svømmeferdigheter til bunns side > ordenskvinnen > jakten p å norsk wow -f aktor > julekr yssord >

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "svømmeferdigheter til bunns side 12 17 > ordenskvinnen > jakten p å norsk wow -f aktor > julekr yssord >"

Transkript

1 desember svømmeferdigheter til bunns side > ordenskvinnen > jakten p å norsk wow -f aktor > julekr yssord >

2 leder. En spore til fortsatt innsats > Mange ventet i spenning på resultatene fra den siste PISA-undersøkelsen, og tirsdag 7. desember fikk vi endelig svaret: Der kom det fram at norske elever har framgang i både lesing, matematikk og naturfag spesielt det første. Norge klatret fra en 19. plass på den forrige undersøkelsen til en 9. plass, bare Finland ligger nå foran oss i Norden. I matematikk er Norge på 14. plass, og i naturfag på 17. plass. I lesing og matematikk skårer norske elever over gjennomsnittet i OECD-landene, mens de er likt med gjennomsnittet i naturfag. Det var en både stolt og tydelig lettet kunnskapsminister som presenterte resultatene. Helt siden den første PISA-undersøkelsen kom for ni år siden, har det vært en stigende bekymring når det gjelder det faglige nivået i norsk skole. Spesielt alvorlig ble det etter den forrige undersøkelsen for tre år siden, da norske elever havnet et godt stykke ned på listen og under gjennomsnittet i OECD-landene. Vi har tilhørt dem som har advart mot den ensidige og ofte tabloide vinklingen resultatene fra PISA-undersøkelsen har fått, den viser langt fra den hele og fulle sannheten om situasjonen i Skole-Norge eller i de andre landene som deltar i undersøkelsen. Finsk skole er selvsagt ikke perfekt, selv om den har havnet på topp i alle undersøkelsene. Finske lærere hadde selv vondt for å tro det de hørte da de første resultatene kom. Likevel er det god grunn til å ta PISA alvorlig, den gir oss et bilde av hvordan det står til i skolen i det enkelte land og det er seriøse forskere som gjennomfører undersøkelsen. Noe av det mest interessante som blir trukket fram i den siste undersøkelsen, er at det er enhetlige klasser framfor inndeling i klasser eller grupper etter nivå som gir de beste resultatene. OECDs analyse av viktige trekk ved utdanningssystemene i landene organisasjonen mener har lyktes med sin utdanningspolitikk peker blant annet på dette: De har en fellesskole, og skiller ikke elevene i grupper, klasser eller skoler etter prestasjonsnivå eller sosial bakgrunn. Små forskjeller mellom skolene gir samlet sett bedre resultater. Norge er blant de landene med minst forskjeller mellom skolene i PISA-undersøkelsen. Alle som måtte ønske seg et nytt friskoleslipp i norsk skole, bør merke seg dette. Det som er minst like viktig, er at politikerne stanser den barnslige debatten om hvem det er som skal ha æren for framgangen her i landet. Kristin Halvorsen og Venstres Trine Skei Grande var rause nok til å gi lærerne hovedæren, det bør andre skolepolitikere også gjøre. Det er fortsatt mye å jobbe med i norsk skole, ikke minst når det gjelder gutter og lesing. Med mange gode og kompetente lærere blir den jobben gjort på best mulig måte, uten for mye politisk innblanding. Vi ønsker alle våre lesere og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt, nytt år! Knut Hovland > Ansvarlig redaktør UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Ansvarlig redaktør: Knut Hovland Nettredaktør: Paal M. Svendsen Desk: Ylva Törngren, Harald F. Wollebæk Journalister: William Gunnesdal, Sonja Holterman, Kjersti Mosbakk, Lena Opseth, Kirsten Ropeid, Marianne Ruud, Liv Skjelbred Formgivere: Inger Stenvoll, Tore Magne Gundersen Redaksjonskonsulent: Hege Neuberth Markedssjef: Synnøve Maaø Markedskonsulent: Helga Kristin Johnsen Salgskonsulenter: Berit Kristiansen, Randi Skaugrud, Design: Gazette Besøksadresse: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse: Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse: Godkjent opplagstall: Per 1. halvår 2010: issn: Trykk: Aktietrykkeriet Abonnementsservice: Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Forsidebildet: Bare halvparten av norske femteklassinger er svømmedyktige. Politikerne har lenge lovet å gjøre noe med svømmeundervisningen, men lite har skjedd. Ill.foto: Bo Mathisen Leder: Mimi Bjerkestrand 1. nestleder: Haldis Holst 2. nestleder: Ragnhild Lied Sekretariatssjef: Cathrin Sætre 2

3 innhold. Utdanning > nr 21/17. desember 2010 Tema: Svømmeopplæring Svømmetak i løse lufta Det kostbare svømmefaget Fylles bassengene? Rapport om tomme basseng utsatt Departementet har ikke oversikt SIDE 17 SIDE Aktuelt: 4... God motivasjon under PISA 6... Smålig å ta æren 7... Faglig-pedagogisk dag flyttes til OD-dagen 8... Heidra for god inkludering Virke og viten: Mangfoldig medlemsgruppe vil bli hørt Avslutning med historisk sus Jakten på norsk wow-faktor SIDE 28 SIDE 24 SIDE 48 Rett fram: Aktuell profil: Ragnfrid Trohaug Innspill: Karakterdebatten på avveie Innspill: Når foreldre ikke makter Innspill: Bør vi satse på superlærere? Innspill: Korrigering av klimaklok-kurset Innspill: Bør Finland ta bort skolematen, Erna? Debatt Rett på sak: Ingrid W. Jæger Kronikk: Instrumentalisme versus autensitet? Faste spalter: Litt av hvert Mitt tips: Brenner for skolemiljøet Portrettet: Ordenskvinnen Fotoreportasje: Barndom i 1950-tallets Øksfjord Langskudd Kort om bøker Lett Gylne øyeblikk Julekryssord Minneord Stilling ledig/kunngjøringer: Forbundssider: 56 59

4 aktuelt. > PIsA-undersøkelsen God motivasjon under PIsA Norske elever sier at de gjorde sitt beste, at de føler de gjorde en god innsats og at de var motiverte til å løse oppgavene i PISA Teks T: Paal M. Svendsen > For første gang ble elevene spurt om deres motivasjon under PISA-undersøkelsene som ble gjort i fjor. 86 prosent sier at de er enig eller svært enig i at de gjorde en god innsats. 8 av 10 er enig eller svært enig i at de gjorde sitt beste, mens 3 av 4 sier at de var motivert for å gjøre sitt beste. Bredt spekter av arbeidsmetoder Det ble kjent da PISA-undersøkelsen 2009 ble presentert for Skole-Norge 7. desember. Elever i Sør-Korea og Finland gjør det best. Mens sørkoreanske elever er flinkest i leseforståelse og matematikk, er finnene best i naturfag. Undersøkelsen i Norge omfatter 4700 elever på 197 skoler. Oppgavene skal måle elevenes evne til å innhente relevant informasjon, forstå og tolke, reflektere og vurdere, tenke kritisk, analysere, resonnere, trekke konklusjoner og begrunne for og imot konklusjoner. Marit Kjærnsli ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) presiserer at både elever, skoler, kommuner og fylker er anonyme, og at ingen detaljer om disse kommer ut. PISA 2009 viser at de norske elevene er nest best i lesing i Norden. Det er en tydelig framgang som vi må glede oss over. Samtidig må vi huske på at vi i dag er på samme nivå som vi var i 2000, sier Kjærnsli. Hun sier at det er naturlig at vi sammenlikner oss med andre nordiske land. Og også i denne undersøkelsen presterer de finske elevene langt over de andre nordiske landene, men forskjellen er blitt mindre. Når man ser bort fra Finland, presterer de norske elevene best i naturfag, mens Island gjør det best i matematikk. Men her er det små forskjeller, sier Kjærnsli. Skal glede seg over resultatene Bortsett fra Finland presterer de nordiske landene på nivå med gjennomsnittet i PISA-undersøkelsen, som i år er på 493 poeng. I 2006 var snittet på 500, som betyr at snittet har blitt dårligere. En årsak til dette er at flere land er med i undersøkelsen. Av landene utenfor OECD, er det land i Øst-Asia som gjennomgående scorer best. Ettersom PISA startet målingene sine med lesing i 2000, kan vi i dag se tydelig hvordan endringene i Norden er. Profilen for Norge og Island er lik, altså en tilbakegang til 2006 for så å ha en oppgang. Både Finland og Sverige har en tilbakegang, mens det i Danmark er relativt stabilt. Innen matematikk har Mexico hatt en sterk framgang siden Også Norge går fram, men ikke fullt så mye. Også innen matematikken går Sverige tilbake, og ligger på bunn sammen med Irland og Tsjekkia. n orske elever regner bedre enn i det er ett av funnene i den nye PIsA-undersøkelsen. Ill.foto: Erik M. Sundt Innen naturfag er det Tyrkia som går mest fram siden Også her har Norge en framgang, mens Sverige, Finland og Tsjekkia går tilbake. Jevnt over viser PISA-undersøkelsen at jentene scorer best i lesing, mens det er små forskjeller i matematikk og naturfag. Gir ikke hele bildet Kunnskapsministeren mener lærere, elever, foreldre og rektorer skal glede seg over resultatene. > Det er en forskjell på å være nummer 19 blant 29 land, og å være nummer 9 blant 33 land. Vi har kommet dit fordi vi har snudd en negativ trend, mens andre land som også fikk PISA-sjokk i 2000, ikke klarte det, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Undersøkelsen viser også at det fortsatt er små forskjeller mellom skolene i Norge og resten av Norden, men at det er store forskjeller internt i skolene. Dette betyr at lærerne har en stor pedagogisk utfordring. I Norge er det et stort sprik innen skolen sammenliknet med mange andre land, mens det er relativt sett små forskjeller mellom skolene. Det er for øvrig en tydelig sammenheng mellom foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn og elevenes ferdigheter på skolen, men i Norge er denne sammenhengen svakere enn ellers i OECD. Kristin Halvorsen minner om at PISA ikke gir det hele bildet. Det sier jeg nå når vi er fornøyde, men også når vi ikke er fornøyde. PISA er brukt til å tegne et negativt bilde av norsk skole de siste 9 10 årene. Derfor skal vi glede oss over de gode resultatene, som setter dagsorden for en ny debatt, sier hun. Kristin Halvorsen tror innsats over tid, og at «vi nå har kommet inn i et samarbeidsspor» er årsakene til at resultatene er blitt bedre. Skolen har fått ro til å utføre et oppdrag som det er bred politisk enighet om. Nå trenger skolen støtte og respekt, sier hun. Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet sier at man nå gjennomgår læreplanen i norsk for å finne hva som virker mer inspirerende på jenter enn gutter. Men mange lærere tar tak i dette og finner litteratur som gutter vil lese, og skreddersyr dette til undervisningen. Det er fokus på dette i skolene, sier Skarheim. 4

5 Færre elever leser dårlig Andelen elever på de laveste nivåene i lesing (nivå 1 og 2) er mindre enn noen gang i PISAundersøkelsen. Teks T: Lena Opseth Bedre resultater for norske elever I PISA 2009 viser norske 15-åringer framgang i matematikk, lesing og naturfag fra 2006 til 2009, og den negative utviklingen fra 2000 til 2006 ser ut til å ha snudd. > OECDs Programme for International Student Assessment (PISA) måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Norge har tidligere deltatt i undersøkelsen i 2000, 2003 og I 2006 presterte de norske elevene under OECDs gjennomsnitt i alle tre fagområdene. Fra 2006 til 2009 har denne utviklingen snudd, og resultatene er tilbake på det nivået de var i Andelen elever som presterer svakt, er redusert i forhold til undersøkelsen i 2000, men andelen som presterer på de høyeste nivåene, er de ferske PIsA-resultatene viser framgang for norske 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag fra n ivået er dermed omtrent det samme som i undersøkelsen fra Kilde: EKVA også redusert, ifølge Utdanningsdirektoratet. Mens Finland skårer langt over gjennomsnittet for undersøkelsen, ligger de andre nordiske landene svært nær gjennomsnittet. Det er små forskjeller mellom Norge, Sverige og Danmark, men de norske elevene viser størst framgang siden Flere av de asiatiske landene, som Japan og Sør-Korea, skårer svært høyt i PISA. PISA er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land i regi av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). PISA-undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo har ansvaret for gjennomføringen av den norske undersøkelsen, med støtte fra Utdanningsdirektoratet. > Likevel befinner 15 prosent av elevene seg her. I den andre enden av skalaen har andelen gode lesere på nivå fem og seks gått ned, og er på åtte prosent. Er det en ambisjon å få flere opp på toppnivået, og finnes det en strategi? Det er et ønske om å få færrest mulig under nivå 2, som er avgjørende for å kunne drive god læring framover. Men vi må ha et fokus på å løfte alle elevene. Det er et viktig tema når vi diskuterer skolemeldinga, sier Kristin Halvorsen til Utdanning. Direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet fulgte opp: Gjennom PISA ser vi at det er mulig å løfte de gode til å bli bedre, men samtidig løfte alle opp. Det gjør vi i sammenholdte klasser. I 2000 befant 11 prosent av elevene seg på nivå fem eller over i lesing. Årets PISA-rapport omtaler nedgangen av gode lesere som signifikant, og peker samtidig på at andelen elever på nivå 4 og høyere i lesing har sunket fra 35 til 30 prosent sammenlignet med år «Dette gjør at konklusjonene etter årets PISA-undersøkelse ikke blir like positive», heter det i rapporten. Fortsatt uro i norske klasserom PISA-undersøkelsen viser at uro i timene og manglende respekt for lærerne fortsatt er en utfordring i norsk skole og påvirker læringsmiljøet i negativ retning. > Det går fram av elevenes og skoleledernes svar på spørsmål vedrørende skolens læringsmiljø i PISA-undersøkelsen. Fortsatt svarer elevene at det er bråk og uro i norsktimene. Hele 39 prosent svarer at det er bråk og uro i «de fleste timene» eller «alle timene». Det er nøyaktig samme svarprosent som elevene anga i PISA-undersøkelsen i I tillegg oppgir et større antall elever (33 prosent) at «elevene hører ikke etter hva læreren sier». I 2000 svarte 27 prosent av elevene det samme. Også av skoleledernes svar på enkeltspørsmål framgår det at de vurderer uro i timen og manglende respekt for lærerne som de elevfaktorer som sterkest bidrar til å påvirke læringsmiljøet i negativ retning. 5

6 aktuelt. > PIsA-undersøkelsen smålig å ta æren n orske 15-åringer leser atskillig bedre nå enn da den forrige PIsA-undersøkelsen ble gjennomført i l eseferdighetene til de norske elevene er nå over gjennomsnittet blant OeCd-landene. Ill.foto: Ingebjørg Jensen På rett spor Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand er glad for at skolens satsing på lesing de siste ti årene ser ut til å ha båret frukter. > Utdanningsforbundet har vært opptatt av å bevare fellesskolen. Vi vet at den totalt sett er best, både for sterke og svake elever. For lærerne er det inspirerende å oppleve at innsatsen nytter, sier Bjerkestrand i en kommentar til PISA-resultatene. Særlig er hun fornøyd med at det er færre elever på de aller svakeste nivåene, både i lesing, matematikk og naturfag. Samtidig understreker Bjerkestrand at PISA ikke på noen måte er et VM i skolekvalitet. For Utdanningsforbundet er Norges plassering på de internasjonale rangeringslistene av mindre betydning, uansett om vi går ned eller opp, som nå. Sammenlikningen med oss selv er viktigere. Derfor er det gledelig å kunne konstatere at vi er på rett spor og har snudd den negative trenden siden den første PISA-undersøkelsen i 2000, sier Mimi Bjerkestrand. Langt mer interessant er OECDs Høyres utdanningspolitiske talsperson, Elisabeth Aspaker, mener PISA-tallene viser at vi er på rett vei. Men hun hevder at framgangen fra 2006 og til i dag først og fremst er et resultat av opposisjonens politikk. Teks T: Marianne Ruud > Den negative trenden er snudd. Vi er på rett vei, sier Elisabeth Aspaker til Utdanning. Aspaker er glad for at PISAresultatene viser en forbedring fra Samtidig advarer hun mot å lene seg tilfreds tilbake, når Norge nå ligger omtrent på OECD-snittet sammenlignet med andre land. Nå er Norge tilbake på nivået fra Det betyr at det fortsatt må jobbes videre med å forbedre de grunnleggende ferdighetene, sier Aspaker og legger til: Vi må også satse mer på etter- og videreutdanning av lærerne. Aspaker mener samtidig at kunnskapsminister Kristin Halvorsen bør være litt forsiktig med selvskryt: Det er smålig når Kristin Halvorsen på pressekonferansen forsøkte å gi den rødgrønne regjeringen æren for de ferske PISA-resultatene. Framgangen fra 2006 er først og fremst et resultat av Kunnskapsløftet. Den reformen var det tidligere utdannings- og egen analyse av viktige trekk ved utdanningssystemene i landene den mener har lyktes med sin utdanningspolitikk. OECD peker særlig på tre tendenser: De har en fellesskole og skiller ikke elevene i grupper, klasser eller skoler etter prestasjonsnivå eller sosial bakgrunn. Små forskjeller mellom skolene gir samlet sett bedre resultater. Norge er blant de landene med minst forskjeller mellom skolene i PISA-undersøkelsen. elisabeth Aspaker. Foto: Høyre forskningsminister Kristin Clemet i Bondevik II-regjeringen som utformet. Den rødgrønne regjeringen har stort sett videreført Kunnskapsløftet i sin opprinnelige form, sier Aspaker. Da de første PISA-resultatene ble lagt fram i 2001, var hun politisk rådgiver for Kristin Clemet. skolene har tatt ansvar PISA-resultatene viser at skoleeiernes og skolenes arbeid med kvalitet i skolen gir resultater, sier Jan Sivert Jøsendal, fagleder for satsing og ledelse i KS. > Han mener resultatene av den internasjonale undersøkelsen viser at grunnopplæringen er på rett spor. Resultatene i lesing avdekker en markert forbedring fra PISA Naturfag og matematikk viser også en fremgang. PISA-resultatene viser at skoleeiernes og skolenes arbeid med kvalitet i skolen gir resultater. Vi vil spesielt trekke frem skoleeiernes målrettede arbeid med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, lesesatsingen fra 2003 og kommunenes satsing på lærernes kompetanseutvikling, sier Jan Sivert Jøsendal, fagleder for satsing og ledelse i KS, ifølge KS sine nettsider. PISA-resultatene viser at det er små forskjeller mellom skoler i Norge, men det er til dels store forskjeller internt på skolene sammenliknet med andre land. Resultatene viser at vi fortsatt må ha stor oppmerksomhet om skolene som organisasjoner, slik at vi utvikler gode læringsmiljøer som fremmer elevenes faglige læring, sier Jøsendal. 6

7 > Faglig-pe Dag Ogisk Dag Felles høgskole i Oslo og akershus Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerer til én høgskole fra 1. august Ved å flytte den faglig-pedagogiske dagen til Operasjon Dagsverk-dagen, når de fleste lærerne uansett har undervisningsfri, vil Universitetet i Oslo gjøre det lettere å delta. Ill.foto: Inger Stenvoll Flyttes til OD-dagen > Det ønsker styrene ved de to høgskolene, og søknad går nå til Kunnskapsdepartementet, som endelig vil bestemme fusjonen. Kunnskapsdepartementet har tidligere signalisert at det ønsker en sammenslåing, og den vil bli vedtatt i statsråd utpå nyåret. Den nye høgskolen får navnet Høgskolen i Oslo og Akershus, og vil ha studiested både i Pilestredet i Oslo og på Kjeller i Skedsmo. Samlet vil Høgskolen i Oslo og Akershus bli landets største statlige høgskole, med studenter og 1600 tilsatte. Ved å slå sammen høgskolene får regionen et bedre samordnet tilbud innen profesjonsrettet utdanning og forskning, sier rektorene ved de to høgskolene, Sissel Østberg (HiO) og Jan Grund (HiAk) i en pressemelding. Den sammenslåtte høgskolen vil arbeide for å få status som universitet, og blir i tilfelle Oslo- Akershus-regionens tredje, ved siden av Universitetet i Oslo og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Vedtaket om sammenslåing ble på HiO fattet med 10 mot én stemme, mens vedtaket på HiAk var enstemmig. Universitetet i Oslo vil gjøre det lettere for lærere å kunne ta del i tilbudet på den fagligpedagogiske dagen, som institusjonen i mange år har arrangert i begynnelsen av januar. Teks T: William Gunnesdal > Faglig-pedagogisk dag blir neste år 27. oktober, samme dag som Operasjon Dagsverk. De siste par årene har vi erfart at færre lærere har benyttet seg av tilbudet på denne faglig-pedagogiske dagen på Blindern. Grunnen er at det å bestemme lærernes planleggingsdager er blitt et lokalt ansvar. Det har ført til at det de siste årene ikke er blitt fastsatt slike felles planleggingsdager i kommunene og fylkeskommunene i Oslo-området, med unntak av Østfold fylkeskommune, sier førstekonsulent Anders Lundell ved Universitetet i Oslo (UiO). De siste årene har mange skoler fastlagt planleggingsdager uten å ta hensyn til den fagligpedagogiske dagen på Blindern. Dette har gjort det vanskelig for mange lærere å delta, og antall deltakere har gått merkbart ned. Utdanning er kjent med at en del lærere har måttet utnytte undervisningsfrie huller i timeplanen for å få med seg noen av forelesningene som UiO har tilbudt på den faglig-pedagogiske dagen. Utdanning har til og med opplevd at en rektor uttalte at den faglig-pedagogiske dagen ikke har noe å gjøre med Kunnskapsløftet. Ifølge Anders Lundell har Universitetet i Oslo merket seg at færre lærere enn før har møtt opp på den faglig-pedagogiske dagen. Universitetet sendte derfor etter den faglig-pedagogiske dagen i januar 2010 ut et spørreskjema til 200 lærere. Og den gjengse tilbakemeldingen var at man ønsket at denne dagen ble lagt til en dag det ikke var undervisning på skolen. Vi har derfor landet på datoen for Operasjon Dagsverk, for da har de fleste lærerne undervisningsfri. Håpet vårt er jo at det tilbudet universitetet gir denne dagen, skal være en god støtte for lærerne i deres arbeid i klasserommet med å realisere Kunnskapsløftet, og at lærerne får et innblikk i den nyeste forskningen på deres fagområde. 10. november er det sendt brev til alle skoler på Østlandet om den nye datoen for fagligpedagogisk dag 2011, sier førstekonsulenten. Rektorene sissel Østberg (HiO) og Jan grund (Hiak) er fornøyd med vedtaket om sammenslåing til Høgskolen i Oslo og akershus. Foto: Stig Nøra, HiO Universitetet i Oslo jubilerer > I 2011 er det to hundre år siden det Kongelige Frederiks Universitet ble grunnlagt. Det skjedde 2. september I jubileumsåret vil det være en lang rekke arrangementer i jubileets navn, og mange av dem vil ha barn og unge som målgruppe. På Universitetet i Oslos nettsider finner du opplysninger om det som til nå er klart av jubileumsaktiviteter. 7

8 aktuelt. > skolepris Heidra for god inkludering Kaupanger skule i Sogn og Fjordane vart 2. desember overrekt Dronning Sonjas skolepris for Teks T og fo To: Harald F. Wollebæk > Under seremonien i gymnastikksalen på skulen, som ligg i Sogndal kommune, karakteriserte juryleiaren, pedagogikkprofessor Edvard Befring, skulen som eit føredøme for heile landet. Årets prisvinnar er prega av stor ivaretaking av den enkelte eleven, gode haldningar og god framferd. Dokumentasjonen fortel om mange år med utviklingsarbeid. På alle vurderingsområde har Kaupanger skule kome positivt ut. Til dømes har alle målingar av trivsel gått i positiv retning, og skulen skårar høgt når det gjeld skulekunnskapar, sa Befring. Skulen får godt skottsmål av foreldre, elevar, bygdefolk, lærarstudentar som har vore i praksis og representantar for det lokale næringslivet. Juryen sitt inntrykk er dermed at dette er ein skule som gjer elevane godt rusta for framtida og arbeidslivet. ein gong i året har kaupanger skule internasjonal veke. i år var temaet Afrika, og sandra Ågotnes l ærum og ingrid l und saman med resten av ei dansegruppe framførte dansen til «Waka waka», ein av songane til årets fotball-vm i sør-afrika. Juryleiaren trekte òg fram hospiteringsordninga som skulen har med det lokale næringslivet, som inneber mellom anna at både lærarar og elevar har vore utplasserte på Lerum-fabrikken. Arbeidslivet samarbeider med skulen om yrkes- og utdanningsrettleiing. Det internasjonale engasjementet til Kaupanger skule var òg sentralt i juryen si grunngjeving. Alle born av asylsøkjarar i skulealder i Sogndal er elevar ved Kaupanger skule. Røynslene til desse elevane er nytta i undervisninga, og skulen sine lokala har stått til disposisjon til mellom anna feiring av bursdagsselskap. Elevar får òg nytte skulelokale på kveldstid fredag og laurdag, noko som mellom anna motverkar at dei vert dregne mot risikoaktivitetar. Skulen samarbeider dessutan tett med frivillige organisasjonar, og den etter måten vesle tettstaden Kaupanger har til dømes den største speidargruppa i fylket. Befring framheva mellom anna at dei tilsette ved skulen arbeider svært bevisst for at kvar elev skal få høve til å lykkast med noko og utvikle talenta sine. Gjennom sitt strukturerte og menneskelege opplegg gjer skulen ein stor pedagogisk innsats for å styrkje sjølvtillit, pågangsmot, likeverd og inkludering, konkluderte Befring på vegner av juryen. Edvard Befring seier til Utdanning at i løpet av dei fem åra han har leia juryen i Dronning Sonjas skolepris, var årets tildeling den enklaste. Juryen fekk elleve skular til endeleg vurdering, og etter mitt syn stod det mellom tre av dei. Men då vi fekk gått gjennom dei skriftlege vurderingane av kvar skule, skilte Kaupanger seg klart ut. Dette var ei samrøystes avgjerd, seier Befring. Med seg i juryen har han hatt Ingrid Liland (Elevorganisasjonen), Loveleen Rihel Brenna (Foreldreutvalet for grunnopplæringa), Karianne Osborg (KS), Solveig Hvidsten Dahl (Norsk Skolelederforbund), Jan Henry Keskitalo (Sametinget), Åse Wrålsen (Utdanningsdirektoratet) og Haldis Holst (Utdanningsforbundet). Fakta. Dronning sonjas skolepris > prisen er oppretta etter initiativ frå dronning sonja og vart delt ut første gong i prisen vert delt ut kvart år til ein skule som har utmerkt seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Det vert særleg lagt vekt på at skulane skal arbeide for: at kvar enkelt elev får positiv merksemd at alle kjenner seg trygge på skulen og at dei kjenner at dei hører til der å praktisere tilpassa opplæring på ein fullverdig måte ivareta elevane sine rettar for deltaking og medverknad ein heilskapleg og langsiktig plan for å realisere likeverd og inkludering som involverer elevar, foreldre, lærarar og skuleleiar. f ylkesmennene nominerer kandidatar frå kvart fylke. prisvinnaren i år er kaupanger skule i sogn og f jordane, ein 1 10-skule med rundt 200 elevar. 8

9 utdanningsnytt.no r ektor geir Navarsete (t. v.), elevrådsleiar David Wefring o sen og f AU-leiar Jorunn kristin Aa Albretsen tok imot prisen frå dronning sonja. Til høgre leiaren for juryen, professor edvard Befring. Majestetisk overrekking Dronning Sonja, som er initiativtakar til prisen, stod sjølv for overleveringa. > Rektor Geir Navarsete, elevrådsleiar David Wefring Osen og leiar av foreldras arbeidsutval (FAU), Jorun Kristin Aa Albretsen, tok imot prisen på vegner av Kaupanger skule. Prisen består av diplom, ein spesialtinga litografi av kunstnaren Eli Hovdenak og ein sjekk på kroner. Rektor Navarsete var tydeleg rørt då han takka for prisen på vegner av skulen. Eg lovar at prisen ikkje vert noka sovepute. Tvert om er det ein inspirasjon til å stå på kvar dag for kvar einskild elev si vekst og utvikling. Han meiner skulen har lukkast med ei heilskapstenking, der ein særleg har lagt vekt på praktisk-estetiske fag, høgt læringstrykk og arbeidsro. Det har gjeve oss gode resultat på nasjonale prøvar og eksamenar, framheva rektoren. Tillitsvald deler gleda Leiaren for Utdanningsforbundet sin klubb gler seg over prisen og tykkjer den er vel fortent. > Rektor Geir Navarsete har vore flink til å systematisere det vi driv med, og det har vore viktig for at vi er komne så langt som vi har. Samstundes gjev han rom for ulike synspunkt, seier Marion Løvik, klubbleiar for Utdanningsforbundet ved Kaupanger skule. Ho framhevar mellom anna skulen si vektlegging av elevmedverknad. Klasseråd og elevråd er med på å påverke både vekeplanar og årsplanar, som til dømes når på året vi skal undervise i norrønt i norskfaget. Det er viktig for elevdemokratiet at elevane ikkje må nøye seg med å diskutere om dei skal få ha med seg tyggis på skulen, spissformulerer ho. Ho har sjølv jobba ein del med det internasjonale arbeidet til Kaupanger skule, som omfattar eit Comenius-prosjekt i EU-regi for utvikling av Vi har dyrka ulikskapane mellom kvar lærar og elevar, og fått fram det beste i kvar einskild, også kvalitetar dei sjølve ikkje var klare over. Eg vil takke dykk elevar fordi de er så høflege, har alltid godt humør, tek vare på kvarandre og har lyst til å lære. Måten de tek elevar frå andre land inn i varmen, gjer stort inntrykk på oss vaksne, sa han. Foreldra fekk òg ros av rektoren for å formidle til borna sine at skule er viktig. Han hadde òg ei takk til dei tilsette: Takk for at de har forstått at kvart einaste møte mellom lærar og elev er eit verdival som er tufta på respekt og likeverd. Navarsete var dessutan glad for alle gratulasjonane frå skular, både fjerne og nære. At andre skular kan glede seg saman med oss, er ein milepæl i regionen si historie, sa Navarsete. Då humra forsamlinga. kvalitet i skulen. Viktige element i samband med dette har vore brukarundersøkingar, medarbeidarundersøkingar og oppfølging av foreldresamtalar når det gjeld tilbakemeldingar om elevar. Løvik ser på prisen som ei stor anerkjenning for skulen. Det er eit teikn på at vi har gjort mykje bra. Og prisen er eit teikn på at kaupanger skule har gjort mykje bra, seier Marion l øvik, klubbleiar for Utdanningsforbundet ved skulen. for elevane har dette vore ein kjempedag; det er stort med dronninga, livvakter og det heile, seier ho. I tråd med prinsippet om medverknad skal elevane ha eit ord med i laget om korleis prispengane på kroner skal nyttast. Dropp kalkulatoren Kalkulatoren hindrer framgang i matematikk og er en krykke for norske elever i faget, mener prosjektleder for den norske TIMSS-undersøkelsen, Liv Sissel Grønmo og kompetansedirektør Are Turmo i NHO, skriver VG. [09.12.] Født i desember 1943 taper på å stå i jobb Offentlig ansatte født i desember 1943 kan tape opp til kroner i året dersom de står i jobb til de er 70 og samtidig tar ut folketrygddelen av pensjonen. [03.12.] 36 brudd i lokale forhandlinger Utdanningsforbundet har brutt forhandlingene i 35 kommuner og én fylkeskommune. Totalt er det mer enn 100 brudd i lokale forhandlinger i KS-området, skriver forbundet på sine nettsider. [03.12.] Tilsyn med ni private skoler Utdanningsdirektoratet har høsten 2010 åpnet tilsyn med ni private skoler med rett til statstilskudd. Tilsynene gjennomføres innen første kvartal 2011, og vil innbefatte en sjekk av inntak, reglement og praksis, beregning og innkreving av skolepenger, regnskapsførselen, anvendelsen av tilskudd og skolepenger og styrets oppgaver knyttet til tilskuddsforvaltningen, ifølge Udir.no. [03.12.] Flere får spesialundervisning I grunnskolen i dag får flere enn elever spesialundervisning, men det er uklart om den virker. Ifølge avisa Vårt Land, som viser til en KS-rapport, har andelen elever som får spesialundervisning i grunnskolen økt med 31 prosent siden I fjor utgjorde andelen som fikk spesialundervisning 7,6 prosent av alle elever i grunnskolen. [30.11.] Usynliggjør flerspråklige barn Det er sjelden at barnehager og skoler lar innholdet i den daglige virksomheten preges av at de har barn med utenlandsk bakgrunn og barn som er flerspråklige, viser en svensk undersøkelse, skriver Skoleinspektionen på sitt nettsted. [30.11.] 9

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra >

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > 140år 1869 2009 Regjeringsstrid om lærartettleik side 12 17 > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > Utdanning > nr 18 / 9. oktober 2009 leder. 140 år med opplysning og faglig

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

flerspråklige Tar nye tak for side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth >

flerspråklige Tar nye tak for side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth > 19 19. november 2010 www.utdanningsnytt.no Tar nye tak for flerspråklige side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth > leder. Arrogant av kommunalministeren > Halvparten

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS Mitt tips 20 Bruker belønning og oppmuntring Portrettet 26 Jeg er ikke omstridt Gylne øyeblikk 31 Kaldt, vått og gyllent Chile 22 Kjemper for gratis utdanning 16 7. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Barnehagen slo alarm. gutt ble mishandlet. side 12 17. > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen >

Barnehagen slo alarm. gutt ble mishandlet. side 12 17. > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen > 20 3. desember 2010 www.utdanningsnytt.no gutt ble mishandlet Barnehagen slo alarm side 12 17 > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen > leder. Når assistenter overtar for lærerne

Detaljer

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby Fylkesårsmøte 24 Bli mer ulydige Fotoreportasje 36 Tanker til framtida Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby 12 22. JUNI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Realfag

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

20. april 2011 www.utdanningsnytt.no. skoler vil ha politiet på døra. side 12 17

20. april 2011 www.utdanningsnytt.no. skoler vil ha politiet på døra. side 12 17 8 20. april 2011 www.utdanningsnytt.no skoler vil ha politiet på døra side 12 17 > bygger bro mellom språk og matematikk > helt konge > gylne øyeblikk > leder. Bør avvises kort og kontant > Den første

Detaljer

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk >

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > 16 8. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > Utdanning > nr 16/8. oktober

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Barnehageøkonomi på tegnebrettet

Barnehageøkonomi på tegnebrettet 14 10. september 2010 www.utdanningsnytt.no Barnehageøkonomi på tegnebrettet side 12 17 > ferdigheter i fremmedspråk > festivalfikseren > ferske lærerstudenter > Utdanning > nr 14/10. september 2010 leder.

Detaljer

De nye spesialskolene: Praktisk hverdag. Reportasje 24 Norske velger samisk, samer kan bare norsk Gylne øyeblikk 33 Med hjarte for urokråker

De nye spesialskolene: Praktisk hverdag. Reportasje 24 Norske velger samisk, samer kan bare norsk Gylne øyeblikk 33 Med hjarte for urokråker Reportasje 20 Læring i kulissane Portrettet 28 Grensesprengeren Reportasje 24 Norske velger samisk, samer kan bare norsk Gylne øyeblikk 33 Med hjarte for urokråker 17 19. oktober 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærar 20 Ein streng lærar Reportasje 22 Politikarar blir administratorar Portrett 24 Hvorfor, Jon? Aktuelt 28 Mediefaget er i fare 17 18. OKTOBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken Xxxx

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet >

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > 10 21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no Få ferske lærere følges opp side 12 17 > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > leder. En motpart som ikke holder ord > I forbindelse

Detaljer

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Segregering i Finland I en klasse for seg

Segregering i Finland I en klasse for seg Min favorittlærer 20 Bedrev kadaverdisplin Portrettet 22 Til topps med høgdeskrekk Intervju 28 Eg ve te Bergen Gylne øyeblikk 33 Ti små dovregubber 21 14. DESEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Segregering

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

styrer mot økte forskjeller

styrer mot økte forskjeller 11 3. juni 2011 www.utdanningsnytt.no styrer mot økte forskjeller side 12 17 > leiker på stikkord > vinneren > glede, graving og grønt > leder. Har fått nok av prøvepresset > Et klart flertall av lærerne

Detaljer

Datasatsing med ukjente følger 14-15. side 12 17. > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren >

Datasatsing med ukjente følger 14-15. side 12 17. > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren > 14-15 28. august 2009 www.utdanningsnytt.no Datasatsing med ukjente følger side 12 17 > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren > Utdanning > nr 14-15 / 28. august 2009 leder.

Detaljer

Presset KS til retrett

Presset KS til retrett Hovedsaken 12 Lærerne ønsker langsiktighet Min favorittlærer 24 Inn i faget med hud og hår Portrett 28 Rabulisten Reportasje 34 Vil ha svømmeopplæring fra skolestart 14 5. SEPTEMBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Uviss framtid for de svakeste

Uviss framtid for de svakeste 21 20. november 2009 www.utdanningsnytt.no Uviss framtid for de svakeste side 12 17 > Maskespill i villmark > råskinnet > bingo snart kan de norsk > Utdanning > nr 21 / 20. november 2009 leder. Lytt nøye

Detaljer

Én av fire går ikke på skole

Én av fire går ikke på skole 13 26. august 2011 www.utdanningsnytt.no Barnevernsbarn på institusjon: Én av fire går ikke på skole > brøler til rett tid > øie for barnehagen > nå snakker lærerne > side 12 17 Utdanning > nr. 13/26.

Detaljer