BURN TROIVDHEIM RC-BILI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BURN TROIVDHEIM RC-BILI

Transkript

1 BURN UT si: iltt$ 11l:it:lt:l I il:!::ill t't::14: t:::i::;11i1: ti1li:::t jul]ii :tt't.li iii :jit;::itiiu l: : TROIVDHEIM RC-BILI<LUBB Boks5326,7033Trondheim,Tlf. 0T , Bnkgiro42ffi

2 I MODELLBILENS TJENESTE OVER 30 NM.TITTLER 10 års spennende virksomhet. 10 års erfring. 10 års import og distribusjon. 10 års seiersrekke. Knskje dette er noen stikkord for vår virksomhet som lndets ledende modellsportimportør. Vårt firm og tem hr vært sterkt involvert i modellbilsportens utvikling i Norge hvor bl.. over 30 NM-tittler sier sitt om vårt kvlitetskrv. Du er sikkret beste tenkelige kvlitet og service når du velger våre produ kter. NYE VINNENDE PRODUKTER : 1989-års nybkte verdensmester i 111O buggy 2WD ASSOCIATED RClO GRAPHITE. Nytt i bilen er crbon chssis-plte, lnge bærermer f rm med nye styrespindler og styregeometri, universleddet drivksler bk og mengder v ndre smådetljer. Bilen kjørte hjem de tre fgrste plssene i dette års VM og hdde totlt 5 biler i finlen. REEDY ESPRITE.MOTORER. Fbrikksviklede Yokomo-motorer med wet-mgnet, sølvbørster og vsse viklinger. Bilen leveres med og uten kulelger, til gunstige priser kr 2295,-1264O,- Ultimte 2 - er kulelgret 2x19turn Ultimte 4 - er kulelgret 2x1Sturn Sport 4 - er bronsjelgret 2x1 Tturn kr 498,- kr 498,- kr 298,- Motorer både for konkurrnse og hjemmebruk. Billige og driftssikre ASSOCIATED RC1OL. At Associted kn bnebil vet lle som hr vært litt med i spoften vår. Flere VM,EM og NM-tittler i1l12. I den stdig voksende 1/10 bnebilsklssen hr Ass sluppet sin RC't 0L som til stor del fplger i lillebror 12L sine spor. 10L leveres både i epoxy og crbon utgve. Pris h.h.v. kr 1565,- og NOR Postboks 30 Holmli, 1201 OSLO 12 Telefon , Fx DISTRIBUSJON VIA LANDETS LEDENDE HOBBYBUTIKKER

3 BU RNOUT ::#::?:'n End et nytt nummer v Burnout er ferdig. Denne gngen med fire sider ekstr. Siden sist hr det skjedd mye her i Trondheim. En hel sommer hr gått forbi og rc-ere i Trøndelg hr reist i skytteltrfikk frm og tilbke på løp. I dette nummeret er det reportsjer og resultter fr lle løpene i Trondheim i sommer. Vi hr også en reoprtsje fr Norgesmesterskpet for tohjulstrekkere som gikk i Skien i sommer. ltillegg til det finner du historien om trønderne i Tmi-Cup. Mye moro lesning. For de lærelystne hr vi strtet en rtikkelserie om lt som hr med elektrisitet å gjøre. Første del som bygger grunnlget kommer i dette nummeret. Serien begynner helt på grunnplnet med forklring på hv strøm egentlig er, og vil foftsette med en porsjon motorteori i neste nummer. Når denne sommeren slutt oppsummerer og reflekterer vi litt over TRCBK i utesesongen. Vi kn spørre oss selv om vi hr jobbet hrdt nok og gjort vår innsts for klubben. Noen kn nok svre j, men de ller fleste v oss må nok innse t i år hr vi gjort mindr enn vi skulle og burde. Det er ikke nok å møte opp på løp etter løp. Det er også rbeid som må gjøres. Dugnder på bnen, for eksempel. Mye er blitt gjort v enkeltpersoner, lite på orgnisert dugnd. Neste sommer må vi forndre oss. Mer jobbing tører til mer glede over sporten vår! Jens Lien o o o o o Redoktør: Jens Lien Redoksjon: Tore Eriksmoen Bergsvein Rion Øysten Asphjell Foto: Jens Lien Burnouts odresse; BURNOUT Trondheim Rc Bilklubb Postboks æ2 TRONDHEIM Ttt.o Ttf Trf.07-9't6859 Trf, ?

4 2WD'89 Norgesmesterskopet RendevouzTrondheimJernbnestsjon torsdg21.4reisegodsetble innlevertog biletænehentet. Fire gutter fr TRCBK for 1:102WD vr klr til weise. Målet vr norgesmesterskpet elekrobiler på ElstrømRing ved Skien. Ilåndbgsjenble lstet opp på rller og sovekupeenpå toget ble funnet En tremnnskupeble fyllt opp medbgsjeog tre v guttene,densisæ ble plsserti nbokupeen.den førsæv fire nenerhjemmefr hddebegynt Gutænevr Knut Ove Børset,en 13 år gmmel rcerfr Iær, somhddemedsegentopctsomvr innkjøptfor nledningen.17år gmlej6rgenpettersenvr ogsåselvfplgelig med. UrokråkmedRCl0en vrklr for en hrdfight i norgesmesterskpet. Jens Lien (17) vr utslremt medrbeiderfor Bumout, og drssetpå en JR-X2 og et fotopprt.øysæin pålsset.16-åringen fr Othilienborgvr Asphjellvrsistemnn sidenhnvrdenmesterfrne utpektsomlederfor ekspedisjonen, ØysteinhddemedsegdennusteRCl0ensomhn hr htti nestenhelesitt (rc-bil) liv, og en storporsjondelerfr CdillcCompny. Vel frmmei Oslo vr nttogetover en time forsinket. Det fikk fyllt førtetjlen liten pusepå OsloS derdelngveisfrende vr håndbgsjen, sultnemver. Siden det breå stuell som innkludertefire biler, fembgermedbilutstyr,littklær, soveposer på NSBsmlsimumsgrense og fire bilbtteri,inn på skienstoget. gj6r håndbgsje menhv nå det? ble lit(!) oversteget, godstrllerkpretog På Skien stsjonble en v sttsbnens fyllt medbgsje.den ble "s6kklstet".turenfr stsjonen til gikk medøxi. Bgsjenble sendtmeden spesilbneområdet rekvirert stsjonsvogn-txi, mensguttenekjøræ etær med en vnlig øxi. Ansiktsuttrykket til de stkkrssjåførenesom så lsten,er ikke lett å glemme. -J,hvor er bgsjen?spurteen v sjåførene. -Der borte,sknut Ove og pektepå nll. -Hvor? -Oppånll, sknut Ove og gliste. -Oi! Sjåførenfikk letteresjolk, menbegynnteoptimistiskå lsteinn. Og lt fikk plss,utrolig nok. vrdetlleredekommetmssefolk Det Innepåbneområdet vr kjøring og mekkingi stor stil, og teltetble lgt til sideenliten stund. Nå skulle det trenes. Bilskeneble pkket ut og dekk plul&et frm. Idere og bnerierfløt ut overmekkebordene, og dempereble justert. Bnenvr en ekte'bff-rodbne",det vil si veldig "humplete"somde sder nede. Der vr det veldig viktig å bnrke gssenpå en fornuftig måte, smtidig som det vr livsviktig å"gå bnen"f6r kj6ringenfor å finneut hvsomvædet bestesporet,og hvor de største"humplene"vr. Etteretprtimermedhettiskkj6ring,begynntesultenå melde seghosgunene.menmtenmåtteventetil æltetvrkommetopp. Teltet vr v den store typ n med kriminelt mngestengerog kryss. Etter noenminutter medfull forvining kom "motorkongen"egil Hoh fr Oslo til hjelp. Hnfnt frm til deelementære og ble efferhvert vøst v Jon konstruksjonselementene, vrkommetnedovernordfr. nettopp Storløkkenfr Oppdl,som Telætkom til slutt opp og bgsjenble flyttet inn. Nå vr dettid for litt mt. Pplserog lompergikk nedpå h6ykntvedbåletsom ble fyrt opp nedeved elven. På lørdgvr det vekking klokk sju. Det førsænøttefjeset stkkhodetut vteltåpningenklok* hlvåtte.dvrdetllerede Nyef6reretestetdekkogmotorer. full ktiviætpåogrundtbnen. Melkebordeneble fyllt v diverserc-bilutstyr og det kryddev folk overlt. TrPrderrc:f.v. ØyseinAsphjell, Knut OveBørseth, JensLien og J6rgen Pettersn 4

5 ).i;!* :[:*,ff'q,*,ei ;ir.r,l',' :l'ir'iii.li.ui.'.;..r:*;.i'ii.l:}iii;'.;;'r...i.*;;,,,,*,i,;ou;j.i;;u-,-0,,;. Presiskl begynnteførermøtet En veltlendeløpsleder soveposer, stolerog bordble surretsmmenog lgt nedi poser, orienterteom opplegget,og etterpågikk fire lett nervøsetrøndere bgerog sekker. Knut Ove dro hjem smmenmedforeldrene, tilbketil mekkebordene.øysteinog Knut Ove vr de første som vr kommetnedoverpå lørdg,og smmenmeddemble guttåfr TRCBK trøndernesomskullestrte.detvr i fi erdehet.lin senere,i het telætog bilbtterienesendt. De gjenværende nr 6, vrdetjens'tur å strte.jørgen,stkkr,måtteventehelttil dro inn til Skienstsjonmedbgsjen, "byen" oggikk deretterpå 8.hetførhnfikk slippetil. Øysteinkjøneetknllbrføntekvl, for å få litt mti kroppen.de hvnetpåenpizzresturnt ogspiste mensdetbregikk sånnpssemedrestenv guttfr TRCBK. seggodeog mettepå en stor puz utensjmpinjongog pepjensog Knut Ove hddeogså problemeri restenv de fire perblnding (etterøysteinsønske).derettervrdetspringmæjtil såde hvneti 1/16finienbeggeto. Jprgengjorde stsjonen kvlhetene, for å rekketoget. Togturengikk etærplnen,bortsettfr t dettogetdeplnlå t, ikke vr det togetde hddebe.stilt.heldigvisfnt dedetrette togetog fikk lstetombord. Den sistenttenpå ekspedisjonen gikk utenproblemerv noe slg,og guttenekom (forholdsvis) friske til trondheimved åttetidenmndgmorgen. Et rc-eventyrvr over. påsøndg. detbedre,hnkvlifisertesegtil enplssi semifinlen MenØysteinvrdetikke noeå gjøremed. Hnsgodekj6ringog urolig rskebil g hndenbestekvltidenpå lørdg.iin fftk i finlen,ogengodnledningtil åsettesegi respekt besæstrtspor hossøringene. Forventningenevr h6yed tullingenekrbbetut v æltetpå s6ndgmorgen,endengngetteråhforsovetsegenhlvtime... regler, Btteriene ble ldet,peked& pushedetærllekunstens Alle vrspente, menspenfor någjldtdetnorgesmestertitælen. ningenfikk utløsningetterhvertsomdeneneetterdenndreflt ut vleken.knut Ovegikk ut i 1/16finlen,mensJenskrretseg opp til 1/8,mender sdet sopp for hnogså. Jørgenkjørteen forrykendesemifinle,menvenellernnenmerkeliggrunnkom hnikke opp til finlen. Dit vr derimotøysteinkommet. Hn vr en v de to som direktekvlifisertesegtil finlen på,l6rdg.nervenegikk i kryss på gutten,og det førteril t hnkjørtemiddelmådigi denførste finlen. Det gjordehnmervslppet" og noev forventningneste kjøræ hnmyebedre,og forsvnli det finlehetet spresset mesær. I hddei teorienensjnsetil åbli dettredjeogsistehetet kjørte hnseginn til en veldig god fjerdeplssi smmendrget Etter premieutdelingenvr det breå begynneå pkkesmmen skene.teltet ble forsvlig lgt smmenog diverseklær,

6 Norgesmesterskope MREC2WDI9B9 for MREC 2WD ble holdtpå Elsr6m Ring Norgesmestenkpet i Skien19.og20.ugust.GrenlndRcBilklubbstosomfirngør og nsvrlig for et vel giennomførtrrngement.til og med godværhddede ordnet med. Æt vr profesjonelltutført, fr speker til mekkebordplsseringer.bnen vr oppkjørt og humpeteettermyetrening,meningentingblegion medden. Det vr trosslt et mesterskpfor off-rodere. deller flestefr områdersøri 83 førerevr medi mesterskpet, lndet. Men førerebådefr Trondheim,Oppdlog Bergenhdde funnetveientil Skien.Trøndernebrukæ15timerpåreisenenvei, noe somknskjeer litt mye selvfor et Norgesmesterskp. L6pet ble kjørt over to dger,medfue kvl-hetpå lørdgog finlenepå s6ndg.mellom hverkvlomgngpå l6rdgble det offentliggiorten midlertidigresuløtlisæsomogsåvr utgngkvlet. Denbestekvltid spunktetfor strtenei detetterfølgende på,l6rdg sto Øysæin Asphjell fr Trondheim for. Hn fftk dermedbestestrtspori finlen. Denndrev deo direkrekvli frhorten.hjemmefvoritten Stin fisertevrviggoandressen Vl lå på 72. plssetterkvlene,enplsseringhnikke vr helt fornøydmed. på søndgstrtetdgenmeåu32finle for StinVl. Denvnt hn medglns. Hn tok ogsåseiereni 1/16frnlen,1Æfinlen, I/4 finlen og med den godeplsseringeni semifinlenvr hn kvlifisert for finlekjøring. I finlenvr det spenninghelt frm derdeto besteælte. til sisteslutt. Det ble kjørt tre finleomgnger Ingenting vr vgiort før siste finle vr kjørt og lle bilene kontrolert. Vinneren ble Viggo Andressenforn Thoms Hovdenog Eirik Andressen.Alle re påpllen kjøræfor Tem Smll-Size. godtgjennomførtfrgrcbks Settunderett vr rrngementet side. RundetellingmedAMB-nleggog lystvlevr greitå h. Ingenkrngelom rundetellingderi gårdennei. Detenesteskåret i gledenvroppf6rselentil guttsomdrevmedtekniskkonroll og beeperutdeling.det er greit nok t de gir beskjederngående mendeterd innleveringoghentingvbeeperneoverhøytleren, vel ikke nødvendigå vbrytespekerheletiden.og sliketing som durikingogrpingi mikrofonenhørersåbsoluttikkehjemmepå Ilåper vi blir sprtfor det i fremtiden. et norgesmesærskp. Til venstre: Premiebordet Under: Norgesmestrenc 1989 f.v. Eirik Andressen, Viggo Anbessen,Tløms Hovden og ØysteinAsphjell ;ffi;;i;**"';;'ilil-" J J. ÅÅ 60. Viggo Andressen ThomsHovden Effi Andressen ØysteinAsphjell Tore Lnggrd StinVt Geir Bkken Ifuns P. Skmes ØrjnAmundsen Geir Iversen Horæn OMK OMK Trondheim OMK Grenlnd Minicr OMK Nordås Grenlnd lqrgenpettersen JensLien PerStorløkken Knut OveBørseth Trondheim Trondheim Oppdl Trondheim.,. J eæ:;" it "-I i

7 TRCBKS rundetellingssystem,, I klubbens spede brdom gilft mye v tiden ved rrngementene til å sette opp resultter og finler. Rundetelling og tidtgning krevde mnge personer, og vrofte unøyktig. Jeg bestemte meg å lge et døsysæm som skulle hjelpe oss med deue. Det første progrmmetble lget på en Sinclir Specrum. Dette progrmmet brukte vi til å lese inn resulttenetter hvert het, for så å få slrrevet ut resultter etter hver omgng. Som mnge ndre dtsystemer vr det fullt v feil, og g oss flere problemer enn med et mnuelt system. Dessuten krevde det220y. I 1988 nskffet jeg meg en bærbr dtmskin som gikk på btteri, og et nytt progrm ble uwihet. Dette progrmmetok seg v både rundetelling og tidtgning. Her vr det også en del feil i systemet som g forsinkelser. I vinter hrjeg forbedret dette systemet, smtidig som t jeg hr lget et progmm på en Aøri ST. Dene systemet brukte vi første gng på Hoeggen skole, og det fungerte perfekt. Detæ progrmmet hr kpsitetil å t 300 deltgere fordelt på fire fon$ellige klsser. Resultter og finler blir stt opp på under sekundel s ystemet krever t en person sirer og urykker inn nummeret på de bilene som psserer, mskinen tff seg v tidtgning og målpssering. Resultter kommer opp umiddelbrt på skjermen, smtidig som de I 0 besæ i hver klsse vises på s$ermen til en hver rid. Disse rundeællingsprogrmmene vil bli brukt på klubbens løp utover sommeren. Jeg forbedrer stdig progrmmene og de vil etter hvert få flere muligheær. N D Reingj Øring ov bilen Vi skl nå t for oss hvordn du kn overvinne rc-bilens fiende nr.1, skin. Snd og skiu på bevegelige deler og i kulelgrene senker toppfrten og kjøreegenskpene til bilen. Det er ikke det t bilen ikke tåler skitt og ikke kn kjøres på snd og grus. Bilen kn nemlig kjøres hvor du vil, bre du husker å gjør" den ren etterpå Bilen bør gjøres ren ener hver kj6redg. Strt med å slu bilen fr hverndre og gsøren hver eneste bil med f.eks. en våt klut, eller børst snd og skin v med en tnnbørste.l. L ikke en del være urørt Sjekk hver eneste del og se etter om det er sprekker eller skder på dem. Hvis det er det, bør du bytæ delen med en gng. Det er som regel mest lønnsomt i lengden. Nfu du lt kn du begynne å setæ bilen smmen igjen. By evenfuelt slitæ skruer og muttere. Vær nøye med å olje lle bevegelige deler. Førdu slrrursmme gerboksen b6rdu sjekke t lle drev og lger er i orden. Hvis det mngler en tnn eller t tennnener veldig slitt må drevetskiftes med en gng. Hvis du hrplstlgeri gerboksen (og også på forhjulene) bør de skifæs jevnlig. Det luresæ er å kjøpe kulelger med en gng. Det kn virke liu dyrt, men det N M A o N tt Bergs'r'eh Rin sprer deg for mye frusrsjon og reprsjoner senere. Husk å smøre drev og lger før du setær den smmen igjen. Nfu du skl skru i selvgjengende skruer, er det lett å ødelegge de gmle gjengene. Dette kn du unngå ved å slcru sluen forsiktig den motstte veien til den "fller ned". D er du kommet til strten v gjengene og du kn skru ned. Når du kjenner t skruen er kommet helt i bunn må du ik*e strmme mer. d kn du lett Ødelegge gjengene. T også for deg demperne. Hvis demperskftet er bøyd bør det bynes. Sjekk t lle pkningener tette. Byn olje hvis det er n6dvendig. Sjekk også rdioustyret dic. Vsk servoer og mottker med en våtklutog sjekk tdetikke er skderi noen v drevene i servoene. Slike skder oppdger du ved å kjøre servoen fr den ene endeposisjonen til den ndre. Hvis detkommer noen hkkelyder eller noe nnet mistenksomt bråk, tyder det på t noen v drevene er slitte. Jeg håper du syns t disse tipsene om reingiøring v rc-bilen din vr nyttige. Husk t det ikke er tilfeldigheter som vgiør om du gjør det godt eller dårlig i et l6p.

8 ETRGIIIilTN TRC Pro 10, llerede en legende innen L/lO Bnercing. Den nye sporten som begrnner å få fotfeste her i lndet etter å h godt som en frsott over resten v verden. Cdillc Compny hr den på lger, smmen med nye motorer, performnce utstyr og lng erfring. * Kullfiber i olle plotekomponenler. Kroffig bokokselogså kullfiber. Ferdige svompdekk på nydelige BBS felger * Sterk oluminium i hjulboss o.l. * Fult ovfjcerende bokvogn med oljedemper. Selvfølgelig kuleloger overolt Andre nvheter nå oå loger: BBS CotÆopcot felger ov kroftig nylon (pr. por): Tekin ESC 300 regulotor: Tekin minimottoger: Teflonfett isprøyte: Trinify motorboks: Twister com m utoiorrensere: TRC Pro l0 l/'10 Asfoltrocer Kf Kr. 42,00 Kr.940,00 Kr.6.10,00 Kr. 32,00 Kr. 30,00 Kr. 41,00 COMPANY CADILTA COMPANY AS Boks I 642, Nordosletlo, 7002 Trondheim, Telefon: , Fox:

9 Tomiyo Cup finolekjøring i Drommen: Dobbel Trøndersk seier! Helgen ugust stilte våre to vinnere fr unkingsl6pet, Thoms Johnsen og Owe Holm Olsen, opp i finlekj6ringen ved bnenlegget til Lyche i Drmmen. Thoms' ppp Rune smt undertegnede vr med som meknikere. Upetblekjørt over to dger, med kvlhetenelørdg og finler søndg. Det ble kjørt ue kvlomgnger. Owes bil fungerte meget br i kvlene, men vr desvene innblndet i noen krsj og velt som gjorde t hn kom litt i bkleks Owe kjørte sin sorte Avnte i 4WD-klssen. Thoms vr end mer uheldig. I førsæ kvl løsnet en lodding på motoren, i det ndre hetet gilk hn tom for strøm. I det nedje hetet gilk det ilj<e bedre enn t den ene støtdemperen bk dtt v og tok med æg en drivksel. Hn benyttet ppps Flcon-bil i 2WD-klssen og vr tydelig ikke helt fornøyd etter tkvlet vr kjørt. Ppp Johnsen sponset nye støtdempere til bilensom fikk en komplet service før finlekjøringen søndg. Der vr ikke med enn 28 mnn som deltok i løpet slik t det ble frnlekjøring på lle smmen. I 2WD stilte l0 mnn, i 4WD 18 mnn. Thomæ strtet i kvrtfinlen. Den vnt hn like godt og vr dermed klr for semifinlen. ller gjorde hn også rent bord og vr oppe i A-finlen. A-finlen ble kjørt to gnger og Thoms visæ de ndre bkhjul helt fr strten. I begge finler ledet hur suverent med en runde på de ndre og hn rste over målstreken som totlvinner! Dette er meget slerkt kjørt v en ll-åring. Thoms ok trpp fr kjørepodiet i århundredets tigersprng, så gld vr hn, En Tmiy-forhndler fr Vldrestrkæne vr fktisk så imponert over kj6ringen til Thoms t hn måtæ felle et pr tårer... Så vr det Owes tur. Hn kjøræ også meget godt i sin semi-frnle. Her hvnet hn blndt de tre som rylftet opp i A-finlen. I den første A-finlen vr hn uheldig og ble innblndet i ei m6lje rett eser strt. IIn lå etter dette på en 6. plss men klrte rskt å kjøre seg opp til 2. plss, en plssering hn holdt helt til mål. Bilen fungeræ yppertg, under treningskj6ring lørdg hdde hn røbbel med både frtskonroll og midt-diff. Så i sin ndre A-finle flesket hn til og ok ledelsen grundig. Hn giorde smme reis som Thoms, nemlig å kj6re fr de ndre med en runde. Owe kjørte i mål som vinner og smmenlgt totlvinner! Det vr to hoppende glde røndere som kunne t i mot kjempepokler for sin innsts i årets Tmiy Cup. Meknikerne vr minst like stolte! Ppp Johnsen, stkkr, vr så nervøs for sønnens A- finler thn måtæ gå seg en turunder finlene... Og selvfølgelig vr det chmpis til vinnerne etærpå! Stemningen i bilen på vei hjem vr ubes}rivelig. Fire stolte trøndere i en Volvo som minnet om en rullende premiesmling. Det ble "festmiddg" på i veikro ved Mjøs før vl stte kursen nordover igjen. Kort oppholdhos Storlølken hvorlommebøkene ble wengt for sisæ gng. Omsider nkom vi Trondheim rundt midntt søndg. Vi må også få legge til t Trøndelg vr represenært med førere fr Levnger og Verdl. Disse kom noe etter oss på resuløtlist. Rune Eggen o IIJøID /IIIONIIMIINT IDA... lokolt stoff gode råd for rc-føreren hvo skjer - hvor skjer det mosse Pene bilder IIIIIINOIIT TIIONI}NDIilI TtC IIII.KLUIITIS IiGND AYIS: Et obonement på fem nummer koster kr 50,-. Skriv novn og odresse på en bonk- eller postgir og send den til BURNOUT, Trondheim Rc Bilklubb, postboks 5326,7033 Trondheim. Postgiro A, Bonkgiro {Å.

10 TRCBK isommer Her er en oversikf over løpene TRCBK hor onongert i sommer. Alle løpen e er kjørt på Flotten Rocewoy. Oppmøtet hor vcbrt vorierende, men etter forholdene bro. Trondheim Open, nosjonolt løp TRCBKs nye brkkenlegg fikk sin innvielse søndg 11. juni. Etter en uke med hrdjobbing fr morgen tilkveld vr helebnenlegget endelig i br stnd- Mye v tljcen for det må gå til fmilien Stv som giorde en kjempejobb med å bygge sjiknene i bnen. Brkk ble også pusset opp, og det ble spikret en solid kj6replttform på ket. Til lles glede vr det godt vær på løpsdgen. Selv uten det helt store detlkerntllet ble det en festdg for rc-bilførere fr Tr6ndelgsregionen. For det vr ingen "s6rfr" som kom. Litt svlc må vi knskje klle det siden dette vr en "prøve" på uttking til Nordisk EM og YM som skl holdes her i byen i sept mber. Tre klubber vr representert blnt de 28 deltkeme, Oppdl Modellbilklubb, Soknedl Modellbilklubb og Trondheim RC Bilklubb. Debutntklsssen Her ble det en fvorisseier. Æexutder Grnheim (Mid SE) tok med seg den største poklen hjem. Johnny Block (Big \Vig) tok ndreplssen i finlen, breetprsekundereeeræexnder. Ellers så vi mye god kjøring fr både Morten Myrseth (Mustng ECO), Erling Nibe (MID) og Torsæin Lnglo (CAT). seieren, c 1 runde forn Owe Holm. Lisens 2WD Etter innledningshetene ledet Jørgen Peuersen (RC10). Hn stll< også v med seieren i finlen. Reu bk kom Rune 10), som også kjører svært godl Eser disse o vr det et hopp ned til tredjemnn, Tore Forbregd (A&L Ultim). IIn kjørte sikkert, men hdde problemer med å få bilen til å gå fort nok. En nnen som ikke hdde problemer med fræn vr Øystein Asphjell (RC I 0). Til uoss for t bilen hns gilk uhyggelig fort, ble det bre en sjetæplss på hn. Litt for ukonsentrert kjøring må nok t skylden for del Arrægementsmessig må vi si t løpet vr svært vellykket. Godværet, god orgnisering og ikke minst løpsleder Terje K. Lien gjorde detæ til en fin dg. Løpet ble unngjort rskt på gnrnn v t det ble holdt et strmt tidsskjem, og t det bre ble kjørt to kvlhet og få finler. Selv med forholdsvis kort tid mellom hver kjøring, vr det få som fikk kutte strgmproblemer. Lisens 4WD End en hrd fight mellom Rune Løfæn (CAT) og Owe Holm Olsen (Avnæ). Hetet utviklet seg til et relt bikkjeslgsmåi, og vr svært underholdende å se på. Til slutt stkk Rune v med Resultoter Trondheim Open I Lisens 4WD 1. Rune Ldften 2. Owe Holm Olsen 3. PerStorløkken 4. Terie Søv Arve Sunnset 6. ThomsJohnsen 7. Vidr Sæne Lisens 2WD 1. J6rgen Pettersen 2. RuneLøften 3. ToreForbregd 4. PerStorløkken Tore Eriksmoen 6. Øystein Asphjell 7. Jens Lien Ct Avnte Optim Mid Soesil Ybkomo YZIO Optim Mid Spesil Avnte Cæ RC10 RC10 A & L Ultim lvlxxum RC10 RC10 Tem LosiJR-X2 r0 Debutnt 1. Alexnder Grnheim 2. Jonnv Block 3. Mortån Mwseth 4. Erlins Nibe Torsiein Lurglo 6. Ståle Ekle 7. Ingrd Mikkelsen 8. Trond Reppe Øksfjell 9. Bergsvein Rin 10. Stål-e Tonnins 11. KietilBrtt Eilend Nibe 13. RorLillevik 14. Espen Fjelnseth Optim Mid SE Bie Wie PgMuftng ECO Optim Mid Cåt Turbo Optim YokomoYZ l0 Hot Shot Tem Losi JR-X2 Turbo Optim RClO Flcon Fox Hornet

11 Klubbløp 16. uli 1989 Debutntklssen 1. Trygue Olsen ]ohnny Block Geir Lnglo Kenneth Storhug Lsse Sndmo Torstein Lnglo Espen Fjelnseth Ketil Pettersen Christin Mrken Rune ohnsen Lisens 2WD 1. Jørgen Pettersen 2. Øystern Asphjetl 3. Thoms ]ohnsen Klubbløp 13.Aog Debutntklssen 1. Trygve Olsen Torstein Lnglo Morten Myrseth Stein Ove Nordhl Bård Vollmo Robert Peler ' Arve Pettersen Ken Jørgensen Kenneth Storhug Espen Fjelnseth Thoms Nielsen Kjell Holte Rune Johnsen Ketil Pettersen Tiond Arnesen 6. Thoms Johnsen 7. ]na. Orhug 8. Frode Norumsteen 9. Geir Lnglo Lisens 4WD 1.. Owe Holm Olsen 2. Roy Mngne Gjemble Linses 4\AID Knut Ove Børseth Owe Holm Olsen Christin Mrken Terje Stv Vidr Steene Roy Mgne Gjemble Leif Motrø Ståle Vestrum li. 12. i Christin Mrken GeirA. Orhug Terje Stv Knut Ove Børseth Per E. Fjelstd Klubbløp 3. Sept Debutntklssen 1. Trygve Olsen ,4. 1 1, Lrs Hårsker Kenneth Storhug Morten Myrseth Arve Pettersen Erling Nibe Øyvindlohnsen Stein O. Nordhl Ståle Tonning Torstein Lnglo Ståle Ekle Bård Stenbro Ketil Pettersen Ror Lillevik Robert Peler ohn Inge Solem Espen Fjelnseth Rune lohnsen Lrs Melnd Bergsvein Rin Gudmud Sksvik Siv Storløkken Mrius Berg Erlend Nibe Kjell Holte Svein I. Krognes Tiond R. Øksfjell Lisens 4WD 1. Owe Holm Olsen 2. Æexnder Grnheim 3. Leif Motrø Å=. Roy Mgne Gjemble Arve Sunnset 6. Terje Stv 7. Knut Ove Børseth 8. Vidr Stene 9. Christin Mrken 10. Per E. Kjelstd 11. Ken Rune førgensen 12. Rune Andresen Lisnes 2WD 1. lørgen Pettersen 2. Thoms ohnsen 3. ØysteinAsphjell 4. Espen Ørnes fens Lien 6. Olv Stenss 7. Nils Erlnd Hugen 8. Tiond Arnesen 9. Ole A. Vinje 10. Per Storløkken 11. ]on Bkken 12. ]na. Orhug Lisens 2WD 1. jørgenpettersen 2. Jens Lien 3. Nils E. Hugen 4. Ole A. Vinje ll

