7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET I KOMBINASJONER 7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET TIL VEKSELSTRØM I KOMBINASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET I KOMBINASJONER 7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET TIL VEKSELSTRØM I KOMBINASJONER"

Transkript

1 78, ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET T VEKETØM KOMBNAJONE EEKOPNG AV ETAN - POE - KONDENATO Tre komponenter er koplet i serie: ren resistans, spole med resistans- og reaktiv del samt ideell kondensator. Figur 7.3. X X mpedanstrekant for en krets med resistans, spole og kondensator i serie: Figur X c X 53,79 X c ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

2 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE 2 mpedansen ved bruk av phytagoras: ( ) ( jx jx ) mpedansen ved kompleks regning: jx jx s s X X s impedansen i kretsen () impedansen i spolen () resistansen () resistansen i spolen () induktiv reaktans i spolen () kapasitiv reaktans i kondensatoren () faseforskyvningsvinkel i kretsen () faseforskyvningsvinkel i spolen () Den induktive reaktansen og den kapasitive reaktansen er 80 forskjøvet fordi: i en ideell spole ligger spenningen 90 før strømmen. i en ideell kondensator ligger strømmen 90 før spenningen. ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

3 78,977 78, ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE 3 penningstrekant for en krets med resistans, spole og kondensator i serie: Effekttrekant for en krets med resistans, spole og kondensator i serie: Figur Figur c Q c Q 53,79 53,79 P P c Q c j j P P jq jq spenningen i kretsen (V) tilsynelatende effekt i kretsen spenningen over resistansen (V) (VA) s spenningen over resistansen s tilsynelatende effekt i spolen i spolen (V) (VA) spenningen over den induktive P aktive effekten i resistansen delen av spolen (V) (W) spenningen over hele spolen (V) P s aktive effekten i spolen (W) spenningen over kondensatoren (V) Q reaktiv effekt i spolen (VAr) faseforskyvningsvinkelen i kretsen () Q reaktiv effekt i kondensatoren s faseforskyvningsvinkelen i spolen () (VAr) ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

4 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE 4 Eksempel 7.3. En resistans på 00 blir koplet i serie med en kondensator på 70 og en ikke ideell spole med resistansdel på 20 og reaktansdel på 20. Kretsen blir tilkoplet 230 V med frekvens 50 Hz. a) Finn kretsens totale impedans og faseforskyvningsvinkel. b) Hva blir spenningsfallene over komponentene? c) Beregn kretsens tilsynelatende effekt. d) Frekvensen endres 60 Hz ved 230 V. Finn ny impedans og faseforskyvningsvinkel for kretsen. øsning: a) Total impedans og faseforskyvningsvinkel: jx jx j20 j , 6 b) penningsfallene: 230V 77 A 30,, 77A 00 77V jx 20 j20 2, 780, 5, 77A2, 7 25, 3V X, 77A70 23, 9V c) Tilsynelatende effekt: 230V, 77A 407, VA ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

5 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE 5 d) Ny impedans og faseforskyvningsvinkel ved 60 Hz: X mH 2 f 2 50Hz 45, 5F 2 f X 2 50Hz 70 X f Hz H 44 X 58, 3 f Hz , 5 0 F jx jx j44 58, , 5 ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

6 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE 6 PAAEKOPNG AV ETAN - POE - KONDENATO Tre komponenter er koplet i parallell: ren resistans, spole med resistans del og ideell kondensator. Figur X X Når en skal tegne vektordiagram må den vektoren som representerer den konstante verdi for en parallellkopling tegnes langs den reelle akse (x-aksen). en parallellkopling er spenningen konstant. Fra tidligere vet vi at for en spole kommer spenningen før strømmen og for en kondensator kommer strømmen før spenningen. Figur A viser vektordiagram av en ideell spole og en ideell kondensator som er koplet i parallell med andre komponenter. Figur A deell spole deell kondensator Vi ser at for en parallellkopling får vi induktivlast når vektorene for strøm, impedans- og tilsynelatende effekt er i 4. kvadrant (under x-aksen). Når vektorene for strøm, impedans og tilsynelatende effekt er i. kvadrant (over x-aksen) har vi kapasitiv last. Hvilken type last som går i. og 4. kvadrant gir motsatt utslag for seriekopling og parallellkopling. ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

7 53,79 78, ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE 7 mpedanstrekant for en krets med resistans, spole og kondensator i parallell: Figur ( ) X c ( ) ( ) X X c NB! esistansen og reaktansen X i spolen er ikke parallellkoplet, men seriekoplet. Den totale impedansen for spolen er parallellkoplet med resten av kretsen. Gjelder verdier i parentes. ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

8 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE 8 mpedansen ved kompleks regning: resistansen og spolen i parallell (spolen er ikke ideell) ( jx ) jx NB! husk regneregel: j 2 A B jx er summen av vektorene langs den reelle akse. X er summen av vektorene langs den imaginære akse. summen av resistans og spole i parallell med kondensatoren ( jx) jx jx jx D s s X X s impedansen i kretsen () impedansen i spolen () resistansen () resistansen i spolen () induktiv reaktans i spolen () kapasitiv reaktans i kondensatoren () faseforskyvningsvinkel i kretsen () faseforskyvningsvinkel i spolen () ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

9 53,79 78,977 53,79 78, ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE 9 trømtrekant for en krets med resistans, spole og kondensator i parallell: Effekttrekant for en krets med resistans, spole og kondensator i parallell: Figur Figur c P P Q c c Q c j j P P Q Q strømmen i kretsen (A) tilsynelatende effekt i kretsen strømmen over resistansen (A) (VA) s strømmen over resistansen s tilsynelatende effekt i spolen i spolen (A) (VA) strømmen over den induktive P aktive effekten i resistansen delen av spolen (A) (W) strømmen over hele spolen (A) P s aktive effekten i spolen (W) strømmen over kondensatoren (A) Q reaktiv effekt i spolen (VAr) faseforskyvningsvinkelen i kretsen () Q reaktiv effekt i kondensatoren s faseforskyvningsvinkelen i spolen () (VAr) Det er mest vanlig å regne parallellkoplinger via impedanstrekanten og kompleks regning. Det er også mulig å gå via strømtrekanten for å løse oppgaver med parallellkopling. ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

10 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE 0 Eksempel En resistans på 00 blir koplet i parallell med en kondensator på 70 og en ikke ideell spole med resistansdel på 20 og reaktansdel på 20. Kretsen blir tilkoplet 230 V med frekvens 50 Hz. Finn kretsens totale impedans og faseforskyvningsvinkel. øsning: esistans og spole i parallell: X X ( jx ) 00 ( 20 j20) 2000( ) j2000( ) jx j20 20 j ( ) 80, 5 7, 7 69, 7 45 A B 80, 5( 45, 0 ) 35, 5 jx 7, 7 35, 5 58, 4 j4, 6 er summen av vektorene langs den reelle akse. X er summen av vektorene langs den imaginære akse. summen av resistans og spole i parallell med kondensatoren X X ( jx) jx (58, 4 j4, 6) j70 jx jx 58, 4 j4, 6 j70 j4088( ) j 292( ) 58, 4 j28, ( ) j4088( ) 58, 4 j28, A B 54, 525, 9 28, 6 509( ) 54, 5 77, 3 64, 925, 9 ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

11 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE OPPGAVE 7.3. En resistans og spole er koplet i serie. esistansen er på 20 og spolen som er ideell er på 59,2 mh. Komponentene blir tilkoplet 220 V, 50 Hz. b) Hvilken strøm går i kretsen? c) Beregn aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt i kretsen En resistans på 00 blir koplet i serie med en spole med resistansdel på 5 og selvinduktans på 222,8 mh. Kretsen har en spenning på 230 V, 50 Hz. b) Hvilken strøm går i kretsen? c) Beregn aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt i kretsen. d) Hva blir spenningsfallet over komponentene? (egn først ut impedansen i spolen før spenningsfallet over spolen. Komponentene i denne oppgaven resistansen på 00 og spolen med impedansen ) En resistans på 5 blir koplet i serie med en spole med resistans,5 og selvinduktans 3,83 mh. Kretsen har en spenning 240 V, 50 Hz. b) Hvilken strøm går i kretsen? c) Beregn aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt i kretsen. d) Hva blir spenningsfallet over komponentene? En resistans på 5 blir koplet i serie med en spole med resistans 5 og selvinduktans 66,3 mh og en kondensator med kapasitans 66,3 F. Kretsen har en spenning 440 V, 60 Hz. b) Hvilken strøm går i kretsen? c) Beregn aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt i kretsen. d) Hva blir spenningsfallet over komponentene? ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

12 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE To spoler blir seriekoplet. polene har følgende verdier: spole 0 j30 spole j80 a) Hva blir total impedans til spolene og total faseforskyvningsvinkel? b) trømmen som går gjennom spolen er,0 A. Finn spenningen i kretsen og over hver spole. c) Finn alle aktiv, reaktiv -og tilsynelatende effektene kretsen har? d) Frekvensen i kretsen er 50 Hz. Beregn selvinduktansen i hver spole. e) Tegn impedans, spenning -og effekt trekantene for kretsen To spoler blir koplet hver for seg til en likespenning. Den første spolen har en resistans på 5 og den andre spolen på 7. polene blir seriekoplet til en vekselspenning på 220 V, 50 Hz. trømmen som går i kretsen er 5,25 A. Faseforskyvningsvinkelen til den første spolen er 20 og 80 til den andre spolen. a) Finn impedansen i kretsen og faseforskyvningsvinkelen. b) Hva blir effektfaktoren? c) Finn aktiv, reaktiv -og tilsynelatende effekt i hver spole En resistans på 5 blir koplet i serie med en spole med resistans 2 og selvinduktansen 22,28 mh og en kondensator med kapasitans 530,5 F. Kretsen har en spenning 200 V, 50 Hz. b) Hvilken strøm går i kretsen? c) Beregn aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt i kretsen. d) Hva blir spenningsfallet over komponentene? En resistans på 7 blir koplet i serie med en spole med resistans 3 og selvinduktans 47,75 mh og en kondensator med kapasitans 79,58 F. kretsen går det en strøm på 0 A. Frekvensen er 50 Hz. b) Hvilke spenninger er over komponentene og totalt i kretsen? c) Beregn aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt i spolen. ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

13 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE En resistans og en spole er koplet i parallell. esistansen er på 20 og spolen som er ideell er på 59,2 mh. Komponentene blir tilkoplet 220 V, 50 Hz. b) Hva blir hovedstrømmen i kretsen? c) Beregn aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt En resistans på 00 blir koplet i parallell med en spole med resistansdel på 5 og selvinduktansdel på 222,8 mh. Kretsen har en spenning på 230 V, 50 Hz. b) Hva blir hovedstrømmen i kretsen? c) Beregn aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt i kretsen. d) Hva blir spenningsfallet over komponentene? 7.3. En resistans på 5 blir koplet i parallell med en spole med resistans,5 og selvinduktans 3,83 mh og en kondensator med kapasitans 454,7 F. Kretsen har en spenning 240 V, 50 Hz. b) Hvilke strømmer går i kretsen? En resistans på 5 blir koplet i parallell med en spole med resistans 5 og selvinduktans 66,3 mh og en kondensator med kapasitans 66,3 F. Kretsen har en spenning 440 V, 60 Hz. b) Hvilken strøm går i kretsen? c) Beregn effektene i komponentene. ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

14 7.3 ETAN - POE - KONDENATO KOPET KOMBNAJONE To spoler blir koplet hver for seg til en likespenning. Den første spolen har en resistans på 5 og den andre spolen på 7. polene blir så hver for seg tilkoplet en vekselspenning på 220 V, 50 Hz. Faseforskyvningsvinkelen blir i spole 40 og i spole Tilslutt blir spolene koplet i parallell til en vekselspenning 220 V, 60 Hz. Finn impedansen og faseforskyvningsvinkelen til kretsen =2 0 X =5 0 =2 3 0 V f=5 0 H z X 2 = 0 =4 0 Finn total impedans, faseforyvningsvinkel og strøm som går i kretsen samt total aktiv, reaktiv -og tilsynelatende effekt = 0 =7 =0,0 5 H =7 = 5 9 F f=6 0 H z =0,0 5 H =7 =0,0 5 H ærebok i Elektroteknikk av Ola måkasin karven Forlag

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Laboratorieøvelse i FY3-Elektrisitet og magnetisme Vår Fysisk Institutt, NTNU Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Oppgave -Spenning i krets a: Mål inngangsspenningen og spenningsfallet

Detaljer

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120 Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120 Likestrømskretser med motstander Strøm og spenning er alltid i fase. Ohms lov: V = RI Effekt er gitt ved: P = VI = RI 2 = V 2 /R Kirchoffs lover: Summen av

Detaljer

4. ANTENNER. 4.1 Innledning

4. ANTENNER. 4.1 Innledning 4. ANTENNER 4.1 Innledning En antenne kan enkelt beskrives som en omformer av tilfort effekt (strom og spenning) til utstrålt effekt i rommet. Siden en antenne er resiprok, dvs. at antennen har samme egenskaper

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Farer ved strøm og spenning

Farer ved strøm og spenning Farer ved strøm og spenning Skadeomfanget ved elektrisk støt avhenger hovedsakelig av følgende faktorer [1]: Type strøm, eksponeringstid, strømstyrke og strømbane gjennom kropp. 1. Type strøm AC strøm

Detaljer

Ohms lov: Resistansen i en leder er 1 ohm når strømmen er 1 amper og spenningen er 1 V.

Ohms lov: Resistansen i en leder er 1 ohm når strømmen er 1 amper og spenningen er 1 V. .3 RESISTANS OG RESISTIVITET - OHMS LOV RESISTANS Forholdet mellom strøm og spenning er konstant. Det konstante forhold kalles resistansen i en leder. Det var Georg Simon Ohm (787-854) som oppdaget at

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

ENT3R. Oppgavehefte. Basert på tidligere eksamener for 10. klasse. Tommy Odland 2/4/2014

ENT3R. Oppgavehefte. Basert på tidligere eksamener for 10. klasse. Tommy Odland 2/4/2014 ENT3R Oppgavehefte Basert på tidligere eksamener for 10. klasse Tommy Odland 2/4/2014 Dette er et oppgavehefte med oppgaver inspirert fra tidligere eksamener for 10. klassinger. Målet er at heftet skal

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

1 Likestrøm... 6. 2 Vekselstrøm... 18. 3 Resistorer... 26. 4 Spolen... 38. 5 Kondensatoren... 44. 6 Dioden... 56. 7 Effekt... 76. 8 Seriekopling...

1 Likestrøm... 6. 2 Vekselstrøm... 18. 3 Resistorer... 26. 4 Spolen... 38. 5 Kondensatoren... 44. 6 Dioden... 56. 7 Effekt... 76. 8 Seriekopling... Innhold 1 Likestrøm... 6 2 Vekselstrøm... 18 3 Resistorer... 26 4 Spolen... 38 5 Kondensatoren... 44 6 Dioden... 56 7 Effekt... 76 8 Seriekopling... 82 9 Elektrisk potentsial... 90 10 Parallellkopling...

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Jording Side: 1 av 13 1 OMFANG...2 2 PROSEDYRE FOR MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND MOT JORD FOR ENKELTELEKTRODER ELLER SAMLING AV ELEKTRODER...3 2.1 Bruksområde...3 2.2 Beskrivelse av metoden...3 2.3 Sikkerhetstiltak...5

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

System av likninger. Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man

System av likninger. Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man System av likninger System av likninger er en mengde likninger med flere ukjente. I økonomiske sammenheng er disse svært vanlige ved optimering. Ofte må vi kreve deriverte lik null for å optimere. I kurset

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Komme I gang

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Komme I gang Fluke 43B Power Quality Analyzer N Jul 2005 2001-2005 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere. Fluke 43B BESTILLE OG

Detaljer

n-te røtter av komplekse tall

n-te røtter av komplekse tall . 29. august 2011 Eksponentialform Forrige gang så vi at e iθ = cos θ + i sin θ Dette kan vi bruke til å gjøre polarfremstillingen av komplekse tall mer kompakt: z = a + ib = r(cos θ + i sin θ) = re iθ

Detaljer

Elektriske motoranlegg

Elektriske motoranlegg 4 Elektriske motoranlegg Vi skal se på et enkelt motoranlegg med en trefaset asynkronmotorer, utstyret som brukes for å koble motoren til og fra elnettet og utstyret som brukes for å verne kabler og motoren

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere 2 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 6 Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning

Detaljer

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1 Løsningsforslag eksamen høsten 2010 DEL 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs likningssystemet y 4 3 y 8 y 4 y 4. Setter inn i den andre likninga: 3 4 8, får 3 y 4 3 1 3 y 1 b) Løs likningen 1 4 2 2 5

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Grafer og funksjoner

Grafer og funksjoner Grafer og funksjoner Fredrik Meyer Sammendrag Vi går raskt igjennom definisjonen på hva en funksjon er. Vi innfører også begrepet førstegradsfunksjon. Det forutsettes at du husker hva et koordinatsystem

Detaljer

R2-01.09.14 - Løsningsskisser

R2-01.09.14 - Løsningsskisser R - 0.09.4 - Løsningsskisser Algebra Oppgave Finn den eksplisitte formelen for n te ledd i tallfølgene: a), 4, 6, 8, 0,... b),, 5, 7, 9,... c), 4, 9, 6, 5,... d),, 4, 5 4, 6 5,... a) Vi ser at følgen med

Detaljer

c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time.

c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time. c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time. 1) Hvor mange prosent steg lønnen? Konsumprisindeksen (KPI) var 100 det året Grete tjente 160 kroner per time. 2)

Detaljer

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net Skap For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til KLUBB og SKAP. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB

Detaljer

Passive komponenter Kan lagre og omforme elektrisk energi. Halvlederkomponenter Kan styre og forsterke signaler: Koblinger av enkle komponenter

Passive komponenter Kan lagre og omforme elektrisk energi. Halvlederkomponenter Kan styre og forsterke signaler: Koblinger av enkle komponenter 1 Elektronikk Teknikk som er basert på elektroniske komponenter Enkle Komponenter Passive komponenter Kan lagre og omforme elektrisk energi Halvlederkomponenter Kan styre og forsterke signaler: Motstand

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logaritmer 9.1 Potenser Regneregler 2 3 ¼ 2 2 2 Vi kaller 2 3 for en potens. 2 kaller vi for potensens grunntall og 3 for eksponenten. En potens er per definisjon produktet av like store tall.

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer