OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. OG 3. KVARTAL 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. OG 3. KVARTAL 2009"

Transkript

1 BYRÅDSLEDERS AVDELING 2 Internasjonal strategi for Bergen kommune 2 Lobbyering 2 Beredskapsmelding 2 Rusrelatert gatevold 2 Torget BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2 Melding om Bergen kommunes organisering av det alternative opplæringstilbudet. 2 Kvalitetsmelding for barnehager i Bergen 2007/ Kvalitetsmelding for grunnsskoler i Bergen 2007/2008 (med kartlegging av lærernes kompetanse i fag) 2 Gjennomgang av foreldrebetaling for tilbud til funksjonshemmede barn og unge 3 Skoleledelse i Bergen BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING OG IDRETT 2 Kulturplan for psykisk utviklingshemmede 2 Plan for Den Kulturlle Skolesekken 2 Rapport for prosjektet kunst, kultur og psyksisk helse 2 Rapport MIC - nedleggelse av selskapet 2 BUZZ vedtekter 2 Utsmykkingsordningen 2 Idrettsplanen 3 ABM planen BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG 2 Omsorg utenfor landets grenser 2 Melding om kvalitet i eldreomsorgen 2 Rullering av handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2 Statusrapport handlingsplan for integrering og mangfold 2 Statusrapport kjøkkenreformen 2 Rullering av plan for habilitering og rehabilitering 2 Statusrapport ruspolitisk strategi og handlingsplan 2 Rapport om oversikt over statlige systemtilsyn i helse og omsorgssektoren 2 Rullering/statusrapport av handlingsplan for utviklingshemmede 2 Statusrapport barneverntjenesten 2 Statusrapport sosialtjenesten 3 Ernæringsplan 3 Rullering av plan for psykisk helsearbeid 3 Plan for organisering av psykisk helsearbeid for barn og unge 3 Levekårsmelding 3 Rullering av demensplan

2 BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER 2 Fana, gnr. 77, bnr. 3, Kaland gård - boliger 2 Ytrebygda, gnr 33, bnr 75, 168 m.fl. Dolviken Brygge 2 Årstad, gnr. 158, bnr. 93 mfl, Damsgårdsveien 99 2 Bergenhus, gnr 164, bnr 350, 351, 353, 359 m.fl., Marineholmen 2 Bergenhus, gnr 168, bnr 1158 m.fl., Eikeviken/Biskopshavn 2 Fana, gnr 47, bnr 7, Lilletvedt 2 Arna, gnr 288, bnr 3, Opetveiten 5 2 Bergenhus, gnr 163, bnr 490, 492, Haraldsplass sykehusområde 2 Bergenhus, gnr 164, bnr 936 m.fl. Lars Hilles gate Ytrebygda, gnr 37 bnr 1 Haukeland, Bjørkhaugen boligområde 2 Fana, Gnr 13, bnr 260, Nydalen 4 2 Laksevåg, gnr 139, bnr 203, Leirvikv. 4 2 Laksevåg, gnr 137, bnr 466, Janaflaten 2 Fana, gnr 42, bnr 40, 938 m.fl. Kloppedalsv 59 2 Årstad, gnr 162, bnr 1244 m.fl., Brann stadion 2 Åsane, gnr 175, bnr 73, Hordvikneset 2 Arna, gnr 295, bnr 13, 325, Stephansensvei 2 Arna, gnr 295, bnr 30, 31, Lonaleitet 3 Bergenhus, gnr 162, bnr 913 m.fl. Haukeland Sykehus - område sør 3 Ytrebygda, Steinsvikskrenten, gnr 39, bnr Fana, gnr. 12, bnr. 249, Fantoft, Reguleringsendring 3 Fana, gnr 38, bnr 5, Søvikneset 3 Fana, gnr 43, bnr 197, 387, Midttunbråtet (kun del som omfatter barnehage) 3 Fana, gnr 82 bnr 84, 225 m.fl Kalandsvatnet Panorama 3 Årstad, gnr 158 bnr 17, 26 m.fl. Solheimsviken næringspark 3 Fyllingsdalen, gnr 22, bnr 539, Spelhaugen 3 Fyllingsdalen, gn 22, bnr 222, Bakkane borettslag BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING 2 Informasjon vedr. overgangen fra BBE til BKB (Bykassen) 2 Årsrapport BKP 2 Kontraktsfullmakter 2 IKT-strategi 2 Bruk av konkurranse i Bergen kommune 2 Rasismefri sone 2 Status Innkjøpsstrategi 2 Bergen hjemmetjenster KF - evaluering av 6-timers forsøksordning 2 Kommunale foretak - rutiner for oppfølging, kontroll og rapportering 2 Tertialrapport 1 2 Finansforvaltningen Årsregnskap for kommunale foretak 2 Fremsendelse av årsregnskap og årsrapport 2008 for alle KF 3 Oppdatert HR-strategi Statusrapport vedr. "Overføring av eiendomhjemler fra Bergen kommune til Bergen kirkelige 3 fellesråd"

3 3 Likestillingsmelding - rullering BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING 2 Studentboligbygging, statusrapport og handlingsprogram 2 Bergensprogrammet, søknad om utvidet bompengefinansiering, ref. vedtak i B.sak 124/08. 2 Fremtidens byer, Handlingsprogram 2 Byromsmelding 2 Lokalisering av framtidig biogassanlegg 2 Forvaltningsplan for byfjellene sør; Smøråsfjellet, Hamrefjellet og Stendafjellet. 2 Innføring av ny beregningsmodell for renovasjonsgebyret 3 Kommuneplanens arealdel, fastsettelse av planprogram 3 Sykkelstrategi for Bergen, forventes først sendt på høring Kommunedelplaner 2 Arnatunnelen 2 Sotrasambandet - avhenger av regjeringens behandling av KVU. 2 Skansentunnelen 3 Puddefjorden Damsgårdsundet 3 KDP Indre Havn Reguleringssaker- inkl. bebyggelsesplaner 2 Bergenhus, Sandviken bomstasjon 2 Fana, Fv 181, Smøråsvegen øvre del 2 Ytrebygda, Reguleringsplan for Herøy. 2 Vestparken 2 Totlandsvegen 2 Ulset vest 2 Haukås våtmarkspark 2 Rundkjøring Allestadvegen/Fyllingsdalsveien 3 Tiltaksplan Fyllingsdalen, oppfølging av bystyrets vedtak reg.sak Ringveg Vest 3 Fløygrasjen/P-anlegg øst 3 Nedre del av Birkelundsbakken - Sandbrekkeveien 3 Småbåthavnutredning

4 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. KVARTAL 2009 BYRÅDSLEDERS AVDELING 2 Internasjonal strategi for Bergen kommune 2 Lobbyering 2 Beredskapsmelding 2 Rusrelatert gatevold 2 Torget BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2 Melding om Bergen kommunes organisering av det alternative opplæringstilbudet. 2 Kvalitetsmelding for barnehager i Bergen 2007/ Kvalitetsmelding for grunnsskoler i Bergen 2007/2008 (med kartlegging av lærernes kompetanse i fag) 2 Gjennomgang av foreldrebetaling for tilbud til funksjonshemmede barn og unge BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING OG IDRETT 2 Kulturplan for psykisk utviklingshemmede 2 Plan for Den Kulturlle Skolesekken 2 Rapport for prosjektet kunst, kultur og psyksisk helse 2 Rapport MIC - nedleggelse av selskapet 2 BUZZ vedtekter 2 Utsmykkingsordningen 2 Idrettsplanen BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG 2 Omsorg utenfor landets grenser 2 Melding om kvalitet i eldreomsorgen 2 Rullering av handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2 Statusrapport handlingsplan for integrering og mangfold 2 Statusrapport kjøkkenreformen 2 Rullering av plan for habilitering og rehabilitering 2 Statusrapport ruspolitisk strategi og handlingsplan 2 Rapport om oversikt over statlige systemtilsyn i helse og omsorgssektoren 2 Rullering/statusrapport av handlingsplan for utviklingshemmede 2 Statusrapport barneverntjenesten 2 Statusrapport sosialtjenesten BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER 2 Fana, gnr. 77, bnr. 3, Kaland gård - boliger 2 Ytrebygda, gnr 33, bnr 75, 168 m.fl. Dolviken Brygge 2 Årstad, gnr. 158, bnr. 93 mfl, Damsgårdsveien 99 2 Bergenhus, gnr 164, bnr 350, 351, 353, 359 m.fl., Marineholmen 2 Bergenhus, gnr 168, bnr 1158 m.fl., Eikeviken/Biskopshavn 2 Fana, gnr 47, bnr 7, Lilletvedt

5 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. KVARTAL Arna, gnr 288, bnr 3, Opetveiten 5 2 Bergenhus, gnr 163, bnr 490, 492, Haraldsplass sykehusområde 2 Bergenhus, gnr 164, bnr 936 m.fl. Lars Hilles gate Ytrebygda, gnr 37 bnr 1 Haukeland, Bjørkhaugen boligområde 2 Fana, Gnr 13, bnr 260, Nydalen 4 2 Laksevåg, gnr 139, bnr 203, Leirvikv. 4 2 Laksevåg, gnr 137, bnr 466, Janaflaten 2 Fana, gnr 42, bnr 40, 938 m.fl. Kloppedalsv 59 2 Årstad, gnr 162, bnr 1244 m.fl., Brann stadion 2 Åsane, gnr 175, bnr 73, Hordvikneset 2 Arna, gnr 295, bnr 13, 325, Stephansensvei 2 Arna, gnr 295, bnr 30, 31, Lonaleitet BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING 2 Informasjon vedr. overgangen fra BBE til BKB (Bykassen) 2 Årsrapport BKP 2 Kontraktsfullmakter 2 IKT-strategi 2 Bruk av konkurranse i Bergen kommune 2 Rasismefri sone 2 Status Innkjøpsstrategi 2 Bergen hjemmetjenster KF - evaluering av 6-timers forsøksordning 2 Kommunale foretak - rutiner for oppfølging, kontroll og rapportering 2 Tertialrapport 1 2 Finansforvaltningen Årsregnskap for kommunale foretak 2 Fremsendelse av årsregnskap og årsrapport 2008 for alle KF BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING 2 Studentboligbygging, statusrapport og handlingsprogram 2 Bergensprogrammet, søknad om utvidet bompengefinansiering, ref. vedtak i B.sak 124/08. 2 Fremtidens byer, Handlingsprogram 2 Byromsmelding 2 Lokalisering av framtidig biogassanlegg 2 Forvaltningsplan for byfjellene sør; Smøråsfjellet, Hamrefjellet og Stendafjellet. 2 Innføring av ny beregningsmodell for renovasjonsgebyret Kommunedelplaner 2 Arnatunnelen 2 Sotrasambandet - avhenger av regjeringens behandling av KVU. 2 Skansentunnelen Reguleringssaker- inkl. bebyggelsesplaner 2 Bergenhus, Sandviken bomstasjon 2 Fana, Fv 181, Smøråsvegen øvre del 2 Ytrebygda, Reguleringsplan for Herøy. 2 Vestparken 2 Totlandsvegen 2 Ulset vest

6 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. KVARTAL Haukås våtmarkspark 2 Rundkjøring Allestadvegen/Fyllingsdalsveien

7 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 3. KVARTAL 2009 BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE 3 Skoleledelse i Bergen BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING OG IDRETT 3 ABM planen BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG 3 Ernæringsplan 3 Rullering av plan for psykisk helsearbeid 3 Plan for organisering av psykisk helsearbeid for barn og unge 3 Levekårsmelding 3 Rullering av demensplan BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER 3 Bergenhus, gnr 162, bnr 913 m.fl. Haukeland Sykehus - område sør 3 Ytrebygda, Steinsvikskrenten, gnr 39, bnr Fana, gnr. 12, bnr. 249, Fantoft, Reguleringsendring 3 Fana, gnr 38, bnr 5, Søvikneset 3 Fana, gnr 43, bnr 197, 387, Midttunbråtet (kun del som omfatter barnehage) 3 Fana, gnr 82 bnr 84, 225 m.fl Kalandsvatnet Panorama 3 Årstad, gnr 158 bnr 17, 26 m.fl. Solheimsviken næringspark 3 Fyllingsdalen, gnr 22, bnr 539, Spelhaugen 3 Fyllingsdalen, gn 22, bnr 222, Bakkane borettslag BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING 3 Oppdatert HR-strategi Statusrapport vedr. "Overføring av eiendomhjemler fra Bergen kommune til Bergen kirkelige 3 fellesråd" 3 Likestillingsmelding - rullering BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING 3 Kommuneplanens arealdel, fastsettelse av planprogram 3 Sykkelstrategi for Bergen, forventes først sendt på høring Kommunedelplaner 3 Puddefjorden Damsgårdsundet 3 KDP Indre Havn Reguleringssaker- inkl. bebyggelsesplaner 3 Tiltaksplan Fyllingsdalen, oppfølging av bystyrets vedtak reg.sak Ringveg Vest 3 Fløygrasjen/P-anlegg øst

8 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 3. KVARTAL 2009 BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE 3 Nedre del av Birkelundsbakken - Sandbrekkeveien 3 Småbåthavnutredning

9 BYRÅDSLEDERS AVDELING 2 Internasjonal strategi for Bergen kommune 2 Lobbyering 2 Beredskapsmelding 2 Rusrelatert gatevold 2 Torget

10 BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2 Melding om Bergen kommunes organisering av det alternative opplæringstilbudet. 2 Kvalitetsmelding for barnehager i Bergen 2007/ Kvalitetsmelding for grunnsskoler i Bergen 2007/2008 (med kartlegging av lærernes kompetanse i fag) 2 Gjennomgang av foreldrebetaling for tilbud til funksjonshemmede barn og unge 3 Skoleledelse i Bergen

11 BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING OG IDRETT 1 Ny Idrettsplan for Bergen 1 Ny ABM-plan for Bergen 1 Evalueringsrapport kunst, kultur og psykisk helse 1 Handlingsplan for Den Kulturelle Skolesekken Utvidet eierskap for Vestnorsk Filmsenter 1 Vedtektsendring for FUZZ 1 Formål og retningslinjer/vedtekter for musikkinvestesteringsfondet BUZZ 2 Kulturplan for psykisk utviklingshemmede 2 Plan for Den Kulturlle Skolesekken 2 Rapport for prosjektet kunst, kultur og psyksisk helse 2 Rapport MIC - nedleggelse av selskapet 2 BUZZ vedtekter 2 Utsmykkingsordningen 2 Idrettsplanen 3 ABM planen

12 BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG 2 Omsorg utenfor landets grenser 2 Melding om kvalitet i eldreomsorgen 2 Rullering av handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel 2 Statusrapport handlingsplan for integrering og mangfold 2 Statusrapport kjøkkenreformen 2 Rullering av plan for habilitering og rehabilitering 2 Statusrapport ruspolitisk strategi og handlingsplan 2 Rapport om oversikt over statlige systemtilsyn i helse og omsorgssektoren 2 Rullering/statusrapport av handlingsplan for utviklingshemmede 2 Statusrapport barneverntjenesten 2 Statusrapport sosialtjenesten 3 Ernæringsplan 3 Rullering av plan for psykisk helsearbeid 3 Plan for organisering av psykisk helsearbeid for barn og unge 3 Levekårsmelding 3 Rullering av demensplan 4 Statusrapport kjøkkenreformen

13 BYRÅDSAVDELING FOR BYGGESAK OG BYDELER 2 Fana, gnr. 77, bnr. 3, Kaland gård - boliger 2 Ytrebygda, gnr 33, bnr 75, 168 m.fl. Dolviken Brygge 2 Årstad, gnr. 158, bnr. 93 mfl, Damsgårdsveien 99 2 Bergenhus, gnr 164, bnr 350, 351, 353, 359 m.fl., Marineholmen 2 Bergenhus, gnr 168, bnr 1158 m.fl., Eikeviken/Biskopshavn 2 Fana, gnr 47, bnr 7, Lilletvedt 2 Arna, gnr 288, bnr 3, Opetveiten 5 2 Bergenhus, gnr 163, bnr 490, 492, Haraldsplass sykehusområde 2 Bergenhus, gnr 164, bnr 936 m.fl. Lars Hilles gate Ytrebygda, gnr 37 bnr 1 Haukeland, Bjørkhaugen boligområde 2 Fana, Gnr 13, bnr 260, Nydalen 4 2 Laksevåg, gnr 139, bnr 203, Leirvikv. 4 2 Laksevåg, gnr 137, bnr 466, Janaflaten 2 Fana, gnr 42, bnr 40, 938 m.fl. Kloppedalsv 59 2 Årstad, gnr 162, bnr 1244 m.fl., Brann stadion 2 Åsane, gnr 175, bnr 73, Hordvikneset 2 Arna, gnr 295, bnr 13, 325, Stephansensvei 2 Arna, gnr 295, bnr 30, 31, Lonaleitet 3 Bergenhus, gnr 162, bnr 913 m.fl. Haukeland Sykehus - område sør 3 Ytrebygda, Steinsvikskrenten, gnr 39, bnr Fana, gnr. 12, bnr. 249, Fantoft, Reguleringsendring 3 Fana, gnr 38, bnr 5, Søvikneset 3 Fana, gnr 43, bnr 197, 387, Midttunbråtet (kun del som omfatter barnehage) 3 Fana, gnr 82 bnr 84, 225 m.fl Kalandsvatnet Panorama 3 Årstad, gnr 158 bnr 17, 26 m.fl. Solheimsviken næringspark 3 Fyllingsdalen, gnr 22, bnr 539, Spelhaugen 3 Fyllingsdalen, gn 22, bnr 222, Bakkane borettslag

14 BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING 2 Informasjon vedr. overgangen fra BBE til BKB (Bykassen) 2 Årsrapport BKP 2 Kontraktsfullmakter 2 IKT-strategi 2 Bruk av konkurranse i Bergen kommune 2 Rasismefri sone 2 Status Innkjøpsstrategi 2 Bergen hjemmetjenster KF - evaluering av 6-timers forsøksordning 2 Kommunale foretak - rutiner for oppfølging, kontroll og rapportering 2 Tertialrapport 1 2 Finansforvaltningen Årsregnskap for kommunale foretak 2 Fremsendelse av årsregnskap og årsrapport 2008 for alle KF 3 Oppdatert HR-strategi Statusrapport vedr. "Overføring av eiendomhjemler fra Bergen kommune til Bergen kirkelige 3 fellesråd" 3 Likestillingsmelding - rullering 4 IKT-drift

15 BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING 2 Studentboligbygging, statusrapport og handlingsprogram 2 Bergensprogrammet, søknad om utvidet bompengefinansiering, ref. vedtak i B.sak 124/08. 2 Fremtidens byer, Handlingsprogram 2 Byromsmelding 2 Lokalisering av framtidig biogassanlegg 2 Forvaltningsplan for byfjellene sør; Smøråsfjellet, Hamrefjellet og Stendafjellet. 2 Innføring av ny beregningsmodell for renovasjonsgebyret 3 Kommuneplanens arealdel, fastsettelse av planprogram 3 Sykkelstrategi for Bergen, forventes først sendt på høring Kommunedelplaner 2 Arnatunnelen 2 Sotrasambandet - avhenger av regjeringens behandling av KVU. 2 Skansentunnelen 3 Puddefjorden Damsgårdsundet 3 KDP Indre Havn Reguleringssaker- inkl. bebyggelsesplaner 2 Bergenhus, Sandviken bomstasjon 2 Fana, Fv 181, Smøråsvegen øvre del 2 Ytrebygda, Reguleringsplan for Herøy. 2 Vestparken 2 Totlandsvegen 2 Ulset vest 2 Haukås våtmarkspark 2 Rundkjøring Allestadvegen/Fyllingsdalsveien 3 Tiltaksplan Fyllingsdalen, oppfølging av bystyrets vedtak reg.sak Ringveg Vest 3 Fløygrasjen/P-anlegg øst 3 Nedre del av Birkelundsbakken - Sandbrekkeveien 3 Småbåthavnutredning

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2009

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2009 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2009 BYRÅDSLEDERS AVDELING Melding om Kommunenes Sentralforbund BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Evaluering av PPT-ordningen

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2010

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2010 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2010 BYRÅDSLEDERS AVDELING Melding For inkludering og mangfold - Handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2010

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2010 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2010 BYRÅDSLEDERS AVDELING Bergen i verden - internasjonal strategi for Bergen kommune Trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 BYRÅDSLEDERS AVDELING Merinnsyn og åpenhet BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Evaluering av morsmålsundervisning (sak

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 BYRÅDSLEDERS AVDELING Bergen i verden - internasjonal strategi for Bergen kommune Gjennomgang av styrer, råd og utvalg

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. halvår 2013 BYRÅDSLEDERS AVDELING Samfunnssikkerhet og beredskap: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse etter lov om kommunal beredskapsplikt 14, oppstart av arbeid og vedtak av akseptkriterier. Skjenkepolitikk:

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Den fremlagte kjøreplan legges til grunn for bystyrets møte 21. september 2009.

Forslag til vedtak: 1. Den fremlagte kjøreplan legges til grunn for bystyrets møte 21. september 2009. Dato: 20. august 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Kjøreplan for bystyrets møte 21. september 2009 RKR BYST-0221-200716924-82 Hva saken gjelder: Vedlagt følger forslag til kjøreplan for bystyrets møte

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 27. mai Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 27. mai Fordeling av saker til komiteene. Dato: 27. mai 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 27. mai 2009. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-200820056-39 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Det foreslås at muntlige spørsmål og interpellasjoner behandles etter at alle ordinære saker er behandlet, hvis det fremdeles er tid til overs.

Det foreslås at muntlige spørsmål og interpellasjoner behandles etter at alle ordinære saker er behandlet, hvis det fremdeles er tid til overs. Dato: 11. juni 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Kjøreplan for bystyrets møte 28.06.10 RKR BYST-0221-201004869-6 Hva saken gjelder: Vedlagt følger forslag til kjøreplan for bystyrets møte 28.06.10. Som

Detaljer

Innkallingen sendes varamedlemmer til orientering. Varamedlemmene møter bare etter særskilt innkalling. Forfall bes meldt:

Innkallingen sendes varamedlemmer til orientering. Varamedlemmene møter bare etter særskilt innkalling. Forfall bes meldt: BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Innkalling Bergen bystyre Tid: 21. juni 2017 kl. 10.00 og 22. juni 2017 kl. 16.00 Utsendt dato: 12. juni 2017 Sted: Gamle Rådhus Innkallingen sendes varamedlemmer til orientering.

Detaljer

VEDLEGG 6E. Innspill om endringer i Senterområder og I/K/L områder

VEDLEGG 6E. Innspill om endringer i Senterområder og I/K/L områder Innspill om endringer i Senterområder og I/K/L områder VEDLEGG 6E Dokumentnr 317 Dato 03.12.10 Avsender Walter C. Wedberg Bydel, gnr/bnr Fyllingsdalen, gnr 28 bnr 8, Ønsker at området skal vises som regulert

Detaljer

Behandling av offentlige planer. Mette Svanes Etat for plan og geodata

Behandling av offentlige planer. Mette Svanes Etat for plan og geodata Behandling av offentlige planer Mette Svanes Etat for plan og geodata Plantyper Kommuneplanens arealdel (KPA), - gjelder for hele kommunen Kommunedelplaner (KDP), kan utarbeides for område eller tema

Detaljer

Fra byrådet: Ragnhild Stolt-Nielsen, Liv Røssland, Filip Rygg, Harald V. Hove, Gunnar Bakke, Hilde Onarheim

Fra byrådet: Ragnhild Stolt-Nielsen, Liv Røssland, Filip Rygg, Harald V. Hove, Gunnar Bakke, Hilde Onarheim BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Referat Byrådskonferanse - saker til byrådet Tid: 22. oktober 2013 kl. 12.00 Sted: Referent: Til stede: Byrådsleders møterom Britt Nordgreen Fra byrådet: Ragnhild Stolt-Nielsen,

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Den 29. mars 2011 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom.

Den 29. mars 2011 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 29. mars 2011 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. Til stede: Fra administrasjonen:

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Protokoller fra byrådets møter 16. og 18. mars 2009. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoller fra byrådets møter 16. og 18. mars 2009. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 18. mars 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Protokoller fra byrådets møter 16. og 18. mars 2009. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-200820056-21 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoller

Detaljer

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer.

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer. kommune bydelsstyrer bydelsstyrer 8 bydelsstyrer bydelsstyrer City Parliament Bystyret (67) Komité for finans, service og næring Komité for miljø byutvikling og tekniske tjenester Komité for kultur, idrett

Detaljer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 06. juli 2009 holdt byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer møte i byrådsleders møterom.

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet.

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet. 6 /15 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for HEBE ESARK-0766-200816146-37 Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for og årlig utvikling i sykeet. Tabell

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 12. mai 2011. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 12. mai 2011. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 12. mai 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 12. mai 2011. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201004868-93 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Innkallingen sendes varamedlemmer til orientering. Varamedlemmene møter bare etter særskilt innkalling. Forfall bes meldt:

Innkallingen sendes varamedlemmer til orientering. Varamedlemmene møter bare etter særskilt innkalling. Forfall bes meldt: Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Innkalling Komite for miljø og byutvikling Utsendt dato: 24. mai 2017 Tid: 8. juni 2017 kl. 14.00 Sted: Bergen rådhus, Teatersalen Formøte 6. juni: 10.00 Avreise fra rådhuset

Detaljer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 13. januar 2010 holdt byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer - møte i byrådsleders

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT OMRÅDEREGULERINGSPLANER 23.12.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan- og bygningsloven Viktigste målsetting: Fremme bærekraftig utvikling Plandelen Kommunal planlegging har til formål å legge

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Vurdering av planstrategi

Vurdering av planstrategi Vurdering av planstrategi 2013-2016 Planstrategien vedtatt av kommunestyre 4.2.2013 sak 7/2013. Status 20.12.2016: Tema og sektorplan 1 Alkoholpolitisk handlingsplan X HSB Vedtatt 2014. Sees i sammenheng

Detaljer

Den 20. desember 2012 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 20. desember 2012 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 20. desember 2012 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 04. november 2010 holdt byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer møte i byrådsleders

Detaljer

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016 Køprising og bybanesatsing i Bergen Mette Svanes 8.september 2016 Innhold Bompengesystemet i Bergen Tidsdifferensierte takster Virkninger så langt; trafikk + økonomi Bybanenettet Status i utbyggingen Bybanen

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 25. november 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201124329-7 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Den 12. mars 2015 kl. 09.45 holdt byrådet møte på Solstrand hotell, Os kommune.

Den 12. mars 2015 kl. 09.45 holdt byrådet møte på Solstrand hotell, Os kommune. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 12. mars 2015 kl. 09.45 holdt byrådet møte på Solstrand hotell, Os kommune. Til stede: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-80 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen bystyre 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets

Detaljer

Den 21. mars 2013 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 21. mars 2013 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 21. mars 2013 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 22. april 2009 holdt byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer møte i byrådsleders møterom.

Detaljer

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK 5/14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 HEBE ESARK-0766-200816146-30 Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune 2013. Nærværet for 2013 er på 90,8

Detaljer

Den 24. juni 2009 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. Henning Warloe (H) Christine B Meyer (H) Tomas Moltu (KrF)

Den 24. juni 2009 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. Henning Warloe (H) Christine B Meyer (H) Tomas Moltu (KrF) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 24. juni 2009 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

Byrådssak 51/14. Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 20. februar 2014 ESARK

Byrådssak 51/14. Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 20. februar 2014 ESARK Byrådssak 51/14 Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 20. februar 2014 TUGU ESARK-00-201200090-437 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 20. februar 2014. Protokollen følger

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-90 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Saksnr: 201018481-80 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen

Detaljer

Den 8. september 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 8. september 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 8. september 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 17. februar 2010 holdt byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer møte i byrådsleders

Detaljer

VEDLEGG 6D Innspill om endringer i Grønnstruktur, Idrett og innenfor regulerte områder

VEDLEGG 6D Innspill om endringer i Grønnstruktur, Idrett og innenfor regulerte områder VEDLEGG 6D Innspill om endringer i Grønnstruktur, Idrett og innenfor regulerte områder En rekke av innspillene vedrørende grønnstruktur og idrettsformål berører pågående reguleringsplaner. Arealdelen blir

Detaljer

Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv.

Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv. 1 Kommunevalg 2011 Ved valget i 2011 fikk Venstre i Bergen 7 % oppslutning og 5 representanter i bystyret. Det gjorde at Venstre for første gang ble representert i samtlige av bystyrets komiteer, noe som

Detaljer

PLANER I ALVDAL KOMMUNE

PLANER I ALVDAL KOMMUNE PLANER I ALVDAL KOMMUNE Vedlegg til kommunal planstrategi Arbeidsgruppa for Kommunal planstrategi 2016-2019 har utarbeidet en oversikt over alle vedtatte planer i Alvdal kommune, samt planer under revisjon

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Utsendt dato: 2. september 2016 Tid: 21. september 2016 kl Gamle Rådhus

Utsendt dato: 2. september 2016 Tid: 21. september 2016 kl Gamle Rådhus BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Innkalling Bergen bystyre Utsendt dato: 2. september 2016 Tid: 21. september 2016 kl. 10.00 Sted: Gamle Rådhus Innkallingen sendes varamedlemmer til orientering. Varamedlemmene

Detaljer

P L AN E R I AL VD AL KO M M U N E

P L AN E R I AL VD AL KO M M U N E P L AN E R I AL VD AL KO M M U N E Vedlegg til kommunal planstrategi Arbeidsgruppa for Kommunal planstrategi 016-019 h ar utarbeidet en oversikt over alle vedtatte planer i Alvdal kommune, samt planer

Detaljer

Bybanen og byutvikling Sammenheng?

Bybanen og byutvikling Sammenheng? Bybanen og byutvikling Sammenheng? Mette Svanes plansjef Bybanenettet og kommuneplanen Framtidig bybanenett i Bergensområdet Utredningens innhold Bybanens forankring i planer og vedtak Korridoranalyse,

Detaljer

/17. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over sykefraværet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 ESARK

/17. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over sykefraværet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 ESARK /17 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over sykeet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 HEBE ESARK-0702-201533215-8 Hva saken gjelder: Saken gjelder sykeet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017. I tillegg

Detaljer

Dekningsgrad, behov, tiltak

Dekningsgrad, behov, tiltak Mål for planen sikre et mangfoldig barnehagetilbud sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser der hvor foreldre/barn bor sikre et godt barnehagetilbud til barnehagebarna sikre gode arbeidsforhold for

Detaljer

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver.

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. Dato: 13. mai 2009 Fullmaktsak 20/09 Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. EITO BBE-1632-200811307-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BYSTYRETS ORGANER

ÅRSMELDING 2009 FOR BYSTYRETS ORGANER ÅRSMELDING 2009 FOR BYSTYRETS ORGANER Organisasjonskart 3 Viktige hendelser 4 Ansvarsområder og arbeidsdeling på bystyresiden 5 Ordføreren 6 Forretningsutvalget 7 Bergen bystyre 8 Bystyrekomiteene 10

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret.

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret. Dato: 16. september 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. KRLI BYST-0223-201004868-29 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll

Detaljer

VEDLEGG 1 PLANGRUNNLAG

VEDLEGG 1 PLANGRUNNLAG VEDLEGG 1 PLANGRUNNLAG Nedenfor følger en oversikt over gjeldende plangrunnlag, som presentert i budsjettinnstilling nr 1 for 2010, og oppdatert med enere planvedtak i bystyret og evt. andre vesentlige

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver

Detaljer

ENDRINGER I PLANKARTET. Nr Kort beskrivelse Begrunnelse Dokument. Skolebruksplanen. Innspill fra BFIE. Innspill fra NVE

ENDRINGER I PLANKARTET. Nr Kort beskrivelse Begrunnelse Dokument. Skolebruksplanen. Innspill fra BFIE. Innspill fra NVE ENDRINGER I PLANKARTET VEDLEGG F Nr Kort beskrivelse Begrunnelse Dokument KARTTEKNISKE ENDRINGER 1 Plankartet er oppdatert i henhold til vedtatte reguleringsplaner pr 31.3.2017 Tekniske oppdatering Vil

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201317706-1 Saksbehandler: RNO Emnekode: ESARK-1102 Til: Fra: Barnehage og skole - felles v/ Merete Bogen Svein

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 19. mai Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene og er saker som skal til bystyret.

Protokoll fra byrådets møte 19. mai Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene og er saker som skal til bystyret. Dato: 21. mai 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 19. mai 2010. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201004868-11 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Byrådssak 120/14. Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 10. april 2014 ESARK

Byrådssak 120/14. Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 10. april 2014 ESARK Byrådssak 120/14 Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 10. april 2014 TUGU ESARK-00-201200090-470 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 10. april 2014. Protokollen følger

Detaljer

Den 26. november 2015 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 26. november 2015 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 26. november 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012. I tillegg fremstilles den kvartalsvise utviklingen i sykefraværet.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012. I tillegg fremstilles den kvartalsvise utviklingen i sykefraværet. 5/13 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012 HEBE ESARK-0766-200816146-23 Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012.

Detaljer

PLANSYSTEMET OFFENTLIGE PLANER

PLANSYSTEMET OFFENTLIGE PLANER Plan- og miljøetaten PLANSYSTEMET & OFFENTLIGE PLANER Ved Mette Svanes Etatsleder Plan- og miljø PLANSYSTEMET Plan- og bygningslov av 14.juni 1985 nr 77 2 Formål: Planlegging etter loven skal legge til

Detaljer

ENDRINGER I PLANKARTET. Nr Kort beskrivelse Begrunnelse Dokument. Skolebruksplanen. Innspill fra BFIE. Innspill fra NVE

ENDRINGER I PLANKARTET. Nr Kort beskrivelse Begrunnelse Dokument. Skolebruksplanen. Innspill fra BFIE. Innspill fra NVE ENDRINGER I PLANKARTET VEDLEGG F Nr Kort beskrivelse Begrunnelse Dokument KARTTEKNISKE ENDRINGER 1 Plankartet er oppdatert i henhold til vedtatte reguleringsplaner pr 31.3.2017 2 Gjeldende versjon av N20

Detaljer

Den 08. september 2010 holdt Ytrebygda bydelsstyre møte på Nordahl Grieg videregående skole. Arne Grostøl (KrF) Øystein Andersen og Roger Lindås

Den 08. september 2010 holdt Ytrebygda bydelsstyre møte på Nordahl Grieg videregående skole. Arne Grostøl (KrF) Øystein Andersen og Roger Lindås BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Ytrebygda bydelsstyre Den 08. september 2010 holdt Ytrebygda bydelsstyre møte på Nordahl Grieg videregående skole. Til stede under opprop: Godkjente forfall til

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Byrådssak 205 /13 BERGEN KOMMUNE. Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 26. juni 2013 ESARK

Byrådssak 205 /13 BERGEN KOMMUNE. Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 26. juni 2013 ESARK Byrådssak 205 /13 Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 26. juni 2013 AKSO ESARK-00-201200090-316 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 26. juni 2013. Protokollen kommer

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 SAKSLISTE 2007 Møte nr. 1 24. januar 2007 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 Sak nr. 2 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 u.off. jfr. off.l. 6.4 Sak nr.

Detaljer

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen TID for TRE i fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009 2014 Byråd Lisbeth Iversen Oslo. 2 juni 2009 Bergen kommunes Klima og energihandlingsplan - Legges ut på høring

Detaljer

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere Dato: 1. november 2011 Byrådssak 1482/11 Byrådet Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere HEIK SARK-1706-201120076-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-94 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen bystyre 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets

Detaljer

Erfaringer med Planstrategi for Trondheim kommune

Erfaringer med Planstrategi for Trondheim kommune Erfaringer med Planstrategi for Trondheim kommune 2012-2015 Agenda 1. Hvorfor en planstrategi? 2. Hva er en planstrategi? 3. Planstrategi 2012-2015 Utfordringer Planer 4. Spørsmål til dere Formål med møtet

Detaljer

Regnskapsloven 3-3: ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø Miljøinformasjonsloven: Lov om offentlige anskaffelser 6:

Regnskapsloven 3-3: ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø Miljøinformasjonsloven: Lov om offentlige anskaffelser 6: Lovforankring Miljøledelse i Bergen kommune Bystyret vedtok 19.11.2007 å innføre miljøledelse i hele kommunens organisasjon ved at alle kommunale enheter miljøsertifiseres Ved å innføre miljøledelse skal

Detaljer

Byrådssak 248 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 29. juni 2017 ESARK

Byrådssak 248 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 29. juni 2017 ESARK Byrådssak 248 /17 Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 29. juni 2017 TUGU ESARK-00-201537101-262 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet 29. juni 2017. Protokollene

Detaljer

Byrådssakene er saker hvor Komite for miljø og byutvikling har avgjørelsesmyndighet.

Byrådssakene er saker hvor Komite for miljø og byutvikling har avgjørelsesmyndighet. FORUTV /12 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 221112 - Fordeling av saker til komiteene. BBRA BYST-0223-201124329-84 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra byrådets møte 221112. Fordeling

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Prioritering av planarbeid

Prioritering av planarbeid Prioritering av planarbeid 2012-2015 Del 1: Arealplaner og reguleringsplaner (planer med kart) Navn på plan Vedtatt (dato og arkivnr.) Påbegynt (arkivnr.) Kommentarer Overordnet kommuneplan Kommuneplanens

Detaljer

Status planarbeidet

Status planarbeidet Status planarbeidet 2012-2015 I tråd med vedtatt Planstrategi for Trondheim kommune - Nye utviklingstrekk og utfordringer for store lille Trondheim 2012-2015 (vedtatt av bystyret 6. desember 2012), skulle

Detaljer

Byrådssak 47 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017 ESARK

Byrådssak 47 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017 ESARK Byrådssak 47 /17 Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017 TUGU ESARK-00-201537101-230 Hva saken gjelder: Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017. Protokollene

Detaljer

Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet og

Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet og Dato: 24. november 2010 Byrådssak 598/10 Byrådet Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet 18.11.2010 og 23.11.2010 TUGU BLED-00-200717740-533 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoller fra møter

Detaljer

Strategisk temakart BERGEN 2030

Strategisk temakart BERGEN 2030 Strategisk temakart BERGEN 2030 7 punkter for byutvikling de neste 14 år Innspillkonferanse om næring i KPA, 27.4.2016 Fagsjef Kjell Åge Matre KPS 2030 KPA 2010 Generell byggesone ikke skilt på bolig og

Detaljer

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H)

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Fagopplæring Helse og sosialkomiteen 27. januar 2016

Fagopplæring Helse og sosialkomiteen 27. januar 2016 Fagopplæring Helse og sosialkomiteen 27. januar 2016 Etat for tjenester til utviklingshemmede Etatsjef Ole Daniel Virkesdal 27.01.2016 Tjenester til personer med utviklingshemming. - hjemmetjenester i

Detaljer

Informasjonsmøte om ny organisering av det spesialpedagogiske feltet

Informasjonsmøte om ny organisering av det spesialpedagogiske feltet Informasjonsmøte om ny organisering av det spesialpedagogiske feltet Pedagogisk psykologisk senter Pedagogisk psykologisk tjeneste Fagsenter Fagsenter *Det er ca. 180 private barnehager og 10 private skoler

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2015. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Store møterom 2.etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 20. november

Detaljer

Byrådssak 280 /17. Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 24. august 2017 ESARK

Byrådssak 280 /17. Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 24. august 2017 ESARK Byrådssak 280 /17 Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 24. august 2017 TUGU ESARK-00-201537101-265 Hva saken gjelder: Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 24. august 2017. Protokoll

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Planstrategi i Nore og Uvdal Prioritering av planer, vedtak kommunestyre , sak nr. 7/13

Planstrategi i Nore og Uvdal Prioritering av planer, vedtak kommunestyre , sak nr. 7/13 Planstrategi i Nore og Uvdal 2013-2016 Prioritering av planer, vedtak kommunestyre 04.02.2013, sak nr. 7/13 Tema og sektorplan Ny Lovpålagt Ikke 1 Alkoholpolitisk handlingsplan 2008 Del av Helhetlig rusplan.

Detaljer

Gjennomgang av områder for fremtidig boligbebyggelse i KPA2010

Gjennomgang av områder for fremtidig boligbebyggelse i KPA2010 Gjennomgang av områder for fremtidig boligbebyggelse i KPA2010 VEDLEGG G I KPA2010 er det til sammen 43 områder avsatt til fremtidig boligbebyggelse, "B-områder". I henhold til kommuneplanens samfunnsdel,

Detaljer

Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13.

Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Årstad bydelsstyre Den 10. november 2010 holdt Årstad bydelsstyre møte i Bydelsstyresalen, Motorhallen ing.a. Solheimsgt.13. Til stede under opprop: Magnus Jensen

Detaljer

GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK

GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK Skjemamalens BKSAK nr 2009xxxxx-xx GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK Saksbehandler : Dato : 3.10.2014 Avdeling : 5 Byrådsavd.

Detaljer

Den 16. oktober 2014 kl holdt forretningsbyrådet - saker med innstilling til bystyrets organer møte i byrådsleders møterom.

Den 16. oktober 2014 kl holdt forretningsbyrådet - saker med innstilling til bystyrets organer møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 16. oktober 2014 kl. 09.00 holdt forretningsbyrådet - saker med innstilling til bystyrets organer

Detaljer

Etat for forvaltning Etatssjef Kjell Andreas Wolff

Etat for forvaltning Etatssjef Kjell Andreas Wolff Etat for forvaltning 18.01.2016 Etatssjef Kjell Andreas Wolff Etablering av etater 2010 Utredning bestilt av Christine Meyer AGENDA Utredning Etat for forvaltning: Byrådsavd helse og omsorg Etat for forvalting

Detaljer