økt trygghet og mestring i jobbsøkeprosessen. Vi kan også bidra med arbeidsmarkedskunnskap som gjør det lettere å finne de aktuelle jobbene! Lese-/skrivekartlegging og oppfølging VKV har kompetanse ifht tilrettelegging for voksne med lese- og skriveutfordringer i utdanning og arbeid. Vi kan bistå med viktig kartlegging, tilrettelegging og oppfølging. Ved behov for mer omfattende testing, vil vi gi råd og veiledning om aktuelle tilbud. Smart - økonomisk selvforsvar E-læring Veien til arbeidslivet E-programmer kan for enkelte være egnede læringsverktøy. VKV tilbyr Veien til Arbeidslivet som kombinerer selvstudium og gruppedialog med bevisstgjøring omkring relevante arbeidslivstemaer. Migranorsk Migranorsk er et program tilpasset fremmedspråklige, med fokus på innføring i norsk arbeidsliv; begreper (arbeidslivsnorsk), sosiale koder, holdninger, normer og regler. Migranorsk har også modul for førerkortteori samt fagarbeideropplæring. Språk-kurs VKV kan tilby skreddersydde norsk-kurs/opplæring for enkeltpersoner og grupper. Datakurs Grunnleggende dataferdigheter er viktig både i jobbsøkerøyemed og i arbeidslivet generelt. VKV kan tilby innføring i bruk av pc/data som tar sikte på å bidra til mestring av enkel tekstbehandling, bruk av e-post og internett. Datakurs/ datamoduler kan inngå som del i våre tiltak eller tilpasses bestilling fra enkeltpersoner og grupper, lag og foreninger eller arbeidsgivere. Smart er et opplegg i personlig utvikling og handler om samspillet mellom økonomi, helse og livskvalitet. Smart gir et komplett, varig og enkelt verktøy for å forstå og forvalte personlig økonomi. Arrangeres helst som kurs for gruppe over to til tre dager. VKV En bro til arbeidslivet Side 4 Side 5

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard Arbeid med bistand Attføringsbedriftenes bransjestandard Innledning Arbeid med Bistand gir hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Bistand kan

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet Livsfasepolitikk Muligheter der du er i livet 1 2 Vi legger til rette Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for at du skal trives og yte ditt beste. Alle beveger vi oss gjennom ulike faser i livet,

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer