Follo Futuras tilbud. Revisjon 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Follo Futuras tilbud. Revisjon 05"

Transkript

1 Follo Futuras tilbud Revisjon 05 Innholdsfortegnelse Follo Futura... 2 Kortfattet oversikt over tiltakstilbud... 2 Avklaring... 2 Arbeidspraksis... 2 Arbeid med bistand... 2 Kvalifisering... 2 Språkopplæring... 3 Fagtest i norsk, engelsk og matematikk... 3 Kurs... 3 Trening... 4 Brukermedvirkning... 4 Avklaring... 5 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)... 6 Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KIA)... 7 Arbeid med Bistand... 8 Individuell karriereveiledning for sykmeldte... 9 Individuell karriereveiledning for akademikere Tilbud til ungdom Tilbud for Kvalifiseringsstønadsmottakere Dok.nr.: C Dato: Revisjon 05

2 Follo Futura Follo Futura er et aksjeselskap som eies av Follo-kommunene, Akershus fylkeskommune, samt Ås, Ski og Vestby Rotary. Eierne har gitt bedriften i oppgave å tilrettelegge, motivere og åpne dører for å få mennesker i jobb og aktivitet. Bedriften tilbyr tiltak og veiledning som Avklaring, Arbeidspraksis, Kvalifisering, Tilrettelagt Arbeid og Arbeid med Bistand. Kortfattet oversikt over tiltakstilbud Avklaring Avklaring er et tilbud til jobbsøker som er usikre på egen arbeidsevne og yrkesvalg. Ressurskartlegging Karriereveiledning Fysisk kartlegging EDB på 1, 2, 3 Tester ved behov Arbeidskartlegging Gruppeveiledning Individuelle veiledningssamtaler. Tiltakets varighet er 4 uker med muligheter til forlengelse i inntil 12 uker. Arbeidspraksis Arbeidspraksis er et individuelt tilrettelagt tilbud for jobbsøker som er usikre på yrkesvalg og trenger tid til å bygge opp erfaring og mestring gjennom arbeidstrening. Smaksprøver (innen ulike yrker) gjennom arbeidstrening eller praksis innenfor forskjellige yrker. Muligheter for praksis hos arbeidsgivere etter jobbsøkers ønsker. Individuelle veiledningssamtaler med karriereveiledning. Kontrakt skrives for 3 måneder av gangen for å sikre ønsket progresjon. Tiltakets varighet er inntil 12 måneder. Arbeid med bistand Arbeid med bistand er et tilbud til jobbsøker som er helsemessig ferdig utredet og behandlet og er klar for et arbeidsforhold. Hovedmålet er å komme raskest mulig ut i lønnet arbeid. Individuelle veiledningssamtaler med karriereveiledning og jobbsøk. Jobbsøker må være klar for å drive aktivt jobbsøk ved oppstart i tiltaket. Krav til jobbsøker om å ta enhver jobb som er forenlig med helsesituasjon. Bistand med å etablere kontakt med arbeidsgivere. Hospitering innen 8 uker. Hospiteringsperiode på 3 måneder. Veileder forhandler frem lønns- og arbeidsvilkår med arbeidsgiver på vegne av jobbsøker. Oppfølging i prøvetiden som en forsikring både for arbeidsgiver og jobbsøker ved ansettelse. Kvalifisering Kvalifisering er et tilbud til jobbsøker som er motiverte for arbeid, men mangler relevant arbeidserfaring eller formalkompetanse. Tilbudet er individuelt tilpasset og det kan tilbys fagopplæring, kompetansebevis eller arbeidspraksis innenfor et fagområde. Målet er at jobbsøker skal gå over i ordinært arbeid i løpet av tiltaksperioden. Jobbsøker mottar tariffestet lønn i tiltaksperioden. Kontrakt skrives for 3 måneder av gangen i inntil 24 måneder. Det er begrenset antall plasser i Kvalifisering. Tiltaket passer spesielt godt for ungdom som har falt ut av videregående opplæring. Dok.nr.: H Dato: Revisjon 04 Side 2 av 12

