Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)"

Transkript

1 Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule)

2 Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet

3

4 Informasjon Ny GIV-heimesida

5 Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen viktig Identifisere dei som ikkje søkjer/startar vgo Ha oversikt på individnivå frå Vg1 til Vg2 Ha oversikt frå Vg2 til Vg3/bedrift

6 Overgangsprosjektet Mål «Målet med prosjektet er å skape et bærekraftig, strukturert og målrettet system for å ruste ungdomsskoleelever med kritisk svake forutsetninger til å mestre overgangen mellom ungdomstrinn og videregående opplæring og å hjelpe dem fram til fag-/svennebrev eller studiekompetanse.»

7 Verkemiddel Prosjektet krev eit tett samarbeid mellom fylkeskommune og kommune I opplæringslova 13.3.c : Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet rettleie om og medverke til kvalitetsutviklingstiltak som m.a. kan gi god samanheng mellom grunnskole og vidaregåande opplæring

8 Suksessfaktoren for å redusere fråfall Heilskapstenking God forankring Få til eit godt samspel Få til gode system

9 Kva har karakterar frå grunnskulen å seie?

10 Forventningar til fylkeskommune og kommune Det vert forventa at fylkeskommunen tek initiativ til eit forpliktande samarbeid med kommunane Det vert forventa at kommunen forpliktar seg til å utvikle målretta tiltak for denne elevgruppa Det vert forventa at vidaregåande held fram med målretta tiltak for «Ny giv»-elevane

11 Målgruppa Elevar med svake faglege resultat Elevar med IOP (spesialundervisning) kan vurderast inn mot tilbodet 10% av dei svakaste elevane i ungdomstrinnet i prosjektkommunane får tilbod 10. klassingar som har 3 eller lågare i snitt 1. termin

12 Etterutdanning for deltakande kommunar 2 lærarar frå kvar skule Felles for heile landet: Lesing, skriving og rekning 3 felles skuleringssamlingar Staten betalar alt (inkl. vikarutgifter)

13 «Nasjonale stolpar» for å nå ei samla satsing Avtale mellom elevar/føresette og skule - leggje til rette for prosess Felles skulering av lærarar i grunnskule og vidaregåande skule Vgo- prosjektskular prioriterer satsing på yrkesretting hausten 2011 Obligatorisk utprøving av sommarjobb og sommarskule i alle prosjektfylka

14 Bestilling til kommunane Kommunane må identifisere elevar i 10. klasse som er i målgruppa. Det må utøvast skjønn i utveljinga Den enkelte ungdomsskule ved rektor må leggje til rette for ein prosess der aktuelle elevar og føresette får tilbod om å delta i ei tilrettelagt opplæring innan lesing, skriving og rekning Det må utformast ein avtale mellom partane

15 Bestilling til kommunane Rekruttere norsk- og matematikklærarar til departementet si skulering Avklare korleis opplæringa kan organiserast Leggje vekt på eit heilskapleg opplegg for elevane

16 Bestilling til dei vidaregåande skulane Rekruttere norsk- og matematikklærarar til departementet si skulering. Ta initativ til og sikre samarbeid med ungdomsskulane i søknadsprosessen. Følgje opp «Ny giv-elevar» ved inntak. Korleis møte dei i vidaregåande opplæring?

17 Kva har skjedd i Sogn og Fjordane? Største kommunane (Førde og Flora) er med frå vår elevar med(30 i Førde og 18 i Flora) Pilotkommunar 16 lærarar med i skuleringa «skulere skular»

18 Kva har skjedd i Sogn og Fjordane? 11 nye kommunar med i 2. pulje Ny skulering for alle skulane startar i haust Ny prosjektleiar på kommunenivå frå 1. januar 2012

19

20 2011 Førde Flora 2012 Høyanger Sogndal Luster Årdal Askvoll Jølster Bremanger Vågsøy Eid Leikanger Balestrand 2013 Solund Hyllestad Gloppen Vik Fjaler Aurland Lærdal Gaular Naustdal Selje Hornindal Gulen Stryn

21

22 Sommaraktivitetar

23 Sommaraktivitetar

24 OPPFØLGINGSPROSJEKTET «Et stort antall unge er verken i vidaregående opplæring eller arbeid. Disse mottar ikke den oppfølging og bistand som behovet skulle tilsi»

25 Mål «Målet med prosjektet er å skape et bærekraftig, strukturert og målrettet system slik at flest mulig i oppfølgingstjenestens målgruppe, som verken er i utdanning eller arbeid, motiveres og kvalifiseres til deltakelse i opplæringsløp som fører til grunnkompetanse, yrkeskompetanse eller studiekompetanse» «Dette krever et bedre samspill mellom de virkemidler som fylkeskommunen, kommunene og NAV rår over.»

26 Organisering Nasjonal prosjektleiing i Kunnskapsdepartementet Ein prosjektleiar forankra i linja i fylkeskommunen si opplæringsavdeling Fylkeskommunen skal ha eit forpliktande samarbeid med NAV og OT

27 Ny avtale Signerte samarbeidsavtale med NAV Sogn og Fjordane ment Skjermutklipp tatt: :03

28 Forventningar til fylkeskommunen og NAV «Det forventes at NAV prioriterer tiltakene, avklaringene og oppfølging i kombinasjon med praksisplass, og at NAV arbeider aktivt for en bedre sammenheng mellom egne og fylkeskommunens virkemidler» «Det forutsettes at fylkeskommunen tar initiativ til og etablerer et formelt, strukturelt samarbeid med NAV på fylkesnivå.»

29 Målgruppe Ungdom mellom 16 og 21 år som står utanfor både utdanning og arbeid Elevar som sluttar i ordinære løp(like før og etter fråfallet) Ungdom som har vore mellom 1 mnd. og eitt år Ungdom som har vore ute i minst eitt år eller meir

30 Tett oppfølging! Målgruppa skal kvalifiserast og motiverast for deltaking i arbeidsliv og opplæringsløp Oppfølginga skal etablerast så tidleg som mogleg, før eleven vert skriven ut av skulen Ingen ungdomar skal vere ukjente for OT

31 Innsatsområde Praksisorganisert opplæring Styrking av samarbeidsrelasjonar- tidleg inn med oppfølginga Kompetanseutvikling for tilsette i OT frå hausten 2011

32 Verkemiddel Gjennom forpliktande samarbeidsavtalar mellom OT og NAV skal tiltak avklarast og føljast opp Dette skal prioriterast av NAV Samarbeidet skal definere konkrete tiltak for den enkelte ungdom Det skal primært vere arbeidspraksis i ulike kombinasjonar med definerte opplæringselement, fortrinnsvis henta frå læreplanmål

33 Avslutningsord Fylkeskommunen håpar på eit godt samarbeid Elevane er ein ressurs som skal meistre; det er denne ressursen vi skal ta vare på. «Eg kjem til å fylgje alle fylke tett - dette skal vi få til!» (Kristin Halvorsen)

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Valkamputvalet sin sluttrapport

Valkamputvalet sin sluttrapport Valkamputvalet sin sluttrapport Vi slår det fast med ein gong: Sogn og Fjordane Venstre nådde målsetjinga vi har slåss for sidan 1969. Gunvald Ludvigsen vart etter nervepirrande oppteljingar vald som stortingsrepresentant

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane

Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane 1.1.2011 1.1.2013 www.sfj.no Innhald 1. Innleiing/samandrag... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Rammer for oppreisingsordninga... 3 3.1 Ansvarsgrunnlag...

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer