Fagskolen Innlandet. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøer møtes og kompetanse utvikles

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagskolen Innlandet. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøer møtes og kompetanse utvikles"

Transkript

1 Fagskolen Innlandet Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøer møtes og kompetanse utvikles 1

2 Fagskolen Innlandet Styret består av 8 personer, 2+2 fra eierne, 3 fra arbeidslivet Styreleder er Anders Bredesen, ORAS, Oslo Egen samarbeidsavtale med Akershus Utdanninger på Hvam og Jessheim Egen plass i styret Også utdanninger på Røros, og fra H-15 Ulefoss 2

3 Hvem er FI? Ca. 60 ansatte, herav ca. 50 lærere + innleide lærere i tillegg Ca. 900 studenter Bygg og anlegg: 370 Datateknikk/ Drift og sikkerhet: 50 Elektro: 180 Teknikk og industriell produksjon: 95 Økonomi og ledelse: 10 Helsefag (Oppland og Hedmark): 150 Logistikk og transport (Jessheim): 25 Planteproduksjon og driftsledelse (Hvam): 20 Bygningsvern (Røros): 20 Gjøvik: 750 3

4 Fylkestilhørighet ved søkning pr Fylkesnavn Studenter13/1 4 Studenter 14/15 Pr I prosent Østfold ,76 % Akershus ,09 % Oslo ,56 % Hedmark ,11 % Oppland ,44 % Buskerud ,35 % Vestfold ,76 % Telemark ,55 % Aust-Agder 3 3 0,31 % Vest-Agder 5 3 0,31 % Rogaland 8 6 0,62 % Hordaland ,93 % Sogn og Fjordane ,04 % Møre og Romsdal ,21 % Sør-Trøndelag ,25 % Nord-Trøndelag ,97 % Nordland ,18 % Troms 8 8 0,83 % Finnmark 5 7 0,73 % Svalbard 0,00 % Sum ,00 % 4

5 5

6 Mandatet Kort oppsummert: Lag en ny fagskolepolitikk Fagskolens plass og rolle I utdanningslandskapet I arbeidslivet Kvalitet, synlighet og status Hvordan kan disse styrkes? Yrkesretting Hva betyr det at fagskoleutdanning skal være yrkesrettet? Hvordan sikre oppdaterte og relevante fagskoleutdanninger? Overgangsordninger Hensiktsmessige muligheter for å bevege seg mellom fagskole og uh Opptaksgrunnlag Hvilket opptaksgrunnlag er nødvendig for å legge til rette for det definerte læringsutbyttet? Finansiering Premiss: Gjeninnføring av statlig finansiering Alternative modeller Minst ett forslag basert på uendret ressursbruk 6

7 Utfordringer - The Big Five Uklar plass i utdanningssystemet og svak status Arbeidslivet mangler eierskap til fagskolen For svak utdanningskvalitet Uhensiktsmessig og svak styring fra myndighetene Utilstrekkelig finansiering gjennom et utilfredsstillende finansieringssystem 7

8 Tiltak Totalt 49 forslag til tiltak Ikke en à la carte meny tiltakene virker sammen Hovedkonklusjon: Stort behov for en helhetlig politikk for norsk tertiærutdanning To likeverdige deler av det tertiære nivået Dyrke begges egenart Hensiktsmessige overgangsordninger 8

9 Det norske utdanningssystemet 9

10 System for styring, dimensjonering og finansiering av fagskolene Stortinget Dimensjonering, kvalitetsutvikling, råd og innspill Nasjonalt fagskoleråd Kunnskapsdepartementet Kompetansebehov Sektordep. Delegert myndighet NOKUT Akkreditering og tilsyn Fagskolene Styring og finansiering Dimensjonering, kvalitetsutvikling, råd og innspill Dimensjonering, kvalitetsutvikling, råd og innspill Nasjonale fagråd 10

11 Kvalitet, relevans og arbeidslivets rolle Overføre eierskapet for alle offentlige fagskoler til staten Drastisk redusere antall offentlige fagskoler Institusjonsakkreditering (gitt av NOKUT) for både offentlige og private fagskoler Ekstern styreleder og eksternt flertall i styrene for alle offentlige fagskoler og offentlig finansierte private fagskoler Ekstern evaluering av Fagskolerådet deretter revidere mandat og sammensetning 11

12 Kvalitet, relevans og arbeidslivets rolle fortsetter Krav til ansatte og studenter i styrene Nasjonalt fagskoleråd får i oppdrag å opprette nasjonale fagråd Lovfestet krav om praksis i all fagskoleutdanning med en bred definisjon av praksis -arbeidslivet må bidra Spisset krav til godkjent undervisningspersonell Bevilge midler til å forbedre kunnskapsgrunnlaget om fagskolesektoren Hospitering for fagansatte Tilrettelegge for yrkespedagogisk utdanning 12

13 Opptakskrav Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller Minst 5 års relevant praksis og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 (VG1) og videregående kurs 2(VG2) i yrkesfaglige utdanningsprogram Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve 13

14 Hva er fagskole? Teori for praktikere Flinke, pålitelige fagarbeidere Fagskolen gir teori, studentene relaterer til praksis Fører til god dialog med teoretikere Bedrifter ønsker å videreutvikle Den enkelte ønsker egenutvikling Skaper innovasjon i bedriftene 14

15 Samarbeid med arbeidslivet Mesterbrev i samarbeid med Mesterbrevnemnda Installatørutdanninger i samarbeid med Energi Norge og Post- og Teletilsynet Prosjekter fra arbeidslivet i alle utdanninger Helsefag har 10 uker bedriftspraksis Skreddersyr nye utdanningstilbud og gjennomføringsmodeller i samarbeid med arbeidslivet 15

16 Utdanninger - modeller Tekniske fag 2 år heltid - hovedmodellen 4 år deltid 14 uker pr skoleår (Elkraft) 4 år deltid to dager pr uke (Raufoss) 4 år nettstøttet 6 samlinger pr. år, 3/2dager (hovedmodell) 4 år videokonferanse, Kongsvinger (tekniske fag) Helsefag 2 år deltid, Gjøvik, Lillehammer, Hadeland 2 år deltid, Storhamar og Sentrum vgs Ledelse Økonomi og ledelse, 2 år deltid, Gjøvik Landbruk 2 år nettstøttet med samlinger, Hvam og Nome vgs Bygningsvern 2 år nettstøttet med samlinger, Røros 16

17 Fagfelt Godkjente utdanninger Tekniske fag 13 Helsefag 11 Økonomi og ledelse 1 Landbruksfag 4 Antall godkjente utdanninger 17

18 Nye studier, styrebehandling Egen arbeidsgruppe vurderer 1. Bærekraft og etterspørsel i markedet 2. Arbeidsplasser etter endt utdanning 3. Finansiering 4. Kompetanse innen fagfeltet Egen prosjektgruppe for utvikling av nye studieplaner, med slik mandat: a. Kartlegge og definere omfang b. Kartlegge mål/emne c. Utarbeide studieplan d. Finne/velge ut læremidler og utstyr e. Skaffe nødvendige godkjenninger Ekstern referansegruppe, sikrer riktig nivå i forhold til dybde og bredde denne går over til å bli Styret vedtar om det skal søkes NOKUT om godkjenning 18

19 Bygningsvern - Røros Bredt samarbeid (1/2- årig normert studietid) - Riksantikvaren - BNL - Oppland Fylkeskomm. - Rørosmuseets bygningsvernsavd. Strategisk plassering av utdanningen: Røros og Gjøvik 19

20 Emne Planteprod og driftsledelse Naturbruk Generell modell, ettårig fagskole Grovforbasert Husdyrhold Sauehold og lokal foredling Skogbruk Regnskap Entreprenørskap Landbruksteknikk Hvam ) Ål/Hvam ( ) Storsteigen ( ) Nome/Søve ( ) 1 Driftsledelse og økonomi felles modul Valle (på vent) Blæstad (på vent) 2 Planteproduksjon (korn) 3 Energi og miljø Fra ide til bedrift Produksjon og salg Planteproduksjon (gras) Landbruksteknikk Husdyrproduksjon Sauehold Lokal foredling 4 Hovedprosjekt felles modul Skogbruk Alternativt Regnskapsanalyse Økonomi/ næringsutvikling Maskinteknikk 20

21 Nye studier Fagretning TIP Landbruk Fordypning Kompositt og Polymer (Gjøvik & Kongsberg) Avansert maskinering (henv fra Raufoss Ind.park) Økologisk landbruk ( henv fra Sogn og Fjordane) Skogbruk (Valle vgs)? Bygg Fukt/fuktskader i bygg (NHO)? Annet Tradisjonssøm? Reiseliv skilærer/guiding? Brann og redning? 21

22 Fagretning Tekniske fag Nye behov? Utdanninger Teknisk utvikling krever ny/annen kompetanse (BIM) Faglig fordypning etter fagbrev viktig Økt fokus på faglig og daglig ledelse Verdivurdering/taksering Automatisering i industrien Nye områder innen IT (sårbarhet) Helsefag Utviklingen vil kreve ny/annen kompetanse omsorgsteknologi Faglig fordypning etter fagbrev (omsorgssektoren) Økt fokus på faglig og daglig ledelse (Lean) Landbruk Annet Økt trykk på effektiv produksjon Behov for å være selvforsynt Mindre skader i landbruket Reiseliv - opplevelser Bedriftsledelse restauranter/hoteller Økonomi og ledelse i offentlig sektor Sertifiseringer og resertifisering 22

23 NHOs kompetansebarometer 2015 Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet gir bedre studiekvalitet Størst etterspørsel etter kompetanse innenfor bygg og anlegg, elektrofag og industriell produksjon 7 av 10 vil ha nettbasert utdanning tilpasset bedriftenes behov 6 av 10 melder om behov for fagarbeidere 5 av 10 har behov for arbeidskraft med fagskolekompetanse Bedriftene vil ha ansatte med utdanning fra fagskoler Stortingsmeldingen bør inneholde tiltak som øker tilstrømningen til denne utdanningsinstitusjonen 23

24 NHOs kompetansebarometer

25 Takk for oppmerksomheten Mer info: Kontakt: Ivar Lien: 25

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien Fagskolen i 2013 Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles Ivar Lien 1 Lov om fagskoler 2003 Fagskoleutdanning = Yrkesrettet høyere utdanning Fra et halvt til to

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Hva er teknisk fagskoleutdanning

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2013/2014 Informasjon om opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 2 Sist oppdatert 03.01.2013 I dette heftet finner du

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer