Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Styremøte protokoll Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg - Styret - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP Møte i Beslutningsforum for nye metoder protokoll endelig Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 AD-er i RHF-ene Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP Styremøte innkalling og saksdokumenter - Styret - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP 1

2 Styremøte Presseprotokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP Møte i Beslutningsforum for nye metoder innkalling og saksdokumenter Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene) Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP Møte i Beslutningsforum for nye metoder protokoll foreløpig Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene) Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP 2

3 Sak Godkjenning av innkalling og sakslisten Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene) Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP Sak Godkjenning av protokoll fra møte Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene) Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP Sak Referatsaker Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene) Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP 3

4 Sak Eventuelt Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP Beslutningsforum for nye metoder 012 (AD-ene) Observatør fra RBU-ene ADMAVD/KP Samarbeidsmøte referat Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP KTV/KVO i 014 Saksbehandlere/ledere i hh. t. sakslisten ADMAVD/KP Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin - NST - fremtidig organisering, prosjektdirektiv, drøftingsprotokoll Nasjonal kompetansetjeneste - Telemedisin - NST U 2014/ / KVAFOR/GBA KTV/KVO i 016 ADMAVD/KP 4

5 Tertialrapport nr , drøftingsprotokoll Tertialrapportering 2015 U 2015/ / KVAFOR/IMF KTV/KVO i 131 ADMAVD/KP Plan , inkludert rullering av investeringsplan drøftingsprotokoll Plan for Helse Nord U 2015/ / EIERAVD/JGF KTV/KVO i 123 Referat fra møte i USAM 8.juni 2015 ADMAVD/KP Samarbeidsorgan mellom - Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland - USAM U 2015/ / KVAFOR/TKN liste 506 Melding om internrevisjon Internrevisjon - Ytre miljø KVAFOR/TKN U 2015/ / EIERAVD/TSK Helse Nord IKT 134 EIERAVD/TSK 5

6 Funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer i Helse Nord - prosjektmandat, drøftingsprotokoll Kliniske IKT systemer - Generelt U 2015/ / EIERAVD/BN KTV/KVO i 045 ADMAVD/KP Informasjon om etablering av nettside for kliniske studier, samt reisedekning for pasientdeltakelse Helsenorge.no U 2011/ / ADMDIR/KIF Fagsjefene i HFene 045 Lokaler og oppstart KVAFOR/TKN 100 % driftsavtale for psykologspesialist innen barne- og ungdomspsykologi i Tromsø Avtalespesialister - st. ref. 100 % psykologspesialist Tromsø U 2014/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Oversendelse EIERAVD/LHL Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Marco Filipponi EIERAVD/LHL 6

7 Spesialist i øyesykdommer Per Somby - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Per Somby Svar - Spesialist i øyesykdommer Per Somby - Driftstilskudd EIERAVD/LHL U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Per Somby Referat HSAM 19.mars.2015 Høgskolesamarbeidet EIERAVD/LHL U 2014/ / KVAFOR/IMF Høgskolesamarbeidet 506 Innkalling og agenda 19. mars 2015 Høgskolesamarbeidet KVAFOR/IMF U 2014/ / KVAFOR/IMF Høgskolesamarbeidet 506 KVAFOR/IMF 7

8 Innkalling og agenda 17. juni 2015 Høgskolesamarbeidet U 2014/ / KVAFOR/IMF Høgskolesamarbeidet 506 KVAFOR/IMF Svar på brev angående seleksjon av fødende til vaginal fødsel etter keisersnitt Helse Nord - Fødselsomsorgen U 2014/ / FAGAVD/RSP Reinertsen Per Arne 362 FAGAVD/TES Informasjon - Verdens overdosedag 31. august 2015 Rusomsorg U 2014/ / FAGAVD/SFO Helseforetakene i Helse Nord 335 NLSH-Postmottak Postmottak Finnmarkssykehuset MQN-Postmottak FAGAVD/FIN 8

9 Informasjon -Verdens overdosedag 31. august 2015 Rusomsorg U 2014/ / FAGAVD/SFO Krikens bymisjon, Fossumkollektivet, 335 Finnmarksklinikken, Sigma Nord, 'Arne Johansen' FAGAVD/FIN Bekreftelse Øyelegespesialist Steinar Bjarghov - Driftstilskudd U 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Steinar Bjarghov Opplysninger Øyelege Tore Nitter - Driftstilskudd EIERAVD/LHL U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Tore Nitter EIERAVD/LHL 9

10 Innvilgelse Psykolog Lise Vang - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Lise Vang Oversendelse EIERAVD/LHL Ledig 100 % avtalehjemmel for urologi i Bodø - 4 gangs utlysing U 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Per Christensen EIERAVD/LHL Innspill til diskusjonsnotat om endringer i forskningsetikkloven Forskningsetikk U 2015/ / KVAFOR/TKN Universitetssykehuset Nord-Norge HF 520 Nordlandssykehuset HF Finnmarkssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord HF KVAFOR/TKN 10

11 Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten - En helseportal Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten - En helseportal U 2014/ / ADMDIR/HAA Arnfinn Hansen 043 KVAFOR/TKN Kapasitetsutnyttelse døgnbehandling TSB i Helse Nord Rusomsorg I 2014/ / FAGAVD/SFO Finnmarkssykehuset HF 335 FAGAVD/FIN Avtalespesialist og rettighetsvurdering Avtalespesialister og rettighetsvurderinger - Pilotprosjekt I 2015/ / EIERAVD/FE Helsedirektoratet 321 EIERAVD/FE Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten - En sak til beslutning Bestillerforum I 2015/ / FAGAVD/GT Helsedirektoratet 314 FAGAVD/GT 11

12 Godkjenning som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister - NORSPIS Nasjonale kvalitetsregistre I 2015/ / KVAFOR/TKN Helsedirektoratet 016 KVAFOR/GBA Uttalelse i forbindelse med innretting av nødkommunikasjonssystemet og kommunenes brann- og redningstjeneste Beredskap I 2014/ / ADMDIR/OL Salten Regionråd 004 ADMDIR/OL Svar i sak om oppgjørsordning for legemidlet til forbehandling før tarmundersøkelse Legemidler - Generelt I 2014/ / FAGAVD/SIS Helsedirektoratet 370 FAGAVD/RBR Videreføring av sykestuene i Nord-Troms og videreutvikling av distriktsmedisinsk senter - Anmodning om et møte. Organisering og finansiering av dagens sykestuer I 2014/ / FAGAVD/KT Nordreisa kommune 011 FAGAVD/RSP 12

13 Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for N.K.S. Kløveråsen AS Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Oversendelse av kodeskjema Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** U 2011/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Undersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal RA-0678 Undersøkelse om ledige stillinger U 2015/ / ADMAVD/KP Statistisk sentralbyrå

14 Kapasitetsutnyttelse døgnbehandling TSB i Helse Nord Kvalitetsindikatorer TSB I 2014/ / FAGAVD/FIN Helgelandssykehuset HF 33 FAGAVD/FIN Referat Brukerutvalget 3. juni 2015 Regionalt brukerutvalg I 2015/ / KVAFOR/BJ Sykehusapotek Nord HF 012 KVAFOR/BJ Undersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal RA-0678 Undersøkelse om ledige stillinger I 2015/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13 første ledd TE Statistisk sentralbyrå Forespørsel om midler til pasientforening Søknader om tilskudd - Fellesmappe I 2015/ / KVAFOR/BJ BU 7 KVAFOR/BJ Norsk MHE-forening v/hilde Anette Heimark Pedersen 14

15 Undersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal RA-0678 Undersøkelse om ledige stillinger U 2015/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13 første ledd 209 Statistisk sentralbyrå Godkjenning som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister - NorGast - Kopi av brev til UNN HF Nasjonale kvalitetsregistre I 2015/ / KVAFOR/TKN Helsedirektoratet 016 KVAFOR/GBA Etablering av regionalt-pet senter UNN HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Utbygging U 2010/ / EIERAVD/TAH Universitetssykehuset Nord-Norge HF 031 Ønske om informasjon Psykologspesialist Kristin Jacoba Dahn - driftstilskudd EIERAVD/JGF I 2013/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Kristin Jakoba Dahn 15

16 Informasjon Psykologspesialist Kristin Jacoba Dahn - driftstilskudd U 2013/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Kristin Jakoba Dahn Bekymringsmelding Psykisk helsevern - Fellesmappe EIERAVD/LHL I 2014/ / FAGAVD/SFO UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE FAGAVD/FIN Fylkesmannen i Finnmark Dobbeltblind provokasjonstest Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - PasOppIS Kontaktpersoner PasOpp Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med døgnopphold på somatiske sykehus I 2015/ / KVAFOR/RSU Nasjonalt kunnskapssenter for 404 KVAFOR/GBA helsetjenesten 16

17 Manglende e-postadresser i sykehus Pasientens innsyn i egen journal U 2014/ / EIERAVD/BN Erling Birkeland 421 Dobbeltblind provokasjonstest - Svar KVAFOR/RSU Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Feriestengt Finnsnesgynekologen AS Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer Morten Mangersnes - Driftstilskudd I 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Morten Mangersnes 17

18 Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Adresseendring Spesialist i klinisk psykologi Bjørg Nilssen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL Bjørg Nilssen 321 EIERAVD/FE Offentlig anskaffelser på legemiddelområdet / Legemiddelinnkjøpssamarbeidet - LIS Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS I 2014/ / EIERAVD/FE Legemiddelinsustrien 370 EIERAVD/RSAA 18

19 Endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning Høring - Endringer i pasentskadeloven mm - Omorganisering i sentral helseforvaltnng I 2015/ / FAGAVD/GT Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/GT Vedrørende endringer i pasientskadeloven - omorganisering i sentral helseforvaltning Høring - Endringer i pasentskadeloven mm - Omorganisering i sentral helseforvaltnng I 2015/ / FAGAVD/GT Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/GT Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Protokollene og tilsyn som skal legges ved tertialrapporteringen Tertialrapportering 2015 I 2015/ / KVAFOR/IMF SANO HF 131 KVAFOR/IMF 19

20 Protokollene og tilsyn som skal legges ved tertialrapporteringen Tertialrapportering 2015 I 2015/ / KVAFOR/IMF SANO HF 131 KVAFOR/IMF HSAM - møte Innkalling og sakspapirer Høgskolesamarbeidet I 2014/ / KVAFOR/IMF Samisk høgskole 506 KVAFOR/IMF Søknad om godkjenning som utdanningssted i spesialiteten ortopedisk kirurgi Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord I 2015/ / KVAFOR/BJ Helsedirektoratet 550 KVAFOR/BJ Rapportutkast Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær I 2014/ / ADMDIR/BOK Helse Nord IKT 134 ADMDIR/BOK 20

21 Innspill til diskusjonsnotat om endringer i forskningsetikkloven Forskningsetikk I 2015/ / KVAFOR/TKN TE KVAFOR/TKN Nordlandssykehuset HF EUs Helseprogram - Arbeidsplan for webinar Helsetjenester i et EU/EØS perspektiv I 2014/ / FAGAVD/AR TE KVAFOR/TKN Helsedirektoratet Spesialist i øyesykdommer David Simonsen - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr David Simonsen EIERAVD/LHL Invitasjon til Informasjonskurs nr. 55/2016 ved Forsvarets høgskole Møter - Seminarer - Konferanser - Kongresser og utstillinger 2016 I 2015/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 274 EIERAVD/HR 21

22 Invitasjon til Sjefskurs nr. 16 ved Forsvarets høgskole Møter - Seminarer - Konferanser - Kongresser og utstillinger 2016 I 2015/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 274 EIERAVD/HR Kopi av brev til UNN HF - Avslag på søknad om tilskudd til Tverrfaglig kvalitetsregister for habilitering over statsbudsjettet 2015 kap.733, post 79 Rehabilitering 2015 I 2015/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/KT Helsedirektoratet Resultater fra NOIS Organisering av overvåkingen av postoperative sårinfeksjoner I 2014/ / FAGAVD/SIS TE FAGAVD/RSP Folkehelseinstituttet Geodataplan for Troms, innspill til rullering av planen for perioden Geodataplan for Troms - Innspill til rullering av planen for peioden I 2015/ / FAGAVD/GT Kartverket 008 FAGAVD/TEL007 22

23 Pasientsak Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** Pasientsak Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO 23

24 Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Finnmarkssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO EUs Helseprogram - arbeidsplan for webinar Helsetjenester i et EU/EØS perspektiv I 2014/ / FAGAVD/AR TE KVAFOR/TKN Helsedirektoratet Oversendelse av internrevisjonsrapport 07/ Refusjon fra NAV for s løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær U 2014/ / ADMDIR/BOK 134 ADMDIR/BOK 24

25 Spørsmål i forbindelse til rammeavtale Tekniske konsulenttjenester - Tjenesteområde RIBR Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester I 2014/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Tilbakemelding i forbindelse til tekniske rammeavtaler - Tjenesteområde RIBR Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Oversendelse av internrevisjonsrapport 06/ Refusjon fra NAV for Helse Nord IKTs løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær U 2014/ / ADMDIR/BOK Helse Nord IKT 134 ADMDIR/BOK Rapport fra arbeidsgruppe - Hvordan Sectra Dose Track oppfyller Helse Nords behov for stråledoseoppfølging System for stråledosemåling I 2014/ / EIERAVD/BN Universitetssykehuset Nord-Norge HF 351 EIERAVD/BN 25

26 Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Innvilger tilskudd til Intensiv habilitering for barn i Helse Nord over statsbudsjettet 2015 kap. 733, post 79 - Kopi av brev til UNN HF Habilitering I 2014/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/KT Helsedirektoratet Nasjonale kvalitetsindikatorer - Innkalling av grunnlagstall somatikk - 1. tertial 2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten I 2015/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 024 FAGAVD/RSP Referat fra møte i Brukerutvalget 16. juni 2015 Regionalt brukerutvalg I 2015/ / KVAFOR/BJ Nordlandssykehuset HF 012 KVAFOR/BJ 26

27 Feriestengning av praksis sommeren 2015 Spesialist i øyesykdommer Berit Borgen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL Berit Borgen Vedrørende høring - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenster mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg Høring - Fritt behandlingsvalg I 2015/ / FAGAVD/RBR Arbeidsgiverforeningen Spekter 008 FAGAVD/GT Bygningsmassens tilstands- og vedlikeholdsnivå 2015 Eiendomsforvaltningen i helseforetakene U 2015/ / EIERAVD/TAH UO Utsatt offentlighet jf. rr. Lov 18(2) 031 ***** Styresak Virksomhetsrapport nr Virksomhetsrapportering 2015 EIERAVD/TAH U 2014/ / EIERAVD/EB Styret i 131 Observatør fra RBU EIERAVD/EB 27

28 Bekymringsmelding legedekning Psykisk helsevern - Fellesmappe U 2014/ / FAGAVD/SFO Postmottak Finnmarkssykehuset 33 FAGAVD/FIN Endret kostnadsfordeling mellom regionene for Luftambulansetjenesten ANS Finansiering av luftambulansetjenesten U 2014/ / EIERAVD/ABS Luftambulansetjenesten ANS 325 EIERAVD/ABS Invitasjon til Sjefskurs nr 16 ved Forsvarets høgskole og Invitasjon til Informasjonskurs nr 55/16 ved Forsvarets høgskole/sjefskurs Møter - Seminarer - Konferanser - Kongresser og utstillinger 2016 I 2015/ / ADMAVD/KP Arbeidsgiverforeningen SPEKTER 274 EIERAVD/HR Demensplan 2020 Høring - Demensplan 2020 I 2015/ / FAGAVD/RSP Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/SIS 28

29 Innmelding av representanter til arbeidsgruppe - nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport 2016 Forskning - Generelt I 2014/ / KVAFOR/TKN Helse Sør-Øst RHF 520 KVAFOR/TKN Poliklinikk - Behandling på tvers Bruk av egenandelskode 201b ved poliklinisk helsehjelp I 2014/ / FAGAVD/SFO HELFO 410 FAGAVD/RSP Invitasjon til Informasjonskurs nr Rettelse Møter - Seminarer - Konferanser - Kongresser og utstillinger 2016 I 2015/ / ADMAVD/KP Arbeidsgiverforeningen SPEKTER 274 EIERAVD/HR Spørreundersøkelse om råd og informasjon under ebolautbruddet i Vest-Afrika Smittevern I 2013/ / ADMAVD/HHH Helsedirektoratet 004 ADMDIR/OL 29

30 Søknad i linja om driftsmidler i 2016 for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser Klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser - Tilskudd I 2014/ / FAGAVD/SFO Nordlandssykehuset HF 153 KVAFOR/RSU Oversendelse av internrevisjonsrapport 07/ Refusjon fra NAV for s løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Oppfølging av internrevisjon - Refusjon fra NAV I 2014/ / ADMAVD/KP - Internrevisjonen 134 EIERAVD/EAH Tilbakemelding fra RHF-et på Utkast til internrevisjonsrapport 07/2015 Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær I 2014/ / ADMDIR/BOK Solbjørg Tor Kåre 134 ADMDIR/BOK 30

31 Forespørsel om tilbud - prosjektbistand forvaltning kliniske IKT-system Anskaffelse - Konsulentbistand - Forvaltning kliniske systemer - U 2015/ / EIERAVD/TSK Adresseliste EIERAVD/MOST Innsynsbegjæring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter I 2014/ / ADMAVD/ØH 000 ADMAVD/ØH NRK Nordland Anbudsdokumenter - Kjøp av radiologiske / teleradiologiske tjenester Anskaffelse - Kjøp av radiologiske / teleradiologiske tjenester fra private U 2015/ / EIERAVD/FE UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr DOFFIN / Mercell EIERAVD/MOST 31

32 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Innsynskrav / Helse Nords høringsuttalelse om regionale flyruter fra 1.april 2017 Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF mai 2015 Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / Jobbtilbud fra Helsenor Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH 32

33 Innsynskrav / Innhenting bemannings- og utdanningsdata Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 Pasientsak - ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** ADMAVD/ØH I 2015/ / FAGAVD/JN PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 43 ***** FAGAVD/JN Innsynskrav / Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin NST - fremtidig organisering, prosjektdirektiv, drøftingsnotat Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 LAMU Innkalling Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU - ADMAVD/ØH U 2015/ / LAMU, medlemmer

34 Oversikt over kontaktpersoner Pasienterfaringsundersøkelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015 I 2015/ / FAGAVD/SFO Nasjonalt kunnskapssenter for 339 FAGAVD/SFO heletjenesten Kontaktperson i Helse Midt-Norge RHF Pasienterfaringsundersøkelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015 I 2015/ / FAGAVD/SFO Helse Midt-Norge RHF 339 FAGAVD/SFO Påminnelse - Seminar om bruk av metoden Global Trigger Tool i Norge Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2015 I 2014/ / ADMAVD/KP Helsedirektoratet 274 KVAFOR/GBA Låneavtale investeringsformål 2015 Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF U 2013/ / FAGAVD/TEL007 Helsetjenestens driftsorganisasjon for 325 nødnett EIERAVD/ABS 34

35 Aktivitets- og ventelistedata LHL-klinikkene Feiring - Mai 2015 LHL-klinikkene Feiringklinikken I 2015/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL LHL-klinikkene Feiring Sommerferie uke 29, 30 og 31 Psykolog Vår Benum - Driftstilskudd I 2013/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL Vår Benum Referansegruppe for EU-helse Helsetjenester i et EU/EØS perspektiv I 2014/ / FAGAVD/AR Norsk forskningsråd 072 KVAFOR/TKN Styring og kontroll av tilgang til helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler - Organisering I 2014/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 011 EIERAVD/BN 35

36 Informasjonssikkerhet i medisinsk-teknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten Informasjonssikkerhet i medisinskteknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten I 2015/ / EIERAVD/BN UO Offlv 5 første ledd 000 Helse- og omsorgsdepartementet EIERAVD/BN Informasjonssikkerhet i medisinsk-teknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten - utkast til rapport fra utvidet kontroll Informasjonssikkerhet i medisinskteknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten U 2015/ / EIERAVD/BN UO Offlv 5 første ledd 000 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Finnmarkssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Eva Skipenes Alisa Larsen Per Norleif Bruvold Sigurd Finne Jan Harald Solberg Stian Eilertsen Thorstein Bjørnstad EIERAVD/BN Innvilgelse Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Marco Filipponi Marco Filipponi EIERAVD/LHL 36

37 Innsynskrav / Prosedyren for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold - PLIVO - opplæring og implementering Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / Tertialrapport Behov for avklaring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / Tertialrapport Behov for avklaring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / Tertialrapport Behov for avklaring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH 37

38 Innsynskrav / Tertialrapport Behov for avklaring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / Tertialrapport Behov for avklaring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH HF-enes oppfølging av rapporter fra internrevisjonen i Oppfølging av rapporter fra internrevisjonen i U 2015/ / ADMAVD/KP Adm. direktører i HF-ene 134 Innvilgelse Spesialist øyesykdommer Jens Taarnhøj - Driftstilskudd ADMAVD/KP U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Jens Taarnhøj EIERAVD/LHL 38

39 Sykehusapotekene - Anmodning om redegjørelse for implementering av ESAs vedtak av ESA - Sykehusapotekenes publikumsutsalg U 2014/ / ADMDIR/AELR Advokatfirmaet Thommessen AS 376 EIERAVD/EAH Innsynskrav / Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark - Prosjektrapport fase 1 Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innspill til diskusjonsnotat om endringer i forskningsetikkloven Forskningsetikk I 2015/ / KVAFOR/TKN TE KVAFOR/TKN Kristin Andersen Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2015/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** 39

40 Orientering om anbefalt kvalitetssikring av laboratoriekvalitet i Livmorhalsprogrammet Kreftomsorgen I 2014/ / KVAFOR/TKN Kreftregisteret 404 KVAFOR/PCH Informasjon om utvidelse av implementeringen - HPV-test i primær-screening i Livmorhalsprogrammet Kreftomsorgen I 2014/ / KVAFOR/TKN Kreftregisteret 404 KVAFOR/PCH Endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning Høring - Endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning I 2015/ / EIERAVD/FE Helse- og omsorgsdepartementet 008 EIERAVD/JGF Organisering og lokalisering av psykiatriske helsetjenester i Midt-Finnmak Nye psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF I 2014/ / FAGAVD/SFO Helse- og omsorgsdepartementet 33 FAGAVD/FIN 40

41 Innspill til diskusjonsnotat om endringer i forskningsetikklove Forskningsetikk I 2015/ / KVAFOR/TKN TE KVAFOR/TKN Mette Kjær Oversendelse av offentlig søkerliste avtalehjemmel kardiologi Tromsø Tilsettingssak % avtalehjemmel for spesialiste i Kardiologi i Tromsø Avtalespesialister - st. ref U 2015/ / Glenn Severinsen 212 EIERAVD/LHL Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO 41

42 Oversendelse 100 % driftsavtale ifor psykologspesialist i Harstad Avtalespesialister - st. ref. 100 % psykologspesialist i Harstad U 2014/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Bekreftelse på intervjudato EIERAVD/LHL Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer i Mo i Rana Avtalespesialister - st. ref I 2015/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Fritt behandlingsvalg - fastsettelse av priser i psykisk helsevern og TSB Fritt behandlingsvalg I 2014/ / FAGAVD/RBR Helsedirektoratet 401 FAGAVD/FIN Fritt behandlingsvalg - fastsettelse av priser for somatiske tjenester Fritt behandlingsvalg I 2014/ / FAGAVD/RBR Helsedirektoratet 401 FAGAVD/RSP 42

43 Bekreftelse på intervjudato Tilsettingssak - 20 % avtalehjemmel for spesialist i lungemedisin i Narvik Avtalespesialister - st. ref I 2015/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Konverteringsforbudet ved poliklinisk behandling Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO TE FAGAVD/FIN Helsedirektoratet Informasjon om deltaker på intervjuet Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer i Mo i Rana Avtalespesialister - st. ref U 2015/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Helselovgivningen gjøres delvis gjeldende på Svalbard og Jan Mayen Helselovgivningen I 2015/ / ADMDIR/AELR Helse- og omsorgsdepartementet 000 ADMDIR/AELR 43

44 Oppfølging av krav gitt i Oppdragsdokument 2014 til Oppdragsdokument 2014 I 2013/ / KVAFOR/IMF Helse- og omsorgsdepartementet 021 KVAFOR/IMF Innsynskrav / Strålevern i utdanningene for helsepersonell Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Innsynskrav / ber om status vedrørende opprettelse av dropout team ved UNN HF for rusavhengige i Helse Nord Begjæring om innsyn offentlige dokumenter U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Styresak Møteplan oversendelse av endelig vedtak - Styret - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styreledere og AD-er i HF-ene 012 ADMAVD/KP 44

45 Kontorlokale i Sjølundveien 7 Leiekontrakt - Kontorlokaler - Sjølundveien 7 - Tromsø U 2015/ / EIERAVD/RSAA Bjørn Kaldhol 032 Informasjon EIERAVD/RSAA Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i hud og veneriske sykdommer i Mo i Rana Avtalespesialister - st. ref I 2015/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL ***** Tilbakemelding fra Fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Spesialist i klinisk psykologi Stig Olaussen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL ***** Oversendelse av reiseregningsskjema Spesialist i klinisk psykologi Stig Olaussen - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL 45

46 Deltakelse i helsepolitisk nettverk Helsepolitisk nettverk I 2015/ / ADMAVD/KP Policy Network 016 ADMAVD/KP Forespørsel Samarbeidsutvalget med DnLF, PSL, NPF og I 2015/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Styreevaluering Styreevaluering U 2015/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 099 Purring ADMAVD/KP Samarbeidsutvalget med DnLF, PSL, NPF og I 2015/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL 46

47 Svar på forespørsel Samarbeidsutvalget med DnLF, PSL, NPF og U 2015/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Samarbeidsavtale mellom Studentsamskipnaden i Tromsø/Studentsamskipnaden i Finnmark og vedrørende studenters psykiske helse tildeling for 2015 Psykisk helsevern - Fellesmappe U 2014/ / FAGAVD/SFO Norges Arktiske Studentsamskipnad 33 FAGAVD/FIN Samarbeidsavtale mellom Studentsamskipnaden i Harstad og vedrørende studenters psykiske helse tildeling for 2015 Psykisk helsevern - Fellesmappe U 2014/ / FAGAVD/SFO Studentsamskipnaden i Harstad 33 FAGAVD/FIN 47

48 Samarbeidsavtale mellom Studentsamskipnaden i Nordland og vedrørende studenters psykiske helse tildeling for 2015 Psykisk helsevern - Fellesmappe U 2014/ / FAGAVD/SFO Studentsamskipnaden i Nordland 33 FAGAVD/FIN Svar vedrørende brev om organisering og lokalisering av tjenester innen psykisk helsevern i Midt Finnmark Nye psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF U 2014/ / FAGAVD/SFO Helse- og omsorgsdepartementet 33 Status tilbud om rituell omskjæring av gutter Lov om rituell omskjæring av gutter FAGAVD/FIN I 2014/ / FAGAVD/RSP Helse- og omsorgsdepartementet 321 FAGAVD/GT Status tilbud om rituell omskjæring av gutter Lov om rituell omskjæring av gutter U 2014/ / FAGAVD/RSP Helse- og omsorgsdepartementet 321 FAGAVD/GT 48

49 Forslag til avtale, tilbakemelding Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP AD Offlv Pasientsak - ***** ***** ADMAVD/KP Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/AR Erklæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Produkttilgangsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2015/ / FAGAVD/GT UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** FAGAVD/GT Virksomhetsrapportering per mai 2015 og 1 tertial 2015 Virksomhetsrapportering 2015 U 2014/ / EIERAVD/EB Helse- og omsorgsdepartementet 131 EIERAVD/EB 49

50 Innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten - mandat til Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS Beslutningsforum for nye metoder - Innkallinger og protokoller U 2014/ / ADMAVD/KP HINAS avd. LIS 012 ADMAVD/KP Statusrapport familieambulatorium - Nordlandssykehuset HF Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO Nordlandssykehuset HF 33 FAGAVD/FIN Oppdragsdok 2015 psykisk helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO TE FAGAVD/SFO Helse- og omsorgsdepartementet Foretaksmøte Nordlandssykehuset HF innkalling Nordlandssykehuset HF - Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2015 U 2014/ / ADMAVD/KP Styret, adm. direktør og revisor i 012 HF-et ADMAVD/KP 50

51 Pasienttransport - Vedtak i Midt-Troms regionråd om avtale vedrørende helsetransport Pasienttransport I 2014/ / EIERAVD/FE Midt-Troms regionråd 416 EIERAVD/NBN Utbetalingsbrev august 2015 Drift av - Statstilskudd 2015 I 2014/ / EIERAVD/JPM Helse- og omsorgsdepartementet 153 EIERAVD/JPM Innvilgelse Spesialist øyesykdommer Jens Taarnhøj - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Jens Taarnhøj Korrigering Spesialist øyesykdommer Jens Taarnhøj - Driftstilskudd EIERAVD/LHL I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL 51

52 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2015 I 2014/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Referat Brukerutvalgets møte Regionalt brukerutvalg I 2015/ / KVAFOR/BJ Brukerutvalget UNN HF 012 KVAFOR/BJ Ikrafttredelse av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg Fritt behandlingsvalg I 2014/ / FAGAVD/RBR TE FAGAVD/AR Helse- og omsorgsdepartementet 52

53 Hudklinikken Rana Hudlege Pål Olsen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TLF EIERAVD/LHL Pål Olsen Oppdatering av Nasjonalt handlingsprogram for maligne blodsykdommer Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for maligne blodsykdommer I 2015/ / FAGAVD/GT Helsedirektoratet 021 FAGAVD/GT Svar på søknad til reklamefrie dager julen 2014 hos TV2 Informasjonskampanje hjerneslag I 2014/ / ADMDIR/KIF TE ADMDIR/AMK TV2 Svar på søknad til reklamefri dag pinsen 2015 hos TV 2 Informasjonskampanje hjerneslag I 2014/ / ADMDIR/KIF TE ADMDIR/AMK TV2 53

54 Meldeordningen - Årsrapport for Meldeordningen meldinger Endringer i meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 I 2015/ / KVAFOR/NRE Nasjonalt kunnskapsenter for 325 KVAFOR/NRE helsetjenesten Tilbakemelding på Hele Nords spørsmål vedrørende kapasitetsutnyttelse TSB Rusomsorg I 2014/ / FAGAVD/SFO Universitetssykehuset Nord-Norge HF 335 FAGAVD/FIN Spesialist i hudsykdommer John Sverre Nordahl I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr BU 29 EIERAVD/LHL John Sverre Nordahl Spesialist i øyesykdommer David Simonsen - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr David Simonsen EIERAVD/LHL 54

55 Vedrørende flytting av øre-nese-halspraksis fra Myre i Vesterålen Private helsetjenester U 2014/ / EIERAVD/LHL Petter Solheim 321 L-takst regulering Honorartakst for legeerklæring - L-takst EIERAVD/LHL I 2015/ / EIERAVD/HR Helsedirektoratet 233 EIERAVD/[Ufordelt] Innsynsbegjæring - FIKS, Dips BUP, Dips RUS og Dips Vekstkurve Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system I 2014/ / ADMDIR/AMK TE ADMDIR/AMK TV2 Nyhentene Risikovurdering av fødetilbudet i Nordlandssykehuset Fødetilbudet i Helse Nord - Risikovurdering I 2015/ / FAGAVD/TES Nordlandssykehuset HF 362 FAGAVD/TES 55

56 Undersøkelse om dagens bruk av talegjenkjenning fra Max Manus i RHFene Bruk av talegjenkjenning fra Max Manus i RHF-ene U 2015/ / EIERAVD/BN Universitetssykehuset Nord-Norge HF 045 Finnmarkssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF EIERAVD/BN Resultater fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner - NOIS 2014 Organisering av overvåkingen av postoperative sårinfeksjoner I 2014/ / FAGAVD/SIS Folkehelseinstituttet 011 FAGAVD/JN Informasjon om undersøkelse av gevinster av Nødnett i helsetjenesten Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF I 2013/ / FAGAVD/TEL007 Helsedirektoratet 325 FAGAVD/TEL007 56

57 Taushetserklæring - ***** ***** Anskaffelse - Kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester I 2015/ / EIERAVD/FE UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST ***** Behov for korrekt informasjon om behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten - virksomhetenes ansvar for oppdatering av RESH Oppdatering av det administrative organisasjonskartet for den statlige finansierte spesialisthelsetjenesten - RESH I 2015/ / EIERAVD/HR Helsedirektoratet 045 EIERAVD/[Ufordelt] Svar på innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system U 2014/ / ADMDIR/AMK TV2 Nyhetene 046 Fraværende STOP Jobbtilbud fra Helsenor.no ADMDIR/AMK I 2014/ / EIERAVD/KL TE EIERAVD/KL Lisbeth Vinther 57

58 STOP Jobbtilbud fra Helsenor.no I 2014/ / EIERAVD/KL TE EIERAVD/KL Lisbeth Vinther AFMELD Jobbtilbud fra Helsenor.no I 2014/ / EIERAVD/KL TE EIERAVD/KL Lisbeth Vinther Mottatt henvendelse - Svar fra Jobbtilbud fra Helsenor.no U 2014/ / EIERAVD/KL Lisbeth Vinther 290 Pakkeforløp for kreft sommeren 2015 Pakkeforløp for kreft EIERAVD/KL I 2014/ / FAGAVD/RSP TE FAGAVD/AR Helse- og omsorgsdepartementet 58

59 Helselovgivningen gjøres delvis gjeldende på Svalbard og Jan Mayen - Juridiske vurderinger Helselovgivningen I 2015/ / ADMDIR/AELR Universitetssykehuset Nord-Norge HF 000 ADMDIR/AELR Høringssvar - utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord Høring - Utkast til Regional plan for øyefaget i Helse Nord I 2015/ / FAGAVD/SIS Universitetssykehuset Nord-Norge HF 321 FAGAVD/SIS Ventetid for behandling pr Helse Nord avtale Sigma Nord AS I 2011/ / FAGAVD/SFO Sigma Nord AS 335 FAGAVD/FIN og private institusjoner og ISF - 2 tertial 2015 Norsk pasientregister NPR - Rapportering private institusjoner I 2015/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LHL 59

60 Kopi av informasjonskriv Psykolog Lise Vang - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LHL Lise Vang Spesialist i øyesykdommer David Simonsen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LHL David Simonsen Kopi av brev til UNN HF - Svar på søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon i øre-nese-halssykdommer, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord I 2015/ / KVAFOR/BJ Helsedirektoratet 550 KVAFOR/BJ Oversendelse av de siste fem Pakkeforløp for kreft og nye utgaver av Pakkeforløp for livmor-, livmorhals- og eggstokkreft Pakkeforløp for kreft I 2014/ / FAGAVD/RSP TE FAGAVD/RSP Helsedirektoratet 60

61 Anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori Høring - Anbefalinger for ekspertgruppe for helsetilbudet ved kjønnsdysfori I 2015/ / FAGAVD/GT Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/GT Forslag til lov om endring av juridisk kjønn Høring - Forslag til lov om endring av juridisk kjønn I 2015/ / FAGAVD/GT Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/KT Gjelder ressursforespørsel om assisterende prosjektleder for Ny teknologi AMK Nasjonal IKT prosjekt - Ny teknologi AMK I 2015/ / FAGAVD/RSP Nasjonal IKT HF 045 FAGAVD/TEL007 Øyelegespesialist Steinar Bjarghov - Driftstilskudd U 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Steinar Bjarghov EIERAVD/FE 61

62 Protokoll fra foretaksmøte i Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2015 I 2014/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 012 ADMAVD/KP Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/GT PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TO FAGAVD/AR ***** Rehabiliteringsdeltakere med økt hjelpebehov LHL-klinikkene Skibotn Rehabilitering I 2010/ / EIERAVD/LHL LHL-klinikkene Skibotn 327 EIERAVD/[Ufordelt] Bekreftelse Øyelegespesialist Steinar Bjarghov - Driftstilskudd I 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LHL Steinar Bjarghov 62