1 Bakgrunn. 2 Kontaktpersoner og saksgang. 2.1 Dersom utdanningen fortsatt tilbys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Bakgrunn. 2 Kontaktpersoner og saksgang. 2.1 Dersom utdanningen fortsatt tilbys"

Transkript

1 Bård Inge Thun Saksbehandler: Mari Barwin Vår ref: 17/ Vår dato: Deres ref: Deres dato: Orientering om saksgang og krav til søknad - Søknad om godkjenning av vesentlig endring av fagskoleutdanning - Samordning av navn på fylkeskommunale fagskoleutdanninger Vi viser til tidligere kontakt om muligheten for å sende inn en felles søknad for å samordne navn på fylkeskommunale fagskoleutdanninger. Se vedlegget samordning av navn fylkeskommunale fagskoleutdanninger for sakens bakgrunn samt NOKUTs veiledning og krav til søknadsprossesen. Med hilsen Helén Sophie Haugen fung. seksjonssjef Mari Barwin rådgiver Dokumentet er elektronisk signert. Vedlegg: Veiledning - samordning av navn fylkeskommunale fagskoleutdanninger doc Skjema - overordnet info samordning av navn fylkeskommunale fagskoleutdanninger docx NOKUTs forslag til navneendring - samordning av navn fylkeskommunale fagskoleutdanninger xlsx Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks 578, 1327 Lysaker Drammensveien 288 tlf: faks:

2 Veiledning til søkeprosessen - Søknad om godkjenning av vesentlig endring av fagskoleutdanning - Samordning av navn på fylkeskommunale fagskoleutdanninger (NOKUTs sak 17/00863 I dette dokumentet beskriver NOKUT bakgrunnen for at vi åpner for en samlesøknad om godkjenning av samordning av navn på fylkeskommunale fagskoleutdanninger (vesentlig endring). Vi skisserer også saksgangen, og lister opp kravene vi stiller til hver enkelt tilbyder for å kunne behandle dette som en felles søknad. Kontaktpersoner for deltagerne i prosessen er Mari Barwin (NOKUT) og Bård Inge Thun (nasjonal fagskolekoordinator for de fylkeskommunale fagskolene). NOKUT har som foreløpig mål å fatte vedtak i saken før neste rapporteringsfrist til DBH Fagskolestatistikk (15. mars 2017). Dette målet kan måtte justeres underveis. 1 Bakgrunn Forum for fagskolestatistikk er bindeleddet mellom fagskolesektoren og NSD - Norsk senter for forskningsdata, som drifter Database for statistikk om høgre utdanning Fagskolestatistikk (DBH-F). I møter i forumet er det kommet frem at en rekke fylkeskommunale fagskoleutdanninger tilbys med ulike navnevarianter, slik at utdanninger som i prinsippet gir samme læringsutbytte, og er bygget på samme nasjonale plan, fremstår med forskjellige navn. Felles for flere av disse navnene er at enkelte tilbydere har fått godkjent utdanningsnavn som NOKUT i dag ikke ville ha godtatt, fordi de inneholder elementer som viser til opptakskrav, inneholder betegnelsen «fagskole» eller «fagskoleutdanning» med mer. Både sektoren selv og NSD opplever inkonsekvente utdanningsnavn som uheldige. NOKUT ser også at det vil være av verdi for studentene om liknende utdanninger har like navn. Nasjonal fagskolekoordinator har derfor utarbeidet en liste over tilbydere som gir utdanninger med navn som avviker fra det som er vanlig innenfor sektoren, og hvilke utdanningsnavn NOKUT kan anbefale tilbyderne å søke endring til. Disse forslagene bygger på NOKUT-godkjente navn på tilsvarende utdanninger, råd fra flere av tilbyderne som berøres (formidlet av nasjonal fagskolekoordinator), begrepsbruk i nasjonale planer, samt erfaringen til NOKUTs saksbehandlere. Endringene er ikke vesentlige, og ettersom det er konsensus i sektoren om hva navnene bør endres til, vil NOKUT behandle søknader om endring av disse navnene uten å bruke sakkyndige. Dette er hjemlet i forskrift om kvalitet i høyere utdanning 5-1 (5): NOKUT kan gi godkjenning uten bruk av sakkyndige dersom utdanningen allerede er godkjent i henhold til formelle krav knyttet til fag eller dersom søknaden gjelder endringer i tidligere godkjente utdanningstilbud. 2 Kontaktpersoner og saksgang 2.1 Dersom utdanningen fortsatt tilbys Bård Inge Thun vil orientere de ulike tilbyderne om NOKUTs krav til søknaden. Tilbyderne sender sine søknader til Thun, som videreformidler dem til NOKUT. NOKUT behandler samlesøknaden, med Barwin som ansvarlig saksbehandler. Thun/Barwin vil koordinere en eventuell tilsvarsrunde (se NOKUTs Veiledning til fagskoletilsynsforskriften, kapittel 3). NOKUTs tilsynsdirektør fatter det endelige vedtaket, og NOKUT ekspederer vedtaket direkte til den enkelte tilbyder.

3 2.2 Dersom utdanningen er nedlagt Noen tilbydere kan ha lagt ned utdanningstilbudet de blir kontaktet om. I slike tilfeller ber vi tilbyder sende et styrevedtak om nedleggelsen til NOKUT via Thun,. 3 Krav til søknaden Samlesøknaden til NOKUT skal bestå av følgende deler: 3.1 Styrevedtak fra hver enkelt tilbyder For at NOKUT skal kunne behandle saken, trenger vi vedtak fra styret som står ansvarlig for hver enkelt utdanning. Det må gå klart frem av styrevedtaket hvilket navn utdanningen NOKUT har godkjent for utdanningen på tidspunktet for styrevedtaket hvilket navn styret søker å endre til at styret er kjent med og godtar ordningen med at Bård Inge Thun administrerer søknadsprosessen og er NOKUTs kontaktperson 3.2 Skjema med overordnet informasjon og kontaktinformasjon Thun vil motta og formidle et skjema for overordnet informasjon og kontaktinformasjon for hver tilbyder. For hver enkelt tilbyder skal skjemaet også inneholde NOKUT-godkjent navn for hver utdanning som skal endres, og navnet det skal endres til. Dette skjemaet skal tilbyderne fylle ut og sende tilbake til Thun, som sammenstiller det til en felles oversikt og videreformidler denne til NOKUT.

4 Skjema for overordnet informasjon og kontaktinformasjon godkjenning av samordning av navn på fylkeskommunale fagskoleutdanninger (NOKUTs sak17/xxxx) Dette skjemaet blir formidlet til de aktuelle fylkeskommunale fagskoletilbyderne av kontaktperson Bård Inge Thun. Skjemaet skal fylles ut og sendes tilbake til NOKUT via Thun. Søknad om endring av allerede godkjent utdanningstilbud: <sett inn studietilbudets nåværende navn> Navnet søkes endret til: <sett inn ønsket endring> Overordnet informasjon om tilbyder Organisasjonsnummer Tilbyders navn Postboksadresse Postnummer/poststed Besøksadresse Internett-adresse Tilbyders telefon Tilbyders e-postmottak Er informasjonen endret i forhold til det som er oppgitt til NOKUT tidligere? Dato for opprinnelig godkjenning av tilbudet det søkes godkjenning om Øvrige opplysninger: Tilbyders kontaktperson Kontaktpersons telefonnummer Kontaktpersons mobiltelefonnummer Kontaktpersons e-postadresse Sted og dato for utfylling av skjemaet

5 Tilbyder Fagskole Studiested Dagens navn, godkjent av NOKUT Anbefalt nytt navn, søkes godkjent av NOKUT Chr. Thams fagskole Chr. Thams fagskole Chr. Thams fagskole Datateknikk, drift og sikkerhet IT drift og sikkerhet Chr. Thams fagskole Chr. Thams fagskole Chr. Thams fagskole Mjølkeproduksjon og driftsledelse Mjølkeproduksjon og driftsleiing (alt. Melkeproduksjon og driftsledelse) Fagskolane i Hordaland Bergen tekniske fagskole Studiested Hjeltnes Arboristfagutdanning Aboristfag Fagskolane i Hordaland Bergen tekniske fagskole Studiested Austevoll Teknisk fagskule i akvakultur Akvakultur Fagskolane i Hordaland Bergen tekniske fagskole Studiested Fusa Teknisk fagskule i akvakultur Akvakultur Fagskolane i Hordaland Bergen maritime fagskole Bergen maritime fagskole Petroleumsteknologi, boring Boring Fagskolane i Hordaland Bergen maritime fagskole Bergen maritime fagskole Petroleumsteknologi, boring spesialisering CETOP nivå 1 og 2 Boring spesialisering CETOP nivå 1 og 2 Fagskolane i Hordaland Bergen maritime fagskole Bergen maritime fagskole Petroleumsteknologi, havbunnsinstallasjoner Havbunnsinstallasjoner Fagskolane i Hordaland Bergen maritime fagskole Bergen maritime fagskole Petroleumsteknologi, havbunnsinstallasjoner spesialisering CETOP nivå 1 og 2 Havbunnsinstallasjoner spesialisering CETOP nivå 1 og 2 Fagskolane i Hordaland Bergen tekniske fagskole Studiested Fusa Kreftomsorg og lindrendepleie for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolane i Hordaland Hordaland helsefagskole NULL Kreftomsorg og lindrendepleie for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolane i Hordaland Hordaland helsefagskole NULL Kreftomsorg og lindrendepleie for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolane i Hordaland Hordaland helsefagskole Bergen tekniske fagskole Kreftomsorg og lindrendepleie for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolane i Hordaland Hordaland helsefagskole Studiested Fusa Kreftomsorg og lindrendepleie for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolane i Hordaland Hordaland helsefagskole Studiested Stend Kreftomsorg og lindrendepleie for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolane i Hordaland Hordaland helsefagskole Studiested Stord Kreftomsorg og lindrendepleie for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Bygg og anlegg, bygg Bygg Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Elektrofag, elkraft Elkraft Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Teknikk og industriell produksjon, fordypning maskinteknikk Maskinteknikk Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Teknikk og industriell produksjon, fordypning maskinteknikk Maskinteknikk Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Kjemi, fordypning matteknikk Matteknikk Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Kjemi, fordypning matteknikk Matteknikk Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Kjemi, fordypning prosessteknikk Prosessteknikk Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold Kjemi, fordypning prosessteknikk Prosessteknikk Fagskolen Innlandet Fagskolen Innlandet Fagskolen Innlandet, Gjøvik Innføring i bygningsvern Bygningsvern Fagskolen Innlandet Fagskolen Innlandet Fagskolen Innlandet, Gjøvik Datateknikk, drift og sikkerhet IT drift og sikkerhet Fagskolen Innlandet Fagskolen Innlandet Fagskolen Innlandet, Gjøvik Datateknikk, drift og sikkerhet IT drift og sikkerhet Fagskolen Innlandet Fagskolen Innlandet Storhamar videregående skole Videreutdanning i veiledning Tilbyder har orientert Thun om at utdanningen ikke lenger tilbys. NOKUT ber om styrevedtak om nedleggelse. Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Oslo Akershus Strømmen videregående skole Oppvekstfag fordypning: barn med særskilte behov Barn med særskilte behov Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Bygg og anlegg, anlegg Anlegg Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Bygg og anlegg, anlegg Anlegg Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Elektrofag, automatisering Automatisering Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Elektrofag, automatisering Automatisering Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Kurssenter Petroleumsfag, boring Boring Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Kurssenter Petroleumsfag, boring Boring Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Petroleumsfag, brønnservice Brønnservice Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Bygg og anlegg, bygg Bygg Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Bygg og anlegg, bygg Bygg Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Elektrofag, elkraft Elkraft Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Elektrofag, elkraft Elkraft Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Petroleumsteknologi, fordypning havbunnsinstallasjoner Havbunnsinstallasjoner Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk Maskinteknikk Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk Maskinteknikk Fagskolen Rogaland Stavanger offshore tekniske skole Stavanger offshore tekniske skole Petroleumsfag, petroleumsproduksjon Petroleumsproduksjon Fagskolen Telemark Fagskolen Telemark Fagskolen Telemark Automasjon, fordypning bygningsautomasjon Bygningsautomatisering NB! NOKUT vil godta både formen "automatisering" og "automasjon", men anbefaler "automatisering", etter råd fra Språkrådet. Fagskolen Telemark Fagskolen Telemark Fagskolen Telemark Automasjon, fordypning bygningsautomasjon Bygningsautomatisering NB! NOKUT vil godta både formen "automatisering" og "automasjon", men anbefaler "automatisering", etter råd fra Språkrådet. Fagskolen Telemark Fagskolen Telemark Fagskolen Telemark Automasjon, fordypning industriell automasjon Industriell automatisering NB! NOKUT vil godta både formen "automatisering" og "automasjon", men anbefaler "automatisering", etter råd fra Språkrådet. Fagskolen Telemark Fagskolen Telemark Fagskolen Telemark Automasjon, fordypning industriell automasjon Industriell automatisering NB! NOKUT vil godta både formen "automatisering" og "automasjon", men anbefaler "automatisering", etter råd fra Språkrådet. Fagskolen Telemark Fagskolen Telemark Fagskolen Telemark Psykisk helsearbeid for helse og sosialpersonell Psykisk helsearbeid Fagskolen Troms Fagskolen Troms, avdeling Tromsø, skolested Breivika Fagskolen Troms, avdeling Tromsø, skolested Breivika Bygg og anlegg, anlegg Anlegg Fagskolen Troms Fagskolen Troms, avdeling Tromsø, skolested Breivika Fagskolen Troms, avdeling Tromsø, skolested Breivika Bygg og anlegg, bygg Bygg Fagskolen Troms Fagskolen Troms, avdeling Tromsø, skolested Breivika Fagskolen Troms, avdeling Tromsø, skolested Breivika Datateknikk, drift og sikkerhet IT drift og sikkerhet Fagskolen Troms Fagskolen i Troms av. Nord Troms videregående skole Fagskolen i Troms av. Nord Troms videregående skole Kjemi, næringsmiddelteknikk Matteknikk [NOKUT anbefaler dette fremfor "næringsmiddelteknikk", jf. nasjonal plan FTK02] Fagskolen Troms Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole Teknikk og industriell produksjon, sveiseteknikk Sveiseteknikk Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Ålesund Bygg og anlegg, anlegg Anlegg Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Ålesund Elektro, automatisering Automatisering Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolen i Kristiansund Fagskolen i Kristiansund Petroleumsteknologi, fordypning boring Boring Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Ålesund Bygg og anlegg, bygg Bygg Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Ålesund Elektro, elkraft Elkraft Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolen i Kristiansund Fagskolen i Kristiansund Petroleumsteknologi, fordypning havbunnsinstallasjoner Havbunnsinstallasjoner Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Ålesund Bygg og anlegg, klima, energi og miljø i bygg Klima, energi og miljø i bygg (KEM) Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolen i Kristiansund Fagskolen i Kristiansund Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk Maskinteknikk Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Ålesund Teknisk og industriell produksjon, maskinteknikk Maskinteknikk Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolen i Kristiansund Fagskolen i Kristiansund Kjemi, prosessteknikk Prosessteknikk Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolen i Kristiansund Fagskolen i Kristiansund Psykisk helsearbeid for helse og sosialpersonell med videregående opplæring Psykisk helsearbeid Nord Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole Bygg og anlegg, anlegg Anlegg Nord Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole Bygg og anlegg, anlegg Anlegg Nord Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole Bygg og anlegg, bygg Bygg Nord Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole Bygg og anlegg, bygg Bygg Nord Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret Ytre Namdal fagskole Ytre Namdal fagskole Skipsoffisersutdanning i fagskolen nautisk linje, klasse D3 overstyrmann Dekksoffiser Nord Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret Ytre Namdal fagskole Ytre Namdal fagskole Skipsoffisersutdanning i fagskolen nautisk linje, klasse D5 kystskipper Tilbyder har orientert Thun om at utdanningen ikke lenger tilbys. NOKUT ber om styrevedtak om nedleggelse. Nord Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk Maskinteknikk Nord Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk Maskinteknikk Nord Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole Teknikk og industriell produksjon, maskinteknisk drift Maskinteknisk drift Nord Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole Teknikk og industriell produksjon, maskinteknisk drift Maskinteknisk drift Nord Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole Teknikk og industriell produksjon, mekatronikk Mekatronikk Nord Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole Teknikk og industriell produksjon, mekatronikk Mekatronikk Sogn og Fjordane fylkeskommune Fagskulen i Sogn og Fjordane Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde Bilbransjens fagskule, Serviceteknikar lette kjøretøy Serviceteknikar lette kjøretøy Sogn og Fjordane fylkeskommune Fagskulen i Sogn og Fjordane Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde Bilbransjens fagskule, Verkstadleiing Verkstadleiing Trondheim fagskole Trondheim fagskole Trondheim fagskole Bilbransjens fagskole, Servicetekniker Servicetekniker Trondheim fagskole Trondheim fagskole Trondheim fagskole Bilbransjens fagskole, Verkstedsledelse Verkstedsledelse