12 og spenning StrØm øt TerjeK.Lien osselekrisiteten.påfigur 1.hrvi et'tilde" v et tom. Deter itke slik etom serul Deter ingensomnoengnghrsettettom for deer såørebiresmå.men fysikeme,deter devitenskpsmenneskenesomsnrder rtomerspesielt,hrlgetnoenfigrner som vi kn brukefor å forklrehvordntomeneserut I dete bildet ænkervi osst et tomhr en bittelitenkjerne. Innei kjemener det o qper prtikler, en type somheternøytronog ensomheter proton. Dissesicerættsmmeni enklump. Rundtkjemensvever det en redje type prtikkel somklleselektron. I et tomer det normlt like mngeelektronersom det er protoner. Anllet n6yroner kn værelitt forskjellig, meni de flesætilfeller er det like mngeeller en del flere nøytronerenndet er protoner. HVA ER ELEKTRISITET? Deteriprotoneneog elektronenetvi finnerelekrisiteten. Før vi kn fontå hvordnde fonkjellige elekriske p- Protoneneog elektronenehrnoe somkllesldning. En proton prtervirker, må vi fonå hv elekrisiæt er. Uten å skjønne hr positiv ldning, og en elekeon negtiv ldning. Denne forskjellen på srøm og spenningog effekt, er det vnskeligå ldningenergnrnnlgetfor lledeelekriske fenomenevi vetom. skjønnehvoformotorerogbueriervirkersomdegjør. Derfor går Idingen i en proton er like stor som ldningeni ett elekuon. vi løs på grunnlger Dervedvil etprv protonerog elektronerværeiblnseslik t Du hrsikkertmerkett påtørrevinærdgersåfår duhåret vi ikke kn merkenoenldningpå usiden. I lle grunnstofferer til å "henge" segpå kmmennfu du grer håret. Vi siergjernet det en slik blnse,for hvert tom hr like mngeprotonersom hfuet blir elektrisk Og det er helt sntt deter elektrisk,for det elettroner. fysiske fenomenetsom er er kkurt det smmegrunnleggende Elekrisiæt kn vi merke når det ikke er like mnge årsktil t hfuet reisersegetterkmmensomdet somer med$ elektronerog proloneri et stoff. D merkervi elektrisitetensom å fåelekromotorenetil å gårundrnårvi grerhåretervipåenmåte en krft som vil forsøkeå få blnseigjen. Det får en til ved t en elekrisk genertorsomlgerelektisistet. Det er selvf6lgelig elektronenebegvegersegtil de stedeneder det er for få v dem. ilfte meningenvår å væreengenemtor.men nturener slik t vi Deue er det vi kller elekrisk suøm. blir senertoreruten t vi vil det Men hvordnkn det bli ublnsemellom elektronerog lrsten til detteer t lle ting,inkludertossselverbygget protonernår deter like mye v hverv demi lle stoffer? Det er Deterdissegrunnelemen- nok il*e like len å forståi lle tilfeller. L ossf6rst grehåretlitr oppv noengnskefå gnrnnelementer. ænesomgir osselektrisiæten.du hrsilkert hørtomtomer.det D gnis håret mot tennenei kmmen. I slike tilfeller rives somlt erbyggetoppv. Det finnes elekroner løsfr tomenei yuerstelgetv kmmenog"henger" er på en måæbyggeklossene litt over 100 typer tomer,hver type hørertil et bestemtgrunn- segpåhverthår. Dermedfår hfuetlitt for mngeelektronerogblir stoff. Du kjennerknskjetil hvetgrunnstoffer, menforden som negtivt lder Smtidig blir det underskuddpå elekroner på ikke kjennertil det,såer hveft grunnstoffet "rent" mterile,det kmmenog denblir positiv. Når vi holderkmmenlitr unnhåret er byggetopp v breen qæelomer. Gull, sølv, jern, nitrogen, merkervi t håret'teiser" segmotkmmen.deter denelektriske svovel, silisium er noen grunnstoffer. Andre soffer bestårv ldningensom glr en krft som prøver å fll flyttet elektronene blndingv forskjellige tomer, glss,plst,tre og vnner slike tilbketil kmmen.men elekronekn ikke gågiennomluft. De får blir siendepå hvert hårstråog gi6r t håretbøyesmot kmmen. tlpiske blndingsstoffer.pågnrnnv t tomeneknblnde.s vi uendelig numge muligheærfor å lge stoffer. lvlngeslike hrselvlærtsegålgestoffsom STRØMOGLEDERE. finnesi nturen,og menneskene ikke finnes nnrlig, det kller vi kunssoff. Når vi hr ldet håretvårt ved hjelp v en km hrvi fåu Ser vi inn i tomenesom lle ting er byggetopp v, så lget en elekrisk ldning, men det gir ingen elekrisk srøm. finner vi imidlertid ut t innei demer detbretre grunnelementer, St6mmen oppstårnår elektronenebevegeræg. For t detteskl og de finner vi i lle soffer unsetttype. Og deter dissesomgr skjemåelekuonenehet stoff åbevegesegi. Detmåværeet stoff somknværeen"vei" for elektronene.determngeslikestoffer, de klles gierneledere. Men ikke lle stofferer ledere.i en hel mssestofferer det nestenumulig for elektroneneå trtøvtron Selv om det er.en veldig stor lcrft som presserpå elektronene kommerdeikke gjennomslike soffer. De kllesisoltorer.og Proton såhr vi til sistnoenstoffer somslipper litt elektronergjennom. O Det gårikke såmngeelekroner giennomdemnårdenelektriske krftentrykl<erpå,mendeter ikke helt sængtheller. Slikestoffer r Eleklron klles hlvledere.alle dissetre typenestoffer er viktige for de rdiostyræbilenevåreog lle ndreelektiske pprter. I enlederhengerlletomenesmmenpåenmåtesomgjør t de elekronenei det yttersæsklletpå hvert tompå en måte flyær fritl Vi kn nestentenkeossdet slik t tomkjernenog de innersteelektronsklleneflyter i en "suppe" v elektroner. I Fgur l. Modell ov et qtom denneelektroruuppener det veldig les å flytte på elektronene. Dette er begynnelsenpå en rtikkelserie om elektrisitet, 69 om å forskjellige elektriske innretningene som brukes i en rdiosffrt bil. Vi skl sepåååde motorer, frtsregultordr,rdioer oq servber. Vi håper t leserne-vilforstå litt mer V hvordn tingene virker når vi hr kommet oss siennnom heleserien.det kn komme til nytte for å'ensom vit få mest mulig ut v bilen og hobbyen sin. 12

13 Æle metller er gode ledere, gull og s/lv er spesiellt gode. Men selv i ledeme er det noe som hindrer elekronene i å bevege seg. Atomkjernene tr litt plss, og det må litt lcft til for å skyve elektronene forbi lle disse i en leder. Dette fenomenet kller vi elektrisk motstnd. Siden det ikke er like stor plss til elektroner inne i lle ledere så betyr det også t lederne hr forskjellig motstnd. Figrn 2 viser oss et bilde på en elekrisk leder. Her er de store kulene tomene me de indre elekronskllene, mens de små svrte kulene er de fri elektronene som kn strømme giennom lederen. Jo flere frie elektroner det finnes ogjo bedre plss de hr, jo mindre elekrisk motstånd hr lederne. :.c-al o.;'rf'å.o'..n o 'olcr 3'å'.9:i..o'? ^. Elekfron _\_/o Flgur 2. Tve6nitt ov en leder O otot'd"t" Isoltoren er oppbygget på en helt nnen måæ. I disse hr lle elektronene fst plss i hvert sitt tom. Atomene er bundet. smmen på en måte som ikke tillternoen elektroner å bevege seg frin Derfor kn det ikke gå noen elekrisk strøm giennom isoltorene. Men det er mulig å rive løs elektroner fr overflten v isoltorene slik vi gjorde med kmmen. På den måten kn vi godt gi en isoltor en stor ldning. Men det blir ingen strøm v del Oppbyggingen v isoltorererofte sliktvikller den foret gitter. Vi l n nesten tenke oss det som om tomene er forbundet med hverndre ved hjelp v stenger. Den sisæ gruppen v mteriler er hlvlederne. De er egentlig bygget opp som isoltorer, men det er en del uregelmessigheter i gitterel Av den grunn kn det bli et overskudd v elektroner som kn bevege seg fritt Siden det ikke er så mnge fri elektroner som i en leder, så blir ledningsevnen dllrligere. Derfor klles disse mterilene hlvledere. Illvledere kn også være stoffer som hr underskudd på elektroner. Det er på en måæ "hull" som elektronene kn rille inn i. Dette tillter elektrone å vndre. Så snrt et elektron hr beveget seg inn i et hull blir det et nytt hull der elektronet vr, og et nnet elektron kn hoppe inn der. På det viset ser det også ut som hullene vndrer i motsft retning v elektronene. Hullene erpositive ldninger som på det viset beveger seg i motstt retning v bevegelsen til den negtive ldningen i elektronene. fort, og det blir snrt tomt på minuspolen og fullt på plusspolen. Dermed er det ingen spenning igien, btæriet er utldet. Vi må hnoen muligheterforåmålebåde strøm, spenning og motstånd. Det trenger vi for å kunne kople smmen ting og å finne ut hv de kn gjøre. Srøm måler vi ved å ælle nøll elekroner som går giennom en leder il6pt v en viss tid. Enheten vi måler med klles mpere. 1 mpere hr vi når det går elektroner giennom et tverrsnitt v en leder i løpet v et sekund- Måleistrumentene vi bruker teller ilfte elekronene direkte, men de merker styrken v st6mmen ved hjelp v ndre effekter. Spenningen måler vi med en enhet son heter volt. Det er itke så enkelt å forklre denne måleenheæn. Men vi kn si t en volt er den spenningen som skl til for å drive en str6m på 1 mpere gjennom en leder med en mostndpå olvn. Dermed fikk vi inn måleenheten for motstnd også. Deue er en viktig enhet, fordi den fortreller oss litt om hvor gode ledere og kontkter vi hr i vårt sysæm. Motstnden begrenser den strømmen vi kn få gjennom en leder når vi hr en viss spenning til rådigher Derfor ønsker vi t motstnden skl være minst mulig i ledningene fr btteriet til motorene. Men når vi lder et nikkelkdmium btteri fr et 12 volts blybtteri bruker vi en motstnd i ledningen for t vårt btæri ikke skl bli ødel$ v for stor ldesnøm. Smmenhengen mellom strøm, spenning og motstnd klles Oåns lov. Den skriver vi gjerne opp på følgende måte: SPenning = Motstnd x StrØm Ofte bruker vi også bokstver for å ngi strøm, spenning og motstnd: U: Spenning I : Søm R : Mostnd Det gir oss en mer kompkt måte å slcrive Ohms lov på: U=RxI Hv kn vi bruke denne loven til? J det kn være mye. IIr vi for eksempel funnet ut t motstnden i ledningen mellom btæriet og motoren i bilen vår hr en mostnd på 0,2 ohm så går det lec n å finne ut t det trenges 2 volt for å drive en str6m på 10 mpere gjennom ledningen: 2volt= 0,2 ohm x 10 mpere. STRØM. SPENNING OG MOTSTAND Det som er lir leit for oss d er t disse 2 voltene hr gåu Når vi skl få elektrisk strøm til å bevege seg i en leder med til å drive strømmen frm til motoren. Så d hr vi mistet 2 trenger vi en lft. S elv om en leder er meget god er en nesten ldri volt v btærispenningen. Er den på 7 vole så hr vi bre 5 volt perfekt. Det er lltid litt mostnd i den. Derfor må vi h en lft igien til å drive motoren rundt med. En nnen som hr bre 0,01 som driver sfømmen frmover. Den krften kller vi spenningen. ohm motstnd i sine motorledninger vil tpe bre 0,1 volt, dermed Spenning kn lges på mnge måter. Når vi grer håret lger vi en hr hn 6,9 volt igjen for å drive motoren sin rundt" Og det gir mer spenningjennom gnidningen mellom hår og km. Vi kn fåen frt. spenning fr kjemiske reksjoner. Det skjer i btærier. Eller vi kn få den fr mgnetfelt slik det skjer i elektriske genertorer. Mer om dette en gng senere. Spenningen oppstår på det viset t vi får smlet elektroner på et sted. Et nnet sted i nærheten vil det d være underskudd på elektroner. Mellom disse stedene virker det en kft som vi hr snkket om før. Den lrfæn er det vi kller spenningen. To slike steder kn være pluss og minuspolene på et btteri. Ved minuspolen er det mssekstr elektroner, mens detpåplusspolen er mngel på dem. S etter vi nå en leder mellom pluss og minus vil lle disse elektronene gi seg i vei og lge en strøm gjennom lederen. Er det en god leder vil lle elektronene flytte seg gnske r3

14 Klubbmesterskop TRCBK I9B9 I sommerhr det blin kjørt tre kvlifiseringsløptil klubbmesærskpeti TRCBK. Det siste,og vgiørendeble kjørt 3. september. C50 førerefr heletrøndelghddefunnetveientil sndtket på Flotten. Værgudenevr greie med ossdennegngenogså, enkeltesolgløinnimellom vrmetgodt. LøWtble kjørt som et vnlig løp, og det vr egnepremier for dgensvinnere. i løpeneble det giu 100poengtil vinneren, Ut fr plsseringene 98 til tedjemnnosv. Smenlgt telæde to 99 til ndremnn, bestepoengsummene. vnt nestensom ventet Trygve Olsen. IIn I debutntklssen hddeogsåvunnetet v de ndrekvl-løpene,og vr derforklr klubbmesteri debutntklssen. Like klr smmenlgwinnerfikk vi i klssenfor lisensførere, 2WD. IørgenPettersenfikk 200poengog stkkv medseieren, rett forn nespå l6psvinnerenøysteinasphjell. I klssenfor 4WD lisensførereble det seiertil OweHolm Olsen. Hn vnt bådel6pet og smmenlgtseieren. RESULTATER KLUBBMESTESKAP TRCBKI 989 Debutntklsse: TrygveOlsen 1. KermethStorhug 2. Morten Myrseth 3. Arve Pettersen 4. TorsteinLnglo Erling Nibe 6. StåleEkle 7. RorLilleik 8. Ketil Penersen 9. EspenFjelnseth 10. RuneJohnsen p 195p 193p 188p l86p l84p 184p 182p 179p 178p l76p L JonlngeSolem BergweinRin ErlendNibe GudmrurdSkwik MriusBerg Trond Repe Øksfjell Lisens2VYD 1. JørgenPecersen 2. ØysæinAsphjell 3. ThomsJolmsen 4. JensLien t4 ttsp L74p 17lp 167p 16qp r57p 200p 199p L97p 195p Nils ErlndHugen Llsens4WD l. OweHolm Olsen 2. Knut OveBøneth 3. ÆexnderGrnheim 4. Arve Sunnset Terje Stv 6. Christin Mrken Vidr Sæne IÆifMotrø RoylvlgneGjemble 190p 200p 198p 196p 195p 195p 194p 193p r92p I92p

15 Hobby Shop / s liåååfi',?åj8l',åxi',o '/ Alltid gode tilbud på: DeeureNr-erlen: ExspeRr-erten: Flcon 2WD kun 600,- Top Ct 2WD kun 1670,- Hot-Shot ll 4WD kun 1000,- RC-10 Grphite 2WD kun 2350,- Thunder Drgon 4WD kun 1118,- (funr kutetgret) PB Mustng 4WD kun 1160,- Ultim Pro 2WD kun 1840,- Ct XLS 4WD kun 2480,- RC-serr r',reo BEC MRC Sntn 4WD kun 1600,- Futb Attck-R kun Sgg,- Avnte 4WD kun 2875,- Futb Megtech Jun. kun 1055,- Optim Mid Cust.4WD kun 2128,- Vnquish 4WD kun 2040,. HOBBYT rshop% Tmiy, Kyosho, Schumcher, Associted m. fl. føret vi orginldeler til. ffia,bokseol 7OO2 TRONDHEIM Tlf Trondhelms godo hobbyforrctning sldon Igilt LLOruN PPDAL tlt c A o 09G28445 Størst i Kyosho-deler nord for Sinsenkrysset??? Vi tilbyr: W Kyoshodeler: Elektroniske frtsregultorer (reprerbre) Regultorene er små og lette Vitle mål: Bredde:- 29,5 mm længde: 39,O mm ISOA konstnt belstning: kr: 650r- Høyde: 23,0 m:n Velrh c25 g 3OOA Konstnt belstning: kr: BO0,-

16 RETUR: BURNOUT Tfondheim RC Bilklubb Postboks TRONDHEIM *i l,ili iii'ic,:1i.. i:irit{it$ :i::i.:it:' :::il!1liri.+;;il.i,'4,.::,liiil'r,

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rsch-Hlvorsen Oddvr Asen Illustrtør: Bjørn Eidsvik 7B NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 2011 Mterilet i denne publiksjonen er omfttet v åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Mer øving til kapittel 2

Mer øving til kapittel 2 Mer øving til kpittel 2 KAPITTEL 2 GEOMETRI OG MÅLING Oppgve 1 Oppgve 2 Oppgve 3 Anne hr vært på ferie til sine esteforeldre fr 28. juni til 9. ugust. Hvor mnge dger hr hun vært på ferie? Fr hun kom hjem

Detaljer

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon M, vår 008 Funksjonslære Integrsjon Avdeling for lærerutdnning, Høgskolen i Vestfold. pril 009 1 Arelet under en grf Vi begynner vår diskusjon v integrsjon, på smme måte som vi begynte med derivsjon, ved

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

Løsningsforslag TFE4120 Elektromagnetisme 24. mai = 2πrlɛE(r) = Q innenfor S =

Løsningsforslag TFE4120 Elektromagnetisme 24. mai = 2πrlɛE(r) = Q innenfor S = Norges teknisk nturvitenskpelige universitet Institutt for elektronikk og telekommuniksjon Side 1 v 5 Løsningsforslg TFE4120 Elektromgnetisme 24. mi 2011 Oppgve 1 ) Av symmetrigrunner må det elektriske

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

Øving 4: Coulombs lov. Elektrisk felt. Magnetfelt.

Øving 4: Coulombs lov. Elektrisk felt. Magnetfelt. Lørdgsverksted i fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 007. Veiledning: 9. september kl 1:15 15:00. Øving 4: oulombs lov. Elektrisk felt. Mgnetfelt. Oppgve 1 (Flervlgsoppgver) ) Et proton med hstighet

Detaljer

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål Fsit 9 Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Lineære funksjoner rette linjer. ƒ(x) = 4x + 5 ƒ() = 3 ƒ(4) = ƒ(6) = 9.6 ƒ(x) = -x b ƒ(x) = x b ƒ(x) = (x + ) 3 ƒ() = ƒ(4) = 8 ƒ(6) = 4 ƒ(x) = x 4 ƒ() = - ƒ(4) =

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Eksmen i : MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Det mtemtisk-nturvitenskpelige fkultet INF5110 - Kompiltorteknikk Eksmensdg : Onsdg 6. juni 2012 Tid for eksmen : 14.30-18.30 Oppgvesettet er på : Vedlegg

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

Vår 2004 Ordinær eksamen

Vår 2004 Ordinær eksamen år Ordinær eksmen. En bil kjører med en hstighet på 9 km/h lngs en rett strekning. Sjåføren tråkker plutselig på bremsene, men gjør dette med økende krft slik t (den negtive) kselersjonen (retrdsjonen)

Detaljer

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 8 Rom Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 809 Vi skl gå ett hkk mot venstre, og deler derfor med 10. 40 dl = (40 :10) L = 4 L Vi skl gå to hkk mot venstre, og deler derfor med 10 10 = 100.

Detaljer

Mer øving til kapittel 3

Mer øving til kapittel 3 Mer øving til kpittel 3 KAPITTEL 3 FUNKSJONER Oppgve 1 Tegn et koordintsystem og merk v punktene (1, 5) d (3, 2) ( 2, 3) e ( 3, 5) (4, 0) f (0, 4) Oppgve 2 Hvilke koordintpr hr de ulike punktene i koordintsystemet?

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013 Tll i rei Påygging terminprøve våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Skriv tllene på stnrform. 1 0,000 00015 2 19,6 millirer

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall 1 ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK SNART MATTE EKSAMEN Hvordn du effektivt kn forberede deg til eksmen Temhefte nr. 1 Hvordn du regner med hele tll Av Mtthis Lorentzen mttegrisenforlg.com Opplysning: De nturlige

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Institutt for matematiske realfag og teknologi EKSAMEN I FYS135 - ELEKTROMAGNETISME

NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Institutt for matematiske realfag og teknologi EKSAMEN I FYS135 - ELEKTROMAGNETISME NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE nstitutt for mtemtiske relfg og teknologi EKSAMEN FYS135 - ELEKTROMAGNETSME Eksmensdg: 12. desember 2003 Tid for eksmen: Kl. 14:00-17:00 (3 timer) Tilltte hjelpemidler: B2 - Enkel

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Løsningsforslag til øving 8. a = e m E

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Løsningsforslag til øving 8. a = e m E TFY414 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 16. Løsningsforslg til øving 8. Oppgve 1. ) C F = E = m Newtons. lov. Her er = e, så elektronets kselersjon blir = e m E ltså mot venstre. b) C Totlt elektrisk

Detaljer

Løsningsforslag SIE4010 Elektromagnetisme 5. mai 2003

Løsningsforslag SIE4010 Elektromagnetisme 5. mai 2003 Oppgve 1 Løsningsforslg SIE4010 Elektromgnetisme 5. mi 2003 ) Av symmetrigrunner må det elektriske feltet være rdielt rettet og uvhengig v φ, E = E(r)u r.vilrs være overflten til en sylinder med rdius

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 9 Numerisk integrasjon

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 9 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 9 Numerisk integrsjon Forståelsen v integrlet som et rel ligger til grunn når vi skl beregne integrler numerisk. Litt mer presist: Når f(x) 0 for lle x i

Detaljer

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Numerisk derivsjon og integrsjon utledning v feilestimter Knut Mørken 6 oktober 007 1 Innledning På forelesningen /10 brukte vi litt tid på å repetere inhomogene differensligninger og rkk dermed ikke gjennomgå

Detaljer

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11.

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11. Fktorisering Per G. Østerlie Senter for IKT i utdnningen per@osterlie.no 11. mi 013 1 Hv er fktorisering? Vi må se på veret å fktorisere. Hv er det vi skl gjøre når vi fktoriserer? Svret er: å lge fktorer.

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130 Andres Mhre April 13 Løsningsforslg til obligtorisk oppgve i ECON 13 Oppgve 1: E(XY) = E(X(Z X)) Setter inn Y = Z - X E(XY) = E(XZ X ) E(XY) = E(XZ) E(X ) X og Z er uvhengige v hverndre, så Cov(X, Z) =.

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 Utført v vlsrådet 2003/2004 INNLEDNING NSBK s Gemytt og Helseundersøkelse ble sendt ut i jnur 2004, med svrfrist i februr 2004. Lister

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 10 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok Uten hjelpemidler Oppgve E1 5 + 5 + 6 11 5 + 4 (5 + ) 5 + 4 7 10 6 + 8 d + ( + 1) 5 + 4 5 + 16 5 + 10 5 4 + 4 4 + 8 1 + + + + + + + + 49 49

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving Kpittel 5 Sttistikk og snnsynlighet Mer øving Oppgve 1 Digrmmet nefor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4? Hvor mnge elever er et i klssen?

Detaljer

Kapittel 3. Potensregning

Kapittel 3. Potensregning Kpittel. Potensregning I potensregning skriver vi tll som potenser og forenkler uttrykk som inneholder potenser. Dette kpitlet hndler blnt nnet om: Betydningen v potenser som hr negtiv eksponent eller

Detaljer

... JULEPRØVE

... JULEPRØVE Ashehoug JULEPRØVE 2014 9. trinn.... JULEPRØVE 2014.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres

Detaljer

Navn: Klasse: Ekstrahefte 2. Brøk

Navn: Klasse: Ekstrahefte 2. Brøk Nvn: Klsse: Ekstrhefte Brøk Brøk Oppg. ) Finn største felles fktor (sff) for teller og nevner ved å fktorisere. Bruk dette til å forkorte røken. 0 6 ) Finn minste felles multiplum (mfm) for nevnerne ved

Detaljer

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen C1 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Drmmen Hllermoen C1 Konnerud Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger c. 5 minutters

Detaljer

Kapittel 10 Setningsledd

Kapittel 10 Setningsledd Kpittel 10 Setningsledd 10.1 Kn de hjelpe oss? J, dem kn vi lltid stole på. Bestemor hns or i Spni. Henne esøker hn hver vinter. I dg inviterte mnnen som or i noleiligheten meg på kffe. De unge i yen krever

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 Flere utfordringer til kpittel 1 KAPITTEL 1 TALL OG TALLREGNING Oppgve 1 Forklr forskjellen på rsjonle og irrsjonle tll. Hv kjennetegner dem? Hvordn kn vi se t et tll er rsjonlt eller irrsjonlt? Skriv

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gittt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for yrkesfg for elever og privtisterr Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Antll sider i oppgven: 7 inklusiv forside og opplysningsside Del 1: oppgve 1-5

Detaljer

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper Brøk I dette kpitlet lærer elevene om røk som del v en helhet, der helheten kn være en mengde, en lengde eller en figur, og de skl lære om røk som del v en mengde. De skl lære å finne delen når det hele

Detaljer

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med centimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 19 millirder 9 10 = 19 10 = 1,9 10 0,089 10 = 8,9 10 10 = 8,9 10 Oppgve 6 6 8 Prosentvis

Detaljer

Bioberegninger - notat 3: Anvendelser av Newton s metode

Bioberegninger - notat 3: Anvendelser av Newton s metode Bioberegninger - nott 3: Anvendelser v Newton s metode 20. februr 2004 1 Euler-Lotk ligningen L oss tenke oss en populsjon bestående v individer v ulik lder. L n være mksiml lder. L m i være ntll vkom

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

Nytt skoleår, nye bøker, nye muligheter!

Nytt skoleår, nye bøker, nye muligheter! Nytt skoleår, nye øker, nye muligheter! Utstyret dere trenger, er som i fjor: Læreok lånes v skolen vinkelmåler, --9 og - -9-treknter, psser, lynt, viskelær, penn, A-rk til innføring og A klddeok. Og en

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Effektivitet og fordeling Vi skl svre på spørsmål som dette: Hv etyr det t noe er smfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på smfunnsøkonomisk og edriftsøkonomisk effektivitet? Er det en motsetning

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 3.1 Origo er skjæringspunktet mellom førsteksen og ndreksen. Koordintene til origo er ltså (0, 0). Førstekoordinten til punktet A er 15, og

Detaljer

Numerisk matematikk. Fra Matematikk 3MX (2002) Side

Numerisk matematikk. Fra Matematikk 3MX (2002) Side Numerisk mtemtikk Fr Mtemtikk 3MX (2002) Side 142 147 142 Kpittel 4: Integrlregning 47 NUMERISK MATEMATIKK pffiffiffiffiffi På lommeregneren finner du rskt t 71 er lik 8,426150, og t lg 5 er lik 0,698970

Detaljer

Kap. 3 Krumningsflatemetoden

Kap. 3 Krumningsflatemetoden SIDE. KRUMNINGSFLTEMETODEN I kpittel. og. hr vi sett t en bjelkes krefter og deformsjon kn beskrives ved fire integrler som henger smmen : Skjærkrft : V d Vinkelendring : φ M d Moment : M V d Forskyvning

Detaljer

... ÅRSPRØVE 2014...

... ÅRSPRØVE 2014... Delprøve 1 Ashehoug ÅRSPRØVE 014 9. trinn.... ÅRSPRØVE 014... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemiler (39 poeng) Alle oppgvene i el 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er et en regnerute. Her skl

Detaljer

Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning

Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning Norsk ysikklærerforening Norsk ysisk Selskps fggruppe for underisning YSIKK-KONKURRANSE 00 003 Andre runde: 6/ 003 Skri øerst: Nn, fødselsdto, hjemmedresse og eentuell e-postdresse, skolens nn og dresse.

Detaljer

Øving 13, løsningsskisse.

Øving 13, løsningsskisse. TFY455/FY3 Elektr & mgnetisme Øving 3, løsningsskisse nduksjon Forskyvningsstrøm Vekselstrømskretser nst for fysikk 5 Oppgve nduktns for koksilkbel ) Med strømmen jmt fordelt over tverrsnittet på lederne

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Del 2. Alle oppgaver føres inn på eget ark. Vis tydelig hvordan du har kommet frem til svaret. Oppgave 2

Del 2. Alle oppgaver føres inn på eget ark. Vis tydelig hvordan du har kommet frem til svaret. Oppgave 2 Del 2 Alle oppgver føres inn på eget rk. Vis tydelig hvordn du hr kommet frem til svret. Oppgve 1 Figuren viser sidefltene til et prisme. Grunnflten og toppflten mngler. ) Hvilken form må grunn- og toppflten

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mer øving til kpittel 1 KAPITTEL 1 TALL OG TALLREGNING Oppgve 1 Finn svret ve hoeregning. Velg to v oppgvene og forklr hvilken strtegi u hr rukt. 27 + 38 e 160 70 i 130 4 35 + 75 f 19 5 j 6 7,5 58 + 42

Detaljer

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen Loklt gitt eksmen 2013 Prktiske opplysninger til rektor Fg: MATEMATIKK 1TY for yrkesfg Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 30.5.2013 Antll foreredelsesdger: Ingen Forhold som skolen må være oppmerksom på: Eksmenen

Detaljer

Forkunnskaper i matematikk for fysikkstudenter. Trigonometri. Omregning mellom grader og radianer skjer etter formelen nedenfor:

Forkunnskaper i matematikk for fysikkstudenter. Trigonometri. Omregning mellom grader og radianer skjer etter formelen nedenfor: Forkunnskper i mtemtikk for fysikkstudenter.. Vinkelmål. Vinkler måles trdisjonelt i grder. Utgngspunktet er d t en hel sirkel deles i 6 like store deler, der her del klles en grd. En grd kn deles inn

Detaljer

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning

Detaljer

NM Offroad 1:10 2WD & 4WD i Moss

NM Offroad 1:10 2WD & 4WD i Moss I n n h e r r e d R C B i l k l u b b NM Offroad 1:10 2WD & 4WD i Moss Videosnutt fra NM i Moss. Klikk her 6 medlemmer fra Innherred RC Bilklubb deltok på NM 1:10 Offroad Lørdag 20. og Søndag 21. Oktober

Detaljer

1P kapittel 3 Funksjoner

1P kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i ok 1P kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i ok 3.1 Origo hr koordintene (0, 0). Vi finner koordintene til punktene ved å lese v punktets verdi på x-ksen og y-ksen. A =

Detaljer

LEDDVIS INTEGRASJON OG DERIVASJON AV POTENSREKKER:

LEDDVIS INTEGRASJON OG DERIVASJON AV POTENSREKKER: LEDDVIS INTEGRASJON OG DERIVASJON AV POTENSREKKER: Vi ntr t potensrekken n x n n= konvergerer i ( R, R), R >, med summen s(x). D gjelder: og s (x) = n n x n for hver x med x < R, s(t) dt = n= (Dette er

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgver i mtemtikk, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. For 4. klsse enyttes nå etegnelsen mønstre for et som i 1995 le omtlt som lger. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri

Detaljer

BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i attraktive omgivelser

BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i attraktive omgivelser Nøtterøy - Bergn BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i ttrktive omgivelser NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL Å SIKRE DEG EN TIDSRIKTIG BOLIG I DETTE FLOTTE OMRÅDET Illustrsjonsfoto - Kundetilpsset hustype

Detaljer

Løsningsforslag Kollokvium 1

Løsningsforslag Kollokvium 1 Løsningsforslg Kollokvium 1 30. jnur 015 Her finner dere et løsningsforslg for oppgvene som ble diskutert på Kollokvium 1. Oppgve 1 Regning med enheter ) Energienheten 1 ev (elektronvolt) er definert som

Detaljer

Fakultet for realfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007

Fakultet for realfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Msteroppgve i mtemtikkdidktikk Fkultet for relfg Ho/gskolen i Agder - V ren 2007 Integrl og integrsjon Roger Mrkussen Roger Mrkussen Integrl og integrsjon Msteroppgve i mtemtikkdidktikk Høgskolen i Agder

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for elever og privatister. Antall sider i oppgaven: 8 inklusiv forside og opplysningsside

Fag: Matematikk 1T-Y for elever og privatister. Antall sider i oppgaven: 8 inklusiv forside og opplysningsside Loklt gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 25. mi Antll sider i oppgven: 8 inklusiv forside og opplysningsside Eksmenstid: Hjelpemidler under eksmen:

Detaljer

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 601 Vi skl gå ett hkk mot høyre, og gnger derfor med 10. 14 cm 14 10 mm 140 mm c Vi skl gå to hkk mot høyre, og gnger derfor med 10

Detaljer

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve.

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET MER ØVING Oppgve 1 Digrmmet neenfor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4?

Detaljer

Årsprøve trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1

Årsprøve trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1 Årsprøve 2015 9. trinn Del 1 Nvn: Informsjon for del 1 Prøvetid: Hjelpemidler på del 1: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: 5 timer totlt. Del 1 og Del 2 skl deles ut smtidig Del 1 skl du levere

Detaljer

LEDDVIS INTEGRASJON OG DERIVASJON AV POTENSREKKER: a n x n. R > 0, med summen s(x). Da gjelder: a n n + 1 xn+1 for hver x < R.

LEDDVIS INTEGRASJON OG DERIVASJON AV POTENSREKKER: a n x n. R > 0, med summen s(x). Da gjelder: a n n + 1 xn+1 for hver x < R. LEDDVIS INTEGRASJON OG DERIVASJON AV POTENSREKKER: Vi ntr t potensrekken konvergerer i ] R, R[, n x n R >, med summen s(x). D gjelder: s (x) = n n x n 1 for hver x < R, og s(t)dt = n n + 1 xn+1 for hver

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVESITETET I OSLO Det mtemtisk-nturvitenskpelige fkultet Eksmen i: FYS1120 Elektromgnetisme Eksmensdg: 5. oktober 2015 Tid for eksmen: 10.00 13.00 Oppgvesettet er på 8 sider. Vedlegg: Tilltte hjelpemidler:

Detaljer

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka Kpittel 4 Kombintorikk og snnsynlighet Løsninger til oppgver i bok 4.4 Oppgve 4.2 løst ved multipliksjonsprinsippet: multipliksjon v de ulike vlgmulighetene v forretter, hovedretter og desserter gir uttrykket

Detaljer