NVU-konferansen 2002: Evaluering og kvalitetssikring i e-læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVU-konferansen 2002: Evaluering og kvalitetssikring i e-læring"

Transkript

1 NVU-konferansen 2002: Evaluering og kvalitetssikring i e-læring Geir Maribu Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag 26. februar /34 Innhold Referanser Kvalitet, hva er det? Organisering av e-læring ved Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL) Si litt om hva som må kvalitetsikres Litt om kvalitetssikring av e-læring Norsk Fjernundervisning har laget rapport om kvalitet Evaluering Resultat av spørreundersøkelse (evaluering) 2/34 1

2 Referanser Egne erfaringer med fjernundervisning ved AITeL Praktisk erfaringer Norsk forbund for fjernundervisning: Kvalitetsnormer for fjernundervisning, revidert utgave våren 2001 Torstein Rekkedal NFFs kvalitetsnormer med spesiell fokus på utviklingskompetanse og driftskompetanse Foredrag på NFFs konferanse Arbeidsplassen som læringsmiljø 2000, Bergen 5-6. juni 2000 Norsk Forbund for Fjernundervisning 3/34 Kvalitet Kvalitetsvurdering Kvalitetsvurdering er en term som anbefales brukt i utdanningssektoren (Van Vucht and Westerheijeden, se ref. i Rekkedals dokument) Kvalitetsvurdering: en systematisk evaluering for å avgjøre i hvilken grad kvalitetsaktivitetene er i overensstemmelse med planlagte tiltak og om produktet (læremateriell, læringsaktiviteter) er effektivt gjennomført og hensiktsmessig med sikte på å oppnå målsetningene. Markedets lov La markedet reagere mot institusjoner og kurstilbud som ikke holder mål. Kvalitet vil lønne seg i den lange løp, og mindreverdige tilbud vil forsvinne av seg selv. Bedre kvalitet når studenten sjøl gjør jobben? dvs. bruk av web-baserte grensesnitt til studieadministrasjon 4/34 2

3 Kvalitet i fjernundervisningen Mange roller i tradisjonell fjernundervisning Planleggere, utviklere av læremateriell, lærere, studieveiledere, studenter etc Forskjellige personer, seriell utvikling, Derfor behov for å kvalitetssikre arbeidet Campus-institusjonene tilbyr fjernundervisning Jobber på en annen måte En person har alle roller: planlegge, utvikle, veilede, undervise Ingen formelle rutiner for kvalitetssikring Faget blir til mens man underviser 5/34 Mer om kvalitet Vet vi hva målet er? Studenten skal bestå eksamen med en karakter vedkommende er fornøyd med? Studenten er ut etter et vitnemål? Studenten skal ha det trivelig og være fornøyd med de faglige utfordringene og læringsaktivitetene? Målet er forskjellige avhengig av student, dennes bakgrunn etc, dvs differensierte opplegg? Vil en bedrift som kjøper et fagopplegg har klarere oppfatninger av hva som er målsetningen? Er fornøyde studenter aleine en god indikasjon på at læringsopplegget har god kvalitet? 6/34 3

4 Erfaringene fra AITeL Campusinstitusjoner Enkelt-personen gjør alt AITeL ligger et sted mitt i mellom AITeL NKI, NKS, o.l Produksjonslinjer for fag, formelle kvalitetsprosedyrer Grad av formalisme 7/34 Organisering av e-læring ved AITeL Gjennom hele 90-tallet har FU via Internett vært: Enkelthendelser ved institusjonen Avhengig av ildsjeler Liten støtte fra ledelsen Studentene har hatt vanskelig for å orientere seg, ofte følt seg som hår i suppa E-læringsaktiviten må bli en del av institusjonens faste tilbud Først da kan man snakke om å kvalitetssikre en aktivitet Da har man erfaring og ressurser å sette inn AITeL s erfaringer så langt når det gjelder Læringsmiljøet Studieadministrasjon. kommer i de påfølgende lysarkene. 8/34 4

5 Læringsmiljøet Struktur og standardisering Semesterordning fast startdato, og eksamen ved semesterslutt Nytt lærestoff legges ut hver tirsdag Innleveringer hver uke Hver student har sin egen personlige veileder Standard webside for hvert fag (stduentene kjenner seg igjen) 2 første leksjoner er åpne Fleksibilitet i tillegg Fleksibel med innleveringer ved behov Fag kan strekkes over flere semestre 9/34 Studieadministrasjon - 1 Faste rutiner hvert semester Påmelding til kurs via Web Utsendelse av faktura kursavgift og semesteravgift Åpner tilgang til faget etter betalt kursavgift Tilsette og fordele veileder (cirka 100 stk) Organisere eksamenspåmeldinger Motta innmeldinger av eksamensskoler (cirka 150 stk) Kommunisere med eksamensskole (utsendelse av oppgaver, lister etc) Mottak av eksamensoppgaver, fordeling av disse, sensur etc 10/34 5

6 Studieadministrasjon Løpende oppgaver Studieveiledning, oppsett av personlige studieplaner Søknader om fritak for fag Søknader om realkompetanse Svare på 100-vis av e-brev pr uke om alle mulige ting som har med fjernundervisningen å gjøre 11/34 Kvalitetssikring ved AITeL Studieadministrasjon Her er det mer snakk om service-erklæring i stedet for kvalitetssikring Gode rutiner Identifisere problemområder Bygge på erfaring Lage rutiner som har innebygd kvalitetssikring Stole på medarbeidere God støtte i web-baserte systemer Læremateriell og læringsmiljø Her snakker vi om kvalitetsikring i mer tradisjonell forstand 12/34 6

7 Informasjon og rådgiving - 1 Påmelding til kurs hvilket produkt og hvilke tjenester som han/hun har krav på, og hvilke økonomiske forpliktelser dette innebærer, kompetansekrav, hva det betyr å ta fag uten å ha formell kompetanse Fagpåmelding må kunne annuleres innen en frist Informasjon via kurssekretariatet Svarfrister Frister ved videresending av forespørsel til faglærer Søknader Fritak fag Kompetansevurderinger Frister 13/34 Informasjon og rådgiving - 2 Studenten må ikke bindes til mer enn ett semester om gangen Studentens rettigheter må være lett tilgjengelig Eksamensreglement, trekkfrister, sensur, klagebehandling etc Kontrakt mellom institusjon og student Etter modell fra nettbanker, lages automatisk når student melder seg opp til fag eller eksamen Dokumentasjon Gjennomførte kurs/fag Eksamen Tilgang til fagbeskrivelser (også historikk) 14/34 7

8 Kvalitetssikre læremateriell Nye fag Behov for faget Inngår faget i et studieprogram Kursbeskrivelser Bruk av standarder Mål, innhold i faget, læringsaktiviteter etc. Del av kontrakten mellom institusjon og student Kvalitetssikre innhold Tid- og ressurskrevende Mange fag betraktes som ferskvare Annet Språkvask Layout, tilpassing til Web, mm 15/34 Kvalitetssikre læringsaktivitetene - 1 System for kontinuerlig oppfølging av læringsaktivitetene Faglærers aktivitet Veileders aktivitet Studentene skal ha tilbakemelding innen gitte tidsfrister Faglærer må ha innsyn i veileders arbeid, f.eks rettinger, diskusjonsgrupper etc. Sender kopi av rettinger til faglærer Hensiktsmessig vurdering og tilbakemelding til studentene underveis og ved kursets slutt 16/34 8

9 Kvalitetssikre læringsaktivitetene - 2 Planmessig gjennomføring og god kommunikasjon øker kvaliteten Nytt lærestoff hver uke De to første leksjonene er åpne (dvs uten passord) Ukentlige innsendinger besvarelser på øvingsoppgaver, delrapporter prosjekt, statusrapporter, møtereferater Personlig veileder Kommunikasjon på e-post og diskusjonsgrupper Sjekkpunkter underveis Jevnlige tilbakemeldinger/møter med veileder om status rettingsarbeid, responstid, spesielle problemer etc. Faglærer overvåker diskusjonen i diskusjonsgruppa, bl.a antall innlegg etc Gi studentene mulighet for kontinuerlig tilbakemedling på alle faser og områder av aktiviteten. Lærerne betales for å gjøre jobben!?! 17/34 Spørreundersøkelse FU-studenter November 2001 Gjelder studenter som tar fag hos AITeL Spørreskjema: Alle studentene fikk e-brev med anmodning om å svare Spørsmål via Web-skjema Resultatene lagret i database Antall svar: Antall: 453 I prosent: 45% Antall kvinner: 151 Antall menn: 303 I tillegg: 30 sider med kommentarer 18/34 9

10 Kjønn Kvinner: 151 Menn: 303 SUM Mann Kvinne 19/34 Alder 45,0 % 35,0 % 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % < >60 20/34 10

11 Utdanning fra før Ingen høgskole/universitet < 3 år høgskole/universitet > 3 år høgskole/universitet 21/34 Hvorfor fag via Internett nå? Min første utdannelse for yrkeslivet Skifter yrke frivillig Påfyll av kompetanse til min nåværende jobb 22/34 11

12 Studiesituasjon På heltid Samtidig med jobb Ved siden av omsorg 23/34 Hvem betaler? 45,0 % 35,0 % 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % Av egen lomme Arbeidsgiver Aetat Trygdeordninger Annet 24/34 12

13 Hva synes du om denne måten å studere på? 50,00 % 45,00 % 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Meget bra Bra passe dårlig svært dårlig 25/34 Ønsket læringsmiljø Enkel brevmodell Brevmodell + diskusjoner, grupper, prosjekter 26/34 13

14 Læringsaktivitet og viktighet Læringsaktiviteter og viktighet meget uviktig uviktig vet ikke viktig meget viktig Hente lærestoff jevnlig Øvingsoppgaver Aktivt på News Lese News IRC Hyppig kontakt faglærer/veileder Ukentlige prosjektmøter Videoforelesning Klassetilhørighet Økt mulighet for kontakt faglærer 27/34 Vurdering av læringseffekt Megt dårlig Dårlig Passe God Meget god 28/34 14

15 Kvalitet fagene Kvalitet fagene meget dårlig dårlig passe god meget god 0 Kvalitet lærestoff Kvalitet øvingsopplegg Kvalitet løsningsforslag Kvalitet rettinger Responstid øvingslærer Nytte av News Helthetsinntrykk læringsaktiviteter 29/34 Vurdering av lærestoffet Hva synes du om det egenproduserte lærestoffet på Web? Hva synes du om øvingene? 100 Hva synes du om løsningsforslagene 50 0 Svært dårlig Dårlig Greit nok Bra Meget bra 30/34 15

16 Veileders arbeid Fornøyd med kvalitet på øvingsretting Fornøyd med responstida til veileder 50 0 Meget uenig Uenig Vet ikke Enig Meget enig 31/34 Helhetsvurdering Faget svarte til mine forventninger Kan anbefales til venner/kollegaer Meget uenig Uenig Vet ikke Enig Meget enig 32/34 16

17 Studert via Internett før? nei ja 33/34 Betaler mer dersom tilbudet om læringsaktiviteter utvides nei ja 34/34 17

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag Fagskoleutdanning i helse og sosialfag - Psykisk helsearbeid - Eldreomsorg - Rehabilitering Informasjon om utdanningstilbudene Juni 2009 1 1.0 Innholdsfortegnelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.0

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013 Utvikling av apps Noroff fagskole AS September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff fagskole AS: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad Utvikling av apps Dato for vedtak:

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010

Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010 Dato: 08-11-2010 Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010 Bakgrunn Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i juni 2010 føyer seg inn i rekken av tre tidligere brukerundersøkelser på Mølla; gjennomført

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian OREGO Bacheloroppgave Orego Obligatorisk registrering av oppmøte Morten og Tor Kristian 2010 HIG.NO A030 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer