Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Styremøte protokoll Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg - Styret - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP Møte i Beslutningsforum for nye metoder protokoll endelig Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 AD-er i RHF-ene Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP Styremøte innkalling og saksdokumenter - Styret - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP 1

2 Styremøte Presseprotokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP Møte i Beslutningsforum for nye metoder innkalling og saksdokumenter Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene) Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP Møte i Beslutningsforum for nye metoder protokoll foreløpig Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene) Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP 2

3 Sak Godkjenning av innkalling og sakslisten Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene) Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP Sak Godkjenning av protokoll fra møte Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene) Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP Sak Referatsaker Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene) Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP 3

4 Sak Eventuelt Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene) Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP Samarbeidsmøte referat Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP KTV/KVO i 014 Saksbehandlere/ledere i hh. t. sakslisten ADMAVD/KP Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin - NST - fremtidig organisering, prosjektdirektiv, drøftingsprotokoll Nasjonal kompetansetjeneste - Telemedisin - NST U 2014/ / KVAFOR/GBA KTV/KVO i 016 ADMAVD/KP 4

5 Tertialrapport nr , drøftingsprotokoll Tertialrapportering 2015 U 2015/ / KVAFOR/IMF KTV/KVO i 131 ADMAVD/KP Plan , inkludert rullering av investeringsplan drøftingsprotokoll Plan for Helse Nord U 2015/ / EIERAVD/JGF KTV/KVO i 123 Referat fra møte i USAM 8.juni 2015 ADMAVD/KP Samarbeidsorgan mellom - Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland - USAM U 2015/ / KVAFOR/TKN liste 506 Melding om internrevisjon Internrevisjon - Ytre miljø KVAFOR/TKN U 2015/ / EIERAVD/TSK Helse Nord IKT 134 EIERAVD/TSK 5

6 Funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer i Helse Nord - prosjektmandat, drøftingsprotokoll Kliniske IKT systemer - Generelt U 2015/ / EIERAVD/BN KTV/KVO i 045 ADMAVD/KP Informasjon om etablering av nettside for kliniske studier, samt reisedekning for pasientdeltakelse Helsenorge.no U 2011/ / ADMDIR/KIF Fagsjefene i HFene 045 Lokaler og oppstart KVAFOR/TKN 100 % driftsavtale for psykologspesialist innen barne- og ungdomspsykologi i Tromsø Avtalespesialister - st. ref. 100 % psykologspesialist Tromsø U 2014/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Oversendelse EIERAVD/LHL Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Marco Filipponi EIERAVD/LHL 6

7 Spesialist i øyesykdommer Per Somby - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Per Somby Svar - Spesialist i øyesykdommer Per Somby - Driftstilskudd EIERAVD/LHL U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Per Somby Referat HSAM 19.mars.2015 Høgskolesamarbeidet EIERAVD/LHL U 2014/ / KVAFOR/IMF Høgskolesamarbeidet 506 Innkalling og agenda 19. mars 2015 Høgskolesamarbeidet KVAFOR/IMF U 2014/ / KVAFOR/IMF Høgskolesamarbeidet 506 KVAFOR/IMF 7

8 Innkalling og agenda 17. juni 2015 Høgskolesamarbeidet U 2014/ / KVAFOR/IMF Høgskolesamarbeidet 506 KVAFOR/IMF Svar på brev angående seleksjon av fødende til vaginal fødsel etter keisersnitt Helse Nord - Fødselsomsorgen U 2014/ / FAGAVD/RSP Reinertsen Per Arne 362 FAGAVD/TES Informasjon - Verdens overdosedag 31. august 2015 Rusomsorg U 2014/ / FAGAVD/SFO Helseforetakene i Helse Nord 335 NLSH-Postmottak Postmottak Finnmarkssykehuset MQN-Postmottak FAGAVD/FIN 8

9 Informasjon -Verdens overdosedag 31. august 2015 Rusomsorg U 2014/ / FAGAVD/SFO Krikens bymisjon, Fossumkollektivet, 335 Finnmarksklinikken, Sigma Nord, 'Arne Johansen' FAGAVD/FIN Bekreftelse Øyelegespesialist Steinar Bjarghov - Driftstilskudd U 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Steinar Bjarghov Opplysninger Øyelege Tore Nitter - Driftstilskudd EIERAVD/LHL U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Tore Nitter EIERAVD/LHL 9

10 Innvilgelse Psykolog Lise Vang - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Lise Vang Oversendelse EIERAVD/LHL Ledig 100 % avtalehjemmel for urologi i Bodø - 4 gangs utlysing U 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Per Christensen EIERAVD/LHL Innspill til diskusjonsnotat om endringer i forskningsetikkloven Forskningsetikk U 2015/ / KVAFOR/TKN Universitetssykehuset Nord-Norge HF 520 Nordlandssykehuset HF Finnmarkssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord HF KVAFOR/TKN 10

11 Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten - En helseportal Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten - En helseportal U 2014/ / ADMDIR/HAA Arnfinn Hansen 043 KVAFOR/TKN Kapasitetsutnyttelse døgnbehandling TSB i Helse Nord Rusomsorg I 2014/ / FAGAVD/SFO Finnmarkssykehuset HF 335 FAGAVD/FIN Avtalespesialist og rettighetsvurdering Avtalespesialister og rettighetsvurderinger - Pilotprosjekt I 2015/ / EIERAVD/FE Helsedirektoratet 321 EIERAVD/FE Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten - En sak til beslutning Bestillerforum I 2015/ / FAGAVD/GT Helsedirektoratet 314 FAGAVD/GT 11

12 Godkjenning som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister - NORSPIS Nasjonale kvalitetsregistre I 2015/ / KVAFOR/TKN Helsedirektoratet 016 KVAFOR/GBA Uttalelse i forbindelse med innretting av nødkommunikasjonssystemet og kommunenes brann- og redningstjeneste Beredskap I 2014/ / ADMDIR/OL Salten Regionråd 004 ADMDIR/OL Svar i sak om oppgjørsordning for legemidlet til forbehandling før tarmundersøkelse Legemidler - Generelt I 2014/ / FAGAVD/SIS Helsedirektoratet 370 FAGAVD/RBR Videreføring av sykestuene i Nord-Troms og videreutvikling av distriktsmedisinsk senter - Anmodning om et møte. Organisering og finansiering av dagens sykestuer I 2014/ / FAGAVD/KT Nordreisa kommune 011 FAGAVD/RSP 12

13 Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for N.K.S. Kløveråsen AS Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Oversendelse av kodeskjema Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** U 2011/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Undersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal RA-0678 Undersøkelse om ledige stillinger U 2015/ / ADMAVD/KP Statistisk sentralbyrå

14 Kapasitetsutnyttelse døgnbehandling TSB i Helse Nord Kvalitetsindikatorer TSB I 2014/ / FAGAVD/FIN Helgelandssykehuset HF 33 FAGAVD/FIN Referat Brukerutvalget 3. juni 2015 Regionalt brukerutvalg I 2015/ / KVAFOR/BJ Sykehusapotek Nord HF 012 KVAFOR/BJ Undersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal RA-0678 Undersøkelse om ledige stillinger I 2015/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13 første ledd TE Statistisk sentralbyrå Forespørsel om midler til pasientforening Søknader om tilskudd - Fellesmappe I 2015/ / KVAFOR/BJ BU 7 KVAFOR/BJ Norsk MHE-forening v/hilde Anette Heimark Pedersen 14

15 Undersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal RA-0678 Undersøkelse om ledige stillinger U 2015/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13 første ledd 209 Statistisk sentralbyrå Godkjenning som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister - NorGast - Kopi av brev til UNN HF Nasjonale kvalitetsregistre I 2015/ / KVAFOR/TKN Helsedirektoratet 016 KVAFOR/GBA Etablering av regionalt-pet senter UNN HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Utbygging U 2010/ / EIERAVD/TAH Universitetssykehuset Nord-Norge HF 031 Ønske om informasjon Psykologspesialist Kristin Jacoba Dahn - driftstilskudd EIERAVD/JGF I 2013/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Kristin Jakoba Dahn 15

16 Informasjon Psykologspesialist Kristin Jacoba Dahn - driftstilskudd U 2013/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Kristin Jakoba Dahn Bekymringsmelding Psykisk helsevern - Fellesmappe EIERAVD/LHL I 2014/ / FAGAVD/SFO UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE FAGAVD/FIN Fylkesmannen i Finnmark Dobbeltblind provokasjonstest Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - PasOppIS Kontaktpersoner PasOpp Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med døgnopphold på somatiske sykehus I 2015/ / KVAFOR/RSU Nasjonalt kunnskapssenter for 404 KVAFOR/GBA helsetjenesten 16

17 Manglende e-postadresser i sykehus Pasientens innsyn i egen journal U 2014/ / EIERAVD/BN Erling Birkeland 421 Dobbeltblind provokasjonstest - Svar KVAFOR/RSU Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Feriestengt Finnsnesgynekologen AS Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer Morten Mangersnes - Driftstilskudd I 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Morten Mangersnes 17

18 Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Adresseendring Spesialist i klinisk psykologi Bjørg Nilssen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL Bjørg Nilssen 321 EIERAVD/FE Offentlig anskaffelser på legemiddelområdet / Legemiddelinnkjøpssamarbeidet - LIS Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS I 2014/ / EIERAVD/FE Legemiddelinsustrien 370 EIERAVD/RSAA 18

19 Endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning Høring - Endringer i pasentskadeloven mm - Omorganisering i sentral helseforvaltnng I 2015/ / FAGAVD/GT Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/GT Vedrørende endringer i pasientskadeloven - omorganisering i sentral helseforvaltning Høring - Endringer i pasentskadeloven mm - Omorganisering i sentral helseforvaltnng I 2015/ / FAGAVD/GT Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/GT Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Protokollene og tilsyn som skal legges ved tertialrapporteringen Tertialrapportering 2015 I 2015/ / KVAFOR/IMF SANO HF 131 KVAFOR/IMF 19

20 Protokollene og tilsyn som skal legges ved tertialrapporteringen Tertialrapportering 2015 I 2015/ / KVAFOR/IMF SANO HF 131 KVAFOR/IMF HSAM - møte Innkalling og sakspapirer Høgskolesamarbeidet I 2014/ / KVAFOR/IMF Samisk høgskole 506 KVAFOR/IMF Søknad om godkjenning som utdanningssted i spesialiteten ortopedisk kirurgi Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord I 2015/ / KVAFOR/BJ Helsedirektoratet 550 KVAFOR/BJ Rapportutkast Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær I 2014/ / ADMDIR/BOK Helse Nord IKT 134 ADMDIR/BOK 20

21 Innspill til diskusjonsnotat om endringer i forskningsetikkloven Forskningsetikk I 2015/ / KVAFOR/TKN TE KVAFOR/TKN Nordlandssykehuset HF EUs Helseprogram - Arbeidsplan for webinar Helsetjenester i et EU/EØS perspektiv I 2014/ / FAGAVD/AR TE KVAFOR/TKN Helsedirektoratet Spesialist i øyesykdommer David Simonsen - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr David Simonsen EIERAVD/LHL Invitasjon til Informasjonskurs nr. 55/2016 ved Forsvarets høgskole Møter - Seminarer - Konferanser - Kongresser og utstillinger 2016 I 2015/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 274 EIERAVD/HR 21

22 Invitasjon til Sjefskurs nr. 16 ved Forsvarets høgskole Møter - Seminarer - Konferanser - Kongresser og utstillinger 2016 I 2015/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 274 EIERAVD/HR Kopi av brev til UNN HF - Avslag på søknad om tilskudd til Tverrfaglig kvalitetsregister for habilitering over statsbudsjettet 2015 kap.733, post 79 Rehabilitering 2015 I 2015/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/KT Helsedirektoratet Resultater fra NOIS Organisering av overvåkingen av postoperative sårinfeksjoner I 2014/ / FAGAVD/SIS TE FAGAVD/RSP Folkehelseinstituttet Geodataplan for Troms, innspill til rullering av planen for perioden Geodataplan for Troms - Innspill til rullering av planen for peioden I 2015/ / FAGAVD/GT Kartverket 008 FAGAVD/TEL007 22

23 Pasientsak Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** Pasientsak Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO 23

24 Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Finnmarkssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO EUs Helseprogram - arbeidsplan for webinar Helsetjenester i et EU/EØS perspektiv I 2014/ / FAGAVD/AR TE KVAFOR/TKN Helsedirektoratet Oversendelse av internrevisjonsrapport 07/ Refusjon fra NAV for s løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær U 2014/ / ADMDIR/BOK 134 ADMDIR/BOK 24

25 Spørsmål i forbindelse til rammeavtale Tekniske konsulenttjenester - Tjenesteområde RIBR Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester I 2014/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Tilbakemelding i forbindelse til tekniske rammeavtaler - Tjenesteområde RIBR Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Oversendelse av internrevisjonsrapport 06/ Refusjon fra NAV for Helse Nord IKTs løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær U 2014/ / ADMDIR/BOK Helse Nord IKT 134 ADMDIR/BOK Rapport fra arbeidsgruppe - Hvordan Sectra Dose Track oppfyller Helse Nords behov for stråledoseoppfølging System for stråledosemåling I 2014/ / EIERAVD/BN Universitetssykehuset Nord-Norge HF 351 EIERAVD/BN 25

26 Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Innvilger tilskudd til Intensiv habilitering for barn i Helse Nord over statsbudsjettet 2015 kap. 733, post 79 - Kopi av brev til UNN HF Habilitering I 2014/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/KT Helsedirektoratet Nasjonale kvalitetsindikatorer - Innkalling av grunnlagstall somatikk - 1. tertial 2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten I 2015/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 024 FAGAVD/RSP Referat fra møte i Brukerutvalget 16. juni 2015 Regionalt brukerutvalg I 2015/ / KVAFOR/BJ Nordlandssykehuset HF 012 KVAFOR/BJ 26

27 Feriestengning av praksis sommeren 2015 Spesialist i øyesykdommer Berit Borgen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL Berit Borgen Vedrørende høring - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenster mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg Høring - Fritt behandlingsvalg I 2015/ / FAGAVD/RBR Arbeidsgiverforeningen Spekter 008 FAGAVD/GT Bygningsmassens tilstands- og vedlikeholdsnivå 2015 Eiendomsforvaltningen i helseforetakene U 2015/ / EIERAVD/TAH UO Utsatt offentlighet jf. rr. Lov 18(2) 031 ***** Styresak Virksomhetsrapport nr Virksomhetsrapportering 2015 EIERAVD/TAH U 2014/ / EIERAVD/EB Styret i 131 Observatør fra RBU EIERAVD/EB 27

28 Bekymringsmelding legedekning Psykisk helsevern - Fellesmappe U 2014/ / FAGAVD/SFO Postmottak Finnmarkssykehuset 33 FAGAVD/FIN Endret kostnadsfordeling mellom regionene for Luftambulansetjenesten ANS Finansiering av luftambulansetjenesten U 2014/ / EIERAVD/ABS Luftambulansetjenesten ANS 325 EIERAVD/ABS Invitasjon til Sjefskurs nr 16 ved Forsvarets høgskole og Invitasjon til Informasjonskurs nr 55/16 ved Forsvarets høgskole/sjefskurs Møter - Seminarer - Konferanser - Kongresser og utstillinger 2016 I 2015/ / ADMAVD/KP Arbeidsgiverforeningen SPEKTER 274 EIERAVD/HR Demensplan 2020 Høring - Demensplan 2020 I 2015/ / FAGAVD/RSP Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/SIS 28

29 Innmelding av representanter til arbeidsgruppe - nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport 2016 Forskning - Generelt I 2014/ / KVAFOR/TKN Helse Sør-Øst RHF 520 KVAFOR/TKN Poliklinikk - Behandling på tvers Bruk av egenandelskode 201b ved poliklinisk helsehjelp I 2014/ / FAGAVD/SFO HELFO 410 FAGAVD/RSP Invitasjon til Informasjonskurs nr Rettelse Møter - Seminarer - Konferanser - Kongresser og utstillinger 2016 I 2015/ / ADMAVD/KP Arbeidsgiverforeningen SPEKTER 274 EIERAVD/HR Spørreundersøkelse om råd og informasjon under ebolautbruddet i Vest-Afrika Smittevern I 2013/ / ADMAVD/HHH Helsedirektoratet 004 ADMDIR/OL 29

30 Søknad i linja om driftsmidler i 2016 for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser Klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser - Tilskudd I 2014/ / FAGAVD/SFO Nordlandssykehuset HF 153 KVAFOR/RSU Oversendelse av internrevisjonsrapport 07/ Refusjon fra NAV for s løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Oppfølging av internrevisjon - Refusjon fra NAV I 2014/ / ADMAVD/KP - Internrevisjonen 134 EIERAVD/EAH Tilbakemelding fra RHF-et på Utkast til internrevisjonsrapport 07/2015 Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær I 2014/ / ADMDIR/BOK Solbjørg Tor Kåre 134 ADMDIR/BOK 30

31 Forespørsel om tilbud - prosjektbistand forvaltning kliniske IKT-system Anskaffelse - Konsulentbistand - Forvaltning kliniske systemer - U 2015/ / EIERAVD/TSK Adresseliste EIERAVD/MOST Innsynsbegjæring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter I 2014/ / ADMAVD/ØH 000 ADMAVD/ØH NRK Nordland Anbudsdokumenter - Kjøp av radiologiske / teleradiologiske tjenester Anskaffelse - Kjøp av radiologiske / teleradiologiske tjenester fra private U 2015/ / EIERAVD/FE UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr DOFFIN / Mercell EIERAVD/MOST 31

32 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Innsynskrav / Helse Nords høringsuttalelse om regionale flyruter fra 1.april 2017 Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF mai 2015 Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / Jobbtilbud fra Helsenor Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH 32

33 Innsynskrav / Innhenting bemannings- og utdanningsdata Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 Pasientsak - ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** ADMAVD/ØH I 2015/ / FAGAVD/JN PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 43 ***** FAGAVD/JN Innsynskrav / Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin NST - fremtidig organisering, prosjektdirektiv, drøftingsnotat Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 LAMU Innkalling Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU - ADMAVD/ØH U 2015/ / LAMU, medlemmer

34 Oversikt over kontaktpersoner Pasienterfaringsundersøkelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015 I 2015/ / FAGAVD/SFO Nasjonalt kunnskapssenter for 339 FAGAVD/SFO heletjenesten Kontaktperson i Helse Midt-Norge RHF Pasienterfaringsundersøkelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015 I 2015/ / FAGAVD/SFO Helse Midt-Norge RHF 339 FAGAVD/SFO Påminnelse - Seminar om bruk av metoden Global Trigger Tool i Norge Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2015 I 2014/ / ADMAVD/KP Helsedirektoratet 274 KVAFOR/GBA Låneavtale investeringsformål 2015 Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF U 2013/ / FAGAVD/TEL007 Helsetjenestens driftsorganisasjon for 325 nødnett EIERAVD/ABS 34

35 Aktivitets- og ventelistedata LHL-klinikkene Feiring - Mai 2015 LHL-klinikkene Feiringklinikken I 2015/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL LHL-klinikkene Feiring Sommerferie uke 29, 30 og 31 Psykolog Vår Benum - Driftstilskudd I 2013/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL Vår Benum Referansegruppe for EU-helse Helsetjenester i et EU/EØS perspektiv I 2014/ / FAGAVD/AR Norsk forskningsråd 072 KVAFOR/TKN Styring og kontroll av tilgang til helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler - Organisering I 2014/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 011 EIERAVD/BN 35

36 Informasjonssikkerhet i medisinsk-teknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten Informasjonssikkerhet i medisinskteknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten I 2015/ / EIERAVD/BN UO Offlv 5 første ledd 000 Helse- og omsorgsdepartementet EIERAVD/BN Informasjonssikkerhet i medisinsk-teknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten - utkast til rapport fra utvidet kontroll Informasjonssikkerhet i medisinskteknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten U 2015/ / EIERAVD/BN UO Offlv 5 første ledd 000 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Finnmarkssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Eva Skipenes Alisa Larsen Per Norleif Bruvold Sigurd Finne Jan Harald Solberg Stian Eilertsen Thorstein Bjørnstad EIERAVD/BN Innvilgelse Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Marco Filipponi Marco Filipponi EIERAVD/LHL 36

37 Innsynskrav / Prosedyren for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold - PLIVO - opplæring og implementering Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / Tertialrapport Behov for avklaring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / Tertialrapport Behov for avklaring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / Tertialrapport Behov for avklaring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH 37

38 Innsynskrav / Tertialrapport Behov for avklaring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / Tertialrapport Behov for avklaring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH HF-enes oppfølging av rapporter fra internrevisjonen i Oppfølging av rapporter fra internrevisjonen i U 2015/ / ADMAVD/KP Adm. direktører i HF-ene 134 Innvilgelse Spesialist øyesykdommer Jens Taarnhøj - Driftstilskudd ADMAVD/KP U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Jens Taarnhøj EIERAVD/LHL 38

39 Sykehusapotekene - Anmodning om redegjørelse for implementering av ESAs vedtak av ESA - Sykehusapotekenes publikumsutsalg U 2014/ / ADMDIR/AELR Advokatfirmaet Thommessen AS 376 EIERAVD/EAH Innsynskrav / Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark - Prosjektrapport fase 1 Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innspill til diskusjonsnotat om endringer i forskningsetikkloven Forskningsetikk I 2015/ / KVAFOR/TKN TE KVAFOR/TKN Kristin Andersen Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** 39

40 Orientering om anbefalt kvalitetssikring av laboratoriekvalitet i Livmorhalsprogrammet Kreftomsorgen I 2014/ / KVAFOR/TKN Kreftregisteret 404 KVAFOR/PCH Informasjon om utvidelse av implementeringen - HPV-test i primær-screening i Livmorhalsprogrammet Kreftomsorgen I 2014/ / KVAFOR/TKN Kreftregisteret 404 KVAFOR/PCH Endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning Høring - Endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning I 2015/ / EIERAVD/FE Helse- og omsorgsdepartementet 008 EIERAVD/JGF Organisering og lokalisering av psykiatriske helsetjenester i Midt-Finnmak Nye psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF I 2014/ / FAGAVD/SFO Helse- og omsorgsdepartementet 33 FAGAVD/FIN 40

41 Innspill til diskusjonsnotat om endringer i forskningsetikklove Forskningsetikk I 2015/ / KVAFOR/TKN TE KVAFOR/TKN Mette Kjær Oversendelse av offentlig søkerliste avtalehjemmel kardiologi Tromsø Tilsettingssak % avtalehjemmel for spesialiste i Kardiologi i Tromsø Avtalespesialister - st. ref U 2015/ / Glenn Severinsen 212 EIERAVD/LHL Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO 41

42 Oversendelse 100 % driftsavtale ifor psykologspesialist i Harstad Avtalespesialister - st. ref. 100 % psykologspesialist i Harstad U 2014/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Bekreftelse på intervjudato EIERAVD/LHL Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer i Mo i Rana Avtalespesialister - st. ref I 2015/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Fritt behandlingsvalg - fastsettelse av priser i psykisk helsevern og TSB Fritt behandlingsvalg I 2014/ / FAGAVD/RBR Helsedirektoratet 401 FAGAVD/FIN Fritt behandlingsvalg - fastsettelse av priser for somatiske tjenester Fritt behandlingsvalg I 2014/ / FAGAVD/RBR Helsedirektoratet 401 FAGAVD/RSP 42

43 Bekreftelse på intervjudato Tilsettingssak - 20 % avtalehjemmel for spesialist i lungemedisin i Narvik Avtalespesialister - st. ref I 2015/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Konverteringsforbudet ved poliklinisk behandling Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO TE FAGAVD/FIN Helsedirektoratet Informasjon om deltaker på intervjuet Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer i Mo i Rana Avtalespesialister - st. ref U 2015/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Helselovgivningen gjøres delvis gjeldende på Svalbard og Jan Mayen Helselovgivningen I 2015/ / ADMDIR/AELR Helse- og omsorgsdepartementet 000 ADMDIR/AELR 43

44 Oppfølging av krav gitt i Oppdragsdokument 2014 til Oppdragsdokument 2014 I 2013/ / KVAFOR/IMF Helse- og omsorgsdepartementet 021 KVAFOR/IMF Innsynskrav / Strålevern i utdanningene for helsepersonell Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / ber om status vedrørende opprettelse av dropout team ved UNN HF for rusavhengige i Helse Nord Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Styresak Møteplan oversendelse av endelig vedtak - Styret - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styreledere og AD-er i HF-ene 012 ADMAVD/KP 44

45 Kontorlokale i Sjølundveien 7 Leiekontrakt - Kontorlokaler - Sjølundveien 7 - Tromsø U 2015/ / EIERAVD/RSAA Bjørn Kaldhol 032 Informasjon EIERAVD/RSAA Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer i Mo i Rana Avtalespesialister - st. ref I 2015/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL ***** Tilbakemelding fra Fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Spesialist i klinisk psykologi Stig Olaussen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL ***** Oversendelse av reiseregningsskjema Spesialist i klinisk psykologi Stig Olaussen - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL 45

46 Deltakelse i helsepolitisk nettverk Helsepolitisk nettverk I 2015/ / ADMAVD/KP Policy Network 016 ADMAVD/KP Forespørsel Samarbeidsutvalget med DnLF, PSL, NPF og I 2015/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Styreevaluering Styreevaluering U 2015/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 099 Purring ADMAVD/KP Samarbeidsutvalget med DnLF, PSL, NPF og I 2015/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL 46

47 Svar på forespørsel Samarbeidsutvalget med DnLF, PSL, NPF og U 2015/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Samarbeidsavtale mellom Studentsamskipnaden i Tromsø/Studentsamskipnaden i Finnmark og vedrørende studenters psykiske helse tildeling for 2015 Psykisk helsevern - Fellesmappe U 2014/ / FAGAVD/SFO Norges Arktiske Studentsamskipnad 33 FAGAVD/FIN Samarbeidsavtale mellom Studentsamskipnaden i Harstad og vedrørende studenters psykiske helse tildeling for 2015 Psykisk helsevern - Fellesmappe U 2014/ / FAGAVD/SFO Studentsamskipnaden i Harstad 33 FAGAVD/FIN 47

48 Samarbeidsavtale mellom Studentsamskipnaden i Nordland og vedrørende studenters psykiske helse tildeling for 2015 Psykisk helsevern - Fellesmappe U 2014/ / FAGAVD/SFO Studentsamskipnaden i Nordland 33 FAGAVD/FIN Svar vedrørende brev om organisering og lokalisering av tjenester innen psykisk helsevern i Midt Finnmark Nye psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF U 2014/ / FAGAVD/SFO Helse- og omsorgsdepartementet 33 Status tilbud om rituell omskjæring av gutter Lov om rituell omskjæring av gutter FAGAVD/FIN I 2014/ / FAGAVD/RSP Helse- og omsorgsdepartementet 321 FAGAVD/GT Status tilbud om rituell omskjæring av gutter Lov om rituell omskjæring av gutter U 2014/ / FAGAVD/RSP Helse- og omsorgsdepartementet 321 FAGAVD/GT 48

49 Forslag til avtale, tilbakemelding Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP AD Offlv Pasientsak - ***** ***** ADMAVD/KP Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Erklæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Produkttilgangsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/GT UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** FAGAVD/GT Virksomhetsrapportering per mai 2015 og 1 tertial 2015 Virksomhetsrapportering 2015 U 2014/ / EIERAVD/EB Helse- og omsorgsdepartementet 131 EIERAVD/EB 49

50 Innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten - mandat til Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP HINAS avd. LIS 012 ADMAVD/KP Statusrapport familieambulatorium - Nordlandssykehuset HF Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO Nordlandssykehuset HF 33 FAGAVD/FIN Oppdragsdok 2015 psykisk helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO TE FAGAVD/SFO Helse- og omsorgsdepartementet Foretaksmøte Nordlandssykehuset HF innkalling Nordlandssykehuset HF - Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styret, adm. direktør og revisor i 012 HF-et ADMAVD/KP 50

51 Pasienttransport - Vedtak i Midt-Troms regionråd om avtale vedrørende helsetransport Pasienttransport I 2014/ / EIERAVD/FE Midt-Troms regionråd 416 EIERAVD/NBN Utbetalingsbrev august 2015 Drift av - Statstilskudd 2015 I 2014/ / EIERAVD/JPM Helse- og omsorgsdepartementet 153 EIERAVD/JPM Innvilgelse Spesialist øyesykdommer Jens Taarnhøj - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Jens Taarnhøj Korrigering Spesialist øyesykdommer Jens Taarnhøj - Driftstilskudd EIERAVD/LHL I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL 51

52 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Referat Brukerutvalgets møte Regionalt brukerutvalg I 2015/ / KVAFOR/BJ Brukerutvalget UNN HF 012 KVAFOR/BJ Ikrafttredelse av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg Fritt behandlingsvalg I 2014/ / FAGAVD/RBR TE FAGAVD/AR Helse- og omsorgsdepartementet 52

53 Hudklinikken Rana Hudlege Pål Olsen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TLF EIERAVD/LHL Pål Olsen Oppdatering av Nasjonalt handlingsprogram for maligne blodsykdommer Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for maligne blodsykdommer I 2015/ / FAGAVD/GT Helsedirektoratet 021 FAGAVD/GT Svar på søknad til reklamefrie dager julen 2014 hos TV2 Informasjonskampanje hjerneslag I 2014/ / ADMDIR/KIF TE ADMDIR/AMK TV2 Svar på søknad til reklamefri dag pinsen 2015 hos TV 2 Informasjonskampanje hjerneslag I 2014/ / ADMDIR/KIF TE ADMDIR/AMK TV2 53

54 Meldeordningen - Årsrapport for Meldeordningen meldinger Endringer i meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 I 2015/ / KVAFOR/NRE Nasjonalt kunnskapsenter for 325 KVAFOR/NRE helsetjenesten Tilbakemelding på Hele Nords spørsmål vedrørende kapasitetsutnyttelse TSB Rusomsorg I 2014/ / FAGAVD/SFO Universitetssykehuset Nord-Norge HF 335 FAGAVD/FIN Spesialist i hudsykdommer John Sverre Nordahl I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr BU 29 EIERAVD/LHL John Sverre Nordahl Spesialist i øyesykdommer David Simonsen - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr David Simonsen EIERAVD/LHL 54

55 Vedrørende flytting av øre-nese-halspraksis fra Myre i Vesterålen Private helsetjenester U 2014/ / EIERAVD/LHL Petter Solheim 321 L-takst regulering Honorartakst for legeerklæring - L-takst EIERAVD/LHL I 2015/ / EIERAVD/HR Helsedirektoratet 233 EIERAVD/[Ufordelt] Innsynsbegjæring - FIKS, Dips BUP, Dips RUS og Dips Vekstkurve Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system I 2014/ / ADMDIR/AMK TE ADMDIR/AMK TV2 Nyhentene Risikovurdering av fødetilbudet i Nordlandssykehuset Fødetilbudet i Helse Nord - Risikovurdering I 2015/ / FAGAVD/TES Nordlandssykehuset HF 362 FAGAVD/TES 55

56 Undersøkelse om dagens bruk av talegjenkjenning fra Max Manus i RHFene Bruk av talegjenkjenning fra Max Manus i RHF-ene U 2015/ / EIERAVD/BN Universitetssykehuset Nord-Norge HF 045 Finnmarkssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF EIERAVD/BN Resultater fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner - NOIS 2014 Organisering av overvåkingen av postoperative sårinfeksjoner I 2014/ / FAGAVD/SIS Folkehelseinstituttet 011 FAGAVD/JN Informasjon om undersøkelse av gevinster av Nødnett i helsetjenesten Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF I 2013/ / FAGAVD/TEL007 Helsedirektoratet 325 FAGAVD/TEL007 56

57 Taushetserklæring - ***** ***** Anskaffelse - Kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester I 2015/ / EIERAVD/FE UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST ***** Behov for korrekt informasjon om behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten - virksomhetenes ansvar for oppdatering av RESH Oppdatering av det administrative organisasjonskartet for den statlige finansierte spesialisthelsetjenesten - RESH I 2015/ / EIERAVD/HR Helsedirektoratet 045 EIERAVD/[Ufordelt] Svar på innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system U 2014/ / ADMDIR/AMK TV2 Nyhetene 046 Fraværende STOP Jobbtilbud fra Helsenor.no ADMDIR/AMK I 2014/ / EIERAVD/KL TE EIERAVD/KL Lisbeth Vinther 57

58 STOP Jobbtilbud fra Helsenor.no I 2014/ / EIERAVD/KL TE EIERAVD/KL Lisbeth Vinther AFMELD Jobbtilbud fra Helsenor.no I 2014/ / EIERAVD/KL TE EIERAVD/KL Lisbeth Vinther Mottatt henvendelse - Svar fra Jobbtilbud fra Helsenor.no U 2014/ / EIERAVD/KL Lisbeth Vinther 290 Pakkeforløp for kreft sommeren 2015 Pakkeforløp for kreft EIERAVD/KL I 2014/ / FAGAVD/RSP TE FAGAVD/AR Helse- og omsorgsdepartementet 58

59 Helselovgivningen gjøres delvis gjeldende på Svalbard og Jan Mayen - Juridiske vurderinger Helselovgivningen I 2015/ / ADMDIR/AELR Universitetssykehuset Nord-Norge HF 000 ADMDIR/AELR Høringssvar - utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord Høring - Utkast til Regional plan for øyefaget i Helse Nord I 2015/ / FAGAVD/SIS Universitetssykehuset Nord-Norge HF 321 FAGAVD/SIS Ventetid for behandling pr Helse Nord avtale Sigma Nord AS I 2011/ / FAGAVD/SFO Sigma Nord AS 335 FAGAVD/FIN og private institusjoner og ISF - 2 tertial 2015 Norsk pasientregister NPR - Rapportering private institusjoner I 2015/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LHL 59

60 Kopi av informasjonskriv Psykolog Lise Vang - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LHL Lise Vang Spesialist i øyesykdommer David Simonsen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LHL David Simonsen Kopi av brev til UNN HF - Svar på søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon i øre-nese-halssykdommer, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord I 2015/ / KVAFOR/BJ Helsedirektoratet 550 KVAFOR/BJ Oversendelse av de siste fem Pakkeforløp for kreft og nye utgaver av Pakkeforløp for livmor-, livmorhals- og eggstokkreft Pakkeforløp for kreft I 2014/ / FAGAVD/RSP TE FAGAVD/RSP Helsedirektoratet 60

61 Anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori Høring - Anbefalinger for ekspertgruppe for helsetilbudet ved kjønnsdysfori I 2015/ / FAGAVD/GT Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/GT Forslag til lov om endring av juridisk kjønn Høring - Forslag til lov om endring av juridisk kjønn I 2015/ / FAGAVD/GT Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/KT Gjelder ressursforespørsel om assisterende prosjektleder for Ny teknologi AMK Nasjonal IKT prosjekt - Ny teknologi AMK I 2015/ / FAGAVD/RSP Nasjonal IKT HF 045 FAGAVD/TEL007 Øyelegespesialist Steinar Bjarghov - Driftstilskudd U 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Steinar Bjarghov EIERAVD/FE 61

62 Protokoll fra foretaksmøte i Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2015 I 2014/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 012 ADMAVD/KP Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/GT PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TO FAGAVD/AR ***** Rehabiliteringsdeltakere med økt hjelpebehov LHL-klinikkene Skibotn Rehabilitering I 2010/ / EIERAVD/LHL LHL-klinikkene Skibotn 327 EIERAVD/[Ufordelt] Bekreftelse Øyelegespesialist Steinar Bjarghov - Driftstilskudd I 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LHL Steinar Bjarghov 62

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.2015 Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.10.2013-4.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 04.10.2013 Sigma Nord AS U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.2013

Detaljer

Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.07.2015 Møte med Bufetat, region nord Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.06.2016 Anskaffelse kliniske systemer/2 Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05.2016 Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Styremøte 18.

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2012 Styremøte 03052012 - protokoll Journaldato: 1.6.2012-5.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-35

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.5.2017-31.5.2017, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 09.06.2017 Oppdatering av kvalitetsstrategi

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.7.2014-18.7.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 18.07.2014 Notat fra møte Eiendomsforum 17. november 2010 Eiendomsforum

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2016 Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Søknad om strategiske

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-2.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.10.2013 Notat fra møte Eiendomsforum Eiendomsforum U 2010/52-46

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.2.2011-4.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.03.2011 Styremøte 03022011 - protokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/916-12

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.3.2014-11.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 11.03.2014 Opphold for unge med narkolepsi ved VHSS Valnesfjord Helsesportssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.2.2013-13.2.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 13.02.2013 Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk

Detaljer

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.2011 Personalmappe Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A U 2011/59-2 1935/2011 29.03.2011 09.03.2011

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12.2014 Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Sak 31-2014 Godkjenning

Detaljer

Offentlig journal Periode:23092009-25092009

Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-22 Statens helsetilsyn Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnummer

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 7.3.2011-11.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.03.2011 Regional styringsgruppe - innrapportering av egenandeler på reiser med rekvisisjon

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.2012 Styremøte 29082012 - protokoll Journaldato: 1.10.2012-3.10.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-63

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052009-08052009

Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-18 Helsedirektoratet nnsatsstyrt finansiering SF

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.8.2017-9.8.2017, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg nnhold: Gjestepasienter juli 2017 Fossumkollektivet

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.06.2012 Journaldato: 14.6.2012-15.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ny henvisningsrutine til Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse fra med overlege. Pasient - ***** ***** ***** 2014/3234-9 7106/2015 20.05.2015 29.06.2015

Offentlig journal. Uttalelse fra med overlege. Pasient - ***** ***** ***** 2014/3234-9 7106/2015 20.05.2015 29.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.6.2015-29.6.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 30.06.2015 nnhold: Uttalelse fra med overlege Pasient - ***** ***** ***** U 2014/3234-9 7106/2015 20.05.2015

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.2012 Journaldato: 2.7.2012-4.7.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Foretaksmøte Helse Finnmark HF 02072012, protokoll Helse Finnmark HF - Foretaksmøter

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122009-09122009

Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-58 Dok.dato: 28102009 Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN

Detaljer

Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.10.2014 Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Møte i Beslutningsforum

Detaljer

Offentlig journal Periode:28072008-01082008

Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-88 Dok.dato: 17072008 Grad: U 0 Par.: Helseforetakenes

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2016 -, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 16.11.2016 Styresak 129-2016 - Godkjenning av

Detaljer

Journaldato: 22.10.2014-29.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 22.10.2014-29.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10.2014 Journaldato: 22.10.2014-29.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Referat etter

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Offentlig journal 27072009-04082009

Offentlig journal 27072009-04082009 Offentlig journal 27072009-04082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00018-34 Dok.dato: 04062009 Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til:

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.1.2014-21.1.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.01.2014 Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Journaldato: 22.6.2015-28.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 22.6.2015-28.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.6.2015-28.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 02.07.2015 Prosjekt Helgelandssykehuset - Heving

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

Offentlig journal 29102009-30102009

Offentlig journal 29102009-30102009 Offentlig journal 29102009-30102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-272 Dok.dato: 28102009 Grad: UO 1 Par.: 15.1l. U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:23062008-24062008

Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00012-9 Styret i Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102009-28102009

Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-225 Dok.dato: 24092009 Grad: U 0 Par.: U Til: Helsedirektoratet,

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2017-12.5.2017, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 15.05.2017 Pasientsak - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal Periode:19082009-21082009

Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00005-10 Dok.dato: 18082009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/1980-6 1960/2011 16.03.2011 MED.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/1980-6 1960/2011 16.03.2011 MED. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-1.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.05.2011 nnhold: Oppsigelse av stilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** P 2009/1980-6

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal. Svar på sak 2009/03371. NPE-sak 2009/03371 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/124-2 871/2010 08.02.2010 02.02.

Offentlig journal. Svar på sak 2009/03371. NPE-sak 2009/03371 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/124-2 871/2010 08.02.2010 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.2.2010-14.2.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.02.2010 nnhold: Svar på sak 2009/03371 NPE-sak 2009/03371 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/124-2

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om utvidet bruk av legevaktlokaler. Samarbeidsavtale - Legevakt Rana og Hemnes 2009/1121-11 6559/2013 30.09.

Offentlig journal. Tilbud om utvidet bruk av legevaktlokaler. Samarbeidsavtale - Legevakt Rana og Hemnes 2009/1121-11 6559/2013 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 11.10.2013 nnhold: Tilbud om utvidet bruk av legevaktlokaler Samarbeidsavtale - Legevakt

Detaljer

Offentlig journal Periode:28012010-29012010

Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-16 Dok.dato: 26012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:28082008-29082008

Offentlig journal Periode:28082008-29082008 Offentlig journal Periode:28082008-29082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-94 Dok.dato: 27082008 Grad: U 0 Par.: Sigma Nord

Detaljer

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 28.05.

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 19.06.2015 Orientering om tilbud til CFS/ME Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Journaldato: 3.9.2014-10.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 3.9.2014-10.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09.2014 Journaldato: 3.9.2014-10.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Utforming av nasjonal

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.12.2011 Journaldato: 2.12.2011-7.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Møte om videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.7.2010-2.7.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.07.2010 Styremøte 22062010 - presseprotokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:13072007-13072007

Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00071-145 Dok.dato: 09072007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial-

Detaljer

Offentlig journal Periode:23082007-24082007

Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00006-67 Dok.dato: 22082007 Grad: 0 Par.: I Fra: niversitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:23102007-23102007

Offentlig journal Periode:23102007-23102007 Offentlig journal Periode:2310-2310 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-202 Dok.dato: 2310 Grad: U 0 Par.: U Til: Det medisinske

Detaljer

Innhold: Innkalling til møte i arbeidsutvalget for samarbeidsorganet med universitetene 11.mars 2014 kl 16-17

Innhold: Innkalling til møte i arbeidsutvalget for samarbeidsorganet med universitetene 11.mars 2014 kl 16-17 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.6.2014-30.6.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 01.07.2014 Innkalling til møte i arbeidsutvalget for samarbeidsorganet

Detaljer

Offentlig journal Periode:24052007-24052007

Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00015-101 Dok.dato: 23052007 Grad: U 0 Par.: U Til: alle

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00351-10 Veiledning i praksis Privatpraktiserende spesialist - Sturla Sveen Spesialist Sturla Sveen Dok. dato: 21.06.2017 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Journaldato: 10.6.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.6.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.06.2013 Finansiering av følgetjeneste

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

Innhold: Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord - Gjennomgang og evaluering

Innhold: Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord - Gjennomgang og evaluering Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.3.2014-19.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 19.03.2014 Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser

Detaljer

Journaldato: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger

Journaldato: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 24.09.2015 Ny asient- og brukerombudet - Svar

Detaljer

Offentlig journal Periode:27062007-27062007

Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00117-286 Dok.dato: 27062007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Lufttransport

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Journaldato: 16.10.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 14.10.

Journaldato: 16.10.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 14.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 20.10.2015 Svar på høring til ny kvalitetsstrategi Helse

Detaljer

Journaldato: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2011.

Journaldato: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 nnhold: Tilsetting i stilling som psykolog ved

Detaljer

Dokument 15/ Deltakere i arbeidsgruppe for somatisk helse og levevaner - Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dok.dato: Dok.

Dokument 15/ Deltakere i arbeidsgruppe for somatisk helse og levevaner - Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2016 nnhold: Dokument 15/8476-51 Deltakere i arbeidsgruppe for somatisk helse og levevaner - Pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:25022008-25022008

Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00015-4 U Til: Styret i Helse Fnnmark HF, Direktøren i

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-66/012 Bodø, 19.9.2014 Styresak 109-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Se vedlagt kopi. side 88 Protokoll

Detaljer

Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FAG. Dok.dato: 25.09.2014. Klassering: FAG

Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FAG. Dok.dato: 25.09.2014. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2014 Høringsuttaling - Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved livstruende vold Høring - Nasjonal prosedyre for

Detaljer

Offentlig journal Periode:04102007-05102007

Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00056-122 Dok.dato: 02102007 Grad: UO 1 Par.: 6.2.b I Fra:

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal 14092009-16092009

Offentlig journal 14092009-16092009 Offentlig journal 14092009-16092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-64 I Fra: Statistisk sentralbyrå Regnskap 2008 Oppnevning

Detaljer

Offentlig journal Periode:03122009-04122009

Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00011-15 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. observatør fra Regionalt brukerutvalg. - møtte for Mildrid Pedersen

Styremøte i Helse Nord RHF. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. observatør fra Regionalt brukerutvalg. - møtte for Mildrid Pedersen Presseprotokoll Vår ref.: 2013/298-59/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Kirkenes, 27.8.2014 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. august 2014 kl. 13.00 Møtested:

Detaljer