Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 22.10.2014-29.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Referat etter møte i samarbeidsutvalgene Samarbeidsutvalget med DnLF/PSL/NPF og U 2010/ / EIERAVD/LHL Medlemmene av 012 samarbridsutvalgene EIERAVD/LHL Prosjekt Elektronisk Kurve og medikasjon - forprosjekt, drøftingsprotokoll Kliniske IKT systemer - Generelt U 2010/ / EIERAVD/BN KTV/KVO i 045 Styremøte innkalling og sakspapirer ADMAVD/KP - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra Regionalt brukerutvalg ADMAVD/KP 1

2 Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra Regionalt brukerutvalg ADMAVD/KP Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra Regionalt brukerutvalg ADMAVD/KP Styresak Orienteringssaker - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra Regionalt brukerutvalg ADMAVD/KP 2

3 Styresak Referatsaker - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra Regionalt brukerutvalg ADMAVD/KP Styresak Eventuelt - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra Regionalt brukerutvalg ADMAVD/KP Vedtak om ikke å tildele avtalehjemmel i kardiologi i Tromsø 100 % avtalehjemmel for spesialiste i Kardiologi i Tromsø Avtalespesialister - st. ref. Kardiologi - 1/2014 U 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Oversendelse av innstilling av kandidat til 100 % avtalehjemmel for spesialist i kardiologi Tromsø. 100 % avtalehjemmel for spesialist i Kardiologi i Tromsø Avtalespesialister - st. ref. Kardiologi - 1/2014 U 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr PSL representant EIERAVD/LHL 3

4 Øyelegespesialist Steinar Bjarghov - Driftstilskudd U 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr 'Steinar Bjarghov' EIERAVD/LHL Spesialist i psykiatri Birgit Johanne Rydså - Driftstilskudd U 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Birgit Johanne Rydså Sigma Nord AS EIERAVD/LHL U 2011/ / FAGAVD/SFO UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Sigma Nord AS EIERAVD/LHL Praktiserende spesialist øre-nese-halssykdommer Erik Zadig - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Vesterålen ØNH - Klinikk AS EIERAVD/LHL 4

5 Tertialrapport nr drøftingsprotokoll Virksomhetsrapportering 2014 U 2013/ / EIERAVD/EB KTV/KVO i Leie av lokaler i Sjøgt. 10 ADMAVD/KP U 2010/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ADMAVD/UH Organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern i Helse Nord Organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne U 2014/ / FAGAVD/SFO Helseforetakene 33 NLSH-Postmottak Postmottak UNN Postmottak Finnmarkssykehuset FAGAVD/FIN 5

6 Spørsmål fra SV i forbindelse med budsjettbehandlingen Organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne I 2014/ / FAGAVD/SFO BU 107 FAGAVD/SFO Helse- og omsorgsdepartementet Standard innfordring Regnskapsrutiner I 2014/ / EIERAVD/EAH TE EIERAVD/EAH Helse Midt-Norge RHF Kan EUs mobilitetsverktøy brukes for å godkjenne kompetanse Høringsfrist Høring - Kan EUs mobilitetsverktøy brukes for å godkjenne kompetanse I 2014/ / EIERAVD/KL Utdanningsdirektoratet 008 EIERAVD/KL Klage på avslag om innsyn: E-poster 2009 mellom Bjørn Nilsen og DIPS Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system U 2014/ / ADMDIR/KIF TV2 Nyhetene 046 ADMDIR/AMK 6

7 Status for oversendelse av svar på TV2s nye innsynsbegjæringer av Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system U 2014/ / ADMDIR/KIF TV2 Nyhetene 046 ADMDIR/AMK Oppfølging av ebolakrisen - norske helseteam for innsats i Vest-Afrika Smittevern I 2013/ / ADMAVD/HHH Helse- og omsorgsdepartementet 004 ADMAVD/HHH Spørsmål om fremdrift - Forprosjekt - Styrking av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta / Vest-Finnmark Forprosjekt Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta / Vest Finnmark I 2014/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Spørsmål om forlengelse - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE 7

8 Søknad om godkjenning for bruk av takst Z51.50 ved Nordlandssykehuset HF Vesterålen Palliativ behandling I 2014/ / FAGAVD/AR TE FAGAVD/SIS Nordlandssykehuset HF Anmodning om å få presentere Tromsø-undersøkelsen i høringsmøte med Helse og omsorgskomiteen Folkehelsearbeid U 2010/ / FAGAVD/KT Medlemmer i Helse- og 309 omsorgskomiteen FAGAVD/KT Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra spesialisthelsetjenesten - Vedståelsesfrist Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Uttalelse fra Nordland fylkestings møte Raskere oppbygging av kompetanse innen traumebehandling ved DPSene i Nordlandssykehuset Organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne I 2014/ / FAGAVD/SFO Nordland fylkeskommune 33 FAGAVD/SFO 8

9 Vedrørende innstilling for levering av tekniske konsulenttjenester til Helse Nord Teknisk konsulenttjenester Delområder - Elektrotekniske - VVS og andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Påminnelse - Nasjonale kvalitetsindikatorer - Innkalling av grunnlagstall somatikk 2 tertial 2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten I 2010/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 024 FAGAVD/GT Veileder om pasienter, brukeres og pårørendes rett til informasjon ved alvorlige hendelser m.m. - Høringsfrist Høring - Veileder om pasienter - brukeres og pårørendes rett til informasjon ved alvorlige hendelser mm. I 2014/ / FAGAVD/[Ufordelt] Helsedirektoratet 008 FAGAVD/[Ufordelt] Informasjon til AMK-sentralene om hvordan de skal forholde seg dersom de oppsøkes av mulig ebolasmittet person Smittevern I 2013/ / ADMAVD/HHH Helsedirektoratet 004 FAGAVD/TEL007 9

10 Svar vedrørende fremdrift - forprosjekt i forbindelse med styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark. Forprosjekt Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta / Vest Finnmark U 2014/ / UO Offlv 23 tredje ledd 339 Øyelege Elisabeth Steen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Elisabeth Steen Pasientsak - ******************** Pasientsak - ******************** EIERAVD/LHL I 2014/ / FAGAVD/KT PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 410 ***** FAGAVD/KT Informasjon om oppdatert innstilling og meddelelse til kontraktstildeling på tekniske konsulenttjenester Teknisk konsulenttjenester Delområder - Elektrotekniske - VVS og andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 23 tredje ledd

11 Bekreftet vedståelsesfrist - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Budsjett 2015 for foretaksgruppen - drøftingsnotat Budsjett 2015 U 2014/ / EIERAVD/JGF KTV/KVO i 123 ADMAVD/KP Budsjett 2015 for foretaksgruppen - drøftingsprotokoll Budsjett 2015 U 2014/ / EIERAVD/JGF KTV/KVO i 123 ADMAVD/KP Svar spørsmål fra SV budsjettbehandlingen-traumesak Organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne U 2014/ / FAGAVD/SFO Helse- og omsorgsdepartementet 33 FAGAVD/SFO 11

12 Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Endelig kontrakt Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Til tilbydere Melding om internrevisjon: Refusjon fra NAV for foretakets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær i Sykhusapotek Nord Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær I 2014/ / ADMDIR/BOK Pettersen Helge K K 134 ADMDIR/BOK Nye innsynsbegjæringer Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system U 2014/ / ADMDIR/KIF TV2 Nyhetene 046 ADMDIR/AMK 12

13 Foreløpig protokoll fra styremøte i Pasientreiser ANS 22.oktober 2014 Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2014/ / EIERAVD/FE Helseforetakenes senter for 016 EIERAVD/FE pasientreiser ANS Rapportering kvalitetsmidler 2014 Budsjett 2014 I 2013/ / EIERAVD/JGF Nordlandssykehuset HF 123 EIERAVD/JGF Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Fire saker til beslutning! System for håndtering og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten I 2011/ / FAGAVD/RBR Helsedirektoratet 000 FAGAVD/RSP Utlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Testleder/testmedarbeider Helse Nord Fiks - st. ref U 2014/ / ADMAVD/HI FIKS 212 ADMAVD/HI 13

14 Hva betyr "vasking av kontrakt"? Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system U 2014/ / ADMDIR/KIF TV2 Nyhetene 046 ADMDIR/AMK Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Endelig kontrakt Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Forespørsel om supplerende opplysninger til søknad - Godkjenning som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering innen øre-nese-hals Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord I 2014/ / KVAFOR/GBA TE FAGAVD/SIS Helsedirektoratet Endringer i kontrakten - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE 14

15 Svar på henvendelse om forespørsel angående møte vedrørende autolog hematopietisk stamcellebehandling ved multippel sklerose - Kopi av brev til MS-forbundet Legemidler - Generelt I 2014/ / ADMDIR/OL Helse- og omsorgsdepartementet 370 ADMDIR/OL Informasjon om Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn - ønske om møte med fagdirektørene Tilsyn I 2014/ / FAGAVD/RSP Statens helsetilsyn 302 FAGAVD/GT Oppnevning av representant i referansegruppen til NBRR og NKRR - Turid Nygaard Dager og Kåre Birger Hagen Rehabilitering U 2014/ / FAGAVD/KT Diakonsykehuset 327 KVAFOR/IMF Rammeavtale - Brystimplantater - og ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Brystimplantater I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/RSAA 15

16 Forespørsel om supplerende opplysninger til søknad - Godkjenning som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering innen øre-nese-hals Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord I 2014/ / KVAFOR/GBA TE FAGAVD/SIS Helsedirektoratet Rammeavtale - Brystimplantater - og ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Brystimplantater I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/RSAA Spørsmål vedrørende kontrakt - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE 16

17 Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep - innspill fra de regionale helseforetakene - Purring Helse på barns primisser - Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I 2014/ / FAGAVD/GT Helse- og omsorgsdepartementet 33 FAGAVD/SIS Spørsmål fra Stortinget - Spørsmål 30 fra Sp - Kontaktperson for kreftpasienter Strategiplan for kreftomsorgen I 2014/ / FAGAVD/RSP TE FAGAVD/SIS Helse- og omsorgsdepartementet Meldeordningen - Uønskede hendelser under svangerskap, fødsel og barseltid» tilbakemelding på 3-3 meldinger Endringer i meldeordning etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 I 2011/ / KVAFOR/NRE TE KVAFOR/NRE Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 17

18 Oversendelse av høringssvar fra Brukerutvalget til Helse- og omsorgsdepartementet - Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter - Pasienttransport - Kopi av brev til HOD Høring - Forenkling av regelverk for dekning av pasienters reiseutgifter I 2014/ / EIERAVD/FE Finnmarkssykehuset HF 008 EIERAVD/FE Tertialets forbedringsarbeid 2.tertial 2014 Kvalitetsforbedring - Prosjektmidler - jfr. styresak U 2014/ / KVAFOR/NRE Finnmarkssykehuset 123 v/kvalitetsrådgiver Line Strømhaug Grongstad EIERAVD/KF Dekning av merkostnader for kommunene som følge av endret innføringsløp for små kontrollrom - Kopi av brev til HOD HDO - Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF I 2013/ / FAGAVD/TEL007 KS Kommunesektorens Interesse- og 325 FAGAVD/TEL007 Arbeidsgiverorganisasjon 18

19 Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - Søksmålsfrister Høring - Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - Søksmålsfrister I 2014/ / ADMDIR/AELR Helse- og omsorgsdepartementet 008 ADMDIR/AELR Søknad om godkjennelse av RNNK som utdanningsinstitusjon gruppe II i FMR Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord U 2014/ / KVAFOR/GBA Helsedirektoratet 550 FAGAVD/SIS Svar på brev om kontraktsforslag - Kjøp av spesialiserte helsetjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** 19

20 Referat fra møte i regionalt internrevisjonsnettverk Regionalt internrevisjonsnettverk U 2013/ / ADMDIR/HKA Renate Jakobsen, 134 Finnmarkssykehuset Turid Fossem, UNN Hans Petter Bergseth, UNN Anne Lise Reiersen, Sykehusapotek Nord Terje Svendsen, Nordlandssykehuset Sigurd Finne, Helgelandssykehuset ADMDIR/HKA Tertialets forbedringsarbeid 2 tertial 2014 Kvalitetsforbedring - Prosjektmidler - jfr. styresak U 2014/ / KVAFOR/NRE 123 Helgelandssykehuset EIERAVD/KF Søknad om nasjonal kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse Nasjonale tjenester I 2014/ / FAGAVD/KT Nordlandssykehuset HF 311 KVAFOR/IMF 20

21 Kunder uten avtale med kraftleverandør Helseradionettet I 2014/ / FAGAVD/TEL007 Helgeland Kraft AS 325 FAGAVD/TEL007 Forespørsel om jobb i Norge - Forespørsler om stillinger I 2010/ / ADMAVD/HI Julia Andersson 211 EIERAVD/KL Endringsprotokoll - til signering - innfordring - - ***** HINAS - Rammeavtale innfordringstjenester I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/RSAA Rammeavtale - Innfordring - - ***** ***** Til signering HINAS - Rammeavtale - Innfordringstjenester I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ 21

22 Oversender søknad fra Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad om godkjenning som utdanningsinstitusjon gruppe II i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR) Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord I 2014/ / KVAFOR/GBA TE FAGAVD/SIS Helsedirektoratet v/line Vraalsen Hauger Klage på praksis ved vurderingsenheter i Helse Nord Rusomsorg I 2014/ / FAGAVD/SFO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 335 ***** Dokumentasjon fra UNN FAGAVD/FIN Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær I 2014/ / ADMDIR/BOK UNN HF v/nina Østli Johansen i 134 ADMDIR/BOK Spørsmål til kontrakt - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE 22

23 To kontrollsaker som medfører ISF-avregning og justering av Kommunal medfinansiering for 2013 ISF - Innsatsstyrt finansiering 2013 I 2012/ / EIERAVD/JPM Helsedirektoratet 123 EIERAVD/JGF Informasjon om kompetansemidler til transport av psykisk syke Transport psykisk psyke - Tilleggskrav i OD 2014 U 2014/ / FAGAVD/SFO Helseforetakene i Helse Nord 416 FAGAVD/LG Søknad om utvidet godkjenning som utdanningsinstitusjon fra 1 år til 2,5 år tellende tjeneste gruppe II av hovedutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord I 2014/ / KVAFOR/GBA TE FAGAVD/SIS Helgelandssykehuset HF Dokumentinnsyn Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 I 2014/ / ADMAVD/ØH TE ADMAVD/MMO Sverre Ohnstad 23

24 Innsynsbegjæring innvilget - Selskapsmøte i Luftambulansetjenesten ANS Fullmakt fra administrerende direktør Lars Vorland Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH Sverre Ohnstad 000 Foreløpig protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst - Fellesmappe ADMAVD/MMO I 2010/ / ADMAVD/KP TO ADMAVD/KP Helse Sør-Øst RHF Kreftkoordinator og kreftsykepleier i Finnmarkssykehuset HF Regional kreftplan I 2012/ / FAGAVD/RSP Finnmarkssykehuset HF 306 FAGAVD/RSP 24

25 Utsatt tilbakemelding fra - Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helse på barns primisser - Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep U 2014/ / FAGAVD/GT Helse- og omsorgsdepartementet 33 FAGAVD/SIS Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep - innspill fra de regionale helseforetakene Helse på barns primisser - Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep U 2014/ / FAGAVD/GT Helse- og omsorgsdepartementet 33 Telefonmøte om avtalespesialistordning Private avtalespesialister FAGAVD/[Ufordelt] I 2014/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL Helse- og omsorgsdepartementet 25

26 Telefonmøte om avtalespesialistordning Private avtalespesialister I 2014/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL Helse Midt-Norge RHF Purring - Nasjonale kvalitetsindikatorer - Innkalling av grunnlagstall somatikk 2 tertial 2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten I 2010/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 024 FAGAVD/GT Spørsmål fra Stortinget - Spørsmål 30 fra Sp - Kontaktperson for kreftpasienter Helse på barns primisser - Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep U 2014/ / FAGAVD/GT Helgelandssykehuset 33 UNN Nordlandssykehuset Finnmarkssykehuset FAGAVD/SIS 26

27 Refusjon sykehusopphold Refusjon sykehusopphold - ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/[Ufordelt] PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 472 ***** FAGAVD/[Ufordelt] Spørsmål fra Stortinget - Spørsmål 30 fra Sp - Kontaktperson for kreftpasienter Strategiplan for kreftomsorgen I 2014/ / FAGAVD/RSP TE FAGAVD/SIS Nordlandssykehuset HF Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester vedlegg 7 - Kontrakt Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Til tilbydere i henhold til adresseliste Søknad 100 % øyehjemmel Tromsø Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø Avtalespesialister - st. ref. 100 % Øye i Tromsø I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL 27

28 Oversendelse av spesialistgodkjenning og legeautorisasjon Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø Avtalespesialister - st. ref. 100 % Øye i Tromsø I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Signert individuell avtale om godtgjøring for gruppeveiledning for LIS i utdanningsprogram for psykiatere i Helse Nord Voksenpsykiatriprogrammet I 2014/ / KVAFOR/BJ Victor Grønstad 33 KVAFOR/BJ Telefonmøte om avtalespesialistordning Private avtalespesialister I 2014/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL Helse Vest RHF Telefonmøte om avtalespesialistordning Private avtalespesialister I 2014/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL Helse- og omsorgsdepartementet 28

29 Kunne du også tenke deg å stå som søker til ledig 100 % øyelegehjemmel i Lakselv/ Karasjok Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø Avtalespesialister - st. ref. 100 % Øye i Tromsø U 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Til søkerne EIERAVD/LHL Gentesting - Regionstakster gir store ulikheter i helsetilbud og dårlig ressursutnyttelse Genetiske analyser - Regionstakster I 2014/ / FAGAVD/SIS Norsk forening for medisinsk 410 FAGAVD/SIS genetikk/norsk Selskap for Human Genetikk Samhandling: Ledsagere fra kommunen og inn i sykehus Samhandling med primærhelsetjenesten I 2014/ / ADMDIR/OL Oslo universitetssykehus HF v/kjell 305 ADMDIR/OL Ronny Aasheim 29

30 Styresak System for elektronisk kurve og medikasjon - anskaffelse og innføring Kliniske IKT systemer - Generelt U 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv 23 første ledd 045 Styret i Observatør fra RBU EIERAVD/BN Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep - innspill fra de regionale helseforetakene Helse på barns primisser - Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep U 2014/ / FAGAVD/GT Gullhav Elin 33 FAGAVD/SIS Etablering av regionale datasentre U 2014/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Styret i Observatør fra RBU EIERAVD/HR 30

31 Oversendelse av kontrakt - Kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling Kjøp av tverrfaglig spesialiserte rusbehandling - TSB - Avtale - Stiftelsen Fossumkollektivet U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Nye innsynsbegjæringer Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system I 2014/ / ADMDIR/KIF TE ADMDIR/AMK TV2 Nyheter Oppnevning av representant fra Helse Nord til referansegruppen for Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Rehabilitering I 2014/ / FAGAVD/KT Nordlandssykehuset HF 327 KVAFOR/IMF Styresak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer Budsjett 2015 U 2014/ / EIERAVD/JGF Styret i 123 Observatør fra RBU EIERAVD/JGF 31

32 Styresak Budsjett 2015 Budsjett 2015 U 2014/ / EIERAVD/JGF Styret i 123 Observatør fra RBU EIERAVD/TBA Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som oppfølging av rapporten CI - og hva sa - behov for faglig bistand Oppfølging av rapporten CI - og hva så - Behov for faglig bistand I 2014/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 321 FAGAVD/RSP Styresak Virksomhetsrapport nr Virksomhetsrapportering 2014 U 2013/ / EIERAVD/EB Styret i 131 Observatør fra RBU EIERAVD/EB 32

33 Styresak Tertialrapport nr Oppfølging oppdragsdokument - Tertialrapportering - Årlig melding 2014 U 2014/ / EIERAVD/EB Styret i 131 EIERAVD/EB RBU-sak Ventelistebrev -innkallingsbrev- og standardisering av innhold i avdelingsfraser Ventelistebrev U 2014/ / KVAFOR/RSU RBUs medlemmer og 413 varamedlemmer KVAFOR/RSU RBU-sak Prosjekt Elektronisk Kurve og medikasjon - forprosjekt Kliniske IKT systemer - Generelt U 2010/ / EIERAVD/BN RBUs medlemmer og 045 varamedlemmer EIERAVD/BN 33

34 Signert avtale - Individuell avtale om godtgjøring for gruppeveiledning for LIS i utdanningsprogram for psykiatere i Helse Nord Voksenpsykiatriprogrammet I 2014/ / KVAFOR/BJ Lasse Djerv 33 KVAFOR/BJ RBU-sak Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer Budsjett 2015 U 2014/ / EIERAVD/JGF RBUs medlemmer og 123 varamedlemmer RBU-møte Protokoll Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 EIERAVD/JPM U 2013/ / ADMAVD/HHH RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer ADMAVD/KP 34

35 Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer Morten Mangersnes - Driftstilskudd I 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Morten Mangersnes Habilitering og rehabilitering Handlingsplan for habilitering og rehabilitering I 2014/ / FAGAVD/KT Troms fylkeskommune - Romssa 021 FAGAVD/KT fylkkasuohkan Ny sykestueplass ved Kåfjord sykehjem Høring - Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen I 2013/ / ADMDIR/OL Indre Kåfjord pensjonistforening 305 ADMDIR/OL Kjøp av tverrfaglig spesialiserte rusbehandling - TSB - Avtale - ***** ***** I 2014/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE 35

36 Kjøp av tverrfaglig spesialiserte rusbehandling - TSB - Avtale - ***** ***** I 2014/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE Fordeling av forskningsmidler for 2015 I 2014/ / KVAFOR/TKN UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE KVAFOR/TKN Kartlegging av beredskap for isolatplasser Smittevern I 2013/ / ADMAVD/HHH TE ADMAVD/HHH Helsedirektoratet Private avtalespesialister I 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL 36

37 Spørsmål fra Stortinget - Spørsmål 30 fra Sp - Kontaktperson for kreftpasienter Strategiplan for kreftomsorgen I 2014/ / FAGAVD/RSP TE FAGAVD/SIS Helgelandssykehuset HF Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Kan vi redusere "waste" i helseforskning? Invitasjon til seminar 3. desember 2014 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester I 2010/ / ADMDIR/FIHH TE KVAFOR/TKN Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten v/gro Jamtvedt 37

38 Nye innsynsbegjæringer Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system U 2014/ / ADMDIR/KIF TV2 Nyhetene 046 Endringsprotokoll til signering *********** Telefoniavtale ADMDIR/AMK I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/RSAA Endringer i listen over undersøkelser og behandlinger på frittsykehusvalg.no 2014 Fritt sykehusvalg i Norge - Organisering - Rutiner I 2010/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 011 FAGAVD/RSP Øyelege Tore Nitter - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Tore Arnstein Nitter EIERAVD/LHL 38

39 Spørsmål fra Stortinget - Spørsmål 30 fra Sp - Kontaktperson for kreftpasienter Strategiplan for kreftomsorgen I 2014/ / FAGAVD/RSP TE FAGAVD/SIS Finnmarkssykehuset HF Kirkenes Øre-nese-halslege Paul W. Hansen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Paul Hansen EIERAVD/LHL Endringsprotokoll til signering - Teknisk programvare - VPN portal - ***** HINAS - Teknisk programvare I 2011/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ Endringsprotokoll til signering - Teknisk programvare - VPN klient - ***** HINAS - Teknisk programvare I 2011/ / EIERAVD/JJ I Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/JJ 39

40 Endringsprotokoll til signering - Teknisk programvare - SMTP-Gateway - ***** HINAS - Teknisk programvare I 2011/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ Forslag til læreplan i arbeidslivsfag - Høringsfrist 23. januar 2015 Høring - Forslag til læreplan for arbeidslivsfag I 2014/ / EIERAVD/[Ufordelt] Utdanningsdirektoratet 008 EIERAVD/[Ufordelt] Tvang og makt overfor personer med utviklingshemning - Høringsfrist 21. november 2014 Høring av utkast til rundskriv - Tvang og makt overfor personer med utiklingshemming I 2014/ / FAGAVD/SFO Helsedirektoratet 008 FAGAVD/SFO Endringsprotokoll til signering - Teknisk programvare - endepunkt - ***** HINAS - Rammeavtale IT-utstyr I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ 40

41 Nye innsynsbegjæringer Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system I 2014/ / ADMDIR/KIF TV2 Nyhetene 046 ADMDIR/AMK Regionale tall for 2. tertial ISF for ISF - Innsatsstyrt finansiering 2014 I 2013/ / EIERAVD/JGF Helsedirektoratet 123 EIERAVD/[Ufordelt] Kunne du også tenke deg å stå som søker til ledig 100 % øyelegehjemmel i Lakselv/ Karasjok Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø Avtalespesialister - st. ref. 100 % Øye i Tromsø I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Styresak Orienteringssak Kostnadsutvikling IKT - oversendelse av vedtak Oppfølging av Internrevisjonsrapport 11/ s styring og kontroll med FIKS-programmet I 2013/ / EIERAVD/HR Nordlandssykehuset HF 134 EIERAVD/HR 41

42 Oppdatering av institusjonsliste for Regnskap 2014 U 2013/ / EIERAVD/JPM Statistisk Sentralbyrå 131 EIERAVD/JPM Forprosjekt DIS - videre arbeid styringsmodell og avtaler Nasjonal IKT I 2010/ / EIERAVD/BN TE EIERAVD/BN Programkontoret Nasjonal IKT Forprosjekt DIS - videre arbeid styringsmodell og avtaler Nasjonal IKT U 2010/ / EIERAVD/BN Programkontoret Nasjonal IKT 045 EIERAVD/BN Vedrørende vedståelsesfrist - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd

43 Bekreftet vedståelsesfrist - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Mottatt bekreftet vedståelsesfrist - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Svar på spørsmål nr. 30 kontaktperson for kreftpasienter Strategiplan for kreftomsorgen U 2014/ / FAGAVD/RSP Helse- og omsorgsdepartementet 022 FAGAVD/SIS Etablering av Sykehusbygg HF - vurdering av virksomhetsoverdragelser Etablering av felleseid virksomhet - Sykehusbygg HF I 2014/ / ADMAVD/KP Sykehusbygg HF 030 EIERAVD/[Ufordelt] 43

44 Spørsmål vedrørende kontrakt - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE t Svar angående kontrakt - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Ny sladdet versjon av tilbud og reviderte tilbud Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Ny sladdet versjon av tilbud og reviderte tilbud Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd

45 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester - taushetsbelagte opplysninger Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Søknad om godkjenning fysikalsk medisinsk rehabilitering Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord U 2014/ / KVAFOR/GBA Helgelandssykehuset HF 550 FAGAVD/SIS Svar på spørsmål nr. 30 kontaktperson for kreftpasienter Strategiplan for kreftomsorgen I 2014/ / FAGAVD/RSP TE FAGAVD/SIS Helse- og omsorgsdepartementet Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep - innspill fra de regionale helseforetakene Helse på barns primisser - Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I 2014/ / FAGAVD/GT TE FAGAVD/SIS Statens barnehus, Tromsø 45

46 Rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester og VVS-tekniske tjenester Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester, VVS-tekniske tjenester og Andre tekniske tjenester Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester - Andre tekniske tjenester Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester, VVS-tekniske tjenester og Andre tekniske tjenester Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

47 Rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester og Andre tekniske tjenester Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester, VVS-tekniske tjenester og Andre tekniske tjenester Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester - VVS-tekniske tjenester Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester - Andre tekniske tjenester Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

48 Rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester - Andre tekniske tjenester Tekniske konsulenttjenester - Elektrotekniske tjenester - VVS-tjenester samt andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Alternativ to og dialog med A2 Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system U 2014/ / ADMDIR/KIF TV2 Nyhetene 046 ADMDIR/AMK Nordtun Helserehab - leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Nordtun HelseRehab Innsynsbegjæring lederlønn Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 EIERAVD/[Ufordelt] U 2014/ / ADMAVD/ØH Inge Synsnes 000 EIERAVD/EAH 48

49 Vedtak om utbetaling for Helgelandsykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Revidert brev - Virksomhetsoverdragelse Etablering av felleseid virksomhet - Sykehusbygg HF I 2014/ / ADMAVD/KP Sykehusbygg HF 030 EIERAVD/[Ufordelt] Høringssvar på Regional plan for revmatologi Handlingsplan revmatologi I 2014/ / FAGAVD/SIS TE FAGAVD/SIS Norsk Revmatikerforening Troms Vedlegg til søknad om ny nasjonal tjeneste for arbeid og psykisk helse Nasjonale tjenester I 2014/ / FAGAVD/KT Nordlandssykehuset HF 311 KVAFOR/IMF 49

50 Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren inviterer til nasjonal konferanse om beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep, i samarbeid med Helse- og omsorgsministeren, Justis- og beredskapsministeren og Kunnskapsministeren Møter - Seminarer - Kurs - Invitasjoner og Kongresser 2015 I 2014/ / ADMAVD/KP TE FAGAVD/SIS Helse og omsorgsdepartementet Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Rehabiliteringssenteret Nord-Norges EIERAVD/[Ufordelt] Kurbad Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Spørsmål vedrørende sladdet versjon av tilbud og reviderte tilbud Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE 50

51 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Svar vedrørende sladdet versjon av tilbud og reviderte tilbud Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep - Innspill fra de regionale helseforetakene Helse på barns primisser - Hvordan sikre tilstrekkelig sosialpediatrisk kompetanse til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I 2014/ / FAGAVD/GT TE FAGAVD/SIS Nordlandssykehuset HF Spesialist i øyesykdommer Per Somby - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Per Somby EIERAVD/LHL Aleris sykehus og medisinske senter - Leveranse av spesialisthelsetjenester I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Aleris EIERAVD/LHL 51

52 Innvilger tilskudd til oppfølging av tiltak i Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme - RVTS Nord over statsbudsjettet kap for 2014 Regionalt ressurssenter om vold - traumatisk stress og selvmordforebygging RVTS - Region Nord I 2014/ / FAGAVD/FIN Helsedirektoratet 321 FAGAVD/[Ufordelt] Kartlegging av beredskap for isolatplasser Smittevern U 2013/ / ADMAVD/HHH Helseforetakene i Helse Nord 004 v/fagsjefene ADMAVD/HHH Invitasjon til konferanse for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 3. desember 2014 Nasjonale tjenester I 2014/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 311 FAGAVD/[Ufordelt] Gjennomføring av tre legemiddelforordninger i norsk rett - Høringsfrist 27. januar 2015 Høring - Gjennomføring av tre legemiddelforordninger i norsk rett I 2014/ / ADMDIR/OL Helse- og omsorgsdepartementet 008 ADMDIR/OL 52

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.06.2016 Anskaffelse kliniske systemer/2 Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05.2016 Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Styremøte 18.

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.7.2014-18.7.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 18.07.2014 Notat fra møte Eiendomsforum 17. november 2010 Eiendomsforum

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.3.2014-11.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 11.03.2014 Opphold for unge med narkolepsi ved VHSS Valnesfjord Helsesportssenter

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2012 Styremøte 03052012 - protokoll Journaldato: 1.6.2012-5.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-35

Detaljer

Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.10.2014 Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Møte i Beslutningsforum

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.10.2013-4.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 04.10.2013 Sigma Nord AS U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.2013

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.2012 Styremøte 29082012 - protokoll Journaldato: 1.10.2012-3.10.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-63

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-2.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.10.2013 Notat fra møte Eiendomsforum Eiendomsforum U 2010/52-46

Detaljer

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.2015 Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.2.2013-13.2.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 13.02.2013 Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.2.2011-4.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.03.2011 Styremøte 03022011 - protokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/916-12

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2016 Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Søknad om strategiske

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.07.2015 Møte med Bufetat, region nord Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.2011 Personalmappe Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A U 2011/59-2 1935/2011 29.03.2011 09.03.2011

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.12.2011 Journaldato: 2.12.2011-7.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Møte om videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Journaldato: 3.9.2014-10.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 3.9.2014-10.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09.2014 Journaldato: 3.9.2014-10.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Utforming av nasjonal

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2017-6.8.2017, Dokumenttype:,U,x,n, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 07.08.2017 nnhold: Representanter til

Detaljer

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12.2014 Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Sak 31-2014 Godkjenning

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 7.3.2011-11.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.03.2011 Regional styringsgruppe - innrapportering av egenandeler på reiser med rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal Periode:19082009-21082009

Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00005-10 Dok.dato: 18082009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater Offentlig j ournal Periode: 02-10-2011-02-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater Alle Alle Alle Ja Ja 08/00027-79 X Dok.dato: 4/28/2008 Jour.dato: 2/10/2011 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Offentlig journal Periode:02032009-02032009

Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-24 Dok.dato: 18022009 Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.8.2017-9.8.2017, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg nnhold: Gjestepasienter juli 2017 Fossumkollektivet

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052009-08052009

Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-18 Helsedirektoratet nnsatsstyrt finansiering SF

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:23062008-24062008

Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00012-9 Styret i Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Valg av Brukerutvalg Finnmarkssykehuset 2016-2018. Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2016-2018 2016/20-9 3739/2016 29.03.

Offentlig journal. Valg av Brukerutvalg Finnmarkssykehuset 2016-2018. Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2016-2018 2016/20-9 3739/2016 29.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.04.2016 nnhold: Valg av Brukerutvalg Finnmarkssykehuset 2016-2018 Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2016-2018 U 2016/20-9

Detaljer

Offentlig journal Periode:28072008-01082008

Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-88 Dok.dato: 17072008 Grad: U 0 Par.: Helseforetakenes

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2016-2.12.2016, Dokumenttype:,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg nnhold: Virksomhetsrapportering Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Innhold: Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord - Gjennomgang og evaluering

Innhold: Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord - Gjennomgang og evaluering Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.3.2014-19.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 19.03.2014 Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.5.2017-31.5.2017, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 09.06.2017 Oppdatering av kvalitetsstrategi

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal. Ikt-regl./taushetserklæring/Sos.medier 140316. Personalmappe - ***** ***** ***** 2016/464-2 3509/2016 14.03.2016 18.03.

Offentlig journal. Ikt-regl./taushetserklæring/Sos.medier 140316. Personalmappe - ***** ***** ***** 2016/464-2 3509/2016 14.03.2016 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.03.2016 nnhold: kt-regl./taushetserklæring/sos.medier 140316. rsonalmappe - 2016/464-2 3509/2016 14.03.2016 nnhold: Videreutd.anestesi

Detaljer

Offentlig journal. Nasjonal anskaffelse av løsning for økonomi og logistikk under NPSS-programmet - meddelelse om kontraktstildeling

Offentlig journal. Nasjonal anskaffelse av løsning for økonomi og logistikk under NPSS-programmet - meddelelse om kontraktstildeling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.3.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 21.03.2011 Nasjonal anskaffelse av løsning for økonomi og logistikk under NPSS-programmet - meddelelse om kontraktstildeling

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.2012 Journaldato: 2.7.2012-4.7.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Foretaksmøte Helse Finnmark HF 02072012, protokoll Helse Finnmark HF - Foretaksmøter

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2016 -, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 16.11.2016 Styresak 129-2016 - Godkjenning av

Detaljer

Tilsettingssak- Faglig leder på sterilsentralen Avdeling Akuttmedisin, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2108991238. Dok.dato: 18.03.2014.

Tilsettingssak- Faglig leder på sterilsentralen Avdeling Akuttmedisin, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2108991238. Dok.dato: 18.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 10.04.2014 Søknad og CV - Faglig leder på sterilsentralen - st. ref. (2108991238) - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122009-09122009

Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-58 Dok.dato: 28102009 Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102009-28102009

Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-225 Dok.dato: 24092009 Grad: U 0 Par.: U Til: Helsedirektoratet,

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Tilsettingssak - Miljøterapeut med videreutdanning i psyk. helsearbeid Døgnenheten Tana - st. ref. 2221655721. Dok.dato: 02.06.2014.

Tilsettingssak - Miljøterapeut med videreutdanning i psyk. helsearbeid Døgnenheten Tana - st. ref. 2221655721. Dok.dato: 02.06.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 06.06.2014 nnhold: Utlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Miljøterapeut med videreutdanning i

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00351-10 Veiledning i praksis Privatpraktiserende spesialist - Sturla Sveen Spesialist Sturla Sveen Dok. dato: 21.06.2017 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Offentlig journal Periode:23092009-25092009

Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-22 Statens helsetilsyn Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnummer

Detaljer

Journaldato: 11.7.14, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.07.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 11.7.14, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.07.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.14, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.07.2014 nnhold: Oversendelse av journaldokumenter- ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032008-14032008

Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-6 Dok.dato: 11032008 Grad: U 0 Par.: Kreftforeningen

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02.

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin Arbeidsmiljøundersøkelser AMS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010

Detaljer

Rekruttering av deltakere (og hospitanter) til Nasjonalt topplederprogram kull 18 i perioden 26. januar - 11. april 2015. Dok.dato: 29.10.

Rekruttering av deltakere (og hospitanter) til Nasjonalt topplederprogram kull 18 i perioden 26. januar - 11. april 2015. Dok.dato: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.10.2014 Rekruttering av deltakere (og hospitanter) til Nasjonalt topplederprogram kull 18 i perioden 26. januar - 11. april

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 28.10.2014. Dok.dato: 31.10.2014

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 28.10.2014. Dok.dato: 31.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.11.2014 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2014 Svar på brev om innsyn i kontrakt Drift av legeskyssbåt - Loppa Legeskyssbåter 2014/364-9 17423/2014

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.7.2010-2.7.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.07.2010 Styremøte 22062010 - presseprotokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03122013-03122013. Helse Sør-ost RHF 06122013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 03122013-03122013. Helse Sør-ost RHF 06122013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sør-ost RHF 06122013 Offentlig journal Periode: 03122013-03122013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 06122013 08/00821-115 I

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

Offentlig journal 29102009-30102009

Offentlig journal 29102009-30102009 Offentlig journal 29102009-30102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-272 Dok.dato: 28102009 Grad: UO 1 Par.: 15.1l. U Til: Helse-

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Offentlig journal. Tildelingsskjema for kontrakt innenfor rammeavtale - Kjøp av konsulenttjenester i Helse Midt-Norge - Pasientreiser

Offentlig journal. Tildelingsskjema for kontrakt innenfor rammeavtale - Kjøp av konsulenttjenester i Helse Midt-Norge - Pasientreiser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 16.05.2011 nnhold: Tildelingsskjema for kontrakt innenfor rammeavtale - Kjøp av konsulenttjenester i Helse Midt-Norge

Detaljer

Oversendelse av utkast til internrevisjonsrapport - Refusjon fra NAV for Finnmarkssykehusets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær

Oversendelse av utkast til internrevisjonsrapport - Refusjon fra NAV for Finnmarkssykehusets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2015 Oversendelse av utkast til internrevisjonsrapport - Refusjon fra NAV for Finnmarkssykehusets løpende ytelser ved arbeidstakers

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.2011 Journaldato: 28.11.2011-1.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Status og utfordringer for lungemedisin i Helse Nord Lungemedisin U 2010/425-4

Detaljer

Offentlig journal Periode:28012010-29012010

Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-16 Dok.dato: 26012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122007-07122007

Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-326 Dok.dato: 05122007 Grad: 0 Par.: I Fra: HDO og

Detaljer

Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FAG. Dok.dato: 25.09.2014. Klassering: FAG

Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FAG. Dok.dato: 25.09.2014. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2014 Høringsuttaling - Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved livstruende vold Høring - Nasjonal prosedyre for

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Offentlig journal. Samhandllingsavvik fra Vadsø kommune. Samhandling - uønskede hendelser - samhandlingsavvik - 2014 2014/80-2 2054/2014 31.01.

Offentlig journal. Samhandllingsavvik fra Vadsø kommune. Samhandling - uønskede hendelser - samhandlingsavvik - 2014 2014/80-2 2054/2014 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 06.02.2014 nnhold: Samhandllingsavvik fra Vadsø kommune Samhandling - uønskede hendelser - samhandlingsavvik

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2017-12.5.2017, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 15.05.2017 Pasientsak - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. svarbrev. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-3 9376/2014 19.06.2014 02.06.2014 FORVUTV/NS1906FI FORVUTV/JB0304FI

Offentlig journal. svarbrev. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-3 9376/2014 19.06.2014 02.06.2014 FORVUTV/NS1906FI FORVUTV/JB0304FI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 26.06.2014 svarbrev AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-3 9376/2014 03.06.2014 FORVTV/NS1906F

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00604-146 Behov for opplysninger om sengedøgn / døgnplasser i helseforetakene og de private sykehusene med driftsavtale Sykehuset Østfold HF Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal Periode:28082008-29082008

Offentlig journal Periode:28082008-29082008 Offentlig journal Periode:28082008-29082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-94 Dok.dato: 27082008 Grad: U 0 Par.: Sigma Nord

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.06.2012 Journaldato: 14.6.2012-15.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ny henvisningsrutine til Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 10102012. Offentlig journal. Periode: 09102012-09102012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle.

Helse Sør-Øst RHF 10102012. Offentlig journal. Periode: 09102012-09102012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle. Offentlig journal Periode: 09102012-09102012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Offentlig journal Periode: 09102012-09102012 08/01633-96 Tilg. kode: U0

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.1.2014-21.1.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.01.2014 Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Offentlig journal Periode:01112007-01112007

Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00001-31 U Til: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Psykiatriutdanningsprosjektet

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2015. Tilsettingssak - Sykepleier Fast/vikariat Sengeenhet medisin med dialyse Klinikk Hammerfest - st. ref. 2689059995. Dok.

Dok.dato: 20.05.2015. Tilsettingssak - Sykepleier Fast/vikariat Sengeenhet medisin med dialyse Klinikk Hammerfest - st. ref. 2689059995. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2016 Besvarelse sient - ***** ***** 2015/890-3 7048/2015 20.05.2015.off: Offl. 13 jfr. Fvl. 13-1, helsepersl ***** tlysning

Detaljer

Offentlig journal. 20131120 - Ekstraordinært styremøte i Helse Finnmark HF. Styresaker Helse Finnmark Hf 2013/1365-16 26446/2013 20.11.2013 09.10.

Offentlig journal. 20131120 - Ekstraordinært styremøte i Helse Finnmark HF. Styresaker Helse Finnmark Hf 2013/1365-16 26446/2013 20.11.2013 09.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.12.2014 20131120 - Ekstraordinært styremøte i Helse Finnmark HF Styresaker Helse Finnmark Hf 2013/1365-16 26446/2013 20.11.2013

Detaljer

Søknad og CV - Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut med relevant videreutdanning - st. ref. (2879537801)

Søknad og CV - Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut med relevant videreutdanning - st. ref. (2879537801) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.01.2016 nnhold: lsettingssak - Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut med relevant videreutdanning Døgnenheten Lakselv - st.

Detaljer

Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: Tilsettingssak- Prosjektleder- Senter for drift og eiendom Avdeling Forvaltning og utvikling - st. ref.

Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: Tilsettingssak- Prosjektleder- Senter for drift og eiendom Avdeling Forvaltning og utvikling - st. ref. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.04.2014 nnhold: Vedrørende tilsynssak - Fylkesmannen i Finnmark Tilsyn - Fylkesmannen i Finnmark -

Detaljer

Helse Sør-Øst RI-IF 14112013. Offentlig journal. Periode: 13112013-13112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RI-IF 14112013. Offentlig journal. Periode: 13112013-13112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Helse Sør-Øst RI-IF 14112013 Offentlig journal Periode: 13112013-13112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sør-Øst RHF 14112013 08/00198-42

Detaljer

Offentlig journal Periode:27062007-27062007

Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00117-286 Dok.dato: 27062007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Lufttransport

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.5.2017-16.5.2017, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 18.05.2017 Rapportering av inndelingen

Detaljer

Offentlig journal Periode:24052007-24052007

Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00015-101 Dok.dato: 23052007 Grad: U 0 Par.: U Til: alle

Detaljer