OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING"

Transkript

1 NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2013/2014 Informasjon om opptakskrav, søke- og opptaksrutiner

2 2 Sist oppdatert I dette heftet finner du en orientering om opptakskrav, søke- og opptaksrutiner, dessuten finner du en oversikt over fagskolene med adresseopplysninger helt bakerst i heftet. Oversikt over tilbud og hvilke skoler som har hvilket tilbud finner du på Hvilke tilbud som blir startet opp vedtas av den enkelte fylkeskommune. Derfor kan det i blant forekomme at enkelte tilbud ikke blir satt i gang. Utdanningen er fra høsten 2006 endret ved at det er tatt i bruk et nytt planverk basert på Lov om fagskoleutdanning av 2003, sist revidert Denne endringen innebærer blant annet at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har godkjent utdanningstilbudene ved den enkelte skole. Dersom du ønsker nærmere opplysninger om det enkelte tilbud, ber vi deg ta kontakt med aktuell skole.

3 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle opplysninger s. 4 Søknadsrutiner s. 4 Opptaksrutiner s. 5 Hvilken dokumentasjon trengs s. 5 Søking og opptak innenfor deltids- og nettbaserte studier s Fagfelt Teknikk/Teknologi s. 7 Strukturen i fagskolen s. 7 Regler om opptak til toårig teknisk fagskoleutdanning s Fagfelt Helse s. 10 Strukturen i fagskolen s. 10 Regler om opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag s Fagfelt Administrasjon, økonomi og ledelse s. 12 Strukturen i fagskolen s Fagfelt Primærnæring s. 12 Strukturen i fagskolen s Fagfelt Estetiske fag s. 12 Strukturen i fagskolen s Søknadsskjema s. 13

4 4 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Dette heftet omhandler offentlige fagskoletilbud. Fagskoleutdanningen gis normalt som et heltidsstudium der skoletiden er fordelt mellom opplæring i klasserom, prosjektarbeid og arbeid i laboratorier. En del av tilbudene i heftet tilbys også som nettog/eller deltidstilbud. Etter gjennomført og bestått fagskole får du eget vitnemål. Det tilbys i dag fagskoleutdanning innen følgende fagfelt: Administrasjon, Økonomi og Ledelse Helse Teknikk/Teknologi Primærnæring Estetiske fag Lov om fagskoleutdanning Stortinget vedtok 27. mai 2003 lov om fagskoleutdanning. Fagskoletilbudene i dette heftet hører inn under loven. Søking og opptak Søknadsrutiner Søkerne til fagskolen kan fritt søke skoler i hele landet. Studenter til heltidsopplæring blir normalt tatt opp til ordinære toårige løp i den fagretning og den fordypning de har valgt. Det første året kan være felles for studenter som har valgt ulike fordypninger. Andre året i det toårige løpet kan bli gitt ved en annen skole. Søknadsfrist Søknadsfrist for tilbud som inngår i nasjonalt opptak er 15. april. Søknader mottatt etter denne fristen kan ikke påregnes å bli tatt med i fellesopptaket, men kan bli vurdert dersom det er ledige studieplasser etter 24. juni. Hvordan søke fagskolen? Søking på fagskoleutdanning skjer elektronisk på Dersom du der får melding om å sende dokumentasjon til skolen, må du sørge for å gjøre dette og sørge for at skolen har dette i hende innen 20. april. Dokumentasjon/vedlegg til søknad til teknisk fagskole Bekreftet kopi av jobbattester fra relevant praksis må sendes skolen som er førstevalget for fordypningen. For søkere til maritim fagretning sendes også bekreftet kopi av maritime sertifikater og kursbevis for IMO 60 sikkerhetskurs. Dokumentasjonen må være skolen i hende innen 20. april for å kunne komme med i første opptaket (poststemplet senest 15.04). Søker du forskjellige fordypninger ved forskjellige skoler, er det skolen som er førstevalget for fordypningen som skal ha dokumentasjonen tilsendt. Dette kan bety at du må sende dokumentasjon til flere skoler.

5 5 Dersom dokumentasjon ikke er mottatt innen denne fristen, vil det medføre at søknaden ikke vil bli vurdert til fellesopptaket, men kan bli vurdert dersom det er ledige studieplasser etter 24. juni. Kontakt For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte en av skolene som har tilbudet. For spørsmål om søkningen og om Vigo.no, kontakter du: Nasjonalt opptakskontor for fagskolen E-post: Telefon: Internett: Opptaksrutiner Melding om opptak Melding om første opptak sendes søkerne pr sms og pr post 21. mai. Svarfrist for søker Svarfrist for om søker tar imot tildelt plass eller ikke, er 3. juni, dersom du ikke svarer innen denne fristen vil du miste studieplassen/ventelisteplassen. Vet du at du ikke kan svare på dette tidspunktet, er det mulig å registrere forhåndssvar i vigo.no frem til 1. mai. Videre opptaksprosedyre Suppleringsopptak (2. opptak) blir sendt søkerne 7. juni, med svarfrist på om du tar i mot tilbudet 19. juni. Fra 24. juni overtar fagskolene selv opptaket. Dersom det etter dette tidspunktet fremdeles er ledige plasser, er det den enkelte skole som foretar opptak. Reservering av skoleplass Søker som av tvingende grunner (sykdom/helsemessige årsaker, svangerskap eller militærtjeneste) ikke kan ta imot tildelt skoleplass, kan etter søknad, få reservert plass på tilsvarende fagskoletilbud neste skoleår dersom tilbudet kommer i gang. Slik søknad sendes til Nasjonalt opptakskontor for fagskolen og dokumentasjon på hvorfor man søker om reservasjon må vedlegges søknaden. Klage på opptaket Opptak til fagskolen er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens 2b og kan påklages etter denne lovens bestemmelser i 28 og 29. Klage på opptak til fagskolen sendes til Nasjonalt opptakskontor for fagskolen, Postboks 767, 4004 Stavanger. Hvilken dokumentasjon trengs? Utdanning/Kurs (kun dersom denne ikke allerede finnes på eller du kun søker på papir) Dersom du søker med fagbrev som bakgrunn: Kopi av vitnemål på VK1/VG2-nivå og evt. høyere Kopi av kompetansebevis/fagbrev innen fagretningen (+ evt. andre fagbrev, gir tilleggspoeng) For søkere på petroleumsteknologi må man kunne dokumentere avlagt og bestått tverrfaglig offentlig godkjent eksamen i Vg2 brønnteknikk. Kopi av lærekontrakt innen fagretningen Dokumentasjon av allmenne fag på vk1-nivå (for søkere med fagbrev tidligere enn 1998) Kopi av autorisasjonsdokument (helsefag)

6 6 Søkere til maritime fag: Kopi av eventuelle maritime sertifikater og sikkerhetskurs (IMO60) Søkere til petroleumsfag: Må kunne dokumentere bestått tverrfaglig offentlig godkjent eksamen i VG2 Brønnteknikk. Praksis (må alltid sendes inn) Dersom du søker med praksis som bakgrunn: Kopi av jobbattester som dokumenterer relevant yrkespraksis (minimum 5 års praksis) Dokumentasjon på realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/vg1 og videregående kurs 1/Vg2 i yrkesfaglige studieretninger/programområder For søkere på petroleumsteknologi må man kunne dokumentere avlagt og bestått tverrfaglig offentlig godkjent eksamen i Vg2 brønnteknikk. Søkere med relevant praksis i tillegg til fagbrev: Kopi av jobbattester/fartstid som er relevante for fagretningen du søker deg til (gir tilleggspoeng i tillegg til fagbrevet). Søking og opptak innenfor deltids- og nettbaserte studier Deltids- og nettbaserte tilbud Både deltidstilbud og nettbaserte tilbud kan være strukturert over to, tre eller fire år. Flere av nett- og deltidstilbudene kan du søke på via på lik linje med heltidstilbud, hvilke tilbud dette gjelder finner du på

7 7 Strukturen i fagskolen fagfelt Teknikk/Teknologi Teknisk/teknologisk fagfelt består av til sammen 7 fagretninger. Hver fagretning har ulike antall fordypninger. Søkerne velger fordypning allerede ved søknaden om opptak til 1.år. Adresseliste og oversikt over de planlagte tilbudene for alle fagskolene finner du lenger bak i heftet. Oversikt over fagretninger og fordypninger Fagretning Fordypning Kurskode Bygg og anlegg Bygg FTB01H/D/N Anlegg FTB02H/D/N Klima, energi og miljø i bygg (KEM) FTB03H/D/N Bergteknikk FTB04H/D/N Bygningsvern FTB05H/D/N BIM-tekniker, konstruksjon FTB06H/D/N Kart- og oppmålingsfag FTB07H/D/N FDV-utdanning FTB08H/D/N KEM m/fordypning Tak og Fasade FTB09H/D/N Datateknikk Programmering FTD01H/D/N Drift og sikkerhet FTD02H/D/N Elektro Automatisering FTE01H/D/N Elektronikk FTE02H/D/N Elkraft FTE03H/D/N BIM-tekniker, installasjon FTE04H/D/N Bygningsautomasjon FTE50H/D/N Energiledelse FTE51H/D/N Kjemi Prosessteknikk FTK01H/D/N Matteknikk FTK02H/D/N Prosessteknikk, Vann og Avløp FTK03H/D/N Prosessteknikk, Silisiumsteknologi FTK04H/D/N Maritime fag Dekksoffiser FTM01H/D/N Maskinoffiser FTM02H/D/N Petroleumsteknologi Boring FTP01H/D/N Brønnservice FTP02H/D/N Petroleumsproduksjon FTP03H/D/N Havbunnsinstallasjoner FTP04H/D/N Teknikk og industriell Bilteknikk FTT01H/D/N produksjon (TIP) Kulde- og varmepumpeteknikk FTT02H/D/N Logistikk og transport FTT03H/D/N Maskinteknikk FTT04H/D/N Maskinteknisk drift FTT05H/D/N Mekatronikk FTT06H/D/N Møbel og trevare FTT07H/D/N Sveiseteknikk FTT08H/D/N Energi- og varmepumpeteknikk FTT09H/D/N Servicetekniker FTT10H/D/N Maskinteknikk m/iso-fag FTT11H/D/N

8 8 Regler om opptak til toårig teknisk fagskoleutdanning Etter fullmakt fra FFU (Forum for fylkesutdanningssjefer) har RFF (Rådet for fylkeskommunale fagskoler) og NUTF (Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler) den 16. oktober 2006 behandlet og vedtatt følgende reviderte regler for opptak til teknisk fagskoleutdanning. Kapitel 1 Virkeområde 1 Virkeområde Reglene gjelder opptak til toårig teknisk fagskoleutdanning etter Lov nr 56: Lov om fagskoleutdanning, og gjelder for alle tilbydere som er eid av fylkeskommunene. Toårig teknisk fagskoleutdanning er en yrkesrettet tertiærutdanning som bygger på videregående opplæring. Utdanningen gir høyere kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Kapitel 2 Forskjellige bestemmelser 2 Nasjonalt opptakskontor Det nasjonale opptakskontoret skal organisere og gjennomføre opptak til heltidsstudier ved fylkeskommunale toårige tekniske fagskoler. FFU (Forum for fylkesutdanningssjefer) utarbeider retningslinjer for de oppgavene som opptakskontoret skal ha. 3 Informasjon Det nasjonale opptakskontoret skal sørge for nødvendig skriftlig informasjon om utdanningstilbud, søknadsfrister, opptakskrav, realkompetansevurdering, sertifikatkrav, skolepenger, klagerett m.m. til søkerne. 4 Søknadsfrist og kunngjøring Det nasjonale opptakskontoret fastsetter søknadsfrister for toårige fulltidsstudier og tilsvarende fjernstudier. Det nasjonale opptakskontoret fastsetter søknadsskjema og informerer om søknadsfrister 5 måneder på forhånd. 5 Opptak Søknader sendes til primærskolen, som foretar poengberegning og rangering av søkerne. Søknadene oversendes fortløpende til det nasjonale opptakskontoret som foretar det endelige opptaket. 6 Realkompetansevurdering Primærskolen som det søkes til er ansvarlig for realkompetansevurdering av søknader, jfr. Lov nr. 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 4A-3. 7 Klage på opptak Vedtak om opptak til fagskolen er enkeltvedtak og gjenstand for klage i samsvar med Lov om fagskoleutdanning 7 og forvaltningsloven. Kapitel 3 Opptakskrav 8 Fullført videregående opplæring Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev b) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger c) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 9 Spesiell opptakskrav I tillegg til kravene nevnt under 8 må søkere til maritim utdanning dokumentere bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60).

9 9 10 Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger. 11 Poengberegning og rangering Det generelle grunnlag for opptak 8, a-c, 100 poeng Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på videregående kurs I og tverrfaglig eksamen Praksis utover det generelle grunnlag for opptak, 1 poeng pr md Fartstid (tid om bord), 1 poeng pr md Fagprøve med bestått meget godt, 25 poeng Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid, 50 poeng Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres.

10 10 3. UTDANNINGEN VED FAGSKOLEN FAGFELT HELSE Det er utarbeidet planer for følgende fordypninger innen helse- og sosialfag: Fagretning Fordypning Kurskoder Helse- og sosialfag Psykisk helsearbeid FHH01D/N Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer FHH03D/N Rehabilitering FHH04D/N Kreftomsorg og lindrende pleie FHH05D/N Veiledning FHH06D/N Barsel og barnepleie FHH07D/N Miljøarbeid innen rus FHH08D/N Tverrfaglig miljøarbeid FHH09D/N Spesialrenhold i helsetjenesten FHH10D/N Miljøarbeid overfor personer med FHH11D/N funksjonsnedsettelse Helse, aldring og aktiv omsorg FHH12D/N Demens og alderspsykiatri FHH50D/N Disse tilbys ved flere fylkeskommunale fagskoler, enten som deltid over to år eller som nettbasert tilbud. Den enkelte fordypning består av en teoridel som inneholder totalt 3 til 6 teorimoduler alt etter hvilken fordypning du velger, og en praksisdel på 10 uker. Regler om opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag vedtatt av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 8. juni Kapittel 1 virkeområde 1 Virkeområde Anbefalte regler gjelder opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag etter Lov nr 56 (revidert i 2007): Lov om fagskoleutdanning, og anbefaling gjelder for alle tilbydere, fylkeskommunale som private. Ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag er en yrkesrettet tertiærutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Kapittel 2 generelle bestemmelser 2 Informasjon Den enkelte utdanningstilbyder skal sørge for nødvendig skriftlig informasjon om utdanningstilbud, søknadsfrister, opptakskrav, realkompetansevurdering, skolepenger, klagerett m.m. til søkerne. 3 Søknadsfrist og kunngjøring Den enkelte utdanningstilbyder fastsetter søknadsfrister for ettårige fulltidsstudier, deltidsstudier og tilsvarende fjernstudier. Den enkelte utdanningstilbyder fastsetter søknadsskjema og informerer om søknadsfrister på forhånd. 4 Opptak Søknader sendes til den enkelte utdanningstilbyder, som foretar ev. poengberegning og rangering av søkerne, samt det endelige opptaket.

11 11 5 Realkompetansevurdering Den enkelte utdanningstilbyder som foretar opptaket er ansvarlig for realkompetansevurdering av søknader, jfr 7c. Jfr. Lov nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 4A-3. 6 Klage på opptak Vedtak om opptak til fagskolen er enkeltvedtak og gjenstand for klage i samsvar med Lov om fagskoleutdanning 7 og forvaltningsloven. Kapittel 3 opptakskrav 7 Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole b) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve c) det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering 8 Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieretninger i Kunnskapsløftet Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. 9 Poengberegning og rangering For tilbydere som praktiserer poengberegning gjelder følgende: Det generelle grunnlag for opptak 7, a-c, 100 poeng Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på videregående kurs I og tverrfaglig eksamen (reform 94) eller Vg2 (Kunnskapsløftet) Relevant praksis utover det generelle grunnlag for opptak, 1 poeng pr md Fagprøve med bestått meget godt, 25 poeng Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid, 50 poeng Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres.

12 12 4. UTDANNINGEN VED FAGSKOLEN FAGFELT ADMINISTRASJON, ØKONOMI OG LEDELSE Fagretning Fordypning Kurskoder Ledelse Økonomi og ledelse FAL01H/D/N Verkstedsledelse FAL02H/D/N Disse tilbudene følger samme opptaksregler som for tekniske fag. 5. UTDANNINGEN VED FAGSKOLEN FAGFELT PRIMÆRNÆRING Fagretning Fordypning Kurskoder Skog-, jord- og hagebruk Arborist FPS01H/D/N Havbruk Akvakultur FPH01H/D/N Disse tilbudene følger samme opptaksregler som for tekniske fag. 6. UTDANNINGEN VED FAGSKOLEN FAGFELT ESTETISKE FAG Fagretning Fordypning Kurskoder Kunst og kunsthåndverk Kunst FEK01H/D/N Film og Foto Film FEF01H/D/N Disse tilbudene følger samme opptaksregler som for tekniske fag. I tillegg er der egne opptaksprøver både innenfor Kunst og innenfor Film. Disse finnes på

13 A Etternavn, fornavn PERSONOPPLYSNINGER SØKNADSFRIST 15. APRIL SØKNADSSKJEMA FOR FAGSKOLEN SKOLEÅRET 2013/2014 (Veiledning til utfyllingen finner du på baksiden av søknadsskjemaet) Fødselsnummer. (11 siffer) Adresse Postnr Poststed Eventuell e-postadresse Telefonnr. Hjemkommune Mobiltlf. B ANNET MORSMÅL ENN NORSK Morsmål (dersom ikke norsk) Nasjonalitet Ankomstdato til Norge (dd-mm-åå) C JEG SØKER FØLGENDE FORDYPNINGER OG SKOLER Kurskode Fordypning Skolenummer Skolenavn 1 1. valg: 2 2. valg: 3. valg: Oversikt over kurskoder, kurstype og skolenummer finner du i fagskolekatalogen eller på Internett: D TIDLIGERE UTDANNING (VK1/VG2 og/eller høyere) Skolenavn Kursnavn Eksamensår E Fag FAG-/SVENNEBREV Årstall F MARITIME SERTIFIKATER/SIKKERHETSKURS Sertifisering Årstall G PRAKSIS/FARTSTID Arbeidssted Arbeidets art Ant.mnd. ALL DOKUMENTASJON MÅ VÆRE SKOLEN I HENDE INNEN 20. APRIL TILBUD OM SKOLEPLASS BLIR GITT MED FORBEHOLD OM AT TILBUDET BLIR IGANGSATT!

14 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SØKNADSSKJEMA Punkt A Her skriver du opp navn, adresse osv. Husk å skrive hele fødselsnummeret (NB 11 siffer!) Punkt B Dersom du har et annet morsmål enn norsk skriver du det her. Skriv også opp hvilken nasjonalitet du har, og hvilken dato du kom til Norge. Legg ved bekreftet kopi av gyldig oppholdstillatelse. Punkt C Dette søknadsskjemaet kan benyttes for de fleste tilbud, men dersom du søker på et tilbud som ikke er med i fellesopptaket, kan det være at skolen krever at du bruker skolens skjema. Sjekk skolens hjemmeside evt. kontakt skolen pr telefon. Kurskode: Her skal du i prioritert rekkefølge sette opp de kursene du ønsker å søke på. Det er viktig at du påfører korrekt kurskode. Fordypning: Du må velge fordypning allerede det første året. Skolenummer: For hver fordypning kan du i prioritert rekkefølge føre opp skolenummeret på inntil tre ulike skoler (fem siffer). Skolenavn: For hver fordypning kan du i prioritert rekkefølge føre opp navnet på inntil tre ulike skoler. Vi gjør oppmerksom på at du kan bli nødt til å skifte skole for å få fullført 2. klasse i den fordypningen du har valgt. Punkt D Skriv opp navn på skoler og kurs på VK1/VG2-nivå og høyere du tidligere har gått på som er relevante for utdanningen du skal søke. Ta med eksamensår. Utenlandsk utdanning må være oversatt av autorisert translatør. Husk å legge ved bekreftet kopi av vitnemål. Punkt E Her fører du opp hvilke fag du har fag-/svennebrev i og årstall for fag-/svenneprøveavleggelse. Husk å legge ved bekreftet kopi av fag-/svennebrev (bevitnelse/kompetansebevis). Punkt F Her fører du opp hvilke maritime sertifikater og/eller sikkerhetskurs du har og årstall for når det ble avsluttet. Husk å legge ved bekreftet kopi av sertifikatene/kursbevisene. Punkt G Her skriver du opp den arbeidspraksisen du har hatt. Navnet på arbeidssted, samt en kort beskrivelse av hva slags arbeid du har utført. Hel stilling påføres i antall måneder. Deltidsstilling påføres med antall måneder og timetall pr måned, eventuelt % av stillingsstørrelse. Husk å legge ved bekreftet kopi av praksisattester. ALL DOKUMENTASJON SKAL SENDES PR POST TIL DEN SKOLEN SOM ER DITT FØRSTEVALG FOR FORDYPNINGEN OG MÅ VÆRE SKOLEN I HENDE INNEN 20. APRIL 2012, FOR Å KUNNE BLI TATT MED I FELLESOPPTAKET. Har du søkt mer enn en fordypning på forskjellige skoler, må du sende kopi av dokumentasjon til hver av skolene som er førstevalget på fordypningen. For informasjon om tilbudet, kontakt den skolen som er førstevalget ditt. For spørsmål knyttet til søkningen og/eller Vigo og elektronisk søkning, kontakt: Nasjonalt opptakskontor for fagskolen Postboks 767, 4004 Stavanger Telefon Telefaks: E-post: Internett:

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 3 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 28.04.2015 12:51:00 Kristiansund videregående skole og Fagskolen

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2011/2012 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2011/2012

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2010/2011 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2010/2011

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Hva er teknisk fagskoleutdanning

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Studenthåndbok for fagskolen. Informasjon om HMS og kvalitetssikringsarbeidet Versjon : 6 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 27.06.2014 11:32:00

Detaljer

Elektro - fordypning bioenergi. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013

Elektro - fordypning bioenergi. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Elektro - fordypning bioenergi Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Rogaland v/ Stavanger offshore tekniske skole, fjernundervisning Elektro - fordypning bioenergi

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer