ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02."

Transkript

1 ELEKTRISITET - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen Naturfag 1 Høgskolen i Bodø Revidert av Lene, Øyvind og NN

2 Innledning Dette forsøket handler om å undersøke sammenhengen mellom strøm, spenning og resistans. Dette skal gjøres ved å sette opp en enkel strømkrets og gjøre målinger og beregninger. Forsøket egner seg bra å utføre på tiende trinn i grunnskolen. I kunnskapsløftet står følgende for etter tiende trinn: Elevene skal kunne forklare resultater fra forsøk med strømskretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon. (LK06) Aktiviteten er hentet fra undervisning om elektrisitet på lærerutdanningen ved HIBO, naturfag 1 18\ Teori Elektrisk ladning er et grunnleggende begrep når vi snakker om elektrisitet. Det finness to typer ladning, positiv og negativ. Kreftene mellom ladde gjenstander kaller vi elektriske krefter. Gjenstander som har samme ladning frastøter hverandre, mens gjenstander med ulik ladning tiltrekker hverandre. Når vi snakker om gjenstander så er disse gjenstandene bygd opp av atomer. Disse atomene kan ha ulike ladninger avhengig av forholdet mellom elektroner og protoner. En gjenstand som er negativt ladd, har overskudd av elektroner En gjenstand som er positivt ladd, har underskudd av elektroner (Callin, C 1997 s. 194) Elektrisk ladning har symbolet Q og enheten er coulomb, C. Elektrisk strøm kan man forklare ved å se for seg strømmende vann i en elv der vannet er ladde partikler som transporteres. Vi måler strøm, I, ved å se hvor mye ladning som passerer per tid. Enheten for strøm er ampere, A. Strømmens retning defineres fra positiv til negativ pol. I midlertidig vil elektronene bevege seg fra negativ til positiv pol i en krets. Det er en elektrisk kraft som får ladningen til å strømme gjennom en ledning. Denne kraften kaller vi spenningen og den får elektronene til å bevege seg i samme retning. Vi setter kraft i anførselstegn, fordi det er uheldig å kalle spenning en kraft. Spenningen, U, defineres som det arbeidet, W, som denne kraften gjør per ladning, Q. Enheten for spenning er volt, V. Et batteri kan være et eksempel på en spenningskilde som setter fart på elektronene. Når vi skal måle strøm og spenning kan vi bruke ampermeter og voltmeter. Når man måler strøm kobler vi amperemeteret i serie med komponenten vår. Skal man måle spenning kobler man voltmeteret i parallell med komponenten.

3 Motstanden som strømmen møter på kalles resistans. Elektronene kolliderer og mister energi som de må tilføres på nytt fra spenningskilden. Resistansen varierer fra ulike stoffer. For eksempel vil tynne og lange ledere gir større resistans enn tykke og korte. Legger vi spenning over en komponent er det resistansen i komponenten som bestemmer hvor stor strømmen blir. (Callin, C 1997 s. 201) Forholdet mellom resistans, strøm og spenning utrykkes slik: Enheten for resistans er ohm, Ω. Oppkalt etter Georg Simon Ohm. Han gjorde også noen interessante observasjoner som vi i dag refererer til som Ohms lov. Han fant ut at spenningen over en metallisk leder ved konstant temperatur er proporsjonal til strømmen gjennom den. U = R I. Dobler vi spenningen dobler vi også strømmen. Materiell og metode Utstyr Utstyret som burde være tilgjengelig for elevene under gjennomføringen av aktiviteten. Strømforsyning, 1-12 V En motstand med hemmelig antall Ω Lyspærer og pæreholdere Ledninger Batterier 4,5 V Div voltmetre, amperemetre og multimetre Dette er mer eller mindre ganske standard utstyr og man må ikke ha alt for å gjennomføre aktiviteten. Men det kan være viktig å ha et godt utvalg siden denne aktiviteten legger opp til at elevene selv skal prøve å lage en krets for å løse oppgaven på. Framgangsmåte Hver gruppe skal utforme et forsøk der hensikten er å undersøke sammenhengen mellom strøm, spenning og resistans. I resultatet skal det være minst en beregning av resistans. Hver gruppe starter med å lage en skriftlig plan for sitt forsøk som skal godkjennes av lærer før gruppen hiver seg i gang. Planen må inneholde følgende informasjon:

4 Utstyr som skal brukes Framgangsmåte (Hva skal måles, inkludert et koblingsskjema) Plan for hvordan resultatene skal bearbeides. (hvilke beregninger skal gjøres?) I Figur 1 ser vi koblingsskjemaet vår gruppe ble enige om. I Figur 1: Koblingsskjema. Tegnet av Øyvind Nilsen figur 2 ser vi et bilde som viser hvordan vi målte spenningen over motstanden vår. Figur 3 viser hvordan vi målte strømmen ved å seriekoble amperemeteret i kretsen. Figur 4 viser ett samlet bilde av utstyret vi brukte. Vi ble enige på gruppa om å måle strøm og spenning tre ganger i samme strømkrets. Det vi forandret på mellom hver gang var spenningen. Noe som er viktig å huske på ved forsøk med Figur 2: Måling. Foto: Øyvind Nilsen elever er at dem er klar over hvordan dem måler strøm og spenning. Setter man multimeteret på ampere og parallellkobler kan man fort ta en sikring. Figur 3: Måling. Foto: Øyvind Nilsen Figur 4: Utstyret. Foto: Øyvind Nilsen

5 Resultater Første måling - 4V på apparat U 3,8V I 0,03 R = U / I 100 Andre måling 6V på apparat U 5,8V I 0,05 R = U / I 102 Tredje måling 8V på apparat U 7,8V I 0,07 R = U / I 99 Ω Gjennomsnittlig 100,33 Ω Målingene ble gjort med ett multimeter som ble flyttet på, fra serie til parallell, avhenging hva vi skulle måle. Sammenheng mellom U I og R Spenning i Volt U=RI ,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 Strøm i Ampere Figur 5: sammenhengen mellom U, I og R Laget av Øyvind Nilsen Resultatene er plottet inn i en graf ved hjelp av Exel i figur 5.

6 Drøfting Naturvitenskapelig drøfting I figur 5 har vi framstilt resultatene våre i en graf som viser sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Vi ser at tegner vi en linje gjennom målingene våre slik vi har gjort så ser vi at det blir tilnærmet lik en rett linje. Dette tyder på at observasjonene gjort av Georg Simon Ohm som sier at for en metallisk motstand med konstant temperatur er spenningen over motstanden proporsjonal med strømmen gjennom motstanden (Callin, C 1997 s. 202) De små variasjonene vi registrerte kan komme av at temperaturen ikke hadde stabilisert seg da vi tok avlesningen, og det faktum at vår motstand ikke var en ideell motstand. Ohms lov gjelder for ideelle motstander med konstant temperatur. Naturfagdidaktisk drøfting Denne oppgaven skal gjøres i samarbeid med andre. Grupper på 3-4 elever er å anbefale, og det kan være lurt at læreren har en finger med i spillet på hvordan sammensettingen blir. Det kan også gjøres som et parsamarbeid hvis man har få elever. Når man setter sammen grupper må man tenke over at dette med at strøm, prøving og feiling med kretser, kobling av ledninger osv er generelt er guttenes drøm. (Sjøberg, S 2004 kap 10) Det er ikke noe negativt det! Men vist man frykter at jentene ikke får sluppet til i arbeidet med å planlegge/lage kretsen så kan man i hvert fall prøve å unngå grupper med en enslig jente og 3 veldig aktive gutter. Den første delen av oppgaven er å planlegge hvordan gruppen skal kunne undersøke dette forholdet. Problemstillingen/hypotesen er gitt mens fremgangsmåten og resultatet vil være åpent. Dette tilsvarer en toer i grad av frihet etter Andressons skjema. (Marion, P 1994 s.8) Det at elevene selv kan prøve og feile på denne måten kan inspirere til økt entusiasme over forsøket, men det tar til gjengjeld mer tid enn om fremgangsmåten var fastbestemt. Tanken er at diskusjonen mellom elevene skal stimulere til et godt læringsmiljø. At lærer skal i dette tilfellet gå rundt å godkjenne planen for forsøket kan også være en fallgruve hvis man har mange grupper. Det kan jo skje at hvis lærer bruker lang tid på en gruppe så går mye tid til venting for de andre gruppene. Antall grupper bør altså ikke være høy grunnet dette. Har man en stor klasse og fortsatt vil gjøre dette forsøket går det ann at man legger mer føring for fremgangsmåten. Man kan for eksempel ta brainstorming fra alle gruppene på tavla og bli enige om en eller flere mulige og gode framgangsmåter. En annen ting en burde tenke på er når skal man gjøre dette. Siden det er nokså mange begreper som skal sitte for å få fult utbytte

7 her så kan det være lurt å ha hatt litt om disse begrepene på forhånd. Det er mange ganger fint å starte på nytt stoff med en aktivitet først, men da kan det være lurt og ikke ha en for komplisert aktivitet. Konklusjon Denne aktiviteten er et praktisk og variert forsøk som vil passe bra å gjøre i en tiendeklasse. Rammebetingelsene vil ha mye og si for om dette vil være vellykket. Dette er det opp til læreren å vurdere, eventuelt justere aktiviteten.

8 Litteraturliste Callin, C(1997) Ergo fysikk 2FY grunnbok. Aschehoug. Kunnskapsløftet 06 Marion, P(1994) Feltarbeid i skolen. Biologi 4. Sjøberg, S(2004) Naturfag som allmenndannelse En kritisk fagdidaktikk. Gyldendal akademiske.

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Informasjon om skoleprogrammet Elektrisitet og magnetisme ligger som grunnlag for vårt tekniske samfunn. Vi vil vise elevene

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt.

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. NATRONBOMBE Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. Aktiviteten som vi her skal presentere, har vi valgt å kalle for natronbombe. Kort og greit går den

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Øyet. Cecilia Richter. Hilde Pettersen. Remi André Antonsen. Høgskolen i Bodø/ Institutt for lærerutdanning og kulturfag Vår 2009

Øyet. Cecilia Richter. Hilde Pettersen. Remi André Antonsen. Høgskolen i Bodø/ Institutt for lærerutdanning og kulturfag Vår 2009 Høgskolen i Bodø/ Institutt for lærerutdanning og kulturfag Vår 2009 Allmennlærerutdanningen/ Naturfag 1 Eksamenskode/ NA125L 001 Mappetekst/ Kropp og helse Øyet av Cecilia Richter Hilde Pettersen Remi

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation.

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation. LÆRERENS D IGITALBOK 3 LDB Flere oppgaver Løsningsforslag Kapittelprøve Verktøyopplæring Twig-arbeidsark Kopioriginaler Kapittel 3 er geometrikapitlet. På 8. trinn har vi valgt å konsentrere oss om konstruk

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det.

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det. Kompendium Halvledere Stoffer som leder elektrisk strøm kalles ledere. Stoffer som ikke leder elektrisk strøm kalles isolatorer. Hva er da en halvleder? Litt av svaret ligger i navnet, en halvleder er

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Esten Øyen Fremmegaard Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 20 Hovedveileder: Erling Ildstad,

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Svein Lie, Carl Angell & Anubha Rohatgi

Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Svein Lie, Carl Angell & Anubha Rohatgi Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole Svein Lie, Carl Angell & Anubha Rohatgi Unipub 2010 Unipub 2010 ISBN 978-82-7477-468-1 Henvendelser om denne boka rettes til: T: 22 85 33 00

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Guttenes valg av utdanning i biologi

Guttenes valg av utdanning i biologi Guttenes valg av utdanning i biologi "Survival of the Females... Et biologifag uten mannlig tilstedeværelse, er det framtiden?" Vegard Ovesen Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2010

Detaljer