Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskrift fra kvalitetssikringssystem"

Transkript

1 Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 3 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: :51:00 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

2 Inntak til fagskolen i Kristiansund INNHOLDSFORTEGNELSE Inntak til Fagskolen i Kristiansund Inntak av studenter til fagskolen- kjemi og prosesslinje/petroleumsfag/helse og oppvekstfag Inntak til maritim teknisk fagskole Realkompetansevurdering for inntak til Fagskolen i Kristiansund Klassestørrelser ved Fagskolen i Kristiansund Normer for helse i STCW

3 Inntak til fagskolen i Kristiansund Endringer i denne utgave: Rev./Ver Lagt til PRO Inntak av studenter til fagskolen- kjemi og prosesslinje/petroleumsfag/helse og oppvekstfag Rev./Ver Lagt til PRO Inntak til maritim teknisk fagskole Rev./Ver Lagt til PRO Realkompetansevurdering for inntak til Fagskolen i Kristiansund Rev./Ver Lagt til PRO Klassestørrelser ved Fagskolen i Kristiansund Lagt til STD Normer for helse i STCW.

4 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Inntak av studenter til fagskolen- kjemi og prosesslinje/petroleumsfag/helse og oppvekstfag. Dok.id.: Prosedyre Innsendelse av søknad: Du søker opptak til NOF- Nasjonalt opptakskontor for fagskole. innen 15.april eller Vigo: Du kan søke på internett eller på papirsøknad. Trenger du mer informasjon, ta kontakt med: Nasjonalt opptakskontor for fagskolen, telefon eller på e-post: Adresse: Postboks 767, 4004 Stavanger Opptakskrav: Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er: a) Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev eller b) Realkompetanse Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. For utdanning innen de ulike fagretningene kreves fagbrev/svennebrev fra korresponderende utdanningsprogram i videregående opplæring eller tilsvarende. Hva menes med relevante fagbrev: Kjemi og prosessfag: Fagbrev innen kjemiprosess, teknikk og industriell produksjon, brønnteknikk, elektrofag eller tilsvarende iht tidligere reformer. Petroleumsfag: Fagbrev innenfor brønnteknikkfagene eller fagbrev innenfor teknikk og industriell produksjon(mekaniske fag), kjemi og prosess eller elektrofag+ offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i VG2 Brønnteknikk eller tilsvarende. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i VG2 Brønnteknikk kan også avlegges som privatist ved skolen over 3 år og kan gjennomføres mens du er i jobb. Helse og oppvekstfag: Krav til opptak er fullført videregående opplæring fra programområde for helse- og sosialfag/helse- og oppvekstfag. Informasjon finner du også på NOFs hjemmeside/opptakskrav: Opptakskrav Se også inntaksreglementet nedenfor. Utgave: 3.01 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 4

5 Inntak av studenter til fagskolen- kjemi og prosesslinje/petroleumsfag/helse og oppvekstfag. Dok.id.: Side : 2 av 4 Søker må ha minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang. Vurderingen baseres på gjeldende utdanningsprogram i videregående opplæring for utdanningen. Det må også kunne dokumenteres tilstrekkelig grunnlag i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Søkere med utenlandsk utdanning: Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de fellesfag tilsvarende VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge Søker må ha kunnskaper i norsk tilsvarende Test for høyere nivå (Bergenstesten). Allmenne fag: Søkere som mangler fagbrev, kan søke opptak på grunnlag av minst 5 års relevant praksis og realkompetanse i allmenne fag tilsvarende læreplan på Vg1 og Vg2. Mangler du allmenne fag, og ønsker realkompetansevurdering, ber vi deg lese litt om dette nedenfor. NOFs vil da legge din søknad til side. Din søknad vil bli oversendt skolen etter 19.juni. Avdelingsleder vil da sende din søknad til realkompetansevurdering. Poengberegning og rangering Se Fagfelt teknisk og fagfelt helse Fagfelt teknisk: Det generelle grunnlag for opptak 8, a-c, 100 poeng Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på videregående kurs I og tverrfaglig eksamen Praksis utover det generelle grunnlag for opptak, 1 poeng pr md Fartstid (tid om bord), 1 poeng pr md Fagprøve med bestått meget godt, 25 poeng Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid, 50 poeng Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres. Fagfelt helse: Det generelle grunnlag for opptak 7, a-c, 100 poeng Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på videregående kurs I og tverrfaglig eksamen (reform 94) eller Vg2 (Kunnskapsløftet) Relevant praksis utover det generelle grunnlag for opptak, 1 poeng pr md

6 Inntak av studenter til fagskolen- kjemi og prosesslinje/petroleumsfag/helse og oppvekstfag. Dok.id.: Side : 3 av 4 Fagprøve med bestått meget godt, 25 poeng Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid, 50 poeng Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjonopplæringen skal føre fram til, kvoteres. Særskilte behov: Skolen vil, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov jmf fagskoleloven 4a. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Hva trenger du av dokumentasjon ved søknad: Se NOFs hjemmeside /dokumentasjonskrav: Dokumentkrav Alle innsendte kopier må være bekreftet. Dersom du søker med fagbrev som bakgrunn: Kopi av vitnemål, på VG2-nivå Kopi av kompetansebevis/fagbrev innen fagretning (+ evt. andre fagbrev, gir tilleggspoeng) Kopi av lærekontrakt innen fagretningen (kun dersom du ennå ikke har tatt fagbrevet) Dokumentasjon av allmenne fag på VK1-nivå (for søkere med fagbrev tidligere enn 1998) Dersom du søker med praksis som bakgrunn: Kopi av jobbattester som dokumenterer realkompetanse til fagretningen (minimum 5 års praksis) Dokumentasjon av allmenne fag på VG2-nivå, eller likeverdig realkompetanse av disse Søkere med relevant praksis i tillegg til fagbrev: Kopi av jobbattester/fartstid som er relevante for fagretningen du søker deg til (gir tilleggspoeng i tillegg til fagrevet) Melding om opptak, svarfrist og reservasjon av skoleplass: Opptaket Søknadsfrist: 15.april Fra 19.juni overtar fagskolene selv opptaket. Dersom det er ledige plasser, er det den enkelte skole som foretar opptak. Ønsker du å søke etter denne dato, send din søknad til: Fagskolen i Kristiansund St.Hanshaugen Kristiansund

7 Inntak av studenter til fagskolen- kjemi og prosesslinje/petroleumsfag/helse og oppvekstfag. Dok.id.: Side : 4 av 4 Vedtak etter bestemmelsene om opptak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. Kryssreferanser Eksterne referanser

8 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Inntak til maritim teknisk fagskole. Dok.id.: Prosedyre Innsendelse av søknad: Du søker opptak til NOF- Nasjonalt opptakskontor for fagskole. innen 15.april eller Vigo: Du kan søke på internett eller på papirsøknad. Trenger du mer informasjon, ta kontakt med: Nasjonalt opptakskontor for fagskolen, telefon eller på e-post: Adresse: Postboks 767, 4004 Stavanger Hva trenger du av dokumentasjon ved søknad: Se NOFs hjemmeside /dokumentasjonskrav: Dokumentkrav Opptak til Dekksoffisersutdanningen: FTM01H (FTM03H) Opptakskrav: Det generelle grunnlaget for opptak er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev som matros eller fiske og fangst. eller b) realkompetanse Alder: Søker som skal ha vurdering av realkompetanse må ha minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang og være fylt 23 år innen søkeråret. Vurderingskriterier Det kreves kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram, samt matematikk og naturfag tilsvarende VG1 på yrkesfaglig utdanningsprogram. Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (for eksempel verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, innenfor logistikk og sjøfart. For søkere til dekksoffisersutdanningen kreves det minimum 30 måneder relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy. Relevant og bestått utdanning innenfor matros eller fiske og fangst kan telle med inntil 2 år. Søkere med utenlandsk utdanning: Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene tilsvarende matros eller motormann er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse med vurderingskriteriene over. Utgave: 3.01 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 5

9 Inntak til maritim teknisk fagskole. Dok.id.: Side : 2 av 5 Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søker må ha kunnskaper i norsk tilsvarende Test for høyere nivå (Bergenstesten). Særskilte behov: Skolen vil, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov jmf fagskoleloven 4a. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Krav til dokumentasjon All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt. Realkompetanse vurdert i forhold til videregående opplæring kan studenten få gjennomført i regi av alle fylkeskommuner som i samarbeid med Norsk fagorgan for kompetansepolitikk utfører og dokumenterer slik realkompetanse. Som dokumentasjon på realkompetanse i teoretiske fag kreves dokumentasjon utstedt fra slik nevnt realkompetansevurdering. Tidsbegrensning av vedtak om godkjent realkompetanse Vedtak om tilkjenning av realkompetanse gjelder i utgangspunktet også for senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til studiet slik det gjennomføres på vurderingstidspunktet. Ved betydelige endringer i fag-, studie- eller rammeplaner, forbeholder tilbyder seg rett til å foreta ny vurdering, og eventuelt endre vedtaket. Poengberegning og rangering Etter opptak punkt 4 vil søkerne bli vurdert etter poeng. Det skilles ikke mellom realkompetanse eller formalkompetanse. Poengfastsettelsen skjer etter følgende beregningsmåte: Det generelle grunnlag for opptak: 100 poeng Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på VG 2 og karakter på tverrfaglig eksamen. Den gjennomsnittlige karakteren multipliseres med 10 og kan maksimalt være 60 poeng. Praksis utover det generelle grunnlag for opptak: 1 poeng per måned. Fartstid utover generelt grunnlag for opptak (tid om bord): 1 poeng per måned. Fagprøve med bestått meget godt : 25 poeng Fagprøve i annet fag enn det som omfatter gennerelt opptaksgrunnlag inklusive praksistid: 50 poeng STCW kurs, 3 poeng per kurs Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres. Opptak direkte til andre studieår i den toårige utdanningen.

10 Inntak til maritim teknisk fagskole. Dok.id.: Side : 3 av 5 Det kan søkes opptak direkte til andre år på dekksoffisersutdanningen dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt. Søker innehar gyldig dekksoffisersertifikat klasse 4 eller høyere eller Søker har fullført og bestått først år på dekksoffisersutdanningen etter plan FTM01H eller fullført og bestått dekksoffisersutdanningen etter plan FTM03H i fagskolen og kan dokumentere eksamen ikke eldre enn 3 år. ( jfr. FOR nr punkt 1) Det er ikke anledning til å ta opp studenter til andre år med bakgrunn i realkompetansevurdering. Vedtak etter bestemmelsene om opptak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. Opptak til Maskinoffisersutdanningen: FTM02H (FTM04H) Opptakskrav: Det generelle grunnlaget for opptak er: c) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebrev som motormann. eller d) realkompetanse Alder: Søker som skal ha vurdering av realkompetanse må ha minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang og være fylt 23 år innen søkeråret. Vurderingskriterier Det kreves kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram, samt matematikk og naturfag tilsvarende VG1 på yrkesfaglig utdanningsprogram. Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (for eksempel verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, innenfor logistikk og sjøfart. For søkere til maskinoffisers tilbud kreves det minimum 24 måneders relevant verkstedtid og 6 mnd. fartstid på sertifikatpliktig fartøy. Relevant og bestått utdanning innenfor vg2 motormann, kan telle med inntil 2 år. Søkere med utenlandsk utdanning: Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene tilsvarende matros eller motormann er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse med vurderingskriteriene over. Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søker må ha kunnskaper i norsk tilsvarende Test for høyere nivå (Bergenstesten).

11 Inntak til maritim teknisk fagskole. Dok.id.: Side : 4 av 5 Krav til dokumentasjon All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt. Realkompetanse vurdert i forhold til videregående opplæring kan studenten få gjennomført i regi av alle fylkeskommuner som i samarbeid med Norsk fagorgan for kompetansepolitikk utfører og dokumenterer slik realkompetanse. Som dokumentasjon på realkompetanse i teoretiske fag kreves dokumentasjon utstedt fra slik nevnt realkompetansevurdering. Tidsbegrensning av vedtak om godkjent realkompetanse Vedtak om tilkjenning av realkompetanse gjelder i utgangspunktet også for senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til studiet slik det gjennomføres på vurderingstidspunktet. Ved betydelige endringer i fag-, studie- eller rammeplaner, forbeholder tilbyder seg rett til å foreta ny vurdering, og eventuelt endre vedtaket. Poengberegning og rangering Etter opptak punkt 4 vil søkerne bli vurdert etter poeng. Det skilles ikke mellom realkompetanse eller formalkompetanse. Poengfastsettelsen skjer etter følgende beregningsmåte: Det generelle grunnlag for opptak: 100 poeng Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på VG 2 og karakter på tverrfaglig eksamen. Den gjennomsnittlige karakteren multipliseres med 10 og kan maksimalt være 60 poeng. Praksis utover det generelle grunnlag for opptak: 1 poeng per måned. Fartstid utover generelt grunnlag for opptak (tid om bord): 1 poeng per måned. Fagprøve med bestått meget godt : 25 poeng Fagprøve i annet fag enn det som omfatter gennerelt opptaksgrunnlag inklusive praksistid: 50 poeng STCW kurs, 3 poeng per kurs Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres. Opptak direkte til andre studieår i den toårige utdanningen. Det kan søkes opptak direkte til andre år på maskinoffisersutdanningen dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt. Søker innehar gyldig maskinoffisersertifikat klasse 4 eller høyere eller Søker har fullført og bestått først år på maskinoffisersutdanningen etter plan FTM02H eller fullført og bestått maskinoffisersutdanningen etter plan FTM04H i fagskolen og kan dokumentere eksamen ikke eldre enn 3 år. ( jfr. FOR nr punkt 1)

12 Inntak til maritim teknisk fagskole. Dok.id.: Det er ikke anledning til å ta opp studenter til andre år med bakgrunn i realkompetansevurdering. Vedtak etter bestemmelsene om opptak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. Side : 5 av 5 Kryssreferanser Eksterne referanser

13 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Realkompetansevurdering for inntak til Fagskolen i Kristiansund Dok.id.: Prosedyre For Fagskolen i Kristiansund er Ressurssenteret i Kristiansund, RiK, som har ansvar for å gjennomføre realkompetansevurdering av søkere for allmenne fag på Vg1 og Vg2. Realkompetansevurdering: For Fagskolen i Kristiansund er Ressurssenteret i Kristiansund, RiK, som har ansvar for å gjennomføre realkompetansevurdering av søkere for allmenne fag på Vg1 (tidligere grunnkurs) og Vg2 (tidligere videregående kurs I) Her finner du informasjon om realkompetansevurdering: Informasjon om realkompetansevurdering fra Møre og Romsdal fylkeskommune Informasjon om realkompetansevurdering fra Ressurssenteret i Kristiansund Saksgang: Avdelingsleder sender din søknad til RiK som har ansvar for realkompetansevurderingen. Du mottar informasjonsbrev og eventuell innkalling til samtale. I tillegg vil du motta et skjema med læreplanas mål i det enkelte fag slik at kan forberede deg til samtalen. Læreplanas mål forteller deg også om hvilket nivå vurderingen vil gjennomføres etter. I allmenne fag kan alle typer praksis og yrkesutdanning være relevant. Se på det enkelte tema i skjema, og knytt dette til din egen kunnskap. Husk at det blir en samtale rundt det enkelte punktet. Det gjennomføres en eventuell samtale med fagvurderer Du vil motta svarbrev med resultat fra vurderingen og eventuell dokumentasjon Kryssreferanser Eksterne referanser Utgave: 2.00 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 1

14 Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Klassestørrelser ved fagskolen i Kristiansund Dok.id.: Prosedyre Utd. kode Kapasitet år FTM01H Maritime fag, nautikk FTM02H Maritime fag, skipsteknisk drift FTM01H Kjemi, prosessteknikk FTP01D Petroleumsteknologi, boring FTP04D Petroleumsteknologi, havbunnsinstallasjoner FHH01D Helse- og sosialfag, psykisk helse Kryssreferanser Eksterne referanser Utgave: 2.00 Opprettet : Skrevet av: Rune Dyrstad Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 1

15 Regel I/9 Normer for helse 1 Hver part skal fastsette normer for helsetilstand for sjøfolk og framgangsmåter for utstedelse av en helseattest i samsvar med bestemmelsene i denne regelen og avsnitt A-I/9 i STCW-koden. 2 Hver part skal sørge for at de som er ansvarlige for å vurdere sjøfolks medisinske helsetilstand, er praktiserende leger som har fått godkjennelse av parten til å foreta legeundersøkelser av sjøfolk, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-I/9 i STCW-koden. 3 Alle sjøfolk som tjenestegjør til sjøs og er i besittelse av et sertifikat utstedt i henhold til konvensjonens bestemmelser, skal også være i besittelse av en gyldig helseattest utstedt i samsvar med bestemmelsene i denne regelen og avsnitt A-I/9 i STCW-koden. 4 Alle som søker om sertifikat skal:.1 ha fylt 16 år,.2 på tilfredsstillende måte dokumentere sin identitet, og.3 oppfylle gjeldende normer for helsetilstand som er fastsatt av parten. 5 Helseattester skal være gyldige i et tidsrom på høyst to år, med mindre sjømannen er under 18 år, i hvis tilfelle det tidsrommet for gyldighet skal være høyst ett år. 6 Dersom tidsrommet for en helseattests gyldighet utløper under en reise, skal helseattesten fortsatt ha gyldighet fram til neste anløpshavn, hvor en praktiserende lege som er godkjent av parten er tilgjengelig, forutsatt at tidsrommet ikke skal overstige tre måneder. 7 I nødssituasjoner kan administrasjonen tillate at en sjømann arbeider uten gyldig helseattest fram til neste anløpshavn, hvor en praktiserende lege som er godkjent av parten er tilgjengelig, forutsatt at:.1 tidsrommet for slik tillatelse ikke overstiger tre måneder, og.2 vedkommende sjømann er i besittelse av en utløpt helseattest av nyere dato. Avsnitt A-I/9 Normer for helse 1 Partene skal, når de utarbeider normer for helsetilstand for sjøfolk i henhold til regel I/9, holde seg til minstenormene for syn i tjenesten som angitt i tabell A-I/9 og ta hensyn til de kriteriene for fysisk skikkethet og helsetilstand som er angitt i nr. 2. De bør også ta hensyn til veiledningen i avsnitt B-I/9 i denne koden og tabell B-I/9 vedrørende bedømmelse av minstekrav til fysisk evne. Disse normene kan, i den grad de er bestemt av parten uten at det berører sikkerheten til sjøfolk og skip, skille mellom de personene som ønsker å starte en karriere til sjøs, og de sjøfolkene som allerede tjenestegjør til sjøs, og mellom forskjellige funksjoner om bord, idet det minnes om sjøfolkenes forskjellige oppgaver. De skal også ta hensyn til slik svekkelse eller sykdom som vil begrense sjøfolks evne til å utføre deres oppgaver på en effektiv måte i det tidsrommet helseattesten er gyldig. 2 Normene for fysisk skikkethet og helsetilstand utarbeidet av parten, skal sikre at sjøfolk oppfyller følgende kriterier:.1 har den fysiske evnen, idet det tas hensyn til nr. 5 nedenfor, til å oppfylle alle krav til grunnleggende opplæring som kreves i henhold til avsnitt A-VI/1 nr. 2,.2 demonstrere tilstrekkelig hørsels- og taleevne til å kunne kommunisere effektivt og høre eventuelle lydalarmer,.3 ikke ha noen sykdom, lidelse eller svekkelse som vil hindre effektiv og sikker utførelse av deres rutineoppgaver og oppgaver i nødssituasjoner om bord i det tidsrommet helseattesten er gyldig,.4 ikke lider av noen sykdom som det er sannsynlig vil bli verre ved å gjøre tjeneste til sjøs, eller som vil gjøre vedkommende uegnet til slik tjeneste eller sette helsen og sikkerheten til

16 andre personer om bord i fare, og.5 ikke bruker medisiner som har bivirkninger som vil svekke vurderingsevnen, balansen eller andre egenskaper som kreves for effektiv og sikker utførelse av rutineoppgaver eller oppgaver i nødssituasjoner om bord. 3 Legeundersøkelser av sjøfolk skal foretas av relevant kvalifisert og erfaren praktiserende lege godkjent av parten. 4 Hver part skal fastsette bestemmeler for godkjenning av praktiserende leger. Parten skal føre et register over godkjente praktiserende leger, og dette registeret skal på forespørsel være tilgjengelig for andre parter, selskaper og sjøfolk. 5 Hver part skal gi veiledning for hvordan legeundersøkelsene skal gjennomføres og for utstedelse av helseattester, idet det tas hensyn til bestemmelsene fastsatt i avsnitt B-I/9 i denne koden. Hver part skal bestemme hvor mye skjønn godkjente praktiserende leger skal gis anledning til å bruke ved anvendelse av helsenormene, idet det skal tas hensyn til sjøfolkenes forskjelligartede oppgaver, bortsett fra at det ikke skal være noe skjønn når det gjelder minstenormene for synsevne med hensyn til avstandssyn med korreksjon, nærsyn og fargesyn angitt i tabell A-I/9 for sjøfolk i dekksavdelingen som skal utføre utkikksoppgaver. En part kan tillate skjønn ved anvendelsen av disse normene når det gjelder sjøfolk i maskinavdelingen, på den betingelsen at vedkommendes kombinerte syn oppfyller kravene angitt i tabell A-I/9. 6 Hver part skal utarbeide prosesser og prosedyrer som gjør at sjøfolk som etter undersøkelse ikke oppfyller normene for helsetilstand eller som er pålagt en begrensning i sin arbeidsevne, særlig når det gjelder tid, arbeidsfelt eller handelsområder, kan få sin sak gjennomgått på nytt i tråd med vedkommende parts ankebestemmelser. 7 Helseattesten fastsatt i regel I/9 nr. 3 skal minst inneholde følgende opplysninger:.1 Utstedende myndighet og kravene som dokumentet er utsedt i henhold til.2 Opplysninger om sjømann.2.1 Navn: (Etternavn, fornavn, mellomnavn).2.2 Fødselsdato: (dato/måned/år).2.3 Kjønn: (Mann/kvinne).2.4 Nasjonalitet.3 Erklæring fra godkjent praktiserende lege.3.1 Bekreftelse av at identifikasjonsdokumentene ble kontrollert ved undersøkelsen: J/N.3.2 Hørselsevnen oppfyller normene i avsnitt A-I/9: J/N.3.3 Hørsel uten høreapparat tilfredsstillende? J/N.3.4 Synsstyrken oppfyller normene i avsnitt A-I/9? J/N.3.5 Fargesyn* oppfyller normene i avsnitt A-I/9? J/N Dato for siste test av fargesyn..3.6 Egnet til utkikksoppgaver? J/N.3.7 Ingen begrensninger med hensyn til skikkethet? J/N Hvis "N", angi begrensninger..3.8 Er sjømannen fri for sykdom som det er sannsynlig vil bli verre ved å gjøre tjeneste til sjøs, eller som vil gjøre vedkommende uegnet til slik tjeneste eller sette helsen til andre personer om bord i fare?: J/N.3.9 Dato for undersøkelsen: (dato/måned/år).3.10 Attestens utløpsdato: (dato/måned/år).4 Opplysninger om utstedende myndighet.4.1 Utstedende myndighets offisielle stempel (herunder navn).4.2 Bemyndiget persons underskrift.5 Sjømannens underskrift som bekrefter at sjømannen er underrettet om attestens innhold og om retten til ny gjennomgåelse i samsvar med nr. 6 i avsnitt A-I/9 8 Helseattester skal avfattes på det offisielle språket i den utstedende staten. Dersom språket som brukes ikke er engelsk, skal teksten inneholde en oversettelse til engelsk.

17 Tabell A-I/9 Minstenormer for syn i tjenesten for sjøfolk Merknader: 1 Verdier angitt i Snellen-desimal. 2 En verdi på minst 0,7 på ett øye er anbefalt for å redusere risikoen for upåvist underliggende øyesykdom. 3 Som definert i International Recommendations for Colour Vision Requirements for Transport fra Commission Internationale de l'eclairage (CIE , herunder eventuelle senere versjoner). 4 Underlagt vurdering av en klinisk synsspesialist der angitt ved resultater fra innledende undersøkelser. 5 Maskinrompersonell skal ha en kombinert synsevne på minst 0,4. 6 CIE-norm 1 eller 2 for fargesyn. 7 CIE-norm 1, 2 eller 3 for fargesyn.

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2010/2011 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2010/2011

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Utkast Avsender Kommentar Vår vurdering Endringer 1 Sjømannsorganisasjonene Foreslår å bytte

Detaljer