Gjennomføring av søking og opptak neste skoleår

Gjennomføring av søking og opptak neste skoleår NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN Gjennomføring av søking og opptak neste skoleår RFF Årskonferanse, Kongsberg 4. - 6. mai 2011 Utarbeidet av Bjarne Grefstad Nasjonalt opptakskontor for fagskolen Innhold

Detaljer

Vurdering av skikkethet i fagskoleutdanningen

Vurdering av skikkethet i fagskoleutdanningen Ifølge liste Deres ref Vår ref 16/7818 Dato 28.06.2017 Vurdering av skikkethet i fagskoleutdanningen Fagskoleloven ble endret i 2016 og det ble innført en hjemmel for å kunne innføre skikkethetsvurderinger

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: Tirsdag 28. februar 2017 Møtested: Fylkets hus Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

Orientering om tilskuddsordningen for fagskoleutdanning 2018

Orientering om tilskuddsordningen for fagskoleutdanning 2018 Kunnskapsdepartementet Vedlegg Orientering om tilskuddsordningen for fagskoleutdanning 2018 Etter vedtak i Stortinget 19. desember 2017 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Tilskuddsordningen for fagskoleutdanning...

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Hva er teknisk fagskoleutdanning

Detaljer

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning.

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning. Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 ORME ressurs og fagskole... 2 Aktivitet... 2 NAV-kvalifisering... 2 Multifag-/fagbrevkurs-... 2 Praksiskandidatkurs... 3 Fagskole... 3 NOKUT-godkjente

Detaljer

Studietilbud ved Fagskolen i Kristiansund Brynhild Rossbach Hesthamar. Molde

Studietilbud ved Fagskolen i Kristiansund Brynhild Rossbach Hesthamar. Molde Studietilbud ved Fagskolen i Kristiansund Brynhild Rossbach Hesthamar Molde 30.01.2018. Det norske utdanningssystemet Ph.d. Master Tertiært Bachelor Fagskole-utdanning Generell studiekompetanse Fag-, svennebrev

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: Tirsdag 13. desember 2016 Møtested: Fylkets hus Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4. etg, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4. etg, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: Tidspunkt: 09:00 11. Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4. etg, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 09:00 11.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Attraktiv med fagskoleutdanning. Rådgiversamling

Attraktiv med fagskoleutdanning. Rådgiversamling Attraktiv med fagskoleutdanning Rådgiversamling 14.03.2017 Hva er en fagskoleutdanning? Fagskoleutdanning er praktisk og yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående utdanning eller tilsvarende

Detaljer

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro Yrkesfag En vei til høyere utdanning Sigrid Isdal og Adeline Landro Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret administrere fagopplæring i Hordaland: Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning

Detaljer

Ola Dølven, Fagskolen Innlandet 1

Ola Dølven, Fagskolen Innlandet 1 Byggdrifterkonferensen tirsdag 21. oktober 2014 Gratulasjonshilsen til alle bygg og framtidige byggdriftere! Litt generelt om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg Informasjon fagskoleutdanning

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen.

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen. Saksnr.: 2014/2733 Løpenr.: 44618/2015 Klassering: A80 Saksbehandler: Heidi Wang Erlandsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.05.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Antall studenter/søkere skoleårene 2014-15/2015-16

Antall studenter/søkere skoleårene 2014-15/2015-16 NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN Antall studenter/søkere skoleårene 2014-15/2015-16 MUF-konferansen «Color Magic» 22. 24. november 2015 Utarbeidet av Bjarne Grefstad Innhold Antall søkere 2015 Antall

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Fagfelt teknisk Fagretning: Fordypning: 2 Bygg og anlegg TIP (teknikk og industriell produksjon) Datateknikk Elektro Kjemi

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Til fagskolestyrets medlemmer Kopi til: - Fagskolestyrets varamedlemmer - Fylkeskommunens administrasjon v/administrasjonssjefen og Fylkesopplæringssjefen - Fagskolene v/administrativ leder og faglig leder

Detaljer

Fagskolen som regional utviklingsaktør

Fagskolen som regional utviklingsaktør Fagskolen som regional utviklingsaktør NOKUT-konferanse 20.10.11 i Ålesund Anita Steinbru, seksjonsleder i Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune DISPOSISJON Føringer i sentrale styringsdokumenter

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Statsbudsjettet for 2018 kap. 240 post 60 - Oppdragsbrev om forvaltning av tilskudd til fagskoledrift

Statsbudsjettet for 2018 kap. 240 post 60 - Oppdragsbrev om forvaltning av tilskudd til fagskoledrift Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5980- Dato 21. desember 2017 Statsbudsjettet for 2018 kap. 240 post 60 - Oppdragsbrev om forvaltning av tilskudd til fagskoledrift På bakgrunn av Stortingets behandling

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: Tirsdag 23. mai 2017 Møtested: Fylkets hus Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

Møre og Romsdal - studenttall og tilskudd 2016

Møre og Romsdal - studenttall og tilskudd 2016 Møre og Romsdal - studenttall og tilskudd 2016 Sett inn rad og ark hvis andre tilbydere Sum tilskudd Tilbyder tilskudd 01.03.16 tilskudd 01.10.16 01.03.16 01.10.16 2016 Aldring og helse 5 3 97 625 58 575

Detaljer

NOKUT har i fagskoletilsynsforskriften kapittel 2 fastsatt krav til de sakkyndiges kompetanse og til oppnevningen.

NOKUT har i fagskoletilsynsforskriften kapittel 2 fastsatt krav til de sakkyndiges kompetanse og til oppnevningen. Fagskolane i Hordaland Strandgaten 196 5817 BERGEN Saksbehandler: Ine Merete Andersen Vår ref: 17/01104-2 Vår dato: 04.04.2017 Deres ref: Deres dato: Forslag om sakkyndige - godkjenning av CNC og robotteknologi,

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2013/2014 Informasjon om opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 2 Sist oppdatert 03.01.2013 I dette heftet finner du

Detaljer

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Cecilie Hopland Jentoft, seniorrådgiver Kristin Gåsemyr, seksjonsleder NSD Norsk senter for forskningsdata Seksjon for statistikk om høgre

Detaljer

NOKUT-Fagskolekonferanse 2010. Heidi Munthe-Kaas Terje Bogen

NOKUT-Fagskolekonferanse 2010. Heidi Munthe-Kaas Terje Bogen NOKUT-Fagskolekonferanse 2010 Heidi Munthe-Kaas Terje Bogen Hvem er vi? Terje Bogen Rektor på Fagskolen i Oslo Leder av NUTF Godkjente utdanningsløp Elektro heltid og deltid Bygg heltid KEM deltid BIM

Detaljer

17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /12 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet

17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /12 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 30. oktober 2012 kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Kronprinsens

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Kristoffer Forfang, Ove Austmo og Rune Logstein.

Fra administrasjonen møtte Kristoffer Forfang, Ove Austmo og Rune Logstein. Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Møtedato: 12. januar 2016 Møtested: Fylkets hus Møteleder May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder) Terje

Detaljer

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Skuleslaget fagskule Fagskuleutdanning er praktisk, yrkesretta utdanning som bygger på

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

KOMPETANSE FOR FREMTIDEN

KOMPETANSE FOR FREMTIDEN KOMPETANSE FOR FREMTIDEN Vi skaper muligheter Setter du pris på å løse oppgaver i praksis, i større grad enn å lese teori? Da kan en fagskoleutdanning være noe for nettopp deg! Fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

Helsefagskolen i Kompetanseløftet 2015

Helsefagskolen i Kompetanseløftet 2015 Helsefagskolen i Kompetanseløftet 2015 Måloppnåelse hittil og veien videre Bergen, 5. mars 2014 orfor satse på fagskoleutdanning? skoleutdanning er viktig for å ke kompetansen edusere avgangen fra sektoren

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: Fagskolen i Ålesund Dato: Tid: 11:00

Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: Fagskolen i Ålesund Dato: Tid: 11:00 Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: Fagskolen i Ålesund Dato: 10.10.2013 Tid: 11:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf. 71 25 88 56 eller e- post:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Orkladal Næringsforening (ONF); 3.året på rad at ONF arrangerer Næringslivskonferanse Årets konferanse arrangeres i samarbeid med

Detaljer

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første.

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første. Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolen i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 09.12.14 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen Terje Sørvik

Detaljer

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 12. april 2012 kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 12. april 2012 kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 Vår ref.: 201200093/2 IF/AMD Saksbehandler:

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20899884 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/35876-4 Saksbehandler:

Detaljer

Innholdsfortegnelse: ORME ressurs og fagskole

Innholdsfortegnelse: ORME ressurs og fagskole Årsmelding 2009 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 ORME ressurs og fagskole... 2 Aktivitet... 3 NAV-kvalifisering... 3 Helserelaterte opplæringstiltak... 4 Helsefagskole... 4 Fagskole i Rehabilitering...

Detaljer

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Dette søknadsskjemaet gjelder for førstegangsoppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Dette søknadsskjemaet gjelder for førstegangsoppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011

Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011 Første brikke lagt i kunnskap om fagskoler Fagskolene har en viktig rolle i det norske utdanningssystemet, de skal sikre korte, yrkesrettede utdanningstilbud

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato iht. liste Deres ref Vår ref Dato 17/3462-1 23.06.17 Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk Vedlagt følger utkast til

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet

Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet Aud Larsen, Leder NUFHO Temaer: Hva er NUFHO? Helsefagskolens plass i utdanningssystemet Fagskoleutdanningens egenart Helsefagskolens kompetanse

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 en delplan under Omsorgsplan 2015 Hovedmålsettingen er å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunene gjennom økt rekruttering og kompetanse Delmål: 12 000 nye årsverk med relevant

Detaljer

Kristoffer Forfang, Vegard Iversen og Rune Logstein møtte fra administrasjonen

Kristoffer Forfang, Vegard Iversen og Rune Logstein møtte fra administrasjonen Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 29.9 2015 Møtested: Fylkets hus Møteleder May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder) Terje Sørvik

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Fagskolen Innlandet. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøer møtes og kompetanse utvikles

Fagskolen Innlandet. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøer møtes og kompetanse utvikles Fagskolen Innlandet Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøer møtes og kompetanse utvikles 1 Fagskolen Innlandet Styret består av 8 personer, 2+2 fra eierne, 3 fra arbeidslivet Styreleder er

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Prosjektplan for kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene (fagskoleprosjektet)

Prosjektplan for kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene (fagskoleprosjektet) Prosjektplan for kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene (fagskoleprosjektet) Versjon 28. september 2009 Planen er en oppdatering av dokumentet 090623_Diskusjonsgrunnlag om NQF-fagskole, som ble

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag

Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag Saksnr.: 2015/399 Løpenr.: 46331/2016 Klassering: 223 Saksbehandler: Kristin St. Hilaire Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæringskomiteen 07.06.2016 Rapport om bruk av tilskuddsmidler

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift og utviklingsseksjonen Arkivsak 201013633-100 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: 20.02.2017 Vår referanse: 17/19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2017 Årets foryngelseskontroll skal gjennomføres

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid

Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3553 15.07.2013 Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid Miljøverndepartementet vil i samråd

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 7 Notat om Fagskolen Dato: 31.10.2012 Sider: 5 1. Fagskolen 1.1 Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle kravspesifikasjonen

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Fagskulane i Hordaland, Bergen maritime fagskole. Petroleumsteknologi, boring og havbunnsinstallasjoner, spesialisering CETOP nivå 1 og 2 Mai 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen

Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan 2012 FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og

Detaljer

Maskinoffiser på ledelsesnivå Maskinoffiser på operativt nivå. Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, skipsteknisk linje April 2013

Maskinoffiser på ledelsesnivå Maskinoffiser på operativt nivå. Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, skipsteknisk linje April 2013 ledelsesnivå operativt nivå Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, skipsteknisk linje April 2013 Utdanningssteder: Bodin videregående skole og maritime fagskole Fagskolen i Kristiansand, Kvadraturen

Detaljer

M o T T A T T HEL_ILE 1

M o T T A T T HEL_ILE 1 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Private grunnskoler og private videregående skoler sør for Sør-Trøndelag MQTTATT. Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato

Private grunnskoler og private videregående skoler sør for Sør-Trøndelag MQTTATT. Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato ü FYLKESMANNEN I FINNMARK HNNMÁRKKU FYLKKAMANNl Oppvekst- og Utdanningsavdelingen Bajássaddan- ja oahpahusossodat Kommuner i fylker sør for Sør -Trøndelag Fylkeskommunen i fylker sør for Sør-Trøndelag

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Oslo, 23.05.06 Odd Mandal, SHdir

Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Oslo, 23.05.06 Odd Mandal, SHdir Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Oslo, 23.05.06 Odd Mandal, SHdir Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003-2006 Rekruttering for betre kvalitet Utarbeidd av Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Følgende tabell gir en oversikt over de private fagskolene som vil motta tilskudd i 2013 over kap. 276 post 72, samt beløpets størrelse:

Følgende tabell gir en oversikt over de private fagskolene som vil motta tilskudd i 2013 over kap. 276 post 72, samt beløpets størrelse: Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/6046 14.12.2012 Statsbudsjettet 2013 - tilskudd til private fagskoler Formålet med tilskuddsbrevet er å følge opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger.

Detaljer

FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010

FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200800905-71 Arkivnr. 522 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 27. mai, 2010 FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010 SAMANDRAG

Detaljer

Med hilsen. Øystein Lund. fungerende seksjonssjef. Dokumentet er elektronisk signert.

Med hilsen. Øystein Lund. fungerende seksjonssjef. Dokumentet er elektronisk signert. Fagskolen i Møre og Romsdal postboks 2500 6404 MOLDE Saksbehandler: Mari Barwin Vår ref: 16/00380-19 Vår dato: 31.03.2017 Deres ref: Deres dato: Fagskolen i Kristiansund - Vedtak om vesentlig endring av

Detaljer

Godkjenning av maritim fagskoleutdanning. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen

Godkjenning av maritim fagskoleutdanning. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen Godkjenning av maritim fagskoleutdanning Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen Hva vedtak fattes på grunnlag av Godkjenningen blir gitt med hjemmel i: Lov om fagskoleutdanning 2003.06.20 nr 56. Utdannings-

Detaljer

Dekksoffiser på ledelsesnivå Dekksoffiser på operativt nivå. Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, nautisk linje April 2013

Dekksoffiser på ledelsesnivå Dekksoffiser på operativt nivå. Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, nautisk linje April 2013 Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, nautisk linje April 2013 Utdanningssteder: Bodin videregående skole og maritime fagskole Fagskolen i Kristiansand, Kvadraturen skolesenter Fagskolen i Møre

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Forfall: Tor Erik Jensen

Forfall: Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 18.3.2014 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen Terje Sørvik

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer