Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak : 71. Fra Kjersti Pettersen Irgens (H):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen bystyre behandlet saken i møtet 200910 sak 204-10: 71. Fra Kjersti Pettersen Irgens (H):"

Transkript

1 Muntlige spørsmål til møte Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak : 71. Fra Kjersti Pettersen Irgens (H): "Representanten stilte spørsmål vedr sykefravær. 72. Fra Geir Steinar Dale (A): "Målsetninger i trafikkpolitikken Vi i Arbeiderpartiet ble særdeles forundret da vi skrudde på NRK Hordaland her om dagen, og kunne høre Monica Mæland sine påstander om at det vil bli vanskelig å finansiere ulike veiprosjekter, fordi biltrafikken til sentrum kan gå ned. Vi trodde det var bred enighet blant bergenspolitikerne om kollektivsatsingen i Bergen, og er meget overrasaket over signalene fra byrådslederen. Hva er det byrådsleder egentlig mener? Er det ikke lenger et mål for Bergen å øke kollektivandelen og redusere bilene inn til sentrum? Eller mener hun at bergenserne skal over på kollektiv men at omegnkommune skal øke bilbruken for å finansiere nye veiprosjekt?" 73. Fra Ellinor Therese Kreybu (FrP): "Jeg vil vise til Bygdanytt og BT sine oppslag om manglende ressurser i politiet, og borgernes bekymring om hvilke konsekvenser dette vil få for alles trygghet i Bergen og omland. Politiet står ovenfor en effektivisering og omorganisering som vil berøre Bergen kommunes innbyggere. Ett av forslagene er å slå sammen alle enhetene til en, i sentrum. Jeg videreformidler frykten for konsekvensene dette vil medføre, som blant annet den lange responstiden, som allerede er for lang for enkelte bydeler, hvis respons i det hele tatt. Det vil vel neppe bli bedre dersom det blir lengre distanse å kjøre. Borgere opplever å ikke få hjelp når de først kontakter politiet, da de ikke har ressurser. Dette er en uholdbar situasjon for både polititjenestemenn og borgerne, og denne harde prioriteringen politiet må gjøre til stadighet gjør nok at borgere ikke melder fra kriminelle handlinger, og at det da kan finnes mørketall i statistikken.. dette sliter nok på tjenestemennene. Selv om en sak kan virke liten for politiet som er "vant" med kriminelle handlinger av ulik art, oppleves det som uforståelig når den vanlige mann i gaten ikke får hjelp ved henvendelse til politiet, og får til svar at dette er grunnet ressursmangel. 1

2 Kan byrådsleder rette en henvendelse til politiet og regjering om dette, slik at man kan prøve å sikre en forsvarlig bemanning, med kort responstid til alle bydelene på vegne av Bergen kommunes borgere? Og kan bystyret få en kort tilbakemelding om saken?" 74. Fra Tina Åsgård (SV): "Ny medisin fra IMF om midlertidige ansettelser På en konferanse i Oslo i forrige uke, kom det frem at det internasjonale pengefondet (IMF) har kommet på nye tanker når det gjelder hva som er fornuftig politikk for å få økonomien på fote igjen i kjølvannet av den internasjonale finanskrisen. Istedenfor å repetere resepten IMF har brukt hele sin historie på å pålegge fattige land å bruke; nemlig kutt i offentlige budsjetter, større økonomiske forskjeller mellom folk, størst mulig frihet for markedskreftene og angrep på faglige rettigheter, er det nå det motsatte som skal bringe økonomien i balanse. Det er vanskelig å være uenig, for logikken er enkel: Vi kan ikke komme ut av krisen med den samme politikken som ledet til krisen, for å sitere ILO-sjef Juan Somvia. I sin nye visdom advarer IMF blant annet mot bruken av midlertidige ansettelser som et virkemiddel for å få fart på økonomien. I Norge er det en kjent sak at utbredelsen av midlertidige ansettelser er større i offentlig sektor enn i privat sektor, og det er også godt dokumentert at Bergen kommune har en omfattende bruk av vikarer. Spørsmål til byrådet: Hvordan vil byrådet følge opp rådet fra det internasjonale pengefondet om å satse mer på faste ansettelser og redusere bruken av midlertidige arbeidskontrakter i Bergen kommune? 75. Fra Alf Helge Greaker (V): "Eiendomsskattefritak for Studentboliger. Bergen har alt for få studentboliger noe som medfører hyblifisering av sentrum, med tilhørende konsekvenser for barnefamilier. Det er den siste tiden bygget nye boliger på Fantoft og det er som kjent planer for et større Studentboligprosjekt på Grønneviksøren. Dette er bra, men det trengs virkemidler som sikrer en jevn utbygging som til en hver tid imøtekommer det reelle behovet for studentboliger. SiBs studentboligsatsning har over lengre tid blitt underfinansiert fra statens side. Blant annet er tilskuddet som gis for utbygging per studentboligenhet for lavt i forhold til den reelle kostnaden. Det er viktig at kommunen stiller tomter til disposisjon for studentboligformål, men den tid regjeringen ikke følger opp sin del av ansvaret ved ikke å bevilge tilstrekkelig midler til studentboligbygging i Bergen må kommunen stille med flere egne virkemidler. 2

3 Fritak for eiendsomsskatt for studentboliger er et tiltak som vil gjøre det langt mer gunstig for SiB å bygge flere studentboliger. Et eiendomsskattefritak for SiBs studentboligmasse bør kunne passe fint inn i reglementet for eiendomsskattefritak. Vil byrådet fremme sak for bystyret om å tilpasse reglementet for eiendomsskattefritak slik at SiB kan søke om å få sin studentboligmasse fritatt for eiendomsskatt?" Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet. 76. Fra Ove Sverre Bjørdal (Sp): "Nedlegging av små barnehagar Bergens Tidende melde 23 august i år at mange mindre barnehagar blir lagde ned grunna dårleg økonomi. Då barnehageplanen vart vedteken i 2005 vart det fastsett som eit politisk mål at ein skulle sikre mangfald i barnehagetilbodet. Kvifor skjer dette til trass for det vedtekne målet i bystyret, og kva vil byråden gjere for å sikre at mangfaldet vert ivareteke? Vil byrådet fremje ei eiga sak på dette." Byråd Filip Rygg besvarte spørsmålet. 77. Fra Birte Taraldset (H): Representanten stilte spørsmål vedr LAR-senteret. 78. Fra Hallgeir Utne Hatlevik (A): "Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF ønsker å tilby ansatte helsefremmende ordninger. Hovedmålsettingen med ordningene er å øke nærværet. I tillegg forventes det positive effekter i forhold til arbeidsmiljø, trivsel og den enkeltes helse. I protokoll står det å lese: «40-10 Helsefremmede ordninger Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Saken utsettes på ubestemt tid p.b.a de sterke signaler som er gitt til styret ang. Bergen kommunes økonomiske situasjon.» Bergensavisen karakteriserer på lederplass at dette er et vedtaksom bærer preg av "hull i hodet" Har noen i byrådet sendt slike sterke signaler som har ført til at saken er trukket?" 3

4 79. Fra Simen Johan Willgohs (SV): "Nærbarnehager I Bergens Tidende og Bergensavisen kommer det 10. september frem at 2000 barn står på venteliste i Bergen for å bytte barnehageplass. Årsaken er misnøye med plassen de har fått tildelt, noe som skyldes underdekning i sentrumsnære bydeler og sentralt opptak. For enkelte er det dermed nesten bingo hvor barnet får plass, og flere sentrumsbeboere må nå bile ut av sentrum for å ha barnehageplass. SV har ved flere anledninger etterspurt en utredning av et nærbarnehageprinsipp, der barn bosatt i aktuell bydel har fortrinnsrett på plasser og man vurderer bydelsopptak. Byråden har lovet sak på dette, men denne er enda ikke kommet. Dersom byråden kunne forskuttere noe av innholdet i saken, vil det hindre bystyret for mye arbeid da undertegnede har store planer om å lage egne private forslag og mye bråk dersom byråden ikke leverer det jeg vil ha. Når kommer sak fra byrådet på evaluering og endringer i opptaksstruktur på barnehage? Byråd Filip Rygg besvarte spørsmålet. 80. Fra Hans Carl Tveit (V): "Hva vil byrådet gjøre for å sikre oppfølging av at fortau, plasser og gategrunn som opprinnelig har hatt heller og/eller brostein som toppdekke får dette dekke tilbake etter opprustning i de ulike områdene slik det har vært forutsatt og/eller hvor det er historisk korrekt med slikt materiale." Byråd Lisbeth Iversen ba om å få spørsmålet oversendt for skriftlig besvarelse. 81. Fra Margunn Rognås (A): "Grunnforholdene ved Fisketorget Vi i Arbeiderpartiet er notorisk opptatt av å få fortgang i saken om nytt fisketorg. Denne saken har vart lenge, og det er på tide å få avsluttet dette, slik at denne viktige plassen for Bergens befolkning og besøkende igjen blir noe vi kan være stolte av. Jeg har tidligere stilt spørsmålstegn ved valg av driftsselskap, men nå er jeg bekymret for grunnforholdene. Det har nemlig kommet meg for øre at kommunen i anbudsteksten ikke har opplyst godt nok om grunnforholdene i området. Dette kan føre til at anbyderne gir for lave tilbud til å gjøre jobben til riktig pris, noe som kan medføre utsettelser og prisovertredelser. Er det sant at Bergen kommune bevisst holder igjen informasjon om grunnforholdene? Er byrådet trygg på at anbudsteksten er godt nok formulert til å få gode nok tilbud?" Byråd Lisbeth Iversen besvarte spørsmålet. 4

5 82. Fra Lillian Blom (SV): "Hotel Clarion ved Flesland flyplass og manglende tilrettelegging for universell utforming. Hotel Clarion ved Flesland flyplass har vært i drift i 3 år, det har i NRK Hordaland kommet fram sak om at hotellet ikke fyller krav til universell utforming. Vil Byråden informere om hvilke bestemmelser som var gitt i rammetillatelsen og krav i lovverket som gjelder for dette bygget vedrørende universell utforming? Er det gjennomført tilsyn og gitt ferdigstillelse attest med hensyn til om Hotel Clarion oppfylte krav til universell utforming, før driftstart?" Byråd Lisbeth Iversen besvarte spørsmålet. 83. Fra Oddny Irene Miljeteig (SV): Representanten stilte spørsmål vedr en henvendelse hun har fått om problemene med å bruke rullestor når en reiser kollektivt. 5

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191009 sak 187-09: 99. Fra Trude H. Drevland (H):

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191009 sak 187-09: 99. Fra Trude H. Drevland (H): Muntlige spørsmål Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191009 sak 187-09: 99. Fra Trude H. Drevland (H): "Jeg er kjent med at det er gått et brev datert 27/2-09 fra Hordaland fylkeskommune til Kultur

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Er dette forslaget representativt for byrådets idretts- og folkehelsepolitikk og for hvordan byrådet støtter opp om frivillig arbeid.

Er dette forslaget representativt for byrådets idretts- og folkehelsepolitikk og for hvordan byrådet støtter opp om frivillig arbeid. Muntlige spørsmål til møte 260410. Bergen bystyre behandlet saken i møtet 260410 sak 95-10: 37. Fra Dag Skansen (H): "Mange organisasjoner har benyttet fasilitetene i kommunehuset i Eidsvåg for sine møter.

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 153 2001 14. mars Dagsorden. Carl I. Hagen (Frp): Jeg tillater meg å foreslå Per Ove Width og Øyvind Korsberg.

Forhandlinger i Stortinget nr. 153 2001 14. mars Dagsorden. Carl I. Hagen (Frp): Jeg tillater meg å foreslå Per Ove Width og Øyvind Korsberg. Forhandlinger i Stortinget nr. 153 2001 14. mars Dagsorden 2281 Møte onsdag den 14. mars kl. 10 President: H ans J. Rø sjorde Dagsorden (nr. 63): 1. Spørretime - muntlig spørretime - ordinær spørretime

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

Møte onsdag den 15. mai kl. 10. President: K a r i L i s e H o l m b e r g

Møte onsdag den 15. mai kl. 10. President: K a r i L i s e H o l m b e r g 2002 15. mai Muntlig spørretime 2713 Møte onsdag den 15. mai kl. 10 President: K a r i L i s e H o l m b e r g Dagsorden (nr. 19): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime (nr. 19) 2. Referat

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei 2015 29. jan. Representantforslag fra repr. Skei Grande, Nybø og Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n D

Detaljer

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]:

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]: 2009 14. jan. Muntlig spørretime 1787 Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 100609 sak 72-09: 11. Fra Guttorm Alvsaker (FrP):

Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 100609 sak 72-09: 11. Fra Guttorm Alvsaker (FrP): Skriftlige spørsmål KHSO 100609 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 100609 sak 72-09: 11. Fra Guttorm Alvsaker (FrP): "Rehabiliteringsreiser til utlandet. Kommunal RAPPORT nr.14 gir en grei

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

EVALUERING HELSE OG OMSORG

EVALUERING HELSE OG OMSORG EVALUERING HELSE OG OMSORG Arkivsaksnr.: 13/3412 Arkiv: F00 &34 Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/13 Eldrerådet 07.10.2013 51/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 08.10.2013 128/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 1970 11. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 42): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning... 2 1. Kommunens administrasjon... 4 2. Politisk organisering og kostnader

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Byrådssak 222/14. Høringsuttalelse - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov ESARK-03-201301172-91

Byrådssak 222/14. Høringsuttalelse - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov ESARK-03-201301172-91 Byrådssak 222/14 Høringsuttalelse - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov KJMD ESARK-03-201301172-91 Hva saken gjelder: Arbeid og sosialdepartementet har sendt ut til høring et forslag om

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer