Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter."

Transkript

1 Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være med på å forbedre det. I tillegg hjelper du kommende studenter med deres studievalg! Din institusjon har opplyst hvilket studieprogram du går på. Vi ønsker at svarene dine skal gjelde hele studieprogrammet, bare deler av det. Resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres på Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Vennlig hilsen NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), Language: Norsk Norsk(Bokmål) (Bokmål) Norsk (Nynorsk) VALG AV STUDIEPROGRAM Hvor viktig var følgende punkter for ditt valg av studieprogram? Ikke viktig 1 Svært viktig 5 Yrkesplaner viktig viktig Faglig interesse viktig viktig Forventning om god studiekvalitet viktig viktig Selve høyskolen/universitetet viktig viktig Selve byen/stedet viktig viktig Nærhet til hjemstedet viktig viktig Anbefalinger fra familie, venner eller kjæreste viktig viktig Tilfeldigheter viktig viktig UNDERVISNING OG VEILEDNING Hvor er du, alt i alt, med: Ikke 1 Svært 5 Faglærernes evne til å gjøre undervisningen engasjerende Faglærernes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig

2 Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum) Kvaliteten på tilbakemeldingene på eget arbeid Den individuelle oppfølgingen av studentene STUDIE- OG LÆRINGSMILJØ Hvor er du med: Ikke Svært 1 5 Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid Utstyr og hjelpemidler i undervisningen Bibliotek og bibliotekstjenester IKT-tjenester ( f.eks. læringsplattformer, internett og pctilgang) MEDVIRKNING Hvor er du med: Ikke Svært 1 5 Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp Det lokale studentdemokratiet (f.eks. tillitsvalgte og studentorganisasjon) ENGASJEMENT OG SAMMENHENG I hvilken mener du at studieprogrammet: I liten I stor 1 5 Er engasjerende Er faglig utfordrende Består av emner som henger godt sammen STUDIEPROGRAMMETS STRUKTUR

3 I hvilken er du i at: Omfanget av organiserte læringsaktiviteter (undervisning) er for stort Omfanget av lærestoff (pensum) er for stort Omfanget av obligatoriske innleveringer er for stort Ikke Helt Helt 5 Helt 5 Helt RELEVANS FOR ARBEIDSLIVET I hvilken tror du at studieprogrammet du går på: I liten I stor 1 5 Er relevant med sikte på aktuelle yrkesområder Gir gode jobbmuligheter Gir kunnskaper og ferdigheter som er viktige i arbeidslivet Har god praksisopplæring (hvis studiet har en praksisdel) UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET I hvilken mener du at studieprogrammet: Ikke Helt 1 5 Informerer godt om mulighetene for utveksling til utlandet 5 Helt Legger godt til rette for utveksling til utlandet 5 Helt VURDERING I hvilken mener du at eksamens- og innleveringsoppgaver hittil i ditt studieprogram: I liten I stor 1 5 Handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) Krevde forståelse og resonnement EGET LÆRINGSUTBYTTE Hvor er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder: Ikke Svært 1 5

4 Teoretisk kunnskap Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid Yrkes- og fagspesif ferdigheter Evne til refleksjon og kritisk tenking Samarbeidsevne Evne til å jobbe selvstendig Muntlig kommunikasjonsevne Skriftlig kommunikasjonsevne Evne til å tenke nytt STUDIERESULTAT Kun å stå ståkarakter På Godt over Hvilket mål har du til dine karakterer? Kun å stå ståkarakter På Godt over FORVENTNINGER, TILFREDSHET, MOTIVASJON Ikke Helt 1 5 Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 5 Helt Mine forventninger til studieprogrammet er innfridd så langt 5 Helt Jeg vil anbefale dette studieprogrammet til andre 5 Helt Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på 5 Helt UNDERVISNINGS- OG ARBEIDSFORMER Hvor mye brukes disse undervisnings- og arbeidsformene i studieprogrammet ditt? Aldri Lite En del Mye Svært mye Forelesning Aldri Lite En del Mye Svært mye Seminar organisert av institusjonen Aldri Lite En del Mye Svært mye Gruppe uten lærer Aldri Lite En del Mye Svært mye

5 Skriftlig arbeid til innlevering Aldri Lite En del Mye Svært mye Prosjektarbeid Aldri Lite En del Mye Svært mye Feltarbeid eller egen datainnhenting Aldri Lite En del Mye Svært mye Laboratorie-/annen praktisk øving Aldri Lite En del Mye Svært mye Case/simuleringer/rollespill Aldri Lite En del Mye Svært mye Praksisperioder Aldri Lite En del Mye Svært mye Digitale arbeidsformer Aldri Lite En del Mye Svært mye UNDERVISNINGS- OG ARBEIDSFORMER Hvordan fungerer disse undervisnings- og arbeidsformene i studieprogrammet ditt? Svært dårlig Dårlig Middels Bra Svært bra Brukes Forelesning Svært dårlig Dårlig Middels Bra Svært bra Brukes Seminar organisert av institusjonen Svært dårlig Dårlig Middels Bra Svært bra Brukes Gruppe uten lærer Svært dårlig Dårlig Middels Bra Svært bra Brukes Skriftlig arbeid til innlevering Svært dårlig Dårlig Middels Bra Svært bra Brukes Prosjektarbeid Svært dårlig Dårlig Middels Bra Svært bra Brukes Feltarbeid eller egen datainnhenting Svært dårlig Dårlig Middels Bra Svært bra Brukes Laboratorie-/annen praktisk øving Svært dårlig Dårlig Middels Bra Svært bra Brukes Case/simuleringer/rollespill Svært dårlig Dårlig Middels Bra Svært bra Brukes Praksisperioder Svært dårlig Dårlig Middels Bra Svært bra Brukes Digitale arbeidsformer Svært dårlig Dårlig Middels Bra Svært bra Brukes UNDERVISNINGS- OG ARBEIDSFORMER Synes du disse undervisnings- og arbeidsformene burde brukes mer eller mindre i studieprogrammet ditt? Mye mindre Mindre Som nå Mer Mye mer / Ikke relevant Forelesning Mye mindre Mindre Som nå Mer Mye mer / Ikke relevant Seminar organisert av institusjonen Mye mindre Mindre Som nå Mer Mye mer / Ikke relevant Gruppe uten lærer Mye mindre Mindre Som nå Mer Mye mer / Ikke relevant Skriftlig arbeid til innlevering Mye mindre Mindre Som nå Mer Mye mer / Ikke relevant

6 Prosjektarbeid Mye mindre Mindre Som nå Mer Mye mer / Ikke relevant Feltarbeid eller egen datainnhenting Mye mindre Mindre Som nå Mer Mye mer / Ikke relevant Laboratorie-/annen praktisk øving Mye mindre Mindre Som nå Mer Mye mer / Ikke relevant Case/simuleringer/rollespill Mye mindre Mindre Som nå Mer Mye mer / Ikke relevant Praksisperioder Mye mindre Mindre Som nå Mer Mye mer / Ikke relevant Digitale arbeidsformer Mye mindre Mindre Som nå Mer Mye mer / Ikke relevant TIDSBRUK Anslå hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt i semesteret) du bruker på: Læringsaktiviteter organisert av institusjonen --- Velg alternativ --- Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) --- Velg alternativ --- Betalt arbeid --- Velg alternativ --- HVOR LANGT HAR DU KOMMET I STUDIEPROGRAMMET Kryss av for hvilket studieår du er inne i på ditt nåværende studieprogram: 1. studieår på nåværende studieprogram. studieår på nåværende studieprogram. studieår på nåværende studieprogram. studieår på nåværende studieprogram 5. studieår på nåværende studieprogram 6. studieår på nåværende studieprogram / Annet Her kan du gi tilbakemelding på hvordan du synes spørreskjemaet fungerer. For å redusere antall spørsmål i skjemaet har vi fått informasjon fra din institusjon om kjønn, fødselsår, opptaksgrunnlag, studiepoengproduksjon, statsborgerskap og utdanningslandbakgrunn. For forskningsformål ønsker vi å koble denne informasjon med svarene du har gitt i dette spørreskjemaet. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og vil publiseres på en måte som kan identifisere enkeltpersoner. Kryss av for om du samtykker i en slik kobling: Jeg samtykker i at data kan kobles

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Oppfatninger om kvalitet

Detaljer

Regner med å kunne gi tusenvis av elever en bedre skolehverdag

Regner med å kunne gi tusenvis av elever en bedre skolehverdag Djupedalutvalget: Regner med å kunne gi tusenvis av elever en bedre skolehverdag tekst og foto: tore brøyn Utvalget som skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen, vil levere

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp?

Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp? Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp? La meg straks bekjenne at jeg er amatør innen både nettlæring og generell pedagogikk. Amatør

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet.

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Sammenhenger mellom elevene es opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Gunn Junker Masteroppgave i spesialpedagogikkk våren 2012 Universite etet i Stavavanger DET HUMANISTISKE

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer