«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring"

Transkript

1 «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

2 Fagfelt teknisk Fagretning: Fordypning: 2 Bygg og anlegg TIP (teknikk og industriell produksjon) Datateknikk Elektro Kjemi Maritime fag Petroleum Bygg Anlegg KEM (klima, energi og miljø) Treteknikk Bilteknikk Kulde- og varmepumpeteknikk Logistikk og transport Maskinteknikk Maskinteknisk drift Mekatronikk Møbel og innredning Sveiseteknikk Datateknikk Automatisering Elektronikk Elkraft Prosessteknikk Mat-teknikk Maritime fag Petroleum

3 Fagretning: Fordypning: Heltid, 2 år Bygg og anlegg TIP (teknikk og industriell produksjon) Deltid, 3 år (en dag + en kveld pr. uke) Erfaring fra byggebransjen; fag-, svennebrev og/eller Datateknikk lang erfaring (min. 5 år) Et behov og/eller ønske om å endre sin arbeidssituasjon Elektro fra rent produksjonsarbeid. En fagtekniker vil kunne få arbeidsoppgaver på mellomledernivå (byggeleder, anleggsleder, Kjemi prosjektleder eller tilsvarende) Bygg Anlegg KEM (klima, energi og miljø) Treteknikk Bilteknikk Kulde- og varmepumpeteknikk Logistikk og transport Maskinteknikk Maskinteknisk drift Mekatronikk Møbel og innredning Sveiseteknikk Datateknikk Automatisering Elektronikk Elkraft Prosessteknikk Mat-teknikk 3 Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk Maritime fag bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene, på grunn av stort Petroleum underskudd på denne typen arbeidskraft. Maritime fag Petroleum

4 Fagretning: Fordypning: Bygg og anlegg Bygg Anlegg KEM (klima, energi og miljø) Treteknikk 4 Formelle kvalifikasjoner etter endt studium: Fagtekniker / yrkesingeniør (teknikk og industriell Med teknisk fagskole produksjon) vil man være kvalifisert til å søke om ansvarsrett i hht plan- og bygningslovens kapittel 22 (godkjenning av foretak for ansvarsrett) i følgende funksjoner og tiltaksklasser*: TIP Datateknikk Ansvarlig søker, tiltaksklasse 2 Elektro Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen, tiltaksklasse 1 Ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen, tiltaksklasse 2 Kjemi * Forutsatt påkrevd praksis, jfr. veiledning til SAK tabell 1 Teknisk fagskole er godkjent som teknisk utdannelse for Maritime lærere i yrkesfaglig fag videregående skole. Petroleum Nødvendige grunnlaget for å søke mesterbrev. Bilteknikk Kulde- og varmepumpeteknikk Logistikk og transport Maskinteknikk Maskinteknisk drift Mekatronikk Møbel og innredning Sveiseteknikk Datateknikk Automatisering Elektronikk Elkraft Prosessteknikk Mat-teknikk Maritime fag Petroleum

5 Fagretning: Fordypning: Bygg og anlegg Bygg Anlegg KEM (klima, energi og miljø) Treteknikk 5 TIP Karrieremuligheter (teknikk og industriell innen: Planlegging produksjon) og koordinering av produksjon, innkjøp og ressurser i et byggeprosjekt Kostnads- og konstruksjonsberegning Datateknikk Elektro Utdanningen gir mellomlederkompetanse som kan brukes på mange Kjemi nivåer i bygg- og anleggsbransjen. Maritime fag Petroleum Bilteknikk Kulde- og varmepumpeteknikk Logistikk og transport Maskinteknikk Studiets oppbygging: Maskinteknisk drift Mekatronikk Møbel og innredning Sveiseteknikk 1. skoleår HØST 1 VÅR 1 Realfaglige redskap (10) Datateknikk Yrkesrettet kommunikasjon (10) LØM (10) Automatisering Byggeprosessen (20) Elektronikk Byggesaken (10) HELTID - BYGG Elkraft Prosessteknikk Mat-teknikk Maritime fag Petroleum Konstruksjon bygg m/ledelse ( 15) - Realfag Valgbart emne (15) 2. skoleår fp HØST 2 VÅR 2 fp 6 Realfaglige redskap (10) 2 4 Yrkesrettet kommunikasjon (10) 2 5 LØM (10) 5 20 Drift/produksjon m/faglig ledelse (20) 20 Konstruksjon bygg 10 m/ledelse ( 15) 7 Valgbart emne (15) Kommunikasjon 2 5 Hovedprosjekt Kommunikasjon 2 60

6 6 Heltid, 2 år Deltid, 3 år (en dag + en kveld pr. uke) Nett, 4 år (samlinger + nettmøter) Bakgrunn fra: TIP-linje på VGS og/eller relevant erfaring fra ulike mekaniske fag (min. 5 år) Ønsker /har behov for større formell kompetanse eller har lederambisjoner. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene, på grunn av stort underskudd på denne typen arbeidskraft.

7 7 Formelle kvalifikasjoner etter endt studium i industriell produksjon - maskinteknikk: Fagtekniker / yrkesingeniør Karrieremuligheter Konstruktør Arbeidsleder Salg/markedsføring Produktutvikling Grunnlag for faglærer i videregående skole

8 8 Heltid, 2 år Deltid, 3 år (en dag + en kveld pr. uke) Bakgrunn fra: elektrolinje på VGS og/eller jobber som elektriker (min. 5 år) Ønsker /har behov for større formell kompetanse eller har lederambisjoner En fagtekniker vil kunne få arbeidsoppgaver på mellomledernivå. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene, på grunn av stort underskudd på denne typen arbeidskraft.

9 9 Formelle kvalifikasjoner etter endt studium i Elektro - fordypning elkraft: Fagtekniker / yrkesingeniør Karrieremuligheter - elektro Arbeid i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning Sakkyndig driftsleder Kontrollør av elektriske installasjoner Heisinstallatør Elektronisk rådgivning Salg av elektronisk utstyr Grunnlag for faglærer i videregående skole

10 10 Deltid, 3 år (en dag + en kveld pr. uke) Nett, 4 år (samlinger + nettmøter) Bakgrunn fra: teknisk og industriell produksjon (TIP) på VGS og/eller som jobber i prosessindustrien (min. 5 år) Ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene, på grunn av stort underskudd på denne typen arbeidskraft.

11 11 Formelle kvalifikasjoner etter endt studium i kjemi - prosessteknikk: Fagtekniker kjemiprosess Prosesstekniker Karrieremuligheter Arbeid i prosessindustrien Arbeid innen HMS og kvalitetssikringssystem Arbeid innen salg av utstyr til prosessindustrien Mellomleder Grunnlag til faglærer i videregående skole

12 12 Deltid, 3 år (en dag + en kveld pr. uke) Nett, 4 år (samlinger + nettmøter) Bakgrunn fra: restaurant- og matfag på VGS og/eller jobber i næringsmiddel-industrien (min. 5 år) Ønsker /har behov for større formell kompetanse eller har lederambisjoner. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene, på grunn av stort underskudd på denne typen arbeidskraft.

13 13 Formelle kvalifikasjoner etter endt studium i matteknikk: Fagtekniker/Næringsmiddeltekniker jobbimatbransjen.no Karrieremuligheter Arbeid i ulike laboratorier Produktutvikler i næringsmiddelindustrien Arbeid innen HMS og kvalitetssystem Arbeid innen salg av næringsmiddelutstyr

14 BIM (Bygnings Informasjons Modellering) 14 Deltid, 2 år Nytt studie høsten 2013 En av de første skolene i Norge med dette tilbudet. Egne tilrettelagte lokaler

15 Kursvirksomhet 15 ADK-kurs (Anlegg, drift og kontroll) Sertifisering for legging av hoved- og stikkledninger for vann og avløp EL & IT kurs (for elektrikere utdannet før reform 94) EKOM kurs (autorisasjonskurs for EKOM-nett)

16 Arbeidsformer 16 Forelesninger/klasseroms-undervisning inkl. IT-bruk Praktiske oppgaver (individuelt og i grupper) Problemorientert undervisning Samarbeidslæring Veiledning Tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet Kombinasjon av praksis og teori: Integrering av realfag (matematikk og fysikk) og kommunikasjonsfag (norsk og engelsk) - tverrfaglige case

17 Organisering av emner i toårig teknisk fagskole 17 Grunnlagsemner: Felles for flere fordypninger innen en fagretning Kan inneholde praktisk laboratoriearbeid Fordypningsemner: Spesifikke emner for den enkelte fordypning Kan inneholde praktisk laboratoriearbeid Lokalt (valgbart emne): Skal bidra til faglig bredde eller oppfylle opptaksbetingelser for videreutdanning i inn- og utland og/eller bidra til faglig fordypning. LØM-emne: Ledelse (Organisasjon og ledelse Økonomi (Økonomistyring) Markedsføringsledelse Planen for LØM-emnet dekker Mesterbrevnemndas krav. Redskapsemner: Yrkesrettet kommunikasjon Norsk kommunikasjon Engelsk kommunikasjon Realfaglige redskap Anvendt matematikk Anvendt fysikk Hovedprosjekt

18 Fagskolepoeng Redskapsemne Emne Realfaglige redskap Yrkesrettet kommunikasjon Tema 10 Tilordnes av den enkelte tilbyder 10 Tilordnes av den enkelte tilbyder 18 LØM-emnet LØM (ledelse, økonomi og markedsføring) 10 Økonomistyring Organisasjon og ledelse Markedsføringsledelse Grunnlagsemner Byggeprosessen Byggesaken 20 Bygg- og anleggskonstruksjoner Energi- og miljøeffektive bygg og anlegg Materialteknologi Geomatikk IT i byggebransjen Dokumentasjonsforståelse og DAK 10 Søknadsprosedyrer Anbud og kontrakter Kvalitetsstyring HMS Fordypningsemner, bygg Konstruksjon bygg m/faglig ledelse Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse 15 Faglig ledelse (integrert) Betongkonstruksjoner Konstruksjonslære Tre- og stålkonstruksjoner Bygningsfysikk 20 Faglig ledelse (integrert) Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Bygningsproduksjon/byggeplassledelse Anlegg Arbeidsstikking Spesialiseringsemne /valgbart emne Valgbart emne eller spesialisering med faglig ledelse 15 Studietilbyder skal opprette et valgbart emne eller en kvalifiserende spesialisering som skal gi studenten faglig bredde og/eller bidra til faglig fordypning. Hovedprosjekt Hovedprosjekt

19 19

20 20

21 Generelle opptakskrav, teknisk fagskole 21 fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev* eller realkompetanse: minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang og tilstrekkelig grunnlag i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 og VG2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. *Betinget opptak. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober om studieplassen skal beholdes. Om prøven ikke bestås, mister søker studieplassen.

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2010/2011 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2010/2011

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER www.fagskolen.net RETTET: 16.06.2015 STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2015-2016 INNOLD Generell info... 3 Annet studiemateriell (utenom bøker)... 3 Fellesemner for tekniske linjer...

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro Yrkesfag En vei til høyere utdanning Sigrid Isdal og Adeline Landro Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret administrere fagopplæring i Hordaland: Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1 Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar Tavleforum 14.10.08 1 Gunnar Visnes Fagsjef Kompetanse i NELFO/Norsk Teknologi Leder i faglig råd Elektro Tlf. arbeid, direkte: 23 08 77 24 Adresse:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Bachelor i byggeledelse

Bachelor i byggeledelse Bachelor i byggeledelse Studieplan (utkast pr. 08.11.12) INNLEDNING I juni d.å. la Kommunal- og regionaldepartementet fram Stortingsmelding nr. 28 «Gode bygg for et betre samfunn» hvor man trekker opp

Detaljer

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 Pr 1.6.2011 Generell informasjon Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de mål som finnes i: 1. Utdanningsprogram for naturbruk

Detaljer