Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv."

Transkript

1 1

2 Kommunevalg 2011 Ved valget i 2011 fikk Venstre i Bergen 7 % oppslutning og 5 representanter i bystyret. Det gjorde at Venstre for første gang ble representert i samtlige av bystyrets komiteer, noe som var et godt utgangspunkt for politisk arbeid. Venstre avslo derimot invitasjoner til byrådsforhandlinger, og fortsatte i opposisjon. Gruppen konstituerte seg som følger: Julie Andersland, gruppeleder Nestleder i Komité for miljø og byutvikling (heltidsstilling) Erlend Horn, nestleder for gruppen Komité for helse og sosial Idun Bortne Komité for oppvekst Åsta Årøen Komité for idrett, kultur og næring Anders Skoglund Komité for finans I perioden april desember 2013 var Julie Andersland ute i foreldrepermisjon. Erlend Horn gikk over i Anderslands heltidsstilling som nestleder i Komité for miljø og byutvikling, Åsta Årøen overtok Horns plass i Komité for helse og sosial, og sittende 1. vara Hans-Carl Tveit tok over Årøens plass i Komité for kultur, idrett og næring og bystyret forøvrig. Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv. Arbeidet i bystyret: 2011 juni 2014 Perioden frem til juni 2014 var preget av at Bergen ble styrt av et flertallsbyråd. Som en hovedregel har opposisjonens forslag aldri oppnådd flertall i bystyret. Et unntak var saken om nytt skjenkereglement, hvor Venstre inngikk en avtale med byrådet om å endre reglementet for å åpne for etableringen av skjenkesteder i bydelene utenfor sentrum en viktig del av Venstres program for mer attraktive bydelssentre. Til gjengjeld unnlot Venstre å fremme de øvrige forslagene fra programmet vårt om utvidede skjenketider. Et annet unntak har vært Handlingsplan mot åpne russcener, hvor byrådet på grunn av Venstres særlige engasjement har vært lydhøre for innspill i arbeidet med planen. Venstre har også fått gjennomslag for å melde Bergen inn i samarbeidet Mayors for Peace, et nettverk for nedrusting og avvikling av atomvåpen, samt vært med på et tverrpolitisk opprop mot den rødgrønne regjeringens asylpolitikk. Mange saker som er spesielt viktige for Venstre ble behandlet i denne perioden, dessverre stort sett uten av Venstre fikk gjennomslag for noen av våre forslag. 2

3 Likevel har Venstre mye felles politikk med de øvrige borgerlige partiene, og Venstres representanter har støttet en rekke saker som byrådet har lagt frem. Noen av de viktigste sakene har vært: Årlige kommunebudsjetter Konseptvalgutredningen for transportsystemer i Bergensområdet (KVU) Forvaltningsplan for Byfjellene Reguleringsplan for Søreide sentrum Bygging av Nye Søreide skole Opprop mot de rødgrønnes behandling av mindreårige asylsøkere Bergensprogrammet Handlingsplan mot åpne russcener Fairtradebyen Bergen, utmelding av Bergen fra Fairtradesamarbeidet Velferds- og sanitærtilbud for tiggere og bostedsløse Utvidelse av terminalen på Bergen lufthavn Flesland Mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland i forbindelse med saken om skoleforfall Etablering av statlige såkornfond for investeringskapital Nedleggelse av Bergen Handelsgymnasium Privat forslag om sykkelparkering under tak som prinsipp for utbygging Privat forslag om å melde Bergen inn i samarbeidet Mayors for Peace Salg av Bergen kino AS Etablering av studentboliger og studentbarnehage i Jekteviken Bergens søknad om sykkel-vm Vedlikeholdsplan for kommunale bygg Etablering av MO-senter og stenging av Nygårdparken Høring om støttekontakter for utviklingshemmede Endring av det parlamentariske systemet i Bergen Melde Bergen ut av European Cities Against Drugs Privat forslag om demokratiopplæring for ungdom Kvalitetsmeldinger for barnehager og skoler (årlige) Bybanen til Åsane Bergen Venstre på meningsmålingene Venstre i Bergen har holdt seg jevnere på målingene i denne perioden enn tidligere. Målinger i februar (Gallup/BA) 5,1 % 27. februar (Respons/BT) 6,6 % 28. april (Respons/BT) 8,5 % 11. juni (Gallup/BA) 8,6 % 24. juni (Respons/BT) 7,1 % 3. september (Respons/BT) 5,8 % 5. oktober (Gallup/BA) 6,4 % 3

4 Arbeidet i bystyret: Etter juni 2014 Medio juni 2014 gikk Kristelig Folkeparti ut av byrådet som følge av håndteringen av saken om Bybanen til Åsane. Venstre var raskt ute for å etablere et samarbeid med KrF, og sammen med Byluftlisten dannet de tre partiene en felles «grønn allianse» med særlig fokus på samarbeid om miljø- og byutviklingspolitikken. Dette samarbeidet er blitt utvidet og har gjort at Venstre fra og med høstsesjonen 2014 har fått stort gjennomslag i en rekke saker. Viktige saker hvor Venstre har fått helt eller delvis gjennomslag for vår politikk: Prinsippvedtak om innføring av køprising i Bergen. Et flertall i bystyret fattet i september 2014 vedtak om innføring av køprising. Saken skal endelig vedtas i bystyremøtet onsdag 18. februar, med oppstart innen 1. januar Gjeninnføring av eiendomsskatt i Bergen. Med økonomiske utfordringer og den nye parlamentariske situasjonen in mente, varslet byrådet høsten 2014 at eiendomsskatten må gjeninnføres i hele kommunen for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud av høy kvalitet til alle innbyggerne. Aktivitetskort for økonomisk vanskeligstilte. I oktober 2014 var Venstre med på å sikre flertall for innføringen av aktivitetskort for barn fra økonomisk vanskeligstilte familier. Opprettholde svømmetilbud i bydelene. Venstre har sikret at svømmehallene som i dag er tilgjengelige i bydelene utenfor sentrum også skal være det i fremtiden. Tiltak mot fattigdom blant barn. Venstre fremmet og sikret flertall for de kommunale tiltakene i Venstres nasjonale tiltaksplan mot fattigdom blant barn. Nærbarnehager og barnehageplass fra fylte ett år. Venstre har i budsjett og i egen sak fått gjennomslag for at byrådet skal intensivere arbeidet med å tilby nærbarnehageplass til flere, og at kommunen skal jobbe for å etablere et opptakssystem hvor alle barn har rett på barnehageplass fra fylte ett år, istedenfor dagens opptak før 1. september. Bosetting av flere flyktninger. Venstre har sikret flertall for at Bergen skal heve ambisjonsnivået for mottak og bosetting av syriske flyktninger. Budsjettavtalen 2015 Venstre forhandlet sammen med KrF og Byluftlisten frem en budsjettavtalen med mindretallsbyrådet. I denne avtalen fikk Venstre gjennomslag for en rekke prioriteringer som har vært viktig for partiet i våre alternative budsjetter i denne perioden. Flere målestasjoner for luftkvalitet Bedre tilrettelegging for trygg sykkelparkering Utvidelse av pilotprosjektet for elektrifisering av Bergen havn 4

5 Gjeninnføring av panteordningen for forurensende ovner Gjenetablering av kommunens klima- og miljøfond Opprettholdelse av Kirkens Bymisjons «V13»-tilbud Etableringen av en MO-senterfunksjon i samarbeid med frivillige aktører i sentrum Avsetting av midler til frivillig helsehjelp til papirløse flyktninger Kutt i overføringene til Business Region Bergen Det akademiske kvarter inn med egen post på kommunebudsjettet Opprettholde biblioteket i Ytre Arna Dyrenes hus i Åsane inn på kommunebudsjettet Økt støtte til åpne barnehager Prøveprosjekt om bedre økonomiopplæring blant unge Et styrket tilbud om morsmålsundervisning i skolen Raskere utbygging av sykkelveier Mål om full elektrifisering av Bergen havn En egen plan for å bremse gjeldsveksten i Bergen kommune ved en gjennomgang og effektivisering av kommunens eiendomsportefølje En mer sosial innretning av eiendomsskatten Overføring av støtten til HOG Olje&Gass til prosjekter for fornybar energi Et mål om 43 % reduksjon i klimagassutslippene innen 2030 Et mål om 10 % reduksjon i biltrafikken innen 2020 Mellom september 2014 og februar 2015 har Venstre allerede fått gjennomslag ikke bare for store deler av det gjeldende programmet, men også for viktige saker i programmet for neste periode. Gruppen mener dette lover svært godt for et videre borgerlig samarbeid etter valget. For Venstres bystyregruppe i Bergen, Tallak Rundholt

Politisk regnskap for Venstres bystyregruppe for perioden 2007-2011

Politisk regnskap for Venstres bystyregruppe for perioden 2007-2011 Venstres bystyregruppe Politisk regnskap for Venstres bystyregruppe for perioden 2007-2011 Sammensetning av Venstres bystyregruppe 2007-2011 Gruppeleder / Kommunalråd Hans-Carl Tveit Komitè for kultur

Detaljer

Et grønnere, varmere Bergen

Et grønnere, varmere Bergen Alternativt budsjett 2012 Venstres bystyregruppe i Bergen Et grønnere, varmere Bergen Innledning Dette dokumentet inneholder Venstres helhetlige budsjettforslag for budsjettåret 2012 i Bergen bystyre.

Detaljer

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s.

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s. Innhold Våre viktigste prioriteringer..s.3 Den åpne og inkluderende kommunen.s.6 Trygg og ansvarlig styring..s.8 Omsorg tilpasset den enkelte..s.12 Oppvekst med like muligheter.s.15 Den grønne storbyen..s.20

Detaljer

BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018

BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 1. Om Rødts forhold til behandlingen av budsjettet for 2015 2 Kommunene ivaretar oppgaver som er av meget stor betydning både for den enkelte

Detaljer

En grønn by med plass til alle

En grønn by med plass til alle En grønn by med plass til alle Andreutkast, Bergen Venstres program for 2015-2019 12. oktober 2014 Med forbehold om redaksjonelle endringer. 1 Innledning Venstre mener Bergen må ha større ambisjoner innen

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning

Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning 2014 Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning [Bildet far frivillingsamlingen 18 oktober 2014] - 1 - Styrets beretning 2014 Innhold Styrets beretning 2014... 1 Innledning... 2 Årsmøtet 2014... 3 Representasjon...

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Forslag fra Ap, Krf og SV Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Melhus kommunes økonomi har forverret seg, men den er fortsatt god nok til å gi gode tjenester til innbyggerne. Gjeldsgraden er forholdsvis

Detaljer

Å RSMØTE 2014. 23. og 24. JANUAR 2014. Kl. 16.30-20 og 10.00-16.30 MØTEBOK

Å RSMØTE 2014. 23. og 24. JANUAR 2014. Kl. 16.30-20 og 10.00-16.30 MØTEBOK Å RSMØTE 2014 23. og 24. JANUAR 2014 Kl. 16.30-20 og 10.00-16.30 MØTEBOK Å M 01/14 Konstituering Ordstyrere: Forslag: Julia Kristoffersen (leder)(ja), Astrid Hårstad, Gunn-Vivan Eide, Erlend Horn, Idun

Detaljer

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015

SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE I BERGEN VED VALGET 2015 ØSMÅL TIL DE POLITISKE PATIENE I BEGEN VED VALGET 2015 Hva mener dere er de viktigste tiltakene for at samtidskunstens legitimitet og status i samfunnet blir hevet? Kristelig Folkeparti () ønsker å prioritere

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 BERGEN KOMMUNE

HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 BERGEN KOMMUNE 1 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING2012 BERGEN KOMMUNE 42 48 58 70 78 88 94 102 108 4 Byrådets forord 12 Kommentarer til regnskapet 28 Likestilling og mangfold 34 Nærvær og HMS 36 Etikk 38 Klima

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015. Uttalelse til Komite for oppvekst:

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015. Uttalelse til Komite for oppvekst: Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Uttalelse til Komite for oppvekst: Gutters motivasjon I budsjettforslaget s 91, del 2, omtales virkemidlet "øke gutters motivasjon" med henvisning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2015 20.11.2014 1 Innhold Innledning... 5 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 6 Det viktigste først... 6 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

Oslo kommune. Slik styres Oslo

Oslo kommune. Slik styres Oslo Oslo kommune Slik styres Oslo 2 Innhold Kort om Oslo 4 Styringssystemet i Oslo 5 Parlamentarisme 5 Bystyret 5 Bystyrets komiteer 7 Bystyrets sekretariat 7 Ordføreren 7 Heltidspolitikere 7 Lovbestemte politiske

Detaljer

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 15.09.2015. derfor øke andelen heltidsansatte ytterligere frem til 2017.

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 15.09.2015. derfor øke andelen heltidsansatte ytterligere frem til 2017. 1 Krav nr. 1 fra fagbevegelsen: Tema: Faste ansettelser og heltid Vil ditt parti øke heltidsandelen blant turnusansatte i kommunen til minst 50 % fram til 2017? AP Arbeiderpartiet ser viktigheten av heltid

Detaljer

Politisk plattform for LO i Bergen og Omland 2012-2014

Politisk plattform for LO i Bergen og Omland 2012-2014 Politisk plattform for LO i Bergen og Omland 2012-2014 Arbeidsliv Arbeid til alle er LO sitt hovedmål i denne kongressperioden, og LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i

Detaljer

BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015

BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015 BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015 Giftskyen 9. januar 2010 kl 1230 GRUNNSYN 3 NÆRINGSBYEN BERGEN 4 HAV OG KYSTNÆRINGENE 4 ENERGINÆRINGENE 4 KULTUR- OG OPPLEVELSESNÆRINGENE 5 LANDBRUK 5 OMSORGSBYEN

Detaljer

Kystens huserklæringen

Kystens huserklæringen Kystens huserklæringen 30.september 2015 1 Innhold Innledning... 3 Oppvekst og utdanning... 4 Helse... 5 Tillitsreform... 6 Bolig i Tromsø... 6 Samferdsel... 7 Klima- og miljøplan... 8 Grønn byutvikling

Detaljer

Innkomne forslag til det ekstraordinære programmøtet

Innkomne forslag til det ekstraordinære programmøtet Innkomne forslag til det ekstraordinære programmøtet Nr: 0 Programkomiteen - Tilleggsforslag Side 13, fra linje 20 Godshavn En ny godshavn for hele Bergensregionen må bygges ut så snart som mulig for at

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Peter Christian Frølich (H) Sentoorvasan

Detaljer

... ... ... ... ... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni

... ... ... ... ... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni BERGEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 ............... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni Innhold 4 Byrådets forord 10 Kommentarer til regnskapet 20

Detaljer

Vidar Andersen, Finn Triger, Cathrine Andersen, Øyvind Lorentzen og Anne Bente Løvdal Nygaard,

Vidar Andersen, Finn Triger, Cathrine Andersen, Øyvind Lorentzen og Anne Bente Løvdal Nygaard, Bystyregruppa har siden valget i 2011, og siste årsmøte bestått av: Vidar Andersen, Finn Triger, Cathrine Andersen, Øyvind Lorentzen og Anne Bente Løvdal Nygaard, Gruppestyret: Sandefjord FrP s gruppestyre

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

Den 8. desember 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 8. desember 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 0221-200716871-87 Protokoll Komite for finans Den 8. desember 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 11.11.2008 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 11.11.2008 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak / MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 11.11.2008 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er

Detaljer