Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012"

Transkript

1 Saksbehandler: Kari Anne Sørvik E-post: Vår dato: Vår referanse: 2012/976 Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012 Vi viser til tilskuddsbrev for 2012, brev datert og informasjon om endringer i forbindelse med innrapportering og godkjenning av elevtall og prognoser fra våren Følgende skoler skal kun rapportere prognoser for høsten 2012 elektronisk via Tilskuddsportalen: Private grunnskoler i Norge Private grunnskoler i utlandet Følgende skoler skal rapportere både elevtellinger for våren 2012 og prognoser for høsten 2012 elektronisk via Tilskuddsportalen: Private videregående skoler i Norge Private videregående skoler i utlandet Private grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO MVA Bankgiro: IBAN: NO BIC/SWIFT DNBANOKK

2 Side 2 av 24 Innlogging 1 Tilskuddsportalen finner dere på Utdanningsdirektoratet sin nettside under «alle verktøy», link 1 Tilskuddsportalen er ikke ferdigstilt og skjermbildene kan bli endret

3 Side 3 av 24 Link direkte til Tilskuddsportalen, https://tilskuddsportal.udir.no/sikkerhet/ukjentbruker?returnurl=%2f For å logge seg inn på Tilskuddsportalen bruker du samme brukernavn og passord som benyttes i Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS). Informasjon om dette er sendt til de private skolene i brev datert Brevet finner dere også på Udir.no, link - «Nye rapporteringsrutiner»

4 Side 4 av 24 Private grunnskoler i Norge og utlandet Prognoser for høsten 2012 Hvor ligger skjema for prognosen og hvordan legge inn forventet elevtall? Når du er innlogget på Tilskuddsportalen ligger skjema for prognosen for skolen under Elevtellinger 2. Prognosen vises uten elevtall. 2 Eksempelskole - Alta kristne grunnskole - Elevtall er ikke reelle data for skolen.

5 Side 5 av 24 Skolen skal legge inn forventet elevtall per trinn. Sett markøren på ønsket trinn og legg inn elevtall for høsten For å lagre endringer - marker. For å forkaste endringene marker. Dersom skolen ønsker å legge ved merknader til prognosen, kan dette legges inn i tekstboksen «Kommentar fra daglig leder». Legg inn tekst og velg merknaden. for å lagre Hvordan godkjenne prognosen, og hvordan se at prognosen er oversendt Utdanningsdirektoratet? For godkjenning og innsending av prognosen velges.

6 Side 6 av 24 Prognoser må være innenfor skolens godkjenning. Når skolen har godkjent prognosen er den også oversendt elektronisk til Utdanningsdirektoratet.

7 Side 7 av 24 Ved å gå tilbake til åpningsbildet i Tilskuddsportalen kan du se at prognosen har endret status fra «Under arbeid» til «Godkjent». Hvordan gjøre endringer i prognosen etter godkjenning? Etter at prognosen har fått status «Godkjent» kan den ikke endres av skolen. Eventuelle endringer i elevtallsprognosen sendes som tidligere på e-post til Når kan skolen se tilskuddsgrunnlaget og tilskuddsberegninger? Tilskuddsgrunnlaget og tilskuddsberegninger vises for skolen under punktet tilskudd når prognosen er ferdigbehandlet av Utdanningsdirektoratet.

8 Side 8 av 24 Private videregående skoler i Norge og utlandet Prognoser for høsten 2012 Hvor ligger skjema for prognosen og hvordan legge inn forventet elevtall? Når du er innlogget på Tilskuddsportalen ligger skjema for prognosen for skolen under Elevtellinger 3. Prognosen vises uten elevtall, med utdanningsprogram som skolen hadde ved siste rapportering. For å lagre endringer - marker. For å forkaste endringene marker. For å slette en linje marker Skolen må legge inn forventet elevtall per utdanningsprogram. Disse feltene er obligatoriske: Utdanningsprogram Omregnet til helårselever 3 Eksempelskole Akademiet i Bergen. Elevtall er ikke reelle data for skolen.

9 Side 9 av 24 Sett markøren på ønsket linje og legg inn prognose for høsten Forslag til utdanningsprogram som ligger på den enkelte skoler, er hentet fra Innsamlingsportalen og er i henhold til skolens rapporteringer for våren Skolen kan legge inn flere utdanningsprogram enn det som er i det vises i forslaget. Velg «Legg til rad» og finn ønsket utdanningsprogram fra listen.

10 Side 10 av 24 Dersom dere ønsker å legge ved merknader til prognosen, kan dette legges inn i tekstboksen «Kommentarer fra daglig leder». Legg inn tekst og velg merknaden. for å lagre Hvordan godkjenne prognosen og hvordan se at den er oversendt Utdanningsdirektoratet? For godkjenning og innsending av prognosen velges.

11 Side 11 av 24 Prognoser må være innenfor skolens godkjenning. Når skolen har godkjent prognosen, er den også oversendt elektronisk til Utdanningsdirektoratet. Ved å gå tilbake til åpningsbildet i Tilskuddsportalen vil du se at prognosen har endret status fra «Under arbeid» til «Godkjent».

12 Side 12 av 24 Hvordan gjøre endringer i prognosen etter godkjenning? Etter at prognosen har fått status «Godkjent» kan den ikke endres av skolen. Eventuelle endringer i elevtallsprognosen sendes som tidligere på e-post til Når kan skolen se tilskuddsgrunnlaget og tilskuddsberegninger? Tilskuddsgrunnlaget og tilskuddsberegninger vises for skolen under punktet tilskudd når prognosen er ferdigbehandlet av Utdanningsdirektoratet.

13 Side 13 av 24 Elevtelling for våren 2012 Godkjenning av elevtelling skal gjøres av daglig leder. Hvor finner daglig leder skjema for elevtellingen? Når daglig leder er innlogget på Tilskuddsportalen ligger skjema for elevtellingen for skolen under Elevtellinger 4. Data som ligger i skjemaet for skolen, er rapporteringer hentet fra Innsamlingsportalen per 1. april Hvordan gjøre endringer i elevtellingen før godkjenning av daglig leder? Hvis skolen har endringer i elevtellingen kan dette endres før godkjenning. Samme framgangsmåte som beskrevet under «prognose» skal benyttes. Endringer som blir foretatt i Tilskuddsportalen vil ikke bli oppdatert i Innsamlingsportalen. Eventuelle endringer må derfor også gjøres i Innsamlingsportalen. 4 Eksempelskole Akademiet i Bergen. Elevtall er ikke reelle data for skolen.

14 Side 14 av 24 Har skolen deltidselever skal dokumentasjon på hvilke elever det gjelder, vedlegges elevtellingen. Følgende vedlegg fra Innsamlingsportalen skal lastes opp i Tilskuddsportalen.

15 Side 15 av 24 Ønsker skolen å legge ved merknader til elevtellingen, kan det legges i tekstboksen «Kommentarer fra daglig leder». Merknaden vil vises for revisor og Utdanningsdirektoratet. Legg inn tekst og velg for å lagre merknaden. Hvordan godkjenne elevtellingen og hvordan se at den er oversendt revisor? For godkjenning av elevtellingen velges.

16 Side 16 av 24 Når elevtellingen er godkjent av daglig leder er den tilgjengelig i Tilskuddsportalen for revisor for godkjenning. Daglig leder er selv ansvarlig for å kontakte revisor så de kan foreta den videre behandlingen av elevtellingen. Skolen kan ved å gå tilbake til åpningsbildet se at elevtellingen har endret status fra «Under arbeid» til «Godkjent». Hvordan gjøre endringer i elevtellingen etter godkjenning av daglig leder? Etter at daglig leder har godkjent elevtellingen kan den endres ved at revisor velger «underkjenn elevtellingen». Dette åpner elevtellingen for skolen.

17 Side 17 av 24 Godkjenning av elevtelling og særattestasjon - REVISOR Hvor finner revisor skjema for elevtelling og særattestasjon? Når revisor er innlogget på Tilskuddsportalen får han opp følgende skjermbilde 5. En revisor kan være tilknyttet flere private skoler. Aktuell skole som skal godkjennes må velges etter i nedtrekksmenyen. 5 Eksempelskole Akademiet i Bergen. Elevtall er ikke reelle data for skolen.

18 Side 18 av 24 Når revisor har valgt skole, vil han finne aktuelle elevtellinger. Når revisor går inn på elevtelling for den aktuelle skolen, vil han komme til følgende skjema med tilskuddsberettigede elever og særattestasjon: Hvordan skal revisor godkjenne tilskuddsberettigede elevtall og avgi særattestasjon? Elevtall som vises for revisor er tilskuddsberettigede elever som er godkjent fra skolen per 1. april Revisor skal i tillegg til å godkjenne tilskuddsberettigede elever også avgi særattestasjon, jf. tekst over godkjenningsknappene. Revisor skal gjøre de samme kontrollhandlinger som tidligere. Etter alle kontrollhandlinger er gjennomført, bekrefter revisor ved å velge.

19 Side 19 av 24 Revisor kan ikke foreta endringer i elevgrunnlaget. Hvis revisor har endringer i forhold til det som er rapportert og godkjent av daglig leder ved skolen, må elevtellingen returneres til skoleeier ved å velge underkjent elevtellingen.. Revisor må gjøre skolen oppmerksom på at han har Elevtellingen blir ved underkjenning returnert til skolen. Skolen må foreta eventuelle endringer og daglig leder må godkjenne elevtellingen på nytt. Hvis revisor ønsker å legge ved merknader til elevtellingen kan dette legges inn i tekstboksen «Kommentarer fra revisor». Merknad må legges inn før godkjenning eller underkjenning. Legg inn tekst og velg Utdanningsdirektoratet. for å lagre merknaden. Merknaden vil vises for skolen og For godkjenning av elevtellingen og avgitt særattestasjon velges

20 Side 20 av 24 Når er elevtellingen oversendt Utdanningsdirektoratet? Når revisor har godkjent elevtellingen, er den oversendt elektronisk til Utdanningsdirektoratet. Ved å gå tilbake til åpningsbildet i Tilskuddsportalen kan revisor se at elevtellingen har endret status fra «Godkjent» til «Revidert». Hvordan gjøre endringer i elevtellingen etter godkjenning av revisor? Etter at elevtellingen har fått status «Revidert», kan den ikke endres. Etter at revisor har godkjent elevtellingen kan den åpnes av Utdanningsdirektoratet. Send melding om dette på e-post til Daglig leder må da foreta endring og godkjenne på nytt før revisor kan avgi særattestasjon. Når kan skolen se tilskuddsgrunnlaget og tilskuddsberegninger? Tilskuddsgrunnlaget og tilskuddsberegninger vises for revisor under punktet tilskudd når prognosen er ferdigbehandlet av Utdanningsdirektoratet.

21 Side 21 av 24 Tilskuddsberegninger tilskuddsbrev - historikk I tillegg til å rapportere prognoser og elevtellinger har skolen og revisor tilgang til å se beregnet tilskudd, grunnlag for tilskudd og tilskuddsbrev som ligger i Tilskuddsportalen. Beregnet og utbetalt tilskudd for inneværende periode og grunnlag for tilskuddsberegningen. Eks. er hentet fra Akademiet i Bergen og Alta kristne grunnskole Oversikt over tilskudd i inneværende periode:

22 Tilskuddsgrunnlag, tilskuddsberegninger og tilskuddsutbetalinger for inneværende periode. Side 22 av 24

23 Side 23 av 24 Tilskuddsbrev Tilskuddsbrev fra før 2012 er ikke tilgjengelig i Tilskuddsportalen.

24 Historikk Side 24 av 24

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole Saksbehandler: Linn Kvinge Hamnvåg Montessoriskole ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 26.04.2012 Vår referanse: 2012/1646 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamnvåg

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 Brukerveiledning VIGObedrift 07.03.2013 1 av 43 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE Innlogging FIKS: Brukernavn : fornavn.etternavn (for noen også mellomnavn) Passord: Tildeles ved første gangs bruk. Endres av bruker. Hvis man glemmer brukernavn/passord

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Instruktørportalen - dokumentasjon

Instruktørportalen - dokumentasjon Instruktørportalen - dokumentasjon Forberedelser / ta i bruk portalen: Etter bestilling av instruktørportalen mottas en epost fra ibooking med senterets egen link til portalen, brukernavn (mobilnummer)

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3 Brukerveiledning VIGObedrift 01.08.2013 1 av 48 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 8 Søkeroversikt... 9 Mappen Registrering...

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer