Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole"

Transkript

1 Oppgave 3 -Motstand, kondensator og spole Ole Håvik Bjørkedal, Åge Johansen 18. november 2012 Sammendrag Rapporten omhandler hvordan grunnleggende kretselementer opptrer i likestrøm og vekselstrømkretser. Den beskriver også hvordan hvordan spenning og strøm varierer ved ulike kretselementer. 1

2 Innhold 1 Forord 3 2 Teori Kondensator Bestemmelse av resistans ved måling av strøm og spenning Innledning Resultater Diskusjon Resistansmåling med digitalmultimeter Resultater Utladning av kondensator Innledning Konstanter Resultater Diskusjon Vedlegg 10

3 1 Forord Denne rapporten er basert på resultater fra laboratoriedelen av fysikkurset TFY4120. Rapporten omhandler "Oppgave 3 motstand, kondensator og spole". Hovedfokuset har vært på likestrøms RC-kretser. Vi vil gjerne Lene Guddal for ypperlig veilledning gjennom hele kurset. 2 Teori 2.1 Kondensator En kondensator består av to ladningsbærere adskilt av et vakuum, eller en isolator. Kondensatorer kan lades opp ved å påføre dem en spenning V, noe som vil lade de to sidene med en ladning hhv. + og - Q. Om kretsen brytes eller spenningen slås av, vil kondensatoren da ha en lagret potensiell energi som kan utløses ved å lukke kretsen. (Ligning 1). 1 U = 1 QV (1) 2 Kondensatorens lagringsevne blir kalt dens kapasitans (C) og har enhet Farad [F]. Kapasitans er denert i ligning 2, der Q er ladningen lagret, og V a b dieransen i potensiale mellom de to sidene. C = Q V ab (2) L = NΦ I (3) 3 Bestemmelse av resistans ved måling av strøm og spenning 3.1 Innledning I denne oppgaven skal strømmen og spenningen bestemmes i en krets bestående av et amperemeter, voltmeter og en motstand. Ved å koble på to forskjellige måter får man faktiske målinger, se gur 1. I kobling a) vil man måle korrekt spenning, mens amperemeteret vil vise summen av strømmen I R gjennom både R og I V. Dermed vil strømmen i kobling a) vise I R = I I V. 3

4 Hensikten med oppgaven blir derfor å beregne reell strøm og spenning ved hjelp av korrigerte verdier. Ved å løse med hensyn på R får man: V = R(1 I V ) = I V R V (4) R = V 1 I V = V I V R v (5) R = V I (6) Problemet som oppstår kan man se ved å sammenligne ligning 5 og 6. Problemet løser vi ved å koble kretsen om til kobling b). Der er det strømmen som viser den riktige verdien, mens spenningen viser summen av spenningsfallene over R og amperemeteret. Spenningen over voltmeteret blir da: V = I(R A + R) (7) Løser igjen med hensyn på R, for å få den korrigerte: R = V R AI I = V I R A (8) Den korrigerte ligningen 8 er igjen forskjellig fra den ukorrigerte (ligning 6. 4

5 Figur 1: Figuren viser koblingsskjemaet for oppsettet a) og b) 3.2 Resultater Kobling a) R 3,ukorrigert = 217, 4Ω R 1,ukorrigert = 6818, 18Ω R 3,korrigert = 227, 3Ω R 1,korrigert = 1034Ω Prosentvis-forskjell: R 3 = 3, 4% R 1 = 4, 4% 5

6 Kobling b) R 3,ukorrigert = 277, 8Ω R 1,ukorrigert = 10kΩ R 3,korrigert = 226, 27Ω R 1,korrigert = 9, 948kΩ Prosentvis-forskjell: R 3 = 18, 5% R 1 = 0, 5% 3.3 Diskusjon Forskjellen mellom ukorrigert og korrigert verdi ligger innenfor 5%, med unntak av R 3 for kobling b). For denne var imidlertid utslaget svært lite, slik at det var vanskelig å lese av nøyaktige verdier, som mest sannsynlig har påvirket nøyaktigheten. Grunnet lavere motstand vil også selvsagt R A utgjøre en tilsvarende større del siden den er koblet i samme paralell som R. Dette står i motsetning til kobling a) der R V og R A står utenfor parallellen R går i. 4 Resistansmåling med digitalmultimeter Den indre resistansen R A i amperemeteret som ble brukt som kretselement i oppgave (6.1.1), samt R1, R2, R3 ble målt ved hjelp av et digitalt multimeter, ved å koble kretselementene direkte inn i det digitale multimeteret. 4.1 Resultater Tabell 1: Resulater av motstandsbestemmelse Kretselement Motstand [Ω] R 3 228,0 R 2 1, R 1 10, R A 51,5 6

7 5 Utladning av kondensator 5.1 Innledning Motstanden R vil utlade kondensatoren, gjenstående lading (S = k I) kan leses av på galvanometeret. Først måles gjenstående ladning med kondensator C. Utslaget ble lest av som funksjon av tiden med intervaller på 30 sekunder og senere ett minutt. Deretter ble utladningskurven plottet. Formålet med oppgaven er å nne tidskonstanten τ for RC-kretsen, sammenligne eksperimentell og sammenlign denne med den teoretiske, gitt med konstnantene for R og C. τ er denert som: τ = RC (9) strømmen gjennom kretsen vil nå bli gitt av uttrykkene: I 1 = I 0 /e = 0, 368I 0 (10) τ bestemmes ekspreminentelt ved å måle tiden det tar å redusere strømmen fra I = I 0 til I = I 0 /e. I 0 kan bestemmes hvor som helst på utladningskurven. For kondensatoren C x vet man ikke kapasitansen. τ x skal bestemmes eksprimentelt, ved å måle utladningen 10 ganger. Deretter bestemmes kapasitansen C x fra tidskonstanten og motstanden (som er kjent) fra ligning (9). Figur 2: Figuren viser koblingsskjemaet for oppgaven 7

8 5.1.1 Konstanter Tabell 2: Konstanter gitt i forsøket C F R Ω S Resultater Figur 3: Figuren viser S plottet mot τ, y-aksen er logaritmisk, noe som gjør at grafen blir lineær. Finner tidskonstanten, τ: 0, = 35, 3 = S 1 (11) Leser av τ verdi ut fra S 1 på gur 3. τ = 255 s Sammenligner med verdi for τ = R C = 240s (12) For motstanden C x ble τ x målt til 49,5 s, ved utladning fra S 0 = 96 til S 1 = 20 Regner ut C x : C = τ x (13) R 49, = 2, F 8

9 Finner usikkerheten: Regner ut τ og R: C C = ( τ τ )2 + ( R R )2 (14) C x C x = τ = 1, 2s R = Ω ( 1, 2 49, 5 )2 + ( )2 = 0, 024 (15) C x = 0, 024 2, = 5, F (16) 5.3 Diskusjon Tidskonstanten for motstand C x er trolig feil, da det ble målt utladning fra S 0 = 96 til S 1 = 20. I ettertid ble det oppdaget at dette vil gi en feilaktig τ, da tidskonstanten egentlig burde vært målt ut ifra 0, 368 I 0. Ved S 1 = 20 vil dette gi 0, 208 I 0. Resultatene fra de andre delene av oppgaven samsvarer bra med de forventede verdiene, noe som tyder på at forsøket er blitt utført på en nøyaktig og god måte. 9

10 6 Vedlegg 1. Måledata Referanser [1] Young H.D, Freedman R.A, Ford A.L Univeristy physics with Modern Physics, 13th ed.; Pearson Education Limited, USA, 2011 Ole Håvik Bjørkedal Trondheim, 18. november 2012 Åge Johansen Trondheim, 18. november

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Laboratorieøvelse i FY3-Elektrisitet og magnetisme Vår Fysisk Institutt, NTNU Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Oppgave -Spenning i krets a: Mål inngangsspenningen og spenningsfallet

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Esten Øyen Fremmegaard Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 20 Hovedveileder: Erling Ildstad,

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

Universitetet i Bergen Fysisk institutt

Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE 216 - våren 1999 Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Gruppe 1 Jørn

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Konstruksjoner og materialer/maskin Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Lars Topnes Fagansvarlig: Vidar Hansen Lars

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120 Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120 Likestrømskretser med motstander Strøm og spenning er alltid i fase. Ohms lov: V = RI Effekt er gitt ved: P = VI = RI 2 = V 2 /R Kirchoffs lover: Summen av

Detaljer

Batteriovervåking. Øystein Andreas Aarflot. Master i elektronikk. Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development

Batteriovervåking. Øystein Andreas Aarflot. Master i elektronikk. Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development Batteriovervåking Øystein Andreas Aarflot Master i elektronikk Oppgaven levert: Juli 2009 Hovedveileder: Trond Ytterdal, IET Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Farer ved strøm og spenning

Farer ved strøm og spenning Farer ved strøm og spenning Skadeomfanget ved elektrisk støt avhenger hovedsakelig av følgende faktorer [1]: Type strøm, eksponeringstid, strømstyrke og strømbane gjennom kropp. 1. Type strøm AC strøm

Detaljer

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen. Oppgave 1 a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da verdier av er kjent gjennom resultater i form av,, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

Detaljer

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng.

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. FORORD Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. Formålet med oppgaven har vært å se om man kan

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsfag Universitetet i Agder Høst 2009. Masteroppgave

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsfag Universitetet i Agder Høst 2009. Masteroppgave Masteroppgave i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsfag Universitetet i Agder Høst 2009 Masteroppgave Etterspørselen etter leie av næringslokaler i Kristiansand: Status i dag, videre

Detaljer

Realisering og utprøving av hastighetsmåler for tredemølle

Realisering og utprøving av hastighetsmåler for tredemølle Realisering og utprøving av hastighetsmåler for tredemølle Sven Verner Niklas Bengtsson Master i teknisk kybernetikk og robotikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Øyvind Stavdahl, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Informasjon om skoleprogrammet Elektrisitet og magnetisme ligger som grunnlag for vårt tekniske samfunn. Vi vil vise elevene

Detaljer

Lading av elbil med EV PowerCharger. Magnus Grøtterud Jonathan Jørstad Sindre Heimly Brun Tor Martin Iversen

Lading av elbil med EV PowerCharger. Magnus Grøtterud Jonathan Jørstad Sindre Heimly Brun Tor Martin Iversen Lading av elbil med EV PowerCharger Magnus Grøtterud Jonathan Jørstad Sindre Heimly Brun Tor Martin Iversen Institutt for Elkraftteknikk NTNU 2010 Forord Bruken av elektriske biler øker, og reduksjon

Detaljer

Funksjoner, likningssett og regning i CAS

Funksjoner, likningssett og regning i CAS Funksjoner, likningssett og regning i CAS MKH, TUS 2014, GeoGebra 4.4 Innholdsfortegnelse Funksjoner og likningssett i GeoGebra... 2 Introduksjon til lineære funksjoner... 2 Oppgave om mobilabonnement...

Detaljer

Kombinatorikk og sannsynlighetsregning

Kombinatorikk og sannsynlighetsregning Kombinatorikk og sannsynlighetsregning Aasum, Jon-Henning & Maers, Rafael Lukas 1. april 2014 Sammendrag Denne artikkelen forsøker å gi en god forklaring på grunnleggende kombinatorikk og sannsynlighetsregning,

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Oppgavebok 2009, Elforlaget, NELFO 2. utgave / 1. opplag Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven og fotografiloven, eller i strid med avtaler

Detaljer

Elektrondiffraksjon. Hanne Synnøve Pettersen Linde, Magnus Holter-Sørensen Dahle Institutt for fysikk, NTNU, N-7491 Trondheim, Norge.

Elektrondiffraksjon. Hanne Synnøve Pettersen Linde, Magnus Holter-Sørensen Dahle Institutt for fysikk, NTNU, N-7491 Trondheim, Norge. Elektrondiffraksjon Hanne Synnøve Pettersen Linde, Magnus Holter-Sørensen Dahle Institutt for fysikk, NTNU, N-7491 Trondheim, Norge Februar 2013 Sammendrag Det ble i dette forsøket fremstilt bilder av

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

OPTIMAL PRODUKSJON AV REAKTIV EFFEKT I REGIONALNETTET I TELEMARK & VESTFOLD

OPTIMAL PRODUKSJON AV REAKTIV EFFEKT I REGIONALNETTET I TELEMARK & VESTFOLD OPTIMAL PRODUKSJON AV REAKTIV EFFEKT I REGIONALNETTET I TELEMARK & VESTFOLD Martin Eldrup Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Olav B Fosso, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs.

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs. Eksamen i: MET 040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 31 Mai 2007 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

8 Likninger med to ukjente rette linjer

8 Likninger med to ukjente rette linjer 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin.

Detaljer