3 Språkopplæring Språkopplæringen består av samtalegrupper og norskopplæring gjennom dataprogrammet Migranorsk i tillegg til språkopplæring via arbeid. Språkopplæringen har som mål å senke terskelen inn i arbeidslivet. Samtalegruppene tar utgangspunkt i aktuelle hendelser, årstider, temaer man snakker om i lunsjpauser etc. Migranorsk er et e-læringsprogram hvor innholdet er dramatisert gjennom videoepisoder med profesjonelle skuespillere. Det er utstrakt bruk av bilder med tilhørende begreper, lyd med riktig uttale, interaktive oppgaver, tester og skriv-selv-oppgaver. Opplæringen er flettet inn i jobbsøkers arbeidspraksis slik at språktreningen er kontekstuell. Målet er at eleven skal beherske det nødvendige begrepsapparat for å få og beholde en liknende stilling i det ordinære arbeidslivet. Det pedagogiske verktøyet læringsmapper brukes for å tydeliggjøre og bevisstgjøre elevens forståelse av egen språkkompetanse og utvikling. Opplæringen utvikler begrepsforståelse innen spesifikke fagområder som: - Helsefagarbeider - Salg og service - Kantine - Arbeid med barn - Saksbehandling i offentlig sektor - Bilmekaniker - Bygg og anlegg - Service og renhold - Trearbeid Kursene gir også en mer generell forståelse av arbeidsliv, kultur og samfunn: - Kommunikasjon i arbeidslivet - Arbeidslivets regler - Trafikkopplæring - Systematisk HMS-arbeid - Arbeidslivets normer - Jobbsøkerkurs - Bo i Norge Fagtest i norsk, engelsk og matematikk Follo Futura kan kartlegge jobbsøkeres faglige ferdigheter i norsk, engelsk og matematikk. Testen måler resultatene opp mot videregående skoles faglige nivå. Testene er utviklet av Netped. Hva måles? Norsk: Testen vil gi svar ut fra en poengskala i forhold til norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse og ordforråd. Engelsk: Her måles fagnivå innen rettskriving, grammatikk og ordforråd. Matematikk: Det måles ferdigheter i regning med klokke/penger, multiplikasjon/divisjon, prosent/promille, brøk/desimal, areal/volum og likninger. Anbefalinger Testene vil resultere i at jobbsøkeren får et testsertifikat med anbefaling om faglige utsikter for utdanning. Resultatene av kartleggingen kan si noe om behovet for tilrettelagt undervisning i en opplæringssituasjon, hvorvidt utdanning er hensiktsmessig eller ei, og mulig behov for videre utredning av lærevansker. Kurs Klart jeg kan : Kurset er et tilbud til alle i Avklaring og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Kurset tar opp en rekke refleksjonsspørsmål, som medfører at jobbsøkerne aktivt ser på egne muligheter og legger plan for veien videre. Kurset har følgende temaer: - Egne ressurser - Interessetester - Jobbsøknader - Muligheter - Karriereveiledning - CV - Motivasjon - Yrkesvalg - Intervjutrening Dok.nr.: H Dato: Revisjon 04 Side 3 av 12

4 Fagrettede kurs: For jobbsøkere i tiltakene Avklaring, Arbeidspraksis og Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KIA) tilbys kurs for at jobbsøkerne skal oppnå bedre formalkompetanse. Kursene er korte og yrkesrettet. Innenfor industri gis opplæring i bruk av måleverktøy og tegningslesing. Innenfor salg og service holdes det baristakurs, salgskurs, kurs i renhold og hygiene. Trening Follo Futura har etablert et treningstilbud, tilpasset den enkeltes behov. Alt fra stavgang, spinning, slynger, sykkel og step til medisinsk treningsterapi og vektapparater. Det er muligheter for treningsveiledning og individuelle veiledningssamtaler. Vi benytter Helsedirektoratets Aktivitetshåndboken fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Alle jobbsøkere har mulighet til å trene. Treningsgruppene er små og består gjerne av de som jobber på samme arbeidsområde. Dette med tanke på trivsel og trygghet. Trening skal gi økt mestring og følelse av velvære. Brukermedvirkning Det holdes faste brukermøter. Brukermedvirkning gir bedriften anledning til å oppdatere og videreutvikle tilbudene. Follo Futura har etablert forum for brukermedvirkning for å få tilbakemelding fra brukere for å kunne tilpasse tilbudene etter ønsker og behov. Det arrangeres brukerundersøkelser en gang pr år. Dok.nr.: H Dato: Revisjon 04 Side 4 av 12

5 Avklaring Avklaring er et tilbud til jobbsøker som er usikker på egen arbeidsevne og yrkesvalg. Tilbudet er individuelt tilrettelagt og tar utgangspunkt i den enkeltes Aktivitetsplan. Avklaringen er delt inn i to; en ressurskartlegging og en arbeidskartlegging. Det legges opp til gruppeveiledning og til individuelle veiledningssamtaler. Ressurskartlegging Ressurskartleggingen gjennomføres som en del av Klart jeg kan kurset. Kurset tar opp en rekke refleksjonsspørsmål, som medfører at jobbsøkerne aktivt ser på egne muligheter og legger plan for veien videre, se side 3 for mer informasjon om temaene. Følgende kartlegges på kurset: Egenskaper/muligheter Motivasjon Arbeidstempo Interessetester Oppmerksomhet Vekslende arbeid Karrieretester Hukommelse Stabilitet og fleksibilitet Muntlig fremstillingsevne Språk Sosial samhandling Arbeidskartlegging Fellestrekk ved arbeidsoppgavene er at de er enkle og lette å sette seg inn i, slik at tiden benyttes til kartlegging og ikke på opplæringsprosessen. Kartleggingen skal ende i en handlingsplan for videre aktivitet. Follo Futura kan tilby følgende arbeidsoppgaver: Kantine salg av lunsjretter og drikker samt matproduksjon. Følgende kartlegges: o Arbeidstempo o Vekslende arbeid o Samhandling og samarbeid o Fleksibilitet, stabilitet og utholdenhet o Kundeservice o Innlæringsevne og tallforståelse o Språk o Selvstendighet/initiativ Montering montering av lette komponenter eller avansert montering etter tegning. Følgende kartlegges: o Arbeidstempo o Vekslende arbeid o Samhandling og samarbeid o Innlæringsevne o Fleksibilitet, stabilitet og utholdenhet o Mestring o Språk Fysisk avklaring og data. Følgende kartlegges: o Fysisk fungering o Motorikk o Reaksjonsevne o EDB på 1, 2, 3 Ved behov kan det tilbys følgende: o HSCL-test o Språktest o Norsktest, kompetanse målt opp mot videregående skoles nivå o Mattetest, kompetanse målt opp mot videregående skoles nivå Det gis også tilbud om individuelt tilrettelagte oppgaver etter bestilling fra NAV og jobbsøker. Tiltaket kan vare i inntil 4 uker med mulighet til forlengelse i inntil 12 uker. Jobbsøker kan ha ytelser som sykepenger, kvalifiseringspenger, individstønad eller arbeidsavklaringspenger. Dok.nr.: H Dato: Revisjon 04 Side 5 av 12

6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et individuelt tilrettelagt tilbud med smaksprøver fra ulike yrkesområder/bransjer. For voksne som av ulike årsaker har falt ut av et arbeidsforhold, kan det være hensiktsmessig å prøve seg innen flere arbeidsområder. Veiledning og ressurskartlegging Det legges opp til individuelle veiledningssamtaler. Jobbsøkere som ikke har gjennomført Avklaring ved Follo Futura tilbys ressurskartlegging. Ressurskartleggingen gjennomføres som en del av Klart jeg kan kurset. Kurset tar opp en rekke refleksjonsspørsmål, som medfører at jobbsøkerne aktivt ser på egne muligheter og legger plan for veien videre, se side 3 for mer informasjon om temaene. Følgende kartlegges på kurset: Egenskaper/muligheter Motivasjon Arbeidstempo Interessetester Oppmerksomhet Vekslende arbeid Karrieretester Hukommelse Stabilitet og fleksibilitet Muntlig fremstillingsevne Språk Sosial samhandling Arbeidsoppgaver ved Follo Futura Follo Futura kan tilby følgende smaksprøver: Kafémedarbeider på Ås stasjon - salg av varme og kalde retter og drikker samt gaveartikler Kantinemedarbeider ved Follo Futura salg av lunsjretter og drikker samt matproduksjon Sentralbordmedarbeider kontorarbeid, telefon- og resepsjonstjeneste Lager og logistikk mottak og forsendelse av varer Monteringsarbeid; av lette små komponenter frem mot ferdige produkter etter tegning Industriell produksjon maskinering, sveising, stansing, kapp og boring Språkopplæring i kombinasjon med arbeidsoppgaver Det gis også tilbud om individuelt tilrettelagte oppgaver etter bestilling fra NAV og jobbsøker. Arbeidsoppgaver ved bedrifter i regionen Smaksprøver og arbeidstrening kan også tilbys i samarbeid med det lokale næringsliv, etter den enkelte jobbsøkers ønske. Det etableres kontakt med aktuell arbeidsgiver, avtales arbeidsoppgaver, ansvarsforhold og oppfølgingshyppighet. Follo Futura har blant annet samarbeid med bedrifter innen følgende bransjer: Salg og service; hotell, butikker i ulike bransjer, kantine og catering Barnehage, skole og SFO Lager, produksjon og montering Kontor, regnskap, resepsjon Ledelse Utvikling Karriereveiledning og kurs I perioden jobbes det med å definere kompetanseprofil og ta interessetester. Resultatene benyttes i videre karriereveiledning. Den enkelte får bistand med å lage CV, gode jobbsøknader samt trening i jobbintervju. Det tilbys språkopplæring samt lese- og skrivetrening i kombinasjon med arbeidsoppgaver for de som har behov for det. Tiltaket kan vare i inntil 12 måneder. Jobbsøker kan ha ytelser som sykepenger, kvalifiseringspenger, individstønad eller arbeidsavklaringspenger. Dok.nr.: H Dato: Revisjon 04 Side 6 av 12

7 Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KIA) Målgruppe Dette er et tilbud til jobbsøker som ønsker fagopplæring, kompetansebevis eller bare arbeidspraksis og opplæring innenfor et fagområde. Jobbsøker må være motivert for arbeid. Tiltaket er egnet for ungdom, de som har hull i CVen, de som trenger referanse eller for de som mangler relevant arbeidserfaring. Målet er at jobbsøker skal gå over i ordinært arbeid i løpet av tiltaksperioden. Målkrav Det kreves ingen forkunnskaper, tilbudet skreddersys jobbsøkers behov. Det må være overveiende sannsynlig at jobbsøker blir klar for arbeidsmarkedet etter arbeidstrenings-/opplæringsperioden. Jobbsøker må selv være aktiv i prosessen og stille seg positiv til å ta i mot annet arbeid. Man må være villig til å ta imot hospitering eller arbeidstilbud i løpet av perioden. Dette er effektivt med tanke på å få kontakt med potensiell arbeidsgiver og verdifull praksis. Opplæring Det unike ved vårt opplæringstilbud er fleksibiliteten ved at man kan starte når som helst på året. Jobbsøker bestemmer selv hvor omfattende utdannelsen skal bli. Man kan velge alle moduler innen ett område og ta fagbrev, eller velge noen områder og få kompetansebevis. Andre velger å jobbe for å få praksis og gode arbeidsreferanser. Det er anledning til å prøve seg innenfor flere fagområder. Er man usikker på yrkesvalg, kan Follo Futura tilby karriereveiledning og jobbsøker kan prøve seg på bedriftens fagområder innenfor industri eller salg. Follo Futura kan tilby fagopplæring innenfor fagområdene: Salgsfaget Plate- og sveisefaget CNC maskinarbeiderfaget Logistikkfaget Jobbsøker kan være ansatt i inntil 24 måneder hvorav de siste 6 månedene eksternt. Alle jobbsøkere i tiltaket mottar tariffestet lønn. Dok.nr.: H Dato: Revisjon 04 Side 7 av 12

8 Arbeid med Bistand Målgruppe For jobbsøkere som er ferdig utredet og behandlet og klare for et arbeidsforhold. Hva kreves av jobbsøker? Jobbsøker må være motivert for arbeid. Det forutsettes at jobbsøker er aktiv i jobbsøkingsprosessen og stille seg positiv til å ta i mot det arbeidet som tilbys. Det er viktig at jobbsøker har bredt spekter av yrkesønsker, det avgjørende er å få arbeid. Utgangspunktet må være ledige stillinger i regionen. Innhold Arbeid med Bistand er et tilbud til jobbsøker som ønsker å komme i ordinært arbeid, og som har behov for tilrettelegging og opplæring i tilknytning til arbeidsplassen. Tilbudet innebærer karriereveiledning, lage CV og gode jobbsøknader for å få jobb. Man får også bistand med å etablere hospiteringsforhold for å prøve seg innen forskjellige yrker. Målet er å få en fast jobb. Tilrettelegger bistår i prosessen med å avtale lønns- og arbeidsvilkår, og følger opp i prøvetiden. Yrkesvalgene varierer med den enkeltes bakgrunn og ønsker. Eksempler kan være: Tidligere yrkeserfaring: Økonomiarbeider Kokk Førskolelærer fra barnehage Fotpleieassistent Teleoperatør Tømrer/elektriker Jobb oppnådd via Arbeid med Bistand: Butikkmedarbeider Saksbehandler NAV Forvaltning Saksbehandler NAV lokal Kjøkkenassistent Medarbeider i Posten Lærer Målet er jobbmatch hos arbeidsgiver så raskt som mulig. Varighet i tiltaket er inntil 3 år. Jobbsøker kan ha ytelser som sykepenger, kvalifiseringspenger, individstønad eller arbeidsavklaringspenger. Dok.nr.: H Dato: Revisjon 04 Side 8 av 12

9 Individuell karriereveiledning for sykmeldte Dette er et tilbud til personer som er sykmeldt og trenger veiledning for å komme tilbake i arbeid. Tilbudet er rettet mot både de som har et arbeidsforhold og for de som står uten arbeidsgiver. Målgruppe Tilbudet er for dem som har behov for individuelt tilpasset oppfølging og veiledning tilbake til arbeidslivet, enten hos eksisterende arbeidsgiver eller ny. Hva kreves av den sykmeldte? Det kreves ingen forkunnskaper, tilbudet skreddersys den sykmeldtes behov. Faglig innhold For sykmeldte med arbeidsgiver: Follo Futura avklarer i trekantsamtale med den sykmeldte og arbeidsgiver/nav hvilke muligheter (og eventuelt begrensninger) som foreligger. Den sykmeldte tilbys veiledning i forbindelse med tilbakeføring til arbeid. For sykmeldte uten arbeidsgiver: Follo Futura tilbyr karriereveiledning og veiledning for videre jobbsøking. I programmet tilbys opplæringsmoduler som skreddersys den sykmeldtes behov: Ressurs- og arbeidskartlegging Muligheter for arbeidspraksis med smaksprøver og hospitering hvor den sykmeldte kan prøve seg innen forskjellige yrkesområder med veiledning Veiledning i forbindelse med utfordringer i hverdagen - Livshjulet Behov for opplæring og tilrettelegging hos arbeidsgiver Generell veiledning i forbindelse med arbeidslivets rettigheter og plikter Individuell tilpasset trening i Follo Futuras treningssal I perioden vil Follo Futura tilby individuell oppfølging. Omfanget avtales individuelt mellom den sykmeldte og arbeidsgiver. Den sykmeldte får egen veileder fra Follo Futura, som kan kontaktes. Tidsaspektet for den sykmeldte er 4-8 uker med mulighet for utvidelse i inntil 12 måneder. Bestillingen fra NAV kan være Avklaring eller Arbeidspraksis. Dok.nr.: H Dato: Revisjon 04 Side 9 av 12

10 Individuell karriereveiledning for akademikere Dette er et tilbud til akademikere som har høyskole- eller universitetsbakgrunn og er på vei ut i jobb. Follo Futura tilbyr karriereveiledning og veiledning i forhold til å komme i arbeid. Målgruppe Tilbudet er skreddersydd for akademikere. Hva kreves av personen? Det kreves ingen spesifikke forkunnskaper, tilbudet skreddersys personens behov. Faglig innhold Follo Futura tilbyr karriereveiledning og veiledning. Omfang avtales og tilpasses individuelt. Tilbudet har følgende grunnramme: Kartlegging av nå situasjon, plan for fremtidig aktivitet og arbeid Interessetester Karriereveiledning Etablere CV og skrive jobbsøknader Intervjuteknikk Tilleggsmodul Dersom personen ønsker kan Follo Futura også tilby: EDB på 1, 2, 3 Kartlegging av behov for tilpasninger Smaksprøver Individuell tilpasset trening i Follo Futuras treningssal Tidsaspektet kan være 4-8 uker med mulighet for utvidelse i inntil 12 måneder avhengig av om bestillingen fra NAV er Avklaring eller Arbeidspraksis. Personen kan ha ytelser som sykepenger, kvalifiseringspenger, individstønad eller arbeidsavklaringspenger. Dok.nr.: H Dato: Revisjon 04 Side 10 av 12

11 Tilbud til ungdom Målgruppe Ungdom som har falt ut eller står i fare for å falle ut av videregående opplæring. Hva kreves av ungdommen? Det kreves ingen forkunnskaper, tilbudet skreddersys ungdommens behov. NAV saksbehandler vil få løpende orientering om oppmøte og fremdrift. Faglig innhold Follo Futura kan gi arbeidspraksis og opplæring i et reelt bedriftsmiljø. Virksomheten er godkjent lærebedrift innenfor flere fagområder. Follo Futura gir opplæring og arbeidspraksis innenfor følgende fagområder: - Salgsfaget - Institusjonskokkfaget - Platefaget - CNC maskinarbeiderfaget - Logistikkfaget Innenfor mekaniske fag er bedriften tilsluttet Opplæringskontoret for Mekaniske fag. Det tilbys tilpasset opplæring som rettes mot aktuelle moduler i den læreplanen ungdommen ønsker opplæring innenfor. Den praktiske opplæringen defineres i samarbeid med ungdommen, eventuelt skole og Follo Futura. I tillegg til den praktiske opplæringen, vil Follo Futura legge opp til en temabasert undervisning knyttet til bedriftslære. Av aktuelle temaer kan nevnes: - Spilleregler i arbeidslivet - Hva legger arbeidsgiver vekt på ved ansettelse av medarbeidere? - Bedriftslære og HMS - Kvalitetssikring - Håndverk og produksjon - Salg og service Tidsaspektet for ungdommen er 4-8 uker med mulighet for utvidelse i inntil 12 måneder, avhengig av om bestillingen fra NAV er Avklaring eller Arbeidspraksis. Ungdommen kan ha ytelser som sykepenger, kvalifiseringspenger, individstønad eller arbeidsavklaringspenger. Overgang til Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) kan også være mulig. Dok.nr.: H Dato: Revisjon 04 Side 11 av 12

12 Tilbud for Kvalifiseringsstønadsmottakere Dette er et tilbud for kvalifiseringsstønadsmottakere som er utarbeidet i samarbeid med NAV lokal. Tilbudet er individuelt tilrettelagt. Jobbsøker kan starte løpende og omfanget på oppmøtet avtales individuelt i samarbeid med jobbsøker og saksbehandler ved NAV. Målgruppe Kvalifiseringsstønadsmottakere og jobbsøkere uten aktivitets- og arbeidstilbud. Det kreves ingen forkunnskaper, tilbudet skreddersys jobbsøkers behov. Veiledning og ressurskartlegging Det legges opp til individuelle veiledningssamtaler. Jobbsøkere som ikke har gjennomført avklaring ved Follo Futura tilbys ressurskartlegging. Ressurskartleggingen gjennomføres som en del av Klart jeg kan kurset. Kurset tar opp en rekke refleksjonsspørsmål, som medfører at jobbsøkerne aktivt ser på egne muligheter og legger plan for veien videre, se side tre for mer informasjon om temaene. Følgende kartlegges på kurset: Egenskaper/muligheter Motivasjon Arbeidstempo Interessetester Oppmerksomhet Vekslende arbeid Karrieretester Hukommelse Stabilitet og fleksibilitet Muntlig fremstillingsevne Språk Sosial samhandling Arbeidsoppgaver ved Follo Futura Follo Futura kan tilby følgende smaksprøver: Kafémedarbeider på Ås stasjon - salg av varme og kalde retter og drikker samt gaveartikler Kantinemedarbeider ved Follo Futura salg av lunsjretter og drikker samt matproduksjon Sentralbordmedarbeider kontorarbeid, telefon- og resepsjonstjeneste Lager og logistikk mottak og forsendelse av varer Monteringsarbeid; av lette små komponenter frem mot ferdige produkter etter tegning Industriell produksjon maskinering, sveising, stansing, kapp og boring Språkopplæring i kombinasjon med arbeidsoppgaver Det gis også tilbud om individuelt tilrettelagte oppgaver etter bestilling fra NAV Arbeidsoppgaver ved bedrifter i regionen Smaksprøver og arbeidstrening kan også tilbys i samarbeid med det lokale næringsliv, etter den enkelte jobbsøkers ønske. Det etableres kontakt med aktuell arbeidsgiver, avtales arbeidsoppgaver, ansvarsforhold og oppfølgingshyppighet. Follo Futura har blant annet samarbeid med bedrifter innen følgende bransjer: Salg og service; hotell, butikker i ulike bransjer, kantine og catering Barnehage, skole og SFO Lager, produksjon og montering Kontor, regnskap, resepsjon Ledelse Utvikling Karriereveiledning og kurs I perioden jobbes det med å definere kompetanseprofil og ta interessetester. Resultatene benyttes i videre karriereveiledning. Den enkelte får også bistand med å lage CV, gode jobbsøknader samt trening i jobbintervju. Det tilbys også språkopplæring samt lese- og skrivetrening i kombinasjon med arbeidsoppgaver. Omfang Tilbudet kan vare i inntil 12 måneder, avhengig av om NAV bestiller Avklaring eller Arbeidspraksis. Jobbsøker har kvalifiseringsstønad som ytelse. Dok.nr.: H Dato: Revisjon 04 Side 12 av 12

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM Utdanning er ikke lenger noe man tar i ung alder, men er en livslang prosess. Utdanning gir muligheter for å velge yrke etter evne og interesser, samtidig som man står bedre rustet til å få en jobb, beholde

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Årsrapport 2013. Follo Futura AS

Årsrapport 2013. Follo Futura AS Årsrapport 2013 Follo Futura AS Follo Futura utfordrer mennesket til et aktivt liv. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bedriftspresentasjon... 3 Historikk...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Årsrapport 2012. Follo Futura AS. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon. Godkjent i styremøtet 03.04.2013

Årsrapport 2012. Follo Futura AS. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon. Godkjent i styremøtet 03.04.2013 Årsrapport 2012 Follo Futura AS Godkjent i styremøtet 03.04.2013 www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon Innholdsfortegnelse Bedriftspresentasjon... 3 Historikk... 3 Organisasjon... 4 Kompetanse

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Oppfølging - Akershus Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Nye muligheter. mekaniker. sveiser? teknisk tegner. industrimekaniker kokk regnskapskonsulent. helsearbeider. barne&ungdomsarbeider.

Nye muligheter. mekaniker. sveiser? teknisk tegner. industrimekaniker kokk regnskapskonsulent. helsearbeider. barne&ungdomsarbeider. Flekkefjord Produkter AS Gir Deg Gode Opplevelser Nye muligheter illustrasjonsfoto Galleri Blå tømrer mekaniker barne&ungdomsarbeider sveiser? teknisk tegner helsearbeider industrimekaniker kokk regnskapskonsulent

Detaljer

ARBEIDSNORSKKURS ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no

ARBEIDSNORSKKURS ARBEIDSLIVETS ABC SERVICE OG RENHOLD. www.migranorsk.no ARBEIDSNORSKKURS Arbeidslivsserien har som mål å senke terskelen inn i arbeidslivet. Kursene utvikler begrepsforståelse innenfor spesifikke fagområder. Arbeidsnorsk kan kombineres med Migranorsk Allmenn

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Migranorsk forener mennesker gjennom felles språk

Migranorsk forener mennesker gjennom felles språk Migranorsk forener mennesker gjennom felles språk ARBEIDSNORSKKURS Arbeidslivsserien har som mål å senke terskelen inn i arbeidslivet. Kursene utvikler begrepsforståelse innenfor spesifikke fagområder.

Detaljer

Årsrapport 2014 Follo Futura AS - utfordrer mennesket til et aktivt liv Godkjent i styremøtet 17.04.15 www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bedriftspresentasjon...

Detaljer

Årsrapport 2014. Follo Futura AS. - utfordrer mennesket til et aktivt liv. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon. Godkjent i styremøtet

Årsrapport 2014. Follo Futura AS. - utfordrer mennesket til et aktivt liv. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon. Godkjent i styremøtet Årsrapport 2014 Follo Futura AS - utfordrer mennesket til et aktivt liv Godkjent i styremøtet www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bedriftspresentasjon...

Detaljer

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter!

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter! VISJON Vi skaper muligheter! Vi ønsker at vår virksomhet skal springe ut fra en tydelig visjon om å skape muligheter. Dette skal være selve nerven i vår tenking og vår selvforståelse. SANDNES PRO-SERVICE

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 Saksframlegg Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Arbeidstaker som får innvilget

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Dagskonferanse 1 mars 2016

Dagskonferanse 1 mars 2016 Dagskonferanse 1 mars 2016 «NAV; situasjonsbilde og virkemidler» Grunde Grimsrud/ NAV-leder i Porsgrunn Det er opp til kommunene hvilke integreringstjenester de ønsker at NAV skal ha ansvar for i kommunen

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet.

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet. Tips til søknaden Her er 7 tips til en god søknad. 1. Enhver søknad må skreddersys! Ja, det er mye arbeid, men det lønner seg. Hvis teksten minner om en masseutsendelse er det liten sjanse for at den treffer

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige. Karin Isaksen Rødelv

Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige. Karin Isaksen Rødelv Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige Karin Isaksen Rødelv NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse færre på stønad kunnskapsbasert rekrutteringsbistand inkluderingskompetanse

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Arbeidsretting hva virker?

Arbeidsretting hva virker? Arbeidsretting hva virker? Trondheim 24.november 2015 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Bærekraftig kvalifisering Kunnskap om arbeidskraftbehovet Kvalifiseringen tilpasset arbeidskraftbehovet og deltakeren

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

Høring - "Et NAV med muligheter"

Høring - Et NAV med muligheter // NOTAT Til: Rådmannen // Fra: Bente Jansen // Dato: 25.06.15 Høring - "Et NAV med muligheter" Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Ås kommune Høring - "Et NAV med muligheter" Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging HMS-konferansen juni 2011 Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Ellen Chr. Christiansen Fylkesdirektør NAV Akershus Bakgrunnen for lovendringene Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak.

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak. INTRO-PROGRAMMET Intro-programmet er et APS-tiltak som tilbyr av klaring og kartlegging med utgangspunkt i den enkeltes ressur ser og utviklingsmuligheter. HVA TILBYR VI: Programmet tilbyr et arbeidslivskurs

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/2778. Kjøp av vikartjenester innenfor merkantilt område. Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 11/2778. Kjøp av vikartjenester innenfor merkantilt område. Oppdragsgivers kravspesifikasjon Vedlegg 1 til Anskaffelse 11/2778 Kjøp av vikartjenester innenfor merkantilt område Oppdragsgivers kravspesifikasjon SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40

Detaljer

Kjelle videregående skole

Kjelle videregående skole Grunnleggende yrkesutdanning En innføring i strukturen Tilrettelagt kurs Kjelle videregående skole Om heftet Dette heftet gir først og fremst en beskrivelse av strukturen som utgjør rammene for den grunnleggende

Detaljer

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang

Detaljer

Arbeid med flyktninger i Melhus kommune // Stine Fuglås, Rita Bolland og Signe-Line Mjøen, NAV Melhus

Arbeid med flyktninger i Melhus kommune // Stine Fuglås, Rita Bolland og Signe-Line Mjøen, NAV Melhus Arbeid med flyktninger i Melhus kommune 08.11.2016 // Stine Fuglås, Rita Bolland og Signe-Line Mjøen, NAV Melhus Flyktningeenheten i Melhus Bosetting av flyktninger Ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog. Barnehage

Barnehage og skole. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) Informasjon, åpenhet og dialog. Barnehage 1 Barnehage og skole Noen barn med mindre omfattende dysmeli har lite behov for spesiell tilrettelegging i barnehage eller skole. Barn som har mer omfattende mangler på arm og/eller ben kan imidlertid

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Arbeid Hvilke muligheter finnes?

Arbeid Hvilke muligheter finnes? Landskonferansen om Down Syndrom 2016, 08.04.16 Arbeid Hvilke muligheter finnes? Ruben Røsler, Avdelingsleder NAV Ullern Hvor viktig er jobb? Meningsfull aktivitet Selvfølelse Fellesskap Utvidelse av sosialt

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON...3 1.1 Innledning...3 1.2 Avtalen...3 2 Tiltakene...4 2.1 Avklaring i skjermet virksomhet...4 2.2 Arbeidspraksis

Detaljer

velferdsalliansens høringsuttalelse i.f.b med forslag til endringer i tiltaksregelverket.

velferdsalliansens høringsuttalelse i.f.b med forslag til endringer i tiltaksregelverket. Fra: Dag westerheim [dag@velferdsalliansen.no] sendt: 19. september 2008 00:11 Til: Postmottak AID Kopi: post@velferdsalliansen.no Emne: velferdsalliansens hørin9uttalelse vedr. - forslag til forenklinger

Detaljer

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging Et arbeidsrettet tilbud til personer med psykiske helseplager Vilje viser vei Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging ser nye muligheter Sliter du med psykiske helseplager og ønsker å komme ut i jobb? Vi

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

Vi snur nedturer til oppturer

Vi snur nedturer til oppturer Vi snur nedturer til oppturer Visjonen: Vi skaper fremtiden Formål Enter Kompetanse AS har til formål å drive attføring, det vil si opplæring og læring av yrkesvalghemmede ved: fabrikasjon, omsetning og

Detaljer

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse 24. november 2015 Solveig Osborg Ose dr.polit, samfunnsøkonom, seniorforsker

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tiltak vi kan tilby arbeidsgivere som har

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Veileder for sluttrapporter

Veileder for sluttrapporter Veileder for sluttrapporter Gjeldende fra 1.mars 2010 Innledning Rapportene våre sendes til NAV og legges til grunn i den videre behandling av attføringssaken til den enkelte. Dette kan ende i alt fra

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 A2G Gruppen AS Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 Informasjon om bedriften: Et konsern, består av A2G Gruppen AS og 7 datterselskap Arbeidsmarkedsbedrift- ledende leverandør av arbeidsrettede tjenester

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i AB Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i AB Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 1. Før innsøkning 2. Mottatt søknad 3. Registrering i CAPITECH 4. Registrering av info. i lister og statistikk 5. Vurdering av søknad 6. Eventuelt avslag 7. Ved inntak 8. Oppstartsmelding 9. Eventuell

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling

Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling TRS Kurs på Frambu om MHE Uke 50 2015 Brede Dammann, sosionom 1 Hva jeg skal si noe om Det ulike fokuset i helsevesenet

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer