Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad om driftsstøtte til medisinerstudentenes humanitæraksjon 2014, lokallag Tromsø Søknader om tilskudd - Fellesmappe U 2010/ / KVAFOR/BJ 153 FAGAVD/LG Styresak /8 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 ADMAVD/KP Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 ADMAVD/KP 1

2 Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Styresak Orienteringssaker ADMAVD/KP - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Styresak Referatsaker ADMAVD/KP - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Styresak Eventuelt ADMAVD/KP - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 ADMAVD/KP 2

3 Referat etter møte i HSAM 13. oktober 2014 Høgskolesamarbeidet U 2014/ / FAGAVD/LG Adressater 506 FAGAVD/LG Møte i Beslutningsforum for nye metoder innkalling og sakspapirer Beslutningsforum for nye metoder U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforumets medlemmer 012 ADMAVD/KP Svar på spørsmål rundt traumebehandling i Helse Nord Organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne U 2014/ / FAGAVD/SFO Mental Helse Nordland 33 FAGAVD/FIN Svar på spørsmål rundt traumebehandling i Helse Nord Organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne U 2014/ / FAGAVD/SFO Mental Helse Nordland 33 FAGAVD/FIN 3

4 Referat fra møte mellom Mental Helse Nordland Nordlandssykehuset og Helse Nord Organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne U 2014/ / FAGAVD/SFO Mental Helse Nordland 33 Trude Margareth Grønlund Geir Tollåli FAGAVD/FIN Oppnevning av fagpersoner fra helseforetakene innen TSB Regional plan for psykisk helse U 2014/ / FAGAVD/SFO Adressater 33 Referat fra møte i AU FAGAVD/LG Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet - Samarbeidsorgan mellom og universitetene i Tromsø og Nordland U 2012/ / KVAFOR/TKN Arnfinn Sundsfjord 506 Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard KVAFOR/TKN 4

5 Innkalling til møte i USAM 19.november 2014 Samarbeidsorgan mellom og Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland - USAM U 2012/ / KVAFOR/TKN Arnfinn Sundsfjord m.fl. 506 Invitasjon til dialogmøte om ny Demensplan 2020 Demensplan 2020 KVAFOR/TKN U 2014/ / FAGAVD/SIS Helgelandssykehuset 021 Finnmarkssykehuset Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandssykehuset FAGAVD/SIS Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 5

6 Rapportering kvalitetsmidler Budsjett 2014 I 2013/ / EIERAVD/JGF UNN HF 123 EIERAVD/ABS Utvidet innsyn - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Utvidet innsyn - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Tilleggsbevilgning til oppfølging av arbeid knyttet til Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme - RVTS Nord over statsbudsjettet kap for 2014 Regionalt ressurssenter om vold - traumatisk stress og selvmordforebygging RVTS - Region Nord I 2014/ / FAGAVD/FIN Helsedirektoratet 321 FAGAVD/SFO 6

7 Skibotn Rehabilitering - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Rapport oktober 2014 Kvalitetsindikatorer TSB Skibotn Rehabiliteringssenter EIERAVD/LHL I 2014/ / FAGAVD/FIN Finnmarksklinikken 33 FAGAVD/FIN Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Revidert tilbud, sladdet - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE 7

8 Oppdatert ventetider pr Sigma Nord AS I 2011/ / FAGAVD/SFO Sigma Nord 335 FAGAVD/SFO Referat fra møte i Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Samarbeidsorgan mellom helse- og utdanningssektoren I 2014/ / KVAFOR/TKN TE KVAFOR/TKN Anne Solsvik Invitasjon til møte Skape pasientens helsetjeneste - Status etter ett år Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2014 I 2014/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 274 FAGAVD/[Ufordelt] Prosjekt ventetid - private rehabiliteringsinstitusjoner - Sluttrapport Opptreningsinstitusjoner I 2010/ / FAGAVD/KT MS-senteret Hakadal AS 322 FAGAVD/KT 8

9 Øk effektiviteten - reduser sykefraværet Helse - miljø og sikkerhet HMS i Helse Nord I 2014/ / ADMAVD/HI Ivar Thidemansen 254 ADMAVD/HI Strategiarbeid Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansen - Organisatoriske og faglige forhold I 2014/ / FAGAVD/TEL007 Luftambulansetjenesten ANS 325 FAGAVD/TEL007 Nye uføreregler Kommunal Landspensjonskasse KLP Forsikring - Medlemsskap I 2014/ / EIERAVD/EAH KLP 235 EIERAVD/EAH TSB kvalitetsrapport september og oktober 2014 Kvalitetsindikatorer TSB I 2014/ / FAGAVD/FIN Korttidsenhet Rus 33 FAGAVD/SFO 9

10 Fremlegg om endring av yrkestransportloven - lovbrotsgebyr for brot på EØS- regelverket ved tildeling av tenestekonsesonskontrakter Høring - Framlegg om endring av yrkestransportlova I 2014/ / EIERAVD/[Ufordelt] TE EIERAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet Spesialist- og overgangsregler for ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Spesialistregler for den nye spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin I 2014/ / FAGAVD/SFO TE FAGAVD/SFO Helse- og omsorgsdepartementet Godkjenning av undersøkelse / behandling i Frankrike Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** U 2012/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Garantie de payement pour traitement a l`etranger Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** U 2012/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR 10

11 Virksomhetsrapport oktober 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Finnmarkssykehuset HF 131 EIERAVD/ABS ØBAK-rapport per oktober 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Nordlandssykehuset HF 131 EIERAVD/ABS Svar vedrørende Spesialisert Rehabiliteringstjenester på Helgeland -Kopi av brev til ordførerne på Helgeland Rehabilitering I 2014/ / FAGAVD/KT Helgelandssykehuset HF 327 FAGAVD/KT Driftsrapport oktober 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Nordlandssykehuset HF 131 EIERAVD/ABS 11

12 Driftsrapport oktober 2014 og ØBAK Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Helgelandssykehuset HF 131 EIERAVD/ABS ØBAK og kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB UNN HF 131 EIERAVD/ABS Forespørsel om bistand til gjennomgang og oppdatering av regional inntektsfordelingsmodell for rusbehandling og psykisk helse Inntektsanalyse Helse Nord U 2014/ / EIERAVD/TAH Se adressatene i vedlegg EIERAVD/TAH Innsyn - Anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE 12

13 Referansegruppe for Norsk klassifikasjon for radiologiske prosedyrer - NCRP Referansegruppe for Norsk klassifikasjon for radiologiske prosedyrer - NCRP U 2014/ / FAGAVD/AR Helsedirektoratet 016 FAGAVD/AR Innsyn - Anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 RHF-Postmottak Avslag på søknad fra Finnmarkssykehuset HF om godkjenning som utdanningsinstitusjon i geriatri i gruppe II Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord I 2014/ / FAGAVD/SIS TE FAGAVD/SIS Helsedirektoratet Praktiserende spesialist øre-nese-halssykdommer Erik Zadig - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Vesterålen ØNH - Klinikk AS EIERAVD/LHL 13

14 Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI 14

15 Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI 15

16 Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI 16

17 Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI Søknad og CV - Testleder/testmedarbeider - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv TE ADMAVD/HI 17

18 Revidert tilbud Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE Høring - NOU Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten I 2014/ / FAGAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/[Ufordelt] Revidert tilbud ************ Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Viktig informasjon til leger som forskriver hepatitt C-legemidler sendt fra Helsedirektoratet Legemidler - Generelt I 2014/ / FAGAVD/SIS Helsedirektoratet 370 FAGAVD/SIS 18

19 Tilleggsbevilgning til oppfølging av arbeid knyttet til Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme - RVTS Nord over statsbudsjettet kap for 2014 Regionalt ressurssenter om vold - traumatisk stress og selvmordforebygging RVTS - Region Nord I 2014/ / FAGAVD/FIN Helsedirektoratet 321 FAGAVD/SFO Undersøkelse av statlige selskapers pensjonsforpliktelser Statlige selskapers pensjonsforpliktelser I 2014/ / EIERAVD/JGF Riksrevisjonen 235 EIERAVD/EAH Innsyn - Anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / TE Avklaring - Anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** 19

20 Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som oppfølging av rapporten CI - og hva sa - behov for faglig bistand Oppfølging av rapporten CI - og hva så - Behov for faglig bistand I 2014/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/SIS Nordlandssykehuset Bodø Innsynsbegjæring - Anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / Signert rammeavtale - Andre tekniske tjenester Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** Nordtun Helserehab - leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Nordtun HelseRehab EIERAVD/LHL 20

21 Signert rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester - Elektro, VVS og andre tekniske tjenester Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** Signert rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester - Andre tekniske tjenester - Branntekniske Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** Signert rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester - VVS-tekniske tjenester Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** Signert kontrakt - Kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling Kjøp av tverrfaglig spesialiserte rusbehandling - TSB - Avtale - Stiftelsen Fossumkollektivet U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** 21

22 Signert kontrakt - Kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling Kjøp av tverrfaglig spesialiserte rusbehandling - TSB - Avtale - Stiftelsen Finnmarkskollektivet U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** Forslag til brev til med forespørsel om bekreftelse av finansiering for et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser Klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser - Tilskudd I 2014/ / FAGAVD/SFO Nordlandssykehuset HF 153 KVAFOR/IMF Kvalitetsrapport oktober 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Helgelandssykehuset HF 131 EIERAVD/ABS Samarbeidsavtaler mellom NAV og spesialisthelsetjenesten Høring - Samarbeidsavtaler mellom NAV og spesialisthelsetjenesten I 2014/ / EIERAVD/[Ufordelt] Helsedirektoratet 008 EIERAVD/[Ufordelt] 22

23 Anmodning om presentasjon av Norsk helsearkiv på direktørmøte Norsk helsearkiv I 2014/ / EIERAVD/HR Norsk helsearkiv 041 EIERAVD/[Ufordelt] Oppnevning av fagpersoner fra helseforetakene innen TSB Regional plan for psykisk helse I 2014/ / FAGAVD/SFO UNN HF v/magnus P Hald 33 FAGAVD/LG Bekymret for de svakeste gruppene i vårt flerkulturelle samfunn Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO Norske Kveners Forbund v/pål 33 FAGAVD/SFO Vegard Eriksen Signert aksept av vilkår for tilskudd til RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold - traumatisk stress og selvmordforebygging RVTS - Region Nord U 2014/ / FAGAVD/FIN Helsedirektoratet 321 EIERAVD/JGF 23

24 Justering av a konto-beløp - kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Samhandlingsreformen - Kommunal medfinansiering I 2011/ / EIERAVD/EAH Helsedirektoratet 305 EIERAVD/EAH Brev til UNN - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 33 ***** FAGAVD/SFO Rapport fra avdeling sør - Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF angående sluttevalueringen av DeVaVi Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO Universitetssykehuset Nord-Norge 33 FAGAVD/SFO Samarbejde for eventuelt at reducere helsekøene / omkostninger Private helsetjenester U 2014/ / EIERAVD/LHL 321 EIERAVD/HR 24

25 Søknad om behandling i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l BU 2 FAGAVD/AR ***** Påminning leverandørundersøkelse vedrørende faktura på høreapparatområdet Høreapparat - Hørselomsorg I 2010/ / FAGAVD/KT NAV Økonomitjeneste 493 FAGAVD/KT Forespørsel om møte vedrørende distribusjon av medisin i Helse-Nord Innkjøp - Fellesmappe U 2014/ / EIERAVD/JJ Swisslog AS - Healthcare Solutions 110 EIERAVD/HR Forespørsel om representant inn i arbeidsgruppe ifht brukerbetaling nødnett brukerutstyr HDO - Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF I 2013/ / FAGAVD/TEL007 Helsetjenestens driftsorganisasjon for 325 FAGAVD/[Ufordelt] nødnett HF 25

26 Bedrifts avtale på reparasjon av telefoner,nettbrett og pc Innkjøp - Fellesmappe I 2014/ / EIERAVD/JJ RepNord Tromsø 110 EIERAVD/[Ufordelt] Ledelse og styring av personalressursene i spesialisthelsetjenesten I 2014/ / EIERAVD/FE UO Offlv 5 første ledd 270 Riksrevisjonen EIERAVD/[Ufordelt] Styresak Regional plan for hudsykdommer Høring - Regional plan for hudfaget U 2014/ / FAGAVD/AR Styret i 321 Observatør fra RBU FAGAVD/AR 26

27 Styresak Statsbudsjett Innspill fra og felles innspill fra alle regionale helseforetak Statsbudsjett 2016 U 2014/ / EIERAVD/JGF Styret i 110 Observatør fra RBU EIERAVD/ABS Svar til - Psykisk traumebehandling Organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne I 2014/ / FAGAVD/SFO Elisabeth Cecilie Klæbo Reitan 33 FAGAVD/FIN Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser - Plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak drøftingsnotat Kliniske kontorplasser i Helse Nord U 2014/ / EIERAVD/TAH KTV/KVO i 032 ADMAVD/KP 27

28 Oppsummering etter EXCO og COUNCIL meeting Forum for sykehusenes tekniske ledelse I 2014/ / ADMDIR/LHV Forum for sykehusenes tekniske 013 ADMDIR/LHV ledelse Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientklage ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/SFO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/SFO ***** Endringer i legemiddelhåndteringsforskriften - Innspillsmøtet Høring - Revisjon av legemiddelhåndteringsforskriften I 2014/ / FAGAVD/SIS TE FAGAVD/SIS Universitetssykehuset Nord-Norge Deltakere til innspillsmøte legemiddelhåndteringsforskrift Høring - Revisjon av legemiddelhåndteringsforskriften U 2014/ / FAGAVD/SIS Helsedirektoratet 008 FAGAVD/SIS 28

29 Anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Styresak Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - Tertialrapport pr Nordlandssykehuset HF - Utbygging U 2010/ / EIERAVD/TAH Styret i 031 Observatør fra RBU EIERAVD/TAH Styresak NLSH Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak Nordlandssykehuset HF - Utbygging U 2010/ / EIERAVD/TAH Styret i 031 Observatør fra RBU EIERAVD/TAH 29

30 Avklaringer - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Avklaringer - Anskaffelse av spesialisert rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Styresak FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av styresak Oppfølging av Internrevisjonsrapport 11/ s styring og kontroll med FIKS-programmet U 2013/ / EIERAVD/HR Styret i 134 Observatør fra RBU EIERAVD/HR 30

31 Styresak Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord Ledelses- og organisasjonsutvikling i Helse Nord U 2014/ / EIERAVD/KL Styret i 022 Observatør fra RBU EIERAVD/KL Styresak Private og offentlige tilbydere innen TSB, analyse av pris og behandlingskvalitet, oppfølging av styresak Anbudskonkurranse Tverrfaglig spesialisert rusbehandling U 2012/ / Styret i 321 Observatør fra RBU FAGAVD/FIN Nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner - anmodning om oppnevning av medlem til faglig referansegruppe, nr. 2013/ Nasjonale tjenester I 2014/ / FAGAVD/KT Oslo universitetssykehus HF 311 FAGAVD/[Ufordelt] 31

32 Tilsynsmøte med Helse Nord og Fylkesmennene i Nord Statens hus Bodø Tilsyn 2014 I 2014/ / FAGAVD/RSP Fylkesmannen i Troms 302 FAGAVD/[Ufordelt] Avklaringer - Anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Avklaring - Mangelfull prosess og inkludering Nye psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF I 2014/ / FAGAVD/SFO 33 BU 6 FAGAVD/SFO Helse- og omsorgsdepartementet Spesialist i øyesykdommer Ann-Christin Wisthus I 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Ann-Christin Wisthus EIERAVD/LHL 32

33 Anskaffelse av spesialisert rehabiliteringstjenester - Utvidet begrunnelse på tildelingen Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 ***** Anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Spørsmål knyttet til tildelingen Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 ***** Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO 33

34 Vedtak om utbetaling for Finnmarkssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Pasientsak - Søknad om behandling i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l BU 2 FAGAVD/AR ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l BU 2 FAGAVD/AR ***** 34

35 Purring - Om økning av turnusleger Turnusplasser for kandidater i sykehus I 2014/ / EIERAVD/KL Finnmarkssykehuset HF 219 EIERAVD/KL Norsk hjerneslagregister - Årsrapport for 2013 Hjerneslagbehandling I 2010/ / FAGAVD/KT Norsk hjerneslagregister 012 FAGAVD/[Ufordelt] Søknad om brukertilskudd 2015 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 I 2014/ / KVAFOR/BJ Prostatakreftforeningen i Finnmark 153 KVAFOR/BJ Søknad om brukertilskudd 2015 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 I 2014/ / KVAFOR/BJ ADHD Norge Alta lokllag 153 KVAFOR/BJ 35

36 Søknad om brukertilskudd 2015 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 I 2014/ / KVAFOR/BJ Cerebral Parese foreningen avd. 153 KVAFOR/BJ Troms Representanter til oppfølging av CI- og hva så Oppfølging av rapporten CI - og hva så - Behov for faglig bistand U 2014/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 321 Søknad om behandling i utlandet FAGAVD/SIS Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2014/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Garantie de payement pour traitement a l`etranger Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2014/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR 36

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Oppdragsdokument 2014 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 5.2.2014 Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre viktigste

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Styresak 8-2013 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Saksdokumenter var ettersendt.

Saksdokumenter var ettersendt. Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trine B. Amundsen, 75 51 29 48 Bodø, 22.10.2014 Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF Saksdokumenter var ettersendt. Formål Formålet

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 6/2012 Navn på sak: Oppdragsdokument til Helse

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

Årsmelding 2003 FULLVERSJON

Årsmelding 2003 FULLVERSJON Årsmelding 2003 FULLVERSJON Innholdsfortegnelse Eit godt år særleg for pasientane...4 Faktaboks Helse Nord RHF 2003...5 Helse Nords hovedoppgaver...5 Helse Nords styringssystem...6 Foretaksmøte for Helse

Detaljer