Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:"

Transkript

1 Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget 1. Innledning Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Vg3 elektrikerfaget Vg3 matrosfaget Vg3 motormannfaget Utdanningsdirektoratet foreslår følgende endringer: Tillegg i formålsteksten Tillegg i bestemmelser om sluttvurdering Hensikten med endringene er å nedfelle STCW-konvensjonen i nevnte læreplaner slik at lærlinger som tar fagbrev i disse fagene skal kunne innløse sertifikat for arbeid som henholdsvis matros, motormann og elektriker innenfor de områder STCW-konvensjonen dekker etter endt opplæring. Høringsfristen er 10. februar 2013 Vi ber dere sende uttalelsene elektronisk til eller per brev til Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO. Våre høringer er åpne for alle, og alle som ønsker det kan sende inn uttalelser til oss. 2. Bakgrunn Den 1. juni 2006 (St.prp. nr. 45/05-06) vedtok Stortinget at Norge skulle ratifisere STCW- F konvensjon av Stortinget har med dette bekreftet at Norge forplikter seg til å implementere kvalifikasjonskrav for sertifikatpliktig personell i fiskeflåten som minst tilfredsstiller konvensjonens krav. Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (FOR nr. 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk) som trådte i kraft 1. januar Forskriften gjennomfører endringene i den internasjonale konvensjon om opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW95-konvensjonen) som ble vedtatt i Alle personer i sertifikatpliktige stillinger som omfattes av STCW-konvensjonen skal ha sertifikater som er oppdatert i henhold til kravene i den reviderte STCW-78-konvensjonen Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO MVA Bankgiro: IBAN: NO BIC/SWIFT DNBANOKK

2 Side 2 av 6 med endringer. Konvensjonen krever at sjøfartsmyndighetene har kontroll over kriteriene som ligger til grunn for utdanning av sjøfolk. For fag- og yrkesopplæringen gjelder dette for matros, og motormann og elektriker som skal arbeide innenfor de områder STCWkonvensjonen dekker. Fristen for implementering av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk er 1. juli Endringene i læreplanene gjøres gjeldende fra samme dato, og vil få virkning for de som begynner i videregående opplæring etter 1. juli Behov for endringer Læreplanene i Vg3 elektriker, Vg3 matros og Vg3 motormann inneholder beskrivelse av formål og hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter og kompetansemål samt bestemmelser for sluttvurdering i faget. For disse tre fagene er sluttvurderingen fagprøve. 3.1 Ferdighetssertifikat For å kunne arbeide som matros, motormann eller elektriker på norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger skal fagarbeideren ha et ferdighetssertifikat 1. Det fremkommer av kravene i STCW-konvensjonen at dersom en utdannet matros ikke er sertifisert kan han/hun ikke arbeide på båter over 500 bruttotonn og en motormann eller en utdannet elektriker som skal arbeide på sjøen kan ikke arbeide på båter over 750 kw. I praksis betyr det at fagarbeidere uten ferdighetssertifikat ikke kan utøve det yrket de har utdannet seg til. For å få slik sertifisering må opplæringen være gitt i henhold til STCW-konvensjonen. Fagarbeideren søker selv dette ferdighetssertifikatet etter at fagprøven er gjennomført og bestått, og det er Sjøfartsdirektoratet som utsteder sertifikatet. For elever som starter på opplæring til elektriker som skal arbeide på sjøen, matros eller motormann etter 1. juli 2013, og med det skal tjenestegjøre etter 1. januar 2017 skal Sjøfartsdirektoratet utstede ferdighetssertifikat på bakgrunn av læreplanene. Med innføring av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk fra 1. juli 2013 vil ikke Sjøfartsdirektoratet kunne utstede ferdighetssertifikat uten at læreplanene tilfredsstiller kravene i STCW-konvensjonen. Den nye forskriften om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk krever at innholdet i opplæringen i STCW-konvensjonens bestemmelser dekkes av kompetansemålene i læreplanen. Videre må fagprøven (sluttvurderingen) gjennomføres i henhold til konvensjonen og vurderes av en person som oppfyller kravene i STCW konvensjonens regel I/6. I tillegg må det komme klart fram i læreplanen at opplæringen gis i henhold til konvensjonen, med direkte henvisning til denne. 3.2 Behov for endring i formålet I formålet i læreplan for Vg3 matros og Vg3 motormann er det i dag henvisning til henholdsvis brovakt og maskinvakt i tråd med STCW-78. Vi foreslår at dette endres til en henvisning til STCW-konvensjonen i tråd med den nye forskriften. I læreplan for Vg3 elektriker er det ingen henvisning til STCW-konvensjonen i formålet. For å tilfredsstille kravet i den nye forskriften må det vises til STCW-konvensjonen i formålet for elektrikere som skal arbeide innenfor de områder STCW-konvensjonen dekker, slik at disse får relevant opplæring. 1 Se forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 34 (motormann), 43 (matros) og 45 (elektriker).

3 Side 3 av Ikke behov for nye kompetansemål Kravene til innholdet i opplæringen i STCW-konvensjonens bestemmelser dekkes av kompetansemålene i felles programfag i Vg3 elektriker, Vg3 matros og Vg3 motormann. Det er derfor ikke behov for endring eller tillegg i kompetansemålene. Kravene for elektriker er beskrevet i STCW regel III/7 og STCW kodens avsnitt A-III/7. 2 Kravene for matros er beskrevet i STCW regel II/5 og STCW kodens avsnitt A-II/5 3. Kravene for motormann er beskrevet i STCW regel III/5 og STCW kodens avsnitt A-III/5 4. Videregående skoler som tilbyr Vg2 maritime fag i dag råder elevene til å ta kompetansemål fra felles programfag på Vg3 matros eller Vg3 motormann i faget prosjekt til fordypning på Vg2. Elevene får dermed erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i lærefaget før de senere tegner lærekontrakt. Direktoratets erfaring er at dette er en ordning som både elevene og lærebedriftene er fornøyd med. Elever som ikke får læreplass har rett til å avslutte fagopplæringen i skole, og de vil på samme måte som lærlinger avslutte opplæringen med fag- eller svenneprøve. 3.4 Behov for tillegg i sluttvurdering I beskrivelsen av sluttvurdering i de tre omtalte læreplanene vises det ikke til STCWkonvensjonen. Det er derfor behov for et tillegg i delen sluttvurdering med henvisning til konvensjonen, slik at fagprøven gjennomføres og vurderes i henhold til gjeldene bestemmelser. 4. Forslag til endringer i læreplanene Vi foreslår endring i Vg3-læreplanene for elektriker, matros og motormann. 4.1 Vg3 elektrikerfaget Utdanningsdirektoratet foreslår at det skrives inn en tekst i læreplanens formål, hvor det vises til STCW-konvensjonen slik at denne er nedfelt i læreplanen og gjennom det sikrer at elektrikere som skal arbeide på sjøen får opplæring i henhold til STCW-konvensjonen. Følgende tekst skrives i formålet for Vg3 elektriker: For kandidater som tar sikte på fagbrev som kvalifiserer for arbeid på norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger, skal opplæringen gjennomføres i henhold til den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW) med endringer, herunder fagopplæring etter regel III/7 og sikkerhetsfamiliarisering etter regel VI/1. For å sikre at fagprøven tilfredsstiller kravene i STCW-konvensjonen foreslår Utdanningsdirektoratet et tillegg i teksten i vurderingsordningen i Vg3 elektriker. Teksten blir slik: Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres over minst seks virkedager. For kandidater som tar sikte på fagbrev som kvalifiserer for arbeid på norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger, skal fagprøven i tillegg gjennomføres i henhold til kravene i regel III/7 i den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW). 2 Se forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk i vedlegg IV s Se forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk i vedlegg III s Se forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk i vedlegg IV s. 25.

4 Side 4 av 6 Kandidater som tar sikte på fagbrev som kvalifiserer for arbeid på norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger, og som har gjennomført opplæring og fagprøve i henhold til den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW), skal ha dette dokumentert som en egen fagmerknad/vitnemålsmerknad på kompetansebevis/vitnemål etter nærmere bestemmelser gitt av Utdanningsdirektoratet. Vi ber særlig om høringsinstansenes syn på: Er tillegget i formålsteksten presist nok for bestemmelsene i Er tillegget i vurderingsteksten presist nok for bestemmelsene i STCWkonvensjonen? 4.2 Vg3 matrosfaget og Vg3 motormannfaget Utdanningsdirektoratet foreslår at teksten i læreplanenes formål endres i begge læreplanene og i samsvar med teksten i vurderingsordningen. Samtidig slettes tekstene «i tråd med kravene for brovakt i STCW-78 med endringer» (matros) og «i tråd med kravene for maskinvakt i STCW-78 med endringer» (motormann). Følgende tekst skrives i formålet for Vg3 matros: Opplæringen gjennomføres i henhold til den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW) med endringer, herunder fagopplæring etter regel II/5 og sikkerhetsfamiliarisering etter regel VI/1. Følgende tekst skrives i formålet for Vg3 motormann: Opplæringen gjennomføres i henhold til den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW) med endringer, herunder fagopplæring etter regel III/5 og sikkerhetsfamiliarisering etter regel VI/1. For å sikre at fagprøven tilfredsstiller kravene i STCW-konvensjonen foreslår Utdanningsdirektoratet et tillegg i teksten i vurderingsordningen: Teksten i Vg3 matros blir slik: Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fire virkedager. Fagprøven skal gjennomføres i henhold til kravene i regel II/5 i den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW). Teksten i Vg3 motormann blir slik: Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fire virkedager. Fagprøven skal gjennomføres i henhold til kravene i regel III/5 i den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW). Vi ber særlig om høringsinstansenes syn på: Er tillegget i formålsteksten presist nok for bestemmelsene i Er tillegget i vurderingsteksten presist nok for bestemmelsene i STCWkonvensjonen?

5 Side 5 av 6 5. Økonomiske og administrative konsekvenser 5.1 Gjennomføring av fagprøve for elektriker som skal arbeide på sjøen, matros og motormann For at fagarbeidere som skal arbeide på norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger skal kunne løse inn ferdighetssertifikat etter at de har gjennomført og bestått fagprøven, må opplæringen og fagprøven tilfredsstille kravene i STCW-konvensjonen. For å imøtekomme kravene i konvensjonen har vi foreslått endringer i læreplanene for Vg3. Endringen i vurderingsordningen medfører at medlemmene i prøvenemdene oppfylle kravene til kompetanse i henhold til regel I/6 i den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW). Det er fylkeskommunens ansvar å oppnevne prøvenemder 5. Når fylkeskommunen oppnevner prøvenemder til fagprøver, som skal gjennomføres i henhold til STCWkonvensjonens krav, må fylkeskommunen sørge for at medlemmene i prøvenemnda har nødvendig kompetanse og sertifisering. 5.2 Innføring av kvalitetsstyringssystem og godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet Dersom en videregående skole velger å tilby prosjekt til fordypning på vg2 maritime fag som omfatter kompetansemål fra Vg3 matros eller Vg3 motormann med innhold fra STCWkonvensjonen må skolen innføre et kvalitetssikringssystem som skal godkjennes av Sjøfartsdirektoratet. Kravene til kvalitetssikringssystemet er beskrevet i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 14. I utgangspunktet skal kvalitetsstyringssystemet sertifiseres i henhold til en anerkjent standard. Etter søknad fra skolene, kan Sjøfartsdirektoratet innvilge dispensasjon fra kravet til et sertifisert kvalitetsstyringssystem. Det betyr at skolene ikke får kostnader knyttet til å bruke et klasseselskap (f.eks. Det Norske Veritas). Systemet skal imidlertid godkjennes av Sjøfartsdirektoratet. Mange av de videregående skolene som tilbyr fagbrevutdanning til matros og/eller motormann har per i dag et kvalitetsstyringssystem som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Dette fordi disse skolene er godkjent for utdanning til Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 som tilbys under prosjekt til fordypning på Vg2 maritime fag og Vg2 fiske og fangst. For de fleste av disse skolene vil det kun være snakk om justeringer i kvalitetsstyringssystemet før de kan søke om godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet. Videre er mange av de aktuelle skolene samlokalisert med fagskoler som allerede har godkjent kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystemet kan sees i sammenheng med skolens øvrige kvalitetssystem, og trenger ikke å være et eget system. For skoler som ikke allerede har et kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller kravene i STCW-konvensjonen, vil det påløpe kostnader knyttet til å utvikle, vedlikeholde og drifte systemet. Kostnadene vil variere fra skole til skole, avhengig av skolens størrelse og om skolen har et kvalitetssikringssystem i dag. For en stor videregående skole kan det dreie seg om en stilling på ca. 50 prosent til drift og vedlikehold av skolens samlede kvalitetssystem. 5 Se opplæringsloven 4-8.

6 Side 6 av 6 Sjøfartsdirektoratet gjennomfører tilsyn på de skolene som får godkjenning. Tilsynet skjer normalt hvert 5. år, men dersom Sjøfartsdirektoratet vurderer risikoen for mislighold som høy kan de komme oftere. Slike tilsyn medfører ikke økonomisk belastning for den enkelte skole eller fylkeskommune. 5.3 Krav til kompetanse for lærerne Dersom en videregående skole velger å tilby prosjekt til fordypning på Vg2 maritime fag som omfatter kompetansemål fra Vg3 matros eller Vg3 motormann med innhold fra STCWkonvensjonen må skolen forholde seg til at STCW-konvensjonen stiller krav til lærernes kompetanse. I henhold til konvensjonens regel I/6 skal den som har ansvaret for, eller driver opplæring, ha kompetanse på minimum det nivået som opplæringen er rettet mot. Det betyr at de som underviser i de kompetansene som er gjengitt i STCW kodens avsnitt A-II/5 og A-III/5 må ha minimum kompetanse som henholdsvis matros eller motormann. 6. Spørsmål til høringsinstansene 1. Er tillegget i formålsteksten i Vg3 elektrikerfaget presist nok for bestemmelsene i 2. Er tillegget i vurderingsteksten Vg3 elektrikerfaget presist nok for bestemmelsene i 3. Er tillegget i formålsteksten i Vg3 matros presist nok for bestemmelsene i STCWkonvensjonen? 4. Er tillegget i vurderingsteksten Vg3 matros presist nok for bestemmelsene i STCWkonvensjonen? 5. Er tillegget i formålsteksten i Vg3 motormann presist nok for bestemmelsene i 6. Er tillegget i vurderingsteksten Vg3 motormann presist nok for bestemmelsene i 7. Andre kommentarer Vennlig hilsen Erik Bolstad Pettersen divisjonsdirektør Eli-Karin Flagtvedt avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent Vedlegg 1 Forslag til revidert læreplan Vg3 elektrikerfaget Vedlegg 2 Forslag til revidert læreplan Vg3 matrosfaget Vedlegg 3 Forslag til revidert læreplan Vg3 motormannfaget Vedlegg 4 Høringsinstanser

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Tilsyn med maritim utdanning Sjøfartsdirektoratets rolle Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer